Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Wörterbuch Der Ägyptischen Sprache V. II"

See other formats


WÖRTERBUCH 

DER 

AEGYPTISCHEN 

SPRACHE 

IM AUFTRÄGE 

DER DEUTSCHEN AKADEMIEN 

HERAUSGEGEBEN VON 

ADOLF ERMAN und HERMANN GRAPOW 

ZWEITER BAND A K A D E M I E - V E R L AG • BERLIN 
1971 UnTcrifldertcr Nachdruck 

Enchieaen im Akademie- Verlag GmbH, jö 8 Berlin, Ldpiiger Straße 5—4, 
in Atbeiugemejnachaft mit dem J. C Hintieh* Verlag, 

Tci Leipzig, SchetkttaDc 2 

Copyright 1971 by Akidemie- Verlag GmbH/ J. C. Hinrich» Verlag 
Uaenanummar: «a ■ 100/96/71 

GcsamthcrStellung: VLB Druckerei „Thomaa Müntzer“, j$* Bad Langen$alza/DDK 
Beatellnummet: jooe/Ii ■ ES 7L 
EDV-Nr. : 7)19694 


dUj t, } JX>vl cU/«vl dM 

JlfluJbtMKt w, Juxt x 
du, ^uXit - 

ItuA- <uuA cLajt Ifaff.iTy 

£ 

U4?. MoyA^ 

Jirtnot , 

S*dl jhloj., ^ ^JtA|üt«lii«* , 
auMJt^ rXV*- ^ mt , 

N-J 

* V Rmo* ; ■?«,. KMk* . 

W. «M£^ Vw. ^Ja.. 

Wj , 


u Aft^ 


'TTÜt SuJffi«: 
1, (HMtV QaI t * 1 

a) iiw jtu»/) /W|tffidU c n l . 

&) iAt -stur Ajyvui«. fyW- 3 , 4 , 

UtflL^bH, 5 AL.a.). 

c) äua jdur Ajiwma 6 

4) «WVL> AÄmlrv Qftt OiM, ^ ) 7. 

1 . jOovl cüm. Jut ; jüvw Jafi* $ Mj **- 

CUifitl WMW. OA1 M-ij> ( 3 ^ j£) 10, 

m /mittflbt ÄÄ*iA& ULuJcajUiflA |l cU*c£l 

jkfcuaö* 11. 

N + Uw diUL 

a) mit jtfur Mkbif&n. 13 , ifla, äW- M- 
AttWul 14 j ^J.A)tur. ^«Ae'ug 1$ r 

£)j*äjCUluri ßcn-” *6 j 

twvw ..» fftuheMd Qrt\'*** 17 ; 

c) uofcf um. 4±ur n j &M. aW. M . 
bL) lTla£*ivt lö . 

V. 1 KVW. Ju^ia/nd. J ixvrx. CWt uyuL UCtiAA : 

in SuiAud* H , in Sutdln 51 , in Wm*.- 

Jui± n ; oJk SitwJot**, 2* . 

VI. in elln. &iAiti'nfec&&££ oXh , in titJL 0«t 

iiuJ ...... 25 . jh. jUinÄm Tlonubn N.V. 2Ä 

I 

VII. jittr. Ajljjn. 2.7 . Ju. jAnr. iMmjjlJn, 55 . 
Uu-, n * JÜAaT. ui 

ju. jttur 23 . CLujcfv Wl 7loyWJ.ivvx£fr^ta 
u) ^£ua. GLwaoX*. cttA ^iÄcLlXaU J r 
<JLfcÄ/rv C&juxcLb/v. Xbt. 3&yuA- 

&) ^iÄ, JUä SuX^JtXdt* ^ H j. ^ ,. 

H 'jjuii ^ a^n. cLo^Cm. wwiinx 
di*. JuvÜL>afatJL " , 

„ Ju-ÄUt -rrtjtim. 9 ^jitl 3. 

VHV iK>-n. JÜtr&rvx, Xn^UtijbUr 4: X*i. jEjl^avl 

JüUjvl ^ imt- Klo^>TVv>aJt^v u,&.ct7. 

IX, ’Uk'tAjcjuj^ÜL^^ * 

*&U>£l Ü&£JV jeJtuT. 5 * öJLyy\oAA JUjWJLrrV 
6 . JJüvudL GUvifUfljLb . 


IMrÄU* 


7^ 


afA ^ julKavvv r J.S., 

u o£b .qa. AAÄ/nljvx- 

J&tdjL" 7 

^UXwtflrL^AlL UtoXtt cLk&^ - - % 

^WflMAAiftlW 

V£^t) 

X. umjtui. AMUl CUv^oU 

d?) ihxtl StnAjvn&vi (AÄÜn.4 

u/wAut. li*\l GU*u|aA£ C ^fljtob’YiA&ivi H . 
jjtWfcdLl/rL il) m ^ 

Cluclv ofc/rUt iXsA^UA/rtT ©£* JuAot^ Jm- Jt*.- 

i'VHjwx AuX*Ü!a/»\tio^^ QuAdji^Votf 

^U-JUMJU. %iunM&A£tbjfr«£. 14 U.O., 

X) AlsnlttL lUjrtJL'n. 15 L 

C) WJVxtßA. ’Scu^lXYV UtLjjj£, (A*Xtt*c) 16. 

I, oLfvt SjuWomijü 1 chdltA y «& 

CLoLvCäJEt ; cLa*u/nJtitA. dcuti*!, , S-ait^ü£ 
(XtCc^yt n odüui i/n. cU/*tl QjUA,s£*LUjcXr: 

■wt^m yjt j |g 


-0< 


l £= =■ * ,i _r ■ 

er ( S ^-f 1 ^ 

Uav^u^aJMi au c&. 

IG 


(•=■ 

iV I M 


m. SiXUn. jUfrtcL Jpt>o&£ rrtvJbjdbjbuSbjcb UMA. 
hvü ooUx. yvn * 


a> <v>\ AinUpp. QftJt (auf &iubLi/*v 14 . 

StrtWiOl ÜtÖ . Mv «Ult. TUfUxmeEt 11 

u ^ .y S*it Hfl. 


X) VH. rnrXJt^UVtlVftjVL CWjtTL ÜX - Sj^. 
c ) oua jjjvotArv Qnt Ajutuo-'V 23. § 3 ^ 


^ 


3 


Se^uiAuvi^ 

X- ^u*L ^C«7U>Q'l£lxXuA H l^ qUa 4W4rtt- 
CU^tltt^M, m»M4MAUn. Sut- 

\ . 

3L 'JjJJL ^tEcLuijtnXLiVta jiml* S u$ix±b 
(dLÜtblAW m flfliQ* X £,S. 

, All. (Yuoiubn- Jjx uwi dA.)maMJic^i. 
^iiu fifiUÄlrt." . 

ftnecriJtY. 

■ äUIul 22!^J 

«'^co^mrtrtÄ. Aiific. .^<jc + 

2xdli<*£ J&cvm. 
^Wn^\*JwCUir Aift&fc 'Yrtj. 

ÄtöUYHArtÄn, U^J&aXfcxnivnjtjn. 
di, tA\£At«Uvu OjfiAJt-Urt^iA imi 


X. imit ^(atMeUMV UtitWu üt dtsii. ^aoa4L- 

AaÜuÄfft \IjtAJbHcJEf!a4ArL ijvn. Xlfit., 

djtn. Xv^Aülur ItÜt). 

^ • _ 4 ) tu. . mta^^iA (>iiiJkjt 3 , 

— ^ Sncop. 

Zrj -(^3’ 3rrptA«jbur oXa Üjvrv- 

aJüU4%vma 

AVV 4 . N5. fAfcLtD 13^ 

A ^ ^ 

K^it. HTfp- i Pmep- ; MTTtX-: 


-pt:»»' 


**- . J * otiX- mÄc&jt . 

~ — J- SnLus. S&.AiSta^ttL. 

«i-i J: Svtrvn. diA Na, , J£üjl cU>> 

— ^ iU^Uuü$ 

QujcÄ, aJ&^aAc^u^ülV cf* Itt.- 
|flüi>^. flbu 7. 

H '«xit Afmi^wt wmdL 

Ä^AtjLrnirnA^ridjA/^ SiJtM^taAxtur^ 
h Aü ^vdx^t üUwn ilti^ fl r 


> 1 * 
I. oth IKK. Söwi I. 

I „üiAtnüeli" »KM. IEbXiJ- au J^ /]fc._J U , 

Oftjjtktu^tMt % . ijß 

WtfW AA'wt ' f ctiM X£uL&*4mA 

yvn-j . . ugt. iluWi . 

^ — & Saoujautwi : wKn.'l coo/j 11 ^ 

vgt.A»nüt.'n ; TI^. 

41^ *-it^Git **&«). 9"*°^^ hr^ 

I Uldi'» ^ i= 

<0 o£Ejuav (o^ ixulktict ) o^Lm ■?■* ' i fl 

<ii*cot 4) ; 

'mit Al cIai>9^ ! £14 JÜXATL 'V S , 

dcUKVt: Arüt uMm 4 G . 

4) dUxcit ln ob &u£|jiJ{t: 

’a» f-fc.f-*, 

c) Jl^ jun.eldvti. Ouhdbuictc : 

k-*§# 

H UÜ4b* 

o£fc SiiEjitct % k öXs GJtjaict 9 Mo. 


oyt ^tor üki 4 iftt <W * 10 . 


mj yrt OMJt ujtxb - II . 

Jt -VM. Vi ; 3M 

~ *■ JlMelt 1 11, . 

1 . UH4IM, UKUk 'V 

ü irt UUtr * 13. 
■ AUJii. O-ö.. 

Oft own. Clnfcviu unM J 

tlA*vn," Ji. <xfv>vt . 


guustilülL : 
5 


& QJU^nt^AnXLcfi. o^vnJL $u£fuc* 

X. Anat Xo&j öJUui SumMvott ak«(utUim 1 . 1 L 

A«, 

H- nriit-^Cg. SaJWittyrttÜr t. SjJL . S^ , 

3i, 4/vn Atfm. 

Suf^üt 

dlJL OM^uifJiiLn. I^RAan % 


Sfuktui V 

X. mit oJUtat- ^wuMnMv a&4»(utumt 

('wy^ JX.Ä.car.) 

Nt. ouct d-ujuilt «Lut &vmAM, /mit Ä, i ju^ 
A*±*t 4 

q) cJU Sju£^iict jvau^ ^Kmümat- 
Aa&£i6 5. 

Wz . <o «Ua 2£q*iav\, 

Äimj 4i.A.or. 

c) oÄi^n ; b ÄiL^ Aiu ^ijirv icItVt . 7. 
IX, f>vut Su&AtoAdiir aJU Sutjilcl JÜffUA 

llamiAtAiuotiili 1 . 

{iUKt.10 9. 

M mu£ u.ä. KJ. H-~R . 

W. wit lütjAwm. ^6vv±turn. II 

dL-nv^ - Scuvm. U..&, on.’J 

V, UG*- AUtg.otiaKm, Satgjbn. t 

£jLm4LAt im ^ IQ, . 

ouxtlt ixvt J* S ümcLjehvcA^ 14. 

Vf. i'wüt, u4itcjujt<iAinjbn $ixttJciitn : 

'mJc 3 15 , Arvir u IG t - mir Jvrrt 17 u.,ft r nn 


^U_D 


_a m ck_n^ 


t=> _n ^ 

AAaM IA - Jmw 
III. Jjo I 1 | 


l ft Mm 


TW jjle^. Äm djUt ; 

ffUArt, A/i*Ji±." » ö.. 11, 
*n^=» 


ajllL ciLtAimlfcfbt _J? 

&B>irVUuAUnAA^djA^ ^HATUtAV cLlJl tt>- 

A<i/y»v^ ua^L gL(A 3m|UuiuM 

ou£^ > mW öjl- /bjtit 
{^EÜxjS . joo^ I. 


3 


- — u,. ( 
*wm&Aiü£ ^ 


Q.. . Cltllf * 

AjL^\A/>V A&jl&riaL ABAsTV C&ÄAA. jWCvui 1} . 

Q£* Skju&Jcut cUa ^Tltrt^clurt- ^ m™L «iw. ■ 

SW 4 j auctt wm CU^Jt 5 ^ ugm $4- 

Aie&t- <£ i ihm düA Sßrwüt 1 xt.ct .*m,, 

OXUäjtc odm. *tu t rrr\. '. ajlPjlvl, öLu«4v 

jitur. ^ rnnjUXfiX^t jttur . 

Q. 1 ) WL cW CLmcjäav fl ( mii£ öUavl SflAxtlvt^ 

A&jifeYv . <n>- 

J&) ctuAcfv dUi SiitoiiW dM. ^Xo-tumA 
AA&bn. 10 


^ Mlii^ k iMi^bi£ti W SWu JU-O-Vt, Uholiv 
ftuIvwAfft. , jwfcfctffttot t 
JU .<L . 4Ä. fVWuefc rf<rtn VmmvwUai* 

QjlicIc vnt S«a6, *Xi4 «kn' A. „ JW- 
Aä^lavilC^.«*^ W. 

3m ^Xn^AtnRM^: 

I. fYYljJL ClßgjtttJt oUjv Sül^O-TLr 
3>Ah.0'vtJjLriA < 

o,') d-HA-v K&>iig JaJkS^JL^i, d.Jv jl£wl JmX&jcJoL'W 

dWfftirV AL O-, tX. 

tXuciL -Arrt dUaVXh Cl££lyI SiliJt dLto, k^vu^An.: 


a*üm:r. 

* W: ntr* 


.*a 


M 

K 


'mVt^.Sti 


tJjJL dW - 5jLit£i,(ft^A. . 

djtAV AMJkfrn, doÄ^ tÄ. 


.£•) AaitiA/vc S,o±t AeJ'-fcvu . 

(Um fiott Aplftjj*»t- im 

küJtti+. 

]I T -^tWU. Wicfüt 15 t ^MUlt IG ucl, 

AcJminm. ju..A, «r. 

HL cLüt SonMl UMli iiuüt 

MuJtJLn ua. > ucm^kvL 17 auvuL 
AKvm- SMbtAJUfoL (fl ftkjit ouAAt" 
umAoL j Aim «G_t SowruT ^l 
~A x£l£Av)' 
J> 
3 


IV, ajjviavl. Sjbut/vvbttev\dL ju-gLaJE. 1 . 

ojjucft, £±jlC . 


V. ty ovt, 1 , Z^avtdjknA*. Vll.mit SaIjj: AtW. UM.JU ( 

AA&j*, JxiMM ?. 


(!. iTlit Clßjijdt; Iav 
X. 'mit Ö^j£&t umJL mrj. 9 <wUr. mxj 10 ! 

^nS^' CjluKiA) a * wW ^ ) 

^koXOAl^U)W j 

üucli : Jttur Xh ijbnuiMoLAiffi JOMOHMAnt II t 

IL. Jttur ^ AlcA. Jitur. cwAJbfiX/n.jU.A' . 

o) dk^ SiMeU iw, S^ÜBW 3 

,^tnmUnM. II. 

^) &üi| ß > 14 jEtM^ - 

c) a£u r. ,£*AÄ£&tt 4 A*'. f JJo*v\ 

Qm! f 5 ocU*. !SuiAtiR.n 6 .)< 

d) OArttliitv u-Amt , a *^ 1 17 . o^t 

*£* IwfÖHEÜlf Jt#W 
3 WAMUnaAni „ Ja* SWaIoI/vl. 
dL^ * I %? 


M, itur. ikwvtn, ibuvuAi fl . 

atuJt iw. -SbUnMJt 4 Wvv 20 

IV. 5jL^AjUmRA Aft£i±m. djuitftn^ U.CL. II , 

otieltt irtjuuiln. xl.cl. m ukA woai. 

|U«W Aat" H- 

(ütuNUh ^tioÜrnM u.i) IXÄ^i H ■ - 
w O$w*JL StA ^JlrtVX *jM. “ Ti. 

wUt ojC „.uhx* rruuK JUwotn. aäAji/vl 

dojif H ültbM. SLtäJEn. lf 

V Ä/m Sc^L^ AaW, lf, 

iivuU\ tDuuvm, mImav 2 (b, 

VI. Alm-, iiMJtfÜüUftluw, 11 . 


JD. iTUt- StA^O<äli<WJUr^ . 

t I, /mit -TJ. . A&aEchml. 

au| J. om£ Jttu» 0 A t , 

CUlcJt- : . 

* 3 . 

* 1 T^Tpl,*. ^ f kpSm <tujA. -£uA- 

rtV <W^ j , ctaA UXcA- 

Atftt 4 + 

H. /mit />! flUtS SuA^xtct^ 

Attܣu>i) ^ 

N AulIi. cün. <wt" ul A . 5 

dfeufrg /n&cA, jua^Awv ^xwaai* 
Atx)uAa«UAt. Im^Uwitüp 
(Jico+nsmZ * uk)Mn. Uly fc w w 6 
wit im>j( 

/rtJjA. ÖfOUi 0 ^n 4 f«Aubc£|, dAJXM\ 
iMAJ^jclusJAri. . 

^EiitWv/yMiA ^in. 

(wit jjmAO'n- 1 o 4 fcR-$Q£&Jt 9 ), 


~u 

ffl 


" MiW ^ 


^ WM 

<&• VA 


t>«ÄcltEiA 

<Xu£ -tiAn * *J . 


%. XEtjy^c^ujtoU^^ 

X. am. QuA/LaifilctAi. 

xuvt^ftjuAjUvt- j I 

AwEtflfAMMt . 

c&m* S*JK*JdL 10 otlaic /mit 

sutjjLiä. u «a ul otj2i<t it. 

1. /mit 0JBjjL&et : Aiciu 

Atxtijrt- 1 ai* jAJüL /VnoMi. AU^tv 13 

HI. un. d*fc, 3i*/mjtt cwn uon ftajjAfi,- 

Xftjwx, oJt 6 QL/viyU> 44 AiiAi^ öjtv cUm. Qjyjt * 

( tui, ujvu! dUu jjMJVit. ( djt^v &a£p€^'J 

wWM 14 
IV. iffi <Aämu OUifea/Aotatvi; 


^ä=t! -J> =£. 

äs«»! "zär*,r~ ^ »i~«T r 10 


V WS* cx£h Mow u.<JaE. 

*wC*% \t l AkMlsviMsn, \JodW**&EU&t rt 

<s &* Sei» Um CUiroA I ( 

olb ^otl du» adiJW SqaM 
Um 1 1 aU 

TWmjt J UMM Ka^aUWOiÄ.. 
qara W ^yj {m 1 juavL. 
3 * ^SS ^5v{ 

-ju/ntnx Ajx-£i Xticict * 
tttft 'Wnt Um So^wuimam 
üj*vl ^^AfwnjtE S- Syi. Stpt^-. 
iKjtf- cuu&tv . ^i-t 

oJEfe TIä^wxa Um 5<iu*tn> 
uw, ^bUL^u. G , 

feist 


'ml* a£j 

'^Uvr’rtfi, cLba djiAuptit^bb^ 
si^AM djj») 7Ho^aL>^aD^tai>^ 7 

w. 


wV, 

('(m.sCtf} 

siMfc 

Eli_E/> iruvtrUAvx^lA jj- 

i ttifi jmx S^JLytau’Mwtür JvnSo/ 
fdi*. rrvtCrSot JcEaji pi, V?8^fy - 
«LaM- AcwdJ). 

Uaä SßJtvfiyn- ja.Ö, , Ir (Ja 4 J du S^iviauiuft % ' 

tost» WS« Wti. SWt üwi. : dia. S&IJWf£ 

' — AMni^A^Arurv T Mxd, 

E Jaä OftrxMixIc t cLa* CUtAA »■£**> 

S**-***^ 10 <xÜla Sadut ll} . 

H. cUm Q^^dmijclti 


/Aft *3 


■W SWiA IHVn 
(Xu^Mi MOW-- - 

IV- Üuf\üii^ k |*J , 

V. 14 . 


„ 

. H fi,. 
N.R, 


,3 


^ 3 * 


9 

i 


WSbfui^ IS L 
^VlUtowVUliM. QiM WL» 
m fl(oA Stiebt A^tni-ii-l^itr'i 
J*dk. J^A^uiäaXw h , 

^ „Anlibv (IlLq.. 


) 

*<-£*■ -3 mm 

J >9 

*b>~m i <i>- i 


n 


«l« — <rrL 3 j 


ittLsj^fn 
'm? 3 

n "* &<#*' 

«&-U >j ^ 


«JLgn (RIlcJh djus « 5 CWu>»* 

<Fq^ dUx^ C 4 aX/> dxrtVL 

f> . < *. , y Xqqwv * nJL f. 

C üxl ApiBiy" StflJt* j jüy l otlAn 
m CUvwWuäJc i jVt^ T. ra flnsi 

CticL S^utWl&avitr &Ax ^JUbJütm. 1 L 
Na_. 

ugf- maSjlUJ Airud. W^WlA , 

, H 33 

OWiio^Jt 3 . 

di A uuiAAX Jj&ft* ^f> 

(cwi^X 4 , 

X. Qjfcb OIUJ. S t Jb> a+$*n.- 
jtitA. ß M A . 

QjujAm a£% ^Uäjl } dUft_jMnA>>tti, 
UHnd. Ijik» uroW/auftk Äu 
diW Qi^U>mrJ<; 

iü?a 2 v S 

3 L olU "ÄCxnWj^rtflwmJt M ^ R, . 


3 
■> 

‘^1 >},>!“- 


/m5 

^ III 

Mngt Sfi. u- S*. 

CbilW lO ckjÜüa m% «Un tüm.- 
^WL/n^; 
^Sjaj mi* 11. 

s M«?.->^ “ 

fln.3 ’tj 

■ui 

ö « 

Z^XjL ^ t S^V. m Sjwl 

Ui«. CUaaA»v (wm So^vnJt undL 
TTIavuC als CüxgAxri. cUi 
^fijvrvwJl£>k^ t^L . 

S4“=>t 3 ® 

TO W ,ä*0 


s*& 

-Bjn.. ft. 

At±JvA Ü«X «m*AUf , 


Wj 

>w? 

dbbfe^w«, 

■ ^ j. * tr * 

( ( 


Hoy»* 


x, £*Atrtt£ÄA$L o£b Sbui. 14 

Wlf . <xuct\. oilaAArvtW, -&lrv 4 n»MM 

JX JXMt, XcHMtmfr.jy iwu t<*- 

m l&dS^W 

Sittwv * 19 . ^ — 


~>feW “ 

r Ä=t, 


(Hflij - 


/mSj -3 1 


,* hi n, tfa 33uJtoi_ ciflA 

tövu^JVj a*^b*v S^vtuLrW |_ 


3 | Äfi^ tu. i^uMbtv 

I. i dUjr, -T^ ^ 


3 L XifcjltijcJi wm, Ko-yujj 1 in vi j 

JlH>vi SdtWt 4 

3 t. § 4 ^ Okuctv oJt% Ol^yvXA A^vuV» 

Ayyitüff^, 

ontj-t 3 &&£ H.H.-S» . 

djjL J(auMm ofb iäjtj-, Xh^vv 

KbfA, ^ MIH. 

^L, ^ 

eU». «fcuXm f&iltUUiJh iXMt 

JUfvUiL Sottüvv) 7 

m5 J Mm ^£ 2 rs£, i r M ^' 

Qajjuj* %, 


Hi 

-*j MR 
"Vt -MA 

nnlC 3— 1 1 


-«im. S*JI /mit t&fif -um/oL 
SetuAJo»yj | ii^ StuwJ&tid *i. 


» • wi*. J& 4 Ü/TI UOAAttfiA/rt.- 

— J- dtm. OW. 

sak«? 


jit iftTL 

10. T jL^nnfty. . 

SUcluIitytuülb H. 

Qfc/^tut. mj j-t 1 

aJUun$duai- 

Awng II .|ujt nms**i\tAj -. 


^*^«Aclia£t^u>«t:JUe&lin 

“Wtft j Acr UKt. JktuKtA JUAitii* 
^*^1- ^Un, Ad>Cf 
M' 


Ct Mt^HUiw.; jut^U j , hhJa aÄ. 
I. «uilui^iv tJsnJL CL&&tuJctLwv , 


Alt «uacA. ^ 


n 


on.?C 


Uh^ikAjiA^Uq (H>*V Sbll I MauL Stwwtarth 3.. . 

Ukl&sw . jujJt*XiA m (ajowi. 7 lccv*tArttJ) 3 - 
^JtibTJU^L* ^jS tjtt 4 . 

ww>v „Aifil'tiyw," 6. 

juclit^ (iwn. SUüJc) 7 . 

1L (H>vt Stefffcvi £Eoti 3 U. CL. . Ow(AnM^u>C^ ^ h 

^oUi^tAi^vc. 10. M u.O : * 

Ac^t d.ji. miA^t ^nUSicIi -Äwi* 

S^JUaamKü^ imit mtl{W) H muc 

11. 

HL. IM>U&tkoiU*i. 

o) ott Ju/dJ^ *JXu SiWAt^ctu^Ubm^- 
rtuiM^lrtv (Wut wn CUuUtt), J 

W* mw^ UMnJKdtiefi. 13. 

“^ 5 ~f sf±±rÄ."S'. 

A^.Ml., Sk. 

^iLvan Aclkbciübut 

IS. 

4 tn; 4 Ör ukJuua. S o W Acvl 

SWdüuL 17 «i~a, 


Otuc?vi IS M.«,. 

c) wueA, CL^Jnubtxvi. iun. «4>tub£-£ W . 

20 t 21 m.o. . 

4) jtuuIi, ÜliUtn. u.i. ( irrrx. Smma wn. ; Jixn 
jutc&Jbui 3 V**XwüjUI, j JLlivi. ^JHgwCtfiSL. 

2t. 

^ALihuUAjb jUo, i 


Ui^Ljuolu^jifilvQAAt.: 


**71 


3 
al^^UciobVLj^a-k c 

*3 

5*t. /Mit M."R, 


tite- ftUüj-i An.IC 23. 


AA *ri» c 24 . Mp.ä-u^ic 4 UX 

'TvS^t < L U£a-$iA&£jijb . 


‘»Wi.ST: 

1 — i ia.cL. 

4 = • 


S, jt/v»y aituAcj'JtyiSi/tw*.*. ^vuiiJdi , arafuJuajt m.o . . 

I . irtwl WutW. SlutttH. , JWW. 4 M 1 CK- 
Jt^^UJLlit 15 «A, ^ 


TTL^C 


14 


IC. yr&f. «t 

a) oWiin. ! f Suiclitiii I . 

CLucti jVriii rt\ t 

'Vn.s^ hvl. jmuÜ -fwjt-- -j S^TUfiUkllcU^ n !> -^— 1 j^ 

-y^ -=* + 

U-flU. 

ü*ht ^ÜitjiAlttÜA Juw. 

•Ärt« 1 , OLliil. TALiiylUtATl, 

SottV OfENH. 

QuoA. onit'b.n.-. <uxu&t .Kitunv 
iUi ^jtÄn J. S*£U/n. . 

A)nmJ± QuJiAxü&ittn. MJui*a~.Atln ■' R.J..., 

■tuAig IMn&MMeLbrL: 

t^^i c IC^^rT^ W * l ‘ “ 


wjtj l *H-V 1 >-~'J 7 

K~R..oft.NH, 


=a 


in 


im. jx>wt . 

a) guuuJii. in. S*5>« auf d*«. SiuJjjw. 8 «£. 
&) ■ AÜawUm ( iwtf'wJ*'»- 9. 


11^. wxofoLfttnligts^. Iöt^ u4ux*uuit 

SÄ- lö ivnÄ xuki-$v( «üvtwnjUi. ^tatt 

^5-^w h 2? 


t*- t 

X. jüw. cLl/vrv Qju^cljuLcl(< 

*WÄ C iüLlfr ** tJfiüb 3 &aä 

■ (Wm/i Jiplfabjt jife^vt Ajfo^fcfe- 

ZvmSC a ) ^„ S -^*lWUr s U£Xl- lll 

.swwtTiTr^uJtfc. 

IF 

Xi) AHUOjL 

iW^Ül^QudllwcW; 

rm. Xrui/mZt (amJJLMC\‘. ukjuu Wlctü 
^jUilMAukut^t 16, 
nuttn Untn. fotA. nusti 1 
9*Xoy*i,') 17. 

av iw iwV C&tiji 1 ■'Üo&iia I« . <Vt.- 

JUlcJdl ^Awi, 33uüxuA *.lf- 

9tüMkA.) r* 3 ^ 


:Jfei 


H HJL 


15 


niV 


/w5C 


^UcAtl^Jout j AUtii jW»_ üjivx. 
AiflitO. Xa ( t 

dJjL SjtiwrVmJL . udi ju£&l- / 

J AJUAUL CLuAA^gÄ Abt. JlifJi- ^ 

txq dübru (*DO>l SlUUjJd.) * 

An, wt ajtitagA ffr n fa nt jtn. 

JLWri^fviu*!. ♦ 


rü ui - 


tl.üiwu ■^Uta^W&iXig'nJtfrEA. . 

X. ynftrÄ tfcn * i ^ Aauvl , ^ftjiJtc&t &tfuM4LfcvLi 

Äfcuvi. 

Cl) 1MVL Q^liA I . ^ ^ 

£) JUO^TV t£otbn. Z (otAAV AtillAn. r db umL 

tP|j ^ . u^t. 

H , ijuiiim^iuiiUAv u.C. iwn, ^vwum^joU. 4 ^ 

tfon ^HlAb G . (Lucl\ ikMTV 4lAqJuii*\WV 
K&vu^ & . Siit NI~R , 

Hl ^jbu>üruvLAM, juytl ^wowi Xötfcwu iwv 

^ImAiÄjU) 7. 


s 

a> 


) 


QjMf. ‘ 


O-Jfl , 


'VfljJl „ 

WUu^cUnL % t 


mit < 


fen UA4 JUioi. QiyM> CWTt aMÄmjdLj 


ft) AKMtdwiUI umd. m»vn.loW 10. 
t] jIMn OMdÜVU^V ^oUlAffV i wwi 

SortMAnjdt Ot^ofiiüA) H t 

ikwv TTlwi 11 j,i/i%flL oAuU^b»i(^(M. 
düuoM. Stundjt) ß , 
c) S&. uovn Afjiajuiicjaw. IdhUA 

AJÜM4. ijuLAdiiM- )4‘ 

d.) ^X«^AiAj^tuw£LttL Sa^hjul ® Tx5^. 

dgJa toW K^uy j oLtn. Weit yyAt ft A Oa o 

<(lwi ^Jldüt 4uxt l&. 

fmit U*JJYL £X*r\ , 

Cl’) 1WU Xt»jfc*/rv Jb*JL dtUAiA» l<i . ^Jlykrtrru yio-&A*/rt, 

S#tt llj JtAicUn, T'tuAAvE^ttt. 10 . 

Jr) ^a. uon CWlnÄ^ Xt*irr+L I 1 }, nuitfe 


tfO'Wv dtoUn. djyi. i/rtx ^w^jiijk^ u-a.ut, y- 

^ni^ntujt ukiuL lo, SxiL ^ 

Jvi <JjtA. * 


ÜIM 


ym 71 flütftv Uo^EuAytitfit- 

oUai QLxütAnZjcJkjLiVk* \ 


ü&^TC&r: 
Sut*fcwtj(r (Ktu AuIÜIam - 
ALuifcjct», ^*jL*t&jLU=£btltn- 3 vl^ 4_- 
/njJtüf). 

O^LmjJlW^ tillfl, MrtAut 3& Qjyy - 

gA^lJOdjfcvt. , UÄ>d^yirMij4A' J yrt^ . 

I, 3{jus%dJt*ri&ju>MMa «tiA QavUA uyvuL 
5otäl#V J SAJtLcpdcLi^b M-.Q- . 

JUftA&JAjO-ytjJAnj, : 

&) M djLWV flu^inii*^ ; 

-Jl^, „ «Uw, CUiJlÜf I ( dl«i £>tt^ 1 ) 

jjiwwU^i ifluuttv. Sii£ Mit, 

^) iftv ^»y t c trtiuMAjuv Ju Saa&«& i 
^G mA d 4 K.%£ML&ntiAu^ uÄ, 

frnitQS. % t *? 4 jJÄ^ÄySwtNi, 

^ kSiftAi^ dbüL ^4c^(Mti^un3 f <Au <U*n. 
buG k (Um QaJjuÜ __ 

l&~ 

3t. Sjuuxn{v&. Akt*. t 

ocUiv tU* XjJitmAjun. tÜSnviak. 9.S*iA M.~R. 

Ttgl (uidv Umtin. 31 . 


I J*M 4 A At. 4 .. 


nwul). StlWit N. 5 t. „ 


^..,L , 


■ dUrtt (Wülfflfflttoti 

.ahV.Aam 

• t JjuLuwuvn. , 

X. Xna 3W&tf*ntiguAig ivnii .‘B.iyij <v».f 
ctoA Stnictl m*i Jtvujutii , M 
aU/tn- cUn. lötl ,Jnju>MAilit jüvl 

3t*cit±£*n±igu«g" <0 u.. atgl. 


■ ISth|»nrtitli 

ujc 1 vq(mA 


X. ÄM. StÜWMfJl , ör\ &i*q UO*L o&titgfA't- 
oU'H. SjStttow. |l jjjnd. imm. Aiia - 
juüotutxv K£*uq 11 {±*ji - MTO j.-B.t 
. di*. faiA±n££mÄlJL im^^üiutrriMXi. 

ni . P , • M ' 


s=&: 


CLueti. Xn. I&itlt/nsluwu **u£*nlmt 14, 

Mt M^t IS. ~ ” 

1. §&. Ul > v '- Jtl/vU/vfv Sott j dtn. i«jl 
A*Jjn±n. äJwfAJkbXovi „jm. 
3 *ÜMM^iL H doim^iiJkt l&. 
n 


T'VXot 


H gn»&£ eww, SäIuam^oI. . 

Sil, <»£* 3^üiArtyil, djUt "äfjuujJi I , 
ouA oUa 3 & 0 &, % uauI%Ji 3 ( 
us*uL qU* tävuAA (o<U 'dCvuib 
ynifljJd) 4. 

rnt nrt 3 C -^jn.ti> dßJ> 

o) fFH. als ÄiluwCt Ojüjüa S . 

&) Sj. OUcIl 1 MI 4 L 96 frJLUA 6 t SpLötil. 7 

XtMxl tw*n. 8 . 

t) §^, oii Ültit Jb>u>> 

*3, 

flllfA oi* TuAobl lliw. 

aas? 10 . 


on.V.^nuj ^ 


Fk ouiic&tfr.wfiiit . 

4 Jl * 


Q. cjk txyw. S^fttWy 

SCcvuja II iAA*ui Ä*jaj&vtA±nA Q^ini* \% . 
Qufiiv UMt 

ffi . 1 ^ AxiX My ■ 

^U-n -'n^af 14 L | 


ctu 5jtm r& tfc» «tu. Sa£aaA .15, 

Süt ^ouf^] . 

TL. oJU» ^Lvn\. ‘‘‘T'la/muv 

'moAc, nrn.%^ - Aaoi 

AlilMJ. 

IUa Ajut VruU^Cc^WML) CUif- 

JfiwwuiitiulJL SdliiuU^UMA mit oülA. 

n-lÄcii. Irtöwri». - 16 ivrt 4 
Wii*vH 4 *nlAC H )^ 4 tnU auf stlA 

üova „ KnoAtJj dUfi^cU* 


— ^ 1 “■ 


J 

l*A 

n 


«nVt ■ — i 


I. 
Sjt&AttÜA?!. A/m %jÜVy^Xiv^vv ; 

O-tvM^r l- Satt KR, ».■«., 

) 

£) in <1**, Vj&J&i*uium^ t 

vjjc* v t. 

c) flnit $l) l. i JW. ' — -> 9 

(OAuU/i CLivuli*A4 U.1UT.). ESSO 

Sud.?, ly 

d.) /mitim : fljumtJjfcftniiat hat, C3 (X 
(jtHim Owl^ ! MM, SstMl- CM4 Jfl 

JUÜeIl S , im. AjLi/vttMl SftM' 

.<*<; m..L 

a) /mit cututtiuin. JtiAfljtjem : 

w-V'^iu» mli imB^L 7 ^7 

«a -(St 

Wit^iuil «I 8 . 

'm» c -%*w vm/n-it (Vi.) q * ’ Y V 04 u..i 

— c—ik i r tia 
-fr« ^ u..a 


all 


(J, iKwi jGtAtwütmv CiUi'l 

X. A*£&4tÖAuti^ 10 /mit jtu- 
Aotjfeti ums. : 

I. QmjJi m&eti cUam. 'VUuwiavi. aits litww^cA. 
■f“*- dii. ^u&umj&^jo. Satigljut II. 

dw. SUtat j Ai* CtlaJviJiiit m.ö,, 

kiftt '*M€ : * MMI 

X • 

Mfctli Mit. 

JU^l. /muo. . 

a*%**w*im** jmji IWluUu . 

4 aa 3 Uc& 1 l da/, ItlotAJt rSa&A «Cu«t 

UwoxJcL U.ft . ß). 


W?>' 


C ~3 ^ 
t X 


3>.lf 


■U«A,^| ^ M,i. 

Ä , D 

Mit* “ * 


r > 9 * 


a!) xkwyv jj>otiuijtAT. 3tacLtn > 4>0-n cbtn. 

cUa Sju»cLQfci>^ I . 

A) 

(tH|f , aluc<&, £-*i cjj.fy und, or i5V 
d.) JMcÄxtLgJ*A 36fencU£n, > Stiy,yuL 4 ■ 

A) OrtliuiA^ JyVn, S*Aa£ S", 

U^f. AiAcit, y£jx djtSrj. ^U&U^ÜLvV . 

IT, im, 

W*Ct Jfiaj &. M fR 

W 70b ^ “) 

* vna^-t 8 . W 1 J, 

ÜD. cXs ^Am4luHÄ££t*tt ; 

a) in <Jjtvn Q j.iAjcL)luc£< 

<nrm?c.t .d*M. 

- Sinn*, VOVL üj-cOw ( JUtc-nSt ( 

JZc&JL (ihm SfctAjo-mJbn *3 umcL 
.&**, i>on **0 tn- 

Jwiiji dju> CtotjjLt<AuMiAn^< >n%^ 
SjütW*. 

t>^£. Koftl. MMfe , 

CLLLC^t o-fwrc* TI C^AAhOO. tl . 

^) in CUiA^Mr-tütn wü H * 3 Äajv 

C^t'AAA+OtJV l^ J 5&T»At tL.ä,,') djUL 

’i#n Simmj* iH>n : oUfl. A iV 
Abvt^L nac£i» ilut ^ucwt^UXt Al ct^f. 

M S L (w’C f w djut- OlX&ivvtuAct " Om?A 

“ — ^UajUj^JL oUjv 14 (Xav 

dJtA 15*) Aondl l&nta^ (<* 

■^Uw Ü%luul£ . tmt. juLtfi. - 

Jtfcn^Ltsn IT. 

(Wi^Cf ^AÄiVtAAnC. 


^ Jm ( 
-S — «1 


Jm* 


^ , m ^C L ’t dxn. Oj^Xw^JüX =i-- IfL 4 

‘ n*iv<uLT. Rj 

tj^ncL t>on f\jtöHwJt*n lO . 

Sju± W.Tt . 

aut^ d*n .Wtfon 

M i wt,y Jß*ijvn 'rrx.lC 


10 


i f x «U*. CÜfltgJqiX 


il 


n 


rt« ftVitC f „i«. 

Oma^UucIc^m*^ JÄ« 

AXj-Llj>L u.ä. I , Stil M!"R. 


aucliMuttMM 

“»■ 


jl. _> c f .««t atJuWt* jlX . <u*. ur. 

laW^i. S. rf*. 

Ä*V ÄÄAU4A*l ^OMu^L^Jbvt. ÜllAJLUujIjAMy^V 
^vrwituUW>i 

^ _ > ...»/» x cib^wu tiwi.A^misLW. 

— x wi^uitus ’ 

Quck mut ilalliwMiluwft' 
tuwv ma* £ün. 4IM1. JUeJAt 
iUt4 

r,i _ '(* wm>d>n UoluAtit AUk , 

(j»nSättiMi £ 'uhi1m%U- 

(VIAHTUtM. WUtxAlnUwW. 

IG^O 

jOj-mTCt 

— S fwit /J.)}»M«,p 

SuJitt. luln 1 mIui iiwrL 

Slütit. ^*&**i. t. 

' ” muld^ki, ^jUwmwi j^nv tW» I l^fc T M 1 

dUimlCUuuu^ 

9h 


? «Tfcil “ J 

^m" 4 


«m*tt 


X. (luSotüntÜK uUftWt 

als < Bw>»nl.^?«iitii>n dux 
UIoEuJuaI iiAul oUa SUdU 
(oJU &4*to4k&Lw oüw 3%dli 14 
utwt dütb 3 UJI } AvdtjtiAX' 

AUtm WJt Aivul ÄiuÄ/i- ^ ^ 

1t tx.M.v'). **±4*ti A fl^y 

^ TE* ö 

SjL.iUb. JfOoV^liW 19. _ 

ro ,äö 
31, «Uni QlflJwiutib- 

uttUv S ^y^fcot 14, 1 

„jtefciAi«- JÄ, ui, 

isui" IS ü.a, a^oj CJ 


& 


11 


it4f| 

J&4Äavl 3 i>4«/nA*nicjd I . * . 


r.i- 4 


4 'Ht- 4 


U A. . ^ . 


31. SiitlUj inu^ 

UtaJdJ^t* 9. 


-ae.tj ai- 


luNgt AJÜJt M-~R . 
gJHÄco^i. MHT. 


■c «v-a*) 


«* A 

• tt , — 0 ä r 1 } 

«A. 

— B I \\ 

u.i 

aw , r \v 


■maUt AuUtuntiuiAAlt. omaIl *" l...t 
a£* aÜA&ulijutA CU^Ltur S, «J I it( 

X. AMWl, 'flWcW 7 , J&*4. IHWL uEiL' 

XiW j ^.'Ä. i 

safiäÄ‘ l “ 

(äS. nU ItfXftfa Xu. Ü£mmmJ\IUv 

^Ajl {W ÜWj % 

Oft imtKuAat : dlÜtSAfUcIl* wi 

bwL« dLU.AiJt üp iSi<in. 9. JÄ 

sL*nn a2* w^AummW V- * 1 ,,«.^. 

.^cv*%d <u^ w^w^clIa °* ¥>I ^.Ä. 

' " <Ua S o^MJUieW IQ . I V JRt* 

N ~R WU4 «I^JobHidL otix jftxL- 


A**l II. 


* , « ~„XC + ;cj .JwuldiJL WJjlAi." ati 
juvuX 7lU*txfiluA 19. 

I, HwAüwtv^lic^ a^Lcit. amhavi 
9&tt 1 dUn, SmAfejpbL rcUivmn, 14 . 
S-cJtw. |5 ( lßoßu*k 14 unQ..y 

N.H. . Sä rn% C 3- 


h&ijvi . ^ ^ ^ q 

onxottu rto. tL.ftu, ^ ^ — f 

ü)-ix ,&gi-cLfrw_ Ukw-fc*«* dji <? __ n ^ 

cU#v OA/lAcEl TUtfcnjVwi ^pf jj* Cn * 

31 u.-v\d_ dflb ölAß | L ^T7 ^ 

"V^AAiioÄ^ > 4i/vut 'hicii -nue^ji — — II 

■Xdtnn, ai^*imcymeLfcrv ‘JM-tUt- Ä ? 

w ^Ljl^ 


CI. ^tü^jtiwA£ix^ r 

~R4c£i&^ AJtUrt ^ X/TL QnJmu/n^ Atim £ *Kwi_ 
cUrt,uXo^jL I f Ait^i^- 

eUm, Stuait % n ^ 

^ uc ^- ti&ä ÜKXVV1 - JTA^JtXwÄM^ AA^vl flU* 

"SfittAi VVJKAV6 1- 

yom Jiic&tujAin. ^u^tu/nJ. diA 

JüjviA MtMVl Xci&t 4. 


Jbit&x .Uj^t; tn,l 


2**£- ^ o£j>njt 


ffi. ^WUt <xu^ oft^ferwi r 

X. J^uL^tJt^lAC^t UWuLam 

£ , MX -S^ l 

Qx***v&AnA <*£»> ^\düiXi£cfviAjti^. ^uao1p£ : (tJUfa 
lU-w^t J ti cLu tilfwyf^ftrfi£ M*uL " 
uä . 6. 

QmJl /mit <i> c £ 

„Afiin 

tXH^t^KUn 1 : 

I ^W. yta^Aitur, Ae^tmEcAm 1 

.«^VtlAA&iÜÄig^wt, GÜL6 Ofi^tAA 4 

, X . 

XL. A*t <Wi OuAflbtUfiic: 

'miC Afiit Hjj. y(5&. AitUm}. 

»■} -^KftyvicLtVu 1 JfiAlH.wynA^L 

fSaActarnftt *0 , Qf^fkn, *l) 

*£) fct& -f«t. „ AoWaiÄjbMi.* II , 

C TTfUl m4 yJnn^ ^ Sajiljn. u..i_ . 

X. U-O-WL Ulft^A. - 

O. 1 ) tKOAV^Uur ’. CÜAQ UUifcAm 13 , 

J-^twcvLAitur ( j xin, UIu» 

JAtjUcJttig 14. 3 

2L djt*v QiVm. «UJAAtjiJictcfcn. I?. 

3«*» S». 


oujeii, 31 /miiAt jl©-) 
»Sw* Ilat o-djt\ «mit < 


*-“3 O 5 *' 

£3. ZXA (r-D 


.“^W* JV*" A 
23 


4n^C 


WlVttJ 

'mlCttf 


nm3C 

flnVw 


H. ^>r*\ fuftJUtYt. i . CXULcIl, -wüt / m. ; ,£Jl**t.- QAV 
OjcL AtdÄm. *L, Qji. bv^L S\ . 


t ö. A ^ ^ 

Jut. t>1v*£ t f ds 


» - A 


QmcIc : ^jL*vl . qai.AAjLviJjav »■' ^ Ai/m* 


ty AUnElliA ^JtZiJün- li .CL , Sjeit 

Ol| 1XWVL ^aÄtnXfVL (jttuM 4 * 

ixun, TotA 5-t* 

u>olvUuv CLuAdjui.&y<^ 5 
.A :»"A 


A) 4KHT, ]UMm J tjL-L 

Tu- U..Q, ■ S. 


?*-ä*™- u 


'iZv&u-vn . , wm Jiiiii«. eU* 
S&tU ff* A 1- SjUtgJt. 


^=>k-A 
^ — $1 IH 


cLuvl Qu^uiottr 
JudhXÄ^/t % u. r o. 


j in 
tdLul JLLC^itLgXcxit f*K>v»a JTjixA.- 
Ü£JhHj*v ^i^vSüTjtttrt. JUmAA tiA.- 
9. Mfi^. 


o -n 

■■I Hl 


3 *^ B "Lju 3 

H»ttajiiaiW Sntltolijt } ^a- ^ 

(clu. am« 

cüm. J $ttnÜ^Ly,lUccctt 

uMxdW} 10 . 

^JW>t trt-rv Stvi^utcA |1 Xtmjd. 

^äa#v ^vmt ^LAotj 

(H& It 0<iu ^ |a l'i 1 

t oitt Acli»nm kivstEW' 

J-tOu. 


3 


t I I 


AettejtSa. 

Qft^wgat«., S^ul™U l+. 


^m^t« 

3 


A.Ugl^KS 


) 

,*»w 


(juc^tA^jCA^) Ulvrut . /mit 

^ &ümAtAA^. 

CUXwtct “. 


I 2suL^ji>Jiii£ifi_ : iHyw, ÜJQyioil- &Aaj*v^ S^fl£vt j 
ÄfiA, im. oUm ltiuiJ&imeLL>n^AffV i 


Atl Avi^^ccr * yvüi ClLmd. , 


(X?A oAt JWnmftjwi, \Ejlr_- 

i^WL u cl l : 

h /vvLLt 15, 


3 k *«i |IUA ofurte. fil 

» — I ix «JJwct Troj 1 

“•'^ , ?; 1 ?, s- 

'W: 


>?r) cuicft ’UAJt&MU/wi ; 

UXimxt AiUn » AAylm 16 . 
J4 


,mut UL™L' 

UKJt m (a I u*vL 9r Q 

Mfewui , 

CUublt Wrut llT^ 'a-i^ diA 

cc&'i^T ^ 

IT. du^t Jj-tuvrv QtwiXfl. Xvu 

eU«v CLxi^eliuucitt 


<t^> 


w-* 
-vnV<tf wfn. 'n. -^rx/Ptj.t 4, HL. J^JtASjjsiy. U-»rv du ^utlb'L 

/ft«, JrfL djbm- <W* 

1j< ; (n 1 ) ->n* ^«*r /Vr£t 


A^i&iSjL- 

<4aA 

6 QtiUlL «tu St- 

uddiu« 7). 


OVT^C 

.3 

aßd,%^ijL a. 43., 

'V VEgJT. oLl 

Sc^uüImvi^ ^«^e^.Utuibb. 


'wvlC 

— * — B -r^( A*%t ,yui M*. 

0 difticWift. 

Q.,OtI^AvuLlw I^Wutkit: 

iux. rf ^* 6l4 ‘ s ^<? \e 
) 


X. dtflA 1Hft<vi4cfuAV: Qjut i i*uL 

QA*.*}. CU*eJv aln SttttjL am rCwvp , u>«- 
dix. l&nÄfbtfd«. Jötijjt 10. 

**"/». ^ 9* w= 

"U'^ > 17 


AcLj ^ 

du Sctt^ftyJUn <m ct.it. 

ttAt^Uu^JKooi^mll. Q-ucX.; 
au| 4tur. Sjttogüt JwitlAi ti. 

i_J = ■ / ^ t=> " " 


-ndj (Wi>f (V». 

^Jbmivndlm «Ul 

««..... 

—i e 


]I. J^vuyi SttAidUo 14. 3jl. -i/W- 

dU*n. CLu^üLiuictt *. ifi »mSC 

onit Suf(U 1^ qcUa LndiniJ(W O ^ ^ u ^ 

SjtMttUr (amvt**u_ aUuM. &i- 1 -,— i f 

Ami) 14 x *n*ft**\. Atm . , Tua. 

ZMJÜLjMfi+xAA, M3-. ^r|. 


15 


(mV - /tniOf 


wSt 


oJtb ^*‘7 dfcA ; 

L 5J0. 

ugfc. orijC 


/mV 

3— « 

<=a S 

«LaA dtlA SfeuAAAA 1 »«Ult 

jum« $MA V 

Oft oli lUa*wJid« lötui: 
Ajw^tiAbn. |o-yftiin 

«Um 4, diijjy 

fj^ 

V3>>~~ a 

1 _J 1 s t 

L ’ 

lÜÜ i ISI 

-mit 

_>—D = 

jlÜav Sauml6AAa cum. 

96jtrwnx£ S . ^l. 

^ — 1* t ^£3 1=3 

rm3C 

t J**«M T 1 I 1 

-* JMA JE 

öä,(™t cuuMifeS). 

^UltOAAtA^ 4, 


mit 

«> = 

^.TUüvnjt ct« ö WflAAW« 
jüvtl Sau. umi 7* 

dfrb Söft^uulA , 

ri“,^ 

<m*t.tj 

^ ® C=D 

\\ 

Utj^i dii.M .fl.. SUk J £*, 

AUVL SftUFfeAAU. 8- 

uunttA. OmdMUn ^ <Ut£$i_ 
^«oaikWi du Sam jxwi 

Sjt&UlAU^tiO^ 10 . 


mict 


ÜWta du. Sount u.a . II, 
Qaia&i, im 3tua£ 11 

iTDäai'i^ 

“*4«i 

rrn.St.tiT 

B 1 i t 

cut^ n .fax Hit. 


rmSt ctf 


Jtw. JulijjtJvmJi. 3iil cUrt. 

ÄnjJae. H S~.«t 

rv^C . &&ff£S^-a>). 


/mit 

iW?, 

SsuX fltju. StA. (Afcb. djth 
ScfiXi^&ub) auA TfbttaXt IS, NcL 


mltty 

X 

(wWf, . rmartvrd 

Aio&u .UiÄ^xiUAv } mtu, .iiiuduA 

jlxwl «Ivi Ücuvuvul l(t mmJ- 
üom TrtAnd. 17 . 
äum un. dtfi QwfiiJbL om, IS 

nUn. Qm. Amu OXuiM. ( (UlS 
onit iLn. A>«^icj^vi«vull^ 
, ÄrvudLinvi. d-uc t 'HAju. 

umcL iftüt 1 4L, Q., 

‘>,>Sk**>M 

*'>tl 
fiiUJ “■ 


'WlSar 


IG 

11 

im.5ör dixcßx. 4 iircte£^JLi*\, j u jSujiÄi. 

u.ol. t u/vui ( 

u-ovvl Tli£ y dLitri. % , >1 'm.ioj‘1. 

K öLin, H TTiiA^Wlii P 

ÄJVTU SJ-VKVU. 

NTR. o2-S diA 

oJUxvl Ud^itlü^ Jma iMJL- 
uX^nd^t- ' oo*\, s^BLutib^t. % j Sjt’ 
^>xAl£jyvcÜtru 4 } Sijcj^ttyu 5 A 
Cluc^ cUvns, eU* S&vutt<u>4 ; on,ur 'TrÄcij-t 

iycynx UtW^Mr*, dtn. muti* -t, 

1 I^h^a. kcA ^ a ^ vrwri'L v>-t rj Jö, ’Vn* 

*h»tx ouu«^i. ’Jorta. 1. 


frviacu t 


>$£■ 

Eji ™t cwJttt t| 

„;w* * ^ ^ I^jUjJEoauJ., i Ucu> m-*u_ ikvvvl ‘TVcf 
M&ktS »JL ttclcÄ^l.- 

cTS. 


'msürt 


;SS. -,1ä 

&lj£iJ&- jLl ,<u , X. 

Stg.tr . St^cfc (Jt'VL imaAv 

9. a* . toi. i. 

Si^ut^e. } SA^vop^t <U>> 

S^uuajla IQ. .Sa, 
Sjv cllacSa. ^jun, cU-w S^xjtAA. 

I| , m. 

CU'» *Su£ lim*** S^AObtkft : 
t^vn. (i focULiVk, 13, cL/rvdftA UXoajl ^ 
Nil ^ 

cuuciv cLqA . 

>M^- 

fm’w.t 


%r>L%r 

dLlA. BCcJLm, UjKA S^' 
tn, jirfgJS H. 

># “■ s - 

^ 

OTLsUT-t 


djyx. ffijtfrirU'Vi JUMM 

Xijüdti^ 15 NH. 

Vof , >W»t U4sn4ob*'ls . MH- 

^Jkszazu*.'. wÄ "- t 

Iti^Cü — /vnS t^d. %% 

' m ’ wt 

Afctt JH% j A£&a öft Sa 

X X 

Kofdt. Mä^t -. * MffyoY 1 ’ 

)3^^ Ä ) “ e,i ^M A 

4UcL D^yiX ^ 

“Si,a M i;,;, 


dj-li SlWjiXPa^ d*A ^OvOtULj 

äI\a. SCa/wj L 

CLuelt tfo<w ^ fl.** **t£ wriftri 

(SoAftLftAl 7, j^oÄtnX^Ujwx 3) 

u^iflL S±A. rwicX, wftn. SXvwj 
QMcLtntn, Sx>ti£uAte*i 4 . 


Sa* Äa&Äa*jA£lw ^ 

AwJtjUi>cXfaivu S . 


' m ’ ti y 

Sa TWnAt iXliyyuL- 

(djBA Ü^tuM>nJjA) G &*XkJ£ t §&. 
di* CUavvA 7. 

u^t, ly H fllAJUUicfiJt*V . * 

na w — s 

)7*M 

q ^CS>AM^aAArv oÜ* Tlortw* olVi 
S.tnAtfr Aivt OMnoWaltt liwu 
^4UcXüUIAV Ä, Sa. 


**"•** ^M!x> 

Sa. o£» «4jtn.^C>oUrtx 4. 


' mW = >MK 

X4X*^E^,fdiiA*iL^ 4W 
Acfal' t6 ftw) . 

u<nt»Wnu^ ^iüt } um,* 

4ti>n. <ra.. 10, 

>M& e w- 

** w >!fe'§' s r 6 T 

Asm j&. 

(jtim. Suucly) Af&^Ati&fcw II 
ftlffUL «Cutt) o «A ^aw 17,, -*n«Lt*iAlldiÄV j 

Xii /mit , 


'mtajd. ^ ^ | 

ÄiLAttin-i 

■IcCt^ni^vc 4ijtAA*T_ «Ua 
aax. k^titn. Jbiö^t. I'i, A K 


-mW 

Qxt SAjXiZf 14 Jjl. 

i>^F. ÄjJU. 


'►nsüri 

Sao^vuIa ffo. IS - D lX 

>W- 

' m ’ u ^ 

öluL Cbwurtt. IG, WfiL. 


^"4 >M e m 

JUlt^L McL„- Sa X j ^AJU^ftfruJ^Xdi -4jU/W frruJL llur. 17 


M 
3L. yj^i ,, V J g ~* - Afciw ütur, ^m. tuvi- t 
■ yn»ctj'4- n 


■mSf.t 

)fefl Q 

QjiL JiülxiAVL f dxAMjTi. ^ 
o^fö^Kxtt Uiiw&mjAsX* 
uvjtjL X Kää 

TTl?^ 

-SV 

Sa. Auw ^tffcbVL^LcXiut 

Jfän. TiX^aaXuaa ö'.ä.^ i, 

ffrto^cL 

^S<=3« 

G ixt, QjiAW&exruJ. 4, S^uA^t - 

rm\%d. 

SV.i A 

AÜlItlL ttn .^L- 

<m^-t 

-3 cS>} 

*TCL^~ a 

fiS ^ ; Sa, 
X. JtiffA yfajt|ATUiAtfcAJ>A tZUü- Arüt 

Ac&ah|44v iCÄaJtwn^ 
(OAtSjL^fiAöL^ 5. 

3t- AÄaa*. SuoltiflA G r 


dV 

cUo. jLLb«fvfta£*nc_ 7 * 

Qüflv/ vw <ÜjU lIÄA^^eLuA^ * 
oJa AftXU>nA OJXaAt t . 

» ft 

1 0TV3Ol\^ 

!«?: 

Sa* *>m, dbtx XGülXvvlcLuw^ : 

'Tfl^'VTVW« 

4 


AAfttiUJAAW lö , Sn . 

. nwftCVj /wtu. unnjin- ■ 

Hn’/nur 

— t (vyj 

15 SO 

0£Uu £»A4W 'mluw . 
JjaIic^L Ajtit ^attr> 

SiiAJ^ cUa UTjK^tyXvvgA^ . 


3> 

■5*5 


9"- 


*fc? 
>m$, 

>>"j=t 
»?£ 


X u£* Oxt jjj-o- Swvnt li ( iowoL 7rU>vLci_ t l} 

Mvwtfty.y fiftw ■ 

JC; o£s 33jt£ diA Se&wAJticftt* II. 

ITT AXVn, uji^JW^^iiAw S^AAgjtw rmft 
cUa. UEu^kavU. 14 

W a££^A*n*i*v Jjün. Ültti£fc™_ ai* 
?Cü*w>viAUJu&*uuvnA JS" „ 

tf r . altfc Hplrt. J uif^nfctX. 16. 

iw ollm CWJ/uuJt 
*uutf ‘üj^iSiär 
X. i/n. AinnÄ+w cLaa CLftVViAiCtl ^ AA^^fkAA 4>0-*\ 
TTlju^t^JuA rt. 

21. 'HclwiA XbjWLA. StaJÜt. aa^ J*gJt^a_ Ift- 


3 *,? 

«v« — ”■ 

«e ** fl 

ijü^aju^mWIj-cA* ^ 
Hst. C^l 


!>.[% [|T|r ^ *"** 
iwi 

NVI 
j 

*> &Ä^ 

> ts&a , ® 


*"3 4>i. 


CTBO) 


i tm i 


imnSmur 


TrVi ' nn . — rvY\^A 


30 


» 

'Vn^iA 

^kK7 T 

■ rj ö£t- Ojii Aiütu^jiÄ süJUjt t a-vl 

^ j ctci*^ ^■tjbg^rtj^vviAvKÄrti, h 

3. ff 

^VYt^JtCLT _ m^r 

=A (l U<njinj5yn^B ax" . 

“■ s “ dji*. fc£fc*wLj_ % * 

(SUijA, o rAit V). 


-VV1?A 

>Wv:r 

£4^ fffi j eül 

da* %ȣfl*u4. j di* Tlot dft *) 

^**yWvT)U«AcW 4 - 

Hat X\ VV^“ 

'm^A 


OuA ( ^xau - 

«r.i., (nvut mi) 5. 
KTL 


’TrT,t» ,t.^, • 

1 tm 

&*JUsjt AiitJMS. 

«£u*ÜtOLtA fr,<L, <* 

<wlu ^ d^^GdUuMCt^ 
du. ÄöJ*Afcji*tv 7. 

, SS— 


Af» j Vw.-»A(u.** 

r 'TlartVLt jCjLvUA SoAtlMAmJ&^A 
in 2ÄU CUnoMu. 8, 


'Vrt^iv 

^ 

%*■ J*tl ^tUrvmJnf < J j 

er®«“ o 

AC"3 i Mw 


^*“>5 

^U^AAJE. IUuL>u Tü 

■ ,L "* A Älä *^^a- 
(a<vx >m a ^ fKrt. mow^J 


roxlii?. 


tSijL cUa SLmÄiti 

cLtnx lüjwtvtivt oLca 

M . 'bin. öUa 

Kb^jM^dÜx. 13) 


•.iß!, 

3^M' J 

dj> JcCotHt^Vf^ 

Wc± 14 AIR. 1 

5Ü^ , >M 
1-1 


iU 


i ^ W : 5 jS ™ V ). 

t * q £. d A*y öSlvtX. CUaß . . 

* * D<Vw 


2 . kjijQ.'YU} cucl ^Xwjrn^rt, I . 

CLutfv ^ Rd-vvtx i JUJti £ IKViv ü ^ uyiutn . j 

1 WAL ÜJCiin _ ' i ’) ClE * » CL _ <^= 3 ^ j ^<» ^ ^ ^ 


31 KjtAjyUl Oilh 5^ej_ 4 
<_ 

m -i*i dxiwv OxtAfju.nr^c • 


r^^cx 


«SA « - m.v . W < V 1A ^ ^ ^ ^ 

1 — w ‘ — CU ^ lLixJriAiM . «A QAÄJXAb Jü^naL / 5 uÄ > .. 0 

oLt *> ^ ArtAcJit ^<.^ UiQt >. i * l . XotkYl . S . >kC 

&dUajL X^t .M .X Äav : 

T->Mf oJa Ont^c^jucfumA*^ ä, 

<VrXi - 

As>% 


J AÜtiiA ^>4>- 
»LJj — J^4a . 


9 

orL^-* 

Ad. 

> 1 ^ 

CUCÜhE^jL , AlsJuL J&*i. 

>vl a - Ad . 


'TM-3& 

3 a « 

Q 

hJjjl ICtaat^a^ 7. A~5- 

^ ^ C^vtua) 


> 1 ®% 

^iJ^gAnrtdA^x C*X(vtt . 


An.?% 


Aüit ^AsJbbtai^. kofvt , *' Moy £ : ’ Mog , 

I . JU ^ JlLr \ i £ ui^L i dUvtf^L 

JCäaaJUL (jrrvi iOxJ 3 . 

TT . JK ^ rrl ,. " Sfkrt ^ irtl . ‘ 

ct'i "Vnii «21 ■ Gl * m \&L- Uj»v 

^JLWJ. . CTO*. 7. C *£# M'R ') 

&} iT » ui , ^ T . r ScMj^JL t ' LCLgJl *'!. -^ kUl ,- ♦’ • ■ 
K -’ jdVM ' OV ' iKuc ; |0 

c } oJ * Xcx > l * -► dXt < hß ifvJA^v ctal JtCvuijL 
^> ULv(^rotrL s Alk . OUtoAt . H 

&!*• 


^ yk ®^ y »vav, 

oi^ ’SuUAÄ&RJt^ 


TliLjfL^ flmÄt kij^fiiL&tutVL H. 

rrn>^ 

> iS - 

; Sa , 

TTljLbAjtn, 13, 

S 9 I 


^ 113 * f? P A 

mÄ *- t >&jm 


$£ u*jLUMWLcilt»L ) /uJJacidjl-n. I 


Cja_. 

^mUm. 1, 

tSSE^ 1 XpLa^ricluxf-fcift. 

dxs ^uujje^rv^ 

' fett „ .K^UAt AäLLtVl J "i . CXtr : <1 aS 

Afcnldt 5;UAft#nA*\£^Vt <L 
<>gf. mtV£ _Ääls^v - . 

da* iCruA. . 


>Mi . >M“l 


X r als t&LpjuduX. (Ou Hfla«AcltJt*v 

ft) O^tAfUÜn. 4 ( OuA?L 

„^tlwAoyitv* l). ”"* — 

Ä) ft£/» cIa* rtruij»v 5cXt*rt, C 

««4 Vitti^HviArtiyVV 7 „ AtfUjcJctTt," 
f <sUiJ«0 l'WLuA* iK- ft. . 

c) Xwlivvi. 7UjidUK>ti*<jarti Ai<vicL «Ut, 

Hwi ^1 aa|/h. 8 i syyuoj+x, 

Xt^fc Jjt*v ?. 

tfu An. wli t ,J£t4 “*4 4 ***- kÄUn'aZn 

Wwb*«fl AJAUA «VOlLUUfl 

^kIc^auW 10. ’ 

j*?-= 5 s* iäkftrSä*’ 

3C. “k tänfuMtut Jü#u* Jünnn II . 

“-') ntn Ä4ÄMM 32üVatuUULeA. ; 

Mnu 3 UvuA*A H. 

^) i &c&jt*i£cnJt ff. n . 

A»v <i*Aw äiUffbuut : 

orh. nniA.tj '**%*• j **«■ ■A«. <*fcntw.- 

— *- ^cMtsnZutS- <A*a MiAffv&tluAti 

j^aJUkt ll. 


>JM,‘>H 


i 1 


T?>fcM , 


Jtsy:«, 

vffi:« 


-Mt- 

^x, JUn 14 

IMI“n 

^-t >pj|D 

A*. 

Qjii ScXujjuj 15 

U® 

>Ms 

ünt UW <1«* Kruy&ffrLJt 
■*hfcJU>wt « 

>Suls^ 


’^Uijtijtfa. IC. 


-w*t ta , %&- 

lu.ttM'V , CJltUy 17 ftdUx 

>kP-Mi 


a£n J.1 «mtj Ju nn£n«r IS. 
31 

ft * d i 

/VriftAff-rtriftt. 

3 t 

i 

>fcP 

ZdlLUpL Slcut. (cJtijIA. ütUtt-l 

afiS 'TlftWU felfrUtA %cwjxh 1 

U-^f. i^rt-aA iettUAV >M? 

.ftCst AM***, jtjJXx. 

% %z*k 

>^T 

= * 
STrliA 

m, 

Sfo, cJU dtth ^AtkuLdl^ 'h 


ft * 

'Vn^A 


ü-on, dLcru O^UH|vtiIj^yC^ffCaA^jt_ 

diu. mlcÜ UOtiff cUxStiitt 

ff&cuM^jb*v Xcftwru 4 §|V 


mlÄd. 

>p« 

käxfUfttfcAX ^ 5 

SgiJf . fott . xali^ L ^juct) 


wAA-t 

y > ^l¥ Antgtoft^s... w«A-!fcäfe. 

Köjit. ■*■' MoyKI 
i>g< tlA 

cUJüulu. 6 fiwxttti&fct dU JCuttn.wit 

-fjt&tM'l SjLiJCBAt^U^XMfünff AAn. OlAÄ, 

yft „ Stx^JLXuW ^7). * 

M l,l,? ‘ l - 


wl Atlf 

(WA} 
& am. dinn CUi^iUi^lt ; 

„ <Un " o& (A^ulttiiusljtn.^) 

^AütaMva t. 


Xfc>fct 4 ^;1l|= 

Awi iTlwünal f oLl4 Xü 


JffU-uxeLt S^, 

3 1 

Mtn^Aur 


DjjXcXv + ^-ftgjkur. 

'mit 


i>o*v oLax aii| oUx 3^a£iAJt 

^.tnA-nglj,^ Q^J n A Vtvri JO. 
tf u.t ( M' * J 

mU-t 

—4 nr 

Awisgt AJÜt ; »ft itei 

JLvnjf. || ^ Uxt Xk*. 

Xrvrv 11 t OUA-k ftrt**V 

'VL(in_ aiauL Ul ftUx Ultü’ytt 14 

u^nJcfrvrvm^ , 

^Cftu^ÄA ^ffÄauvutCt iXTUOt*!,' 

oUt 3 iff. 
o^f pvnlt t 

«nltt 

öS 

^ A 

T^vnoi Xorixs SJ^xfiLfrviA IG. 

mAtj 

>3 

AjK i 

,-n^tj <U*Tnün. P 17, 


*wjJ uti 
>) 


cu^ uia. n 


3 34 


^VW*t “ 


''Wn*. dm ^ottüKL djL4 Xö. 

"ur.C« 


'rru’t — 


I^^Jt^VCUX 9. jgW^4^A 

ta^r w *e£ ” ^ 

H& £k^Uimä*«L <0*. /m.’ t 

W^4 *ifl. ^ftHÜAUAUUvl *&4- ^4Tk a i / 

JLz^AaVl a. /]& ( Ä> 


«iw. äxanut (.uau/tukui JjirmnjjL , t * n /ic /TL /TV ft 

attj^t oX.kiU-MS) "* /Ja /MH 

»on «.-tl^A«. * ' 

« J-, ‘ *<m.,lllt 

o^TTWw/^ -O a 

tfli/«Aa 1 CUlt/uIltiv t , KÄMtllav 9 . + ** J% n n 

Sfcxtu***. 10 J Songll. ' “*■ a ) i ^‘c3 

£aJüW*ÜJ. MUllWlt 1M | l JLU. Sc&u&UAUl 1MHV 

«iWv ftMgt w^ij/iwUUtvi 1/ . I^ur „ E/i^IuütJUh^ 11 . 

lUtw. Jtvn|uliimin^^ 
cutdvMi «Uvt CüdtiÄ^i 

“-**=54 

'Vnat JUtfj-t Suuut IS. 5 fj 


■Wat JUtfj- t Suuut 15 . 

ftnat Aftn*t A«ta(hut^i\ Siuwui t4 r 


A Mteye -. *' Mtyi 

Wt«li*L , JUlummui. (/mit (7 nU^. 

***** at^ici »ft Uää 

ä 14C*»_ twm. JUOimftUtiH Aüu4 
^p£lj_ «Jimv . 17 ( OjluIv. 
M^JaUw(ifti« 40 . 

0-ufifL, Wt ajj ! ^tftn. wit TXcbwiA^v 

21 . 

' w *t *»«*** «■■ tts. 

mx’t t 5 1=3 ff Ctat Wieli.&m»«.», 

A ^ 

*'3^. Wat-t . 


>o“ 

“i 4 o ”«o»} 4 i 

•'JSfitfl 

*“>M^3l - 
* l >Sk^ -* 


4 Yt%U.— 


jul*x mu/wJUiw S Aia ft f 

W X£uu^M<nctum^. 

Ol&Ln. I ocUa oti 

onaot 4\ 7. 


'mSAt 


Ga! Süjutiuün 3, 3> 90, 


OTt^üLor SuUiWür 4. Xct- Hit. 

«Hp-SMüS# tssiv s '”itt 


OTLadUir 


TnSiMT 


>Ki3; 

fe— *fl A 


U ^iÖLft^JtAX. S- JJJ. 

Haam oLtb Cüttu TTUjcLajvrtAii __ 

A«i £fcÄ& 4 *L £. ^ g »5 

a O 

u^^w^iUJwjTi y^Y^ 7 ^ 

*Ck A » ^ft A 

Jawwa^ ( yj iumj lor ll Ju J)ft 1 J 1^ 

J S 11 ^ . -V. * 

v» i 11 " I 8 * m.o. 

luymvvu ! I f 1 /i 

OtCtivv *) vdju, /mit StU*. 

OüAiJi. lt p4m. _ 

$4l^ ß ” V] fll| ^ 

K!»v»v >n li wjriJi * * * + ’ f it o wvvwt I *H |i1 

UaJw* Um. ■ ■***- 
^ + V&a..f «£ttc 

Koftt «.Moy* 

££**. ^ i j- 

AMtll »TW . 

^ijtkoncUni. jjhtUAumoiI|o < Mn * * Q\ | /) ü S\ 

jmjbt Aj>iAJtiA. JjQ N J\ ßj 

WftUjAAgl%4tU<iiVV l 4 

«*± •**>«« 

«"7« 

traf. k»i. Amuhni s ' Amoin£ ; 

^ ^.JLn/! U .L 
■-Sy^ü 

Äm“ I 4H(|S 


X- Unt «Jfcflfcn. ! 15 flittt aüuU^uüi/: 

Üla«JUX»i, 14. ^ 

JC.kiwwüit! tl. 


A ü “ 
J\ uo. 

III 


3 * 

W-j (*) 


S^t. u^uL A0 «*a£ oft. 
käf0t- i MO-.'* MMÖ ! *' MAy. 

s^-vs»*- "Stufi. MWINlI^MWHeiTN 
/rvUri/m, | |. 
Üudv /mit ^/vuavvwl cUh." 2. 

- tJflA 4£aie£u&AdjUiiA*\JU. 

tlyiAK." ffLAf M iTTjL'vvVVri. fltxTL j*-tx 

a>v»%. “V 


,w y 


3m 

WflAVtAj JjnduillAsL&ivxdwn^ ; 
(cUa oJßoL ut^cI o£a TnM <mttr 
* juvtl CtloAyiA. — J J f AX>t g rt 

i*t) V 


/>nj 


X. dw. SflumA oUa YlttirAcXtLn 4 

X Xtfd£ic&. >pui Si^vx S. 


wy.t 

Jfe^ÄS; 

<lßuon. j Aütftjt -ß*i nrutfj-t 


w j 

Ir 1 

LwltFifiAcIti. ^OJltijceX. !■ 

«Lo-cJu o-.cl . 

'% ,*sr*«4 I. «Junfl/m, ImfvftAÄtiir ; 

Ao^jA cLoc£_ * Jfcty» win*. djtro&/ 
u-.a. 6 

^dd X- JJVT. otflJT. : 

oJbt §*iXnAfl*£aAv* ,un. 

7. ^.Tt. 


rmj 

Kjj) 

M 

XLäXfujt 

*>A*J Et, JU/njt SoA/wl dtA SÄ*^£ - 
wJ-änttA /m. jün. : 

änM 

Ti 

(/VnA) 

Sd 

^juijcLfUHilLon. r 
Snit. , dtuAA^ otyt-t 

iM^XvpAn^g. 

2&,M ^jfXbl fVuJt OOnit Sjuj^Üt, *) 

«j *Purn . 
3 &i*AuH* ( **«*-•■ 

i 4Sll ^ InA&gAonxtajLfl. ; "17 


X, bMJn. UMl 1 ) ““AAiJwwi ***** -..,1 \v, ^ 

jW x . 0 ) , 

Jttvr. aj&Iui/vi uwJL"*“ ur. AÄßXd, 

) 1 ; Atur. 

, Xv l dji^A j£A Ao- J-ijrWi- Ar 

QXLftJfcjLtAt) 4 ■ U. dlwJ 

JL Stfui aft JjVI_ dtn. iXvt^JVuluAt^ 


%c oy o Q 

2 ., cLajujyvivA y.,A.w J o* I w 1 j 9 

ITT iytu^ X>€a. SjLJtaiArwtü/ - ^oU*. Q/CL MnoL 
UltxfeJ. xi. cu ’) ® 1 

mi*<L ,«U.a 051 *^* 


"Ttlj ^^.Rcxr jtl n\ixc^. Qnl. jU-oxt,- ■ + ■ ■ ft . 


'’m.J UHJt j oXa ot- 

i>^P NT£€ 

M H - 1 

SaaXlC. dftA fuünJJJtfviJt. Xai. aLtrti. 

Ja*» SLut^tcu«iu*M, , 


JV. rmit . TLbmj^AJt>UAlij><b^^ £ 

h uh% Auw * j 31, ; 


22?i Tiü , „ ttkt difLAAY " fO r 

■tru ntür AJijL R.H JUW. Jm 

* Sim/w 1 uon t i>mt 

&ti£. } imit CLwct Jt. 

MH-, M“«5 

Tnj - m* ALfXüL X»^A^>»xdjiAA 
umW 


V, jj-oa. amUau JLun Agjuwytt. , 

Lhc^f. j f *"rrt_ u.O. 


VI. Jtjvx t^A. TjÄnJß^vucLuA^ : 

Tnj jrvtj M u*it ji*urt Jw.** ** ^ o, t 11 

fid™ 

^J-^± ' A ' ""' 

MH 

^>>11 /nt uhjLj o£a 14. 

oa~^.i 

♦ l ^ in 


Ö? &? 


Vll. (Ajutib MJl Xt*L 

JBülWWjbil <kUi^ 14 A.Uf. 

^EticlouL QjU: 3- : 

iVJlOI OT\j AJtflÜJ H SÄ^iAjt. LU-L* K5*Ä*VJt' < |, r*M 

mvj 'n.TX illAJjjUi UJ-Lfl, % viw 

fliaj A^tor snnf&Xb URt itupp 3. im 

WH . 7lj(thik£^UfjeltyvL^ „ ^ 

a) ^juacJv , mojlt K#Tft t KW«ir£ y 
UMA^4^A^jL&4yv 4. 

A) X*l cLäto < 

***=?• (WS 

oi* w.lLit<jun 

■fcvuJLum. 6 j 4*vu Iw^wjtur *T f 
üo^ fiwtyp, 9 Mtul ÜUUtür- 
s H A<r 

a£t q&< . .. ’ t j iW. OA^Jic(jth . 

'W ^Öt\^JlX-rtA*\ j&4&OMJut4 m . 

o) in 

^.inJ^CWuL^^ ^!3ütAutW Q/J T — ^ 

cIaa Sjla^OA ; „ UKwvfL ilm A&|t ■ * ■ -- m Io #tc^\mw 

V<jf. <Üt Ka^JUrtvRjtia^ <vn - 

*-*ihawiÄ:ft*“»‘ Mfe Ss 

t) div^iU l 

«y....«y.... -M “***[«*•■ -kt*, w.i- 3 0/J 0/1 

— — ^CttumU** u.& 1 lt #T »V 

) J- 


«?««■ 


,JU*V 3iüc£jM."(>Mut Suffnt) 14. 

Sjfe in.= 

„Uit-M. &jm. SsAJutn.' 1 " iw. 

/v^ui /rrLitir 

„KiW *? 


W , S*“?? “ i 

w 'iw,w 


^ MW g^ ** Jfc<f«^b M'R.. l>lä . wt- 

SZlAtZutA ( 


' m i- t j 

A*£s^jt 

i*v aftmjin %aijfc. 'Vwjijtij ^Aiȣua, 
o£b fitfrn+irJjm*.» Ül»nt^ . 

>.«) “jt.Mt 

E*£. aucli ^iu.,i., ^ 


<K>u SjuAnln . 
olua^. irtnllwjm H o«n 
Q&^tuJch>»L^ U.Q,. 

-f 5 *™ 


X. o£» oJtii.L$4<li.iK l >L %uAat^ % ■tllf .tinSimm, mh*. «ult 4-, 
nna ei 

I ♦ v, 0 n 


3[. AuX^ldMlÜHjkcfl. ^ S1 l ■ ftnj.ti 3K a^d^SU-^U 6 . 

— fl—? - — ( WAV mtttn nU. iMtn 

. Stil 3> 11. 

JtiS ~*82'S “ l 


Sjt^L «ft ivnit Su.f^U( ■ ätuc&tffi aaCvuu 
S£ ueWt >l i4 J i.U' i 1. Qufil Mn £CuaaE S . 

4“ii^, 4m'~“ i 


BGäjCt^Ug QjLLtA, IM, fliiVi»"nJ^ n 
-fwv H «Un, OticAi JutiniS 

9^jac4^Xvl Aat" Jx.flt 9 

~ A '3äg^ K -~ “•■“■■ 

^j.tj 

g^_ Atüigt AMij. A^K. 

♦Jo,. 4Wut. OrttitülL ,ft* r t Ko>fuA. AmtA 

<Ua i&tfuni^n, Sc^ifUtAcl^lO . 

Qumv ntftiVt ! dLU Q^icWft tl . 

^j-tj 

M^atSwffw.&WtiU 

* , (i>ntt (&w*< cu*£ 

JMa $iAXut) it, 40 
Sütac^An. 

U>il I h v h U^. ii^rv JL^vlca. ^ l *T t ir^ . 

<v«it Sufttt j (LUcIl. »Wut SuJft-- 
Atomtür h 

twWwlür % ivrti. AuWomIük^l ^ 

^*&*4LAiO&£., 

JEUiVgi -4tii A"K 

eLlüh % Sj^ticEuw 


'm 

t^säU ^ 0*3, w w 

wk y ^ . 


I. nraji-t oitti/n,. 

o>j AnWjiintiiH^rfL ^ &. : 

-J -BtfoUi üt tii 4 ) Wl 4 . 

Aj 

ä&ton&JX Jtft^txßxEft* ■ OU£>^ S . 

Oft ovtl &nulb. A*jvvtJ> jü, ä.: frfc-ftug- 

M (^u. Qj*n|ft^imLn luü, mwZ^ 6. 

Ü<AlWUJ|Jtt «Ulfifi 'TJlj t-t }W T 

C) olfc $ufwAilt4VU . 

-fin. ftttib '>nj_ ft 

Cux^ ■i/Vrv StAVV^i Wm ^ 9. 

10 OjWÜ Su^- 
oxCitn. gtuAnn. "vif 
AdAuL j uauI jÜÜaAaiao' . 

1L , frnjdL ^uAa13jmi J&tl ; 

— ^ i X)«d(xKn X**££ : 11 

C) J&vnA* irwjwA. : 

UaooL A&4H4^r 14, 

wgit'wn. AjüiP-Jft 

«idtAVL Stti&fülA 1?, 
£)tuLMnibaU: 1t. 


h=e: ^=X 
oo , 


ä~°§ 


srw- ; 


S. f*ru£ Sia^mAiÜjw^itv jjoh. nTijtt . 

2J QT-jÜ *&*■"*«■, oj+cJi. , ‘ 

«)*£* jEuAAtv Ju, JUaiAvW ' 

Avn. H j Mtm Ift iaa 


41 


ft) ^ ,u/v\d_ AWtAAr ( ümA i>yiA t iLtiartaflL 

4^iw»>*A, lm\ - 

,6-Aw Jjltt lj. a, ) I, 

c) J Uj^uL 

( ^UMAflu^V 1 j (uiiJi,, 

d.} jUAUjL ftnmArt. - - ■ ■ ■ £*«“*. OA^Ä^VvOiittvC 

JjV\ JinjJtft^L, AAct^l-^ 4. fjo - , 

Q*kJjC&. /»ui djtAT L JiiAojbj yjtJ • 

-n_ 'Vn.j i h t JiÄAfrkAtr f awuL t 

CXu/tiv -rrtxt «ii/vw ^JAAbj LjL j 
# U/*\cL AJ&AAlAo-* 7. 
-sr 

“IÖ° 


(iJja? Aft£tfe*wi /m^njrtt). 


maj 

8^ 

AJ.. ; ^(jys 

oJt(> CUO^WiiJA^iülAuljE/V tyjJVJL^ 

OjVL IXlA^L. ft. 

rmj 

ß4<lr 

JUAT. SÄcX cUft SdcilÄft^A <J Sjt 

-mj 

idd» 

1 l 1lAumiAi(^GKrtxd< > to , S|y. 

oft- *V 

'mj.t 

Ws\ 

Alm. ^AAAM^c^jxvi.cLt^ Sjfetmvpvüc JJ , 

Oft- JUo^ftL^ *V 

fmj.t 


OnJt Oft*i tUitSaÄAt 

*U± Ü^tÄAu) a. HU. 

maj-t 

MS? 

jWoj. wui OjlliicAt - 


Cl£&^ > SJ^uxsa* Jft 


ftuct Awit .foftg. - 

■Ajtftvfcvc ^t4AaXj d*A OntiLb ^ ^ 

'ju. cUaw ÄtAV UÜlg yfuJlftt 1A ÖL 14 

ZJUSicl, . n üjjtd cUa Oflijt; 

c£fcft> 4 *lA " cl.^L. dit JÜcJvÜaQ. ¥1 A I t 
^«ft4inAftl£uU£/vx^ 15" r <mjar 


CtloAt 

JAXVIAaA^. J6, 

5s&- 
■ 'WLj'm. 


Mi? 


du. Kotui. ♦ 


X. M^aMtXith. <JU 5Ua I. SÄtXt 
offöputlt x , 

X. iffL du. IbutjwWg : 

ob ^UtL i&xsrTL oUa ^n^in- 

V liQ^Wy^x , , Soife* . 

p Ät*Zu£ t Afiit MrR 

Kifit. ^ €Moy (^*n) L 

cUt 

I, Jtuiimtfeft. oJj> SLm. 4 , cui^li, o& 
W. £. 1 

X. 4>WA Soliiww*«. (Jft.. . %,) : 

^lÜtt, & , IMU TXffuctuA. 7. 


^tj 2ftt3 

w «Ujl mit ^xmjun KdU^jtw- 
llWubvnJt dM 


&o^ttn^oüto 8, iCtougAtg*. 

i mjur 

Qnt SftAftJb qua 
' nuiaU 7 Nd, 

-mjttr /j ^TR 

^t£^if|{a r /miit QjdJott ^ . 


Sumo. 10. 

0^JU£^ ^ 

ni 5 * 2k^ 

Sta^liW f i K, 


Ndm 

2477 

JÜt MT? 

Ont ^uuf> IV OtjuxAt^^ 

2J^7 

aJ2* 14 

0 Ü ÄnS.' 

üy, 5nj|»vv_. 

j. 

r+- 

4c=> 

f 

£ e 

vKiqiAnaXH. iXAuHiruUtt, 
iS. M 


ftnA; «t /rtyirtvt U, 

' m J' m <j h, 

AIäA*. Ä*i /tVLTTt. 


Mi "IW 

3l»t. tp ™di ü..«L 

Mrte 

&** 
*jf7i4Ä*;. 


4^ 


^ S<H 
■**» 27 


djjL ULJnim. 

AääÄa Ül Attnv j , 

jUltgtAnt jJcL.V ^ MA ** 

CUÜ AtatA olwut4 * 

lüwcL duOylmi. uatlucti omdtuiA o-Ei. © 

4M. Äifcrt , QJ6- Avnj TL *V 

ft rt onit 0 AAAt nfrL 

(**f. — Äil — ). 

Awiit . ^Jltijjt I £S*^a ^{^gutWl), 


I CtEXtilVL CjA&AOüU^jvt V 

GUccXi ijrc cLtn, n^^oLuu^fdtivv ; 

lar 'vnJ-M. a3 ^S a ^' 

— ' —-2-^ JfcMAt* Sdfcp*) 4. 

W, -w£ •*"*• ?!*“*(*« . 

— XowJlWuift A/n. löbuflA- 

£W*W) S, ÄJR.;|4s 

H, ftvul A ^ j fj n r> . it n. : 

/Wv Xcujjtt, <o. 


A 'VyvJ ■w. 


JIhj* XlAjlA*. 7. 


§a. <4a£uji. A njot. S. 

JOL SaJ^v1ojivJUj>^€& v 

ül 9 Jjjt.H.T*. 

-wt, oUm. flu^dlmir|(i 


«”■*** 247 
**** 27 
27 


^ /** a * c£ia &luw£Üt*-i. 
HÄnigA 10. A ; ~R. 

■äaw SUjiAffvPc: N. «&j.. M-"R. 

^ da* aut 

Üruvnic <xu A ULum- 

J&4ARJL*l. 11- 5$.. 

§js_, . Ml. . S^. 

CLnJt. S J'i . SjjoXa 

Samj"£aA.Qji -&AÜ SLcJjdAtl* 14, 

Wo. ■ Sa, 

* i - ,s ' 


4iS~ 

£ — A, 
MT 

A i ww 

O 


/mit I 'mj'TV 3 — 'Try AtU"t 


44 


'Yftj'Vla 

M¥ä 

**^b!ä 

J^ÄArvfuuL 1 . 

KafiL.^ MWAt . m 

Üg. 

AO-(jU^tt. diAA^fc.") 1, 

«ne- ÖäacIc jUt, oliMii CU^dlAucif: 

„ Afr Atia ^ ä* 1 - , i»tAwJ?Aii£v ( In“) M-t4- S, 

l.'- < - s, iWs;fe““ 

«vnj^nur 

i^T 

ÄfcLüiuiift ^4X (urt^JL 

y*vvrun£.^ 4, 

SÄnat- 

Qft-JÜcZit^ ^ 

Qxt. O.Q,. s. Ijg.. 


'mjfnur 

ivzi : 

m' 
cwLje^f») <UA* 
'VUJm^w 6 fjcL. 


'"Vf" 


J *> 


«n jA, 


ra 


<mjV 

/mjA 

,w y*- t ST ? 
Äwl (o^ ?C^ulju>tnlWuA 7 

HjweL CL^ Ctla£E%. ft} . 

Ji^f. gnj^ l 

^ Wj=r /1 j D 

j AVM 

"‘rx ^ 3=x i e 

^ 7 '^ ; aJu 

, jUmJL SlMJiXHVUtYV^- 
J*i^VVUi>VLg hfcL, 


ÄuolflA. j 


S4i£^ioAvtuj' io jSjjt.. 

^hjU 1 


&*t$£a£ t A*ii 

U^JF. oWJco^t MAo^C ^ 

'^T^.feT' 

jLwvtsUw» QnAAjvt, } 

J-Urtvgjt umA' WiCj^ : AXn.- 

'^ructCuifu cUx oCtCun. ;i. 

Ql* kÜ>T^A£n_- 

teil ll uauL al* ÜJuuAvtluut. 
(offiqlmjtJt |^ iwL 

U). 

“ 4 w; ” ?p- 

__ 

^Howt «UlL 

Kjuwvfi. is 

CWdv *Jk %3i£Lvt, 1<9. 

feiT 4 

' 4 P“<J,«P*V 

“*■ 2 P“j| 


i*urt— wi£ 


rtvyÄur 


,w y* w - t Mi“?. 

,vn j tn - 11 ° 


'mjtn.-t o 


&tJ*JL ^fEcvhV^JB, O.U.fa CÜ^VC 

I . ÜLM^. 

Aova ofßjgi/KAJ tP, iM*Ai><*te££tfc. 
SÄ-LLtttt 1 . 

A/Vt Juffern, %f*idb+Jtttudi!. ^ I 

«JL-lor JUi. ™*j_ . ’ 

JW^iS-iSÜ-j Sait . 
o£* Xu±£ 4 , 

OiicJt jiA^lÄvtEln^/vuAMA^g^ 5 : 


pjfc ft * > 4** f ifo-f ^ , 

AAn, Ttoivyi^ru <Lm- 5t«H 

„ Sfl&fcjtfcrt.* f jhiJtXrfL &*JL 
txu rf*\ vtA«r, 


SküM 


(Di: 


4 ?. 2 - 


ntijiS ' 6 *&§ t lija**--.a 


juai juJkuim. Ktkftijdul 

ctflA iÄi*ultfc j^JJ-O^VL JLfctwV^} 7. 


*-*•■ ^ ~.i 


^ MfV dwWt: 

X. JtLyAiütuc^L. '»t*~ , 


3t SjtUi Ü3 d-Lh a -fe[.0 ^ 

i Vr. - J>i-ti*TL djQJlA*l -ES J — -P ^ jÖÄ j-Öw 

cuvvCouulftiivtjeLBA <Vn.- mjLfctr^L i>nü «Uavl 

ki>>v^>vuM>xti ti>v mut jtc- f T 

(VHa-tx ^ i ' l>| . *- **■ ^-1* * ~4 y.- m ft I 

Aji^tuA-Ii^av ukjuL ft . 

Tj^f UAvtdV m>l . J-I^LöL i fJ mj , 


1 ’jjg/iJtVmnrrJUrXAtSiäi^t. 

£iAfw4jLtu> i *v . S . . 

Sy wsiyn /mit 4iA. L /rrLtl j . 

I ino. cAan 3 €&a\gL i>o*i j lAn, 

H- ctuAfify djjt ^€p>td- ^ksvrvkh * dtXJicJh. 
(i£JU^fc£v<J&Jt AÜtr. U A ct;,) 10 . 
uM^kin. *£uJ'.| dWj&ft. jttuf. fl 

JE, j>oa, *}**vi> l )utU4*iJft (’A^ju^JtAv Ift) . 

W. l»n, ^fcvrt . Jt/m^k^A*\yiAi \A £ “ 

/vuMArüttv ^ -u.A,«j\), 

V. ixwx . Jixluitt*! l<£>. 


InxtftAX 

Ac?WL JWVL m:r 

SaiuLijL&uAiyAi^ AiH-t 

Ä 4 -* 


t *n£~ ^m c & 


46 VI. ikhix 4*' w '-- intfwcni^L “■ «- ■ (. 

Vit. ’JM Ä«^. du C&AUullK/i jtifrtU 

SijuaJu : Jxm. *t . 

m.in. dun, Qu/hdtruABlci 
fu«AyntJR<ni i»u 

(wkk) % | J 4A utut.iUWf 4. 


/vnC 

Cs — J l53l Äodmowuw*. iü. <Üjl 

M UäU 3W s. Ai. 

IHM. ^ . UnAcluB.". 


<m c .t 

t.-— “ vrfv Qjüt Sctuiff 6. 

{£&!&)%, 


'm c it 

Tii a •**"- ‘*>■*«■*1. dm« s*u z*i. 

JHUjJHc-j TßouJJUvfatu. T &Or 

Jkj~=“ ö &.*■=* Ä 

Ja — len^JB i ra 

***** &r J Sr , ill 

e= ■ 

"***1 | ocg 

mCj.t 

|| A Jl Cfü*, ^ 

, nrv c jjit ^ a/Jo ^ 1/1 * Q "t Or» 1*«, 3Wt^u*L 

« — I loidm **-<*ff.') « Mt. 

W :c rtYio ““ 

'm.Ouliuj 


•**“*■■ IXW. djATL /majn, Aüli. 
AidW AB« It . P.lg (TjuWi . 

ß * S&siaiait- 
rtn 

n 


"«V W 


A 

CtS 


flü«. Julüj. Stotj . 

dob AiuUjl 14, 

t {luu4^ IC. 
l«B(il.*'Mi«i*-MlkH. 

jWigl Aiit MX 
J an. SuuiUvKsf dun. 

®) »!k Xtatia. 5S*lJU4t 16. 

A) aJU kvUt «wwn vm 

sitw J i-r. 


■UmW 


■*«11- 


a i JJUfa.jmj 

nn fu tfcga w i t t fcry #n 
fl 


i n «- ,< 

•"•ft W *«a. 

3 ~ 16 . ,1 


««t n f) f1 , 
,. *" nn 


Bat. ex *7? **«t 

47 

fflflS-t'? - nnpfivr^ 

»*« fc-^ÜSl 

QjvL Sl^eu. „ 

Qi* SjUddi^JUA. 1 ► im*, ftiliiiv 

Ckj£* diUt SJa^ttA. £ 

ClufJL .EjÜlfv dÜXvi, S^jLOt- 
X^-rVVfL^UL f &Jt.) 3- 

nftn nnn Äi 

U ,4 — 

^nf.p 

™ c -f &tL* 

yjJt 4- 

4n6m c S^.%^ ^ 

AXtfcji **vmj ■ Süwffc . 


«fi* V”^ «&- 

9& i WMJü&o+yiAAX' (^Art>4T, 

aticW)^ 5. & 

(►gl- £*t r f^S/nJjt «mc(, SiU*,) *cUiy« 
cU € - {^. 

» tJjTRr mm! 

mfwn - -jtf? 

H*jeiwv T 

i*gf. OMcik *114111, 


"j MW 

du XuqUatl tijuufiJJuM'' Y 

|UU«. (lM«L JUMi 
icUoMA**!^ f. 

t&fMgftga. 


n «mm 

wAm B T 

<Ua «m yiui ju* , 

gaiAx^pwiUt»^ S*«£i **»■■*>■■< 9. 

crw-a 

*Mm 


»a. 

Qrti Iwddii oi* 

ÄcXvmjUie4< It, 

fUlCilt. üJU cm JKXM*. 

Sdtt&rtl It. fW.U.. Sr.) 

^ _j • _a ® a*“Vi 
Jqmw a a j J 0a 

HÖ-J« IX“ ^ 

|V|M|4 A | 1 4 ^ 

^ f A*W» H 

-■■-^ Li.a . 

—B © A 

P ö ^ * ur r 

««••Mi Mit 

h iVnit. juaivl XutUii St.- 

AciirniaElctl' 1 all 'HomiI. 

-Ciwut* i^TLUAiaiftvvaft^ioJUi.- 1 

y«. Snttlh 1%. 

=f*f 

«^M MIT 

in dun OinAdundft 

ei* 3lMMro*cL di4 ?Ce^44* 14. 

SjS. 

2&f!TT>3* 

‘wSnJ.-t - rtrt c ji. 


va ' vfltl'n 

I. Jäji Ja*. Sa™i* a~vi. 1 

Jx*\cL A*V\, 2 aÄjt , ftnnt ^vV'^N Y “ 1 * 

(i^T^tt ouXj«, I Ä ^ 

«Ul WvKvniA. iwi djijt, * 

H* i ftut fujEt^OAl finyjtB’til ^ 

S ( 1plwnßUJ>L cjU 4| ^^t >ot XX 

«tu louvi 4, J * 

^L .f •Y« ° , 

<*** '»TWwUc^Aft <* * ^Kf A "* 

31, §5- 0kJ - Lt ^- °-£* ^ctki^, Jah, u*f l|j U ,, ” 

cüüW. 7, «sK ^ 


JL. TXoC^iSAiitrLq^»^ ?■ * * fl, k 

Mn ku££ü& 9 r IfcaS **a. 

UuwuiLtu^ llbvEm/wi 'V 7 . Juv 
•*> ^ Jä^ >1^. UTöAjt , 

51 -^A*t£R ^ 

*.L -mit *0 "Ij Q-i’lli 

X uom.'nU’nfcaXum.: 1 ’ 

3 *JScv , 10 1 —*■ 

^ • 


TL, üftn. 


e^v l!L 


'm.fA.AiL '^. 

Ä)-*w. «MyaiÄjt 2 o£ jiuv 

W^»uA 14. 

c) Anft^AuI«^ tre_ . (q £4 3 Uiu***t 
iwii IS mUjl <Ua 

K&vu^A 1 $). 

^ **>y* J gLm. mit jfctur. (nt.'lM^- 

-W tht 17 , 

IV. UjtAAA&iujUfrtfJb 

ft) itl dtm, Oju^obuicA i 


KN; 


£t 


^n. TnHigtatüttvmiAn. 

UUu I«. 


■Kl 


A)*H>vrt. jWaauJ. < 4 ia hXtiolts (i»L 

dtn«Jf) n. 5 ^ 

c ) i«* Jim, CLu^düuueJc-. 


^Äw^tiSrirs^ nJ*¥^gfTA“ A 


4 * * 


rtrn^n.-nriCj 


*"*>• -fef- 
'mOioL 
w-^-t 


i) “'^ ’■ ^ 

M 1 '~*, 2 ,W 

‘I* ^ 3 *; u 

a*± Kl(U du äitU*. 1 . ’ 

^ (J| If u.a 

lim *&+T!L 

Su^^ioAUur C »u 

{*7^ TlowU. JtüvUA 3 Lac&A4 4. Sjv 


Ailln 3Ul OTO^JL . 

IS* «*$» fe-»Dü & 04 . 

jtm. cifcwv fiuAo Lui^J c 1 

f'Vuttavt, A-lj V ) , öüln, Cbtvtx 
(wA-) fii'iifiMrrtf fiTrfin * S . 
ftufitw Ml Au^ui/mi jü^ju 

^otU K 6 . 

A ~ ~fe{^ =*: 

W^.. mit Qjdiiat ffi 1 

■d* =}“, J" 

X- VuPtltnltl. «1 mm Soitu 7, OM±l|. ojUlvk. ^uiitrL T 

Wftr Ü | ü 


fl* , Ih ui 


ft) flXi ^ha£t -lirtvBA ÄiinattVtS ^ 

(0 ' Q M . ^ 

*K»m ftfn qp || _ cu^ciL ^ Jf' ' p ^ 

ü>9^t AH>-m. nifYyt'W^^xtfcrL. 

II w Wtl.ll -XMKoi^A. a. 

Clu«lv im >Ut|* |a U ua«L /rttn. 

„Äjfi IV lUt.CZl ^ * n Ol 

ÄJowet düxi Äm. d&^oLo^ ^ä,- 

-XXcfvtftt »W<j. , UlftilAl«Vut ctcu*) AiARMt' 

SjLoir fUl ttrtv OdViüdjLa±^ StliLl 

Xmjü^L 14 . 


^Ift^sUn. j 4 i*ia. Äi>- ftnCctf^L 

M * S 5 ul*ia«tur IE {&_ Cls^) 


a^. 


II; 'Vn c ytc — 


SO 


<m c £(. 


on c Ä 

'>n c Jt 

tyi<Jc 5 

(WAV) 

rnw 

(iwjoi) 


k. 


A ( 
I tu 


Qjtt S^VUUA wUa. eJEwÜ, . 9 axA 1 
^umv J&naljbn- 1 - 

im, dam- CLu>w]Ujjx£r t 

f Qßjxttn. dal l- 

Quclt flUn 

dtA» 3. 

4. ^IL, 

SUodknitucl; f. Jl. 

iflhfu } Jiculmn. 6 

fciAMitt , SÜEuiUftt . 4«i£ 

□La WtCbditit.^ T. 


•Äfi. M*oyi Meüoy; Hfcy. 
u^y <Liviiuti . 

Q-» ^bnlfcott; 

Im UIqmm ^mu im ' hiw 9 ( 

oÄM. AUfitt vft jw , < WMf . 9. 

I. tifft fc A u a£t iBuTULrtt , dft« 2tiaa) IC, 

X H VU&**v ^fcmrtnl £ , SuwU, u.* r ar. atfc SUC 

cLl\. ajxtt ii 


itsi-audv psa ^ 

-Srt, 

-i.47 


'bUt^aun&AvIüii.! 

*:S£U ? ,Ä ’‘W 

am\ J 

r Ti ■*. - 


WU.“ W«t *(U«. 

Aww %a1 , 

OkuA. Mvwt . 

«buut Mn a 

® VI, » 

Ak. ** 
iiKwiuiU ^o^xm.u»vj.ju,j^™u ii . 

“ “ — — — n mfflw im Swa, ah^tu. U& 4 L- I ahm I X I 

atf IS. 

H. ah Qn± Ju SJUffJuJl 14,0k Q^WJUit 

oUn. CUaWuiluxA. If. 


WHjW " r JÄjl II r<A k mW t 16, 

IV. UIoAÄiri. ak SjitiiÄvilt IT, ah ! 


.£a&AAR_ ak S*t>iA4*t< IT, aX*» StiAUAMMn. 

imiUtt 14 . 0I4 SftiAub. an Mx. &U&*. rf. 


I*- 

M,a/»n. 


V. <nut ^lA^jdjLtKM^AMc JyAotj ( muLubt 4m. Amjl 

"mMrmmr (AxJtÜim, /mit 

S^rtltur Hö) Jwn CUt^oA«.* 


51 


<mor 


O) diA l&JvtcAXVvfit. < ^ 3V i 
‘Ttluj rr^txi ^,-t dLajt^lt^L X 


:!D' 


^)itS AATV UZouibA<A 4*£,0-&tt*V 
St*fft4üi . , Z .Ä rE 

*m<a *>w ^»wn 4 ^ ^ 1 ^ * 

1 £ III 

vr jU-tV*W 7ii«A*£-tlAUam/VrUA*l^^ $\ 

OueA- in <üw Qfi \cbu<claffL ; 

“-«r JSISÄJ: Effi“ 

monmlut n-u«A» 01aawi.[<i*)i •&&**.- ™Tjil ° u 

“ •Vtwutwmi»«] 7. Mx'Zsj^,, 

VII. Oft imrfft^uvtaUtK. lüuuiMniJung 8. 

Aawar WoJ«A*n. (xWaj, %uLhhiAx*. 9 f 

&ln 10 Ji-i.), J.B.i I ZZZ. 

”i*A. »litt Ax mutr II. TLKMT“ 

Vftt. MV J UHt I 

ytutf mtor du, CUaA-iintu^Ait. m. Ae*» 

iä.j>«nAC jgL 

*“ CUjB^n. dilt ß«rU. 44t) 1%. §Ä, Elf MW | 

Hr’^umcir M£»»*tJiA+t**iajin. 14. gj 

’ ^ ■ Sl1 ■x a< *X*' t ' , lS- xXm» 

IX. UilUkctlCu^nAA . 

3 C « UM S***"' W^*Wl il.Ji, Xhs> Jitm 0 » r? 

SjuAncUüai^vi. g^Jjlx. C<£dj 44 vl« * 

Afüi^t IC. 

'murmttrSn'fc. a,ll *** J«- tÜaAün.- ^TTfilÄ 

"•^ — -4ta»wU 14. amm t I J 

Ct mw ■■» . D 

““ Sit ckn ac*3 mm 

S^uiAiiMuinLEtujK^ 17. H,~R . 

*mur 


511 


3V 

KaaJ^o^Ü. Sm^^xiJEaa j ia/wjcL ftuiiAqüjfttiyli otui 
Qjiliic^t^j I . i* 4 *v SajamAu^julpa. A*t 
£im. J&Jtüimwrtltm. Üauirt 3 At.a} ja*u 4 jüw 
^tAVU^rt jCftMillurt 4 . 


<my j£y21 


„y&otft* Sftw-nfrA frn/ o£b 
dt** koiftHnttfat ff , ^ JS- 


1 |J)AWM 

HfV 


-W.CU- AJ-W ftl*®*!- Jtt. WAiiatfc«. iffi- 
““ — i»^JP, cuue-A. ,fi,«a-yv- wji , 

Ü, ÜJjaAAAW- g 

I. tX>VL 

4 ) iixvrt. diui, 3xoA4jtm» CÜaAÄJMw 

Qu^tb il.ü..^ *T . 

Ä) U-Q-Vrt, UJaAAjUL im* cU *v oSm 

titjUL TTliiltlMnilclL f < 

c) ixvvn. •» 

«fi ixmvl 3Wut faJk IwJialt d/üL « 

I«. ^ 

JL^ iXjvh, SkArtltrt II . f X* J 

*fln_ w SoÄm/ lt ( 

wfntiij^.... ^yae^aw«.^ ■•= JES'lö «**•■*• 

r Atirt y<utj<un. %^wvwv »3. 1 Vk 

-f) OJUfclv U-&TV Qil&yZ&MJiAjjUrtJ^Jt^ AA.a H, 

JL lw*v So£t dUn. l£$bwuyu*L \5 , 

Ht_ 1XWV Sjißtc&t* Ife- u- o- 

T- jjiVL o^wx. St^nnr^i 

<XAi| A*juvLt>rtV CC XciAJvt. ^ {AAtm. } ^ ^Sf * 

uijtrt u^.ur,) im* SiMMit. wv * ***** l * 

Jrlv*^ Jbt^A&A^ AlAAV JX C(- J-® 1 


*%JL m\c u-av N. «*? 

31, Aitii aiif j*vn«U- WqäAsa. jtUn.« aüX, WU- 0, Tk^J 

uttaffcn. ("/mit JlAf 6 t«lJJ>i^n.St^Ti&vnt»t.') IS. A— D»JI 1 1 


BI . jövLoUym. Qm ii i me fcfjil > 

. i) AnuA. UImAM. Ä&**tn*tfcn.J> 
in m 


rniur 


51 IV. im. dim CLw^aoc^C ; 


— 1 — >— wm^ürtt 1 l aw 1 Jx 

/vnevj 

Awm *fi mvh, 

<nw f| Jl A«u 

Aa*aa ■ • mw* 

d-M: 36ubvt* 7. . doiA Wajirt4*v "i. 

JlVLOTj 

™“^i=Q 

Säavl^. ^J0uJ^£tcX |um, So4U^ 4, 

_ , . ^ 

"y 'ay.. 

^rrxaxj 

üfcw^'lS ArtM 

-£ftAA,cXi AjLuh. j^AA-orv jtiimJtÄ- 
Ktot. 

fmojjt 

MmU A f| Ö 

«•«öfliss 

' M*** 

JEAjt KU.1* U-U NTt. 

I* , SjwtAtLgfctiA* Xn. oCiwi * 

04U^x6wcJie ; 


‘Vnajy-'t A) 

‘ Hüi 

AVmJll Aw* 1 ][ Jftiv (dju* OltimAcItlm* 7 

ouJl dtlL SW t) - 

OjUtfi. Äm. L&n.- 

iucm^xcTM 9 ■ 

4«jf- KÖ^t- MH . 

rtTiurj 

MW 

UXo*t.Jjn\ t €vn±c£otjL- 

o«*wl itn üAwft^a^ 

R UIoA^JVl" iC . SijJL, 

nnar.t 

ME a 

Is^t^rr*- -"hyMis 

SxrM V* 

JJumma 

'haar 

Eil! 

Cbtt kljtÄJUnAto^ H. kgmigA^L. 

# wu*rj/t 

E!E 

ÄtJEftjgi (wüt ClaLX^ 

CLtqjLAjJvtdL o-.Ä.. ^ ß 

ÜXou u***jUjtk£ . 

OTlüjüt 

in 

^ ^sZd. H.-R. 

onur-t 

X äaü^'ttuiL (uaJi cüx ^A-L Agf^g JJ 


T/Vb TZY“ £1 

31 < 3 ui SiitiLijStit*.f 1 ou 3 i WTV ‘Udilxn. IS, Sttip .18 *»jS() } <J “'"■' 


02 U*. imjM. * X»L ÄaAä> h V1 X^V*T^1^^ d&A MjR. "t\ ? 

^ S^LjU^irtA 17 ,53 3 

Crtrm/t *tty V) * 


'TTLOrt 


54 


imW‘t |w ö Ja, TVluttix , 

m _ * *. *. * 

tG»fvt. MM>y& Hky^ M&y. 

X. JCüX&äIiA, ItiutUn i*n, 

StnOMAvctJbcJUfrv \CwXittwiAXXrL 1 , 

]t. i/9n ßijnMft. S^tiw. aJE* 9TUdtuc 
xvnu Sf^* h t «Aua, jimua 
täwi^A 3, 

IB.IÄT ■ 

- » - ■, 

Ä-*T 

B, irtultiiL twm. 3tm*n. 4. 

lUtiÄw- -i 

IV. jwc jAmfanyiwMU 

SUwi j 

^ o*uJi ^ 0 ui. 

<l) t Uumtian (in. 

jtvub»t«<cJtfcfclutot. E wnt |itt‘ 
iiJtiAC ÜuJiälbuUtfvL). 

Oft JUtutnv . «w,t wwt TO«**«, «Uu.'WluÜ«*. wnM«1 

onJ. ouJi. iHm. TUiiL Ü oU 
Ujvmuüia. , 

m: 

£) XJUXuJt t „ 'ftUtt«" oE* Sjl^.An«JtÄIL- 
AJl ufctnWaa, TltftMMU. 9 iwJ. 
SÄttm. « W-H2, 


'mitf-t- SstUvmuliu. . SulSJJ. 

~ X. Jk^,iHm,Sdttjbnnum lljjUt, 

«Un luA IX ffi« 'IWÄl 
dju* SEmua. 

11^- 

äin*i im. dxn. S«mi 13 l 

il;¥n'S- 

StkE vontöffuaimMtrL 14 , 
iah. iitt cUn’UjutlMitLolurt^ : 

„ So^Utwuitbi cUa C&ch*^ 15 . Jyv. 

■Hä-HTOs# 

Ä) oU «on Ö^iM' 

totuUvun, J6. Sa. 


Kt. oJU Sütel 4i***n- IDujuWit 

i*5. n, Sfl, . 

"MM 

MS*?' ***«*■ 

oKfc &*£, cUr. SltoArnuitbui 
tlUna^ltfn. It 
tat SlUn ll) , 55 


must —m^Sy 


Hui . 

JXJ-VL- 

in, «Ua\ 

V™' 

rnwt '«t.^jur I. 

I mttr«t mt I 

X 3^, cUr. Siwü^ti <aUn. 

Ufoy. 

<Xuc$v d>wiCUtAfll)Wfiit: 

«Et 

iUi xwl Sittn*. - 

J«*ayn. 4, JMft. 

I. Sa, atfc Sc^ulU*^ wh, t 

kirt ^ Sx44M*cltt ixvn. 9,1 

^R«MM4i ff* 

Syt. } im wnm » * • ■ mtuftru u - 
1 JUc Jtf&iwn ^u^4n^L fl ff, 
imi|Jvitn<* t 
a «%m £x a ^ 
Mt a llt 


°F 

aJiiu 


TTiarm.^ bh#.A*sttj£. 


3W >law<L ^ 36tlfei^yynjoU* fitWHt 
^TUtUciuin. *T <wn. 

SolUan S «a&tAiutil) . 

qü£^ ift A ximM 

aa<A 9, ^ t> » f 

4tnA*n. > SÖ4. auA.<o\ 

AUbJ«*. J2Ux fvrtt. . 
"^j SlM ÄüsEtr 

faltig itil Ul. M gjj 

^ **V£>2^ 

dzsJ> S^htiZt M * 

OAif Jttn «vi'W^n. «Ut. 4n< tf- ^,,-f - jki 'Vit ® 

ä«l*ül citA ih s*w jEifa . “^TRT a f T ? 


SU. ft w aE v «£uji «Uc ^\nn.tc>_ 
j^SJUt II 


lUt, *vu±’ 


^ & 


jJlTR. (mit w<iW 3nf.) , 

ftgfrminU, AÜXfcrv 19. 


■ **£ üi 

'ra-fk* , «,fj( _£v|l 

«Uä. ^uvnft. i|i d*L CL^fdu. } 

<btov 4 m. JWmÜM jXMvt SpLvuaö. ^ 4 - 
^O^ftptt. (l«W, UjWA 4Ui»9ftm^uUAA«n0lM j 4 

/vnÜ „'ttUJEctc&il’' odw. 1( SählciVAtt*.- 
ixtud. dxtkV^n. TtnjtlioA*rw^S^ 

X«. SluA^EuAÄ . 


Ku .?. . l7.?, “ ; 


^ nt * i 
? «*• , *L^w •«• 


0 - 

J. JU TTlaluiat •JA 2biW f f QmuMW 1 f 

5i8rf>iuJhnj|iiv ) M.am t 
I. Arn%. j\jttmAMUb*t dUlv^&ilvoJv 


nit m f&l-t 36™i^.a*4 , m.4, StiLM* 

[- <l u 4 .i L Xn, 4mm 0idton.\ 

W) s. w.u . 


w||[i.{ onVt 'hiüvl'M. G. Süt(Jl. 


^h^tt^S&ubßCu&A T Mn„ 

f/_ oJU ^o£tE , 

D^ 'fy : ^ Ww*. % I JUMMA SU*MtUt6 
x*vt 9 j i»tv K^tuwiiulttv <4ui 

S^aiy io «..i. 

A&tnnffeM »W«* .*««* 

“ ““ - J ©#*n. jffwwat 11 . 

a. *. 

I. inW flU^P ^Cikvi^n. ß, 

U. Xm. ikwv„ 4kJuuAjL fms&ta. £4yn- 

SA&4 • ZhivAa. *\ ö. < i«m± Xttt 

S*4j4, im - iutA-t Hawut ■ JjUcL g- cl ^ J4. 

Sn. 


ÄtlÄT^Skl 

-s^im 


S 1 
*wm tfrA 

m tlw, ‘ftlftfAflul cl£% Tlä^rni cLtn. 

?Cnt£tf>4. fj*l*IUrtO. 

*4t a ,) 1 . 

«f* 3 ^ ui M-* 

dix. /innJklcSütlAvm, (4) Stücili % 

oJ J»i Wfl UFwt, 3rt«£-.M.H. 

cn (C (\ — 9 ^=71 ® 

BIII-Su-Bq< A III 


«tatastUna. füt.,5^. •«**“ 

A*gtA.H..N.Tl. '\r^ Q ' 

* **— \J oaü fflft m a iw 

TWrtjt ClWi ^^iQ^inrrrt Au| 

du. SijtukLttdX&unyjtf, fo£& 3*w«l' 
jJbdZw. dtA ,7rU£«JuiÄ*) 4 


'Hcwni du. 9&ttU*i 5 . ^ ^ u. 11 . 

^ JQ A 4 fwi 

***£. ouctL t . " 

<=* 

<c— 

y* ÜQa « m 1 

Ä*aa«>^iaijw, du uuJij^HAmMtevu 
djartukb! G. Swl. 

"-WH-Äsr^k“ 

j, |ua quimW. SotUn 7 . 

^ffi^öfVk/VL , 

i^jjJ dat, 


Sjv, Plt^A 53uajT cUn^ 

o£* TriutJuuaJL Tu'-m. 

""** -fefem 

I. 

Z*h*jt Sjt s^. 

flit Wui^iuxfU*Wlt : * 

<>WtQfllut4ttJU^ j ^UUX&IvtL^ UMi, 


^Su.Zn. oUn. : 

on|^ iwn. 

/TwJUjihdbvitLiMßL. 3^Lui' ^ 

- 6 «iAt ( iwh. a&Lttu«. 10 ,lfi>viii.li L_,, a 'jAH.Ji]i.>. 

. . ...tUgi/lfiiT, 

(Wfc. llffw 14. IC— ... < 1 J— . 


*-** ui 

!<$ : m “■*• 


u.«,. oruftc 


'Yn.wg 


■i 


*{ Jk Jk<*r 


3L dUjm# OjäJ^AkucIk *' 

w utk*. FwfrMnPiVEi itit Ajul 

CUWüiit * (mflÄbn. en^Jtn, urj^ 

----- ' ' ■. iat ') 1. 


-* XrJ»f|t 5 a. 

«b iüjLiaiv . 

X. i^l)UbtuUürt 

AÜl ^UUÜbvk ( X Ä. Ü 4 m 5 jC 4 üu££ , JaA 
AJäJi. wn. C*Sl Jt Ä*tu*i CUt^jicIf 
f. 

3L tutM4Jttür; 

in(wmMi(4jtw,Simni( iwiit £^una^4 

j;* ÜLUl u :* C '•-__ ■ e\ *■ * 


Ö-J^Q , 

u *-* Mr-Ä. r 

*4 * 

«uJv ^»a 

'Cä * • o 1 1 r 1 1 1 

0—1 j 

* — 

b_j * * 


*ü- 


ditäMliM.wli±5ui**^-.i 5). 

(wnAimJL) JiMeUaja* 

6 . 

«► 9 * 51 ^ ^UJr 1 
tD.ll 


Qjd. ^ü/ig|>tt im*i 

SwU. 7 . 

a£h O^iflh^AU o 4 i, ( 

oft hrJ\*Jbt* c(*X. !UtjlM 4 a 
iu. 44 k offi^UuUlA. lltMMitv'- 
(ymwUwkiflj 
u,CL ). 
■•»■"‘•IrK 


ojvmur 


JUW.*»il J&i.H'R . 

!4 

-M«. 2*1 (ni* OnltAUArU. , 
-Wut O) |F 

oft- iaU*>&Jt>ck. /mi£ dam 

5 Eätj*p n 4 *n, ^ 


« 4 * 

0 


;? 

*1 


TU. ? 


mvm.- 


LJffiM“) 


imitwnm 


fTrvm-t 
Qwrmgj 


wn?U ■ 


ft!K, iw djb>w fluhd iwelii 
oXb. xiflnajvti. 

H TUA- Xfeitm, ABaAAw 
4j|xv\ltAxA_ 'mXt. 0*1 j ~t .. SjtgJ-g.*} J. 

Cl£b J^jJivtr^oJ^r^AjL ctftJi 

%. 

JtnX&^L JtfWI, CluAöbtMcic 

I \\ mm ^ 5 g. i mw-w j , xWw 

^AA 4 Jt£bn.*^^w>' w >- UJqAA 4 w.J &. 

* Tlcumi ixmdi OaI 

qUpJJu • fc ‘YrtyixJu*k* 4 § 5 . 

rttwnj Qnt Suicfit ^ 

*. _ *■_ 

Käf± MV-, f*MM- : MMOM. 

». _ 

ÖMtOW 1 mmMN . 

JLt iat müU , u ^i£t Auc^t . 

I JkQlJjJLä.. 

Sv 

jUk Wt&t AUeix J JtA i«t 

rnu^t 

OucItAtvät^e ooa. myw . G, 
irjLw UitfefcfftiAujri^ t 

0TV4t 'tvutj ^ (ilC4L^ _JBt Äait rtUC&t ■ * ■ ■ ■ 7 . 

ki^t. MNT>X| . 

ü-o-R. wn . fc , 

«{Ui An £ üWlJ. x-m 
tCb-fxljtu&a4L^ *) : 

e)#mxt tMH. /yrvn . 

^ 44 * 1 . S*AVrtJt Mn 1 h Jfc* «lifct 

^ 0l«k " io. 

IL. o^wrtJL Sü£jtil. 

Jt* ^iJW- mie&Jb» mju4L II, 

Ä,««i£ohi*W. 4 a 

* * ^ ÜMt. iLn. ü 
Sk»**"- 
_ftä 1 1 1 


N 3 , Du S&kttl&MMj Aiut 
Ao^amI jMwyq |u. 
AAliiTV ftlfe etül rt>ujt 
-Jk***** 

v*JS' j » * -YrvrL 


mvrvt 


AU lüt 


ZtiZug L AäÜ ^j JL 

2iui SeAuiJ&um^ ü-^Jf ■ rmficj 

„WUiXtV 

i. -Uv mA&smm I . 5/i 

H . ywoftAttLP^Aiit^L . fiM, 

PxtrntL".)-. 

yti**wrv JV*L . 

<mit '^r*. 5 ( 

u«A onit 4, 

<f mj ^ftiuwvwv*, 


**■>) 


41441-1 I — -* 

A 


ö«a CÜo^ > u<m<fMtt<CaA 

Ajtimn ^'"■ jJ ^* i< ^*^ /Vnti_ 

Afil : ck« iWUfiLtJt . 
VijiÜ.WKdJ^iin. in, <llm SolUi" 
ft<WnwOvi 5 i 

(lli*. ^luut^iW |£u*tv 

2ü*t •iiL^nnt „ScJuui- 
^■) 

J a*v fjjYvm, StU^. 

Aiuin m <L, 

kopt. Mayrt. 

5*11«, uU«V «Jvvl&cJuii 

^ UM tU*t G u^uL 
*****£ 1 ( wUn. im. £4^4 . y-c 
„.faltm* S J n ocu^c^An* ^ Ai «. , 


l ocd, 

CS3 ä ‘ 


0-, o»w SSu^yfrvu+v , 

X oft/nJL t 

fli) ģai&*s n. J .ftyifrfii a ttJt&n ( ^lo^UWux*v m a, , 

Samv** 1. dx*I_ UjflJ&indjlLni^tn - 

^wt c^l^. ^CtJ&ouL j ^*' i . , -f ncL lo, 
l "M 


Sft. OjaC^v s^Üia. 

rmit 7 xfuJC e>\ , 

ae^ 

Ji ) 

^ i “ 1 1 ■“*■ 

rt S* , 


Sfl öÄ* yvwu&t 

cU*rv < Vl4mU»t# II ’. 
Ml 


W- « , 


61 


rm.'rv 


- mu n. ptv?i-Sl <tn<mviv . 

Sjjy c£* Ctlumdi t lAvt -SjaWU 
wn '. tii Mg finim« \ f 

Au mio/M, in aWt W*g- 

^£bui t . 

CUteiL »£au ta/ cLu*<«- 'i . 

.£•) jav tlflAvc l^iu«ArtT un cLäa Qavuiai. ^0-1,^ i 

(»vi l£-t «J-.t 4 

Suxt J), 1*5 in. djtfl_ Sän-m. : 

in «lt*nXli«^Än 4 5 . 

IT, /mit SlAftOAitwUAV ■ 


1 ü AUm 

ftiS* 


=*H, 

-Msr' 


AMVt 1 M ( A 


» ae^o 

i J3 1 1 t & 


mui.'Vfl. 
-mit 'fi/i 


^■) an jua-ua n. Q*£. Mtlfti/t. G . 

&) aü^ JttuKX* dmitwndL AjL«. T . 


t> «uuf *üc. 9 , JU^twuta/U* ^ 9/B ^3^fj 

— vom. ^Ojuimv auf eta*n dk£ laH t ä iJJ 

nu|cLun Sitj : yw 
auf Aairnfm. ow/J^affiyinhAi, 

Sw* Afci&t <3 ; von SotUnn JO 
axvw/. JJ<M n . k£*u4 II f flUfi dftutwi. 

3t . Oft ArujL Ä4*ti*>vmftindjtwt i 

J^LcEhCnci. an* • * /mit 'ß&i&tne L*n * 

U^f J&AC dtlffV^O^ , , 

^ L *n>n Jlürtyn , - 

I, u-OAn '3€LmAvvftt 11 (3ß>ti^<mfc JT») , von dAn. 

*tuu±e_ 14 j iwn SiadJtnn l€ t 

CU4<iv <vrU± -|pL ; u«iU ^li-w JW* da*i,- 1 D^TE /l i— n ri 

W IG O 


A 

ra - 


Ou«£l /mit i ^cLul 3C«wilE ) J!*ZuJt*L 
jikm^, AJiiAun Sit A t y «. 11 

3 . IEamIi«. 1^ , JUnJS&maXun l^j 5£a±mtnl0 

CUcIl Avtit-Jui : JLW- 5W ZtüJtt QAif AaiAutiwv 
Si>Mul«uwU«t 21 

Quit Anit jiTt. : <Uit XttiJtt /mit cUjl 

4 - Jt*_ AU Ü. A . 2t , 

TTT jl>oav d-*«. k/lont ii. ä,. 24*) ( 

dxUr auf «Um <t*A 

Jtitfct A4.. 4*. 


0a ü 


SMTin- 


L 


nn-Tt 


Gl 


IV. iw>vt t Sfitibßn, I . 

OUuA. rrrJJL ny - et&uAAnd. 

V. AMU. Oja^ffc, «Lu. im KÄ*fum. <4 a* 

EafooffEMCffi aUJW ^ r 

VI. Üt&itan. l»m f /mit rtjt cU^ 4 : 

/r v t Sz 5 

Ml iWwLXlüAMAm *4-0-, , AtH &U&J.A41, 

^fu£t 6 

(/wit**i. tm^SJL /rüde t .). 


I. 


C. txm. UjiLtfjatJbüttn, . 

nttid, ;Jbn «jU^C 4M* 

.«. i. ii #_S i l 


PM. 44M4A. SttKe fautim) . 7. 


E. 


t'^Kayn . jiUtuOTwi*** t 

q!^ )wn \ JitiunASintfL ^ jfac^gÄA . 

3Lty wm. k&iu^ 1 uauL vött^tivui ? 

iwv Ka*rtft£ u,ä. 

Cuifiv ob Jwutf am- «Ü* tUaeits/rL : Ato*u4- 
Anft* uitUw!' 10. {MS 


-«- * « r 


© ® 
i « 


Z) »o*L dU*v Sfikfcfcru II *(f*t jtoUsn. H Zn. £ZÜ O A * 
iltw. OwUwJUiv^iiL < ^flwttaft ( d>l i 

Jiutt«. SnilUi“ JA.ä.. nt* <\hZl ^iwi- 

-Mt ^ -A. 

c) Sj. wn CWn. , aii| ±tur, C%u\, fö 
l4)£*Cti&tAt. t «LBi.flCoMCh^uL 
dfmau| .Aati4*v . 


J). u-o-vl QJ&HVbiaJcfAwL 

X. iMVwt Uo<vrt**t IS (olü^v & } 

iww, H) ■ 3 Wa*uI m.cl. 

(«a-i JbMbw Cbtt J JUai44*i 3U*t&mA{ * 
iw. 7)1n yi fVjg. ^'^tjIvCbA^AiVU M A ttT.'l . 


3t. IS CSjUJtta 1^ . %*JL SO Jj- ä.) 

JaajthAwL «■ i 

jy ^a£ü&£^a±L j fa^us-i lYrut 

Aa ; SfaL ^j9*k%. 51 * «.>5--) 

Sxtl'vä in. <t*A. fj|fcnpncfiwtU,t> 

*rvn, Truwvfc cümüt*LeL 21 


ytvn $ü>w-t daufc^vuL in. SujuaI IV 
W. l£üLfcc$uji*WttA . 

iwn.«UiL C*W*A*i£ ZtAtfcn 2S,iK>n_ tfuft 

u.Stt^ ua %<* f Alt. dazivzwi Aind» u.a. l ui. 


nnre 


rmn- < ir& 1 ¥' 

^ Aaaaa, I 


I , 

p^ixilA &4A, jf yWYSJjJJl, . 

Jfcj. il oltK. 1 T» w P**~-J* I« g ; 

a£& Xit&MJL SuiitinJiJUt 1 . 

Äao+v o-djuA. $uftft&4Ü: <£u. 

1 UAuJ. iftfr KjA QjgJL 4 - - 

QujJl *fi44Ao*ni{!ü*üit ai* 

SÜW 5. 


OM«* 


Wn ‘ m f a ^J^ > © ArE^t A*it 2 JS. 


) e V—Ji 5 

! Z/i t i v 

£^3 & WH \ 


£SS]®tä 


<1 Wm <UfL Siu(l <; 

oua 71«.- 

Jw. iTitffivnttatt, cUa 
K ivniijA £&jj}yfiA : 

^-afc-.-ferivL i). 

«AA. AnAmfü , Hdtr. . 

i^ . A _ _ t 

Kofu* N*<j£ J MNB* t MtM^l . 

. tl t>4.^ , 

§a. a&> JtivLi* 

Kku^i V. 

Sjt ^ ^ St^W ^ 
OIoAAAK ^ia£ . ^ 


.aö^, 

Amaa, / f 

‘^lALwjjjLt <Uj£Ühl' 

'“tA-.SAJ- 

’‘~*]is 

i 


ü I. UA^jfc+yvuj*. ^tU, 

Aixtst oUua . 1 

H Tl^AviH c4x>i dL^u 

OcfiAvuA'A\a^ijtt*4A«. ä*vv 

3VW 10 , 

^ ^ QxA*^Fl*üclf in\ %V^lMMML3t zn, iA*U 

«Lm. Äiu>t- 
i&t ' i - II, 


“*swA,a)^. 
21 *.l 1 

65 


fYtl'YV 


3 ^ 4 *. 3 i° J4 ^ L itS; J i /rL cbm Hak,* 

i 

£v*. fmj im, mxwt N.rt. dUn. 01. J. 


JL 14 <rtAÄU> 4 fcAt£ttf t rwüt . 
^uisvittür f' hlä- .^t 1 : 

0Ü2J* ’2^ ' ' ■ AO- Vjrul A& AMJlXflL <* ** 
TV^n/u 


mn.t 


-M^tAutMU. oft 


st* o ä= 


n esa-*= 

if.rr ü 


4 U 4 **™Ldi*. r 

<>»n. Staitfn. ^ ( ixi i^ c iL opiy Ou&£. r — i 

SioÜiwon 4} oU 
^ OtofmK^A . 

^aaaaapl mv «Ua. iUün- jwUttubti- 
dU^rt. or<«i AM^tbcX rt *vy filA-T.- 
Jjvn_ liw^ütutuM^ lui^H in, ; 

nt anA-n. /m-n-t .WW.M. yW wn *D N 

N - J- & a*»*a £1 

M w.K 


rrn^-t C ^ Qdat * 

MVA X f I I 


K*ttt/*MW€ *MWI . 

<Ul Q*t um A. &. 

■ Hw-t lui ^*59^*°^*«. , Jtur. cU™ 

jn t^on-n-t jm-h aLujia Oxt 7 . 

NT 5 £Tm<W€ , 


C 3 fl Ö o, 
m*m X mvm dfib 


Ö -d *<=> 
AMM 4 b T SV 


**n.t 

MM A O 


-Mit 4 wAXMa. 

Mv d^AtL ; 

\G>ft ,' * MM :' Rh H « 1 . 

t o£Cl Say. 0 u. 4 . 
in 3 lic^wMi 4 in* -u, 
•^uiff 1 3 q^ ic. 

0 i *A^ Ana. SMwufn MMti 


r\ ^ - 

iamm ü mvm Q 


-J- ■ ■ » J — 1 “ ► *“ < <* nW. , IM» t 

®««.*nÄtcA«u«M«,n.tl»l, ; HuiMUttuiiAilMt 

-t“ 3 «i '« 


*^ 5 ^ "*V* ^ * 7 fc\ — Dl fk tSSJ o 

' — .— J*w (W^iutf«lLt)ii.i.. I) jfl O 


Ht^.liltr.Tl <YrvU> 


fm. ox 


»mn 


OTl'Vl'tj 


ow»v 


'Yr\'r\. 


fnM\ 


GG 


^ ^ S^. JA. S*. 

Jvrn^mii S«m «EjU «XtuOM. 

i^n'v ijVt . 

Qft^ibt.^ duULAncU, 
ft^pnuAi^aw^ *t.o.. I. 

' »nn n Ani - Ajw fAgf<>Eun> i 

^5 


« v »*^ ( IM 


MMA IM I I 


Mm* € 


*7 


ca CD 

w 


li“- 

<=>' — Q^s. 

IllattO 


JC.^1 tuUtit^ -4 

Qnt Kum ^ma tt£u#i» S j 

fl£ 7 A.i . 4^5 GÜmJOil «/ 
UbÄlu(4u«fL 9 ü^tL^ OUum. 
Mkt «n ^UaM IQ . 

Jj|. ,ftfckO*UUnJb IMtV «tdbfi K/Lm.- 
. dUjt aU>v iftnü 
uUui S«<rt**ät dwuwckt H 


»»* “ 


JHS 


ea 


^A1 


«5 «'Stö 


9*-essi 


0«i. atfc 0 


öa, 


*** *1»» H ft" - I "■ » j— 

iAcÜA^)!^ ÄW 

(ftun. CUilüw H f ÄiM, f$ f 

ÜJaMJÜl 14), 


( 


a c 


ca. 


4W 


HT?, *0 

On£ Si»ff ^uon-KbüL IS 

CLuoli. UÄJUiuUng ; 

(*wn, jMwAto^. i ytvn ijÄüUL- 
Ac£ujlA»i.) 14. 

fJät 

(W. W Jfij^ KWvui«^tl7. 
JUfc^t -weit AIR, 

, <&ÜUav. 


eaa 


1? i-«r 


£X,feiyr*t&Ü&fe. 

X i^yit &i***t*vi, )% 

^umwaIi avuI OftjA&t 

clj düu «GufLtH^^^au^ i^. gtiMt QuuUuct;: 

Mvn .an^lur. ÜtJAtt* 1 50 . A-'K 
X) dv> iowMJdn. Kdk|^JtuXt 21 , 


^r- a 

Tt*i L , JuuJL 


ca ® 

A 


f»WL 


H. JlM>vl K^AfijU'JtuJtbvi. I . 


a) tKw\. 7ÜJ? «Lbij’niLC&t JSülAaJU iit -ftjA, dß^X 
K^VWla Ao- ciM^ fi/i rtwAt ^fejpv i v ni t. li . 

iOJ, 

An. lI^üultAn^ ; 

« aA^AnJjLeit AAvn. ^«n.- * - ' ■ H S. SfL f ^ 

<1. Stinte, ScA«it4^*t ^ 4. 

dim r J*iAjl*%AM. j cUn. %£twda, 5\ 

S*£tJ>.\1, 


1 , 


-£*Eiiejt *<it MU. . 

düb ^udA*v ( dU. ipubvtict 
SttEU 


U . ^LyrttttciL 

X, dU*A «&ü£*ivu , di* Kn4*\A£jjlb 6. ( 

(UAni**, -fit. ^ J*jlLE(ai_" : 4Äiv& *T . Anjjm . % 

Ä*)- 

H, di*. 'CälAnJc* k&AhjKAfoUt» IQ , mut 
Uft _ <;mft«ivi Jtrtt " IT. 
tfS “* 


3V U&tA(K"Q *n, . 

X. ÄAa±* ff ä.. B Sulfci'Pl) . 

s . SiAitt ta*i ( ttwitjl ; Ä 

lAj 'nvn/L . x __ -* <£> 

"~ J ) 13 

I. A£jt£iAc£jiA Jjticljtn. j KuvTvmJtA. hj._cL, J4. 

XL. Sclwuitn. *a.£L, (a<a4v i«tn 3***^*£ 

ir % 

Ci, x^L cUju. (Aut- jEtt.HlQ : 

w ; a o.) xLni Krux*\tf£ix».t duxet- *”'*■ 

^g>J_ / m l U’r > t ., „ mw 

^ Ana*nJU^ Ke , 5fe.* ^ 

&) oJU Oi.isrtUurk fuA, jqÄmM. M4Vi£I elc- 
Xi^tutn, d>A jjflMtdjtt ITj 

JtwiAA !ftn<mxii8rt al.cL 19 

’~-r~' <1 öa <CtüU*u 19 . 3> lj 

^ 1 I I I^UitA^HAn t&L^WlbVL. 


O Ä 


■ ea 

_/^ AVwm " 


W'M.ar 


5 


' 10 io 
TUYl 


f»****l & 


JWWjtPJB.inq. . 

J UM, äwAl&t OktA IMHL 

ükuKbH^in, I . 

^ . w>w ^AcftAtraju^uL) Sfrjjvx. . 

Attfcjt *»it AJ. **■*' ™t Jmt. "S 1 * 6 

l&^.^BKMt-.^BHNI 
düt. Scftunjftc 5, , 
lfm*. luPfl. aucfi offü^uZC. 

U*AU«AuUt S , 

n»fti Im# ÜUM^wamUHi djts AH? . 4, 

£*kgtÄ£ *US-, %& 

X^wuiJtUgi aMtUv s . 

5jl , ^ ^ dut Si^tvmjit fi <um 4 CSS ^ * f 


Sä, ft“^ d 

^ufcüT 


n ^ | yt T + 

J J V 


x h 

'ynH'X mwm 


Atifi* Ati. mn- J j-t . 

> Aut^t 

dlA Sctianfut . 

9a**v lW>t , 

X. a£s KS*-t*tod*i£ dÄÄ TnirtÄtliÄnl, t 

dj*A.QÄ«Ai*Ai^Zcfc£ %. 

SW, öS* SXMl du t SiW. ( B y*>UcWv 
<W Awtvt j 4 jUj*\J- 

djtWLdÄx KWoL Aüt^Jt 10 - 

Oxiflt, iw- dU*v£otttWAAn*i*v; 


iTW-t-f fljL ÄätWÄAWÄ d-l* IZ, 


CUxcA. jjg*m, JWäZIaJjvv öUa O^lnÄA 

qXj> 3UFlcp*U ^ ■ && 

H r ck£tt KS*funjbd£ s 

14 , 

HE. <s£fc „ %flü*L om. %um. orvul ^hamal- 

Ztüvbw 15, ^tki 
l Atiit Sütit Qüdt«W 6 


-O M.ä» 


K*51MK 


-0.Q-Q' 


CULutpE^ . 


mn-t 


JJfl. Sc^wal^ fg»<T i. 16 


-rnox 
4vvri't '~" J r 


wn-ti * JJJj 

d i*w*^ \\ |VJ 


Sn> .i-wv dju*v fiu sdifiUiflr i 

jü«. I. 


esc 


irhsi-- 


i^An. dvL A^1 k£q^uIjlvv WR . S ► 'i 

Sc&KAt&u/itjg iU-on, i >twi‘t M «Luk. 

mm 4 dLU,*) 

cLacl '3&m*rtJt£ X. 


die» J&tixU’rt- %0 ä4jL d-.-Pu. die. JSWÜcUav 
{R tUAUiU. O-itticEu jUauL 


— fc“ ^ ö 


, htl, «w wMum. 

unJ. JifWfitA, lUt, OiliA. a f-Vl 


wn-iy 

CHÜ] ^ 
a w. 

'Vn.'n-tj 

'ft 

'mn*tj 

» 4 || 
/VMM A 

wn-w 

AW« 

ffüü 

'rwnur dbultiPniW ^ ] 

oEb ^Wn|faOTt <W» 

■fa»»t&ftnwi. 'fttimnott 4, 

l*v ^Ktfix <uuA. oEa Out du. Soüu- 

£ft£Stoi 5. 

Qufc^ qJEa UxAfuu4mA4*Jt djtt UldMA’vb 

fjn*&4*vt (WE&cW Jit.etgl.} Xü 

i^JuudmL C. 

U^f, cuicEl cLut AfueEfctvtt. ]W, Sc&Aii&UMt| 

C^l vcn fmfvt m dj tu mavL «W xtnoL 

«tii aaUlSÖIWWa j>e*i om 

5i- “^,-^41^. (füi-ti) 

(Xvrtttte, 4 1, 

* J ffWcAt- ? hielte nrn^t t 

J AxiPtt Ünx ATfnj^-t . 

m duism. CLuAjdAiAjcZ; : 

irsts dni 

ÄeiviArL mAA-vB^EirL 

^ (Wii^n. QrOt) 8. 

JSjEt- w 

CÜ3 

J?K^tf|t Agj£ ArR {rSS Avn ^- : 

xeiaiZc*vuJE rjbLAtx . 

JLatnA&ü 4). Ami. t ,lfi£a 


^ & 

KÄfl. MA»€ld: Mhini *\ 

Sx*v^uiMLA&A, ^Vni£ ^.n. 4 j 

Mrt^d. ro) J±rn*L ^il<<Fcifi ArEy 
(oudi nrnkt, +u II ) 

f^, iWL Jtc&nJhuA&iX. XJuAtjQirL. l\ 


m ra n^ *j m i i r 

^ 1 CT3 

mma yf *L‘+*. 

^ im 

a*»\ e i ui 


P** 


-rn/nor 


70 


Cj, mm iawJoultw. 

Tr Qft^tVvifljUlAA «UA. ^JUUdtwu . 

i/o-w, 5 \ ai*u>«*i«»vl . «Ach ouaIl 
i^in l)ilMibinģiiui> mH*. 

1, Stotu«,) , SRAktiMt4jL.<L^ 
Qma£i. wm» I^AUKJUUffl. * 

, 4a>*tt«ni»t StuM*n o£* 

$ ^nf > n i i Afiu*ti<nj % ju.,<L - 
ClU£^ MHJt lin. CÜ«t ^uA. fl SäW, dijt 4tA. 

JfiAn, Sött <LuMi^(fji|i«A<Hur} 7 t 

XEgf ftudv du. Üßulin. ) «Ul 

JUhoncim. <lit4M Üj^tu 

cLut^UJUft^V. ilMAxU*\.. 

H. Ty^ JUjtO+T^LflA t 

x*v ol**n. ^aaJUi^ OaumUma^ 

cuitav 

'KuIa^i ttnjtiwuMvQx.t 7 . 

-mit ftj,! 10- 


CS3 

99« 


w3 


j 


9 

99 


Ofcfr 


*[-agfatnl 


,Ö 


J&} jüw dliftv (ÜlcUnuMi^4^o>*mt*&iv 


*■ AWÜb«J(* 

/Mül 

ww. K»ü^ 1| iMdt euA o®n. 

SlUKlillVt (mit liWuA au| 

(Um S*a£t H. <^U)i dtM. 1 ^ 1 ;- 

*Ujl*^ IV) Sju± Al t, 

cLütfcÄJV 

SÖflAviit aIm^E 

laaf *w»i "-^ s J i ^‘ 3 *?*■ 

” JX&*$&rrUaZ- gimmcflt - l-f 

llllifwWtffM A* CcU«. SUf**^! WrV 

Ivc a££t*v 3&££<*\. ^u** 1 JÜjb£ »UhJi, ftvul. 

^jUtdüttw tn. C «U/i_ 

Süptt] 9 

4na£&&. (^4A SuKlUMJcf ffijUMC 

ÄJvM'ti.e&AA li 


c)in cUml njl ^ llj, 4t ; 

,o. , — — ~ai jun^ Uffiywyu^ 

^4ujUv El, lUj. 

^U, iA^JUtU^fiAL&v'u Sto>u£ : 
HtMlcviiuai. ftnj* - <ii 4 i]l, 

moci. (UtM. a*ulu«v 19 , 


U.(L , 

909 


909 


rao 

öi 

09« 


N. 


N. 


I 999 


989 I 098 


44 


11 


imit-ür 


4mW 


fr imw 


'»miwy 


ftniiar 


'hvnw 


Qi 

AWM ' M 

999 JJ 


i>on , 

j»w CltttJUffi. 1 , nü-e-vt 

AfArtfffaL «Luac^ düJL -£A/mdL 
Aicll* AfaVj. ^ItjVttor A^ciuk|^t * 

S*it 33Uj - 

S fl- .flffhmylfM XM, «Un. 

Auntv^ferl! 

ot)Sö4tU&iU4 

3n,Jiuikn.2^t(im, sue^ ^wi a &IU. 
juiuU. 4. 

Suffix i Q&titeL ff-.Ö.. >i*uu 
Soctu 1. 


«e 


M“ 1 

SM 

wJL 

ji.j 


r-esa 

ns? 


taiHT 

Aw^ Q 


I 

lfc-L 


c) Ä*\. 4tm> QuAikuf<tt i 

mvnux Atfn 


all OWumt iwiu 


ii jr 


«“****1 

808 


ea 

800 


Q$Q 


AUm € ^ 


Q£iU 

^uut JUictdtkAfiäW 

ScfciiL&urtM*t. ü-a-n. Annar 
^IWJumuJl 9 jImmI j>o«v ftfvH. 
10. 

^Agt SJg- Uiff-H , 

| 4 tl*Xhu(wUufb >a o£fc dlA 

Ewua4 . 

OSiml Jwilj II «Lu. mit Ju.- 

AaliJ m Ä»n. 3üttifu£. otx'J 

Onuut.YJkt. Mn. 

II, 

jhLjLtvtm. 

X. ^7U44Al^(aU££uui^ PS, 

CULßiv- i* 4 njUfK^l£l 5 ff y 4 **V 
S^tQiJiUL )4- 

H tliA. &au/rrt£ajd*fn_ IS . 

XL. Sir au^^tüiÜJ^bn^tt 

nffijfAiiiiin 16. 

aüvll ju»ftEiuutjmljL 

17. 


taa 

S3Eo 


eü 

nt 


"fl“ 


“ t S”i999“ A - 

^ ea . 


esu 

A«x> t 


irmar - nwij 71 


trrvntw '“■~ l 

mm € mm, 

•WngtS^. 

SmJaUUL wt «Wtn.- 
t. 

OncK- o£t A(mjM KtouJtb 

I*W Sog tfon 3^mAfui{U 1. 

m* 1 ü | | mm 

mm C } 

C3 . . « 

mm 1 1 "■’*-- 

on.'VtUr < ‘— — J ’ü^<* — 

/«M4M 

.fertigt -in dbn. XühW djm_ 

MH., AL. StL. 

dit Kiu& i— 1 . 

»gf. dt* SJutüfU^g wn 

ö eä 

Am ^ mm 

/m-niu- ^ C3 

O 

Qnt ^»«tftonvL Stüru. 

TT 


tUtftML 4 odu imil <UvrL 

Q 


urtimii iju* StLui. 5T. 

Ti 

Wnaj Jton, 

Ac^uwwyiu (diuifc&u.) 
wj.* Stunl^uA. o£ö *tWatm<ftt 
Ju. St*wgi^4*A*»v T) 

^**^**i 

öio 

/m.'tuu- 

SÄtJtu«^ &U&*. Zti-’m.n'nCiT. 

^UAUl. AM 

TOW 

(WW, 1 

iootin Q'.öi. 9 . 

mm Jj 

'm.YLur ^Erwx 

Ae^unx^u. Sudsi*v 9. 

ejao^tn ^ 

M>w <1 0 TIL 

(->YLU} JT eÄBa ‘ 

o*ts4iff 10 . ajaa.. 


flrmw «JMt* 

Uftmt duSAttlUi TTUav 

Mur II. 


'tnmw-t ü "feto 

a ja 

Smtt , Akb, Abidui. 

AwrtC . 

W ^bUfUn «ftmun. ** 

sh 

X. SfCoctf o«. dtmv dab Sc^i|f 

Qjvtl. dtord> ßfcfrty*wjc?it. 
iiWrtd (J, T 

twk /Mdlietv üowi kiWa 
(«JEaX^lW dAA suu- 

AddfftAj rt J 4iAut iw\ 

IU 4 ^UMdTUfi^uA 14 

a& <llMUUaln. | dla dtir^ 
Qwjua (UM äiA>v (UÖAMn. 
iu^tw 

^ea ^ t ö 

Awvt 

*^ea 4 ä 

i v 

fl y W « 

1 4 > r 


Va **v*r- i) 


Ol Ol 
mvng 
jxy j *mTLj jl 


«L&n. 2 fEp<At jbA« 4 t^ivCa^Jt*v I * 
cbudc > -£&#LctML r <wl ' - ■ ' < 

(Wt A 1 odan. w, 3 ) . 

H. oJ(* UX&Joi&ma oumv . 41&L&&A1' 1 

cair ^^+7 

«U ml Jifft Jalt' 
AcUuu^^vc *m. 5 o«Ujl 
6 ), Sfc. ^ Sä. 

3C, «JE* C^v Alrt£c&JbVL, du. ^u. 

of*rvitfU. yfwwdtnv .URftd. 7 , 
Muk. **1 dÄ*w 'MartnJb*v$ 

H djtA, ^JUAW ' 

XWdmmJtiL* 


m-w- 

n csaö . 


uwv iHunAiv: 

, TnriUt&JUvfaA£ 

"**■’* 8 C ter^y-y ^ . 


fl 


tv oJtv Sti£ j*i*vfcv Ai^juwtn, 

V. cX*i UL 

CUlcIl Xxtl ctfcn, UuJ&üvtd^ifVk^ II ; 

| dtil. 5^aAito_ T alb Alnofitrw- 

i 4 M.S«tttA. II. 

OVrlmf . j **wtv*l. Xrtf} ■ 

Xffpt.*MOON€;*'MOW! . 

±iüft. , amji^tfrcIaLn-* 1^ , uMJt 
dit Ujujj-tjvv. 


Cl. X’ntn.oftVL*** f , 

X, (oalcIc i/m. Saaä, ^u. _gyd j_ 

It l 4 )iXVrt. Jte.yw .H MSn^L 

tM^VL S*c£lL££ „ 

CL££a_wL IS odjttx. i^Ltt Qa*j^a&4- öLlh. ^ 

u*v ■alt*. ^fi£cb>Ldjet. iakpuL JjuaäJl. jl 16 
o-ei*JL. /vr^. 17 f Oucft dLmjefc 1% o-edtJL 
fUD diJAXJsXi. J kjL 14. 

H r At wÄ*VL . 

!!?Ll£jdCicll OLtM d*JL *?irftg ,X t 

xu»LcJ. MiyiAXU»o^**XLcW M«<<^ <^nii Aji» 
'S&tlQunS** CSät) ^ mwL rtTLlt A 
t OrtrtfL SÜlrtWtZt*L ("ÜiS,^ 1 L 

SjLu>4^rtiXu£. (A4>£ 3 Smjl ^ hGuh, 

„AttnW (s^rau^n). 

04t j 6 vw cLft/tv I&iJ&L'Vudu/iL^ftri- 1 


flkv-a:«;* 

2 Wm 

v 5 Wr*S« 

1 ml | 

*"**S<M “-S-. 
“*£ 4 X 1 

HäJ^iA. ÄaL (j.U ÜfttdjLlltni^L^ X 
a^dir m»L (AiLt W) 

fl-* j IE 

äAok «mI ^ 

3 l 4 b | tv.i. 'm.'aj 


74 


tm. ivt 'rYvn-j ^locJv d&r*, S&n&fen. 1. 

Ew <U* Sttal««, ( 

pi L — “ "" J ( 

W tw. ' Lol «* 

'* JUV *feuC6- 1. 

S. ühaMAilur. 

I. Wim. . owiA tCundi £<u«un. s 

iim, Setuff 4 , Jtimt. 'Sjjuvm, S .AjJnjun. 

6. -jf-t pi? M.Tt , 

Ü ~^v u. 

Atk>L&**v .toLWwt. , gum Söiia.Jftj|ÜM^jUn. 1 

H -»in iLni U. 5 .. jul XbtW. K J antSt, rmit 

'Ül. t iA 4 wu^ 4 ujL SjiMitnt « a J^vt- 
-U**v 9 . ^R. t $*. 


— aiJf- 
ÜT241S4SK 


■*m. t 


=***<-*> £Ji3?.nal jferfe- 


*«*t S4K 

^du^UUjClü dUn 

io<btQuA^ om 4 XbndL ^ M, 

W»\mv£ ttfx t 11, 

SM S1 a Ä“' 


OmcA. in tUn. 3änm. 11 : 

s«r«,sci 

S£$2H1“? 

JUWNX 

(frffr rml 1 OrtJjJlctt fU^^CoftrtV 

fitift l+. 

eä/n«Jk 

y***»>V\ ^ | (I 

1 

10 

/mit. Qt^lct u*uL 4£ : 

24!«2« 


Ä ) ivrüt <fl£ur ik^cWloA 

-1) Atlit lüvllt &«im. MA* 

Up, 


' W "J“' C^/|l Jl* 
(w\n<«J A**i 4 H jf ^ 

'^Uclkt MrwniW. Ai.ciuUL JM. «JuÜ- 
(Uav WMvt y>j m B€SS±hl" /ry^ 

K Äült“ fW, AW „ UHlcJi- 
Jtftt". 

K^t. M^N-j M*HC- , 

*24^3!^ 

M**4 1 jJ £/ 

n 2 W, 2« 
15 

nx'nj 


I. 

^JkAAntticfc : CÜLK, iXüttjJxt , 

| (kUr, /mit OnQnW 
dUA aA&juit&Av llUftA i 
oUnluAt 1 , KaltuiÄunt 'S t 
Sc&afJu*l- 4 i Ju^Jintint S - 

u i,. «uifiti 
p 

*‘41'»^ 2 


f m/nJ«tr- »** * ■ 

S*H4tluRt s, O- TCH.juJ-ttimw 

Äiüt duaUi 1 . N.-R. I. 

ikvti ClnuuK, 4 f 
jtMt/m, V<Spu^ 4 whoL jiMm 
'UoM^vwa^v 10- &ut MJ, 


ormj 


i*(w. NX 

cJU afint wtiiW . 

^TTwniÄ. tilfUük ; 
iuufon. II , QAt£jfdt*% Aübn. 11 
(Jkk. iMm Hjfnid . (iix *>owl 
iott lu>w.M ffatm. rtftit [ l- 
liM JtatititfcL <uwuL 15). 

*1 , *h¥ 

'm'nj-t 

S4W 

Ültudifttali* djCX. (irrut 

OxtJ^tU ) »4 - iÖ?. 

SW 24iV 

(.mWo») 

s^mni 

0*1 ^lauM^iUkbiul IS. 

. UltAJUL. IMJtt- 

XfcLcUt 3€uittAOJj(it . inAÜt- 

CUlcA, im £tmu*t 16 , 

S4IM. M-. 

y.-yvj 

S-D4 

Sma, oUa 

OUwiHA 11, 

ö Tt 
rs zd 

rtwij-t 

Ed-Q 

JU£t^t AAil M.’ 

du. )£atvCc£ÜX wmd- *$m. 8 
/rvü^AA jcjy^i iAAAti4gJ< 11 

e^> 

/Id 

j A 

A U jbWw 


3W. ak SefumteS^tu^ cUil Suutn f 

«Im Aut, tuiUi^tfful. i^LH-i^vu St^HJtbtn: 
i>i>\Wiu*L Atufcfaw. f /m,/> *1 j 

W “‘.i ). 

Gh 4^ g£fr 41 J a£& ’ÄäX,- 

dU^ Üü>W 4t AL. a, «i + 

U ” J ” ^ 

iwt. £^j 

a»*c. (TJj e**> 

f 


'nfct XTLTLj *t 

TfitviLn. /ti (jjb. a£% 3W.~ 
"rnwjt du 47101. M t'D-IB 1 ) 

u™L Jm. 36dJ«^ 1+ C5i0 

r24r^ 


wernd^n "Wflmj-'fc TWm* cUn> J , fgg. 


ü 


(f 3 — 


ü=ü txri^srin, 1 

TWvi ^ün. IWuUna. A»llrt£ % . ünAtjjjt &i, TW«*. <kit 

3 €o 1 £m. 4 . Sjtfcvt, 

QirfiJcfctü f- 

“KK,«s- ~ 

wr Y-t Sc*« 

Sa. a£% 'Hapwix -tlmtoi. ^än^gium. 
in ÜUuLuul £ iMod ^bL|m. 7 . 

(UwL^J&O ^ ^ U..BL, 

-*M* 54 Ä: 

-WiLgt ATR fl, 


«nj.t 

C 1 o f 

•&***# Ü 9 .- I. «tili. lÜ*&Ü«(iM«g 1 * I fl Ä !^p * 

ath, 'TUatmiat Ou. Jt&ÜMJbn. /**™* i ■ . | c ill 
Sl^uiutn. 9 


3. AiL du Qt6*/uitu*Lg 10. 


* w vi* t S 1 j 


im d±n_ 

o£^ 9 oUt)U 0 miJL IL jUAui Sjü.’ 

mutt x, dtA ^»iu II, 
iC^t «Mfik Ki. tmiry* t M SWtl- 
AmI'mwI JW imn t 


ffl 


*24 


k *~y^i 


ntmj.i 

S«w> 

^JULnnyi.SI^- “/> 

nn.'nj 


Aüt£t£ SaL fmarfnir 

wnj 

eaa^ 0 

in 

ciffClwulE iuilummUI B. K«4. 

rrrvnj 

y 1 

., fiS«Ä 

w«t Akw ou| Qttü|buw^ 
umv Stgy^iAL 14. yüjUft uHt‘ 

wiit : 

t» tcnr fcc//i.«n^v (Tiiuptff«. 

on'iT-j 

SM iS 

Hua£; tU&4üUn. Oi^Uclon- 
M 15 . MtcL. D^f. , 


/vm\j — fm.'n.C 
* D - W Ä* /**“+ ä ^ 

jM*“* ^ f *- /.Nl. .LI, 
JMä^t HK. 

Qat, CUitnitui ^JjksiAvi. Sttimg - 
AsMÜL/ft^iArtk* u-.i-i) 1- 

tt ,lt 3 ÄÄ 

cLU ÜIujviaJL . 

*D.W^ ^ £ 

X xidfUA. jS^wiaj. IL , a**“* * 

GLuetk JWrt. Ao>ti*WjWtW 2 fW< 

^jui im crffi^uwtMiw. X£ul~ ^ ^ 

uwwW^ 3 . A«M* >ii 

X- JWdÄiA: w 

ol) h Cl&wad xiwjm. kwa^i tW , <üa 
^vlä^l ( Jjfn tS ) 4 W^i - 

JS)jU% ^tm. O^AdwiuicJlf i 

t - + iW UtunjjtX IXUWÜUI^ m 25 ^ S 
-*— di*. auMb*L 5. jD.30. ^ 4-1 J& 


1 1 1 Ct£ 


Qxt fl r trän ftnvui i»i *il 6. 

OjJtcit UlticfL 7, 

'Wlj-t ^ /f A üu onw t . iW^ 11 . 

wy-t $E?/M-£v ? 

A . 1 « M . i V > B 


S^Sk« 


#«Vi, 

A*W 


'rnoji H SÄ. ' * 

JUffc^t M*4r, 

K^afwt^jUAttivSvAit 9. 

Aai£ 3>. 1$ . 

«Ut «Um. 36 mju 4 to ffdt/L 
tU/H_ kSWg fi aaj^ j . 

IL OAifjLtiix»v £*>o*yl TJntm. «U*. 
Ajün. KjU-vjcL aufniiitit) It, . 

£J 2 ; SS&^ägü; 

Htt. XtiZtA jith UNfb atfcn, &o*vnjb«.— 

AllluW*/«-, eix* Wu -*jovx<_ 
Clivn»«. eli*. £ft«v£u*i^jbn_ 
rt w ^ U ft, II. Cl.rtAX.rw- ■ 


e= 3 _l,j cn B 

***« ^7 {J 'VVLTt. C 7 g 


rKrm c -t C — * — £ 

Aä<£ Sjfl. 

Ö_ji ,0 ^'«1 

a“*“' ^ “5^ oJÜt o. 


_ * *■ 

K«fi£. MOONt. MQNI 

du. CU>vmJL. 

X. %L^A«t£LitL . 

«!) ixt-vu $iinj,igTt 1 . aucJv 

JjJfctvy tilJV OauvwiIav CÜtA 

H P 2,33.; 

Hnt.. ^ a^nn. ^P,~ 1 o« . 

otfe.*’ 1 * <7 ^ 
a , 

cä 1 n^j 

wa9 “ 5 * ü ^ 


J 6 ) aJU Uh o^ 

3 , <0 -Ui 2XoA£uos>rit/rv 4 cfj> A"R . 

M*vcL Ä*t. Äljauit- 

WOVntm. (iÜ') ! 


'hvn c .t &.ar^ur Xni. 3^tsni 'üfflAA/n. G. d.) .Ul. dft/rw TloffrU^n. ; 


jJWL -WA^t 

aX/t 3^ du . S*8 m4A±a- 

hIuuUju oon. XuttuEiAA G. Sgj, 

n “Ä ««“Al 

t -- tffi J i jf*— iQl^Ci 


31. J&j£dJ!ijcA. iwn. Tttivwijui/vi, 7 

(i>cm k3ni4 % } i kxw dtr 
So^ak- 3). SjtitWlJ, 


— * §Sfc* 

3yjt i 

du. miAAicüi io. 

"era^jw M e=a-« w 

Mut* Ä ^ Ä 

'm.n c i { — i — ® 

O M 4 » 

dtn. &A^IJt&4A ^AUVtftA SumjyiMV M 
ediit ai»uia3aLwj£ilaaL*i. «.) , 

Qm£&l JA\- dübn. IEbil& 4 mJuv^a*v : 

Ö-* 

A““*— l ( /MW V 

l{| ^rvn. c J 

13 , 

Ä M»*^ . B 

„ U. .O, 

% ■■ M*MA « V 

Jm >vi. w.u'j 

lUÜtc^uuiiA. 14. 

|MW* £44^ | 

¥ /ww /W-A ^ ^ 


Sft n«cii.iin.<ilirn. 2 Ui£ IS : 


nwnft ^ * - — * 

* ^ \ 

CLuAtWcIfi 

aifc Uo^tii Aiiruth Siu am. 

*1 IG. 

*=reaa i na 

s- — s, t n, 

'— 1 £s caj — 1 XX 

1 t , xn: t=7-o/| 

M*»n i 7<) 

OTL'U.^— iTTWl^. 

i " mC j-j “~*£M 

^yy ww Ai*ujv 1 ^ln. 

djt*v J>OMAlAlviU<Mbl#tv <lii»di>uijci< 
ma.) 


™- ct 

&. r a.e u dJ a JiiZ. 

1 3A4it|fa^g a a. ÜL . 


'irmw-t £ -— 1 ° ’ts», 

^ Jj 

■^«ingt A**t A3.- 

ilin. SäuJw. S. 

)Cw|u 1 h. diu. Ofl^UL- 

^1*. 4. 

o a ^ jMwm n ^ 

‘ h,Mw 

MH £Ut tGgjsi £ 

OÄ> iftALq fnn cL(X 4 TX^.- 
AbluuMU. 3 


in*m. -<Sec' * 

rrrmcajt 4 — - 3 • 

JiAaI. Syi. 

^Wma. du UEtJüuiatlu 6. 

s*esi i x 
x— , !••• “ “"■ 

nmnwjt *— 1 ^ » 

§£_. Ci£m ÜiflJ&cMrtV ; 

Jtf tlVUAjAV ^H»rin 1 

ft ruck (JEcifcftfl.». - 

«JL«=* x 

/Mm }1 

miiuwö * öä 

>mw o fyy] 

*Co a/*A- im* CUW 9- &£L 


'wmw.Ä. *— — ' Tjt | 

• JHnM J A III 

üsi 

*W S^OMAt J dftiutn. Ibiut 
Aw-ts AlUAAt iü. 


TrmwJa»l=— 1 le. 1 1 A 

SLu, d£b IWni. tiftA 

Mwwnw 1J , 


'wn.h. t 1 D 

i mwm a l f 

^H>*i twiB. kxiA_ HL. 
>Tvn)v?|yt 1 Ont lOftjLDl fV 

OK.I 


No,. . Sa 

X. 5W*t H. Ni. I. Ww. dxn. KIiX rr Sn,. 
iXjt 'nft/fl.. 

***** WHüt. 


y-f-^ _sü ctd 


— (mmrvvi. 

— ^ väp. 


AritKTR. 
A*it 5 Ufl 

QaI. ^otdloikvi. . 
S oUJöfcnt 

t(#L . (ÜlXvuHM 
Iav^U^ W 4 L oCnl A 

itn-l C<utcli: t * 


WL ( aALlTUcA^JtM. I («MCk: .. a 

*)T 1 i?^nn. qLujuCÜK& Hjft Mp! fst'& 

JeTimuA &> t » fT ; 

Siy . yi, «Methyl 

Ott. Ju n. smititn* 

1%.'. 


*>nji <vwnll t 4 . 

AA imnftt 5 . jjjL. iWm l&UttlltM.- 

dbti. Mt. oU^lJitxJuMduinq i 
So^didWtlnd G. 


A#v 4üt du. OltXt (nultbt 
^Uw«lt liMd %jutt) 1 

—fi 2^-«! 

&A. . ttl&W Jp^mwfe,jt 

^OMn&Aivtd 1. 

<vnnf-t *~— ’<~ A I 


wtftj ^ 

T ■* W ä /C^ 

cUa Ul»>9±tA 

'm'nf JL-t 1 

1 ö 

-w^tKa.m 


»StA* 


eat^=s ea<— */[/=* 

e=l't\resn . 


CUb 

Ojwnx 11 nUmii. K^Äcti 


& 4 LYLüL 

k^äcW. a. 


i' r ’ lwm ' t “ > ]B a ^ ***■*$», 

ft . SU r oaa*&. &£* &u. 
(ÜA 14 . 

^ isaasi |, 

'nwmn *“■? A Ai£i*t **i£ m.-r 


Axit H.-R 

»*gf. fluwwm . , da* wtU dm 
Mh.nt löwi. tf»n. ■tnumn 
flau thfft , 

Kofit T Ar MOMM€M . 


a a r 

J* Wn h Q 


**■*=<«. - D.CD 

_ ' > J I 

*M % r 


M«« Au^ 

fl»i n x * I J> 

A 4 -*,^,^ 

*-* _ y \ * 

»A f Aj ^ 

(u 4 l oW lut. 
flwwm — onnu 


Q. 3 viiiuv>v^tfj/r, 

AirJ», } Aiilv juaIuu,»!. , 

<L) Aitit J • HtrUl AlflAct... Ju*t*L. 

owit i h*mL 3 *\J* : ü/*vi, jtlur. <£u_ tu**, 1 . * 

'Wm-m.-n 4 U Aict- 1 * 0 - 1 . j**- Statt Jtvd.- 

— *- 4 . , 

irj J^f i-fcivi, t u.A. . dt\ ifuU.S 

uvm. TTla*t 6 , wuiUuIm, !R»a- * 

^**lr 7 7 VT& 1 A 4 AAV 3 ). 


eaa caa 


3 ^. SmwUÜÜu- , 

a)-«W kßtw&euM^xn.j.alur. kfbx&tsJvnubn 7 . 
rt™t njj : **»»i Jüwn. aa. uwmJiMUMi li , 
JM'n..unjtn.SQefc*. ^ontncj^mibn. H . * 

Z)A*t. *in*sn-'nasm*rt. Itj jSjüvuUn, fudcuu. lg 

c ) ""*■ Sjiäwjb. ti«nAc(u*Jb**i. I*. J),|g 

d) jIuk ^UcUgiUttU a. 1 .. a&ä«duw, IS . 


* WWWl “ “ ^ *U«A A «I« 

H>»v TrUn, , dx* Axiwx,7Ttuiitt 
16 

«y. «Ul OtliluultMi ntut 
<33. Aoulix JUl^w. . 

dix 3&xdx ( ^ <&xdXftu»<ltJi, _ 

17 f lq 

17 , SaIuMuu. 2 c U.I 
a*t<A. ««u Sx^ßiU|x£ Jlj. 

0*L*dw ftttunuut, 4411 UiW Tl.-f V— . | vHlL«Uü.WMd, 
1K»A. im SjLa^. J4J, cU/W. A^i 5uUX. 

at. 

£(&' ™ 9 ' lwn - ®ur«A*RAL- V ( T— k .n.. . W Ä , 

°*>i. Sr^£uA 4 lwv gCuffcn, tl . >?T!““ i A 7 ? ; 

mWm t S ^ ^ w ^ M 5k 

«mm CI di«. 

^^0 '\ \\ J ' 'SCmaumv cUx. KjuHift.^2S. 

£facr 


Atrien 

w -e 


&**<?*> 


CUa..CiI&II 


S 


'TH.'rvn, — <rrvnAfi. 


wwiltir 


r/l. 71- ♦ tü- (at* SoU- 

:*( H e i (1 i. 

ÜllMUNXii mI OlM, 7T1AMM. 

F^c-3 A^U^LuLt^. 

cSt i nnutf , Aftit 1>. 18 


‘ecsuirjä cd 

e**~i n t] “If* 


a C“3 >■<>■■■.■■ 0 ts> C3 **A. 


X. oU SutuwQ oXa muAitaAtk&jL 

o«w enn, 

QEEua 1 HtiLffmlaiAulc- o? m 

<ua CtaU- 

^UMnjtwUi ( ^,1R, : 


a— era , o ® m 


" ' ™“* frift.fVW' , V M -*' J *‘** 3. 

mvn, J hww '5i*t düu A~R 4. 

X AiLUuK (®J*V 

wom K3*i^ JU „ ^uv 

X£ Um|oMiUM4AmAMM. cU* 

S“w+wl* f Sn. 

'mrnt «o..(wLadJattl) 

2iii 4i*vtt> SjuiÄift Om. AJUnjtM 

^ ■ A *i ; *V S. 

*«»* sc::, ***~*& 


■ a i n — TJ2 


f* " **| /M«M 


CD*=> 

/~*** sasa« m . a***m « tu . 


4t*. CUfiWt 9 fciM6 3un± lo 

Kofrf** II ü™L a^Ltm, crs X 

7UA. 'flftffcnjmÄAwumg 1^ juu*v)L /***♦ W W u 

ati jRltfawJtut Amur. Soi* _ . 

A»I4. C&3. 

22£ III 


'm-nji.eL *** Vy fcfi, (Jaui.) SttW<wJür(u^i. 

AiMim ClwmtuU yw,(in 4 ^ U. 

-»mJU G^nußA*) 

A in -im. oUmTlUX J 

rtn£jL (rtnJUi), 


o 

>VWA A 4H 41 


W^K *=»* 

1 jifcMyWl Q 

mrnUfv 

1 ***** U III 


t älftftl fan. 
c) IT. 


Ain 0^ 

°S^2iElL* 


11 SS« “39» 


on/it-fc-p.— wn-ft. 


* ' Q ® Sn. ii*A TTtoneytm. I. 

J*gf rrvt p. Q . 

'"**** ^.1^®- -^atiSfciSs, 

ULüAtto. (u*m5<o£tuuvL) 5,. 

4>^l m.Aj» 

cLm Sctuu£tyAAt 1, 

^iin AJ»gt*»its.ii. 

Aoa Uüwltb „ 

*) off i fr LKfclE WAu^uüt Cs*^«- 
3£lt , Q£ ( ) 5 , 

Qhä!l. ofb I 


^csjQ^anji 

A**“* — *4— 1 J] ***** -+-J} 

> ’ , öra0ia. ! 'Q 

I ***m | 2i ***** -«_ 

ÄI *CD R] Tn. 

,*“ atSdSEj 

**ifcC=3U- 

A III, 


*^J T t 4* THTl^. ~ . , * < * 4 * «(jlv , 6 . 

X)cZk Tn*tti üoE ^u. ^äxlIiaa,- 
■pywtAt n. <L. 7. 


-ü cä öj * 

q i i j» * *n Am 


Tn-nA 


= M*4Lj*££R. 

^fep^IUAA oUcfi_A4*Xl. oJEvvvCIcAa. 
^i A t*. QjU6 
«UmvIaU«, i. 

§&. omcA. «fc» t^»^x<m^v|^Du^jUL 

9, 

AfSttl «VT! ft offi^infcK w™Wlt 10 . 

£ü ■ 


src. 


Jü;^CD| s 

I i | /UM*% A 


TIowa. Ai*ut* itEotiA iivn. umtut- TT1 *“***1 I t> 
oj. WiwnOfvU II 3 j^. r 1 ^ ^ I ^ün 


!"Wl 


C^üuw^t <L«a c Jf? - 
15,. 


^ | s ^ A«V Üst 


QJ° OK 

JÜA^vgiwL| , JWnciw (^ikUj^ttAT. hi^oL ’ 

üij. 'FlUm »T> ; Äii. dA»^ Snoujwr «t CD ( . 

"ÜA »»itAfuiActtlAiJU. OJUuUfAAtjjJU, /««r 

^fnj: IA). 

aÄ* &«i OftUii]iiw\.a. SfttiUn If, 

U«A CD|Ä^8 S 

hJf ji#v qUa llnnAvHuÄAfH^ l<T : 1 X \ r — . XV I ^ — im-VL-l 


S4 


^n'n.A ( -— ' =Ai 

JpuriiS&oJkJt»^ (Aiüu 

<S^cA£ob«AjkAv) 1 r Sjy 

AVMA X ^ 

Sa AcAAxjcIsW 1. 

iKjJt Inm^ ^AtoctiiiL b üLji 

Sjl- o4wx X ^g^^UuviiJLxvi, 
«mjuL i 

c >MMV <£ Vk 5i 

^ ScJUaASviftR-" AiiL^üt Jlrti. 

IwnA . 


JUfegtAftAW-ll, 

X. Ä*3J. 4ÜUI 11 "a^j ^ + 


JL. Ä«. Ajünin, i^MwicgfiA'ASftv 
^Umv iHm. 4. 

OmcJC J1 -^ g* * ,p ^7 f 1 S', 

Sactunul^ p 3Wtii 1. 


Süt, a£b IWu dibt 9 

üiiwi AÜHtit 'Sduiil^yJtiV. 

<lu OÜfÜA 1 


Uut I ö 
A 

j *ww i ^ Q Na- ^ 


(mit&w *— 1 |t>! 

A«*w A J | 

wrv^t C — 1 Ä«ttgt NÖ.. 


'^cftAUfrvi (*\<L) «uf 4iit 
4iffOn JtiMiA ux lfo ncUn. 
SWlft«. 3-U (oEÜ. 


N.fl . 3in. 4ab H*JL. ^ u-gA 
wvn^l H fg^Mjuu» , 


ca*p 

ytMW I 


T9 9 


fmit 
eca 


*9 


jf<J|fU t>wft4rfW>fH£ut>yt^c lf> 

nnm. 

Agit A.^R . 

ctlX _ _ m ^ 

^UiLoitWw^l) OJAtli ^ ^ ^ 

ll. *"* w 

KB •u*; i ^ Jtav Q ‘tJ ^ 

ÜMxSi, "" " ® 


- 6 *%t&2 1 K£ 

i^it sJiWtuI), 

U£ß£*£ .bmmun. v^m ®gtyt- 
j wh. *5€p^ 


e=a~ cn Ä ^ 


ca • 
,7 


Cä« aiicti 

/AMq A 


fttt- ^ ^Unjtlfl.]), 

^y«»ctufUtiml jwittaAjm SiwvultoJ^ii^ : 

Avu>^du*Adn™u** J JU*&lU , Q Dl I 

jtflt j iwtuillfij u..o_. T j Tl j 1 

^y. «mcIv rfit £4A#n«baw ?*- « CÜS a fjA ^ 

Vy^QXc. ai^.BrC^jcuJU^, ÜJ? 1 , 3r 


SS 


W/n^i. 


aUc.^jut 


CL g£& oltd&dtiafcft Qd^alclur , 

I. JXm, SillAOWfcp»^ : 

tiuf££ic$i~ J u.. Q- , &ur£v /mxt /n : 

AiAUn, CU^Uim I . 

3vvru ^uvigjilttfcn .Ä*4<>ruiiUL% ; 
q.^ ÜiigttMi -ftüui S>o^twv 1. 3 

XUfcCü^ 4 t ScUiuts! 

JA) CUosituLn iun. K&*uq 1 a 
cj Ali ClIftitnuL 9dtt *1 . 

=1^ <? a.5. 

Z ouIl ui»t l • .M. 

5itW 9 

^T^-£ägS$s£g£.. US 

'mw,*K 9 *Ua4mau 10 : f 

Oi ivtfy rr«t **»1 . 

d) A*i, Ä% „ SjvSjl (liAith SötU* II oitn du» 

UGddc»fc*AiA*u fl). 

jCi Ad CUodkAH Jag, diM.^g^eAAiAOffv 
(-1^ ^ 14 

*%) A>wt JfcdiÄÄ^hjui&n. ^rf s u tjaji»^ cU*_ 

W/J ■£ 

ü ^ItAlAg^rv . Au. W>n sy^uj]ltrt 

. C '^'VrvfxgA IG, W Tltfiii tfmu>y IflY 

Ad U£&ntjbL>n. -^Üjv SÖuas. ua_ 

HI. Wtt. QA A/i Z ct> *n ; QaviA 1.0 kS-nZq - 
tuflH. 11 u.dt .^t, 


9.41 


*=*& J.ST.J-V 

aii 'tninA C "«*■ SajA^tan «W. 

— — 2 üiw) ss. M 

-&*t «wn.^.t Qn&u£ 24 . Seit 3>. 18. 


eca a> 


□ ® a**™ 9 ~ 

ea,®^ 


u 

£t 


S.TTicfct oiJdJjhuiw * 

X L i>»wt A^diAvvmjbvvlAAVL -Sv 


an 

UW %tA**v S€, OJUixfou^te j 

ftmtjim 2*T al.«p. 

mut !€• **£ äS “** yA. 

“ * AcEwift jiinuU, it, 

*«i4«nw<r ?iie SWnyO: 

5! 14. 


' Vwit ^~ I *j i <tJ '^ e ^| ‘ “■*■■ 


«f t 

cca ca 
• Y oon 

eafj 3L. JLtmv CLiA4Üui,cC( : 


tnjiff£uJx t l£n- 

tu^tixiL > aJU ^ÜxcuiKvit. m. 
^jtAcmx*i. * l üS- ■ °ft ÜE.' 
QaucX wit na ; -fin. ivniM Ctw- 
djt»wu Z. 


ctn O 

9 


Glfch XGaJuimg. . 

X irnftwifriitur i u.A w AxÄnv 

cl) i>on IvA<mi<n, 1 . 4tAn. »n*t /tj, : 

%ui Ü H.Tt r . JfcJV ^ 

(w^tmAtiwt ».i., Ajmv ^un. dIav 
(« ft oW gi^tfiiHsrAtyn 
tiu j "£ujt aiiAt 

^*w«L, itt ) S , 

<wn ^aJUao- £ j Satda^wJ«*!. T AL. 4.. 

*rS 8 ('cu^cfi rynü.ir} t X&A. dfenut.^Y 

d) wa 'ttawrutAt, 10. 
jl) XCiJ^eivUxUAO^ Jl. 

31. txnM^iitOr , 4Üt . 

Xwi^tfrlte»v Al.il - Jt. 


|AM«>M Y I i 


D. atfc CXdU^tjJr ; it o. , 

n QH- MI X 

ocbtx jü*v dut XlAnXivtolu**^ ; 
a *mng<l |4 Aait £CR. j «ft SLg. 


CTS® I 


Oft n%wt i mn^L . 
cUt *Tn b ff* vt, $- i frrrit u,a . j J&tfcv iS 
ftXs ^Jbrticlui^, JÄMVL X*A. - 
A»W I«*. : ttrijytffiflt. 

1«%* ^. W . n 
Sju*el. : tVtJJptTtlfc 

I. dit. fjMAvtn. Wn ft , 

At* IftnASHd I? JUwuud 
io i4. 4. r y 


^ T 

a«S| 

9 1 

e=a* 

y s a«-k * 1 1 

3* 

0- „ i. 


m 

ers © n = 

Mwt A T I 


. cLfttTv, flu^ i 


XjlJ flTvna-^n't aliUS tum. I- 


ftrv*A t 


An-n^vt 
r — t «> ^ 

9 o 


crs « A 

/ ** ■ ** y in 
CTlCS) 


Ko. um. Sa^ö <£u. A&a j jb * 
JSktXvrü^i a und. UlaijiSxjd Z. 

Sx., cJU i 'nn r>n < J>*a S*tt - 

-Wvruwn $ ( Ükv i>onv B€at?vAa 4 : 

die. , 


1MJ. -fil*. UUdU ’SGtti-ftiW 5". 
Ä*£. -füui SfuLLMvn. <o. Sjg. 


2 >ni; 

ft - 1 


'"rrvnA 


“© altf* Üjkt . 

jMC^t .flauen*. (m a&jj-, * aIou- 
/vlb*i uida. jgfcur. (nniiJl ^0 f 

S®£p ****** ^A£- 

I.rt*ixt Qßjtlct : AaaxHao, ^aXAicao^Jijva # 

JT, n>VLti oaa^ Airtatitv SadjLvi 

-. <ua£ doA 3 Cwuvl, <Ua SliitnA cua{- 
^. tf A^aUAAt U>4idi^. u.,o^. 10. frj,Tfr, 

XE . Anxct A : JU»l OLtv cU*L ^Ct?A 

M . 

^ ^SüSlife f*nit OjUifcfct -ft?) 

>*—üS ScJvKWtcUA O wjJUt&yiZ . 

I ,Ü] ® | | Su^iAnrvtur 7 ja tuna-^ 

Ä XX M ^^ic&LuW _ 

^C£auL } SauKLvtct. 

X, AL^JUattLptl. O-ffVL cUfVl \djtUjUUYL 

oUn, SottAAtMiciOL ^ - W»n 
eUvt SaumauUjmx oUa etiiwy 
tÜotua cWaiiaatti uka- 

r _ . i « jj 


<u^Ö® 

Mmm y 


l e=a • ca©e, „i. 

SH 


düue CLu^^A^Xllvv^ dl7L Q^HpUt- 

SxLvJtun. Xa 

h OJLttJt^lAtxnjAf'CAA 

IS javuL 4dt | 

f>rwJt «iütAAwt. 

AAiwnTa4nayA<i^^ : JL y J| . 


ö© 

^.Oit A 

^ XL ^ 7 

,— .flv es « | | - 
88 


w 


H. «Un. j mujb dU*n. <W ^iÄctvA#v 

*JU«\ «U* ?n**l 'S 

ygjfc?*ti»t. unnd. 1. JM9 , («MiuünujtU)> 


HL Ä*lctfcüci|, IXHt. d*n 3!$tajrv^JUnAjt£&fJL %. £jv, 


, Vn. , nA.*t 

»«Jk 

aijk. 

SuUA V H-H. £=3® 

U*W* A 

< ‘ n 'l^>noi^iTUvw^ 

^Ut^i * ■ £J& $£: 

Oni SJaÜt y tlu3öuni . 


Wl^t 

’t T X 

1 taü 

Wditt^4ii^ t . 


WMA 


AM 14 <0, ein-*- f 

O W iilll 

di£ 3Wnt T SfL 

und. 4vi»-u* n tj . 


««A* 


Mtuu iun. (Üduu tj 

aucK -fuA THiloft. S uni-fui 

!iW. 10. 

fyft 

'YnTiA® 

Tr^iWr°Ta 


^5^,5 

f , 

'VrmA-t 

e=a n a 

/w.m t CS 

Jlint, Pin 1 1 i.< Etücfcit in frcUn- £u. 

lCtEi4fu>&A . 

SAAft&jULtiUn in : 
H di*. o&WLt. jv*^ H aü QjCt 
mxx SoIul (J f 

*=>n a $ -. 1 . 

mum 1 CJ 


'nvvivt 

_Ai± uwtiu. m\* aXtCLn£ 
uw- Infmt I9_ AnUtAn- 
din, 4ivul. 

n ä *. ^.s. 

>W>H00 1 t % A iy.1t auii. 0 X 4 Qfitbi du 
CUnun. ft, 


<wm*-t 

cran Ä 

/««»I "Sr" 

Mit. QXrJuJtäx^ * l+. 


1 

fnvn/i 

A^uwi ( | | 

j4o^. in flUfl. lIÄn^noLuA^A i 

a4-jUn Owvt * ?r 

Möa6^ 

HU a ^*** C ( | 

f- 

TOnAj 

MWH 1 itu 

MW Ksi ; sätisai*3 i6i 
tuwbion du 3ÜWtü^ o-.i, 16 

*™.SPAk5 


«vn. An.— /m.'n.k 
^jL . Ctt* IWnJI <4» 2lß 

Mn Sau AHm 
Q*A»d2Ufw&4 I r 

iU^tA*i± 5 a 

Ju, Ao^inaniitU. h iC^ni^- 
Jusn^ t «Ivi» cU/n KÄvvc^A- 

no/wnn um^e^i(U4t H. 

zJU^t KL. 

s&fr&^jpunA &c£uk£t cr.a.. in 5 o**tl 
Jttnlfc *i, fotfft 

ati 


- «jS ar t <vnnj> tty J ctw*t 4. 


^ i 

nwivt 


O'tvnXcL 


'tnn^c 
ivnit oLtvrt Koiv^uum^ 

AWftfin» 6 , 


Cbtt-Sc&iff eu±£ dt+n *Hi£ 7iW 

auf etlftn Hlwit tj Hat., » uwiMiiufi ( 

dt? 6. *) amu£ «iE* Aua^. «tiiiOMi)u| Wimin 

|0. du StäüffdA . 

Mi msa£-*-;--M 

füm Sma, ttu (tfn-j- w A^-- 
»: — — 

******* S^,S^> 4 - 

iin muntm^ULffluft, Stoff . 

in off^inlEun. 

‘t&iijUWidi mo ti , 

CUajcIu o£* 

1 Juw Und. 0-uJi *. 

/mjxt&n iwn ^vL^G&xi-ftfcivL ft. 

Tta-yrn AinU K?»LaÜt>L^ 

J4. 

o£b 4c^naiiBM/ljL (i*4 

Qju>ftiilA 1 4 U 1 L 

«^e^u 5|L 

ub*t*utta 

* * uwt C 

. #*. V, ^ _ — i 

t&ftl. MOyNK. 


iK atnauiU * 


UW4 . C 


X |uandü ^uugAn . itoffindtn (^au- ttfrf. *^ü düfti 
W 16 n jum.£u±n *.£.) > > 

n .« J.._ J * ' fl. (1 »41 ' X. <"■“• 


CluA ■, ttur. d ^rrc&um Ar *i An Wt Ctjg r ,lwui rtj dU*. : ÄJtn^Lam.- 

Jttu j\ wn^tttvv | tLoti^ ♦ 

'j£*>VÄ*oeL^m. Atur, gjLuraJvUj»v 3, , 


A*-*MI X 


X* 


fliegt 

3**"- Wtftwuu Qrrdt ni ; 
rttüt xW.^ V 

jDtl «Luvt Qu^Luia^ : 

ak fiaiActuilft 
'Yn.'nic 

crri-de 

n 

®ww>t imt Si J*3£- 

nwn.Zc 

crajo^ 
Mm <3t T 

ft(q>r Jl«v 

C. 

'»VH.jy utui. I&ft MOyNK . 

'Yn-n^t 

2-« 

£*2vjt ^ 

Atw. *f 

affiyauXC, iWAu««*Ä g). 


C3 4J 

MH4 A Mi. 

äntSiUut. *?. 

Sj. •icaoTubu* ata Ju Sätiim 
<taa &i*na 14. 

'Vnufct ^ ^ ?j 

Mm ^ U 

■nijn. SafJUa *1 ii. 3> H 

rtn'nir 

*— -* J ü 

X**"** IM 

12, 

’m-nJci 

^JT 

!*■ »*rt j3 1 

^fcin»n. ( Ufa .tat jwn. k2Lfu~ 
-t**i 13. 

0-afc. AitcUidi, 14. Sji. 

Yn-nifi 


-tafa^t aait M~R. 
CTD u 
A III 


l. iftäSxttn, SUum jUn *^"' 1 * 1 1 juny ^ * ^*“) /X AiX 

SoM^tn. IS. jjfge-j .. 

3L 5Uwi™,i m ^ | Ofit Kk^miXx. 16 , 9* . CDJü 

%*~< V u n 'U n ^ a A «, *“ t 

m. =Ujt h& ä^. «üu> 

*3ma+\ lu«*«! ^) * 

M &&&£&, Ojvmjtrc Jma 

A^ul^tuUfft IQ 

ftjtg, Jm SxfoivHi^u^jt^ Jj. I 
trtTL'Ef^j-t ^ /jijjfl Mit, 

QäX 3^f^cfv»vtu*J!c («ffJin. 
0^<Lujutv 1 jüw Sjtit n£t. .feorfcfcfr 

'm.'n-Eti-^L^Sj I SfS »JEg. Sifcwt V 

«iü-j Ja 1 ! Sj»u>i4A nvijjv SxÄjuhL- 

■Wig |ün. 'm'nJtj - 

■m-n^.t^ a At^t M£ Cw^fia^oÄ*«). 

I . S^AJAC^xLft Jii, JU/VLl/l SCo^ciut y 4 

OB'JU£jWti^ , V ^ 

H Scli£n^^rta£coftf &L| dtkE*- 

^HTtl Iffc 5 . 

Tlg/. Atvn-&& jt u<nJ mvKjiVfc . 

S ^St!ß-i£jaf-«-s«t) 

«Uä SeLiiKünft (Utl 

4. 


‘“Jt.TJW 


?> 


0^0 e=a <=* 


3M1 £*2 . 


* n,yi ^*‘* X Ä * ÄL 9 t üS-tBasa*»,, &, 

^W*u, AMUR» MW«H l iM|v£lAAn. 

SÄÜÜl Soilwxtt} Tr 

5a a£fc Ui*nJi oUn 3fkfcfu>Jt £ L *— J ^ ö 7| 

/*wt ^ 

' hm 3*9^I^'^ ‘«**3-0*01. 1. Mi. 


<wmtt « a 

■»"™ ö 


U^ a* , N-R e 

Stni™»nt C„ Aa&wKuujin. SiumIm) 
aXh TTlala^Mit Ju. Slatua^. II 
«*ui Safnivaa^y II. 


iWM-t » ^— — 1 B?=J §ff( *M. AaLliA*. 3&u/*i. tUs, «Hin Clill 1 

SU aUrnVJ 

& <g g« &ai- SStllni, 13- Sn 
II. 

WS; cam®,! ,i- wo« «}.- 3fiwn" <x£*> 
d ***“> i N * ^ l &*jj. 4a* Oainui IS . 

’vnnrt.'tj. !ü atw« o*n Jiutiw 

“ II flV ' l||| S^lÜn ÄvnjiA^Ünt ) IÄ, 


•wvt 


jtujtin*!. *v n. 


'Virmtar — fWvwd. 


'm'n.Jcir 


I.Tliwn* jiwUA StumA 'l |. £ 


H.'tt&mi* djut Sstit* «Ui 
Ui*^*wü*iluKM, SauA : 

1, Süt H .~R. 

im Qittfcnumtmi 

■■ ■ 

Kb^t.^pHONT^ CpMüJHT 


IftSW« 


^ “ 7 ?^ ^ ^ Aivntjttf . 

Umitt W <Uv im. 7W- 
wW lue&Atan* 

«U«. StSflWynt 4 . 

^Jt4. jm \Tin^id<imin iwut 

*£t 

aÄt: nwrtttJ rtVt(Ä) ff. 

nui; 

Wut! *t *— —> x 1 . 

mmm ** JtttO S*i£ M.~R . 

TrvruL < ~~ J ä*t Swjfc - <xts &*tAcJmi£t ^u. 

■“‘ 11t Jjiwvn. Sauniktiuul iM. 

&<Mm. g. S , 

WlJt C=a O Ai»?Ul -6ü -VTVH^..t . 


"O^ea-i 

»I, 4~m in 

s*- . esa Ä - 


Q_ | 

3Ut. 9 ^a«( cdvi 


s ) 


»a>.; 
'nvndl-t ^ 


Ttindf ti 1 /I Syi- UnirtÄ*n, <jUä. TLUHTt- 

^ ’ AcluuMtinmMn^ jjtrtAvwt 9 h 

K ^»&feqji I tf .«Jbfcn. vUL 

^i^wpWW,) <0. 


wnel «=>^ 

— /Mm V ' 


Jxi Qfti*nlW[. 4t± ^ 

o c5*3 

^ ' MN0T , <=a~ 


Xs A^m^YU«i4fi(uMi 

o-) <iwt ULXfJi&tudLx ^Hu^t «tü 

°&*> uMt££i£tun ScUJtid ff 

iawlJ. £^.ovü 1 3VtmiA 

11 

^JWt^^LcÄt «Um* kXtuU 1 
dU Raufet m.«_ IV^. 


^ Artttoi M*W 

Ä J O VN 
3u± - ^ 
oilc 7 Mit 


^Trmi- /vn/nAm* 


£ . Oi«. 4fi»T. ^ÄJUA±. (*H>T*T. V * ^ 

S 1 . I c 

■ oLM Sxufet d*fe xJ&juia dt.Jv oUj- ^ 

^ ^ ^ djtAniGMiVt 4JUUU£^U ÄlÜAit A*+~1 ^ 

dU-tUu^ SL 

CUtcfv u%U juj*l Sjt^JtwitxUEc 
^n. ’BSytuAüAi^jL otb 
JZmu. HAtmJi 3 uuaa*t_ 

JLiWL ^RitOft£ 3 r 

=*2fc S® 

MKr <Im KiMgl ff. 

A) %nubl Ulfe ’lTWtAUb 6 . 

XC. Dort. ÜiiniM. : AuttiL 7 . ffinleft yfr, . §JL 
UE.^AifdfinA* tU*t Tliffyillft*!, 8 . S fc. 

wviit ^ T"\ &•$*$ A.Tt. 

MMnutfu^, Stil. Jli ielwot»- 
o&w* 3. 

li^F. dal . U]«*t . 


nrvmd-t » 


wnA-t 

“ ywaam A 


Trmij 


-Ikfogfc. ^iuafc.P-l8 : 

4m Siit du SllicUl : 
JuksuoAjtM. 'Hau. muL Jocfc.- 
4<iiv Bwy ilim fl u y 10. 

^0 J&atgL^S^.-oftSn. 

Sit diu Suüiit* avn. Q**gi <t 
lloMn. «uudi, Aut otaA 

AiCÄfct J 

'SluM, i*x oUm. Quy^'v^ 
UU4tj „wat - 

•- 1 ■ ** - JOtvu CUiafM. a£y JiAi/jj-oat 

«kw. Si&la^. IS. §t- 

QJ^Uu iav «Ui. XiviArL : 

11 ) 14. 

mYlÜl 

aS& o^L^LmxtX i & iuuftmctaXAA t?. 


C^S«a« , 


em<se< 0 

mm A X 
qjMc, 


crti 


PUT^ 


m« a X 


■ o ctra ■ 

m I a™ 


' m ' n ^ Tl ^ ' e * £t ^ t 1 ~ 


Kad (iu 
CuUCi. «AU 


SW 

" OVn 

/UtMA 'rrvnA.j^ — mn.x. 


***-&*■ “ 

äiav olt* TflLviJ^ctiiA^ ( 

xt^ruL o U*. -Säi iytUm I , 

TU&*«$Ä*n. ^ 4 L di<*n, (oMiit 
dn*x&k*A*>. 

'* n * Sy . lU»n< 4. 

'mn. ^<=- ■ V>n j * JL 3 5 Ai 


Jaa U wamfctl (Ui UMdjtlu £= 

3 ^CfiJ:. s, r 1 '• & A. 

^ W t i tmw, (Uw. 1 1 

( 4 , tänAtn. 7 i oa«^ 

9 , SaUü. 

^ . ^UtAMv 10 , Qa5ü> qid a CL ^ < - 

ix^ll u.aX). ^^Jftii. k 777 a 


AtMHHUje 
yUtii. Aty*tt.ir«. 

* <>rtJT. - rmA^ 


Wjjtf-Aj dLn. lEnyutjtbn. 14 . MIL 

i2yi JJ% &&. JU StajuWittl 13. 


iTw 


^«A fohgt A.-R,- sg . ! 

dit £^t4rtw^dLn. 

In , 

a ) 6^ Ko4U^iaJ& 14 

'S) Sinfr nnülit^^tU* - 

-*<*W Wmm JR &JJ, 


^ A 'A" Ai 

aMc. ^ 


I ^EoSiS '•W'wiwyÜ. ^iJULelt -fin. <ft f 

Xo.Vl>^L ntt ^ n l^. 
Af-it . 

-9ö\aa-v!c Ajuav u>a. 

Cl. -^C&n^ytrtXu^, JlSjLFf ls f 

jSfcuUffV . 


-Ti.wr 

u<n*i«^ttt 4U«^ ^ 


I, jlhhx ^SjuihjytoMWs I ^ 

C*JAciv rmit mj. ( < mdj 3 OiVL JüAXt*YV ^CoictLfrL^ 
a/iv AÖvttjm. vCä*~fiitA£fti-£ 3 -Ioia#vRt Agi^i 

3L /H>m. Käjtf\iA&i£ 4 

^ *dUU * tvwl , 

I r ^änfwtCiLc^ (M^JÜ*U4n S&cA S . 

3 L. JtJt&XiteXi f/mit frvt- ^3^ 6 j 7 : 

AciiiirtW«, 44- ä. . ^*1^. ^wi. ^ 
jßl. 4>OVL f ^JtlAMJf. S StÄ^tcJlci^v 4 

lö ja - o. ^4A t ^wynitA*vU>n. 

S^EntfluwÜir j * j. 33, * 


l *nji wtAJl t '»'ut S&xt Jt. ^ ^ 


T'nTV’t- 


IV. jlav aLfcwi. O.nsy^ai.oC'tci 


-»-uv *wvtj. A**«-*Wi*ig fmiitm.; 

AUW.-****1 \%, Zut . 


d. UjfcnAJ&Lt^frw&A . 

I. ih»i 16 rj 4 «. (jA 13 ( -%.%'ti 14'); "nutXMid. 

Aa&** 1, ^rtr«Ü ; rmjjL y/mOA'tdjfcvn.'^ 

I- & . iXU^. Ih^JJJUh^A^V ftXo'vtblO- 


K (Vrui AA^rUic^JbAwtvL 
frtt TWviJLi 

4 ) iimift. ^ 4 irtA|aU«uUi>c 

St *^ wu t* l4 - 

i) *Mn. Aui ftcZ&jvt, 

4todd4ft.iwjU. IT. §£. 

W«gt A«t Jitt.H.T t. Ca*£W) 

dlA«. töunlut IS, 


äi ’&r.s *i 


Sfl ^ SaiOKwJl fi&t 

^ Qjüiu>t üaain- 
Jjtn. 1^ 
'mn.-t 


'Wut 


Orm. 


m: 


dftfc Kna-njcSaUl , 
du hwftwlctotit » 


X, At^W£üjL ^OVLJbtMla hA«J<- 

■^Äit ‘tjfrW.ifr.OlV 1 (kU)V 

KffiijwtbüU 5,). 

fmtf Öfti JUAU^ Kt!-0/ipv£^^ 

C-^xtot daA ^M*uu£n4, Ä*Ji 

UAvfcln. X» Ä) . 

CUiek JÜn, dtffW du^tüuifilc: 


23- '22Ü 2i LU*il M AcWw»w*vi_ unii 4. 

H. Jjuuua. , Im. (Um OnnAmtlii 
Ijjj. BJJl Jitay^tmiiniML t. 

*->- A*t^t AaCt a^t 

X-lijavdtiili. (jMtjJ.. livuL j&Hg&O : 

•wUiUm j 

tCöwan&dt* 1 jün. jümjuvv 
K w|mJih t 1 u.A. . 

0**Älk oi» SaIjaW. 4u.aint#n. tfän&mm. : 

Wi.j»«Uta*d? 9 ■ tcTMÄUtt Jum. 

^SUA, 10 «.,£.. J 1 

=iSi=i 

IC . IWa 4 t SctbfvmM 4 

Im^ut /nut ^ tum- 

4t*m r fn) Jt . 

JsalJiS 

«— L. <a£b Sefuuf^uc^AL 

X dia iv 


IC. «Loa SLiit^CatL dt* Cüt&st-Wi su~ tt-aas 
doÄf4v d. a* clüt hXJÜtin^dUrt “®*™ 
i4, (wjJf. «im .tnätwi"). 

- 3 - A*it H.-R . 

I AÄX_ Cdajüu uÄ. 

I xw. dtvw. Slltl •. 

=s-=a, SfÄrf“"^' 


'mn. 


H , AnVv düu-n, ■- 


tyv-t flmJi 


&£*f{ .jUi’VUUl 


© U 

Da S 1 


3t . dtub OAü^tttfAjL „ dü 

olninA t.V i wai aittia A*J. ö Tk • I - =t: /) 'tf 


Jni a -i?,? 1 

S n ' Ut * t ***V ^ ^-<=1 ^ 2‘- 

^SduipO, I Ayt, 

UMMn «Ü*. du^jimq / mJl AVi&t ■ Dtl >-H £ * * * 

Axcli**, Abt t Jb*i -A. >«*v» IC 

I. ^vmiüt Ault ^n. 

oT) _| .- T . r 

1) ^unhttiet- j* ÜjUcIl t4i , , -r-r 

auctt. ob /viAl^JiEL^tutA G, 1 ^ 

IjIA 

fnXr&t Jctuw QiU,»Wi^<Uft. - 

c} im, } J&U . Mt 

T1ft%t^hv Ad-Cbttbt. K^tuJEt «Uli, 

&UAL V 

cl) -Mv dtnv ÜiftolRiM'Ec(^i) ? J ^ 

dU d^d^oWElWv^^ ^So^ ! *-V i( ^ ( 

clüc. im- AJtUvt*yv Saitt iat. ■ “ 6- 


121? SV 1 


31. AH>rL SjDtÄW I HWo^V^A. Ci*iA 

Qjll&Sv iw <üv UbttW«^ ; 

nrUL Sic^tfctÄÄltoL 10 . fricu ^ 

E. PütAli^Sn im. dam. flmJwiiA ; amf Atim&n V ■ 

WA ■ jlÄ-VVL »»yJ--. II ■ H.~R . I 

itgjf 'rnux CUaJiSt*. 

Itf. -CRtÄm^aU. NR . Äwiig ^iit^UIaAAEJt.“ II. 


4iui-«jji 


Jbxlujt Atii. NX . 

dt*. WawüAAJU. das 

TJoJmniiijA. w.X . >4. 


/fcWM Al-O», 

AsMa ff 


a - — - © 


tU— A. im. Jt'ii 2 ütaC IS : 


Ot^.id&.E 


m 


«SS 


'rnn.t 

'rvui 


'mn.-t 

'mjitjw 

Will 

mn.- 

<Vr\TL 

mnj M ~R . >u dftvrt XJjlt t 

^ Udedtigth. <Ujl ttTgi d p 4 | L 
o^t. cLa-6 i>vl4&lAl. UCa^t . I, <Xvi^xfiaAi^A. • p AtiviA 

^**^“3^* i XxLftut 
jan^it hM..^. i. M.Tt. ^J-lfl . CUjcIl. 

,IUw2a&Aa|t dU* CUui^rt. 

aJU JttutiuvuJxA ^siux^uL 

a - ILÜ- 


, wvU- axj 

^U>JLL SwtltlU 4 . 

O'rtecL. u-ovu, ii^velwvfteit.- 
jfcjfcit J Ctm. JotAfW« 
J£ct,*i_ S. 

?i*W B 

“i* 


H. am. dxvre Qu »/fnucti 


■IlsUT 'VtVJt- 

«ka 2o^ie2 j die. - 

G ^Jbt^US. 

H.y^yX4 SxtuueBUifcxg -fwv 
Qryue-t 


ü V L 

J&.1Q iu dtm Oafedtnuot;: 

J — L - ^ cai 


tiBk .(««t., ÄjEJ. dlA- StiUti <L*s> 
SiivnMxEk u«*k WnuUitut: 
TCabw. 7. = &fc s tüa l . J g ai 

JUn Sibu^iUN. JUl 
fl. 

jSgk'i SEÄjtu^ui. «■».. 9. sin 


Sa. Ctni 10- 


oJU. t 

«lüt 36l£^ 

TW in. i 

oSa ’YLwrOt dtH 96üu(jr ■» 

(m.i«f.}. 

kifA ^Mfe iVtClt . 

MCpt-tMCMp«-i »Jppfc- 
MIJMT» I MlNpITk*. KpplT. 
Saul . wjimtl. M*.V- . 
ii. Q,. fSxji. 'WlA^j uii 1^ 


3Ue s»u± 

riu»l $£. f J iV.^VMf^t «Uä. 

w ft. 

ZU« Sa ^ toiA ^*w^ii*v 
mit dAA IU«Ain a • 
Im 


iWUUi > «Uft. jj*rx JlituJbi.cJy^vt- 
da*v*e -fwL*4*^üxc&. 

XÄflod. • 


**£ ^rt ^ R.i 


^ «.£_ r 


Q iöJUyn. „ yflfft £\a!**nn. ix c^_ 

I. cmit OJfigilct eljtM. StAAJvvL . 

Qtfyw)Unrt 

joo-w. «Le*- SfliUnJtüfct X ^ imwv deuSftucfeuK^ 
AitotXCtlk«. 3 . d o wv iDuc- 

■ fc^Unu^ |UH4£^4«n. MavcL 

tän'vaLftfiJt'V 4 T dtm. K2 ^ua 

illn\ UmtHnZanUffv $ ^ 

^UffiAcAiwt. wtuL ^iott^iii Sj iu.CL. 

Abu|t^hv Sonwuln, 

JfctrtX A^CUMUclutnJu. mut 

^,Aj J.B-i 

A* UKttx fVKUcfu Xl*&£ 

4 dAA SMvnit cUa - 

AcIuimiM j Aitkt ^ c <n-^ , 

u dUdv Jfcüdtc aä. C^^ 1 - Sott) 

J fttlftTt lUlAIUUxtlA»V <ÜA 
TPkC< i/m im ifttnrt *-» *% fr S <lvl d4*x 
'Soit it.i . T 

Ȇ-saWfe 

fl. 

K Xu-e-f% Xi+Lt. Sott N. in. de n_ 
Sw^*i',i ( <Un. 9jwJUtl<Ml iaa.S, 


'vnxj .^f t OJ 


iynn\ tu tt 


^ ctt\ dijunvuiu JUßJl^t- *1. i . (^ore Jii/vtau. 
Swvfcowi^ p $*& : 


■ .. »t onJUV 


t*. 


Abjt ^£«4^ 

EI A*xt <wt 

*""" p GUnw^, 

**n 


lUt. ^| **& 


Ji>frulA<wytJtt rMutlyrnrüt 
d*UlWTV. I. 


-1 


Jl-V 
^ 44.CC - 


4Ütm%4XrLXAA^v dfcw 

J&xfct )G. ^ 


4-JI 


H. '‘mit Oi!>-jx£tt. tUn» Soo&j^ . 

a) jW‘ ajutAe^KoißxvL ^4>o^lLi*iAitwe dXl Avuim. 

AjUmAtütat) II 

AaXxjtLt u*o£6trta. jJttur. Aa^aIv- 
JUfc*v it.oc. i |,5 ( wn xuvixvtx Qxt. Jn öU*t_ 

<vtiau JEdjlt V.Ji . dUwv fluau ^Ajiav 

Miu /mSc&tfc IX 
da* uXA mecMw JjxJW* . j, t?i, t 

Vu^ jLwv u«a jul JÜ&Xit, 1*1. *B>- J ' Vi_ . 


XWK <m<ww.{-f C ^ rn ) rtvut tLasm_ f] 

“ ■"' 1 ■ utcla xu tuJtt 14. I A 0 Jni«» ß 

m iwut <Lts OÄjjtStt: ff, 

Sutts 1 (in i Ax£«iU. i kmnfifiLA ^t<u (d ^u 
5«AxÄijvu^*f«^yT- da* djLMve tittpXvu Ifli* a. 


7 * 
100 


Ih /*ni£ ■'ß^.Xntfmltür 4 Atur ^y. tu«. XtAjüt- 
I , ^n. 5 m. AjL?ia+i_ mkw^cA«#v 1* ■ 

3 1 

Qnt. ^CJvw ia>oC£lw 4 * 

t v Tnit QtülfctiVuMA u&*\_ 
«mm * 

^ar «£ 2 üü£ Vja u.X. S. 

XL. ™±4o^. Aj.-m. - f- Sö-wi: 

°) , **nAA DUm A*£&-ut Atur. 

tue. Gxi Q,^ 

Z) W^AiAe^n. t Ja£* Am*, omJUnjtA* jt3tuj-. 
iwuvixA T 

1^--^ c(jts ft nj[ . 1 ' 

W- j - miw . (<*«»M A**uot gut aa- 

3*A*ifV l*tw«.'l ,UMt 
LeCi.[<tai2Lixmtii.ctii.J AA 
tu-imAolu. " 9. 

^ Äw. ü.« A^n |l i i:Z t A»v^ln - 1 n-iacfc. AJtvnAm. 3än- 
Ae i**»t jut tiviZCa.iL,. J.Ä.; 

Ai wan -f AtreixJ a*. ü»Ut $ . ou£Ä.t 

C-&tfA-n.') 10 . 

(du. Snämu MuWW 1 

watjw. aimW II. ii.A. ■ 


a**iA*-n.-. 4 * 

S..ff.-. Ae««t. OAicti ^ 


X. -mit $uf£uc . 

").■**"'■ a*fc*&Un-Vi.,ü& J^Aofa 

5^'AMvubm. ^MJ!i»-^Ajvvtur. j 


A3 "F * wt - a J- j Axxn |j*£iiWtn. -So4wi 13. ~ 1j&J * ^ j 

Am-l- f 'rnnj-tj Aain*. gjdt E««. 14. “ 

As JiC ovulj. £ •?» -Sofim. (ta SU (Iail ixm. -S_ 1 AI) 

JJK X«jL(ri«m.3U) 5r*° ' 

-6J i*n._Si«ra mm. u 8 *&aIm^ " ( 

=-ma*a SW' 

5Raf^^g 1 It. ^ 


101 


Trmn. 


It, Suu.fc-^ttvM'liAr f £,31 . i 

^r ij i>nn -u^n, CUyum*. f. 

ÄcJt^F- ‘ tnol- OrntwA. . 

^VVlRj_ *h£.^ ! 4Km.UMn*WL?6uUMn. i L 

XL. im cU/wt SuAAtfUnlilfcf ; 

SrtJf gaf^Puft» % 

«Ufevv mt-Cum U mtjl , „ lIcktXA. 

«Ül4 S ü Jt m MMüllt a tuLL »|)t 
do>i fnj^jy mMA, tornmnP oft_- 

jbcfuLij£>«m ! J 

IV. flnxj rti /mit |*Ä*. SuWoWür ; St- 

ÜUWUi. «ÜQA j J. 31, : 

m iH>n mUua. SWl 4 r 

^X. X. ( SuJ. L X^rr^fk. - .} £ 

Ä«M>nstlftA irt\ - SiirtAMciU- 
««ÄAJm : 

uj jlkvu Äivxjtrtry ^M^tcvv\tiAr 
Af\St_ £ Äiimlivi 3f. ÜiiÜiA'VuL 6 , 

tjim dlsny. ÜjAA J cÜUA£,£f: 


WMS.42V« 

~4§a -i. 

VWS..SV# I 
IV« . IV 


im xfr *nn.Jt ■,/" + ' TftC 

— fAW. tUM, MO.. cl.3k. QJUlm 

^ ) 7, ^ 

I. gx£üt£i f £ca>jt .xir^jT.. Y g 

*£^ mtm SuZ& - 

AtoiMlUr . ^77i . ^ 

aV( ^ AtO«. ^JbtuLtkn_ Sj^al ^ 

^ i ^ gn.ua -t^ Aüne. yf. 5ttuii^A)tiUL 10. 

irn. fmit 

JUMlw. S^ionW (vM.Kiti, 
MXt-)j ^<4o , iJUnA im-: 
£fJj£o^iüJ\. )| 

JX-, 


,a**A &vO?v^ 

(aW. tuM, M O.. cl.il. QJUlm I \4 


A >^Xk ' 


m- ma^r-s 


MA 


'VYULj 


103. 


TttK.&U't 
'XJL ^ ; 
a , 


Ju*At 

WniÄ*t i*VL SlMMl U-»TL 


in , 


Q^t 4-»\. jYvmt, 

IWt 4 AL.i.. 


**u 


Q-, <Jjui 


I. cr^yut 3 ai||u oheUti. Sawi^tür ,&*i. r vnjttcr-t , 
ftuxmdiuA; 

i*v UÄaÄ<<*i«Lvvia «mit umtvrt ^lojiav- 
ActiA^t^xi>eJt£ j ^ : 


A±&7»Uli£'ft£~fq| 

lat.' 


CJ^l JXÄK.'i,4. 


iV^A- 1 - 


wx Anjtcu 


-|- üui «tu iwJJubMlt. Qua - 


j rrtxifl, ^jtPtt»vvJtn- 5". 


*wvw.*mj nor-t ^u^W, 
-twvmiH IWv 

KSviaa G UnJ. Ocn. 

U^ cuxt, -Wn . rtTptüJ^t . 


*.*- 


$r) An R M^b uV fcm. UM4 aUh. 

dL .", J««uuÄt iw. SWu. v*n. 

WthLSoW(Mt 9 J 4licX tM>n, tlWcW, 9. 


:3 t* 


c)ürt 


Avj MUKif.t uot. 

Stölrtt oi&itv [0 rtuit 

'gA A*i. >1 JU..A.A - 

W^t, Pt^T 

EüWt i«A*Ä« 1 ' A 1 

■Vmn . tg c »t j lt mm/ ,W.>\. fl Q < ?wr> 

i*. ^^u. a.ji~ .y I 1 T _j 


:V 


in 


-oiftn 


X n-wlt <nu£Sfen*lur H) 

J>**- ortJUir-t -. AJwnj. <£x&« i Ji*. JittJk*. ^i. 

iiwn. J AtLAlJ. &*&*&&«&, SffitUtMllPU 1 
0.]^imjA.o£i*Äl ibt fmut IS 

utcimlintnv Out finut /JuTj 16. 

&) ^a*vujU. ifüdtt iit «wm 17 i JÜuZt, I4u..n.. 

cj iu dtmt QuAdbiMcM i 

„ J ; ID -SÄM*. JiülAt = Jfc,' 

aÄi-ssaatEt. «„iu^ j^&XTsa.iMi 
^JUffnutl mul&X 19. 

'Hut 921 iw. 9 ^Am. jbni&. 4a . 

flvut ( j**v jtrmiLft rftlifr"f * ir n im 


103 


n^ruy 


3^. i>w ^<AO^w^i<JUUVV 

X, u cCütCrt. mxÜ iiitn djtn_ 

^■Afi^LcIii^LJcfu^ JjUlL*, 1 . 

31. c itn. SAwm^An/ Aui- 

iWl <£*&- (ifro-rv jÜaw. SStAo-vy gUAgt 1 ) 3. 

HL Xj&ta« KUh^, avocJi sthir ■ 4- 

l£j£ «wcJv uwtuiC. 

(! - JLYt oltt/rV QxlA^IWjJoW. '- 
/>X AYULUT-i. CU4A ^^*7 < 


w4aCl <üt 

$X£%yJL. lut, txm. / mnj 
'mit tö 4 
m 


g*J_ ■ • • ‘ ‘ ±L -tK. 

X, rtrüt^P^g. £*n*tur f5*uffijrJ . 31. : 

a) *«U ifrt ditüt iii&t s* 

.&) Axwit du. ftniJi, Xüt tat G . 

1UAA4. ^jg/ALLtuiTLywx AuwuiL/nifJ^t 
i***i***1fi ,^c{inrt -frrfitf ijdjMr , 

JE t imit ^otg . A^W -f «k™. 3 >t|, ; * 

„iowÄt * 7. 


:!>■ 


nt. 


«=»j[ in 
N-Tt . GAtA?t m. d4ft : 

da*%vit yAcSctfca. d«M‘>< * > 
(Wt ^£j iovtgj 9 

‘Wy M«nxi>ri7^£t. MJt. fj X 

„Jflrtvi..*. - io. 

UXcAC Aus)L |(W 

<mjwt , 


i* JQm. 
Ml 


«du. 

8. 


&• 


2i“M 


^£t^t ajiü m.t;. 

dJiHrSjiZuJtAt. du. 

d-iLTv . } 

K^t .^MfcplT:^ HtNprT. 

fJL uiv.*Htp^Tt . 

Woü ^1^/awlükuti a£v auxA. 
oJU ^uAjiI^ QJt- 

QXJbtlm. o-ottn. AViit I^vry (| qjiXicJ^ ok^_ 
Ji.CLnt" II - wit Jt : (( 
mvilvt c*£^. J * * .** 14, . a>iJjL m umaL 
Sudtür s w du — ' * 11 J&-AL.4.. 

^mv ^X«^a£vijltx ; 
CuuJv i 


JUS 


At. 


4 . £ ■ 


U..CV . 


nmji 


104 


X JxisrriXiJtt XNm- Sott , 

a) .Vf, fuf frfrtii.M ft f li I, QmaA. q& Äü- 
oiOAvit. .&**. dtA CLvnMAV {.-£u4n_ 
jw-fr&Jt Jubb-ttaJ&Aji^ 5, . 

^ 11 * 1 »^ ^fllttVuunUM % 

creUn. gxt üXoa1*a#l utü ^tt Jt B S H d^i'‘4. 
. S*,i» ' 5 *..i. “=— 

X Oft XVOvw £. 

nt^O-n, O^vcÜtAJLrV £fiA<mjt*v T. 


IV, &ftät ^ * R . OLuutiv itGnnrL w»n 

'HaAWiftt ^ t wm ^fiLLfcljtu^ 10 - 
V in. «Uftti. CLuAdL/ui£<£(: 


4,~t «Yvtnj jj 

fli^Onltie^titjivnSiuiJKn 

3&Jtftw,0^p(Cfc II. S^. 

as«;^ 

■miy-t-t ^ 3 - 1 

^bm. (H> ) iAMblAuUvt 

+n**r-tj. 

X + SjJl. ^JUtliÄjLtiiK^UnlA : 

'JJCjaju,*, « \%_ 

ö- St 


3E. üCL (^Q*iikm\: 

«Lj. «tu, Jit-r 

£c*f**iua) 13. 


'irum-ti 

« S w 

jVj'R , jW. dJUi ZJjjijKyw^tu^vvg : 

«JU- EtflX : ^K-, S^ßLaitRJt <Jjl* 

kflnj^b H*, 


'mjutrj.it ^ 

3) ; |j <JU %sifnA«v^ 
din. $adi/mlt 15, 


WH.-W &3.^S| 

Tlftmi dJW- ■ÄAiiigfcn, Säo-Jc*. 
J^rrw Süü x»n CLf%AjTjr*U£c>^<r- 
^Sau. X i»n. Q£aaa^,^ IG. 

Sjt. 


i 

TUwn«. <ia/L Aftitigp^. SuwScX, 
W Saxu. 311 tH>n , 17 %U^>1AavuL öUa. 

18 §£. 


'WUiA-yt 

Jit Sottow junAA SÄi-ts d&n, 
itabvni^ctiin XäÜAbtuU, 

") J „ -Ut 

'fiiJtt cLaa SnAit^iyrtfx, H . 1^, 

STiJU., 


WJL 


lo£ 


fm*. 


<L. 


iK^tAjüLM<4 

»C^t.MOYP- 


X- : 

-■ftvrv p f l frn I • -tiur, yi^<wvwtov&i>Ujt*v <t * 
cuxc£v ; S. 

TrUt OÄj iWtfn: JtliAT omfcwJiun, 

w 4 . Jtlur- JUATtuKiijiXvt nrut L ** ■ i 

jäsdbiwdju^L in * ■ • * ■ 5 ( §£i .} . 

H. IjL&vdhjO^tvv : 

«.) TÜ£^ twtAvntnVt, ^öwmltÄö^kw. 
^MtoMrl cUa f TUiWw j cUn „ ^jl- 
iwncUn, Wjt ^ • 

W>m Sjil)kM&U4AWi4^n 7 1 


] 

lut 
**'*/»< 


4 -V 


uaf. Ko^t. MXpOVOdt 

JfcJ in 


_ in td li-m f\ iMVj mm f 
iooiil oMv^enwi.wVA. 1 


'mji-ctr Vj -^ C p 


M "R. 


X. y°*^ j Lfc *5 j 

bi»v irtn ^n.i J4^4n, 

HL ^VwwLtt ^ 3WbL 

o?J in 4 k*t\ CLw^4^Lbc^C ; 

lV*iT.r t — , fr £f *,, t &ÜUvJ*t ^XniJlÜL , *2^ Ä«*,* 

— AC&*JLft Ju, 'Ufiglitn II 


•^r. e,^> ****•' 

‘5 > 4-J iii) 

«*■**& 

^r\imr* 


£) ^imuL ($bm4AA li, \% wi!) J 

CUltlk 14 * JJ{^. * Äfci 


'rnjitu 

<=>J1 M 1 

TOfist- >5 

^O-rJtTL nuvw w 


mui-t 

t 

AJK. )(&jUd*nJb*vt\A±JL ^ 

)G- 

JiK^t k^fit MAlpt. 


omjL.t 

s-v 

^in Xün, (?uKA«((Jb«v ^AAaitM/n, 
I*T t ^AujCr. X.IS 

M.131 jjwio oUliru- 

Mi4n*JUt, 

'vn.ji. 

So 

j^Zju TniXcft n , 

mI. fit bA ^tie^ütn, ^ j 0 U 4 4a*v 
nvüt, «Ua. 2r»Äg- 
/hioEvEtsriAft. fJfmAtaEfifc -to>%d_ 
ckJCt dUn X»i^itfht -?ta£ , Sü (^ ^ *£ 

-■mit ojix a*4Ac£uELa&AA/rL w- ol !9 . 


/mjL 


'mn. 


106 


TTTUL *' V -L- Ln fiü ^ 1 

£ßfc. ttXS TluwcL dlA 

Ul %. 

071^1 U! J*n- Ja»w QxiA«LnMe£c s 

M i-vc X&avc {aI/hjlh. S«ttÄ*v\ 

'nikt* r 

Trift- OTft 

4h «J.^A Audi UM. — Aul . 


LTi-^-a c~a 


■ LD 
du ^uliuirl At{uu«A- 

3 *M- 4 SÜjuia *»n <K 5 tliufia-- "*t l * 

£u : TTWuiuu» 5 , 

SxUäIl. rtrtvti; , MtAjjvL^. 

CUid. X*v duit, du 4 dnuel[i ^'riwwm 

^««yA S»amL Jton. eUn.2ün£«. 
dU TTtmjtiMA G • 


OTUl. 


§&> imiürvpM. 7 jUaII dl* 
nui.- cujl . 


w.«. 

(Amij) 


JfcdttglMH 

KewAv|ifstUx S 

2«’S5? 

OTUl. 


SjS- aIa Sunmiwn. iüi 
ywi*^ t tuddgd' ^ 


irriji-t 


§&- AfillllKU^L KuiL lÖ *»*»». -t S $$ AtW Aiit 43 . 


tlti t l t N&. m-üt 

coouIcj»! tl if. 

j lUtibiWan. . 


JMnjtLn^dtt. n*bc&i- 


Oft» rmlt SjffuAur o«Ua. Stufte dUa 

S u i ty ffA : r ^ AaLh. _ 

^ 3 *-^“ WA ui 

14 , jAMJLb aolUA ul. IS . 

UnlütiAMit^ cUa KÜtHi^A u.ä 16 . 1 

IE, AumJ^iu Audi j^i 

A) A«i QcbwW UnuL UUAnucÜ tü- 

1 U n J ,'ÄjuWi ( Odt*n. 1 3 £S>UÄj(," ouidi 

1 Aa*u 4/> . u ö. . IS. * 

CÜtbtAu.l&wlll(M.Mn.Kbi. 

4 *w*. tüt i^ 14 . iu^£'w.n.S? Uittmü.' 

HU. ÄH\MMcA..tSlhSu.. A«*. So (tjt. Ln, -. p -^5 ~ X ~^ 


H Sf- 


0 U uXl oW JUt , 


107 


rrriTL 


A.Tt . q b» 3 ^aij, ih>*v 
?S u^o^njtv\. 1 . 


ö 4^ AJut A^. 

SÄrvi^lnJ^VV C' Q- ^ 
* 1 * 


L-i 


2H 


kt 


X. TTl ArtTÜL ^öttirtVrtfiAV ^ ■&** , 

oJEa 1 fYUA/vJ<Äd^iji^^ lt , tL^eA. 
öJLs ^oiiij^vyiJLivu j dift «Iaa 
^ öijbm.ioUiJp «Mt.faifc»ya*v jj- cl . ^ 


^Uy*rL&Lsi» Wt cLtvt 

yVrry* 4 «Jjtft. 'm-ft. 5 ■ 

y-OrV OJZkjt. - 

IC Sjj. quaIl juJ&ftrCbwAftn- 

«l^t ta uXn^nAdutk^Dllüv | 

UXo&A&JfcsJt .6 

u&cEt^L §a. 

X. toXJbtfr.ZJ) jÜa*ju> Wttt (wn 

dXfl. Jl- 

( etu. iUyynl^fci 

umjmL) T 

JE. TIqavml <Ai-n_ «*£$»«♦ 0 . 

Ul aav <Ajuc ir<T Ewsyiljwig^ 

J&un, * viyjyt JUn^ h SoA\ÄjM%i#y, 

iow c Ogf 9 , 

MÜ Sj-tjr, ■ 5 jv. 

(ju MtA. SoÜfuut^ . 

X. -SZvigj.tfxuL : 

i^|j JXVrrt. «oAjUAXUuLOJB. 10 y JtHH» VL 

O-iXäJt ÜijfrtULt U-.a. U- 

Jt) AL*VLAJb¥UU 4 X fcLiK- 

u^iÜji, f m.JL-'t- i SAwywt* 

XklWt: 

«düut J&4A4 )Um. CLu^jlvl ]%. j 
iivt ^ *-*_ 0.tU^iM<lotrv ! 


oU.^lo 

Sl^,- 


" 1 % 
► i O =P© 


Sud: 

Afix 
au*A 


L*ti 


O&I ‘‘HAnsrut. du am>w 
* 

u. a. 


rajiti 


Ai ly AriJt^ j ’SVttV/nAvrut utAA ^ßfuuA IS . Sji . 
T) fl Süit’ W. ^ttm. 

'UJw- Xtd,*. SkC&£An£CM, 16 . 


< 1 &— 

A «. < 


A 

*^> w <o»- 


V H »4 '■ * ea M 


'vnn. 


>08 
WÄ - t 

&T*. Jjun, 

flnA4 -yi. 'V J , 


mn-t Vj - a 

SWto-.i 1 A.n., W5.. 

''2444. 


5\aw**vwjaai^ oUft. jmjm. -vrut. 

C^Lc ou^. ixuiac-Jua. 

^*^pojiA<^vi. \C liljtjinAtttffL) % 
olLe. jw, lim fiftti oiirumAwu 
(Ät|)4 ocUx. 

UKitifcr. S . * 

f "^T. Js ^x 

Cllffll 4UA A _ 

J A III 

** *^un Ln 

ö > j 

cNin 

'Vnivt Aist 

^iiii&ajuui oji . ÄiiiAjy*^. s. 

■^r i 

, mji>t 

cwt S*£u# 1. M/K, 


■»TUltu t ^ 

fhWj't) ZS * M 

„ Xri cUwv ükt <iu 

A|wtliw, JUi)i4tiUv ikfw?&a«.- 
-ttALfrfio&A V 

2— ^44^ 

Wft.t ö 

«=»c-a 

M\. JjjYl. 31*J. ^jeuMPAULjCnocXl 
Kä«i«iii<v <(nA A*K J&MuuMChn. 

si«^ *>. SjlflAV iffl ÜjVUK»uLvH4 
■’WÜjt 7&krfuVL JO. 

IS(k“tfJIVr^s- 


«Eig, l>. S* 

■V 'syi . 0 %" 

^äjt 

cmji. ^ 

Aiit*. A*i. »nt , 


m*. ij£ 

tjSf. CLUkiv& , tKjtXf L cLm. 7fljf 

f-plüilin.'V Mt t 5na* . JM. 

W*) Jt. ^ ^ 

"3* •****''■■ 1)itl-TlW fe) 


^ -kl? 

tj°,r CUt (tfom |»£a . 

tdwt ftnflur i>4h4c£lLtl**C^ JV . 


ftnnor 

t a»Ü Alt. . D.ia ° 

«im\ Qnjtj 

■^X. ß.MiL 1 £ 


Arti , J1i«Utkd><n clmA Sma^ai 
*hvk, IA. 

a£* nrutrAo^ fÄi«. ScJUffrfff . 
S&ctc*. 1& 11, SÄrt- 

^4. 18 14.CI.MV,). 

MQ ^ “■'■■ 


109 
A • i i SloiimJX wn «a Jal 

aai a* «y. 

r^T'S^Q 

im *j 


0«t IWlMV 1 , &Ä ■ 

oft* iatmtiii^ -vnlt djiiUv TXm.- 


WJtj-t 


fcfjL. r Autist Ätc 


'mnar 

21 

^ J III 

MTR. 4jx&Ata#\iur 3 , 

. mtAj j. „ 3Si|t i 


rmjtar 

,****** 11 

Na., im. (iiAu QuA<4nL4C&; 

Cütt. ScU|{ tlü£k „ H 

H AcWi^mbidlcA Slatf ^ 4. 


rtnjiw 

^-Leaa 

JWttgt AftLt JU^ 

dJjt CLLLktt $4 

a£v Qxt <bt CtfiUmliXiH 
£ Jduj**v j CUUUj^ <o *±*uL oJb* 

SbVUaaaj*. *r. 

^(UaA ama <^«l nr/iAti. stujuiEr- 
j&MA^Lt* cJa -filn- «Iaa 

aiü4 % §^4 

tao ,<=»1^ ( ijt ^ ra \v ...... ■‘"a: 

^ o. aao 

TVLJtUXJV 

fmjtcat} 

Si**a 

diA ^r j * •**■ SaÜia 

Don &£«nu 1. % 

. H wrdWA ■ 


Trtn.iujjxj« 


MTR. jtD*L l£>^fiJ04 Jo. 


WJJJ 

1 M¥M 

ju-ovn. ^ÜnucW. eU* -ftU.' 
^^aZinjtvut«i. H 2 J! 


WJy 

S4f 

jjt\ c \jul 

AaJ* 4 f jT>.4 M A /mJuj p 

a* wC 

-S«- 

***<( 

SWsrär 

Au^K. &fci. »na. . 


'mxj.'t 

2« 

Atit fj'R. 

nl. ivwit. DajUHt^ti j.a- 

2MC, “■ * L 

16^4 RpOJ: CMpca Jft^rTL 

*DW/to 4^- «- IX # 

4M4K Ut.Q. 


I lifftlul4JtWiq_(ü*vL ^EuAA Jl, < 1 AT 1 _ TTULn -1 v 

fnifti. Jjnyn. du. AiyuAcAl^V Ku^ta, J4^?. M ßf\ JJ 

QXj* SUXJU^oto-düuL a^icWJa^ ” 

Xbt IC. al* Ucunwt ou£ oljbm ^noAt 3 A -y- A 

Ifc ^ a£^ Xt4*..l7. avwa omn - (vmi 


1(0 


H WWn cLa/uft dit» SjbdLEfc am Uftn, 

UM- Sc&ifft jjtkwifb’t'l. Jom/rtA+v I - 

Aftit. tfcLr JMoEfacfi jLvtv Simmi j>ovt 
duM. jGkfid£Ctlv 


™g.t ^H?r) 

UfoL' 4 


m 


W~ir. 


'mn.j -t 


R-t 


^L/lfj ö Ajul ( i *. A*i dl . 

™»i fe,- a r t 4M A §££iST~^' ) 

!""V‘ fe,T 


J.lfl-lß. 


UavuImhia. 
> u-o-w. KSu*.- 

JtMt i-L, A,^J <S, 


*“ t >sr s 7‘‘4]k i A 
&TCs> 
KIM' 


onAJi-t fr“ 

<=>. U C~3 


Kic Jio tui i ytfö'J j ; , )VWUaj»VVU4 9. 

iUltgt Ajtlt M ~R , 

X, S&iofe&t iImm Qntirta.lt , ,. . 

%M4juuMjtnJU t . tSS* ^ 


^ Kj a 

^*-Ln 

n 


Sr . auei, Jfün. iSvVL SWuxA- 

rVtln, 9, 


t tuil <l*n tSüXH 

rr. iTTI > rt A X . 

— ~— 1a* Amm f(J L §Ä, 


. ru 

’ ah 


«UnUuiWu*^ : 
■OO+TV SqIojA It. M.'R. 


n a 


TOnJi '^ l ‘^f > *^ >0 wä,. jUv StUJt n 

^ t i Sj. nfc S*J. -pm. SfvUiRn, 13, 


'man. 


•mang-t ^.«=>^^1 &&jug. &L.MX . 


K^ ujvvimAvv <r.i. oon. CiEeift- 
Jl4uclt W. 


onn.n.1 ^ '' 3*A*&£-i, d*s 

■ ■ BOI I 1 CXqjO&A^S 15, 


'mnli "h ! 5 SÄ£&Ät , jjjdtf. JUWl 

* «=* Am * * 


tiCuj *«A 

&£ ( aUX * 
WrvVt. 


Ht rrrui^t. 

'mnix-t ® Suiiin-Uur jn J 

X. t Qt i^MnTL Siq£&4*v 1 . affc X]^ “Vj^ ^ 

Q^4* Ä ^ Ä ^ ,t i . JflV. O-pfu __ ^ ö 

\XjUuA*A*i^Lu*u» *1 tt.A.AJ- 

0 ■*. 


ÜjjhC ^ /rnjt CLvum - E^l dlw 3VeAc&£k£fo/*i- 

m juä*\ji 4 QX " 4 .u-.Ä..^ 

duXonÄt uMiiAU Öl's i..") . otfr 


^ n ff 5! — 
! ) 


iit.t Qnt Ql t. A 

J, £. +■ i£+; Jlvn %m*£l*rvrris.\ 01 Ati cttR, S S /) S“ 11 „ i 

[ ia. j** ki^l. i * t -’ L 

I. Idi l«m SÜtTUM. oSijUK, Qxt . Jiurtlixt - * I 7i “t 

tWWu^ S. «i il, T 

* vn.JL^L't ^ l»n 41 iaa{i1av H aucli. ^ 

^ 9 . ** . 

IR. QX JUjvuIA ^LaivwitA 10 füXttw^ . 


^ Siff 


wjiA 


aaX&4«x H . Qxl&Ic iwm, jm,- 
Atlülrtv AMai\ iotiiüjiw rtvut 

(«m^ SU|Ui Jt, 

^^£loX jCtj,. S tk 

^ Ai. ix 

du. QJi(\fuxü 13 . 

t&fit. A a AMpH^t 

t 

tMpej 1 MSp£gi . 


m ** — l**- “-3‘Mi^äui. 


to*nA*jJL*n i_ t . 

iA*t. 14 ckn. Sjt&^nuff^»- 

tutitfcn * 


ssii-sst -jafÄä&^ir ^i- 

?, l »jt 


iwul $JbujUiVL 16 I 

ucn^lubvt. M.i. 

— ^- Sfljuw. l <n i 4«ft . 

<x) wm. (W Süll 17 ju*J. wwu oCuJl^ 

Mam 1) * 

A) XWR 3ut|tÜn*T, 13, 
eS o<v^i_ Sluru«. Stxiantim.i | l 
“«4 

'iruiii ' V ""L ■ ■ 

'm.n.iit * 


fJä- Out (KötjiUojiLAitum^ 

£&. «ut OOttit y 

SutUumtiiT % . 

f? iix£c i*t oLtm QüAdlmelt : 


3Cuctiukt %. 


m * Xc| 


'*™>A JL * £7 


'WUl/^.&T 


SI5tfc» 
'vnnA 

V -P«p Q 11 

ö 


ounAt '"■ t - ® ** 

>• .==». Ä öd 


WjiAw 


iar ^t' 


-Mtjt Ni. 

au« Almut, TltlH ^äj 

* “ 

Kifit. «tp€J . 

etil etam^i 4. 

-&*£fcjt Aut ATR , 

Auw Sott im. SütnÄivtaJy. S. 

^14 ■ im SttU'; 

ri JlA «a ■ i»H JtWUL A 

* 

n. u«t dn KiwMn, *f umit 
turn, lut g, 

W-H . 

H ^Vutun^u«^^ V 

£f&' ^fiua- & 

JO. Ä 

Ävt, An . tliiL&ovutü«^ : \j 

§ä. Jä* SääJi- H L 

-W^tSdSi Sa f—') M ‘ 

ül»*4*«ni4iaÄiiA Sbm*^ ^on. 
&**&«fctumA lian, Suutiiunc. 
u*uL j«t>Aw- — n ctlA. Stum- 
dx^ a 3 

HjP, d.«. ja.. Sit. IM«1 <tfitljCtf.t 

H Si^*uU r ’ 1 /mit r 
Sil /mit Qjdltut -f\» 

Qnt Aäjl 3W( wx i 4tjA tn /mit 
(Uw. ^4 

&- Ont^AH Ct£uM 4 f/trfll4n 

*t\v i*. 

^ ^flpic. y *■ twipic . 
\ o ^ w 


II* 


tkg "-' * %x. JftifijvbLpt (i>»v dm £iwW 

Ü C3 . jJj^M Qnt t ■ 

i>g,f Kofit. Mopty . 
J>jP. 44mit 

5Ut a 


»rnji^r ' LJ ’ Ä= r«.. WLJi o.L. S. 

„■■.fl ■*=> I I IM **** 

k B -&*%*• Üär- 

WÄlÄwt QMftAtwit.i 


Kofii /BCpt^co^TC (^Ün 
Avl Stuitura^jbiv 4- 

^ /mii CidiJcti t* 

S/t^twUtf - S. 


* s 7 b, sj«)47r; 

—j Hm “ j 


k,* 2 ^ J? -6*V.&5ts.i«>itü. 

dnA KUwl G- 
hb^ T MopT 


M-Tt.-Si n . fmicLt S*i. Aut *** «nti*t : 


X. i»m Äa^am. (it 1 wd itatj <1 : ß. 4— I 9 Gv^J 0<4_l 1^ 

iMA^nAAlietv Aum.. fU j54lU ftjjän] *\ 

H. emit Syi-.itw. um^JUAim. (jW.Ou^- **”*" n g TL 

JbiftymM u.cL.) 9, Jj3 

CUigfi \ aimL SütAAn iKw^UAJifft 10. 


M3- . £ii 

XCtMLUAti^Uobt . 

3aUL tt, jtuajv Am. tiU^. Ü<JL- 

1 

Vw-t j /mA«t ^ dbu. miclvt w^R^jü^t J3. 

■Olt U; i 

■■■ — nnfk oU K W<^tiT^ «7 %ir.fi .»!■_■ - 

<rui^c| \S- M*qL . 

CU^.Wft.1 


Säufct i«wntt /vift^jxt ^jtWu^t 
('/mit ■‘»■fr* 1 v«liiL 11 ^ , 


Hn^i. mJbk lUt. • 


’^ u ‘ fei ' s “h— . “ 

o w 2 W ami 


8 


'm$w 


(14 


Ätfctt-. («fc 1 

W , Uuxtwnoi^UtS CÜLLll'). 

*>«ü 9ttA,4AuUbn. 

^WiWnintlt I. 

ofe ^lur. Juv in «Üt Qfuun. 
yfe w i u|dtt t&ixA. %, 

c ) ^ liÄKlinJuAw ; 

offübutu# (miW. 

ftfaUton nmfct l V 
Q&jfcun, omJmi* CUmI 1 


inJuirt ’ FD 


'mftttr.ti 


’hP's- 


w 


A**M> 


51 


' Tn ^ w '^ hi A^a^äad- 

Ar.lÖwu» 

IMXMnAt^ S. 

" , ',?£iLr‘ iJ — 

N>,.CUt£iulit 6 

iy.AUr< 

Sämutu. , «Alt Qnutl li-- 
MJtai«.«.. 7. 

3W. wuA. Slnnvnv aÄ . «Un. 

SäüruU % 

O ne Xt. SjjM. o- ö. «Un. 3iÖ4Jt^i. 
d«A Q^wfvtiü 9. 

£lcu-/*i rmtoF-t 4it. (4tn 
fiiwU) 14. B.lV tfl . 

1Mut | JnM.£iW«b 

Shr i4 *f> y anyitnidm II. 

An n mSita.t m. iixXt .ftW«* <U*. d*A 

- k 2 *uj& «f» A{ui^ SLbit , 

5 Vjy f r< 7 ^ -fcwi- 

ä 5<iMW S2ÜX 1 ». *a 

OtJlw t ftifi] t ■^9^äS “ l!|* n; 

| A -‘- t w4t - fltSi l| *iAAt ir 
»i. 


Ouclt 


rftf’lMfc , 

« s. 


CH 0 


/ *i r uW- ^tn+L ji_ 


<tnW -fe* rD 5 mJcU^ l mUS*L 

JhJ ^ **—*>* AVt 4 yn, , 

«f s kLdiÄ' 

Cuct Id^U. BüA | 

CUacX x*y dU*t Qi^4*jlcictrL : 

4 n^n m. ec <jLa -1 Cbti ».ö. X 

fr + K2*i* »I* 

^uajb*i* a**. * 


-Ir-KS-JiK 

*5”S~r: 


thA'H. ^,^«5 Ub&tMXM)*- 

ftu vAn'^n^ ivu^ «ßwi 
5 Aett^t A*it M.~R 


Aett^t A*it M.~R 

CBJi »U*t 'mAj ■ Atil 1.11 

i mAit , /mA.'w jS . 


J 

fü^ 

4*m T 


w 

“■i,5 * , S« < 


WtAtouu 5 . auuA aJU ITlaAA ’ 

yWiZtfct * na. 1 s '** y 1 Q 

CUuti aui TTUtiXC oli W, ** V 

y-Äll. 

Ä-rfs I^±ä^QÄ£^: 31^f n ¥75ö 

***& TiLö 

X 'vmllon (dit Kuli, /m* 9 . ITUtcJt ^ 

,o) ’ -fefßS-s- 

l. 'TlUicSi. Juui^bn. u 

m. 'nutA. 4H»\ ct&L ICuJv 

q«**Y] IV 

IV- ^Cuath ! iürt klni. nAUtttvL ^ 

(VmiL'TTUXctt 14- iwüt di^i, 

J^JLbL&tllAV (5^ . 

Oiiclt rt-mt Jl : 

>£uia\*W*A-Ic”) l<fr. 


ontit §&. IV 

*T — ► J-*- 1 


■*» J k a ’hl$'\ g^^tfeo™ 3 ■Sr iil fcA.4«--l 

«Un.TTUÜLt'V I». 


8 ' m ' U lÖ.Si- i. 

i*V lijm * 

dVL Onat* voSn. 
KS*iij o£t Knitjjan. 2. ]).19, 

mv&Ä ..gyi m "Cs ^ (1 A ti&- SV*«. al*>m iutun TßdAm 

Ha JK«ÄiAJr 0^*0^™*!^!*™ i 

Ot Sulw^LüwJ. ^ •* ^ 

»a*.‘inü. 


jr*^ 


ra x«r 

«=.#// 


fm-fcjt -fe* ra ^{Lj! SaSWtU* 

-Du -eaxinÖ I du s.A 5 . 


P2C »®m kSw^ 4. 

*>gi <W. UädAt&Kuult. . 

Sit . SW im, SlnrUhi 


& ra $Sl.LM 


uo£t>mM&ert.,-{u£Ctp«. ui 
Xatd-.^MOYJ :*M0J, 

Wtit. tuet dw Am. aufjuumunt- 
m» wt-tf V itfit dk&iui. 

, ^wslim* jmuL 

„UUtejlM. (wÜ Stli—W)". 
muLt 3>ll, ittb + iuJv dlwa Jini 


^ CUt|a(^ 

ScAiffit t ^ulbh , 

■4) «muW'filu iHhvlui^ <J } 

'm-fc a, ±l± ****&- oi* Tlftym*. <U»> UotLwwl. < 
“™” 10 i wdl «1* iWni AUUU 

-ul^y»44M, %U*&lA II CSflrV 

c ) JUAU*uGr£ 

h '?“*&*'■ II * UßfvL imn U&tiL- 

Aifllil O ^w,w tiHftUO cmm. , daA «Ua 

/mit Jtfcur. 1 JuMULht 
mu± , Mu^cti u«t -£if4 , 

ItlUuanduu: “"” 

*9 «itjfcwioi ! S*fi*i* IC, Sf^icJU». 16 4-A.Ü^ 

«d*m tiw. mui J±ur (%. ST* «tu 

At«r . imf, koht. HXopuit) 17 . 

<Ü4. Jwnl f di*. TtoffiJ. mul xW SZXUm\ |f, 
3.X* jium.uMtfvimn 19 (jnf. ijmj) . * 

(<U^Jü&2l)mitSfuutiaiCbn 

OucA&lcUCclu: dUTrU am . mtil JjtAfc*. .£ & 
^Ofcu#V«üt rttt' 


in 


c) ijbm, (jtfcur') /mit Soü* -|ülW * 

AuaX&*TL J , 

d) Aott&vu Qr£ /mit S^Rj>vulunJt 3. p Auiuk 3 1 

JLnft 4 «A mi , j^-fu-tClAV - 
Sä. JWa. 0041 djtn. S^^vvvtÄA^AtriAXv&m. } 

t Jm XcvwJ. rniit So^ptyiii ^u£C*m-* 5. 

HL. i>«Ct Aüvu j Ati/vv * 

«4 OJvvtA, CUi^a&t f LEXPvnit . ^ 

j®,: von SctujMVMu,<üt n ^»n, litui- 
XauftAt y|^£tt fe A vuL ilA. quJl 
i»«n K^Utn. 7 Mrttd L ScEuiMWn 1 : 

K ^Äcfjid ", rcfe) 

£} /mit j&ur. y|ul& aW , t*M Mut oon 
Jttur. (rttut /m , auck «mit Aa,) . 

jtKm. cUm '9Eii#u|im, da /mit fJ5f) 
Atur.AiM^xjuJultkn 9. 

M>n ^Equotuai , du iwö *kw ^uAcAtkn 
^Ui4 10 « ix^m. Sjw«Mm. , daA rmü 
UleiMjn. juu£u£bt aa£ H , aort «ivumv 

SuiüJv J eltxA lXJ-Et JWn CxXonti^iAt ^ 
a.A «r. 

w>n umfAn. Oftt ( dm oo€£ jUtt jxvh 
TTlfiAUfecjiÄJ'n. 13, 


AjM-m a..a-. 


I. 4X>££i£ciJ^£i^ AaLtl ; IMmt t doA U-ott- 

^Aiutü^ Mhw 14 . xn>vu QJ&^ä^trtu f5 . 
-ft<Ä*vu ^Rftclwrutov (C A6. 4. frrt. . 

Särav : und 

H upCfi^al^f<Q rmac?ütru; JtytL^fJULufri^+x. uj*\A. 
OJtryaiavu I) , 


C, 9^JV cUr CWLuno£ ^ flA£ijTU « a. 

oXs ^m^AnQ. f AAÜt Aüc^wu 

3 i i^anAiA^ij>ÄAAÄ, dtiu QfuU*xtdE‘ 
^lWäau Wt o m : h «Aätl 2. jAo-££- 

mvii^Amcta. « „djüt ^ui^iJtc. H At^. ur. 19. 

^ * M l. £.*. 

Kbfit. ^ He^- : 

d) /mit cUm. ^äA£uwit Mfitumdw . 2-Ä-i 
W^Lj-t on-jt-t JO du ij&JhnjÜL SÄXot^ju^ lo. ^ 


lA A 


W, 1+1»— 2^ff 

-t) duu^ dal, (Ikt x)*n d<m. JJJ. 

“wi guthmwvt. 1 Ä. ! _ 

" rr A Anw 1 ebn. djulU. %nj£ 22. IIS 


*_£ o i-it TJAHiUn, tlitfl ^nt ® 

— --* I. M D 

d) onit A rnift 5 ,ftW : üatv - • ■ - vott 

^JM, ^Aulu#v * itH>wlt. Jtim£ flmJ^aJtl 

uotE ^Jbvnojclbt louüI f 3 Uft-jtT ) 1 , 

OLutk omArEuimtmcL muAAlnMcJlEttJt. aIaH 

«Ua usn$JUL o_ iwi. Sö^yonW; 

5 . ^ 0 ° 

ji rmli . Af. ^ jwm, ^uclltn. Tttolt +. <=> II 

I, h., 5ju imit ^iArv ^a!iLu«x14ia^ jU\ ; u u rj ■ 

^JtnAlui’j ytUilfc. jW1 ^ Trt ^ i j ^>4a» - f j t 


J). ^w^l>UidUwJtA - 

I. *rolt mul a u*ui 3nft ^CtUV^ Jifcur. tum 6, 
CUudv /nut fl UjwMjmn* d±b ji 7, 

Ü 3 1 aim ^- ^ fcSt 

IE, Jjn. cUatv OüUJ^dMMctc (!£TjL) : 

tmiy jtdd/J t t mv&. m juiay 7 . 

Atunftn,. 

BL ^bm. i*otl £*^U<ilia*«i mul Jittf. t Jmi 

Suitvn*. *M*w: ^im IH^!£ ,U>{AUb^ IQ- FlU. 

wV llr <W ü.<L . 

X , Jft* JlnuU. fUW ä Atm UtA- 
tWiin. AiJbbn. II. 

& 4 *. ftu^^ftwtuj^Jyi ^I^nliULutxx. > lüut- 
txoiifMimuin - ^iMruUAt II 4nil 
ywJiu^itfun. %u4ftt^ t UfetbiAuliui 
d*h KSWäA fj fAs^ru* Awun. M-u.A.tu). 
Oft mul um. JiiAdtn it ^ " * ' 

Tfr*vjflnif * 4i.ä. . IS. 

H. aloA 7 €w^ i*t ufilfft mul mtem. 

UAnfctÄAil ftu| (»mit mi 

mi^jfcvL ÜWachhl ( ct*n mum LEtn^ 
ItOriJUlAl. *¥lajL^) 16. 

31 , $|*. nud. ixm. dltA jCtxJ&<u«ba!tt, 
j^ AUfctii t Jr Ä. -. 

'UinluuU 4 M^ : 

17 


-MS , 
SS* 


““A. 


w 
CUuilv ckU&ur t 1( AÜMjt jTti.fr- 
I . 

IV. outcJv. ol*. Tlcuvnt. eUA 
3 XoKi. 1 , 


‘Vilfiwp^ ^ ift ; 
ahau*v TrUt*^ troll 3 . 
tfaA *>olf*. ifipiü. 
^u. - JyltA-t m « 1 a 4 


, -fmektu,. 


firn Sta 

fctr Qlidjb L 


„. fättn v jQWAllt 
3>-|t i*i dliiiOL £«ftiiih«M 
mutiAl mul JjtUwm. 

A. £ 

t^f, K*fil. AM*£T*i 

X« mul Ag, dtUM. j tiMA rnian ft »4* . 

tf) -*W- (mut dMK Ä#uL) uoxitftt S ; djJL 
"Jfixmzt ^uctl itur. 6. 

£) tint &U>An (W luflln 7 . ^m., MnJuf- 
Itm gi^4iyn Aufumtn f , 

c) i»m AomMuil . «Ll 6 AÜftf. 

-fiajcidt 7. 

d) AÜA XinU. ^QfifuL 10 . 

^ AWU StnAt UffWn II , ’ 

■*) ScJ«|ftbult. Ao£tt*i Aiftt 

q > Q t m A Wi t ü > It . JUMt. ^tintmuwu 

iT^ 

31 O^Vrtjt mj. (<*4 a. Aun^jut Se&ui^.) . 

^wuJ4 (jttur. I*} ft fcAJfcoi. , -fiAj&ftuAV. xinL 

Sfault jouiwm 16 u4 . uT. Ountt. oo»y 
SWjiJkUtn, , «Li* t&ujt*, mtuftl 17. 

Vft -m «4 -Sf^T *4“^ 

■““ “"■ **• ^jpumnAw 1 1 . 

" J ^ , S Ul ^fa-nrlf . *£t 

^ I H Anil jjjj. 

<uaA«ääa\ fmit SetuAUn , ^ i, tn 

AJ.A ) , mt 

I + »W 1 J mul ^Inta^kn 17 , 

f>#A . Awü- ^ “«Jfn ** 1 

Sjta£«4n^ t6. 

ü' mr%it Art i j* mul U, 
..tn «Um. 


alWvie.^ o nn 


i 


tnfy 

*m-¥i 


dt*. O ju i tv ( ywn. C J | 


fttÄtgl 
4 j, 

Käfit- MAJt: MJ^I 


cLjt SÜEt • O&Lcft otu. tJ&AxAtoX l. 


cM 


X. SauioA*t£Lott O&SVÜL iüw 1*L dfiJl. 

J4XtjtH.Tr i,Mid Jamvt LLK>(J Xi^vwtJa 
dititü 0 t 6lx. 'l . 
ol) OJU^Axitix Xx ^ (oLut 

'frJJt iUXhf*t4 JUnvnWL Juitv- 
i*H_ rtn^ ), 

ÄJi*i ^hv 

^(l) X wm x ^£E*x S. 
JL, &*&*% cUn. : 


»nL^aj.t l(! "“9 A f ti *- S-OßH-dan-TW 1 0 „ 

<Mn ^ xf Itff Vfl flitrf. Jllmt. 3Ä{- 
.tf 


n|l 


dix XXtixjL fcJE£t 
(A^T dt* < HvumoiiJtE^) T. 


JUEt^i 3 I? 

jühi Qclouumt^ I. 


Su&fttaxlur 3M> . 


j» 


KmuL (»x k&tud o&» 

„ tö™L*jii«tA SottaA ) 10 
XtaJf. <Ux\. <Vivd.iTi.ir ft i 
^mntA lt (KW lt) jo<m 
Äfln, oft* 3^. <U^ 

kLrutiA , M it. 


£ 


Wi 


jRAgi J>Mi± M.Tt. 

1 Midi. Sonjft «uului JAXV j 

^aüvc utoin f/ynift 1% U 

Sj. J&U. IkWrt, KufiHVmMX. A 4#rt- 

Qaüua 14, 

eftita jjut i ^cftuATvmtnt. 


Afi.yi 


31 — <iv, 

ä'-T, %ii 


imfi 


nt* ^ (W A fc*t^UfL . *£uji .ftiliT 4^*4Axd_ 

Xu»iüvt AÜtt. IG, 

^Sa 

I die SrfHg ft. f 5 m, towvwm. 17. OugtLffnit 1} 
da* S omitw^ ; Swgt urnjlgr StMwvmtt 18. 


i mr 


-nixi 

31>^ 


X. dtÄ Xwnvo'T^Jtix _,_ | _^ 

I 1 cJjLn* um djtrL iTTLajrv SfVULd* 

Xujt UJ A JL ) 1 jil. M~R 

^jl. Aicft. ij'tsvHtL^tA’i. 3 . 
oX ^ 

*tü A.~R. 

KofX. 

dm. XftxcfttA 4 . CUxA. iffL 

o^ffrjiywtXEt*. TTtHiiMHidoxg 5. 


•fe-^i 

»■< •# Vt* ■J&mij -rn-ft 

QjuAJiau|tn. | 

7 AH^ttn. 6. mA <vn-ft m.-t 

<LlU 1 du A jr. 1 , 

, =’i~ 

jH m.'Et 


tint ÜiUiAftjiiJt £ühi 

* £Ü 


on^u7 


dfilxtx^odjtx 4. 

i.ig Ci^) 


<m^L 


(«...%. 

JjaJi 4U&X [0 
,, , 4. ft. 

IG^t K^. NO^. 

QMcIv J»A . 


'Vn.4-1 

■s-? 
•^li 

•“'l: 


oUs. CoL&t 

jftfr? cltA Satft,') II f dUiL "3fi>TJL4A 

xajit aiJ dtHJtx ftuxXttx 

Va«u *.l. 

Quclt m aUx, 'Haivvvm du 5 <uü> 
ooTi^t^ü'SCaWi £)*VJ 4»>v 
Oft oug.'J m 

U^f. . flfTtft UrtW QJ4A 

dijt^AXL l)tnJ<MAJ^t . 

5a Umrnt dt* i^ifjg.frw 
JLojXcä. du H Sj-fttn, IV 

*£.. cuct H 

Cm *4) 

A4AAA Mut, -LL,Ü_ * 


CH&2K« 


•“MW** 

'&r\fer<l 

) - C =\ I . i-^ y, >n 

Am. ttf AjJWiiütw t. 1 ^**""^7** 

Qm£%l : , .flntni'vJcAn. } isrO* Ü£ uLttt^fcvL *1 ’ 

% a*uJx i 4. 

-Bj AMKVTlr £Lduff ; ^^UM WWWq J ^14 j I£m£ 

y^Mw. y fc te fct wuilfft ( . CUucSl 
AH>VL ( tln6 umx*L £ . 

3L. xurft UJaAAAn. Ajuai. o- «l 

liiJtrtVi'Vri'f Ajtuvt 7. p 

ir^^AAXfZXLcnti. (i»n olxn. XLEUjI.- 

A^Otwwuwi^ 9, 

7. 

oLj i#v djtvtc Qjt*<tmifl( t 


r trLw nxj ijuj- 


y»^i»Ut4 UXaühAAH* 


Ht- J&*£at lieft. j»wl c 

JX*r yAA fucfy jfejbirvi M , M|t^. 

«W AiutM-R. 

: MnQAifi^ H uiauL 
Wn Ubu«v in d«A UmAuumU (<Üjt 
JUdkunlctMtAL THtnulütn ^ 1^ . 

1,<Ua ^tunidntU. (4in iman 

JUttmAutt) 14. 

/miy.t -<=*<. j^js“ 

SLt. 

SLi± is nMA. in> 

■mi.t «Ji t .**“ ®*»- 

r 1 «lu OXV KuJt ^trlAtUln 

?6mvmi£\«^lamA It. 

gnLuA..Hc^Vt^ 

(altTlanni aUn.^lWi). 


j jgg. Aafej U-ig-S*. 

Ö^AjUninfil üOW, 4H>\W^Un* 
«Un Cilani IMfuJuXülin. . 

üLx*W («Lu m u.JL\ 17. fiuil* 

Qiicjt i 044^ 7).'f 

Anin u.,4.. ä il vm fatu, AJUn. 17- 

M5 

TTk^SHiU <3?s * «tv ä*j «U*. 

* J ***«*»■ IM hnofcoflift JO, 


r ^- 
q »i 
"^l 


|*w*« jftj M>4r 
a£s J iAv tUn, 

SWt ^ J» 

imii ~<=^ JUicjt SU. “A “ ö < ^ "■■•■■ 

4Un\UMwiiMV Cr. Ö-. 

X . iKMt <ifln. S^i^OAl^t ( <Ll£. KÖfvf jL 

(diA. Slüw, 'i) AcJwiu^Jdt . 

TT SÜjutl u*ot- ™i. (avC) cU*rt33LiAcl±/i'fV 

Aciwti* ij fön 4. 


fmJft 

-o? 

t&artn^j At Jtlül 


; wA 


AixHuL Z*. i «iA ■ 


' (Will. 

Sr^D 

Uni. KbuJLun^MtjcIc S. 


onii-t 


AtAtgtÄtiijyi . s&. 
rtnii QjdxSat^» . 
*>^F. Kofi *M£g€ i A M€^l (hum). 

lst «uiA fc=5? ^ «.-i.. 


X & , JUft. cuirA. S^irvtftAjUrta-t 

Tf . StdU^cliA^MxX: JÜJnJUt äolt«, $ , %jukn. 

vum- t&fi£ dbt*. XJUjJWt. 7, 

3R, r * Ff rlg f qm>» 3ÄcLuvtv 10. 


'irilior t ^7n 

, TH;Aa; 


No, i>&n, ttan. TTIaXlth, 

oUa ■SoAHjQuVtA U , 


UmtiiA^.^itj^{a£b (Lvi JaivuI ^ 

*A±A 1$. . Q J 'JLlrtO^ArL 'HP 1 

«nLt “ö< 


Sjtt^^vvitujcX: ^u, A'rn.t ctr 
m r>i«A »t ^.q ‘jj-X B ** , , 'Vtul. cLa**v JL'S 
TmftÄAt t3 ^uAo^mjrnjlirL. ü^t* 
Jomvnt , 

/ m.$\uj AtcXtt <4 aF>a* ^ij-lk>^ai,- 

K u*v ^m-»itijy Stftüe. - 

iO^X. clctjS £-4i. jm^ür . 
onüt ^ 

üt±_ mvi e tiMit 3> ' ,, C»^> 
*,*;--■) 
in aucX, Ajtttt-x ^ 
11? 

imli 

'"»WÄ ]^P^/ 

.ttlLjt AJAtK-R. 

QZZ mt£Mt»v , 

AldttjUr^ Oi-iucA. : 


elut, kfumc, jy-cm, 

CUxjcIv >KtAAj»vii t fögijttit, ats 5*. MAtl<AA^i^ti^£uA Sjt&uudi. 
£/H£&4*l. JtXMAAV t 

A^TL^ Ä'i ’i. 


^■t 

aj 

c(m SuAnfi^QjvuL Mm Unb^- 
clg^fdtax j dijC, ükÜtflmjmvii. 4-. 

~n?t 

-SrÄii wfi.t 

cCiE^tl ft»UlIXi*AA>L OmA ultJU 
lUtthrtW^ G- 

(ITH 

^j-t 

att, <vn^.«j*'t , 
dt/i OliiM^MKml G, 

3Ut. a)U ÄeuXJUwLm. ( jU- 
Ywtt^MAUut ÜlL*vi 7. 

9<wv Mi J«>i IümIuiJumj : 

Ä r[r 4 t ifr 

»*n A £tf 

iUbtoWo 

A ' 

i »tu *ndm <n. j m 

t J*n ft»yucttt*uU')&u«&. 
Au tlanidllHlJitA t. 


-Vt -“M^E 

Ö NH i*,<9 : 

ürr-^i^E 


O'i'A-t Cft= \ ^ 


m&A&UÄ. 10 ♦ 


toutl ^^tfljwlur t m^ulCtcü, 


C ,m& tj 4 ^+wa*. SW-fU *A«W- 

— ^ J - s*hdm 

, * - £ 

Kifti- H9tT 5 ^M^IX 
flU* 'noMJUl. 
oft oL 1^ mmüL qZ* 

t4. 


«■ -pwn.; 

ao 

^ Oüf^. »C^ 

*'*• ® a VMdT'jwK« 

fi »Cy. 

-U^.4. . 

I Ä Ä 

a ^iöfl 

j ' 

TUl. umjl 0-Ek*i_ Ajüi^ 

•^V 

ä \V r ^ wUt 

ö. A 
m&t 

ACTJ 


(jtimA* QxttA I xUuA 

SjjE^A4^flA £). 

iiii ****** 1 _*ft^ÄifcJ»,l < >^ÄfL 

f **Ti-T j ^nvJjLii. Tiftx- 

<Um. ' 3 . 

rt%UÄ ilAUA^Au 1 MaJ I^ 

OwiÄfrgü iMm t . 

^ UvU&ciuo^vtn, 

I fiit %4u>0&*t4n. cUj^ 

5itta - *■ 5alfe&. 

3t. *Ü* iWL HwutciTL von Quk- 

W^nlAullAL SÜluW- 

u-iEfötn, S, 

***- flUw IT— Q Bn : 

<D. 


TWW-i- 

-*=*<» 

a V i ^ a a in 


'm^.tt 
i£.t " C H. 


~<ii A 


tkonJktliutn. «Ui iwj., 7 

Wl^ . X« jton ni-kJ....!;. 
*”;"• Ju Uf*x*"afci Jttur. 

•fp55*tW tftftuMnuUtu » 

o^jusAikj * 


SiUl in Soja 9 1 

Tko jü-mt . 


^u. kRA- 

-fitJtAoRi i ft,Wanl o£* 

SäUtüi 10 ^ 


J«lte|t AtelJMV 

S^tÄÄt ( OIahhE r<UA£l_OU4Su 
JJtet. II) ^3tosAiflicti±»*t 1 
IV Su**ifaiÄ*t i 

j[<» n MwtticttrL I? . 


k-S 

pC^ M**m U l ; 

AA ^ |J 


«mclv ' r™i 

All A \ j 
*".<L. 16 (aucii mit 
*: »uuA •■ -) 17. 

f H 'Ut et vom IB. 

£32 «UnSUnfi&ng 19. 


, *»«/u * „ 

“not "-=< 

H*t. ftjucfc. J ^7 
117 


Truty ■"‘=‘<|^I 


Sfr, ^AAU Jo>it£-eVLÄJB, £t*L*i ttuA 

dbfv Sj&cjji-wJ- wm &£tfr£uwL- 
Jtvnl K 

QjujcJv 11 - wtn . 


'Vrtfij . S/uiiM^AruvriXR 0\ tL . 1. 

'VTV^Lj ^ A*t*g£ ÄJül I K10 . 

'Uonit ctft* 3 , 

OXoRl n dJm, ^ÄttiTL* fdAA'ltlo^üt- 

au^u) * 

""^i — ‘jWtffe 1 JÄ. s S“tk W “~ 

mtj -«njl^TJki* imSft.sjco-tj.i. ^ ^ j[tw 

xin Oüt&ut i*L ScUtm- 
«t^aiAtatt S - 
5& oJt^k ^kJUftül ^UaMjJL 
<k^ SeuiA Vn uon lUittR- 

Ä «r W 6. 
Kjt *nc=\ 


»S A^tw.Äa. 

<W XöunnAeUim imw StixA 

Xvi 7 tJjruL 

Sft 1*1 'intpitmäg^ S - 

SfutiR auidi. in 
ArtHAÄwl 


uidaft^^itvL Aff, 
^ A 


E*t. £*5$* Aa+i*t 

RI . 

Aalt aack ft r\ 


mt^j.t <^=k 


MgtUitA.I. 

K䣣t&tuK4*VL k 

Mjl ixActue. 10. 


Aiii '»vui J 

Xul ö^t o Ute, iXRAcSt. 3 IacJi*, 

AjJ^usI 3&1 

ill ! 


gAUVÖJkAAn^ II 

4if=üt 

r^OiJbfrJiAivuiJEuj^ u>o4L£ Tla* 

fWUL ckA k 


"^hSi 1 tauK* 

At.M.-R . 


' m * S Ml® 

«Isn. ( Stjs .^-nt) t, 

**gf . ^5 üjih L 

&Sl 1 — 1 crr iSi ■**«. S*f£i«»tR»f it.i. I, 

riflLj JWH4I ^ I £ * 1 

■Gvfit. Mijoy^X . 

****&■ £*. 

, den devn. Sotiai 

Tn Aar Ai **=¥ ! ö 5 Äta ^iijt dAwv S*&n, it«4. 

AJj ^ tJ Suiten 4. k^äwg jAQ. 

'"* u 

'►n&fc.Jc *^Mä EÜ S*fW <w, 


Mk« \5S« 


•Q( M w . 

&*. n ^ 


?*K,r3i~- 


“"5 

M4*w C ^ 


'ttl&fc.Jc *^Mä & . w SafW <W, 

< **4"- j6 *V***M ; *ftSt *"s» w, -«(' 

^fitufcuo t v. 7 M4*w I 

1. l^O-TL. <Ue -Snfll^QiTrag 3^ n f«\ 

««ekiwil ih-^a. 8. * 

Ä) <ÜA Kö^fZtmvUn^AJtt 9. 

3t. cU/n. K»yif 'Vnit oU/wl Uaoah* ui, uhi- 
fQ. 

, tn^i*im*iy«Äl«ii" a£i Harnt o-=v 

*"*'“ «W** -“*«■**. yiMAsn. Sjtfa^ JI 


^ AAlugt^üS 

I <Ua yBU» SoUo«g* ZxUn. Wm- 
<“*4 AÄi>uen 3Ä&*± otu^civ 
^-U, UmjUäjjo䣣 u.i n , C'nicü 
fitfift Uuoua] . 
3L cif* 'rWiAt iU^tiAwmlM. 5tAtv™*n.. 

u -9" “** Wm «tu, 
“**•'«. -tUivn ÄjtUtsjU^t )9. 

**5^- «toJ» SefgjmJjt 

j6t ^ ^ «aiisaäÄS.* 

S ji.'i f fuittt Sinn. JuiulTi. 

^ w,i‘tru>iv»>ufng^rrf‘ /t i | Q^ 

SkWbkij«. (+. 


&1S.Ö &iö 


Mö 


<m-fi«— fm- 


'm&'ni 


M-l 


X, IWl JlijHJji di*- Uittn. , uufjlt 

rJiq Scfi2a#t^£ JbtA- 

%***■ I. 

H. Sa , 5VeL^vxirrtJt Jw S*k<w*ut'rk- 7i iA,i._ 

i/a clia ^IWld tt . m«** «* ^ < * **^ 

Wigt Asit tü 1 «ft 3 a »ft ofcn Q : 

I r djijt oUä Sumwtn- t [ ^ 

feOÜJt* ^ Jjüt^I CMtdUrUUV iAm ' I %J) 

cua^i^iicWunj ^Jbui 4. AfcvWl A ^ ^ 


JL, h « ff .1.1 ^ ^ .iTi-fe d±4 

Kc4vL^a 5 

M. <4t|U«iü{üuiMt aU 
£ 5Vuio- j^.ül,.) 6. 

Ä aUJUz otiA- <n-t , 

A*VW* C”D " 

X. ^ reaitwi-uiutAiL cro. . juaaiA 

TT Xvt dig X&wJtKffuriLyia^ i 
ß 0 1 j. oJtßt tütet d*A 


Anfii^A 


ä*ä JÜMJt «Ui&AAfl&cIt.fl. 
Kkö#vx^^L»ii. 

AH . “ti Sifuim^e^üKknt 
( Suti^lrwvtu/) 10 . 

M=^ 

ii i 

Xiü*2J! Xkl^iHxiw^t. 
aiäIvI %*L Aon. 


“■■a L 


i_l «JL «J 


^ y .Mtgt m.-r. 

-jJtm, Jtflldwv friQ,. I^ h 

tUd- 

UeatHj^m. (ufe4M,^vpüvutür) 
tfon iUMN. ttiuinlcWt . 
(^ulv ftu^JUjüikn ^e-) ß. 


ütjWft. n 


9 
-4A*Vl , XtbAA&t, l . (<**2amqjtAiJL 

W.fi.1 -fiwf'fciTr [ & dit- Wil 1. 

J)u 2 jOu CLujMv o£t Jt£ur- cum, SJ>uuiu>-GL- 


MM 


MK 

^ -Mir 


Kfr di4 Üt^jat 1 r 
CLujC^i, o£* jt£ur- cum, 5t>Uj&u><%.- 
^Ajtl : Scfi£cu4^t , StfXljvt^JL O'rCL.^ 

tCwrt^o'.tL ixm 3ftjL£i*v 
(j4Kt TttoAA ylMtAux^i) £\ 

tla. CLnJt 'ftla^a^Lir 
?CbC^ S, 


^tM- 

-ntir, iMxiUjbiitMiAt cUr, 

'lübLv ii/ ji ttw ^ «Lh. Xbüvuit, j 
Äi^aOv Jo *vJUk. *4.0, . düKci|. 
(Lun Khu^^ 1 


mm 


8 £ fl O fcfe i t . M j inm ASj ,ain>Aiiit‘. i 

“tut 

I. <&**- «1*3* , •&**■ ctü WttAJL ’ a.i. 

H»M. Aut OLXqlAC, 1 1 1 

5k ***^ U 9 ^ fj 

bi^ Sfe 4 >.) 

I. W*tL (unlf^bm. 

Ä*a»witftin. ll l «L . 11* , 

twi i/n. düiwvv Q^A<ljm&ict 

-mtlttWi « di* OXa^t <<ttn. JÜJw* jrfh <?=* Ä *Ck f ^ *==* 

“* — "— -"■ - **£* 'lfiAA^TX nru^^itLS i^. " -Ki n <=> 

Sän*IM» *m-*s*. 'rt.A 


4) IIaU . AXtVL «Ittn. UtW t4 - A*R . p 

X) tks ’ÄXJ ^lAult^L AtUtwubn. I( . jjjj a ^ 

(.£U.«in*n. SW.) |« . NH , 


Aut 


fm-^ 3— , m-^ , m-^ 


<4.) mtit QÄj. <4** SitgmAfLfr ; AicX <rrwl Uw/rrv, 

»■mWAm 1, JUt. M.~R , 

vgl Kvftl. Nitye- * 

Jt) 4t*i 'WiumJ- cur ( ö< ) «U*. Kinee&fetv 
<uihiMAl<n (AÄi <tan OTUijruL- 

t- ^ 

1, Hi*tt3iAm4Uur , 

ä) *nit ; ^AATlOfncLtvir (jUmctl 
S*eli Ejfr, 

Mr} juirtitiq aiibitaEaMawiit Alin (t m v 

dLtrt jAjit^ | XtuZüJL) S, fl.H . XtajtjJIR. in.; 

(toA U&UJUWJt&nU -ßu£- 
AbiiZui. ° c,. 


JUU£MX,. 

I^^alumui (1) auf ^un 


«tfm Stuuui cta. «LU 3 *u£l ? 
(xIä Jim. Wult^ ^ «Luxcli' 
AtöiAt b 

CLucIl in (Wr Qtt^diuictt 

H daA UfniAtn. m£uJ t SÜuItgn 
«UiAcItitMMtv* iwn. 
tfttuAtnflU«. 10 + 


tlS . -äaao. Statj «UAAjbn Ä*0t 
aimtm XuUftmln Qjvm- 
Ju>^ iWia^ jut t|, 

-fr? 44 ~ 

tli2i ^n. oUr ' 

„ »An 5aAt. JXb ‘VTL^.j fj|) - 

3*aWV ll — 

u<}£. «W SoX^sauIa. . 

,m &j* 

Np- in djWn_ 

<iiX flUnt /bfUhthnAwi. 
fluwn tflr (Cuyip 1 H£)(lp ^u. 
^Aü^tcU. ^Oät 1%. 

Sn. <U>1 lllAnAtUubhU 

Acr yA<i^nia.Xgi^r 14 ■ 


^ixfvÄ Z*jl rnrtf-fa . 
3V£lwTIÄA\. 15 
JLb ® Ck»® 

t» 4-j , Ifir flfl 

*r«== 


-SfT « 1 
«X l&jit, i NC^Moy^L 

„ Sariuiallc * ^ 


9 * 


135 . 
'mivn -fcva ® in 

^ 4P\t (tM*M 

Na, Ajvt cU*vt 1 : 

&°S*t "1.1,5 

'rnfvn, -fet» ® . 

^ irU A*wn * 

OjJi 3&B &♦ c^£^xjIpit, o*Ctrt. 
9£aAf£tuM WVL yS^MATL 1 


'VniW fcsO ® fl 

^ JK& **w* © 

f *W«, j^«n 9&^iA&m|veiA 

&c&*fcUH4vtg JE ua. gLoA 
oXfakAJL '»I'RiTL ) 9. 


'm&n'mi-ßfc# ® (I feo* 

V J\3 ANW*»fl JH Ul 

Kft.. Cbtt r 

mAui. 4* 

u^P. Amnt . 


mo 

$ja-j -, ösä- 

Aoittf) S. 

‘Mil- 

Mf)~ 

«t£k tüt*t AuU 

Wj - 


■Äj-MI-ir 

Tlcvmft. Awuft £n Mir - 
iiautSaUu fi. t 

o£t l&jUffwmL c£tuü 
’JGW* *f t (Viut ttitif 

SuOMmt um4 THotuC otk 
<^iai Clu^n, , 

MifiT^^r 

«***A <&****.: 

’‘i}i'^:“ 

^ ft.111 

43, UI^dUlunA «. 

0^1. ' m ^ JL 


fe^CEEi 

A~R>. d «. k^utA^UxiuiiL S. 
j>gJf. /m^jL , 


<m£*. -g^ 1 ^ 

N«L. Äyv oLmtl CLuJ^4Kacj< 

, d*FV' + Kju*fmojnjrv* iÖ- 

* 4«iyt M3, ii u yjt. a 

-ßü*i 'vn.^jutr . c-j y& ®*i- Jtiwin 'sßffij. 

«lJVlcuyittB f tu (um CLEoaajtv 


VP4~ 

JUfc^ £>*£ 

14 Sf^AAVitlAV <Ü4 

^«A, jtW. A 

| SliP <lu Stmiu^ViHA is* 

wi. i 

133 

-onKn^ 


JU9*j£ im 

Cüvt QaL'j 5#£J- i 

MMJS 

^ W |f! Q n 

!L r 

- 


JA1 t dd*rL Xtttti 1 : 

U-CJ?. 4aA lIö'L^UflJtffuU ■ ?yt L XIfc*&aflfrL 4. 

I^l. C^M XÖE^jlmdU. ^EJft (aJttui 5ect) 

ijlt djüt- ZUAtttWitiftA^AX 

mAMdiAv HÜW^ fl 


fe^l Ä 

cut Sc&L# G, £5. SAJUtamlür'i *7 ii.N’R 


I. 

JL. 

Aiit Hfli- 

«IjQjlt 5tüAÄ*Ay*r1Jtfc*AJL fc. 

P»vE*^ 3Jj^ dfi* Shc£uxU^a.-> 

9. ("AjCafkuiaJ). 

(uull «jU oLbA 

OAiAiA 10, 

"-k^n?? i 


Ojvt StixJt ooUa 

Stibin. i|. ^Ä L , M.^R 

"feS. 

"WKr® 

SäfuuL ( ^ ^W*TV 

uP^A^tyAi. Cjj-ljl ui^in. juav 

11,. 

5ijy» oj+g%x. Ä^n. ^YxAsjut^ <9. 

— H ^uclt ^ 

-mii ^ " 1 *«t , *nii 

M*w ( *Mw* 


^ 


«uxiL olwJt A • 

■-fci 

^<5 f 

ml-rnTtl ö 

'm.-fi.wn-t^ ?f 
orv-pLn. Si — D ffl 


fjo, , .*C ft f !%>» »V»l|l <lfc. 

r 

SE 1 xiAt^uMMM. V 

4t*vfc eUn. AA^tm^/rwnil/vi 
Atiliyn (Kt . 

m.'fryvm . 

Msjjt&yi im.: 

JU Stinkt'* 

o)«au 6 QMju> V 
)VMiK ~&OV 

XtÜfeAl 4, 


&<j*Tn 


Ä) ytit+ian. 4WnucW Soü.- 


Cü ■ «U»«* 3WwH>^t 

^1&£U s -. 

t>^f imwy t - 

^UtjtAiüw.'R. 

i»^£- djüA cUa Alt , 

^)uüW4^<' Ko^n. u.dj^t, & 

NÖL fluif^. irtn dflmt mit 
yfiiWfrfti. tian_ 

QjüiifaXf»*vq «AM4M. HivL^- 

7, ^ 


" ■*:’ 
OmcIl Uv «Um Crtt^nAmun ; 

J&*ji B. 


'm^.jL 

h^l* 

XUf yPtejtwjt» </nmd. j 

ortwUyiwrtjl 9. Jii- N/R. 
üj^. 'mjuL . 


i rn.AjiOj 

k-*l^ S 

da*. fiddtnAotj (awu nuclt 
duadi^ujuiLtam. S*ti£«£M)^ 10. 

üsi 


TTt^JUif 


im: 

cUm Kejif /ruitX. jjLritjbn. 
Ajt«XtffV. ^ 11 . 


OnJtjLur 

i£b~. 

JMa^tAtit W.~R 

irtWü*ujtLt ouiaB«. jyn^.JtC4J . 
Äad itti |tuSAJl ^jt«uU. IX ' 
mUpi jiUvtWjit 11 . 

liJiuwgt ^lU. t Ujm.- 

AtPiguMg 14 , 

iju, Kf ~9 4 » 1 - ft 

k m** cuuil i^KJt Amv UComit 
-pU Sf\tUAftv IS. 

’ -A. 

>£-t 


ftnAjt— müi 


^Jt^.jUv eifc". 

Ui^Uar 

— ^ #jjt*n. J , ^ua Jro ii i n 

aIlu-, V 

^AMmdUnA iwi «U», Jtvt4fVT^a 
.fulL &OU<fdjt«t. cLiacIl tiflAV 
V<J>VULCj U,tl. 

K7,-&?r:, 

dU UnA^uMidt 

jutxcL dU* Ham 5) . au^ JuA J 

X*V «LU SjulaÄwrU. ft , ^ 

t^P. Köftt MkgT: MJ^T. .Ti Hl 

WA fts -^- SU »WA mutaalW«. “fek-A- 

jh) Trr.i^ M T^ i vnAj . AwU ditun . Ja) 

^W&VM^JUL UA. 7, J\ 

I jbta/nMtiü' , ^ 

Oft ix>wt dnn&umatn IC 

tlmuftlU II ■ j^ j ^ u 

rtrubti I) k A ■ B 

X) SbtMvtÄn, AfinUilübuitt 14 . SJiwu m, 

-WWeÄk^a^lS. * ^ .. tk./ l^* 

c) W WiMiitimJd-wnjMdt AiUiiW 14. ““‘"S^Tßn^.A 

d) dUa ilfcmd. Aim*fa.»cfctw, (maifc «1 1 

alam*. 11 . /mit «n i «mil jmm. 

S«&*l»’) 

II . /mit JufPuuMm, Sunmim.: Mil .taga- 
■tam. yt . j Juuumlhjettm. on ^Jt/m , 

f/mit JL^ )9. 

Oft ML dtft. 3«/vnfit : n — — X j) 

i, &*^i!r Ajjeh. Ju. Üum W u.i. HjB 5l J £— ~~ 

M,d(AilhAmVjitur £| im. cUn. !AaiUl&um 

wm. IC. 

„dx*. dUm. •*-» 1 X A A ~ 

JWfaJ&a^toJ^MLjaM. : ^*2 Ha 

5öw %' n 

s-xZb&i»^ 

XAgt A*£t.^jg. 
SUubnftndhd^M di* 

olcn. Sö4i T )| L 

-fer-*-* 

"*■* kT 

(SissÄSi , 

Oxt Stalr X d*s (küib A 

d^v 3ö>mt i | 

^ . 1 . . 

*** 

&j* tEfc^vn. 


nrnhlt feTV 

S*iL ATI. I^uütuji 4 in. d*ri 

Of^dkti^tc. Mrt^td. Am. Qfvfvui*«' 

^Intt du 4UV4^m(üJtCM 
3 

“V" 1 P“©- 

1 

,m * wt Ml w 

Olnt SftiUt du* QLuilui (vqi. 
A^t)ineU* a£bn 

PiJitfc S Sa.'^aüL, 

> 

a^A*IW ^ ^ |J *k| 

'mActui ^ 'S**r'^£’ 

^Äb-.ÄüiSfc 

State* lüc-ftruw. tuiJam 
iewwv ^ Sun&hlol^ & . 

SjL. AlfaAAtt*itv ^uq. m^APA ^ T t 

*"M r ȟ 


Ai*A* iw cLtt* A*civ?itfcn, TWitt- 
^fluU, und «Um 4\ SotLw\ 8. 

Äw, ‘iSfjJhum, (it#rv d**. 

SS^jl) 


'VHaIl 

Ajui Ag f 

tö.fit-' 1 __ 

mP.OKA^^ yU^? , 
dbu kj^Cc^djlt . 

^ !' 5s=bi 


I* JÜ4A«£kci aJU du*, PO „ hqX ..,-+^0, ^a. 

Ou£h9l ö£s «U«r TöJfc/n. -ßtituLCocübs , 

&ftn. It nm^-cli 55**, 

dÜLs Sttk. II. 


5L fe hle t. H cJa Su^vU (/AltSc^tUü- 

Uffut ^RaiJEp^t , 
ihtlM Mit ftk TWa aw«l 

- & — K~nSJU± 14. MU . 


8 <= 
) I 


I 
U Dl 


nmij ffin 


-fftjtrt QAi*n. 

<XTcm£ J^un. 

|j OJoAtrf oajJj Mim&m. *L Sc^xfcol- 

^ JfydÜL {hAcjt. ouA dn*L % Aalcli** 

(da*. ^AAJbvv^tasruJ. d*M, 
di* fti cUvijsttttty 

P <«“~n ,, 

kbpt. ‘“"Mict< ' * wici . 

^a^qaaax, &EcJjt/n u.cl 

CI. yft^awjbw. Ü-.Q-. (<fw oU* TTUdtm.) 

I ■ 

^ofrcbiAjpu . <j*t-or*VL ulvuUttt (ftttet nuUn 
^AVtf^fcXAX^lAt. U>**d*At 4) . 

3;J4/m*ÄAt 4XVrt. 3jtnA>0*t*frV . (UicA. tw*L d&n. 
32*JU*i (kuli*vi_ S , Sojrfc*tf«*v £ m,«L ^ iwi 
lXo^*£n : Wi ii^ibi. *T ). 


? #J „ f ; _* a p JUM*n. da* Wit **4-*%*n. 

d ' ^ uwnd*. falb Siiuwl. u^m 

*ÄAx*rrL S>Ct «U/v pLM>+x 
* ntbtiMui^ 8. 

H , /mit ftj, ; ^jLmartd*A*n, £cL A . eLttm Hat**,} 
^oW% lUÖtdxr^ ^ 

JEL.in. dUm. Qu*<bticltÄ*t,; 

-TYlvt fmiit OJ^} di* <A*rt> ■ ■ - cpibvitjn Aa£ Iti. 


<mlu f {«Ui &Jkt «U* S 4 H ’ 


jfj n£* (|)P 

'mit-»- *Wl P A*Sta*v 


lUt . A ^ *X 


uü N.^.41iC^ j^l 

O&tc.^K Aait 4 fiuXUn.'J 


ifip-y 


IV in. dfim. Qjj ‘. 


* < ± 

'Yu£ Tr IX . ^t u 11 


/txaei v da/tTtTleuntaivi. 
Jtwun. ?aml 

. . ■ ^ A 


Oai^a^I dL*n. nHuitt* : ^fl-Cro- 

JüiAn. &iyr\. - - > * - 

kb^Jt. Mtcit- . 

V. HMJU tiLfifl. UXlftxijtUÜt&lAxt» d*X- 14 

oUt*. StwiAtC IS , «EftA TfWvct** 16. 

G-uiit au| cUm, 2 o4ä*x iU&*JvDui^**l IT. 


IBM 

ife-- 

1 P — , # 'T*aa. (»m ^oOfi cl itn llktcn. Ai*«* SoÜJ* \ 
o-d*x. cU^ kC&Hi^ 5L . 

%SJ* , Ä/rx, cbt*n Q jj 4'rf*L j iipfr: 

/yy^ A&mX<UaV S#lk*0 ^OiLgts. 

“ ~ " ' = A&U-t ’UÄijttJv % 

U-jJ?, -fcoÜr. &ÜA - mtdl-gACL 


Pli TIPP r 


SflUin.4, TTUmAeliArv. S l 'bjuii G 3&*>vmif 7 
Ac Koffert, . 

Ün&lv iin. 

— — Ama. AüXl AxX&*t 

flHMn , 

D. djift IkmfA ÜA. ^Ewiiw jgt ^ÄfiAX i L T 

dß*. Qßfc**. „ giSUßnl. djA '£ßCoMJ££+i. 10 . djjt 
3Wl ri 4A&«Utn k <Ut i^UUoivlSutti'' 
'Hi fl it. ä^£. 

fe, JjUa.'. jülur J&iZc^jn. ul. 

od-*R- /vnit/m. : Ou« At*ufcvr\. Stenff 

, Jkbndfi^ 

Wt - i4*t4. ft . doivn. 

^Am^U. 1$ t $Jt*JÖütt 14 M.i r 1 

rrnk^t ynt-Xa nwut WumAoffin&rL 

~ '""’ (diu iCtuivLUm^ -Äc- 
-fclfAirvwnt&n, Stedtujt) iS, 

i^n. cta*w CUi^cWü&lc : 
'TnA 


Alt CUo^aAa^ AC&ofßE*l fScgA . jfl ‘CUJ PK n fl 
AlA. wfii rt g i ff *|\ XKyvrX Hl O. Illf £*I 

Ifo maicL v-Om M*t4^ 17. 


flip; 


fl >8 <t- ]>-l 8 . ifWAü«^»f£ (8 

/VYt A - Aus )( A«t^rv 

ScÄiy^iw.'’ 

4k&t$t fl.Ti. . N.-R 

SAüjtvmat^ 19. 


‘|^ W ° 

UPI in an tu 


/ 

rm/> 


M# 


Atit j^. 

ki^t *%»£:*««. 


[ftfl 

H| - *■■■ OO&fevl - 


dt^A tCUul- fff 

dAh sifnjjfSsnjL )dn%A. I . ^ XV 

JiAtnftilfct i**\ 2 ?uäa£ O-dl/L JUjL AußA. ^ 

Ac£ull*iCk)lii. AJj*t^ju£«jua/Ji±a. 

Jowl 1 im ^iLiRalu.iljyn. lUt f) 

SXvwJfc. i dUi Windln. Äi^iiiU. /To 


, fStP^VUAV . 
X. JfOtv^lbnActuiirt; 

o.) dLU tCUuti\ Äjt wutb (omc& uoti «Un. 

KlrtVlUAAl. dßfl. 3 WÄmWUtV 1] : S«^Mt 
u/ndL SÄoJifaJL. 

»miü7 ÄflLcu^ yiUeli r ^ v^«t j ti; , fHP n 

£*£tfe (ÜMYffiWP- 

£) (ui ei ol£^iu~iuirt non. ctun. Ginjaüitj»«. 

$*™** t T Ä ! 

iTO! — 

t) W AAo|^tn 

mkuit ^ 1 Ä 

— 1 ■■ OftfrV u 7 . Irl ' JZ 7 > i ( I 

'lM ui 

te^c 8 JX*beL J&«A ixvrv &a4^ 

iSüAwUv^iA JÜAiljtflt- s. m ] ~^V~^ iar * 

cT) No, . JJVTL 

Sj-vijvxjt iM>VL ^ijtrT^JlX 10. O - «- . 

I, ixm. djLn. )Cütui^nm. JUaüa. 

1 *^ KL*u 4£7L r . 

oi>4^ akA ^vn. Sinmi *xm. M 
JfeAlAA 9iOi±ÄA ft, 

i ivu ya^tfc*t «uxblt. 

UMÄ: 

'VftAuj' "3^XL JUt. kUi^Lu. dJLÄ ffl P 1 ** 

aj du. iHtn, - 

* Mxw. m j 


ju*\. Stin*ii*£cL I. 
c; 5 a oXb wn !frux*l*jvw 
jAna-tt^n- üLoi 

Uw) ^ L 

Antj vgrtj XmHjud^L Sa . 

a ) öÄ^ l>Wl Sotim f rEff 

^11 cta*t WA*t ^ . 

Z) tfc U Sjufc^ttnlilfel 4 . 

*B. jm^vt r 

I. * t>«+v 3 Uha*u 5jM«i <ioÄ k»p£* m^c 

I. djt*\ t $%Z*#viJuri o£± kC£vh4ftA*i djt* 

OäJcHfiA fr |&. 

^ *«*& » trtlttf „ QcZmjv? . 


™ (TiPWi 
,m * flPfc? 

«*** /IIP-# 

'rrtAw.t /ft to 


Sjl - xxon. djui Änjul itA 

T. 

aa-.-.Ä- *lf)j?^ 

<toA Köt6* fl . oucfL AiZ dt . 

i>owl Sowniunaott ^ . 

ugf. K *ftt. HMf. 

sb., -a P 4 M 

3ÄoM£jlU£irflvm&A. SinflUlfaEb 

ÄA£^ 3 ä 5 st ‘- i m- 

ftfyd- t 'ftoe&&o-rn/tn(SKtA£&jx£t 
J&HMb ^VtAHViAfifuEfrv I 0~jlt&L 
ÄH«* Üottt/j 11, 


■mA-t-Aa 


'mAj-t 

I . 

'VnAwt 


TTlÄ« t "Sßi UOTL 6 ** w - **** T&nuAXöMiXAn ft Ä l. /V EV. * 

— 0±«*t 4 *a «uwfUT ftnictf 

ffil j£yi - 

jj] Ä ‘lToe^tloM'nn^^ 14 . 

M 4 a m 'tiw^is,^.. 

ffii“ 1 ‘(ii«-h— «> dtp 

Tku n. 

I JoA ä*W~ «ix» ^ A*-*t M ***** 


****** jhwti (-»Wo Wfe- e 

wi4n-l4 «JiA-JUnJti) SaÜU K) r 


141 


oi.tiWi imAar 


Quel. ix>w da*. CÜIlo^U^«^-^^ 
dJtfe 2©isi>vt, / 

3-rrV X«AO'»u4lSLl> : 

o^| iw diA. XbidlyLvvdjLütvc^ : 

£ ^ <3iu|nt mciJjt ^xEkvuIw ux^oU/w ; 

i>on. tifijt Scvhjwc. % iKvwt 

OTLcmtkL *1 ( i»th K*au^ 4 [ft« . 

at* ÄjUftteum*. jl>-ow t&fc- 
AlürvvrtlKrL S K&tu^Art'l') , 
CUlcA- '. ^UrtnJxrixlXAri, JtiAot. 
nai^JxS^Eu«Ln± ix*4e&Affia*i 
«Lu.nc'tc (%tC| 3\,nutifryi 6 , 

Z)cJL S ZvdlATXAVLfrrtA&Ji SuXd-üAt.- 
tixr TU, JLLvW*W 
UKMO. i AjcXiw (m SlXmii. U- . 
ft.m . . 

dUxA> %lAt^a£nA. ^ 

jtv fa. , Avi-ft- J M- Ar c*r. 


v ->u*n- ifU 

lUt, AAct^UI 


J&P^i"- c) JüW Hfl«wynA/rt, tWH • 

k SA^ud (kjt> So4tij/> NiT" ; 


WAur-t (ntn-tu 1 

dUüL ScXojtUa^c. T« A-*H. 

niä“Tn 

' 1. ' a 
<mAeu-t a tavl 

d^M^h. Sc¥«Ätt4g s s*itM 

»‘TT- 

*nA t&A. ^fV 

tUxt JuKÜt S^aölag 9. S^tM- fÜP^ Ä ^^ «..*.. 

rrtAtv-t St't 

JjttL dbuilfl. $cOÜaj 10. Jj/R, 

Kirnte- 

■vrt/iuf 't Ä^t 

bU h. LMAfttt 11- NiR. 

(y«7-i 

'nfc't- 

cÜLjl ^u«n^L £c^xxXÜa^ ft. 


'VYiAaj.'t - 

Sft^t ttw ttxnU^iioax Jfl L 

x^4X. dt»^x «Aja tTtxmaJts 

K >f±, Mtctupn 
yiiuA., Mtto^n. (IS. «.'5*,. 

SAAtait o-.ö..ju«AA Sottlt, 
(jfuuuJÜbd jxx. 14 L*«jtA NH. u .S a. g$vw ä . 

IftPii.PHi 


- r m/»cu' 
mj 
Mbqrm.%. 

itnitfQ : 'tJuL^jicXit 

(wi—. ,7. 

GLuelt m» •W” m ■■• - B . 

ffiW 

>a™. 

«JU ffiuU/H. &*»*&. ct&n. Socfvwutt f<3, 

ffc°än ( 

Sjut. filj . /rn*jLvt 

X . Q&fc/irul&aott Jl . CUi^Jv a£%*&j*nsitv\, i TTL i£Ü - 
*l*it } S^aiü i%. 


rm/sar-t 


J&ti, < ‘m^tj ar 

h ^ aßfrU * 

»ip* PI* 

Cmj^fluyTji.^ fdhtte QcIma 6 ^ I. * ' 

t>g!, < yy-*> (l tC*u4.*iA*i£ui.?&2E . uj"©&J 
«mA HlMton s&t£cÜXc$U/i\ ÜU&uaucJt 
jfcwtfcla/tviAfri. , 

SjfttfiAfc : Koa-tv cUa. 

-lÜAJtAtA*^ ^Ärtvtfi.) . X. 

JUgf. Ä^tl. A - MMCt i *’ MHCi 

Pl 3 u*tV> 

P*m 

KSvuu»ilttLa*i_: 

J^kiEl <r i 4. 

3 LUbO<n 4 jtJiA ivL Jjt *t 1 £e*J 2 kj»H-- 
dllAt^Airt ‘ 

***“ * toiM 

:±« 


/n miA 6 . 


“iliM<*r^-i 


31 , Ml. 2*ÄtaMgä&**i_ : jufl. tt&fcueUtaotfc fcÜ. 13. 

m m SftphtvRgA&Avi- r t4 ( f HatEit isj dJt^ &&4>vu{<E40>£l . 


,m; j- t ffiM, 


flaggt K~R ■ N.~R, 

iWl 


muj- mtA&ir 


'Tn<j j. ifi-t 
flSW» 

wA j flilW* 

M4 D fr 

^.t 

nmÄwfl. fljß^rx 

^ MJC 

™iU pjjj, 


A ) o&mjL (/maubit *kvl <ifcm, 

J&) im. c Um I!G^EkauLuai^ ’ 

flp^© 

‘YLcycR. clu. ScJvi 4 <ijEhvKg 

7ifc^|± ,«WU " 3*- 

uu£**tu&. *Ujp c 

Qj^- {CaA^AJUrogaX X 


JUPigt £&, s Sjt. 

CUtKSaii4. 

%ii unijfan. 'Wut «tnM 
jUÜj?vJ. 5. o^?, dkütM . 

JUiUAA K**awA£&a\j-uma 

(mtbbi SraaJx u . <* , 

Sffi 7 . 

H^i , liffL KvLfvtelkLt ^avn 
XbvttknJEoiir) fl. 

§a JU - m - SüuiiAATL in. 

a*ntx* 7 

a£^ öUa SiJ^lf Io, 

r^cL. Su£^td^vtür J(, 

Dft 1 jTjjiEjig 4 

jS&fcftrL <r i H. 

CUacEv , 1 -mji. ^.j l ; 

Janr>\ . 11, 

ogf. fJjxi 1 ! 


«™R. UjP^ä M.i. 

^MV.äiV: 


UV 


prs» 


'"lüjjäi 


nM PJJft^ M^tAutsa 


AheÄ. ju uMiului Tal (mji 

^ |4 ^ 

'»J^ 

•vn. : muli — 14^, 1 


'WiA&ß- — iwAn 


‘mhSrfr (f) J J * 

WA fl TL 


M-lt . ^vt jUpc lSkn9n*<Au*^ * OjfjjJ 

„ttim. ‘kvgp <i*4 " f L 

dfft. Wt|üUiui^ ct.q. . JtimaA 
AfoxmA/lMJ^SXcMtaJbGAu* At u‘t 
C«2j) SMi *L. 

'ftosrtUL «tu» JjuÜfew 'fÄu«*. cilA 

i M»»uUtiom4U 3. 

'Hanfvli. (tu Ate&uJUdfcn. X n u 

&gu 4. 1(1«=. o' a7 

4J SuiitwJiip 5 

Sn. xi*t Iftitijlliiwv & , 

tü- r ä^jÜui, 

£<A4fn) , JLLM&oft. gitwutefi 7. 

St 0*t äiUitm. «dm 
TCiuuLuKn&CX. g 

%fiL. 3fr nwf . 

Umn «fnwft ftn«,üc&/num« 

(Wuftt*L StadAbn ^jinuL. 

SauuiC) 4 

Stt (AfiÄf) An. I «uw j 

TWnj. xinu SöntA im 

S«™*Aeli 10. 

Na- l&UlWiKlUtd ftin, 

^AgA .üUiL^unMi^". (| 

Qi4AxlrLUA^r ^LWV r ifLWVtiAl. ^ 

(WAt *T«t 4ÄS **<■' JUt. ' W *fUuIU 

AflAtwun^ II . 

9 +* 1 || 

■ ■ , OmutfiUtAc^mMnlO, *3 ^ 

, 7l*tn IC) diuvofc. xjtiwwuv 1 

AuUAtiAn. , 

äl- afn JWxnt tN»^. SLött- JKn *****■< 
üvnun: itin Sfiinnuun. IS. HU 1 { * 

miUmuwt dU* ttli&VUAVnjtn. 

Un-OtiA « TWAlftw, - ) n. 

* irctm. au. fit ««; CA a 


I I 

'TTuS fiJt. 


' m ^ 11 

OTTAfm, 1hl C~3 

^ jft^Ä 


■Tatort* ttf 


: jflp|||||0| 


' , " iM * WM 


«ni« j|jp£ 

Tnint. 

“ »a\\i 


■MMi 


i*t- *R*il lUt.iwtin <nut— II 


VAS- 


HU' 4-i 


t 

maAn 


AtiA'H.j 


s^- 

TUor»\i d&4 

fcrfcl (cixa oflwUugjL Scliu^*«,- 

/min, Ownn, I. 

4 >^£ KöfCt « HOCH * 

||) PS« w^.^4a 

TTfluwut jtLnzJt» KuWAlAÜt, djy* *_ 

J&sSjl^L Aiut A_*R_ - t^fcl 

n cbm ihm f tytA'ry * &£* SWunont 
oU^ 3G**UA S- 


IfiaMvliaVJtnJUL « _ . 

j£JL*- nww.ir»!, 

T&Kü/t 5 mmL iJO m« kän^ 6. 

^■Unbt i*n. mw. 4t«i ||ig.*j Hl «.,5,, 

ÜWJlulDcn. mnA. kjuj^Jtm lff sl ® 

cUb l&uib t*n k«m4ii Jl- 

Sjtjttv oJU 1. OUC^ (^t=1 ’j'^l «S-fl.« 


^3^ 4 o 

SfL, MtoiAt^l£t 1HMV 

T&Kü/t 5 mmL iJO m« kän^ 6. 
,Unbt mh, ihm, 4i*i 


watl 

JJSJt 


'mArl.tj 


Oncfc. qfc> WlAW i muw 5tin4l! fl 

^tCüvyjUa oütn. /im./ Ä. HmJj*iM 

c KaA I&a^umujVUav 1 ^ 9, 

■ 1 ** *** *" oXt JM^«Lbä 
3 &hu^ I H«. Wfu. lü UH4. JlA 
K&vtÄ^A II, 

SuifttiA* Ä«. 

<U^jiJ^lt «uinJU^ * ^Xr 


P#!ll)PH3i' 


«'S*', 5:if- 1 


1 J i !MettuuUi AjLäÄjl 

<*jj« ÜJi: 


10 


'Yrlhri ~rmh>$x 

--j /irr: 


OjA djut ^ßt^tc^XuAiQ y*n 
Stoium, I . 


'm^'H.j Sjt.TnjwW An: 

4m*V ^TUA4tn. A/rt, 

(tUn SlÖvlcL u q.^ SL r 


X Auuudür H 

(d «4 Weti Ju SWu^ lutuiKn- 

**5* L O**? 1 4 , 

OiM*. Z &A t U Jk u-onäguf&M., AjaJ, 
iun^utiutct u>ixA. um. -lAnit 2Än- 

^fchfccfc*A&£ ** tut S 

X. (wit Ji&ßCeüiMAvL 4fjr : Aul Aiwuun/n- 
Atn* (Avivt jtur. Ju. A&fifcn) 6 . 

HE. Mtiamiilur. 

Aict i^nUMwilAi (müt^; 

7 . Atutjl : uimjUUu'- lu. 
A*&Mn, 9). ~ 


nnAfl^'n.? Üj p V o 

BÄ. (twiTniMw. 4 9 

t^JUcktig 11 

*M' t BP»*j 

5 ß. Am. cUam. &maA»ouc&: 
ab Iftlfigtuwi. An. 'tuLfu. 10 . 


AlJu. JUA mmvt. 

^ iR=tfr 

A.Tt- ■‘ftftrwfttititn. mm -fcait- 

^<uUn SWübrt II, 

^ ffinrrr: 

0 Ü 4 ^un Jak 

uncLaMuint. 1 %. 

WMltt 

Sun, ab IWaJWit. dm. 

VlÜt 13 . 

' w * n - t iwt 5 ^ 

SamA. etAt O-.S. . 

dSu Scliifp«* 14 , 

OS- innig AtaJt. fm 4 hJt-t S 

w 

Aitli» Ati. mMi(. 


‘M-W.fiMir 

-*wir 


□II) 


| ***y ( K 

Sa aO 


4 / ■■ 

Ä ’ <! I t 

lila, will 


- d© 
™*4 :W1 A 

"4* •&??« 

«Ht ÄtfSM 

«4* p;= 

UPS' 3 " 

«4 * ma 


S fiolölti . o-.a., I, 

Nä - EfcfoAA ^ul GZ 1 uuvut 

CtLtiwi ^ Quell m^a. Jfctoa 
'TMää -4 gJtivTXiitc^Lt . 

Octia V fldlAA 

ÖM. 

i^P* <Lia . 

Sn. SimrttWta'V 5 \ 

Aiilut imA^t jar. 

£*!*£% 


kPSs 


X. AJÜcJt. ^UüAn <* . Aict iiW jdur. -Äjtujtn. 

1 , ^ t, 9 ) . QuhcX 
Mm Kku^rtt atX JO. 

X- ^lanulür ^JtmoU^ JUi- 

~ßutu&vw II, Stttm. 

S- i*v «UffTV flii^xiiffc; 

rt^v -WS^LS 

— ■— ^ DOM QSUM I1L1 


(MM. Qntblrt. 13 ) . 

«4s iiPfft JiXi'XJr’TV 

nnA-^lt A«t^t fTg. (ji±Lg) js. 

l*^f. <JnA !ȣ^t*uiU . 

wu ^* t &PI5 S» . jux bm-CU*AAnufc£f: 

ob Tla/me jumVi atUt?. 

Ultuwvk IG. 

' m *^ c flj m A*l»gA &. 

ttq,k C.a.AMtJbl Sdlliil ffl 

^urniiäL in «U m. fliurfnütclcm; 

C<n|i. l*?_ 

ijW 'mi| c * 

OiJUxft. JUW. : ^ 

4i*.mÄ&c{ 


Ulfe , i« 
P«-, P* 
W -A,»i 

MfdK 


MS 01 ' 1 ' 


TPfS 

WK 

Viiisv 


10 * 'Ynh&sn. 
I4fl 


, jjTX . 

J I ÄAh 4 # | rtiMH 


X. CLuffenlfLbJtt^a^t } $Lb^Afi£aJb^ 


a ) dM Ät tum. 1 . jfcjR. 

ItiJtn 

8 )äÜ«AA So<tt> oJU Äa», AlüttiU) 

!L IjJ. 

ätotM. ft rüt- dLfetn ^uAuOjba jnfjl 

xi.cLn 8 r 

PZ", P •. 

C)i*v cU*»i 

oJt* SiotivuL Mn Sfcfifnlt, oUrt 

S*fc$**t ^ Sit 

ÜIPZ^I® 

JL i*t d*m. fl uA damit : n 

N wab auf dMn mj,. oxut 
iKMm. iana«tb»uUb^ Juaiarui 
JUmtA SVauutuiia um dimv 

lEuiatt p. m 

Mwt* 1 lll I MMM 


Wig-rtt P 


Mtt j y. 

Qui UM’muM. Aiit^. ffUiclw* 


P: 


[• Ä 


X. Qi*finnttiftW A o4 ^ ^LiEtAJxj&^AUnilb 
SatU» 6, 

Ä»*. ab R*^ AfiivUA 5imfi»b 1 Cgum- 

5*1 Jhiott dau JbntMvuchxyruUn. iät- 

^biuncA* IH»i mji*yr\, uMtkuXir!) 
— 

KL rmA'frrvt JUVU Qntu ab &■;. dÜUL 

' 'nlfcdijwb %. tÜL-i 5äfe C*f4t)- 

3L. JjiMvutt mit Äijug auf di» StWt. 

<4 dl» StbuidMtälU. , di». JfauUm. 

^Äj«t auf tlMan. di» SaUiutiuli 
Aitijt 9. 

aucIl im. d*n, fn*&»>nAt»ti»mda*i. 

3V»1J. ^än. da» 1u&U]tbU*VLful- 

alvln »iwu ja»UM &n|uiU 
ua.. 14. 

Xr) di» StltMtaoailHi ab b». Satt. - 

bit II (auali in du TüitajaU ll) 
und. ab fitiunnt andiMU. Sott- 
IV 

c) ^rt. UHt JtLvt ülwt ^UIL SituiOt 

I wanPfa IS uauamamA. 

^ ^i!U Avü^joir. 


— i **«- 

ü)-?-rY> •,<-*) 

Ju±. 

QäPÜLS — 
jlAiliSS-- 


144 


/mA-ßc 


maA^A 

Pi-' 

Sa. jun. : 

JU/nA Q/rril^&a/ndlJftuwi^ djL4 
&A*n{vuAAife*A 1. 

MTPi-' 

tja. 


OrI "TCoSatm. rmiJt d**rL <=Ua 4 

OTLuAid. cUa tZöifcn. y^f|nJtt 
JUMAdi <t 

‘»•k^PSs 

inÄ^tjw 

■«•Kr 

daA 5tftrun£ii4 dA/t ^AfriAton. 4 

JWm. 

ail o£* 'bGJcäjm. 8, AjuLbtn. <x£s 
U^cUnAc^toJtit AMtM 

JliwiM 4. 

‘P2-* 

P2K5« 
91 «2*^ 

'm*£t 

*P2<=~ 

Sa, cUr. Qrmi 5. 

PS*^ 

< i 

<mAA 

PMh 

3) JA , UmWn t 041, IXwyt 
A*li*üfiAn ff i- ä. 


1 1 

muA 

PP? 

ikljj in djtm 

7, 

fUPP?—'^ 

* i , 

imWt 

PM 

KjX iTMdi CtrtliJütt i§ 

jfcifrt KlfcüLunAutActc : 

"AmsL ffA* 8- 

PP> 

1 1 
TOA A 

mn 

JJJJ, . jXtiftlütit (iWfll^inWfUHa 

+***4) 3 - 


AnA'ft 

iiM 

babatAtttUS. a?t^ 
ZjT^titoüJLrrrdXi. 

PÄ.ili? X. SLuüu(StuuilO. 

TlbEfiftoui. 11 1 ScÄ£cun^£ Jl) , 

H JEa^Aa SicluJtA UAtJ. 

^iiV Aijvtt XbJttjJMjdjL 14), 


«mit-t 

Pi 6 “ 

bubjt a»<±. Sj», 

X- Siiynft «4n ’3Cüv*vm/tt 15 

J-t#vdL Am, SöJ‘*<n^i4Lctt 1^- 

31- üü* SilK dLfin, 

n. 

Tii r i3: 

t ^ rwr «Auii □ f L "J 

wÄ-Sc 

Pi 

&ljf. SMt^icvnlÄir 18 
oft CUo#i<V 
'm.Alt— flrrtAgjL 

150 


■St&'hZ %3ätÄ i r«"” 


*Ȁ&n 

W~R. Sc&VUtibwr 1 |w. 


iftP^ a 


i!iP±” 

IKifö jjj Lf ^ 

(W ^U*|QAFUL »mA^ , 
aU wüia W : oAilf. 

fllP-M"i5PV 

*'4itiP“^?; 


X. ?Eomit ( Sä£ 2 jiLnftA JitfliA ’i, 

1, Jtdv. oJ^ Stfrff ^iyt ÄutrtTAJ(flv4^ 
ScfuiltA. £ u o. . 


^ iliPVA 

Q*iA/&Mjj*jiA>vL djta *(H5 ljv* 
nlcuinftvont eUx ^n,ahtftövH. 
^Un. ^uvt, oL^a. 

Qajm, 6, 


nuAfcj /liP^jJ) 

JUSt^i Jjt.RÜ 

SijujLcfct , iCtot^c^. <r,o-. 7. 


»i«*ip^n 

Jji 

OjLWUtwifl (^cum lUv&MQn^m!) cu^A 

9 «Iftjt. JCuUil ?. 

PSflD ,»Q 

«niitt-t feO^DLU 

jTlJJ aa *^* 5 ' 

A Ait 

*V ^ 

UH , I&~ 

"*■ a m?o 


I. JLftn S#writ QrtrVJ, UmflL JBI ^AA 

Jm i oIail f |ixrt ^juAojrrtj^mjt+v ^ 

(mit. «sUä. fm.SngL -t - iTUK^vv&on^oL Saa£ oxt^Jv 
4£*\0üw»\t^ io: 

&uc& Q& OAXjUnjtn. $otU*IF H 9 f| V ^ 9 Ä 

jUau! djLA Kt. I'XaaJ Xö ; Xa 

QmcJl ft UavI t/on. ^ t> 

dUflfl. H^LftAAAAi. cLah JWitt 14 twJh. rr-ä j f| 

A A . A W , I A w 

I, tuicSu at* St&iff <4«v Sij^uft <vm 

' mM 9 wi |s lut.y^ ~.i. 


II jLXm. dAA^SawtUfla- 

Lvn. \Uilhik ii . a, . 1t 

“V <=P£ %s^ÄÄ' 

cUa K&*xia 4 * 17 , 

ü&juffilicj 7 


Aiftlu. ÄÜ OTLAii. 


,m * t 

nnlts /OPd"^ auJü ßnii wutt j „Kont . 
:ff 

• in 


imt^Ty 


US^tM 

.Kirnt Atülimmtt 2 &Lfcwi- 

Atft I. ~ 3 

Cllfil Jj*% Jaa. l&RftUviwrt^l 
«nttf ffw /mXta 1 . 

lut 4 n|»wvL o^tln Cllftituktid- 
ctivn^ dtu UcWiiiUnitn i#i - r 

ffnttr fW) 'mAtS+ y % , 


?PSK 


& ö , 

e 5 


1 P 


ffiPS¥ 


“5 

* Ml 


*fl> 


iliP. 


“*5 

I « MW C 


^ Mt 
ffiPM-fr 


At£^tSfe 4 . 

üx 4 J %tUn|in«Mi ^11 fwut* 
in. ^ia UuJUwiiwt^ 4 : 


TiliPM 

ftiueii i«AlirLj*tt 


Xi fl rt J'V g MmAiit-ft 

5 U-J* Ui . Ktfln-ft 

aud i»u. aisn. WIöaA jtMaucfct. III I P 

3L. im Simu Iran ünglmt >. 

N&. O* S^ 4 f Cfr«) 9 . 
,m V t P« 5 “f 


UaA frrvVtw «Ult Sjjl, 

^üil H (kn Oytf^wmtinq" 

JMnM WtW (iirnrUA /mit 
Stoutiif «lut. 5 uffu <iu Ü*,- 
iuiit) lM«n K&*Ü 4 |0 ( WM. 
junim. m t 4>«n 

5 o<iiv*i H i llitfcn . 

UÄ. OÜiU c/M 

U «iutA 1 . 

>&*£**}! ££& * 

^Mn, |l"*i CTifjin \% 

§*, <iucli fÜlin «it 
dUn. 36 bÄW 14, 
•‘»njpsn- 1 - 

KJU 
miAeU rmAfll'vrvt 
jj~, 

'*“-■** iISPT‘2 


t&'lf'JL’fatfciL? cUA TTlfim4«c£uL<vi J umA. 

dLjtn, SoHyiim 1 f oma£l qJ&* 
'ttllJ&JUJmA l) : iHUlJEf , QjnX 3€üvi^“ 
tanÄC^Ul/VvEj^ . 

5 3t. jun : flwAdlt 

Ont C Uftk *V 4, 


'mz 


i^-ik 


ft T NljsL. * Qjl . 

<üt ‘Tlcij^nATU^^^ S* ___ 

la- auei ii*. ‘flaü/nföctuoi (Üuttt <0 jfif) ^ /) 

du. /mi«. juiefct) 6- III A m } llll 1 W U 


j&P'T'ö §tets£&- 


owAdrmt 


CLni, Sji.paAA CLuA *7 . 

°%£ 7 * "" ^ ‘MT , f&T.eferM 

•* ■ *~* iii>-m* -*■ 

xfiftt. fiXJLuLAATL . ^ 

-a*n OTWitAflA^LAc^iA AjC&AtrtütJJüi ffi * 


I cU& ArJuiHtwjA *? Qu^EmAc^viwrt- 

SLlEui oftJL#v cIäx Of^an^iAlt- 
10 'Tmix^ru OfndLar 
H ^AUMt S^^wU/nJüt*'. 

Jt JjTL of^i^LfrUtXGtfL f 

SuA jL/H SttflAflsAi. |uJl QjUj^Äai. 
icMAllt2üLjj!ftA\ |{ . 

tLuikC^L Lvi «Um. )Jjuii>Wlu^^ j 

£lj <tl AmA d/rryt. fV 

'fi.JtÄ (^ anAcLrA't 14. 


IE, al* Hlaluua£ J**. XiXiLuvvfcn, 

^l&lftftJ&tXcUasn, u.a. IS 

N!R.. Sft 


Ilfi'Sti 


(ftuJi.tll 

<£*0 


S}Üt£fcJt*ilAV'. 


P**A“L^i“T 

MP-SK 


Aj - tm£ sj 
Ko(A. * MttCTt i^Mocf . 

X. ^JfcftTU^Tp^Ä* H, AoftAOftV K 

Ä«t SiviMt ihm. : jg<ri 

oriil ^n, } A*J\jtfcti*n 1. 

It JÄur i««Jt4ct*4iÄ»v V SW Sj!L*W u.i , 
MnoWfoujut 4, 

£ («üu*. SdUf^) *£.*., _ 

■Ä*v ( W Sj*jA, J^u I 4o* JEVlk^wv 

Pr t^^n, . 


■*««* fli Hip 

«S< 

nit C3 jA 


»*t. Aut 


M. nrÜ£%d- UJoIEatV ( Sau», wi» U^Ü^v^cIve^O : 
ok<± 1 Hin at£n t L 

jyp. 


i*s-r° 


PVn/lltjt /JiPe3(ö/)vS_ , l&nA&Ac&Aulc* I 

' 4 UH rdaA ™« tut I« . 1*011 <Un rmM. | 

$ui i*t rt). 

JlPS-i-3 

a& -fit du 'n*Wv&tJii»iin Kl. 


iJjäl , UPS-^-i 


'mHJi AA e iA*it £ r 


öfn (mMJul. uhU „ 
ijln, ). 


***** iM* “ ^ 


X. ^ tö*jAi4tit düu i yiUnutuin< 

Sita de* ’S&ttümiMlA IV dvt 

tüäWuut 1+ **.1. ' 

OueA. AitdJitXi, Jjjfcuiuxiit 17. Ottc. ^7 

I. Qtfc UrU 3 Ü*U t&. 

CWttfcn.). 

&. aJ&> uuLt&JuU ClU 17. 


wAsln-t^ ^ % 


JT #*0.. 


wen J 
a *" j7, 


&.Ä&5 SLÜS**« 4 ^' 


WA 

SuMiudür H. 


/mAo^-nnX c 


waIä 


EkntTTTk + l tXX ^ i. 

TBrÄJftU® * 

kifX r A HHMUjt : ^ WHty 

r 2^4*1 iflf/W, 

d, £LuAAftnfiaX£~ dLfc* XiltC S^.y 

X. cLcub "?6utfv t cÜr XjuifLfUt b 

SivtAi4£sMl6x^L ^ /mA c efn^v ^ dLutAofa "*&&*. 1 , 

_4tJ <m* c ^ÄJt" 3 ua.mi,) 
iSlf.JC* 

Anii ^ 


CUifjv W f n<umM r JWtijmorvfcw. SÄufvftfcwt- 
e&O'tftfttt. r ^ 3i , : M djx>* 3f. JiA dmum, " *7 
Ctuctn ikwi. *** ^ jj jj ^»ItAgX o»7 elnni^übni 

^QAIddjwl ft 1 TLjIjhIJuv . 
fli on A^ ittA SoCJol- tö r Ml? , » Hi t. aw* J 

Jtnnt eni c etiw. gunuuwt SoteoJL It. ML. . — , ^ 

J&j !üun^|t tH>-n. Cbv&tittAm. Jtrrt SlAiirvS^ucft ^ . 
c) Sjt du iTUffgft ^4 j o A ^~ Uo€ic^ e e 

31 . $£uAoJEtAck ; «Ul £unft|itt#v T dift 'Io^cIqWu . 
f y^e rtn Ü Ojdii^£ ■'VLa ") J4. 

TQ~ StiW aixcÄ, ,U"0 +vl xOi^tfcnjtTv So6iall^v(5) f5. 


a, JUvy Sitiin. iwm Q^ c^j j^a«v u.q. , 

Im ^>ii*ij^£«>(jm ^A4oH^LsjiAi 
onjt imA £ ojen. Su>wu£ Id 

tkjf. Kipt . At mm mujc 
5*i*cn. A^u-hCm. 
Ji Übt Mw*Lnitn,j!K- tia 
mA-m^ wx ^ S., }« 

AAfn.’J'mAC SutW.H ^EÖC' 


i *«■ fc - 

i J* u-n . 


Uv »«U 1 StltWekAläS nt 

l£w*i»iAi£t D.IS in d*vn. 

2LÜT i . 

n£ä HcuuAinlt ^u. rrv^£ . 

’ J& m 

t *n» c 


«•fcjftfiÄ- 

cLaA X.. 


'mAt 


a.h.-djs. 

S»UjlM , &K)vutilu»t. 5 . 

4oa -fp&jj. Ult«£ 

} tu 

rtwA< 

(«*^) 

*3: 

Ja Ukf. t&.t 

K>ft . *" MOötye : ^ MOUJI. 

4,= ^ 1 


i. 

OlEfr iXut&UVkX , 

^ rrnaxA/stUvtM. tnm d*»v ^Ab>JhAj.S, 

Ojjtii /mit Ä. ; Jlaln jgnn .6. 

A) Atiuxa 1 . /mit JL : iruwA. «Mimt. 

a-ct s. ’ 
c ) Sö.- a£ft SauHaung «tu. 3&&AS. *9 

UnuL «™ '£uMn&cAu»ainvrTULfrlA4- 
WUWt 10, * 
ivt. ct&m OuAcbuicfc- 
Ircxu. Ajaiw 11 

* 

LO 

> 

-a 

ui 


X 

ftE* AuAjLtcunXur. 

«La.3luM , 4« ITlaitAcfc. 14. 
A*Sut «4 =ae m 

fl, . „ > 1 ol III 

StuUruLL R 

di« Jua 9&t£(JiAun0 juaAjc^Uc.* 

^utvw<f«t^3AAAtit^ 14. 

/ 

01 

>< 

MS (-Jttu2wt) 

a&oc&neuUfn. ' 15. 
oA juflfcttj * v^t. X<- . 


Si' im. tUn. miW- [X«t=3f>» Ckn , — . 

6tftfc.an.ct.fcvi. 'Vwtum, 16 >püji J3 —JE i . Jfll 7?,,. 

■S>AtJjjnvmtsL OjdtM. TUmjuiJu, . ’ WAC fe 0 'fey 

JRJ o jj 

-ftirtT. Ufrgjtl j oUaaaav 

ÄnjJ. HKMütrndAt 

uUn4_ rt. 


151 


rmXsiüj 


V - - Ov » I '• . ‘ N4 . ttvm Sl**&X*v <&£ (Ua£ <t*Vn, 

rlA ^ -™Ü B V. l I 3 *«&m*n. I. 

l*gf. Aimit . ^ A’ <V T 

Awli* J&Ü 

cr.<c X 


I A 


fWA C it't J^ C 

SÖäV 


on^or 


v v 

nujuTA 
l WrU *£#»** 
SiotmmA 


CÜ 


Ora.^4. 

im. djtü. UttiinJLrig : 

n ytiiifflmtftAttfW, 

JbtAChtM. “ 5. 
"**‘•*■77- ^iSt“ 

'YnX-m-t •Sf^A 


.^kt KmmUuüI S. 


gfe , i*t 

SmJ^lcMiiur 1. 
A i 

A i 


w|W1 **Ä“Jh=&*'S ferrsS^aU 


*W. ^ Aad* , Itttit^— 


* «4. 


ftnJijucr Aela^tWt S^, 

au. imU>ü£ 1 die Jut juHW&en, - 

WJ i^u^aWJ. <i*^f Jaft WtJLJ ®S*ut^f4 

Sfiitw.; %nit ^ 1=3 ^ 

I cbüi (Iflkut C**»x Sag>, %u*n ^ . 

IQ jjavcL ^uu»rv 4 ju£ Wt f^sitsuo,. 

'VHiHew fjy 3^&&o*utiJL4 jÜ%t_ ’*~ :> -*t 

m tmXnur <1 ftm, ClUwl t » 

aUrtuU (idaü irmi auc^i «mit 1 

Oitfilt 4>£h *<^0O 

Jiit t4 (Stiuvlt W nI I ^ I 
ü? _ y _ .._ oit %iwi Jim» VC (4= Lq 

^itteuWÜlu*** 16. B^. “aJra-=.2W 

I. M! -, ^ ■ 

«Lül ItActt £Sj*a*. du. au) 
oJt*) *|ßxi du 'tnawit^cliiiurtA H . 


158 


'mAnur — 


aAaftläb-, &&& 
QJJ-n- »TtAAtAT- Tjujt i. ■tftui-t TnSiictr.t **±*4 -£"'- cUtii 

ItUkAß^ul 3, 


'mÄTt 


tCuiikiA^X : dftn Qln*«t. 

A«Cn. (»hJlUn dgja Oj*TL TTV-'L- 
«ftnAftiflO %. 

min . 


V 

onhiut. 

kSXT 

?£***&■ 

■44mA 'd&AlUC&tliAtA i>o+l SulSa**. 
«Lea (Üdl^JbtlA 4^ 


v %/ 

fmkh 

ASi 

TWE^.i^i 

„ Tlfltiifmft* 5 

MMA“i 

' rnÄa, - t 'Sr=S'» 1 

|W £(*1* kumicJWt k, 


'Vniicfc- 

*-v«& 

t*n£jL JUUw4Xnt.. 

J^äLi fMlfti. J £ A 1 u ^ 

> e iri 


X simic. ^«u4vB«uü&»uims 1 . 

(Wfc Omtlutn kin^ 8. 

I. Qnf^lW t y*jt (<uW fKuAjUMvuutvn.- 
■tcliAp 9 ^Tom^vuetu lö u T Ä.^ r 


imAt 

is 

H^R Cütt Sfi^Anii^lcbJtuj&lt 
(SuJjcUt^a), ffi 


«mAd. 

msc 

OaI 36p^&£artA4i£u*vj (ton 
EwW-giTL Jl, 


fn\Ac{. 

k3o 

N~R- Sxt^tottlür 18 . 

£üi JumJüt CUbfooN^Xuinq (ton 
Q^ftnyhw.^ , 


WAAt 

kse, 

■wjgjtMiiaa c™t artju. 

cUa Sunt. fcUi dumlä*) (4. 

dt*=^Ä JLJ <s* 

-J «au ,4=* <=. 

**■* -ton 

Jufaw., auJu. imj^-t. 


'm|t C Ä 

äöL-. Q£fc*i du SäeSctu tunJL Mhu S£u± 15. 
‘x‘55^ 

%t. j mW t Aclifo^wv 1 

(Min.- 

f n\lm 

ÄJL¥* 

SfJttül. 0*1 <Wi£alt * X 


'mÄn. 

aja&A Aei. 


An iw*. 


Hk, -mit CLdiJaZ .fia 

8 J donü» JttAV 0^4^ tlLG^t 4. 


*n*U *• 

HoJ (ius) m. djtn. ÜitnJkuruiLiiA^ s 

o^A Atim offij$Xfinf$L ^Xin.- 
UMmdUltA S. 

^K;~r; 

^■t 4^ t 

$*. jindi Amfiftin 

SoMi^ s, 

Oucii ii£( 9laAn4 iwM SJtfoM- 
oin iCiEMffvmuAl 

UfcT rtnn^f a j t . 


A d i e « 

Jit-Sn. /mit Qnlildt . 
^•bwKbftfw i. o . 
o(r juJUm1iac£l /mit jm-Mi» *V •MkMr' 

(5* iW&ww i ■Rmiliyni ffA. 

t ' i& Lttknliiet «mit 

9 . 

An-?tA 

74^ 

§£. ^n£e£cÄmAnn 0 : 0 -. J0- 


<m&,kt 

Ti.'r 

Si^flintiv Jl 


AnJci; 

.ttk'MkSi "****■ 

«mit QjJtlSalAA. 

Onl OuSamS^ruL 11. 

JW A Sii 

'«v8c 


Si*&£ , hjL X*i. <ny k 

•4s*«*™«* 


«m-Ec 


Uw*im^t£ HTA« 

nit Itifiraliir a£v SMiMtim. 

^iU^ji mit 3n|. ß. 

U^hP. oUa ^utHdUm^v ' 
, )wWiv Jk ti*vv fttgBatftot 14. 160 Sji , oSa jbnJt^jJiXtc. 

jy> «Loa t*Xe*t 1/ t 

Smjvtl /rtul^W* 4 Xa&uauU*i I. 

irUi^t «W On^k u>ovoi . 
dutii ("mit t ^djM. mt*' 1 : 
AaJujJj^ i*l «yL' ■* ■ - j i^v^AuröKn- 

<uxc£l rtrtit -ftA. 4. 


i^Tl 4ul 


«**«t Hi 
X. /mit OßUjtfet eUn. SuiAo**- -. ,Äi/mAi | *tcU*v 

. 0 */ mi _ 0 Ä~ v*' ■ 


Ac£utu*L T ^jhft H ^«Actuit^tAi fxm 

I6(tn|^ S , dju*%. ScWuWl ii*v 

ScKulj miKwttv 0 ji.A.&r.y 


•ft otm£ Juit . 


* mX c » Z 


*nkt -H&* 


^lüAtin. ttib 

IWffiAivttJt T !Raa*\ax 4 jC'U'ttcL 

a*Uv^i. 

^ 4u ifyiUtm, ^6wvri fc* Af & * J^t. 
«£^ ')Wni 4tn «buÜM'MMA- 
aWJa 1 m4 4u ^cLnan 
^HaclftfcfAwU T iMut ob &l* 

( Hw*n« W^Mkciv, cwsUaaa. 

^fannglftn. IQ, 


H- rmit Qtyfcfc <^x S^mJut ; fljrtu?&afk*x H , 
SA&Wit; T ksn- 

15 4J,w. AeJ^tu . 
SWnebM tUauAW 16 . ^AAtn 

Sjttrtjt IT a.a t 

aafc ,Wt „ 

" JiAiMAA>nA /mAAniiUA. Keniat. I® 

cÜANH ^ 

HI "tf*xAcfusJ*AtiA . 

«) AtnTuiA.'VUmuwi Iwilutun II. 

&) <vrut : Sc&ui, Aiin. -Ewurfur. JO . 

. . . ir .. , 
c} Mt fltftt Umwauumu ; 


fm&.£ 


j rmdc^Mt CmaAh« O kJ {kwfl J . * 
uW u U. fljjf 

JjW S**«^ ( 3W. «XUS*, d*L * Oy— Je 

^tv^".N^Tinfh TT . Jra A J>J^Ä 

(üMH dliU Ulntu^a) 

Sftnm. muH Stvulür wU n S*4 ^£l* ^ 

dtA Sclu^iiAuUn W ö«Un, jm, 5u. £f j > Gy 1 1 ^ fl 

4u Su^vu^ttn ^Amut 
SbiAOit 14 ö-cUn- du diliu). 

Cluc^oiut^i^^»^ cwUn, m*w \?P # 

^rdAAS^ifci^ , ä , « 


Itvft't ^ ScfuJ^dtlAJAiWs (WiCtÜt I, 


$o*tAl J&AA. im. eU*L OuiAAnAidtst#^ '- 


W'mft t i* rt ^.; SB HEs jUW, 9* H '' a “ V 

""*• — ^avtv , AeVuwiAAv 1 . ih]V-A dQfa 

■*d.j ow.jf-'t Scfculj jutntcijia*v 3. ^~ n u.«. . 

atn Tttftt (afc«WTt»E<i) Ae&alyba + ^ f5l 


Kif. |Sn iuu Qid So&Uttn. 5 . 

«"Mi A«V^il3L 

cim SeLufeut 4. 

c- r .5 . _f *i_ . I. . 


^ &£ 


Sä. <uk! h an A^K»w<U*t 

S ittaua 7, 


'®***fl t A*it £ya, \felT 

SWll , f Junttül ■imv 

si*vni u*n. i ileÄtiji si»Ui), Os— 


Synwm uwiifri 
ifAA nntl-t . 
I r «Üt amUiu £i*XCt aJ 

CftO 4ft JIMt KfrljWjUZt a -AlcA, ^ U_l *V> 

wuU. JumuAAt Mm a j *S 

„ «**| AXMUä. rtn^ t * ). 

_ _... , „ » .» A*it 2itt-.C73.dSfa ^ 

]L. »n wunn u.s.. Jiiuit Jwtung^t > I | 

10 (AcUiifiin A.Ä. ll). ust 


3[. du. Jtic* 
illUn. 


Stafy «Lla Artouv ivn, 
'ÄAJvmArt ArnUAA 11. 

NJ[ 


'm^ct 


CH 


•"»■t 


(U|.UO 


SjV- SUcXdtfiteJfy ff *L, 13. 

UwfantoJii <r. Ö.. Aülu 

-i«. wtCt . 

Ont Sc&lff 14. 

CUc&Kt Sitten 6 a tt-ftf, Mn, 

U.(Ss. ) 

Sjy. «Cft ICmAuatL: 
^aWv 16. 


Jjjl^ 


47V&- nm&flttjit 


161 


' m * 

^£ l jU*uL fev. 

A&ün. /ynxt « i 

fon m&u.cL.) I von ScoAn- 
AÜwljtn otW CUi <L , 
iKpS- cta* äftsnc. jfraJc. 


ornJUA. 

5*fc, tl&UAU4 ^MjcJiiiu («üA 

Sw)ji^ wp Qftt Sl4f KtliiltMl 4 


wie 

JnJ'w' 1 1 1 

Eäft CUt<ici?.^j) . 

Uwtiw^ftü. f 'tlo^wn^ 5, in : 

oj£* jdur. llduuWt- 

*«, G. 

fis a VL* «w, 

ihS^cr^ m 1 


5^, 

Sm±. ( £Äbi£ii*JL 9. 

Cfl iw Sinnt ixw- Swt- 
^njunli 9. 

Uj cü 

®\ , —Jls» 

iuuJ. ^ * or?^^ 

ijn rtrn.fe' 

Xvl ,|büttu^vi StimAnmn^ t 
imWffttiJt 9 §g. L oSa TCbtJ^UiYTL : 

^uttic^ iiin. IÖ. 


h*1&$ 1 

NTR 

iJaAnmr- (mit A^L’Vtl n JL*n**v 
in . 11, M*f4 

(u)ä MC. dun<*&. 
JUMn $uii A*ni*o>rg »v 

u>64.) ü. 


mJß.t 

aIÜIuraIwl 13 . 

ih^t. rtnSc t ,3VLt?iligi Stiltt * 

h~*v 

KK» 

$ Iga^ Q«lSrft t4. 


®ni(»tjW^ — B V)^JL hi ■ «£t 2Uj 4 m OiüuA IS- 


"~ 6 -'" t Ä^Ä. jS r k 

\/|^ JUti*t SufrttwiW 

(jCJUtAKydO 1&. /m$c tl- / mXc Ja 


j^^fcSfc JUagtj).«. tflWV 

CWt S*L# l, 

«*** 

dtn l(aii|nwHAL 1 . 


'm&n.t 


itn&tLJi 


Jtlvnum*!. . U*£ Atorui 'iajQ 

Sj. Ätj. 11 4. 


5» 

^UH4e&i l n k Ae^Mu mauL 
„uxiM'ftti SatW&^iUicWui« 

JiMUn. 5, 


C&fc 
<zz\ £*& 


***& 

Ki l it_* r MAjTg . 

<lui 6, 

*"*4* 


'M» 


nn-fe* ^«=*P| 


£jjji£ . iix*i ^on£kflJa>fif *]x±- 
Uji/tuLtm,. 

Mmrtncftf n h ( Alc^l fliü&t J^Unftrubui» 

uwi 

THit Otjflfct jüi/nCTL ÜUflAan, 7. .BtncA 

OxtU 9 . <Ux S,ÜMclt | dJM> AMftti ^ ( 

u»uL cuict 

AtaJt diH dinJtXdbün. Qfi^pL&tBA /mit 
^wl IC , «n ir ntui a ti tkWMi. 

JUXkA SVnO»l U«M^A£jC2äAAi^t . 

iU-t&£j£ Attt jjjjt. Mi 

1. CUt SqAfdjvt 19. CLu^fu oJU 3W- 

joiU -|wi (U*i Uotfcn. I4r 

I Q£* £i+vn&>£ dit iCUu^tM,' 

AeÄZft, I*. . 

Sfupjbut, J&AA SrtJL dfljt lÜ!vMA*i>C. 
düt* JdM-dju an Jtiv N2»4a4 
O&SaW cUüSoÜM l&. 1 


A ^ A 


Anij miKa o& ÜWtAmA Q&uua I^h 


’-^-SrO “ 

1«4- | 111 jj u-.i.. 

SS-I'III"- 

-* äJi- ; 

164 


'mic-Jc — nmgA 


wW 

tfmiumHt 1 Smmi 

«Wt wuEy ^Acillfityi*. A*Vää 

1 Tf ' 

KijA.^MtixoA :*XtlfToX. 
ftifuliya^tuiwn. 1. 

afi 

jftttiunmtu % iutunaln, 

s°SsTr? 

fer* * *».$*£, <4 

*§)?dM23 

^ *ät®m 

'm.&K . Qfurtjfui". 


""S* 

Ktd, jlüh*. offwütaUt. 

Xffany 5. 


Ji 

i- 

Lf] 

**> 

duE^tAjutJJS. 

juiMfti kijtoni 0. 

OUuft iMit fnuiUifi^n. HjuA.« 

J**"* l. 

= S ( = Z3^i. 

■fcoR-*- 

Ztlttf 4vit £g. 

S«l ftUjUmK»fa<lil l A 
S»Ik du SitL 1 und auelt. 

^üjl disuan. AxS&d. 1 

* = za .;. 

— j 0 


tt/uuuj ffÄ ♦ 10, 

4 

Ln 

ja 

? 

ürtt. 

4fjfttptl\.. jü#v S«ut 11, 


*"3*9 Mfi 

Sssgt Qj<t Kut^ tt- 


^«■3 Ts^ 

§£■ Xl*nfiv (*lt 

^Sßdjfn ^ 


«9-* *«17X15 

{ft, di*ÄR£t I+. __ ^ 

AAmUKwtjAUnii.HT^B t 'Syl*Jl. 

^3* 

Uxill -t«i- onjirÄ . iina S JL3£- 

■ — # .da I C_i On&«i£ um SeLu junai 

UntuM.') B. 


**33 «“11 §£. iWUm I«. 
Ktffit. NTt" 

^Jbm^uAAfuuLfi* ( dU*rt ÜGoftl. 

Kfrt^uorvlctur . 

Hiy uit «UuwJt l 1 *^ J. 

Xipln SilUfutfit.; «mit. &lk iW. 


X. «ttn /mit &lk iimJ 

V|t «Üür (da» 4 tH J>m ywmXV 1 , 
gl) /mi - mut SuffuTeJU 


TA- , WTA- i NT*- 


wi<t * iJN: fiTfcK- 


ü ^ ^ e ( ü « 

, MCI) 
&) -nut § „ onATt at* , |.S,i 

ffwt toy Jflw. um! man. 3. 


i« « » A 


'Tr\jt *buf imuL man. nuwmt X4i|«£ 4, ^ ^Vl) 

c) rtnt- on*l mMunatim, ShEjtÜ ; 
wt^nt (w^ u**vL (tü JjuÄjl ^ ^ 5 

X iuul AjfcifatM, 

«tj rtmt ^ JÜWlJ, 3 «l£, 6 < 

£} frnSt Jmwi * 1 . 


SU v% 


f (IW. ,1t/). 

AHmtt . Jllft t **)* - 
Kin<t . woy . Qua£. utoay’r, 

A*W. 

ft. 

X. ix»n 2tflA*vulM., 

u.*) altjiviui«. : .ttuvlflM. , i»t 
AtiVn 9 . 

Ott MiWt |( mut a*vl 

a_e&A. jn. cUAfcA*n *. 

3U iüX , 4HH SjwJ. (m-I ) 
AWtt 9* 

ai ijttXJL Atluv&y^n. , Aoti^Un^v •Üt- 
Jb-C/w tO, 


JVl 
nnytnofwt<.aii. mavC ****-> 

•utfcAJtÜM. k u.i 


*uit*’l-JL t; =up,‘ 


•kj .* 1 " n _ 
JLt£. Q £J 


äU. * ( Ö mi. CuÄW) 

5 r, ü*v cU**v t 

mit *n wW (**■*-««**. 

" — «Um 4 mu xm jgufraiXp L 

c) m Ü : 

ÜXiOruÜnA ^ 

/mit oj ; Ufttetotx Atur. t cLmxA jlur. 

*EUfc**t v 

Cl u xt Ut ^v flil^>jwncfc ; Ck * 

„ .Atfcn&tftt cUuuJv iuft XitiUt.* « jffä J 
S*££*t™>wL UiW 1 . 

(^iutut.) 

4tuL : diutc^. iltir. Atui£<#i 4 (xithn) 

TT üott Süftijrt. 5 - 
/m.t 

(rtlUot) 


3V t 

*) tHrtn h JUmM H^fttultulu 

jinfo^ JLU w, KuHtlAiit £. £&L 

X) TAt uuviuli. «cltin f^^vn 4MittflAjJ«b*uUn 

$*&m i a« ift t 

c) uyuUtwt. } in Iteitnu ^uuttn *A. 

(j>wl < TH<r*i f(gftnj|inl|*t. ^ gLt ütv jUwi^n. 

^Jilan^tn .UtW) 9 . WU . 


A^auett £ yi, mul Gut - tet 

JjltoO 

iUx 3«4 , < 1 aa StmW. . 

*. 

X. OlC|)kMatMi AMul^tXwLSuX Ja,, Jx* 
Jb** C (dtoxitW. £tW) üm^ dum 
204 , Aa*a**v fl ) mbcSdL eu*v eU*v ü >4 
«tbJa#v It jx. iL) 


31 . MX d*«, Q*i»dir/<gfcUV* 


'mt /h 


(rti) <ynt m 


'm, Ai mt 


£* 4 «m.'*<* j 2 s 4 ikon-*** 

^in. cUx imk&cA, 

IV 

( du» Söilu jimumi ^“M***^^ 

• 0 ) xm Sjmao, um totUi^" 

u^vt 14 , 

ij* fpdmtMuuli^ IS\ 

/yiAeA dim So^ti 16 , 

f — > 
J>^n. 'n.'m.t 


uh*, iot Csta.- 

ii 3 m 

£U &°% 


dm 20 ^ 4 ,, 


m 


rmt 


X. t>m lüwxtnli 4 *Uv , 

QJtE^Bjmiivi I imJ, %*b tnäSi**i, SalUm*. ( 
UftutfwttH, u.A,ar. 4 QAiAiwt (i«v 

(Ul Qm Sc %%ni±h 1 . 

Quct in rftrn. CUXfUucIc! 


Seiynifwmg utü , 6 tim U**,- 
J&Unn 

”-‘Ät ,&?.■*■ 


=•5*=^ 


<mtt 

(imult) 


'vnt 


H ot» Afw£*mgLu , KriomWuit J&uujt*uU« 
ttlujin 4 . 

Stw nAW.mdt «ImSoU üauL AaM, 

&*± a S, 
flnrA ak 

yi^UxiAüUn 4 , j.Ä, i 

«»■ tEUtUUU .hUl.dbüiSUjMUL 
lütt t M «Im W und. 4 it W 

XJujtA.uttiai 

3 äit 1 «uh oh IpliHiM Ült- 
Xin «muI xm tGn.- 

«mit jbJ * 4 m 304 t 1 * 
4 a* \G» 4 *tt£uidU, 
fttink in dm : 

*üfat 

Atkgt A*i± Mfat 
Kbfit. 4 t N 0 YT. 

dtftb ttnjHJbtiJUtS&tX ki-a - 

-fwU ^ j ifftbJ&CumdjtAf. : 
a} ixyn dcUnm- IÖ, 

Ä\ Axm, 4 U, ■SckEaLm. Ju£t m o. , 

h^u£ji±*i Jl - 

c) Ä(™L , iTWti? t Sxluva ( % Ä. 4 m 

17 , j am UuJcm 13 u i) 
^in «Um. OuiUUnck? 

S+A <m"t «tu. 5 aA*& (Ws SAJtWi & 

- — &i£ 4 ? ^un. 4 aa üun 

^aU ha dm Kn jatttAilu^ P+. 
=ul 

o. e 


!£«* 

a\ Are 

se« =^d« =Töke 

A ? ( A J 7 Kl 


Hi““ 


a e 


»mt 


JofifXn o-.i, . >1« Shm hi iu*£cXcil 
{ihihuwimauiIiU *VnuUtg(iHUntt im, 

apUnJS AfHjtfuAl WXuW 


rat *=» 


a $ s > «uivi 

S aJyd t üng : K u>«^tn • 

uUu4 *V 
t>^E. cnuciv W lJ 

( SflU^mtfiiit ?.q.. ^ j 

üth 

i*t «Uht Cu4<tHtfiJ<i 

w. -mtt («t)lfr «** ("*«■ 

— — ( Albfert. 4 , «tit- 

iTvji/m.$ , anS >* iibn .^ ün^Jim <iy 

^Tüta 

<^. Ki^. mht£ . ■mau. 1 ’, t 

=Hi Spi, Jtur. «laMtm. aüA. Sjttt. 

(aJUjäur ibuwut- 
■yitlwTUiuvt) t 1. " 

^R> f) « M~R ScJuuu&tHw 

uiwwitfeig« Stiele 


=»71 — *9< 
äaII a. i t 

JHa a i 


/mti <== R> 

« A \\ 


'Sti.-ii 


; Sait 

jw-diBlflutllluult; 


(alt wtj Al 10 , JjJ. um.- =53 t 

ftuck *VntjL m A a U L } . A V\ 

ft ) iTwtlluiit. Jlliww. ff»; »ff»- - 

yJU* II, 


^ "La ^ 


' MW V 


ajdjW n, 


*£) cW> CUnt amvu ioÜtMi tÜn.- 
Attfi4AA 14 , ((<J, . 

. /VfubwivCie&. 

jgj t 


■*?y?** 


m 


OTtt 


!™wt 

X. $a*nA- *♦ 

^ «a. M^vru lÜK^au^i- 
(io/> dt/vv 

cuW 1. 

X ^£di^ ^irt. SoW V 

“ L - 

1 ** 

Mi 

'Lj, -=bj e (=u 

ä Ä im ( e*i 

fiat. auct.«H aucK. 111 


31, McU*iv Qu^Uwtl;; 

Ch£* nn* c «t 

4 §*. Atlant Mit HBj». 

& mv£ad&4^ s 

4 ft 

K*fi. M*Toy; MA&oyi 

“"»iAt! “ A - 

* s= ft A, 
ca im ( 0 r 


<W Sift. (* ^£44 . doA J^JI, 

? IMul SlMjOMit. 8) , 

■- 


MiAÜntwv {auWkitl 
*rw^ 
^ nm 

4uXt Zti. rrritn. A*6^tEJt. 

Ju^Aüj»* OiwunitiMn.ir.0.. 10 E&. Kut it. 
mttj. 


«tj* "?«-! 

AAjtDJg. 

SawflW^iit <li4^>pjiftfctm4 li. 


wt j ÄM«* 

aSfeiüW. 

SImüIc».&.. 1$ 

<*^f. mit . S*Ami". um. flütmet wm Xbrni-t - 
4m— g*.rt4 de 14. 


-*ü *t«4- 

A*W5l «&. &w, AU. Sat»,, : 
4** »& oiJL. IS wto — rmtn. 


110 


wct ^‘- t iSWH 

ttnt ^utM 1 

-‘fe-'SM “ 


und «vitittr Kjruyty. 1. 

&SMJU“- 


üetsgt Sf. 

(Vrut «U^M. rwttaj.t. - SfUbM 

jouikclut«. 4 


' mt3 ÄSM 

Sy Su&fttcunlür 4 iiA^iciuÄ. 4) 


'mtfm-t 0 ö 

filfnt Saju^t 
■ * 1 ■ j ^ jSsskj^’ 

Mjl 3b&&AA&*u]k 6. 

ft A 

JrIp ^ 


Safcgt- 

QiCtJWdt T Qftjudftjl 


unt'mt 

jUßujtjjj 

Aw\- iwuj. .^uwulin 9 • 

9, * 


imtrvnt 

a a 

rr^iigt Äfft; 

Äaa uffuJ. KjfeatbcA- 10. 


^ znu 

4**%.. oniljttur. fall) ,6<4cfcg4v- 

Z°M) 

m* A - 
CWjt mm : fmdl. Jtlur ixn - 

^ 'ü H.S. 

J\S J *l«w € 


ont'Hwt'^ 01 ^ | 
n a1 

Su&Aihum^ 14. 

CUicl. ft 

9 A oW A 

-ftf« 

Sw.. %M|UJUȆUA. (cUa 

If. 


.mfcnar Ä«i^t 

£=■ Ä ^Vl n 

J (» |f U " 0- 

r. 

nrul JUMftR. CLu^uiuuft 16 . 

jtrn. juau. XutL jftüwJtkd^bn. 11. ' 

“ 4 

'SIv’ 


tu 


ffntn- nrntiL 


'mt'n. * 
nmtixj.t 


mbn- ™ : d*«. mmnum, *ctiULttn 

(Ulf ituw^ L 

<m.t*h . An. ; ^itiir /mü Tlowrifcin, 

^itn . ( ua!) : Jo£urt^<MTlAMto 

TtwÄnifht 1 

3 t WJiüA : o& (rttj) 4 , 

HZ7:***& 

jÄt Sttmufc'iiiL ^ iUh MnfaLtin. S 

■****£ S«at i 5 fL ;%L 

Ortdt C, 

S & T 


JUnU Q 


OrntjL 

rmtn. 

ftnt*. 


•==ci 


SA Sa&ofcnltibba 9 Se&mn&u™ 

► 't 1 «tat ffR ffnt u ^tmAwL. 

Mit , im. Wltll rn a| 

Ätilül A«i, /rntj . 

' R. Ä ft « 

iu«^ . jß ,_ 5 a J 

3 >««&uimmLuu. : 


X. JUjajftm. Aurn. 1 
A. ft 

ugf. hofii. fine ; ’tMdO . 

X «ut OXjtfct Jtn Swruju. 10 nln 
S«tt II : 4 *vn . (jstur.) lUyjiyw. 

oJxXL*. 06^. : JUxxwn , 

ft, . mul Ajv i ^tny JkAASr t 
13 

331 -itwr, 14 j rmit : julmAfm, 

CtndAryrt, 


ymrtAjUl’Jö W M ^ 


*■ « , - 

^MUi.K 


^ Yj w 


iitttn AÖw S*um J amuMi^m 16. 

& 

(V. AX^ftHAUAV ^ ^ImrV.CimAlJtiUtMAAl. 17 . 

OfftonftEsUm, IS. 1 

* Ü& li 

VI. rVvut -&.*. ■ ^fctmweLftm Jttur . rmfomy^T. 20. 

<mU ^11 A«%t UijUrA, OW „ 

ä H S y ftA uiiur: W flM4tf(ud QYomi 

to|Jf,hSjit MTO* ’ ^ 

“)*«. .fwÄfiA«£ti»vu££ft»i OuAfUüsiU'i: 


1 K "1 

!MTJ - 1 
m 'min. I , rwita . 1 

n ffTti-Jl 'V irtt uo*t 

A«i, 1 

-&) inv timi Ou^fltnutJT : 


mtiuir 


'mtn.t 


■rntna/ 


ontnar ^~ 


Ko fit. * NNTpt : M£«p& 

X. &^fcnt&c£. . 

») ih» S>ticU s. 

e X> c m .min . ji J* yy*. 

"" l» - 


0} ^au^Jt iUiWum ijjtnlnAg 7 f 

3T. Jk$Ali*h i>wn. 7 j ix^ 

Äoidm. 10 u..a.*n. ( du ^trnueU. 

^ut^> Aüuls «Uh dim, 

v^y* 

JUi^tNä- 

X- ^ 

Tstut JUH JutWUA |<ä£uvl- 

II. 

4^ . (/jj.) ii . 

Ojua^ impn t <L^ SWt*£J 

(iiiMtw. n. 

CXuelti jiwunJ iA^ »‘—dm ffti-nif 

Jt U^tibuuA&t! Sgwnaiumvt^ 15. 

^ ^tvt 4bmcU< &AmuiuviunA 
Ä<$&CjiürLr 16 r 

JUSi^L Jji.HH . 

17, 

(ji (v&üft£ul(A^ 

JiuyiU I). 

<**t SoUfebutt %iöA*r, 19. 
in - 1 


0 C U4 , 


W(1 UHt «lat iti^Wn- , 


feudi ^TÖ* 


‘ ii - 


«U 


'mtn. 


Jfrekjt aytilHrK 

i^anuLifUuwt ; jücUi^ , 
jUffctwtntiig , gAnAu. ii..a 

Sj^uHl^Wt UOH 

“» ”» -a 

=b< 

Ä 't j ö ' 

I, i.Km, 

o} a££u«V : 41L*UU4 r| jU.il, . | r 

OUAC^L ftvjL fl£ ; ^OA*«C + H * 

'mit UJ ; am. At«r\Am OäI 0. 

7( . 711 , 1 
~M , 

( 4 &)inAjciaM.4 r mAutjiln. 5 . 

tufe. |[ 


21l?~- 

'»w.t.JL m*h ^ cuifar&ti^ 7. 

, ?Tiir7‘“- 

C) i*i t 


QTifcjt flnV JUftiiig u«ul. ^wulct ua. 8. 

2711 ä“* 

i) J*t Jul t 

i 

4ni.lt ^4 r^j. JA-*“ J jS* — t *), 

TM?« - l 

31 . (mmI OtMituJfUnv f aEs 

wUlu Sktit (O.JuätLatUÄt* 

#*-»1 H * ' t 

Afi»WL|t II a,4 - 

MH SÄHfllt Wv ■ t ^,t** 1 l^ < ‘ l n H 
tijnA. JX«i. uMeli. H , JL“ ^ 21W 

j.+ /v-+n+ JU» Juetti«. Stetfl 

— 2=^ («iXTsi^uEO IS. 

j]«nin- 4 - 

* Z ^Sft; 

?"»7h~- 

IE. im. «Um Qu^timc^ • 


pÄijtrrr' 

a_b *= a 'j'| 

*5*11 I 'VM.'t jl - ontn.-^ 


11+ 5 Oüüii. t |wui 1, 

S> ftufik +U jum^ 

^i**w i 

3W*tl 11HUL Jiult^ 

a ä, l. 

*?H“ V 


*«£* “Ä*SSi^, 

****** ^\^^| li.tL. 


iTH rtnU M ftü&bi^&fciit 4. Sä 

*= tim -- 

'Vntji 

— w'jj 5*. in. jä Wui 

S5Ü**&Jd. D-,ä. S. 

AU 

'mtji-t 

TT° 

Xa f t Ä H*A.p±-. t M£p 
'mittag a 

h *T>°G 

A <5 1 ^ / O *T& Ä * 

1 1 ^-r~r O 

«min. 

TTHzE? 

kifi. ftro . 

ZLl, üIaUjui f . 

Oju-fcl* do*h tm- 

AnuwtfcUihiMu 3, Sa. 

J| *WtW L WUM 

Ä 1 aum ^ A <iM«m 

y ^])rr ^=r- 

‘Vrrtn.'t 

^ ^ ’fl* M jW, £?4amjjlu4rt* * 10. 

ft ft 1 «J 


1 ? M.U. aW <um «Ü4u * N , 


mritnA 

“ S «hJk StAtrUttuut AU4 

-=-A (fcfiiac a#**) X ^ r ('jMlwWitu^ /miUOJtH- 
„fct4,ftieU*i, aua Tut aVwj } l^. 

sliT.A-b" 


JL fln ft Mt atim ^AMA«nJK 
djU> Q*ÜuJb ft : UL §£■ a£^ QmiMftAt eta% SÜmwLl 

I4 + 

•tI' — Ve 


A 9 Ojf. WJlA.t . * 

TT * 1 


TT Ö * Mja. in ia-t-OYit*.^t 16 
ns 

mat?m — rmt-n. 

antU.t*^| ^ |f 

Saaat i Stt 

THftelctq>t O'A,. 1. 
cU*-not . >vytt± CJNM* uutAtntp,* 
^ktv. 1 

THL“J 

&j4«tjuHAc^4iJun. 'V V .Attli*." *»t &*L fm-t 


•nat-t ^4_D *— 1 c? 

icfiftil JfuLK. CÜdAiU U*uL 
UltMt. 

UMAvnjjÄÄt 4 <ßU mutt) t Mt 
«tu. OftfantÄh. . «IaA ^wLvrii^i f t!{ twm Jtwt&W «JaaicL- 
Ä, 


**■ *>&*£ 

(uom^Lwtfcwj 7. ÄkHft. Ihü.i^.j.6» 4 S 


«t* ÄÄ&«5 

£Ü- -ftim/ SbtL 7. 

<L& Aüffltltg * dlt ^Cuuniffl {'oJ!a £(i£ cUa 
XÜ4) 10. 

=■$&? 

'"»"> KfeMs? 

QaL K?udtiHA^tiLJ< JJiSa. 


mW 

flafftgf. Anif A~R , 

KoAttftfhioift fülaif «jU*, 

SaUue.') 11 . 

'"T 1 :& > )5l' 

Dat.nuaJi k SS 


QmA. in, ainbnllwjiwnH 

<*«A2- i». 

1 ) 1 


5«afc‘ 

QkI S&Ln^v:t.(>uAä)U') M\ 

n. g— > m«m * 

la d a b I 


Sf». f£ESty^Mvui«tMiw. ovcL tff. r> v 


Tfvt'n— rtruLj 


KofiL A HötTr; MtoiT, 

Jjt*. füfg. jH Mtw | — P*Mrt*4 

. ; «U*. CUtfg i «lä SitkAMU I. iX g a TF 

ahm <2 

Ol} tiÜUlStHjÜm k ^U CUl|jAMtm CJIküL tfnii^.^1 ^ ., ^ . 

utio^^uWiJCtAl 1. >U*t *SU, 

£) «tu Qxtu ) U)fr Mbt 4lM MÜL ^LL 

(WmwfltgÄU V Jjjj 

QuaIi WPn, i(H ü&AUt. «tot Sutüon^ 

AiZdtijcK T^ n ijp t 'l'lA 2 3 

aÜ) CÜlum «UnjUcl'ttCtIi^ ) de* juoftiiy, 1^*1 

jwntin fc pl fmüffin 5. 

iW vfmai .Attk ftiwk tW JJu *mm Ql a c. 

4|..J h aJE - 

C) ^untU. Uü^ /&WM]tkn *T * Anx. ^ jjf - 


ttofd ^MWri^MtolT, 

Jjtx. UXe^. 

X. - + «Uk CÜftg i «lä SitkAMn I. 

Q4iJvjmX|^.Sual^ 
aü^ du^uiUMt ^diA (w(jUMhtl ClXt^jL 
utio^^UMniJCtAl %. 
£) «tu Qxiu ) U)fr Mbt 4lM Min ^LL 
«tun muui V 

Auel. (xp»i. den ü&AUt. «tu. Suttuift 

em ua- 4, 


X ^gLLcH 

bl!) CtLum «Un jusltL Ct£c^ j Ja jiglty. 


9,1 -«aflt 


JnVa in 


CUtt Qt- feimt Jju i mfru . 
.au," 4 f. 


"t" &-*— W **s‘&ss l *a<«m. “ferM.?!* 


JUk£Jvxu aufjun (tWi 9 » 

4u. d«L Seliül. «UiälflluUtnfD, 


Mutll, Gl«£. 

rtrxt'kV ^ £&. U«*wivai£. 4 lt. 

nnt<n & B £2 iat Ä«L im-tn 

Jv im QJA f ^ummw¥iß/n* t ' 

Slfc i/n.eU»n.£Wi 


1 J ^ ludbJUtt 4 lt. 

l£ ÄtLrm^n 

I 1 1 tuufyUwmwnUv . 

|l Ur Ml^HmSiUCl 

•Ik &u«ln.*iiuil l&iijiiil I) . 

I £«£wt MMüiutt MS 

^EMtitvJUth. Hä . 

Kufit. NT* - 1 Ht>« 

I. /mit, Jtni. 

ä) fmit^tom. ju&CMivwvt/n. , 

*U*l *4.^ 

/mit ^I«v)cww|i|m.IS i Jik 
4MU. Clluut Aiim 16 . 


ifeTP 

Ü ,“ t ~=A 

^Cv 4 - 1 OviJ 

Ja« , Jfädk. 

**** * aä-J 


mut ^j/ni. jludbui U.Ä.. I. 

J&ur. JfunAtm. J±ä A»C ^ftHwl.t . 
AM«unimit/Um. V 4ton, 

rtwit ^Miclv .ftiäxto/i. 4. ' 

{.fix ntuJj.^ JtW. juc&ia&t jniHHuEim S. fit 


f|junl Sut>. ittJlli jnn.j ^un.JiNl 
jkwt. 

wtj /nut^ . . . - ui«UiU A 6. 

am tmAj-Z AAft^W.T. 

»C^d. . 

Wn /wUj i-f jM^cOtwuciüt t. 

tthfi rtfrriitj. 

I. -p**tw*»v 

Jtwi. 2*i£ UKt toll ^ü/n^DUL Jmm 

Jfüx. mjJ J|-J _ 

(TuA/m#n/v 4 > Jnwji[ftnjm, 10 ( laufin 

II 

Jton.^t*n. IJ, ( JtwmwUNM. 
awitAm. 14. 
ivan ^mvi. M**n. 14. 

H M*nA. fuo*Tln^»ulUr) t? 

IV. in lUni (Ukiiuuti 

■^X rtrutj Kwi^nnin. K. 

Oi«A rtrut feit ani 3wf . ‘ 
„OinlAilwlt/lÜdCi '"^1 IT. 


**—“ OvA-B 
a « AI— 

.nvr-r /ft” - 

^UU0*^J 

Tarin 


V. MfUMuklt ifuuA * 

a^iux (m. Ja rt oX* - II, 

Jfe) -^In. rm. ^ Jf4Nclt l, ^im. H. 


«vutj ^<5*4 


^ 3U}. Jlfi &04VHUI- 

joUu Io. 


w i & *•*■»«* S*tft II. 


o^5eÄ **-*•*-*■«■ tt. 


Sta£- | Sipolr 

m«Lir . 

X. , 

sul,a«t I. 

cuiÄ, «Et ftuyfr o^^tiutA.cL^- 


Quft i*L %Uti(H jS.i 

| m<Ur Sthir J Jowt Stt r 

' > wXg r ’3f6t Stole Ja* ?&ui& S, 

Atifc y rtn. S täfc a m . SfoAuLvd^vt 
im «bei wmi 

täimJar J*Äi<H 

*- jCi^näofrfliuatUuN.N.'Cuicl!. 

.'fl» «4* SwitM. 

4a» 1 ^Ütlfl AMUl iU j>£l- 

jtAnk S^mWl dÜULMl&4*i S. 

Wg Lrijm «*-t £*■ Siafr <tM , SauA'afc 

■ 4r, ~ ^ ~ • rT ‘— 'ttun£ 4m. A<yn . Siimiwth 
sntit. «butv ^imyülwiv {vom 
]U*Uua) $ 


u-ri-.iv 

Uta^wvflKLJLl 

& -, l l lfe* , ,li 

^ fl 

M o..«l 

fl 1 =■ m* 

IImhm | £ 


X&l-Jtfl 


ns:??, 

H»T“" 


31. lltobtayii Kt. 

^Ww4ähA im 4&m Ütt^iL: 

U WJ .Slnir «ZjA QttuU. Itow, S»tm Cl£i. 
5*l) «lA* UatblA II MH.. 3> ty 


<ITuU|r Jl&j.t .s i*ir «W Uottcl*' 5üut «U» 43 ■ 

“ — — ^ — MMirtjatt «a cSt. d. 1 

I f» P J ft K uitn il»» Mimai m v Mitw* 

w» ‘s^uxiiiMt n*» £R, 

Wu 3fW „wÜ^K-d** a^’ 

— “ : & im» t ntUjtfct 14 AH, j MX 


Hü , Ift* 
"Lift, MS 
JK ft V 

l u Pfe? “ 


m 

<>nd.ar t J D l? . gtj +i — •*-•- j, 

^fndta (>mil lOaiftt.Xnifuulur) I, 

K*fi. ‘‘«fffre t *■ Mo^f. 

■*fw*e&»n. , Judon. 


Q.. 

X. o?f g . . 

j«4iiw. {Wfc^my j Rn W giml | ^mm,4 | m 1- 
wwdkn.f U..Ä.,) 1>*Ä SuUntn. . «utli 
IKm ‘Wlmmd. 4 uwl Jiwj* 7, ’ 

War 2 j *5 <wüt dli n iWiiidt «Jan 1 . 


fmAar 


l* i i,li "i- 31 
M rji),ü 


HMlAT 


I. /mit. t*t ; 

^ 1 >WjJO jWW iiWt^AiAAfiilm. 

AfuttUfv. 

X) jVrtit rtj II ^ auoX 4«i£ U u.^. 

Iju. i m i i önJ tow. jmltoy. 
e) ulwi Jutn. 1 Alm jtlur. juW i 

«wt JJji 19 j Oüfifir W Süvnt v«tt; &' 

>fv*mrfiA ^fart. 14. 

Antt im : iMtnMr i*n SÜmU Mn ^ fiott 

JUuU*k H uW. It . I w X A Ck „ Cü 

OmXl nnit fnM^tfcUtMfawi jLw )| U jJIJS 

*T 

d)in «Um QuUuiJtt 

™L,W «feda»«ta3W(rf (Ida^Ac ® ?■, 

•“ ? Jtwv SuanJL »Wi 1 jfud. M- U }} tl> O- 4 

dMa ix. i,. 'VJ to. 

JE rmit Q 8 j*tt, 

^nn. «Ouud*«. , ^0*>i . u**JtlAXmibn- *• ZI XI .HR .. $(t 

Wn. «wW»n*M, 3y 

Xun. *tta*ti»n. auuu^uüclubn. * SS. Sj* 

*fi. llt wiliM yn . 

X. „yfuMe&a«. 1 imi.l&^ixvi^uafuin., AciuiaijM.u i.14. 


X. ixow, 
M ix>xn_ 


’3&Kp«vi illMI%4n ts Hld. 

TiCiHwnd v glMMMn, 34. äj». 


IV. ia. Jim rtiikJ.n.£>, 

_j ■ j-t SetuüftMdtm. iiiui 


tim »1 (Ö3’) W <UoSUt4» 


UA 


rmdur ISO 


An^atai 


dLn-Au^vL [^di JimSJÜitL 
d*vQ*t*it**y*t) 1. M* r 


tutluor 

MM 

&wn, 1 IHM. /mAjgj ^JuilNiL 


mwtj 

Mil 

AtÜiiMt 3 jiml MyiftJ 

4 jiuUn-V 


imio 

HM 

,li,J , i UW ( SaJi. 

-*i- ,“i: 


a. 

^vuK^ntA Ulo-tt. 

Uh^wmCh&cA.: 

V-h.M-i 3luU 


I, nyfnymntifli , 

OhÄ, i Alff) 4 , 

CLu f fc wi ^ ( . 1 >iiMniimit , ua , 

J 


ü 1 * 


.i 


I, «jEi (uffyMmlM^ t*w«fc£ JM, iA— 

QÄjAt Jm llmW. ttfj 

jJucUk^ . fiÜU dLUu.tGu»**u. 


M mUw 


^ia Htvirtiif i f^rtiifl r fnn ifl 
^UfAKtitnui ClWlnii 


ti.iil 


t 


lll 


du. Aula*«, . du. SsttUi in, 

^üwnulti tdjuw.) 1 . 
A)jH>T1.^)ULU£jülM. Ji*. 

iiMUhkn. Atttbi (/mit Jua. 
IWb dt* 9. 

fi) jl /mJ*& Vn oft iitt Ji"- 
iiM^ : «U. fcfljtt JOL 10. 


iiira *»■ 
* 3V lEaitoLuJawto . 


I. giuctütUiu K r 

j*i i>»aQuUm«l<; 

I q£| SgiftK 

^14 ni < w^a f ■ 


<VKaU»- II 


Wmt<lib Sotliu SsUw- 


H, du. 


at* rf»n. oü»Av^)ulij*»v , im. 36***t- ^ 

gtfrfrfcui. yfctJoi.il. tx AMtT'. Jjjtpuntn*. 1$ , 

Iwi&aifititai ***-tnil«nt * 


r?*-i'i 

ja ~iimi: 

II: v.. Aut SJe* . 


IM 


l«l 


rmdar 


rrrutt 


rtni Juifi yn Snt^cHQjtoy ( j£tw o I 1 M 

Tji; u ; 

.^futck.r« ttj* J*LJ ui Um 


ITÄ 


J r ScLiftlffV dl» ^»tUiUWdt 1 läuA^K 
Autl^fn Sud 

p&iLrLfcclutL^ti* 

IS '-^ *!± rn.t i, 

AcViHift* *l <yiZ*3l 

H . M, Oji iibmcItUi un. i (Jiux* %.- 

iü 3 ArMwftirUia sÄ.) Mt jin 
SgWAUtwW" oSU &*W«t (Mn ScJtufi- 
y JUftufom 3 W WfL SktfeMt 4. 

M , Mv dim Jifiit S f ^H,- 31 ^ ) ; 

nÄjtj^ A^is ro» smJLcv m^A, 

JV. W «Uwe fSuuiwit du ÜUtfe fuii J.ll l •■ 
/nlmUumU. ’%?%*■ ^*^9*" 

~ • — W v Up tw, b. 


($4it NSj. Aal ijn^t <Jo* M4mn * 
itcAt i rwlw <f!*tl iM»£ti£ 

ri^nntnuf ^ 

K^sktin. 

* MNT- s * MCT- . 03I B. 


‘im ^ 


0-, SimwcAtw* Ülo»tU . %jkU . 

I* Üludt im 

AftJtt) 1 ! . <Ukclt : ÜZa/d$m*j£ JMii %a$*X$± % 


WIJi=lli 

fm . 

IPSV-H— 

cH';..l. 

ir “i* uw 

^idw IcSsq 

6^s Oüw 
lut. AmJL Mi 


JL $fuu*&± S . 

JQ . Uloftit <U* * SjwLbtJU. M. MjK. j Mä, . 

W- Qfl^iAt m«t cgj, . fafrfcfciTL 

CyjL < n Aic&l&t M- i. . , AUUffUL SdUat&4MW II 
AtoJtt «üu attbn, Wv. 


R. SjmAnaWji CUcniU, . 

tU«lt Äfft JtinltMt 3Wt (t ( CüufjUMM, SUb ft j 
MtJUnjUn. Kcfitnsfet. 14 u.4 
n » c A ix>wt 3«fiAJtt jumia Uftjumfct ff . 

^ ■ Sns&Jt T Q*y ti y*tWt . Sut (£] J t f4 4 

^iUmuIika autelu 

*■) ffhit . ^Muttur aUfl. ^nA^v 14 h!«i 
SacAl. Jti tji± ^imftnifay {di*. 

CUiyAjanfiAut . 
'VneLtw— awAa 


J*1 


Audi- ‘M- 

<*t* Id , 

'mdüj-tj 

OTulft ^ 1 jfo-. d t* j "* - jnyift.tuL ^ 
il&w JUml tlniVthin u,i ,f, 

An+t^äp.t - TU~x'z -Ut 

~ — — jtimfiniiiiTTX imilAiajJtt 

u.i L 

3V jüA i»n QWiuttoiti . 

Kftfit A MMT- : *' M6T . 

SxcEti* mun S ^ W: 

^ Zl/ikC. 3. 

<rndi . m£ <®9 jVxffiAf Ltf. 4, 

WtJJi 

/»vIm . i^vit jv S- 

JjJLM'R. IIuJEracU^a. «r.i. 6. 
in^«t ÜWwmin«(iA 3SUi7- 

Atbgijä. 

Kc-fti. ^ KTtttJ -^'CMTON. 

X. n uS>i i> ifiin . AicA. jvJüa 

i*»JLü** ■ ^ 

3L eJjJt ftufit 3 h 
A äiit ^ mtUt , 

5a., 7Tt*A&**. *■*-. to. 
o£ Ju. jBbUn ^ 

Gtitofcbt, 

AitXut. J&ti. t 

WH^, in Oftfrdmn»J< i 
w ftnit Cjv\mkU*/ \L 

^*mtUcA. 4wit «U#fL J 0 &*' rulin. 

M. 


ITÜSk 


0 
0 , 
|®K 

* 


'SJC 


&<> fl V 


^wdA- omicL 


<>vlc£a A«^t Mit JjjR. . oft 5&- 
X . TMil H£%btLpmyvru»*wui*«i. Sg&dtgmtar . 

Xm^vuBA. JtH>n ^S uAg *m*v StÄjLijtn-* 

ii,4.) : 

a) y«wWaljifl « i- tfoin. Cbum. I 4*9 vl 

(Un. kRaft X j MOm 3. 

JE) fW «i. wn <Ul £*&£* (mul ffitpw 

auf dübn. Sam^ d*A K&ni^&) 4-, 
J«l\, D 

OÄ*r^ 


t) AC&A*^ i JH^WU^nftUCK S t n ^ PyHjH V ^ 

JX*vt Um. QuaJtm. 6 . Jjom. 9it‘ ‘ Jü HH ^ « 

AüJjt 7. ^ 

a£h lltituMi *rv 


I. oSh Tfiafciimi ^tvlmwv, 

o!) AjlÜtl } mut mg. : Ui 

Un Uk. t. Si . 

£) o-o-m. £****. u.S, «Uh. W (mä Um 

ft***«L UXj 1*£ ^ (^a&j.Sii. 

c) (Ut. ffäi»yfa ( «LU AoUn.) mmrflfti - 
Jö t (aW KUfgmthtt) 
^CM^MtüUjV U A . H. 

OmJi. (Wn Ul a T rt ff* alt ittlüll Jt, ( 

Sfr* 

Ä.EÄ im, Qiiarfiunt:: 

Wä un li*U^Aii (ti) Qclwbtnann. B. 
( m<Lk P V 


«mdk 


frvuLu»«* 


£*Jbj£ Aftit Sl^ 
SaaMfltfaiiyn , 5 hjh>&jl 14 
QmcIl UA. 

i**\ 'Ja*\A*xt* 1S\ 

£-Vüi 

flJtfc iMfciajuiK tftft&ujvn : 
na bii j jjj aictv«Jt£ A*im O'. «- . («M. 

ymt 9&ujtn. 

X&utmJ) 16. 

JUÜ^ HU. 

Ut OM4^ftüv»uW ff.a, 17, 


7Ho«A {ua aw it- 


'rrul. 


Jaitttwit I l + 

kbfd MHT. 

Qau(i iMi SlMMt 1MH { utm 

IIWih 1 i>M. 1 : 

tuet olttn, 

itanuwlLn^ * 
®*J=£ -SSfiSÄfe 


w 


»vni 


"t 
jA«W «Eh «üWhUu^ i fl 

&dwuüJbuM^ ^3ft Aryl aj _ tet- f,Ä 

£au S 4 a& jünU Sott**' 

Ub(lm 


OVW Jbulticfi . Mitt uili 
4ur nm f JB , Juiiiij/juun." 

j—t MjJ. . 

X . JiUm j jii£ (iMn Jn Mwtoiwtt 4 , 
Mn SliiHUlM. 5 , IMn-iuilll flt._ Jm £ 

u.i). 

I . HkIuihIm. >uh in- fwO) 1 . fltJL 
(in JWA I igJ^hn Saltwclt) . 


n^Lto.t ( 


X 


JUttjJL totMX 
4 t^K Köfd kto) . 
die SUfi 

Ortwwtoi, 

j*t4*nA«44. u.l> t , *uel j 

dbiü«tt k. dtt dii Suutiwtfwit 
jdwuwuulM J&uu£*t. 

A) Tfaj t du lUwi^ tO . 

CLu«lu mi 'Noan***. «U* lt . 

. Wk* 6 yty ■ 

31 «£s Diftiniin’ftn A 4 mm Si&ludbu t 
SmäIu ilu . 

et) Xtf*. (jtutii SfWtt to ua) H | 

iGtl (<1JMU StUjidu u i, 1 ) IV 

jbn. J<n. ^*>*4 twwiV wW ; 

miJUn. IGXul. uhJ. «tk 

dnüti t Xu»»7JN\4 i»>\ 14. 

?ä- 

Out, KCtwvnUu «4tn Tityf 

(-fwi 4 aa 14 - $p, 

v^t. dix -f»Ej, UIMr.. 


2> 

'fty 
1«L C3 


QWt.^ 


'*h. 


'*hk.' fl \V 


*-*•* 
fmd. 


ATlA-t 

'‘h« 

jUfc^twLAS.. 

tluiMvtrf , Statt (^i Kiwitt 1 j 
auelt Alu 0 , wti, fr> Kfciv %. UAut 

Üpd. %) 

n.^V MnSiittmtiKN. 

I&zfi t 3 &ndt 4 . 

44 ^ "^Jv Tud. n 

at& 4 


luvi rtni t 

b jLwI Slütt" JA %*AU>a*jt 1 * 04 *. 

$tiffteübi*L V 

14. «5 


JiS't Mii t 

Xutu UüA * 

u&Aflfl ui, tluct ut-SLbXxT, jÄ. I 

A-A« 
AH 4 W« - WH, Mnunfttt ak 57 fat Mn. 


rtvul 

*1 

MH. in dxwrv £Ut ^ t 


fmxj. 

a; 

MX in, dfait K> *■ 

fe — 

on^-t 


jyt. 

Sn. ffitwmlicAu WoJ 1 U 

0 |toW /£}. (^MAtÜ^ m«ct 

, AüUtJ.ll (uet mwtwyft 
in (wdlRlA. SÜttVn 11 , 

' La ^° 

& \ s * Jfct „ . , m. n a ^ -i. 

Tjun^“ Hl *f*n>i#i.i>- : aMi *ugl Ui . 

aJU JU»tuwJ( Salit(ffU&K 


Inj 'md.-i 

cfl Jt ; Salb, 4 wtt,wyn IV 
£) Sa : SolU Jkujüiiffv IV dw /mjn'b 

SjJÜU i*A&uMgft ti IX wrj; T 

'* , i^ 1 TvÜ “■ i - 


ut <U «fni't 

du SJÄt* 


J- 

-*er 


4 «. ‘Uffitnt UnftWt *#. 

~ 34 «M I9G 
'mil 

felis,“ 

io*vdL Au. 'UuAutwv 1 . 

Oiif^. otv 3fjM&u*ißt^(>4t <J*n, 

Ulolify^ilcfu X. 

*~ t &r J ii 1 m “ 


MM 1 £ 

^famutbofc. muZt da« KGfti , 
MXTör 3. 

'■ifiü.SA«*-*- 

•iflMHÄ**- 


X. du ■£■— d«j. 4 . 

Ou£&. W Qgjfitiin (t£t lQ£{Uhufijtui S. 

$£. qiuX vott Sittuwt (trixn. & äunA- 
iviuf^u *T it.4.) u»t4 tiowt KmJa f: 

*‘Mv“Äi' a - , (4*1*+**.) ArtjLaj " H WUl£ iT>vjt 
durv Mn Sml* 

ni.(dwut 

■MliWS-- 


Sbfcjjüiit*. K>. ' 

&**. u« Jmk S»tin*i im. du ttitian. 

'A«loiIt(l*<t.. 

a«*t. «b litxl H ixm. 4t*n. Hörnum. iwul 
Ml cütet. Aufijwi Stlln.; 
it . 
4TA. A\ *Vtxj,*^ ft. 

li-MMil* 

rmil 

Mkl 

Sft.-W «but K*H&(*uLu*4g ■ 

ftb 0U~J.it * 14 

Äi&LTPJ*: 

<md.’ 

*iiS 

OitL Wum $ua. ItotUin- IS. 

Mjf. HljZ 

m;,,=i«, 

MH4 

wid’j 

*MQ 

ft.b-t S. 

299- 

JUm& Gftßto^a&t k* |J 

dffL ^4tniu^ : *m^5j m. ■t'njt 

y*\. ,wi n " 11 

■M4WSI, 

OriiSj 

MM 5 

tj& QaI adu 'WUu 

-pU tSu*IL 11 . 187 


™±1 

jfciMy4ftutnl Afijbw. o-, g . |. 

MJuRLI 

Atulj ■ W §jjj. ÜUdftu»^ta r.q. 1 L 


^^a-i ffci - ^dtonQ***diwilct 

B Jtiffb Aotpiunu Sftriyj^n O'.cL. 
(*m umawl 

*>lfttg«wj u^ytf t*< itxi*T.S 3. 
QtAi^U t qunuwl ibt * 


-MMH — 


' m d- U 

SAniftltwlt, SWJowtt*. S. 

"MM? 

w. ciÄ3 y 

rtTlJJi /£ (*) f ’ tftyAudf.^ 

a * ^cjiuiiww put ijmufAttttwt 

«Mit 

A*W. M<i ?*4H.. j&, mui cu- 

jÖS^. 1 

A | 

Q. 

CÄ3 ' ’ 

1 Ä 

«l u. 

a 1 

Q J dbt Tifif . 


X. OfFyiwjhbn.^ AuX«IA t fiiulL fi. 


^ ^ "mJ-’-t N«t ^ : fti^iln>t^nti^ivn (r o. T 


'fw wdi't ( Quliur fl. 

C“ 3 dft» h 

U..CL 

1 a » n 


31 CUlcü. J&4*0*uÜlJlA t 

cl) 3Ui4 <* , IjJUa \ 0 . Okttwvl^ J(. ScJL&L- 

AnnjÜAt 14 , it.ä,. ' 

^ ^ <Jaa Scfu^ttfclcJr fV 

Z) 3Wli 14 , f* U.X. 

Qw gK ,&< hf^n 

CUhülttt IC 4t . «p . # 

*** jo t Zfjjfoj -put f TUlispftiL W. ffiL. 

3 H. Mt <Lbnv Qit^iUtucIf ; 

Wtj rvnds-t ^4 ■*&**&** f«ut£v. <tt> 

*—*-—-= — II. — 

JUciÜAiWvL ft. 


'VTuLa 


\i% 


S, iw TÜtkln.. 


■M 

QtibiuctuiW lii |. 


Ixj »miVt 

Se&fuuft«A*Aü££t , 

SA«& V Se&wftt*. iin Sattelt, ufta» 

Ai tut* 3 LAm 'mit d«. 
attta«. ^ ^ ^ \ 

yutxSi. Lt_foyy«^i*t(vf . 

rat-*- 

feCT* «- 1 


tCtufa. al«* ,<ul-<iw.-R 4. 

(«W iS? „SdEntJUlbn.") . 


™j3.t ^»0 

iUhgt H£. 

IMaituwl »-.&. S 

»glkofi. MMCt. 

AH 

mdstp) eSS3 Z7 

A 1 

Umnwttut itUayuifSükeka. 
Sc^UÜUmM JftA ft. 

A«it 3kfr. 

»w nt C3 

Ä | 

a«t- D ; ««£. "-ca.^ci 0 ^ 

^u&6ÜcW (iuL QnAtit int 
Stiin 4 jwuLjmx 

CU»A qJE* JnvlWnlnt J&*1 <Atot TflW* 

Jwrt^ i#t ^JUutftH. UaiW* 

»ptofLdlut. 

oM*- 0 A 

ö 1 i T 

tlj -m. 

mit eUwi cut&Ai- 

* Ü& 

&&!“&“ 17 
irfS-t* 


t % t &£dL^AUn t ^uutm IC, 

Ufr. 

»n Jtitltil. djkA TIltjiA II . 

CtL» Aulutn** JkMn.. D*KAetUA~ 
oU/n u om . ^»S|. UI«±, 

Atlttt Sot6 ~. a& imaJtu;. 

Ju&e&ä*. *U* lUti^u 11. 

itSaagt-, ÜS: 

“ CtLkiUt 

i._ft!._*t ... : i k» 

4* I 


lut awt. X, ^ H.4L 
14 1*<J 

'Mid. 3-E- — rtnA-^i 

' mi,it MJ4.~ 

Smwt, a£b ü4m Sit 

i . 

£trVfcrftyin*fri(4 i>teAc^u<Un,tfOifr 

l 


oJU Q&^iWq c«t 
/vnJL>J&*t . 

AeÄÄii£H f/>rut «Ult SaAwtf- 

Jh*£) V 


«i c fül&IZ. 

544 

i>oin, QJttnWi (Jh 

3. 


'»*»* 

JUM, Siüt auh Ali du 

MuAutdf^nUM^ 4- 

V\l 

' mi * &S - » 

£yt. Sutifiimtift S H 


«i* m?d 

**%t Jtmt -, tu. 

i^wuhaitw. jUnnftfAAiAUji S. 
öwt Mm Sm lu Iim. 

"3* Vsii*- 

A»4D 

'min jj^ 

§4&jUcfc.iu«vuUn<gu..^£*n.8 HU xmwümiuU 1 unodts- 

yn+tJuAcIi, J^Zn. imjjJ. . 


On^Ji (Sc ^ imi OuAdüiubt : 

oXt AÄm, Sitnuf Tmi&An, k»n- 

äitoA) io 

T-MA-Lifc* 

TMM’: 


A^gtiS-i ta. 

Sünlht . 'Mun. in. oU*. t£ui- 


iA 'mj.-tt 

n dUwc Surdkt iXnvAWtrt.* ^lun. 
H i*rMwmt«ft > UHyith," ut- H, 

SA'nl- , 


*& 

-BoOm, txnktti^inüiAn a£o*± : 
u«n UwA a£k 'ITluJtoi 4 m 

3&U1* |1 . 

m 

«—I a 

k^i- 

)9o 


b*\ai 
^ cxj 

c^| ^ 


Jrik an. 

K^iUtwU i. 

dt i* UW. . 

t Ji i***'lKnclgin rtvut 


i 


iwt 


t=^a 
<*111 


J**i ItamiMnJb,. fnut 

-W*'**- l ^ *rut jtüijtirn, 3 11 C 

1 | (Vnii 4Ü\tnt tlJuAM j r / ^ 

<1*"A UOtw. lUcutcm daj} iIim, 1 1 

S. 

Jii.M'K . 

.Afcfcaii*«. 6. 

Sefciffl u.i, jimnvtmn. 1. 


»n^Suv 


»Hut 


A*i^t AK -n-r 

X. JlA ^tUftXMVlAAV^ 

JUoWtM, g 

mm OWfiMvmMfflftw, Alt ; JUt 

»*'** Sofci(ffcJ 5 £ji*i^^ JO, ^ 

J >nj.^ . nrUioj.t 1. tUa Havu^a (I 1,1g . 

31. SitilMtUilj ft. Mit . 

**** T^Ajunh ' C "\ afc, mtjLJU . 

i*t /nicÄt Mmmxn. mdtm, 

A&tjntMHMiqiM. oW. ^»tWiJ*n SÜsiUJUj 

d««*«. du Juvri Jurnntui 

4U£Kt jbJeMutW i*t : 


Jküi'v 

“Mi*. 

' W ***t"v UÄ 0^| 


i? 1 -* 


A~R ß. 


fia i+. 


aa 3 M*. is 

4-^<D 

aa. t*. 

^pr 


/} /3 


191 


mT.d_&— and-i 


&£- •■ 
Ä&C-fiUj t. 
Äl-f+it) 3 


^ 1 M"c: 

'mdlt 


AJ.jHJ., 4, 

A3- s- 

lidA . ^AmFwnwLuMA^ 6. 

(rtUÜUn A I 
.jüÄ** , 36€i") 1. Sait , 
' m ^ t J 


5*t. S-Ä^ %< 

X^Ec^t Mo. 

W S*^äiA J%UA, ÜUh. *J uni. 

1&4UA ». 

WiB wu^ doA 

XtaJf^E, nrjAj^L. 

JÜ^SsfaM Sara II u^ut 

ae H,. 

**}£, cift/> AduHt, 

< , Vn.’rtdJj<t , 


niJ - -k^’T, 


äfc, T^Wn*. J3 JäA 

^ *TBe 

XtEt^i Ajut 

'llÄ*&44*rL umJeEan«*. 


I. o.X. 


^ »vtwi AÜftift ClXobßßc £ ftiit \A SfiAjtn. JS) 
iüSuA , faAfpiin." . 

cu«li nnil Oßjifct Jm CUnffii IG . £ji 
<***d lffc*u GZjfti dsJt SxbuifßtnUn. 


■*t j ji.anj.ii. 


4w. Xtuf^üc^st AeAuU4t(u|tt. 
dm. hc&itkkt wh ) 

a£» SWihvdt 4 m ©wj* 14. W.~R 


N äU 

^^iffli' T> 

© 

T 


"«tQ.Ot« 


“* W t ^ 

^ w -.i 

?*-=w ttuLcL iTymloL — m* 


0^7 ^9 AixStt. Jb*i. . 

W-idtu* 1 tj*Y‘ ÄtÜM^, KjJ-. 

KMfiantti£ ALMAIL ^A&fcurt^A, 3 . 

| “^^ L Jt “' 1 *' 1 •&*** Seni - 


£ZCXZ\ 


Snöft^jLtum , jUMAAwvtt. Hotur *V/ 

Jt'nt*f'* Jl *&***. 

\OmL. fi*. . * 

O^f ifirtTut , y 
i>^f. OMcIc 


1*«- , 


X. yuMin 'TW^v £*m*U , 

«.} ^»*«**t*. J**n Jktur. &ulu» fn. a?) tum 3 , 
ojv^MmäSv*«. Alk ^>n t 4 - 
^ittuurtJAm jlur. S . ^*mA*uk*n, 

Of*fr**t-€j Anu4U|JÜUU*V 1 liÄ . 

<) ^ArnAmJjtvri £fitf'«£»u»i££«L fc . 

il) jimliAvt Jlvn «tagAtv *) . Ä**nnj+*Ax*YL iW. 

^JUfäJbL^iolX. ’ 

.fl!) -£femA**JA*vi. ^*AoA«m LüWiJtm. It . Jim 
HaJUn. Ja* kWJ. lt . 

JL. f jjJAT\ r £cIaJ**l 

cl) Atfttitftm. Uajtn, .<vm - IS , A£>viiArtJx^rt 
Äi-Ü% tv^cttvyv 14 

(i (i. q_ _ 

&) 9CufvnUUt &AiAU4*iJ4m ^4tv Aca%c K£ubrJc~ 
JW£ ja.S. . 3$ 

in r mut jul&ttxtMivrt 

4icl, jbJut. >^W '6 (VvxflliAnXw ITjAuclim 3t 
u duel oft «Il Doluti^ pJ-i,^^ ^ Api 
fniewt ^uuWit|Mi i*£ 
täxttf*4 A*£wMcivt4lV 

W i AtcX luKEbtt AüX 

oft fiÜJtM». 

l't 0*4 t il/m, ^ultfübn. Ho, 

V. ^»vwrtJtm. g^ 

U4AA iUAt tl. 


v*uLbn^J£ *lllcA(22)^ 


oujm.ii ttuLcL iTymloL — m* 


0^7 ^9 AixStt. Jb*i. . 

W-idtu* 1 tj*Y‘ ÄtÜM^, KjJ-. 

KMfiantti£ ALMAIL ^A&fcurt^A, 3 . 

| “^^ L Jt “' 1 *' 1 •&*** Seni - 


£ZCXZ\ 


Snöft^jLtum , jUMAAwvtt. Hotur *V/ 

Jt'nt*f'* Jl *&***. 

\OmL. fi*. . * 

O^f ifirtTut , y 
i>^f. OMcIc 


1*«- , 


X. yuMin 'TW^v £*m*U , 

«.} ^»*«**t*. J**n Jktur. &ulu» fn. a?) tum 3 , 
ojv^MmäSv*«. Alk ^>n t 4 - 
^ittuurtJAm jlur. S . ^*mA*uk*n, 

Of*fr**t-€j Anu4U|JÜUU*V 1 liÄ . 

<) ^ArnAmJjtvri £fitf'«£»u»i££«L fc . 

il) jimliAvt Jlvn «tagAtv *) . Ä**nnj+*Ax*YL iW. 

^JUfäJbL^iolX. ’ 

.fl!) -£femA**JA*vi. ^*AoA«m LüWiJtm. It . Jim 
HaJUn. Ja* kWJ. lt . 

JL. f jjJAT\ r £cIaJ**l 

cl) Atfttitftm. Uajtn, .<vm - IS , A£>viiArtJx^rt 
Äi-Ü% tv^cttvyv 14 

(i (i. q_ _ 

&) 9CufvnUUt &AiAU4*iJ4m ^4tv Aca%c K£ubrJc~ 
JW£ ja.S. . 3$ 

in r mut jul&ttxtMivrt 

4icl, jbJut. >^W '6 (VvxflliAnXw ITjAuclim 3t 
u duel oft «Il Doluti^ pJ-i,^^ ^ Api 
fniewt ^uuWit|Mi i*£ 
täxttf*4 A*£wMcivt4lV 

W i AtcX luKEbtt AüX 

oft fiÜJtM». 

l't 0*4 t il/m, ^ultfübn. Ho, 

V. ^»vwrtJtm. g^ 

U4AA iUAt tl. 


v*uLbn^J£ *lllcA(22)^ 


oujm.ii 

ox 
-n 


7*l ,Ü*Uwn. KfofdnbU #3w*%. , ^ilW. 

J&c^tüfvHnl JkOn^. 

3 ^LLA. ^Ü*V^LtitiUiMa dUft JUr- 
SuliA&U j&ti*n. ^tiSiif (Wtf 
<hfiEjfy ul. yn). 

a *«^ «2* Jal Ivtfm 

VHI jim. QuAkdUueljAt 4 UHt 

SngA. WaX iHAtr. 

IX. wtgtoVi Jttiw, Wb . 

Oi^t xh Q^i^kbWv 5 4Kt< 

w«9»n. duifUXtu. 4 m , 

««Xt u-jMititt. 

Ö*«t Mt. cttHi. QufetilUwfc : 

Ui flttt U)A^IAl(uDilAÜtlMl Wj) 6. 


;M 


A A 


X. Wir dui Jul i immaiUl uon imw 

t .ä 7. 


{fi..Stiuiiilwi4 I 
-füjv «Üji jjtffc difcMn. Jiit 
gafcy»ct«m* SiAfuMilÄMv H2J.. 
umil , 


llftjIM.. 


«1 Atui Unpinilur A*i aCucfu/m 

S**Xj*I<t <), 

A)n*ut ^ inJM Arn^tlm.- 

ÜAchtn. twHN, tO. 

Sang t. s H-Tt . juauL imh- 
Afüftui »tan. X»^btuU*r 
üy. o& JUftjuUcfuaÄAUAt^ dt* 
Q * I Atw . t mMAl - flj ctct t 
Jay II u»u(. An. 13. . 


( ( SutwWUm. ^UMMult 

Q-. Sufßu tUn. f. .yu*. JpSm, 
tuäi ; umhuoi . 

Ki(it.-N . 


1 1 I 


~u\ 


k i i l*)S 

OX 


S. äm.aWf. I. o£* SuAjjt&t % min.' in JbstcJLm TlowuMnf- 
f /mit mitSJL amunafton Sji£di- 
fest. , Ji± *i*Lj*£ü±it ALrui; <l) ^uocft -fti/n* ffmlifcat . umjl 9. SS. 

aa 4 

ft — H M**Vt 

1 1 ^ 


£) cWrvcSt. dal) Sabktu>UKH£ ^Vlit % r 

a ^ k t i 


c) cUuteft. «Uit **klA^alWfv 'H 3. 

Amm I { 1 


3T. fltjJi 4 uam m 4 l 


m. 

^ 4SJ^t Öft. im.; 

dtt J^4kt F s 

ßv *2“ ' — 1 

Jra*=* a 

'n 

n fburrfcrit 

®«t gthgmlbeX., 


Kmt. S 
*»wät X?> ( Ü. 

' WI VV' * *— 

_ » r 


1«. -Juni. Siyvrrum. t ( eG* lwi JtJ *VnW- 
Aa!uiJ*Av, wtitdUn. ( UKÄnt>td dt* B— 

Jitmä. SedtAaUlf^; 

Oni».! 

' LMr **“ <JU 

*v*n ( 


IttA £lfcJi£ ihm (WtaM- 

Wv j W irf.wn. ^ F 


Bit It*£^t W AttU tun Jbnfjia.- 

iüfibfl, - 

u*uL tun 'IWiüuiWtfl t 
aucb *n W SWuWu t mtciki üt 
i>ücii£ JtfiAtWtt *1 L 1 

Ctufitb mul Inf . doi ft nJ *■ ituy» . 

*, ArtJt * <, ^ ^»n. ^ui^jtfcvtan, iruHit -. n iMi.tamt « äWüi* müftt ui ( 

1 ‘ MXkJL Mi wn, 

~* A — J — .^SV 

MHM . 

1 * 


U ^Wimicb, äWmicll 4 

—A— • /J jl 


IÜ-_güt rnüm£iefc. micfct! JnSi mieHt Io. 

^ju. 


22- Wtinai^ H. ^ülx. Sti. Wjj vttf.tj. 13 * ' s "« 2Är2Scir' < * w '' -H» 
frfl 5 g £. ei* dt* BCunvmtfck» " fcJL * [ 
»mwiSfcM» «n SteUt, ikhi t|* 5 sl 

I. 

QAigtdur au|^. JaiöUtV Si£fii>-- 
ittiwL j£t 

JU. 

X at* StMituMtwl V 

khft. fi-, 

a 

<Un^< «tVMic t fir, * ww 


<MWM 

^ V| 


-‘ft&tn mu&e, iw, 
<!■***- <ni. 


* U 
I 
■ «vtuj^c. fyxäg j . 


-P&m, mi j_. 

Siiii Na, imujiniwj»lic^ 4 in 

Um* K 3*fc. JJ~ 

3T, tfW, JU/n4mv SuWcunlur f Jb*JbomAxn& 

jüw n “^HniV^tiix u><jt ; 

gvXljr 1 **d 

fljj < >nfl.or t jWiJti. 

•nj ^. t. Stifhw^b&tanibi C. 

J«» ikiijitm Atx&t, Jiti. J**i £*&.. 
VUudiaui . 

HL OM. dtm aitcyrL^uwwmjkVL tA\tr- 
Auiu^n.-.- 

ieR. (an . «_«.) uUa }u 

ju£*ftiU<w».i., u.«.. t. 

in Jfotf, Söwnifn,: 'nj urj 1. 

—if 't*- 


■Vlj Seal t t«v 3, 

>vw j 13 ^ 


mj -inr 4. 
'“.T 


' n d A j ! i * 

MMH n MMH ft fl M***\ - 

|lo *7^ n.*.. 

iV. jUt öUnn, flMfcAwgft i 


/nj *nlc 

fmut 7« 

U*Wl MW O 

.*" 11 * ,iww SiK 

, 'ct. jr 

V 

Jm. dun Quhduutlf: 


'jvt 

Jul (ui) mliäun atu£ uxcjt- 
•A«W4w\SM|fU)^ A} 1. Wähuwlwh, «Mm ^oa^lijuv^ 
d<n t a£* Sinfur 


X, 

JKnJUmim. SuftJiwtur 

j.ä. : 


flvt C 


^ fcL.ft. 

A 1 

*n-t $lj& 


r» ’siiy» 

*v~h 


Ti“«?! 


S«l*. Jan Suwijilmt &*i. «Um. 


X.iKVL jlohlml JaWuroni . 

'H-t- 6 SeeiikWt, 

< t V- A*t , Vj". 


**'111 

A III 


7 « 

Ml ^ G ÄA 


rti t 


mt 


mt 


alt* 

X. Jäjl tBaig. »H ^ö^tin. d&4 VnmuL- 
nrvvtwdh ixvui .lAuti &*£t 

ji*cIu±M_ I. 


3E- Jjül ^U*nui ^j]L nMütuAnn Ja^ SoiX 
Sixiit &4*L irrT^^-jyyA mj*uI jui-nvt 

KÖ, - Stiele S. 

Ct ^ fif/gj * 


" A . 

**■ nm h . 
ic 


O *=7 


4/ 3* — > KJ t/ 

C7 O «fcS q \ *V 


A/ dit Jwti Idwtit B*n. ZtwJbw.- 

X, Aig*«tti£&. o& ku*ut Ju K&nio» 4 und. 
yuwmx Sott« S (Au. §^t) , 

QV-*-DD 7 V- 

SjÜA 1). 

31 AiMticfc; M käu4umT o£t Äx^o!** cui^ctuw. 

(Uxiiu AcJuMhimiiavIix XttüA- 


'n-t 

(mA-t) 


na-t 


'flaml dix Sättwu ITsitt ^ )C3| 

NlTCuK^). A Ö 
**. M WV t , 


>=j Q 


AdtatAtiiia. 

I. (ÜoJkbMn. J UloALb^tujL io. 

5ö aud && Qni OTaimdttm fJ, 

X ly^JUümwnhn, 

idbiMiüMi Im. JinUitb II, , 

ffi. A>OVrV XtlAUXlMjtn 13. 

IV- §£. J^- 

V. M, (bft l£ta&4toriL(jL*U| [$ 1 

aJE* ^aIcEuuim elu $£$ud$t- 
7*ic(l*«A)C=K St A \ 


*»n 

Ä \ 

Mhh 

Ü W Mw A « 


*>| '-• 


Stadt ] iiuJkjt A*i- U<tf t , 

]Ühahu Swwnjtn. duun- 

JT * r 

w. 

"a* 1 


'Ä 


s*ü.K& 

X uü jg 


tA j , 

I. Atf^AwJi» J . Awm(in/> tiu£ IgEi, 
ftfafntiat^ Vg , l, 

Saum (mudbuMli) . 
ihjf r koftt. N>,i , 

X mit ffi», firt hU mn Wlür fiwuf qj W 
SiM^Xu «Un SBtmaj . 

ofr I «iittlMHl r4(U('-l 

Stit JjiJ, t AfuJbbL Aaftätt r 

Sr) i «Luu * &&..** 

a£b ^uuEiidW <lnüJctt r 
Siit . AfiAllM. 4lü sUu&g fflhHt 

_^*wny 

k»ft. f5- t Mt- 
nS- 

<*■* 

200 

i 

% 

iZ* ScfkwAtPiMi*!^ «Ua SctffL Ni.- } wt' txnv , 
i*v AHabta. ^tMjmlMMbmiM, 1 

UH* q. ft. * 

n **“ % IrsW’ts 

mlj.t 

TMA 

"WA, TA 

Qnt Ämä &*,«& <Ui<iU- 

Jtattwt ^Un. '?6i#viuMniait ^ u*vL *•***< aq ^ 

CUiffeTti&afbbvtt <4jtn. SAXaAHmMbvL4. 'w ■ . -fl 1 C~] 

rr&ttj 

(itytu) 

MMVi * r+Y 

Aiih JJfl , ^ ^(5 li S. 

JCufttukuc^. t Qtfcvntuft 5- * 

3W i*L «Un. \SbiJt<*uiuM^ 


* 9 
\A i m* < üT 

ck,ss3 

JBci tt. 

'nXoj-t 

AUW * > 

kW 

TWW.T^ 

Wiftr 

T«t 

ik&gi NcL ( £&uia£) - 

Q"t jBwlw . SüitafiA ' c*' *1 1 

m«tl£ OIu*ii uvuMtmAxt) i, ***'*' Ä -. — 0 Ji, 

V\ C Ji m 

AiU.t 

iW*W I 

£».,0-»» XI-f'TJ-» 

0 C*cÄä fl-,Q.H 

lW <TtS<l , 

AlaA-tg 

— 

Khu^it. 

Alnn«* JÜivul* CCjcMmfa üm. la«uu& 

(tw Jm. luxi f *» V* 

■Äätt) 10. ! * 

aiS^l 

T 0 ^ 

%n. Jkctx <r<L, il 

y 

ftisA 


$«& QJLulditr &n jftur. StUbuJi- 

jbtA f’uüiJinWiiJi * tun.- 

ittütCke&t T). tl . 


AVo** m«M 

0 , - 

QjJ^aJctur ^tui ^&p44ÜL»vt. m. : 

%AA^MÜ| JjLC* 

Aw^t IH, 

'M 

***** 

$ 

Suf^iit I.^AU, (tu atf. 

MHin, JUüU. , 

i**iA«7v Audin- 14, 

TlUK^AL «JbbuitlL SmWc!i2 
2oi 


'M 

*VWl\ 

\v 

«& 0) 'jfjAbot^ 

Im. vmj - wt j m - 

S ttiauj* uXp*± w 

«ti ^lUVmivuiluftu Ultnint (Ak 
&l*ru#t IlfÜ 1 M-* j (7- 

*l*IA. *■**"»> 

■*y 

*MM* 

üklrtifA*tf_ Aiw»n. oLasl 
^2, i*t. acLi><*J?>*Alitb*A. 
djt*u>^trL % , 

S,ix <xujeit CltAikac^t 

*1 *4*4* 


a 

*\ mur *y 

JLcmA*, tGuLfflJc&Aüt H xfltlft oLift 
wuvn iruc&tb tum, 3. 

% ***** 

«i 

/wj.t 

1 «"£ 

«=7* *=r 

1 ! 

&U. t Ji4 -H.-R. 

ipnol oJHJM(U^4 . 

>** WAV $ u.i. 
oiw^ Avut^iyiiru^c^ (nn*tj^} 

xA^Sä 

<JaA iVMAAt. fuf 

JjlgJL il-il T. 

— dSL~-* 


»****dd 

AA&&«. oiüAli 


*njj 
"Vi 

"“(WA 

H*4 . aZb XcLui Ju»iM maiiy^<w.-> 
ntitwL kCmdLt* t 4*a 


mj-t Sjl ju>t 10. 


rtvjt 

— WKt 

üjtiii Z*L , 
jatl >4j»HstB^UUA Jl, 


mg 5 

— d^** - 

<Ty. L 


mg 5 

* — di^ 

&WI&. KlaiWkic^lAitjl^filjOk 14, 


AyT«r 

* « ji Hl 

aülSi£ Sh*. mSaj-. ^nj 3 — mg tu- 

SOI 


A4Wm 

V" 

JUÄigt AftÜ^R 

Am. S*uu*vfroeEr i, a£* OJjJUi V. 
oÄ. 4 u^l 

ItlEt «Ua Xicub i**- 
UimdWh«4 A. 

Xl^f. IbiA^J&tL | . 

**WTT ‘Vn, AAwrt-, >**« 

<i Ja 

■*' n AV*44 __ M .404W, 

a 

Itet, ^toArnftlUt. 

&a i ¥ 

• n , AVIAM ft ' 

Jit h MR. SuA^Amlür 5 

•mV- —WM 

Ma^i HU 

■üimjL offcjjjntll uaiuMmAata, 
SfCtMJL G . 

ny «rjur , «™t d*A Jtt Mm.- 
'Mut «tcüijfcfct. 


^ Ti 

£jjl. tWUUW^BEt 1 ^UILcIm n£i 
war-w mifjtmiwnlMt 

gj 

MUM 4 

^ fli fr 

ShmM j aÄ% <üm 

CtfutibL Ul, f, 

Silü* *J alMiIltfl. (JUt.dtLt, 
StruuitA^nu. 10 ) axutii. o$L- 
otouaVHt lit. 

Ui* SbuiUbAt'tvfldjM II JU. 
Mbdtln. u.CL 

*»M. MH j-, 

^|V> 

«vk r^iw 

Atulvt jti oyactf. X«. fuljit. 


mjw jj 

Kant. Oxt 2öf^ n. ttUA $fc L 41. Sä. 

***** vLbvoc&i IV 

p*4WM U D j (g H 

^ t C 1 - •? ^ ' 

'vyor.t Ä 

<ft«£»gt MUUlS^. M. %. 

JUMt cUa.oc&£ ‘UMtfUfcsilbtt.fctiu, 
-Ab&a*uUM r ') 14. 

***** TT A — ff , 

^ w j HM4I 

JftAgfcftn.lO 

Sjlttfe f jCom^l 15. Li ü 


ftyw- nrynry n<IMl 

yi ati 3 juu 1. 

'"-jwj 


Sn. (tfOYtclUÄ^lft^^WUJ»rnn , ntii*^q ^ /f /] jR 

CÜJl ^dVrl. H SfaJlXwt. ■'t, 1^411 D^t. WMj. 

' n i< a i 


iv. naTj n SmwibGtn. 11 , 

4ijaij(« 

— *\mt 

NiJ 

Jütu. vffiüiiyiAU MHUMniaUtt. “^■üißjl- 

iwjoijw 


^AjtB-18 (aUlibSill) 

(ktmv %N^bn. :^uUie£.4tiiR.ju.*..4. 

oijw&n. 

T«iM 

H*i. juml u>ofJ&üiLcJL«*utin. 

5W s. 

Bjf. Wjt- 

/njX- 

' — MJ-’'“' 

Ont IfiiEj. 

Suü* «W Still 301 . 

O'ymvi 

— flfe 

Aebgl Jl.ll. 
lid, fuuun. fi. 

ftymyrrn. 

' — H 

Äft. Auf*. Mtm.Mvm.. 

rt \H 

M#*a mmm a 

X. * $ 

Mftl. Ubl&UMl ((K^JUmUn 
‘JawUwI djüvXitMJI.) T . -ÜJV. 


TTH! 

A**Vwi MM /j 


X. oJU jllaujl A«*t *”*** ' u *“* 

^*^*1 ^Uffn-k^KLA^ %, % SN 

31 <lü dLuRfift. U£o6AMj^JU^- li-«.- 

(fYtüj. sn, ] t 10 M.Q.. 1 A 

«^AwtxÄrVLd&nO . 

ofk/nft. . 

Am ,Ä/n. 

> . , . Ai*. Avj«,] * SftwuiA&UmA Ä **** A<^ ft 

«w ~«§5SL ? ii^a » »*4 

=>=** SSTÄ’rW &TT4 

3E_ Awn dbto. 3 (aJKuim 4 «iiUnuSiübFL 
SämÄL «. d n>^. « 


10+ 


(YljA Aftit 
Juifta, iL,i. , 

S*Ji*. Aaöfc*. I <Ä*\tL CUi^aAt. dob 
Sttuijta*u*i u.«L. 
tM. 

UMX4JUV : 


^ P AlffaUl. 414C&, ****** p 

“■'1'J 'i 

«*•$'} (^ew) 


1. *mät G^j*i£ <bjt gAw4 a *'*«- äiuon: £jtav*Ä*tJt*T. 
AU^Ui, j *Kju£uuut|tn, f müt £ * q m, iimmv 
Q*t 1 t W »a SfoiUitt ü.q.. 1) 

k!3.§& OuUMl ! AMtAt Soü (utuu+bn, 4, 3T. 'Vniti iu. SwMuKn. : ^unuwlmn. jtufavv t. 

SL "nui (J). dm fitUH : 

«.) -jimonJArn. 5 wm|fcn. 8 . §» . aucJL m\j£ 
atuuUäu. 3U<U. 8. 

X) ^tmvimdtm. WMiuifui. i.)to 

IV. .»tuKlA ^mnayw, uü. (Süjj A'R.'i . 
n.) SfuiütÄjt ju i. Ammm II. 
ittV dm QumIhIiIoM,! 


4yc Jftfonctr 

B^hwUHx '^AHAja^AffL IX. 

TTCE-M** 

°\|* 4Ä^t JJttfv elm Qf^iuutu«^ ^ia^n, H. 

TK1?# - 

V Jjbn. OlnewriAnv 

ftU«Atfnv M'<L. 


— JW1 

Äw. i**m Sotftn. , 4m. u>utv^lit 

tUw H MUa yUumA ^nu|tyt 

JiL a.) 14. 

iTI*« 

, 1 

0y4 ijri jm 

^A*^t.fVvut. 'Htaxmjüt^ jtaJSsAi. IS' 

&2 ftittit, ^UJt AiMlA 

ft****a*mm\A : b N.<Ua. aM£%k, 

N-Wh yuu|t*L uk»uL h IC 

A*MM * n 

"■ "" 

^n.Ain 

'jjtnv A*t A&inJbm. Ylamtn. 
Mpb*. H. ä3 

17*?“« 


VI. <x£* CUuwKuei SUctU««, . 

o) Jliut. AtJUfJunim, It 

X) im. Jjmh Quubuuc&f) i 


m-iÄT» 


505 


ivyi-mjtjt 


I /WWW 

mj/, 4 p 


4a& (ol* J 

Ä#n- 

jh w UflwfH*wAll>1jg£‘rV ; 


aXwv ijjA 


«mu| <Äav ft. Ai^Xrv 1. 


^{üuA«W Sj 

wiJl oC*ul ^JUtf 4) . 


t 

mjA-ar 

17« 

Ufltm4,ß. 

I. 4m SUjW x dm 5 Uc&/k£il S . I- cfan- SiKujlAU. C. 

«JA 


A*kgj£ (fest 

Statt Jm SfiäUlaaft 7 

mjÄ.«g 

7?i\ 

4^ ^ilitv ^ika. WaAöi^ %r 


— 

Jtt^Sjb^L AOii. Üy, (^Awit ; -i_ 


hm~i^ 


I. JbtuftAi imit iUm. EkU o-o. (cLaav 

4u SklmUWa N> . SuW H . ' *=* 

4*iJbm IX u i.) r 


JL II. 


ww /J T=n T/t/X» 

AJtatt (45 

1 *ß*m fi m«m 

— 

<W ^ÄtnA&in«U. UltMm, fün« 

ixm Q^^iZlü) ujvc 4. Cmuan) 14 


Qju*!^ 

UQW. m4jLA£$l l frt>V ft * i 15 
CBBiSiki). 

n*t. tAÄJL tt -^. 

mjif *Hw|y 

4m (JU UxwitJiiMM 

SjoitgA Äwry IC. 


*y W 

du. nTUA4m 17. 

MAm »|(| A l . 


Söst , 

JwuUttM. , jijM/n, 11. Ckuet Je^Dutvl. Jifuiitiutvi,! 
AttftthMn. «&.. 11. 

Ilgf . cuacIl vn-i-Tt^: . M ö #l 

206 


MjU 


4w. acUn. lliwwww | . 

UK1-U- 


mj^w 

*«w| 

£jg4L ßin tCSn^dtbiF % t 


«nt (-») 

“ 

„iwn. X £4bm.‘ 5 

***" **=\ 

n-^A 

n\C 

AMA4\ 

Wa 

X*k£ Ejus, 5t 

Xifit.^NX «*■ NM . 

-*3-- 


a) flfe itular : auiia ji wiflti'J;« ^ 

AicK jtniü , 5 

C) Mm «W wmilbiÜg f-mitrt it 
3 * 9 **...-) S. * 

CU* 3 * ChtW). a*t^*yk 

Kt+L. . NHy ^ 

Agit "Jumibt-. 


Q. 

I. im. Sclaff ^lun fS»ji E» — I.- <j) , 

«1 Mn&twM, ' («it Äl *!«&....), 

X) Wm. Scliiff 1 (autA mitfi audv-- 10), 


•mm >OX 
— - fl A ( 


TL. »an. dm IViiumj auf d*m. Jbmdft f uüm.- 
<n ab <tnvtuM^. uKbil) ; 

CWaK. Mm Kommun ^orut i qj^ * , H 


H[. «KWH 'jitintn. , ^Sütucm. dm. U&mAc&uH»Mw 
' yv ^*"'g W. §£, Caueb<nüt«tg. : cuu 4 

•unim Ctwt 14. . «mit fi: «ucli. ly. 

« «*t| d»n. Qefcm 16), 


A 


Suwdlür . SiitJJl 
a) jim. ^toiiwum (Ufa (man. W, 

£) Jt/vutwv Out Eahafon. 1t 


C. tEumcbUdomm lg. 

öuclv im, dftvn. Qutdjueff ( Na. ) ; 

C&b«fcA Alm. SjtftxAudi. 
daa t&fk. MX-) S). 


*|Cj ^ 

(M Jdr^ ) SbUstci «Utlutw l. 

il 

^ mc 

NÖl- ^tiifx. fffl.. faEfc lIu^ntiAiüL 
iton S6ufifct*v u«d. GWfi&t) * % l 

cm 

fWI 

M~R oEi itüflxinti* dxh Qnuiftiih % 
ULcÄi 

«nc 

^ djfcM.3ocL u^nFcuA^dbbrt ^ 4^ 

4^1oüu^ . 

*n<w 

^ Um, £ 

oaUj 

^1. JUMi Sotfob&4£. 6. 


oJU At& Stt^vnjbn.- 

^«r 

btb^t Alit 3jx 


Out ScUanjt . 

a) ob uMnidfcc&M Em ' g. 

A) ab utttii^u Obun *1 ( oualv ixm\ 
afUiJU io) . 

Qutfc. ab %tfd dm daM^bbiglotät II. 

mCar cum. Sefcbmyt ovr. 

~~ lUMfutit JUUUML It- ab 

S r A .iit^ydt cU* QAÜ u/i lg. ab 

’äatt 4 M dtuuu*tdou>amiuä*bn. 
Iijti dt* 1 l l lMjin«uin l+, 

j ^4 ab ftmutiimum ^uvh. 

« Ifenctat&nd»«- IS. 

^ 16. 

i^jf. kof±. N^ioi. 

oJifl amvlIuiltidLl 
di*Scfcffu ( m«i(UrtiA an JlomA. 
^MUnnuuiti mul, | 7 . 

Qm£& If^ 

-ftön. Stet im. Cl^U |? r 5 * 
a *Um 

«"“" 5 ^* **^Zj M 1 ** 
10 % ££ % — . p 

-Tfl £1 \ m 

ä*&^± wa . 

SbHLu^t. JÜ * ÜÜL knOAvEcfüL^t 

JAit JnA 4t^-n JidllJ^vittAv 

oJkjjj^Xt | . 

m.« 

LLI 

gS 

n * O.AMA4A 

AH - NX D 

Äwi Aiüm, rmaiinltudUn . 

V ^ jA*AAi*H «A A 

O) J>OVL ( yio±tUL /VluivtfcuJ^ X r ~ ^ ff 1*1=1^ 

Aufirtc jOowl eUn_ ^embumq j^övLin. * 

1 it*vi oom c ***** 'fr\ 

S3WMMW4. ^ f%0 4>o+V Jftu*n4d*t, täUÄdUnm G. * 


'H& Al Ct 

No- So*te. S*tiL 7. fS\ ***** 

.fMi?rt) ÜjLcffl a£JbjUUi£&üt % , 

****&- £m4UUl_ l&füwvtdjujvx^ ; 


<n cc 

{&> Jinnn. qjjia nli^T? **Hi 

c 

ft 

Nft- lh>ft l&u^ftnmnrtvt£M.l %UAtl. HRn.ait04&ft 

T*“% > 10 ,t*S«»JM. uwWik, 1*3 ihn ö 


LLI 

:f 

lig 

«to4 SWlft. *H» 1 _ tft.ir ]| 

mCf 

*£ i_J 

Sn. WWl SWiftn, 11 . 

*?*■ <a£i- 

lyx^nrry. 


J’tffltgt NcL- 

tA JburtABftVt . Ülwi. * l*i , 

■VL C A't 

****** /% 

OjdL ^Pxojuwt. 14 TtoA JUfcg^. im «Um üftiiwwmy? SoXL IXkVl. ■J&lditiltDflO&A IS. ^ «,£. Afl 


r-j^Qo 

^jOjU. ihOn. 7U£>|«Äa 16 ^y*U)|^AUA j 


z;tq 

afo SVitAp^ juw, sdUffit n, 
*0*i 

(TA-Ou— M. C A 

'tt.**. 

/WMMM i, 

Olli 3Lbt&. ; Jn. tiXtL 1 

dthAaEfam afj^vvul!. 
vmu*mdUt. 

dü <CS=I 


-mnJfi t itAl 

■) pfpqijnßSZ OVUl V*H vAmL 1 

5 — *=* 

Ä X Hl B <SJ f 1 ) im „umtnm KukJuao.- 

4. ^C&) 

K-s^r Tkffi« oucjt amJUnftm 5 Qrftft 

Cluclv aJtd 'Uoutmt 

^ Ttt*r^ Suififi 6. 

«ai 

V=f^,¥S$i. 

m^A-ur 

I>*V 

Q*t 1. HTR. 


lU C A*t 

MAMA A, 'n C A C - , t 

A»«A ff _ 

ö o 

* 42t 

MU. jdur, Ml AMfilft 
^*cluAHx£fc£ 


ot/a'Vl 

*Hamft ftünftft Qni. XliififOl iwv 
Muht . 3W 10 . 
iJuiuiivil j u^t .tüJin. T)'"!^] . 


m c A 

w 

AAVrtA, ^ <<■» 

fl <2 4j 

f^o, AuwuL <r. eL.^h£^ ITlaftÄ 
it 


m. c A 

C=l 

AftÄLjt JW.. 

Alande o-, i . IS. , : 

1 

«.> Mm XmuMi ft imoL JJ»m, 

SUmiL 14. 

JfrJ Jj-om «Um. "B&^ffvuwn. iS F S«Iua\* 
JciXvil. IG j Äfvtrufcm n 

-‘ä:iv i - c) laut i»om S«u^nu. t 

(di* hfuMvM 14 uauL «Ua 
ifiUMnx ll). 
4) eu««lu irtvn. Soll (aSh 

lUiuHnl djtv iftowti 3.0 W 
S«tUMv ll) r O a ^tv 

5a. «JEft %JtM\cfAnA etu liMMn' 
yuUItiym, ü 210 
m c A 

I E 

m.Cg 

MWH ja 

— 1°1 

m^jai 

MMM * ^ 

_J G ?a 

mCg 

**" a 

oaorg 


-yuu-t ’V 
rtv-t 7 

a l 


Sfwuaig «***■ JumJA 

^öfvftö (mit diim JkUv ÄiukIl 
-»n Sc&LUt uwuL) I, 


■fcÄfgt Kfat Wi 

SuleJiil" 2. . 

Pfrl. »tg c tt-iui -nl[£ 

JJJjA. in. alullnluvliin^i 

,<tnJd <ri «m. «4- 
U>V V 

Sätfe- . .ntur. Om,JUW**W 2ün.- 

4 

X. Avfhet. (btn. - Snffi nntn. juitwl 
££. , Aitl* Bii iq (SjküU. l*»-4'> . 

I ac?i yilänjt »U...--J Auitt A«i 

( SaittWfr). 

21. oA> AfwJbu Smumubn a&*->2u.- 
tu*n. dw.Mtliil.M.AMU.t 
iet S. jWUjtla. ^ 


«“»m: 

1 JFalll I a III 


TTJL >*“ «B * 


IHnJUNH 


s». 


ÜÜ. Jttuma i*fc MieiJt. A>xiil.T £ 

«I.«* ÜaÄt.r« . 

^uuiv ,ymi(ltj«Ti.^) } - Vfl). 

H°«f SioJt. 


Ouel. m*A»n omllun. oJvnii.- 

ctum. tUMkiun. 7. 

3*tl ; 


4»*W‘ 

*■ A * *B«/W 

-mit Ttat. *A *« 

A4* , O.L 


Q-, Han f . jinai, tEo-VHaliwnjn- 


DQQ, 


^Ia elÄ &v^- 

10 t 


’*(T)7Ä 


«lÄi*om. -j| «im. JoüoftiwJ^fiuÄ H Out - 

X J-^li «L> Ontuluft . 
fiM.nb ^ftiawnf I] iMul.MvdbM.SÖniHut*. 


^ 9 MW 

• a a 511 


M-Corl-t 


*. . j.. iet &üa omm - msuun rsäiimdl^V /}/) -A \A 

J^J.75- <^j- • AWt [ Ui ^ JjH T. 

im* 2*Ä -jatjo-aginl I . 

* x p cUm. Salt JktiiMM. StnaLt 1 . *1 ® 7 

— JA tnMI. - V AixifinnnA -v£jl -n—t j I u i 

^luidv.a nvfiMTKii^ T^i t 4 Upaü 

IC. ilWL Sännt. W*B, x di*. finUka&Mm ahn. Sfaitt ( 

di*. j»n Anmäfcnt ,^mil dli*. jui Aon^t u.a..3 

-trtnj -ntat-. £ -KV». Anuma Stadt gcftilt 4. ® 

%Lkj *wi| i>oai JUÜMM Stadt g*ia&t S. J ^ ® ( 

C Stadt cUa tC&ni flA , 3lttoU*Uf. 

3*M&«AfrndaU. ■■ 

X. -Ui ?ij«n...,'J»i.^ J .Jt <bu A . 6 ® ^ 

2 im«. QuW (juil H.T l . 

a) altuM. -. dtt Sfwtf i Üitm 7 Al 

A) in din UmAüwLwLg : 1 1 ^ ^ a 


2, Stadt xoniA SaÜtt . Külfedt 
X. mvl^dnliÜHIK%liin auwia Sattu- 

dvawuMA , in Juw-nMwnaMv Aua 
SK ibn *) Sdfci, 10 llnltu. II , 
TfUiefjttii* lt na im. 

9. IQ^i&Ia. «Ul Stadt tu (Ww 13 . 

I. -mit 3u£fuc Ani < vmr-t ; da*. Sott u/wd. 
„Auau. Stadt* 14 

fc. QwMettaffc ton, Satuwiiclx. . 

in« Ü jttoitiMJi iS und iim. Cbntiut l<i . 
Quell, in QufednücCxn. 17, ukU. ; 

mtg.-j mt Ju’lUfciapEi ju-.u. . 
. « o • K .i, 

iMwot -Ut Stadtfc A*a.Q^i|fd*Ma II aAuauctu O a ( um 

^ J wil t n. JSwuUn. 17. _ 

" “* -L.SouJi , a^Lvm. Süwn*. ikw. 4ama » t “ * 


14 * 
muj.t 


<nor.tj 


t m 

S. im. ^jÜtiA*L . 


Zf> » J. SladtuuuMttu 

— * — l r A.Tt. 

1* 

'm«. ™*.t 


att i*i du, SetuvuluiHj -. 


Aul ft4-X, £AA£&jiil&t*L * 

, *2 “ 4 

A»tj- c rwimtr-t 1. 

9 * 

1 ■ 1 WH* v u.«, 

A. f 

A*m aixc4t 4m lTpilww4ii*Hj 4 

. S> «"•» IO 

n - - A a Je . U.4, 

fl ® 

ur c A.t« *•? <t* tveat ^13;. '. 

- ^tttuJW>O^W>U)L . 

Aitta Av. aKn.iur 

® 

i jff amm« ^ 1 

Cn£ m m«.t ' 

Q Mm Mw „ 

t • ©r 1 * 

4 |<. a fcAu.|;y , A-l «£b t . 

Al 

iiMt CUn4iuit 
(*U&4*1 *5^) $, 


Jtj uniWitfi : jLilt l»*v Üain^v 6 f 
Itifji im« 
jittirt. , nut 1. 


9 S^juÜ utw . 

a* Sidiuci ~ 

• •■•'M ® © 

• »n )a i 

©JE* ottni&ulutm. ^ 

m-t*. S©*t. 

£r Ä Tk-A 

A\\ A -M 

_A__ m A- du StvjUdt du. Satt ehn. 

!• 

1 Av> 

SW ouA auf oUm. Xuelouv« 
fiftitm, i»n Stalun. iu «Uil 

1* — N * A A ^ t — 
tlH^Kür' 

räüriüsi- 

Tii;Sk^ 

&& aLL6 *>- Äu Suu*. «Mut cUtqucLut. 

ÄÄr Ä C^S«J* 

mv\ . 
913 

'Har 

rnar-tjor 


^*W:Ajutiet,M.Ti. ? $■ Ü.1, 

* A\\ ni 

«Aü, cUjQ, ^uWjiA. 1. 

CLucIl w»n Samm* luon, * Ää^afl- QutX. 9 jJfcJ q ^ 

*L. AI i m j mi 

’VHil Suffix i 

Sjt OMCK imii ^plg QnAfenasmAift. : 

dtt ^Iuh4vru, tMM, ]Km4uUIU4..4. 

aiar.t.t 

© 

X. Jum*. SiÜivL jüm. dmuLuect ?. OA 

H, im, 4©nv TUmmm. 4m SLto- 4 t 


rwoj-tf*! 
m«-t * 

9 At 

X. 4m utilkRt. S&WAftii umiL 

aum( aI* 

iÖW 7. 

jum^owaa» 

^ p—« WU . 

\ MWH ^ ^ MM M*«H 

44*^ ^4+^ i f ©ü 
”"*•75 • 

• Ä r 
9 ‘®. 3 Slil WH. JVOWI 

efcuwi ?&m*nii 9 j Jurvuül 
Uli* aiml «unduft &cl«*i&uiu 
JA ^|ftliUltlt 10, 

l*t "Vpt »— » 

rnur.tj “V 

«Ta 

Syt. i*v 4m XWt&üviXuing : 

, Jjüt Soiim 4m ÄiW* 

rtmU* f(. 

in^si 

mm« <b umh *n 

• Jw ,' ’*öjb 

'neu- 

Yp 

{& 
TWttt. dL* Ü^vfbb j elflAv dU*. 
ifumVijufa tiMJktkÜXk % oua 

KL. 


nruu 

u 

im. cUmi AXnJU 4u 

«Um, itmimMMkt. tftiic&&£uüJb« - 

*5*0, 7" 

rn«r 

W 

in 

Aitlift jt-ncu". 


-muu 

u 

QA&ik*HgUiif|<i( lim SliLtutw 
4m Q*Jju^?yll tMm. 

Tuxi «m, «vuxrt, ^<A 

rnmivL). 

- ffiwi s 

? TUT 

A 

mar 

0 

StuHiJ 4m $*wfliumLM>afciA 
aoIi, Am . 

'nttr Ss&jfc oli Uiuntt. 

ibu SMnnlJLJ 


*»-■*7*1 

Su^jt- oiblUmLAtnu M 
SttganatenutM l: 1 

1 0 ^ 1 AWW 

TUw.t 

dm „ TU* , 

4m ^&vnMuiE . 

*05 Om _hJ CH5 

A ____ 1 * A 
a. aiu sattw . 

X. % , J&MsmdiM; 

o) nfc ^yviijitn Don UJmmi 4, 

J l 4 . 4m SaiSr dmfrlut alt doi Jm 

Wvm 5 iw4 <4m SW 6 
AauMC. atk TTlultjuJiifc (hu 
dfem CtViniA imUmuL) 1 . 

jVS - mj-t fllm *nut 

«.} iwn Omiua S . 

&) u*»v SiiJi. ( NH . ( uauL »ft afc. 
Watj 4 M 710***«« „£■&*) 9. 

•6) att SciuütjMxov 4 m Sotbi (4 m. Ml jk. 
*iJ\. rtüwn/ml 10 , üim. dXm. Alt Aid*. 

ArnjUtut II m.5.) 

c) Wtiltll UWlIlllt U (L. IX . ofi MB- OMci. 
IM, cUm !KtaE 4 m AH . 4 1 l*i . 

2 . ob Sstlui. in, slftii S^Jcamsni 14 , NX- V 
S. tt£» ’3flüvH,rna£ . 

o) ulttHnon bu l&nvnut I? Ulil pn 

E) Sg. oEfl iUJsLE . Siin ^üU. Jot SrnnJid- 

4nt&. 16. 

jL. Elm nun mar /nu Spvur 

"•*** _ l«l InnlMi* H . 
C*— • Qa 


Um 

r— i U 


^O^W IC^ HOC *™* 

,ZT 

imtir 


du UuinMM u.a. 

i>^f. jti tcK .tiovy. 
tCirft. NOyfi 


X. «Es UiuLMMWfi . 

■0 altjAmtUM, II. 

Q«Ä. un. Sji^A. JumlGinmit 19. 


S «,18 

II _ 


Sj.. <u*fii. : 

^difil Ji nn IM -— | ^- J — tf ^-'i i i i T ^ I , 

Ä-) <frZs o-*!**. du. 

WtilEn. UL J Jl*6 ^jiwv «Lun '» 


c) OUixt 


$ . oü«A, 

L utttlwi b u.«L 9n * 


cn (v ns® ****" 


0 ) iurvn. Q^ian. 7 

fr) *—*— 9 . N 

c) Mm TUE fr mm4. imw. 4m. u 

imiMU 10. 

4) »El T&xSaunft 4m CtlnMaM 


'HOHMal 
710,.^ 

H «._ 

ooü 

fMl 


# nwE 0 


HE attyuvwun fa. w ÜLiUpl tl. 

'"2? •w^-»a 1 |4it 

a) «&> UnumMm 14 . 

l\ imn TUE mm 4. Mn 4m Ul«.- 
ncbiMmimums 14. 
e)o&, SottUil C«ln.EuJvlS , 

cSunwwi. 16 ( Omun 17 u.a*). 

— oSThi n» ih- 

«JEb U>toA£üAu ^BoftnnAiübetc ft 

< ium ftw-w cmmw cUa 

fl ^ yfcnrrL - 

?mh s^ssjur 

3UUj|l 

KwUl ii.-a,. 2o. 

X. SÄu^Ibnj 11. 

Uh iiö. El . 

H. äolni*«. SoÜlnut 14. 

»jt. OüsIl 

feiÄ"*“ 4 - 

. dtö+ J^Cg, Kltal , 


MMA4 -Q 

e 


■nur 


mor-t 


m«r 


1IG 


na 


X - aJk&o£ujt OjL&AAUC^Lt i 
Äw JIuWäA eLx U 

1^3ld^ JftiA.’, «ÜUM SuJt 1 . ^>A h 
SeÄ*f£ 3 ^ Äbtta* 3&ObctiAluclf > 4 1 
u-A.ur. jÄ.i 

Sät«»»- 

t yj paar Ditm W | h!k* h jÜU. 

4 ) Wt J&4UA41. G. Ctit 

i) eLic&fl*v ^m|u£ 1 f % 

Mnütow. . CdbfwJt- 

AfctutmA 4. uy, 

31. uto4 ftmt 4*^g- 1 

Studi£(|i, u, a , 

jünj m<o T.i^n^ AruHtdu.14 ^ilan Aa«i (0. 

B- /nut ^.^mutütiiwi, Wtüffltt jguiwt 
yx jp.w umi ty. 

JtwtuiAl oiur /n, " * |i ^ujnA/uu qh£^. 

ftw II rtntt itG. SituuW *<W 

35£U«i ^ 3 

IV. o& sna«$upAh£tU* 

S jiifejjlit. Mtl TUmiwitub gti imti 
&acLÜcaJt int SEuäaE 13 , Af rjit audL 
AWt SjM^lJnAi lYfUK. 14 JlW IJ. 

V' . 


L pv^ 1 

u 3r ^ m 

U4^AU»^nXtC^ AV4^ ■ 
* 


/I \ MtaM^,M*lM 

r'i.o ^ 
" r'' — . 
< n*tf Jt a OJ 

«£üt4A* ÜJUlA m dtijt «omi 
ScÄÄftft«^ &, 

MMM 

f*— t <? “ ' 

ja fmj nw 

# iöÄ*tJWAU4 'Mqamm Wl 

|(t ■p lL ^ A% 

/mj <yin Mt 5&*wvm&wvnit»i, , 

Vä^ 


<U#i tvtiii ^4fw t 

'S'i« 

2iSid_ 

<to4 WUmu^o. H. AH. 

'***■£ 

dob S*iȟy <9. 

i* — . ent 


ft! 


mar 


mar 


in 


mar 


jjjyt- olr Ujjlfcijt } ^ 1 - 

w-gi r mar 

^caa 

mar-t 

ü 

fipg.. $uJ&^bwJtur (iau J aA Juimg 
/mit dltMv lüw^fawtiuilAt gjt- 

^AWrtlj 1 

'^' Qöa 

mar-t 

r'^e 

OÖ ’ 

JUk^AJütM*. 

I. 9*JW, t SäiitÄt %. 

3E ScIwrtUA J Sfixt . 

djUAVMJt S*iv*JUA. t OM, <(|W. W, 

dvfuiidi «ja- 

inoiyut uHtJ, 4. 

Wt olvi-l Tlll^ 5 JttnvL bi <W 
, ?6vifUlML G . 

Hfl a ’ 

* n ^: 
a cx\ 1 

<n«rt 

ZT 

CbtX ^iöiji**^ 7, 

öS 

mar-t 

***** Q v 
MO* 

AutfuL Aac *iaroLt „Cl&tulftt . 


mai-t 

AMM 1 O 

<^ w i a ? 

OfeUftia. 3Vi»ut. ff i ihm 

V- 


mar.t 

üo 

CD 

ttatl aü.'rruitfeuW <ta> 

Swwimf(0|tnA 9 


mar-t 


ant^ß^* 10 . 


mar-tj 

A«MA ^ q o 

l* — >* fc Vl \ 

%. UL>{Uuw(Jl <r.l- II. 

U^I. maul . Sa£t«" iuvuL Ji*. 
ScliiüSun^ i»n mar d- - 


mar 

■V!» 

. Is&jCSfc) 

yjwtg?pfcn»tQ 

JWu^tq cr.i ttr 

•V sryjy. 1 ^ 


mar 


Xi£ r MH, von djtn. CK*v«At 1 
, A/MLoJf2 ( <J^ 

^gicJifen, öUa QfiänJb ^ M r 


mar 

MUM y 

^ m 

Mit. ML^Ut t 

^JUnJUA&t. CT-cL. 14. 


mar 

W 

je^b^n 

'%*VUL (iögllk 1?. mar <nctr 


^*2 ff, 

0x1 &i*wl 1. 

r~ * OMXutctlJMUM 0 U> 

— ' « SumI i. 

* «9*4&r *»W , 

rt /fcjxgl AxxtBJt- 

M*y 1 Ney . 

Aft&an. . 

X. O&xUL Qtjsfct: 

°-l «Uwtwmi. ixw. «U*. S»1 . 

iW*»lJ (audi l»mQiuii4). 

A) JuAaJuti (-6*4 xWai dta 5 

X- xnÜ StlftMjdiwMv . 
a) ^UI»«luntCelu 

»mili ; *aitjvn,fnact.4*in.& 1 au«i 

IfcnwmJ JtUeletn. 1,xin.«lu 
Äip Axtrtin. u-Ö.. t. 

l>-lj Mit, xtj«* dwl wti ^Sn : 
Atr. jxUutoMi 1 mit K*)A . 
Hfcy «.-, 

A) Axtfenm; 

' MU&. jXM.JKuJDbn.lo, Maelk 
JiiHL CUuwU. *«&*„, u .&.. II. 
'Vnit< gi t >i44Hn mWH. 3>.H 

ufJit Aault A&cWl > 1 . B tO . 
x*ul Al L <nAl ; Auiix AllliUijixv 14 . 

■Matt. M J l iet. ; midi mh. * 
3n«t«xu lUmlian. IS . 
jf*L 1 M*Ab. JitSifc jfi, 

*** ^ mg*. mut Qnliiotl : 

’ N ® Jü, ^hUa . 17 , 

“tr^cv & ^utadiWö ^ 
‘iöhw 
t^^Cöd'Pk m.«l. 


SxilJÜ Ju«t*ü± jMdxü&an. , 
at» -Mmy •** iwiiiW-iHlit».' 
5;U4ft*Twmjtwv . 

ft-) o^umiin dl« 

«>vut4 1^ 

fc) i*k 3Ü&«. , Z«i> i»L< 

-^xjv «vor 3«. 

w» mjht ot 31. 
TW 


0^0 Adgt A»il $fx 

kifA. *■*■ Nky ■ **• N ^y . 


2**1 , . 

Q. Qtt . St»«U \ I. 

Quelt imv ftwiat 1, 

A. 7. iiJ r , l i aJi r : *' ftUubmAut: 

%V«t4«03UÜIItt ; 

X. jvnct ■ Sjujtür (>mit 03) : ^ul im cIa. 


ft») mul JiliUÜim«iu4w *i . 

1) nnit ln|tMdür 4, 

H. Mut Suffut : 

dii Jlüt 4 AmuU dl*. Jüi* 

jluwllf jU. 4 l , r. 

JiwvAiAt Miit ^ Mt rtw 6 . ft<vi»yy,tt 
*wrk ivnit ijjj. 1 mIi* rtj, I , 

M.iwv ftuAJwilJaw. jS* ; Jiüti 

a nw mir 1 Sjul Xotlr . 

dm trugt wt 10. 

VSufiyx. «1» dtau QiiWwift Wut} 
»muL u**fcl ^w ^b. . 

IV. T&xfcrt uilxvjx . 


jjU_. r-^ Ick 
S * 


n JWW4* a 

^ 
\ w j ffmr II . ffi», 

nutf ^ait «wtfwfcjsain. II. 

iw ow Jäm ^ t 

S*. auct, Mt düun flumlwuflt ? 
ifvn. Sjü*v*m i>v*L K JucxAtkitv 

31u*t4t' * 14. 


AHW Q 
f*— K € f 
ei^.s i^e . 


-mwimu« iLmh-SÜimii*. ua»v. jwiwutn"l5. Sh-Sx. CT O ■ö O 


(^~x C 


Nä.. dtM. 3*il unWijtn. Jmil" 
(»iil lüiWütuMiWn. mul 
1*4) W 


no«r UCO- 


wo 


marj 


AAgt Mg («JH-.W) . , n 

*i! 

mtui 

AMM % A 

K£yi£^4aji. 

^UWr <tK*r .. 7iut ^a^ii/H^JtrtOAUv^ L. 

majj-t 


Na,. SM^toniiir 'V. 

UuVT . 

mar 

Am« 

r" — *..e *_i 

tfi. IW«! 

fitftA HuwltÄ W CLtbte. 4 

marj 


cm wi r»i ^ r ^ 

A-s J ij ^ vJ 

^n. ui. 


Q>. . 


X, fm£t OJtj' .dbw- &u^cm. m..S_ r 

«-) JfurL JtAn,^Mv. 

JoumwüüM $. 

OHici i ^u\ fi y j f jfa /n. Ao*ig*vi (tf«u 

6 . 

i) JutjjiA. u a- n.cLjf , S L 

2 L XEtait urtütfcn. u. c. . % , 


2 DL 4 UbuJt Ül Qac{<¥UI/VL^ n^ÄtAI^JtVv S 

fv. S-J. JL>0»W SjUrvtJÄAt. eite. llL^rtAC^JuAwrttUlitu 

du*£&L dtvL^ufc (i*w. ttirrtfaftal nnJi ^ 
u Jfeu±*) JO . 

V l&nAc&ijfeJjMfcb II, 

Oxv-fi im. SjiAVMjt iKm i om! dUx S*Jf^ X«u>*v- 
yt^rvj Atfc&£&n. \%. Hol 
QmOv ; -& 06 bÜL£C*i. f M^IujvuUatvv - &{£, 


(AaiUnxl jfe . 
ajuVl xtur > 4 . 

$c&£fcieU*Vj *umAuJt&tn* lir'tL . f*'*— u " 

fAt* JMn. 4 w. Aa£townu««nj)'] IS. & . ü C ^ 

ifcVlä? 1 

X.iAd)u^£tur: 

^ ^jWtUilcJottiAMv OM, JUnot/vt Cbct (iwujt ^ lt . ÜAÜ j^öA 

i)X, vtvwu^v ^u-^*m: mutflj 11 ?itX\ , «*it £.* II 

-■ ^ ' !B&-) 


mar 


■o y 
e *j 


mor 


m.cu - mar ? 


H inwvuilur - * t 

a) ^iavi . ^uuc&WiAm (t ^- 1 *Xue&£.- 
Pi***y j(M. JiL »LvHAt^ I . 

Jt) **ul 

vtucL ^inuJt &*£* £lC*i_ (i>o 4 n!uW | 
dÜtHAütl QMV ^mulcSc Jk- 

^iJU jLMA Sflat) ^ 
X . ol^mtüt 1 ^ÜüäAih. JiftTv SlgA ^Lüm 

iuut 'i ^ u«m VXoaAjuu cUa Wirt* 4 
e^tit. 3 Wtuiuma G"' whv ’JkivtEc.' 
UHAAft*. 6 M-A. Ur. 

2 t. §£. iX>¥C oIm Ut»Wg||iUtorlmiM^ T. 

3 [ r tAOM^&Dt 5 . Au^flli OäL «&P. Sc!u|^ 
.foltitt S 

yyxc«jj ■ U/ dift, ^o£iL^aJtti^bV ^I*m 10 . 

IV. ^ , ^St ’» Ik^HkibllL II . 

V, ttkuuU 1 ^ i ZiSA&uJL uauiIW llw.' 


I <*rt»w \ 


* T «■■«-. 

^ — * 4 


\f. ZiSJJUrSt. uauJ. in 

gALLtft*«/ I*. 

VI. . 

vtn . <vu<jj d** Sfcwm *5. 

m « r jt 


i. aEouLi*ji. 1 S u ± > 5 iui»M. 14 . a*t. *■>='= -t . 

Ou«^ Ou£It 4 u ‘ITIuriA 15 O 

4i*uL dta TUlo te. 


im* djut llb^vuLua^ I 1 ! : 

X ft»* »«■■*■*■— IS , (UifiLin^HAmiiti. 
RMfiftnimfln ^uwuw. IS. 

"”* — flk*- s 4»'fcbw> u. 

inaj? t ****"* ^1 Sjji, SidtiiArtl^Ur U. 

naaja ****** lUwAÜmU Sottl^ IX 


nxai? - (narji. 


AU 


rtvara 

W ^ |w»nuya SftnAt Alt. 
dbüt !wm»nui «bn. 

»ffvuAmj 1- 

* tj *^ «iti r>MKä* 

ww? 

JWmA offiaimiM Mu4lCrtubtt 

ZfrJ+yT i, jm 


OUf^Ctl? Aw *** 'fl 

S^A iLuiKlMl. IKMtV ^ühi»t 
JuhldwiL «In, tGuwtum. 4. 


^ 

Jwa »fffBjwaft t***n*9**tlätx 

4 MtoL 


«norm. /«**» -^a. 

AWW ü 

K>»u^»yt, **4^ *MW* 

Aia yiMMttm 36 muui ü&aa 

Jm as4i£&t ^IbM JubUMf ä, 

(j6**, aJ8> ^«iVfcut «Ua 2*ÄiUa) S. 
li^f. ontall. umJL u mal«,. 

mtum. mm 5a. fl 

Sga^ j 5«.. 

«Lui Ju^auUt. criaAs 'Tlcmul 
-*ji/»vu> äottu 6. 

#UM £S)» ll 

MHH A 

mowi-l 

ü i A. Ml 

1 !&ijSSit 

Aittt #-.(l. 7. 
oftjucWig 'l 


mwiwl^P 

Aiaiul JUi. ^ majt . 


non mm, 

mcurnttr mm 

auAji ZtL mur or. 


fltami&T 0"CC 

MiijL Au. rnar-ar. 


»mwi n ' < 5** : 

Aait Sja. 

«3*-isaa 

Vj. r^-5« «=> 

*T -=M ,^r.. 


itltn. u.ä . I. iww < «uuL im«. ela*. SjuU. 9. ^«rnJi '‘-X 


I. 1 KWV SuowM.: 

uaJul sUfntn. Junxt (-«5 Jbtfcuwt 10 . 

5 jW,§ 4 - 

ItLMiUinlCInlGct IMiQapijltAtW lt. 3 a 
31 . OLuhoUuctc: 

0} hwjl mg UmaMni unud^M^t lt 

ns 

naarji— (narJt 

OflCÜJL'i* 


AakjfcjSja. j fesia&ja, 

•Ul %uui£a&*n. t . nueJi. .t“***- 
jnltüyj*! ot* X, 


oncAjJicu 

c 3^y 

j^pt. iMU SÄ^AnuiMnA 

Ami j&wi/wütt 3- 


mojjt 

r< o' <J 

|k, 1M*V *U|L SmAI. oLtA 

Jfat/t ^ua JUa. CdjJct Z 4 r 


naajjL 


Cbii (bma S. 


nawA 


ktf±,' i («YJ ;*"NoJ. 

Siiüi ( Siniefe. 

‘S'M.'M“- Jji. cuixIl in ^j>ifcl£n<4wytn 6 

iwn gUHt: 

s7«k^ 

IEmmMhuLu«^ Mt&&>l»uUlUlg 

9* M [A_ 

, w“*' 

Hat. e xtr 

\ Ml IM 


* _ Ä m *n 

a£* &*Ab*Z 7 , imtMioftÜt TJ ^ % 

CbL a#ri *YUti& 1 , J 

a£j* Setü^buiVici oL j 4 uAixt 
C^DutuiÄjMnictc) Ifl. . 

<Jk 'm±U 4 bu£f< II . au*fc> iw <iftw 

* . t - o _ * 
'WWlA »WniuwJtoi £iW tZ, 
&'!§& 

<< > j*iim*mi e ■ 

*um> <5 0 a.<w. 

£k 1 K* — . A i0 

kifii. wtMNoj. tnw%y 

CUtfaina <iü *>TlAU^titü£clA 
faujctv ‘%iSdJUtM. MitaaiieAt) 17. 

*0.. M.~R. 

-^^1, 
^ -S?7 , nj e ^ 

ö 1 t " — ' * * Hl 

flttaSy 


- 6 *^ ; (Sbsjsgsf 

^ € A+J } x&üUln 14 . 

rmül m ♦ dW &MIM. am. din 

yi. mim n ^ £ßa^£ J&unoUm^ IS, 

4-fl 

fncwi«. 

;Oil2, 

% 

gJUlgktMOtVk (jUfrVL «n OUVV- 

5 ä «*'t ^ *“*■* o s 

etJji^eX 4 16. iwiSUma 17. 


m-cuoft. - mxut 


m 


OnurA 


****£&} MO"**). 

JUMt, A^^nftS+ijtL AäXjUaW*. 
5 ^±taix^o/n^ i . 

jt 'O' . StiÄ*£c«nlur cJk 4 Mnjbürv- 

a 'jxEtft. S, Sjc&n&iJtu/vt^ ^lLil 

sn.ari’i ^ Sbixcfc". 

X. JM^thoMAilur: 

a) *vu± An : jiKm £tur, tu«viaiAt ‘J - 
■A-uÄTcuh. aIut, i^tn*Av£«AT. 4 - 
Jfc) i Aid». Ao^innA^frt jbLLvrtioyrt. 

5 . 

(Uu& AttiEüJi ,JSjl: Mnjmüqt 

Aum 6 . 

X. lunMlur: 

tnumini/n. mtajJltam. * 1 . $«.. 


, 1 V JEcb^t Sä. 

dit SnumlotmAlit S. 

Am. ouet, 1KV>V ~iZativ>\ oE* 

3 &WW, dtn SüiuiSönAiit" 9 . 


n 


f=s> 


^■o ,5 


mwA 


rtrtw^ AmS^.%^. IW-.P.t?, 

X. iWi&Mmmt idwIh g IMtUnal UK*.- 

Jä*i. Smuul 10 t duiuti £twt- 

onut&itjjt H) . 

X- Aid* ÄUiAwnl«, , Jlcodut** ( Jixm. 

'IttliJitnwimW) II 


* £\ 

A«ul AHl iIwIIÜLha. 


lYltUA 


X. v.n,. oL 

JLe&fctrt. 31 LL | 4 l 

3 C in jScfti-niffv ‘l'Ut’ 

14 . 
mwA *^>p^ 

^ ft 

» 


iu-ar Ä 


KJuma ^ If. 
Atftiut Xal sncuvL. 

Sys- ^JUtbiiur IS, 


öd 
WS 

mart-mco-cL 

/TL tut 

TT V,. X 
t* — . e ^ 

(* 10 } 

JiiUnfrV * O- 1 . 

Umii.O)!). 


naard. 

J IVUVl ) _^J 

I. 

Xdigi Ajü£ MäjL. 

A-idt. XtUhC^bt- t 

^M. ^Art* 4 .. 1 . 

A ^*WW TT M 

1 

^ jMuüvjdU. «ufit "^p* 


X. 

JLU 41 £$U*\. 'i (jVn-Lt JJ, : 90 n._ 
^A^UMvcUtn 4 ) , 

OmcX» i>v^ rltn-R . 

dvn*. Aldi £& J>m. dvm. ^a. 
>wtplKirt*iw. 5 . gpi, Sn.. 

not a 

. XJ AI ■*=» T 

, e A H ™\ 


HL. W«*i& 3 t*'w ft ö- ( l^ftn TIWjjEäax G. 


^ncud. 

-Q 

y\ 

<lun CüifcAuu’Jc t 

i*m Sifrwii jm*v „ 

iait dxh JJk*U * SteAaMt- 

jk*it mf t. jLitrSi i. 

***** U 0 ****** 

r* — \ C A ***“ T • 

3 * *"*•* o ; o 

rncudco 


J&.H.H. . M 

g mmmuh I * 

tlwgtwmugfenl' o-.ü.. jugtt. sUfl. 
^UUAfitnuDl S j dLvnm. aucit 
j/av jitfüVcliiin. SxAVrtt. 3 . 

*11 1 | V | 

mcudt 

MWM 1 -Al 

*11 . S^lüinniUvu j Umu^t- 
AnAM^W. 9 .^. ( 0 . 

Ukji. j«. ajut 

l'-N -< 5 - 

mcoctj 

c>kmä 

%ik- i S&sgsafl- 

Jü«. wüt , CÜA^Xm (ju Q ^vnt 


n'iard’t. 

ivJTIP 

«JUEv^t A*ii H*Ä 

cUt C^iftuLcX oUa A^uvutrt 

IX. 

. ÜOm ^üMAM\ k&UA 

iwUju SoC 

AwA«fobi ju. a. „ a£t> An. 

4 h- mw» ^ dB 

A— s 1 * 

gn mm< ä 

r« — . TT s r« — . c » 


mwii iw. f^in. II 14) 

AumM. UUnÄt uwi. 


'nard.'t 


’ Cttj 

Aa»ict Jm ■$«!&< wyÜH> 
■AA<m« If. 


4 S 


GU^att.n 


'i'tcad.- mcui 


mwd. jult AH. 

Satt«. ) ala&tuxsti«*utl& I 
3tu. Wiuwui <i*A SoZ- 

Iju/miiat in Jan. tGuttuuUuvj : 

' HmJ w X uX ot « S<a*&$*J&A. (<TQ- ) SaXt«m 5 
— Quak a& tu. < W«til!a«nHMt 

C«si) + 

Q« cSt, in lUm. Sitn S ; 


■nu,JU ” o y 


Mg . 

UIaWiaJU* 6. 

mut *** Inf. 
Juä. CUi^lU iu Utnu^n.- 
dUw^u tac&a» 7. 

cutittuX,. SaitJU.afe Sn 

X. S att« nmifmtatjtn 8 

X. S a t t« Jcoo&tm 4 


«W"_l ^4 * 
a itl 


■ M«M “1 "> 

«V 


awM -g- 

r*^e* 


•*"± 

j «HOri-t IT | ^ 


-teiagt Sji. 

dtn. Satt«ntiiK^ : IWn^jurnful- 
Ataimbn. Io Uiul aact ab 
3^*^. ^«* Satt«n^»tU* A**nw l|, 

S*jA Uonium. (Cwt ZvMuÄ.. 
fju* Sc£oJc4a£) II. 


3***-“8jn »«troiiu. 

Ä^c *4i 

•^^4 ^A 

WaW . a \\ f/ , Ä -*, ö 


TT 5 

'S«* 
«nw^w jS, 


Sy. Sututn ntitf N. 

Aü&« Jt*i tnutiL „ Salt«* 

%£■ irot*n SjjtfJm gartonmt 14. 

tätigt AH. . MTA. 

Ji« ^TUmJjAniwÜtaK« (tuUax maWma.- 

eutai^ '«■■ 

3*^^^ 16 


^-t 


rttt. ojt 


^ tu 


du I . 

oA Qtat, du AnUc&iU» i**». InAtl- 

urttT 

QUütv 1 oJlu int Jim, Qua. 
dAue&bn,: 

\‘mjcu m\ 3. 

Jjva ur «nirai't 4, 


«Jut 3fi wt. 


NhTB J N€*R- 

C tfJb * ftrtÄA-JU. 

y“*et.. (NtKT*) y i-P l S 


UUMfUJCict ** V ^ 

* a 

•“**•*=7^ «C^ul 
* W "«Ü.S ptrtu n*’J^4 la . 

-JvT*^ 


CL *WU1 jjgl g, Sanatur; „ 3 &ajl tfo*V"- 

Hu Aanfiy tiL ?u6nmflA dt* Üt^l . 

Anit «Uultlint Stmitnr , 
Mi t Alt . 6 viiA mül ftj du Sjtvix- 
Hm (fttM Mw4t üajj«nj;£ ■ ■ Pr r y^ 

I, SiMiuiuUi^., 

W) vW. 33tft40*nJtav | | : 

/ht mtjtctf- ?&vt cUt SoitUa T 


Ä"A. Jjlfl. ÜlUmJiwli 3. 

A) 'fönn. uUt "J&ArtT^Kii fcjldt. S^AwJIjuJl - 
**■' 

*n& -|\ t <Kma du ?Anwi\iA 3, 


**>*t 5 s4 j 6i l 

^“■ 1 - 


-in ^ tV^M *A ^UAUmu du. kl. 


IW1 


C ) ^l^ktttA. jü»4M JWit . 2^, 31.: 

Xuji JviAiMtV tflkwlftt . «A 
£ul du 

wgiiint <| Wwn.'\ II . 

OutA j>o*v S£ttu«4 11. 

1 

SjtÜ. N/n umA. lAvunin. rmil. ov , 

— - j/~ 1 

v~7 wm« 

«L) l 6 uui AlA-A*. .^Wt | SV ? 


nt liitu 3 Äwl Ot^M* 

~‘ (iXHi* üfcüuLb jt,CL.) 

*) 3&ui AÜmA. 'JaiLi&icIimilf**, , d. iv. 4ha- 

ü&w .Ru««. ^ 31 . ; 

-TU 

j, e A c ar üÄ*i 4**- Ja&it««jjiit ju*i- 

— — 1 -füy«. .fea««. 3. 

1 

0 

<nSt iit-jxi. KUJIC^ T J U* K<m*F Tt[^ £?« y, 4 . 

«B 1 

1 

X AttUt^u. DOM, «tur. ( SnJUW. l)«tllar. U-.ä.. 

«*) &i^Mitümtn Xuoji Swift. f («imU SGuuzti, 

■ft»«*. Sfiatu. 7 J JMK Cltaffän. 1 u.ft.äi.') 

Clucit X 

^ m. iiW 1. A!R 

“ — * *~ mmm! 

sUk KuHut ^ jtun&s Mft.. ^ r Ä: 


2Ȇ2 

<=3> 

ÖW 

<*& JUil 4»«. Stjum, inwi*luit II. 

tr^ SS 
a n 

^ jJUaoW ^u*ta*vdUft 

«■) a£tj^jvnai*v ma. . ^.SV: 


„ 9 „’C f Vtnn. d*n CUatvniou± . 

— 4w aial^ia#^ 11 * u.S.. 

«Ä*» 

ÄwvJttJüt««*. ji.d, 

*^) Jui. Xi&^AwUgt 13 

A) »t* TUitu du Sanju 14. 

ö m*m 
■=1« 

^TV 13 

iHt+i dun. juma im* 

auft^ftÜ , J. Ä. , * 

«g. l*..t ift.t 4« K*««* {Jw. 

— — isi «u~ idEttu, ps-. <£) JliStiit UK^L ( UHt 

^dnonAiitmAifHi™ -fun. Ja* "■‘"•ffHIim 

^flo^&uM. 4A.Ä,. . 1 31. ; 
^ ftniitu.i Jümn A*n. JtUÄiit m! 16 . 


dnjr >rtvi iMilt |K^dUp?rifrti^^xÄ.|wiill- 
^ int l, 


IV. in. 3Ilt£n i>ffn. Sufcbtfcwi* 1 0leumjun. Anm Aü- 
jEüum AmIum. t iH>n S«^wt ini . 


lar-t-xt SujmWmi 1U#wW. 1 S^, 


I>i£f QjiHOf V 


dnjt nn*^-^jutf Apaifat 3ijuut>^U±t£ 4. 


Ä^aS*«. . ^.®-i 


im, Sa«* m 5, %, 


nxfr ****■ ^ f nrUh£iA 6. gi^. 

<^37 99^0/ 

c) Stttn u..<ljjt . 3 $.: 


_• •_ „x J “*’- Satt { da«, iylua aim. 5ftüeÜ 

$st- 

'=T±3 

_ f , , ACa. ScUowaA Mn Sam, jwi 

- ^ ÄuujfauM 

^7 _ H _ IfVw 

„ e ' „ 3W «Lu 

--3- Ä .a.A%JuUyk^ 


fi, Wit S u$tü< . 


<l) nrut Suffu t Jtai&füitauMU*.; 


„ rvniinA , 

«£t QmwIa 

SjuiJ^wvJtuA j>oaAta^Ji* 

rnamtW^ät juA. : f ^ 

^ « Kl^ntq vmAun. ’d&oi, . KT. 
[Q. qmcA fmit Jtoi^&ru Um. SflUjtt- 
/viaA44n , -j 3o, : 


m ^ ftvtuin Äwi tR*, , N, 


ffl u <uaouvl iGtw.* 

^ 1 1 1 

ff£b QmMoU flwv ilm, K&nij L3_ 
amuLqai, Ciiiui IV 1*0 


Mv fl'WiWigftiirt ü/ilt fl I O 

I. ’ HT i *“ 

Oiiclv t+Qm SWfct^vi. jtLvtft '-Sae&A 
ut,ft.^n . ^,Ä.1 K «ÜM 1&A1A AjlL- <=> (n 
Mt *** fRtilfc«* A |l | 

smi£ X . 


-&) Atüi &4btLyJwdtfa>l , 

'Vufitl A Jtftun ^ dlaA $i4pii ibJtt 
ftvt yArtfrjt j ^.Ä.t 

N<V - Ä«.<liüv ^UÜW £bi 4 m o£t tf j * 4 

Alfiii oU* $to>vur>mlMA i 


XM' 


'üäüss c ». 

«t»n w tow, (iu.MmSeMH' 

$ «UaiJI iHmt 6, 

— ~ _1 ~ Mm . da ä£U*ti 1 iimJL am 

djün. 1 & 

J QW^t yWuetti tUn^&wi. 

I. fi^t ^wtUv : Jtn^dwu dLui q 

o£i OUamat jüm. &*Ä^*tif|ü : 

EJ* „Aniint^fiDtn." 

jAAiigt. . 

][, oJU Ai^ + <Ut h2wi^ t 

Stn . t <üL <U* II > SkUn idfi<lln?&uvh IV 

A**m <£&lu*v cLa ^wun AeWti*>v ^ m.a.w 


-MP- HP 

«■Mn «IZ? äffau uattv 

— tip 


ft^A GdtiklL^^fcVeAtMUfvM it Sa. 

^ÄäA^fvJaiiä t**vs, OAiruJ» 1 ) K. 

•nÄ-ji-d.» ^ Aut ££, «*A ^ Öt 

Jibi, CUttivui, * _ ~ ~ 

l iwu.i.w ~A^?& 

»>«t X«hlwwnibL SsUm. (Am. «tu S«v>ün- 

y*l« IS . «Mm nucA. «tu Ouiua Itt umJ. ^ ä 

a*utimn. IT). 1 £> ' — ' w 

Oft «int, UKl MHi «Uuitnluu 3 WmA- ’ 

raSS£±£S5 , SJ^“ f **-3 r !*•*-“■ 

®4o*i Mm aZtfuuuwi IS , ■*« «Im ’ 

axtMtwn.IT uJi. t*r 


tn&. cui 


I. Umuintvnjlici. (SSkimuIl) uuli »m > 
a.1 Vi~ia 1 . 

Jt) OBtAwfitgUt. t. 


jUA^t Awt £ja.. 

«Lül jtudlm. ^SwUA t ^6)UU 
unwL S rifc. . 


I IMwt KÜnrutl *tu l&wk Mit 

SAtt.iL 1, (Statut.). 

H. Stunift/n&Jsfc all undiuÜstuiL 
JjuUut^ i > Kü(t ( OmXiil t 3fcum 
M.A.ur.1 «Iwt Atiitm.^&wwn.* 

*£« «Situ t ilu «tun. KSntu. 
■Mn diA^SUtiM. tu. Süttuwul. 
1%,. 


'7Ttt 

"-Ma 

r ^aa 


nJkor j 4. 

« ftÄXvfc ftto ij 5. 

]H. ~tCtnA<'fti*dl*V<Aft 

v ft JlA J^ultoy (kb 

Sill **8^6. J*/ 

. f ■ * j. - , dUn 3 &bh»v Mm*L dUt 

■ ^ “ — -^ _ Aiteln J 3&njuM/rt**v H <sX% 

ScIvü^M. dAA W^tu^A k.a. 1 t 

<5 /J/} ft NH . alt wMsMiuthfv ^nwutwat 

«üu (Wi % 

0J&- jucfcUf) ^ 

^ 1 da j 36hilmv „ 

0-. /mdl -fo£ j . SaiwjJiir - 

«Ljtl&vvMv t d-Ü. iA&4£Uft juJ&cn.'* * j 

da tRjmClyn. ixm*.---- m. Q.* 

^jo»*ui[ina *) j>ovl ^ttun , 4uul oft ab 
miftV s cLLa SaUui t dit 
i>on ■■*. 

nat« mA*. J “.? W r L J “ 

— 1 " ■ S«Wl 10 smd Sftttn H) 

^£i^bnl£icJi äMcü« nüuu^ fl : 

^wv lw)*tan dim ^WmA. amtv 
rtli u TWji«t«<i Q-.Mwt A .JtHt- 


JL a : 
‘*-Tn5?fS 

^y.M 


diu. « cLl£ Sa£kjÜj^, ^ iJjji Ucv^iujit^laAi t. 

<-% tnZcit Äw ÄnAtoV «& 3 UuaH*1 
d*b S*+Vhl«^lw % JiW dbu 
CkWÜA 3, 

4i* 9&vtJUn . 


3*^ i 
ä ö . 


Q. mut Sjtffittur . 

olüt Tätrvuwi ÄHfrrV"*** } 4jjl SA&üUrurtX Afaft . 

dlic. XL.d. 

H« ^UV«Wic£l A*imL AütitAt. SjßcAucft. 

<UA f ^ W te . ^wnUiAt imi jbwtn SÄUmi , 

yvwj JUm. SJUvu^ Afo*V 
*y\% - _, ^^*,"; w , 

ia^ j "Äs/lin. 4 m. &*1A**\ XamAMn.. 

*) <*& 'S**® 4 ia. ( 4tou 

^ ■■» Jbnl^uiAcfutouO 4 . 

jwn, jtyA±4nl*l iGmiq- 
>wgtwi S, 

A) alt 3Ü*£ von SottUvn&ri 

3WU G ( SWti 7 J 3ßilCi^ *), 

arar <&*jtM dt*A . 

o)0l0dvrut ÄW-liTL Söttrtt JLHMV flfattA 9 . 

Ä) && ff Uvnt ^UIL Ja& :£t£4 ^At 10. 

fc p 1 . *3ft *»/**> oJ^V Sitil 

— 1 « cUn U^l , SLlWj&U^, 
SuAilllthli 


I v - 

Zl b* * 


ul t'Ä-ia ' 


X. mul £u$£u : Aaunit Ifttnwi ) Aiiou S*Jt**luum,u.Ä 

iHnv Juuiiu&in Suiun II unk non. • 
imtun II. 'nicfctAäu^j, 

H. aSuofnt y ftunncfct (Stit**.); ^ ctit afiuwün." 
non. du. HÄ-tüiin f B.p ) 1% xunA. juon. 
i&ituvt. m, ■¥u ) iW|^ i is M.i. 

Jtt. Stltuv uuJl irrt. £Cuiut 16. 

AaXt^LkutMH 
dJut GtZ&juvüsn. . 

X. «b Al^. JMKI Stttuwlrt: 


SadumlL I unJl ^i«.3C>ttw. t (fe) 

ÜMCifi, jjovrc *tfftV J W J ^t ^ iW Xm ^^lAnrutJ«. 
JjlAUUl oUfl. 9 €w™tWlWcÄ^4 4 


(J&tfciLfe’UAcfe») Von da«. 
MH 


^‘?QA 2 

TloATtA 4an. SottUx 6. 

*d'iü , *ü 

oiÜWl. N€%ea>. 

i 


W- 

^dlii »SnuJjUi. X cUt -^‘ ^fT%^ i**^ »m 4m» £üiUn 

w 3 LA* 7 

Oüa^l Äm ; 


säsüüi sitr^LSt ii'S'-Äk 

“ ’ *“* ^ ^ » • - 


I, Wv^von 

QJ&ar.- ximvL XLiituioAufdbta, . cü4 «Un. 
KSnig giifhfttjt 7 10 UhCl^) 

M. o£t - 

4)Ai4l£. «JE* Sitl vo^ <lfam JtvAn 

‘nwrtUn lf ■ r n 

yu*c£*,Kvyxc$ auiamytKrtaY. 

OumjcA, Xvl djt*. TljKnlM^tvdjuinA : 

eJU 3IUt 4 m K3*u^w, II. 

U-gf- JUi AfrnWt , 

Z) MH. tJjmi. £u . Sa. qjxcK um Juijn CtUrtt 
^lüh, a Kdvll^“ f Xh>w. I&*U4 uwwjL 
jLK>»\ I4)iumd» /^un HämAxn. 

(iKKt jr. 

Quc^. /wiii. SjUuiür^ 

JL^X- » • • i MSiW^ivx Sa^ 

in iUa ilAn ; 

*nEAj ^ca j *>*«. 16. 

4*n ÜAilMiAmJtAi qXa Ä*j, 

1 -■-■ ■■ — 4flx KSvuAijn Tliijfr^biiA 

17 umA. o$L duEi 4 iux. - 

l&ili«L jf . i»Miiiin|iJtl (XuJijwn 
Sb^lüvvijt^ 17- 

alb <Ur.^Aia 20» ^ 


khV' 


ibl: 
^M3i <hcjv— ~ iw, 

„‘3&M*, «Ua.*-.. - " 

aJU wt 1t i4ä* CUnwn. 

■vf\ajtjQ .CT tf ^ll m£- miü; H 3&m 
cUa. 3&fuibn»* " 

"'tott . 2 £ur. 5xun\ K&ma*- 

»V. 

^ ^ 4 kJiul “■ ■*■ '■‘’litiWtucJ,. *™ 

A. X i o 

Kifi. NIM i NfBtH . 


X Säaftnuw, . 

■W«9. -fr’rn 'nit «ftmun^7 

J |A «i«»t. mtw C 7 V t — 7 ^ 1 " l '- / '*—' 
M Mi t ei»l ) in 

+W ^ ^ 

ö l *i<l< 

Siljafit <l«4. SÖwitm. IUumL AtSufn. in 

Sf""“** <«*«.*= Vliwl^ 
MLwwt ^SJupJ W^Sw«. 

, <tu MX iwuj. NX ivuet,. 

I>< l ^fr\r p\ ^Uf^nitibn um^fen. aj&ot- 

aÖmcL j .Kafct Au& /nttltt 4jtnoju. 
-«********,. * 

Ü Aet<*i«t im. «Lu. Äiiji l&ub* »m*. 

£“** Jxi Alm 

**■**■ } rrni*^- Aaw. * 

AUC&, O C?yufcRt>v „ 


*■) 1 3*«l) , JXwutm. 

: aSK 

Aiu. Aimawv Auwu&uu&c&m. CLuA - 
J#l (Ufl %l4liiutllffu a£Cc. q ^ 

, l 55 -' T ' 

^<i <w^ ^Adübt TühalL j o££& 3 _ ^ _ 

•&ftj~Er <n8- £ oIU obu^A „tt 

i ** e * 1 * Qi mtw cfet Akduünuv AiS^ 

^tLuUcUl IMuUtuoji jh 
Ouft cua£$i imv Simm*, twn ; jAJjtn.amdjbiA. 

IÄ> 

(Jä<a jä*Jiä£l onin.) avulVvi olft 

- HIavuk *■ muttm, oJU ^A- 

Jahtl «imJbtaim. U’ifcnJrL 1 . 

CLaeti iavl Stm** ow. a£fWP*i . -iag- 

jteJi Ä a B t i, i*i. i z .fl s ^ 

ct-ftj L ^ o££uitÄ ?AuÄ^tt H 

^ii^iiniUmA . 

in% wyjwW Siiijufcm : ftiicJtdL-* 
^Ajlyt^ ++ i rrurAjt , . . - . ( 

Q&u aiitt Ao-n&t * |31.: 

Im m\ 1* (vn. 

Ctlm. iAA|itulftiiM4»v SiftiM. cuu4i&ut(ttAt 
ukpmC jm. Jiuftm Sjioitc, \ . 
m ■ 

aj «£% fttiljYfrfoiir ( 

üueli. ^ $ oiacEv cU#n, 3Ut«Aij>uwi : 

>ntj out ^idu üJ*Äciyw.-->-* 
flott qqfcit o ffit h UHJA 

'*Ucit AAJUltvL UM/u 4» JUAV n^AluLVLEirv 

u^KiAftA n^-6- 

im. «tiA ^cRjuft ofuvl AimmM dftmt 
%uy.fr»gt , djm. 

Q**.hdniicijtM r UKJt : 

(m£) af»Ä fm-6) Amt mt 

b cttCiA ^altubn. j aUibt Satluaa (') ( o£Ca 
SjAJUmnl,li tit ri dü ^Anm, OKA mft- 
i&AinJiiißutMjA. gft^,rt>TiiAfr9irL Uka- 
dübn . 

SÄttfim. mt ffuK^L couJtitnA Qll)ü£4j±L 
Acr AiiJk Äm, : 

^ aJtfit ■j.ikijfcvi. JVAunAm DUrn^A * 

t) IW^Auwtpv^Lctji j 

(uj mt Aiün^dta 4 , 

: ftV*iyRr >.*_ r^r b 'J tiv> f, 


HPT- 

MP ?ti .1 


^H3' 


i4&- 


* 0 
3W . vn üHtlfllu^oJbpn. ; 

srnrLn±$ mC'.t o££tb CLF4J» JUt Üm££ 1 . 
aW : aKu oxu, Mwi OTt^oUÜ "^C Ä fl 1 
l L ^ ^ 

oieu U»A A jtÜYl*. TMjm 1 A '=T7 ft ) 

7 a i\_ 

o4£u«m>*Wa«^ ((&,•«■- VTkS,[l 

- (*lj' -. .. 1^ /mtt. I | |l 

mt - oüt dsm. Oniitoit jwJmi- 

■tum) 4. 

im.'. 

■(it mtj oit julu losiotiio. t. ^7 
»J«ii 


lä&jia 

AijjÜ. <lo4 SluXX ^jua^l S^JUt 
QmltkcW,. 

1. 

1. rtttftoJtLno. SiftAtt gxijV*ufcw <. 

XE. jP4*n JEmJEJaiov dLui )(Ave(uin 4 

(M.i4) 

JUftt^£A*ıÄ^ 

• • 

Kofi. KWlt: NCgl , NKB1 . 
AtluutimvmAn. 10. 

CU*etv mw. «lau. 5 #hm» *Ur ä*u 
’Ä wvmaKAoj»««. AefcotivTvmlll. 


A * !t 3 t 024^^5. 

9 ^fi^UMmHiwllin^t 11 JAV öU* 
TWhuutft Jl, 
ü&; JI^UjjvvEoi^ TOfiWtc£i4*L * 


*< SB ‘JM 4 fc 4 


“-ja -j«; 

> » 

l**WA |UW1 . 
[ MOM I ^ 

J 

^ MMM I MMM 

f^S\ J ***** 
«Un. 

^i^(m«Wl<4totkbfi) ft. 


ü€s 


mir IVnrfl 


/Vt£- 


Oli.» , ^OaO. 4jU. ^ClAHO.- 

t dftoAtilÄt iT TK 

l&JUxtnM»«. ) 4«"- 3 Öo*tv ■■ (PSSSÜ ft*V Üt\. Jütrtrv ÖjuaJjlucÄcä«, : 


naß - 

Aij mt 

^ÜvuEtAX *3^l£ä^UWp/fl r 

ptlA«. 1 , o 

julvuIao. ^&Xii£cXA^Jkin owxf- 

■^JL JtS\JtrtT_ V 

Oucji. i/n s 

(A*) 1 d e 

Bib, 4ua Scft/>rw f\onfcvv ( 

^6J^*J£>oavc4ää» 4 

wwm 

(p*Ä M 

Ol so VU cS 

-f $0^. 


uon S, 


(©\ 

cU SoW. ( 

KSfi. r*3Y B 

■«(ral (^1 

4 lll ^ *+ + 

'tf— Ts 
>rf . 


(X. SjjybHtticfe. . 

X. ioEJ. alt, 3UA*t°A£ (S*ij,St&4tJtouAii-ö,?)s. 

oitoi| Ajlotm.oo.ttir *^*J ^ | ^ 

cuiiWtdlAxSoAUvi^ *! J'— kl*^ ]kl 

M"R. 2 KJ Jf i J Jf i 


0 E. 03 ’ i. p a£i Äin Aün. JaA Sit&i- f^31 C£3 

mt Aj. ^ «m tAI 

XL moii JnAniom. yiti < 

I^OtltLunft . ^ ® i 


■“4 * ÜS- 
. ^iui Oio^oAa tüm. Oot iiiojoL 


nat 4^ 

UWUAAA S*U (A SlIWV) 4, Äi 

«. i 

"»1 


Na jJj&MA. twm A«t.- 

Aelujtd^w 

SA&U#dftA%) 10- 


<VW& OtfiH, 


«»t 


ft—rJ) muM 1 

mtm AjA 

i>4*v 14. yx. , © 

III 


'eaa 


«8 


'TvJür m. or SiaZd. ixvn, Ko^to^ I HTt . 

HL clE£ai*i o«U\ <rru£ o*uüiKi*tt. JEoM&ah&ftx 

S Jfcoffittiw <£iMaavuv»<ÜU '1 ©£* ^VHo 14 ?ua£, ^li. 

Sfe^A^tMoU^vt ^ ^U. T^Ü^tnjjj^jtfrv 

oM EoCeL u. 4 .c^, 

S^A^vtdÜMA p?t: 

fr*\. tr\.Hr 0uk- ^ ^ ^ i * „ 

— — (dSftftxj^o^JEPi) orur ^ ja.©*. 


"■XJV 


Sjo&L JUK. ( obw. u*uL d«. Um.- f 5 ^ [k 

^^■”' whduJg) j3; A.. »Illjft 

^otolivL gsituiluünit 0 a &**±4 f * = ^’ * 


•V- H SoCeL ^LtA ^ Sacftfeit. CUM SpfloL*. 

W»i ^»ÜtAiiAH Sfi^nucfbduJ^, 
4 i&a£b imfüWv UMfut^v ; 

! <«^4 nr«il: SbU" WW- 

' — * — — Jaxrv ff. 5J! 

*v i£- #n 


<u£ ffi iiAui't « SqCsL «Jja SuAtt 7 . S*£t ij^R. s-hk 

^ SflW. a£t JAVuL ^A^^UPt^AT^lbtt 

X*r\. TmavI IHHvt. ^luitajbrt i 

««MiXft ^ a,i int C 

VI Jk $Ut$ (Xu iiw 

t&} ( «Aln, TX*£cAwjt K J <Ua ”d€LtTv- 
-■■mAJl* ft u. . «L . 

VLL ^£uiAc£u 4 pUntM . 

dw/n tn.tr ^® a, ^3 **W ««»<. S*Ü, C3 »B® 

“ ~ JJUUW/Vlt 1 %. N ~R I o Sil) 

M«i tövi u 14 inul. 
iwjvn. iMnAȣeUtln.'' 0 &ǣM- 
Joax IST NH. 


+.*. /w-6- Aiiii &ii. 4m . 


C -3 KS\ 


ivt w.tr a ) J** 14. rn m ■ 

— * Qwk j(An Kaj££u 4 u.aH .umIm, UI a mj 

OpuiMpn du. (Rtuiprv k vrt dam. 

cLa Wu^J[pffww< 

tut J»C£p^ftb| cu«i. ft. 


^n. ©£* O’Vamut J^hli»wwjii\ ^©m* 
mn im lun^ vonüiMifjiMi 
rmit &/t)£u^ auf dvinM l 

J&} 7 WtUl Jaa OJ?o>Pki ^Ua&hq^JW» 
WH H 9fiubm*!^ 4 * 

CUvvlcüwlo?) t . 


?!>, tL&udtxA y w , . 


[j dllA £o£d“ l(a±Ei©T. Satt AlR+frff. Sa- 

tt} a££iW *SU jum. VcuvHJt. du. Äitkpt . 
aat iUA . jlvt. 7w<tiwnow>n 1 


Ihat UMH UM miWttitWt «WäIüÜI- ^ Y-* 

. Ä&d/ >?h 


Irvi^JU^vtJUnJt 1 

ÜH QüJMUucfetH «ut : 

.sXi 4 (SWlat ff du 

. Ogf 

Sx . in OimfwMctiM. UKi. 1 
,. dlit aJk %o€JL JftaüSfcti^t" m.ö.. . 

B3 f.jfei g! 4 a ” jr 

fc. j*\ Jahi. Qu*<Wi t 
n «Iaa SaU, , «ÜA t&rnüt iWh 

Dift-nd <S, 


ä. Q 


r Jj M W i« 

tL© ^ 


Jfc\ iHiiiio^a.SjbwiLtf djte.UbJUuUtei^> t 

111 

dmt SofiivvntriÄJ 7 . 

I. du 5 *£ 4 * if«m iull du Sahml" , Ujuuünfu£t 
Äöa jAu.oPtfc 


^ 'jfc 4 L.« 
tj tu 


©.) e££*i*t. ©iA iOHHt: n .,.L Q 

9ü©U. S . SyJt, •••U 

X) irt GuAiWiefciAv «Ht. . 4 ui aSi fi*W. hkiöiAk JJO [— ferfl 

jU.«L . aS* Au, du So^vtdbnAP^U (J lll * • ■ 


jU.«L . aS* Äjti^, du [J lll * • ■ 

t) JAV OuvMcKa^ util : thx %mIa. (VniJt ^oti J j S R ®l 
jUnA^fcjllM. 14 (aavÜ SoU. juJjJUwII) J Ä I JR 4 Kl , 

N.H. 

u^f. oiitit Ä«A Avfeji. „ CS»W) tdaui ", jlx^Q^ r*=*1 

UL u«v tUn SoaIh Auluwvmlm. Hvvuu, ; /J<Qd ^ TB n\ 

yÄ4«t^ju.i It SwtiÜ. VZCc , — ,™“ n 

C(uc!l ; Ali ml Cd** SöitU. ut 'TJ 1 fta^l 

<*AL 14 « ... 

AU4L y^-d- ai -tJ&- ©£| QaI S* f APuHft 

m|- at%n.dU Kwm 4. 3,40 


^3? ^ alfc djM» fl“ 

d**( Ult^fUL. U>4£ djt* Ip* 

w*\ GwvCkä’) ximifto. thn. TLq.- 
wftn. «Ui KtUü^& 1 h g> 

fe=n 

3u*o*uUxa jat. (Um cbiiita^v TW- 
«w*i da* o^^iiAc^im,KSW^: 

J «fit im vtkeX<LMiJh%Ajv*\. S^ai/na.- ** 

fy ’ r '*>'- 1 juI^ «Um f 

^ ; ^t=Jl ^ /Tta^fi 

H‘ Sfcmfrfrfi/nftßft, i#L d*"- 

ftJtv 

Saa£ (Um “i amt. * ,r f j nft^rVt : 

a£b JU^aiiU m : 3atfiet oim 

«j.{-^.-j.fci*t a Sk« ^ 

fltvTinicXuv vntyTt^Ofj, 

it C qVttl 

Js » ylwift 4, 

SiAti*. JUi. *Varj_ l 

4* ^ 

I. S*9d imit nvun <TLMidiiilUt &un 4 felio& , 

°J®W **-ai j <ju. £u>*t. (jucun. lEfc- 
*«ia>wt*«L «mit g& ? f, 

Si-UA^lW.j. v * m) 

H . *Ik ScWtunj u*tt /9t jini AaMin 
Da wi i Mtfc w. tuvuL i*t ditun ZÜfttin. 
a»*M mir g*&unv 6. 

fl n *0 &<k * j t §&■ (itt*7im QtinttUvrt.. ^ in. 

* * * f»l l»n Ibu/Ilwi) tlt ftnj. diu l(1 ui 

«Ut«U** , „du* SofeL", da *\M- 

JtojJ*» tt. 9. 

OiuA dib üi um SjuU 

mhuL S*ly*üU. Qüitu* 

Vv-. * 


?-*•€> 


rtxJfr 1 Wvii WiA* 3Uimw W OiUU- I”] ^ 

J*on Tl>meLuttL 10, Lj * « * 

.'fcj %k «4'Ssf! 


I- KI*!l a Von. dlfev ?6)ivinuy^ l| , 

db\. ICaJiti4x «Ui 11_ . ÖE* * 

Jbimn db^Jbn^ SW^oxU' IS, 

I. iwn KZL&Am, 14. 


241 


Xh 8*£. itit JOt, /SS*j4(|*-J 

du So^UcJvmijuL ,«1* 3Wu|tft^.l ^ 
umd udt JUmSttsf. ik^ ei**n. fGZ*\ j ^ I u ^ 

OUicSv mit 3>iV>ftuw. : SjumiU 

SigAta % f $ dt* KÄW^a 4. 


mij 1iU^ glu jj^_ S . 
mjL tn.Zß .<tr llMÄtitJUii du. WJaJimüuU 5, 
t^uig *vt £y + <^ Qf^^JtolwTüul T. 

dAÄy 

Hof d* &£bxjt müj „iW tii HWi j 

C^U^O 


GL wiyRW . S 

(JKlim 1 cdn. mvit m s jlur. mit &«taL jUkn,» 
wW SwaU 1 , iUi«lMa 

^*m.l*.it 10 

OucIl J&ifidEifcft. : dt. ^Baul 3*£d^ ffnat&ftAo- Jl 

fo . McUm . JuhdJW . 

X. flf(y*wUi i fl . fi ji fc fc A fc 

WaU 14 | tiLiffiMi lff JH.4.ATI. JiuAttJtW . 
WruiAt dmi QM* ufftZeJutwt. Stoflf . 

QmJv mi (jji!..... au* S»U ItfSilWnuX) 

o-*j * * * 


^ * s *lJ^! u i - 
ii - i - 


X- 

o)iLam. \% J^gi *ft %, 

Jt) Ri«n Wuuv 1?. 5^ 

"lüujjii ^wnm 1®- §jl (AitWkwvy 

d . AjAnf t ^y , 0^4 Aan S^ühiL . 

I&ivniut 11 , InJU H j <Un KJmig 2% AcKafßbn,. 

2i“*Ü 

^ M f!« 

umA^'TUIa A3. 


dt^üI&.Tl 


\G 


-ni- 


ws. 
5^ dm %iUmu. f JÜHL 'ScJLftfhfuL 
^ * ^*7J i fflouiin*^ t, 

mB^ SaB^c^wüuL . 


«Ij-wcu 

äl <*ta ^frtat Jti/WiA SuAtjtatA 
«UfcOTW 1. Sx. a£i SttnX jbmftA 

35üt*tiJiA 3. 


m&.t 


I. flwnn tUv SW£ Omfe^i JIjw 

*• 1 a 

»; J® 

3ia££Lfe juvut Kjüa ) 4 H. uvt% KowvQvrtJt®- S. 

K®t*i. tNBCü. 

««t 

mUj 


«tu iWHi QvnSo^ oftbSVua.ttat 
Uta« SaÜl . 
ä£(um. <a. 

4*t , “■ tan. «tat- ^XbJ^wutavi^ ; *t| <nUj 

S*tft. du. ihwv Om&M 7. 

Pt=3 ,EB lJ® “■•*■ vicB. «tan töni^liU 
-Älrttav m& , So£nl" 


*iWj 


<&*V§ä- 

•wt * **■’*-’ 


I. SW 

wn intLtaun SottünAum. jbm» «tat £ata 'muAilcomt,- 

JjVWJUi,, } QiWWUtH öLftA UÄi 4L. CL.) fl 3L. K&yftftiiuv du. Qfcuii* (jjv SudLfuT) 7 


fft& - 1& 


3&aluhm£ J** Qj/wß»- 
culcEl olta Sa&huJ&umj >tac 


fn,t.or 


A*4^L jm OJt} 

JLOnt, ^Ebau^ tajhv JUÜttan. 
(^<tax Jlu-ujjl jC^t-rrUv } o*Pfta 
^yvtitl itJ " j,t ^w<i(t <i-7Mftv<i II. 
U^f. dfcft XCyullt&j/vdjL . 


'H&oj 


JUbq t f& 

Q*k Sü&gwiut* SbuL K, 
1« 

mÄ — mBy 


fod 

iMuiXAvtat 1 Sa. tat Ätaticwd® T 
l>*j£. Jo« 3öÄj«¥YöU. . 5 jl, <W 3 Wjl£>al^ 3. 

CUtcJi <d\ ctarn. ÄxidJ>t5-~«t «tat 

- 

4*0 


I&JUI, ita (Äidyyn, 


■»« T«s~ 

fitffcfyt Atat Otattaon. 

Swiyttawfte, iun. dm Kmn«ul$ 

jXw 4M4 Staftl £ wwl ta». 
du. KSk^uttta 7 r 

4-.4T- 

ui 

«\fca ot t 

®Jta J&ttftvutati Qnt ^Ju^LivtAt. 
^fütajumc. Kft|«iÄta fl 

lf¥:r:-P!rJ 


Ohp^ Am. tat 

QiAjh4*«ir% S f C 33 : 

EXIXI^C- 


WtgtJJJ; <A Sv 

, •jutiiutl itov duun. ^uMi. 

^tA. Süntai^ fni. fltftx. Sful«t^iUiivi^A'* 
^jUttATLOVlii, UMfl4, 16 


-*> T«* 

5nÄjt, 

Jiim. ^a^LnblAM^. 1 1 
«Um. ft : 


-« TM^ 

H^R. iftv "ÜiüJtivtdLiJd^ ; 

Owit£ SuuutaEct, ^ >1 

ÜTVSo« 

nn.ll 

Mjt<d. ^tai^H^yTv 11 f 

jmlc£an£ ; 

-J&t 

<n£?Äa 

iy.. lItniH4>n. (^jü^vtl 
U foufriwigV} 14 


Q AUV** 

J 4 

AutSta &**- fnßVfc 


miy-t J*^ Wji^Sii- 

dü SU^j^ßSewwl I$(WcIv«lu* Sultan IG) - 
jÄnttaiJta pfßiataufctt IMuiMwwut IT, 

Qii^t a£x *yrui»»^f 9lu i l| 

ItafL Ae&HA. Ä*KiAfc]i Ifl. 

MMM jv J 

-JI«,S«,TI 


16 * 144 


OlÄy 

J?39 

Sa- 04- idn.nti>t-fc /mit d*u 

J tr^.».4>| 1 fTi n ^ 111 \ | 

rtxÄ-j 

TW 

JÜ- in. J«Ä. 1 I«ntvnJunig 1 : ’' (| ' 4 ) '$ 5 " ') " /) 4 3 

%uL u ^ lu Mm. ^ ^ 

"4j 

m 

''j7 , “4 J21 

Ä«*wrtm ( im 3Ua*uI uim * 

(inbiftMAltiir) 1 . <ui£&. 

4 / 1 

Su^tmiür : wiit 
*U#v SKoUhv U.,i,. ff 


’4j.t 

Ä*:'*^ 58 “- SMtlo 

/«i-j 

J4Ä 

iWw«* Sui*n»A&d£ 7 

Ott*4 MH. du. Stftfc du Kwinfc- 
&±jt- ü OtfuM. C&gO *■ 


wiit 'Hftj 

S^. jfe-wW Kaj«U 9 ^ ^ Awnft^J /j ^ j/ 

mfc j “y J4M& 

ihkkSU. T*M 
<V¥ttyrv 10 . J öo 

n4j.t 

Mhw a 

J4 ä 4 

“Ta^aTja 


nucEit JeEhil ja. Ae&*idfo iwn d*m. 

mjri } 4*+ v»vi 3*jJ 

UwW üMymrt mX-pt AttXi , 

i&wwwl jiuWaLl N 

Qiuit jtf*4v dl t* SXii dtn» «Cufcl 15. fSpt) 
jUauL »*nL n»y cU* X»u»n, fl Q^O- 

rntj-tj 

Mwmiä fl A 

J« 44 

Ml i*t Jam. Snwumt*«, ^ n— w 0 fl rt 

duSutimlt 1 * : Ä J 4 

m£-j 

JMMM A 

J ^ 

Sfr- AfuitAt, <S, 

ntij 

JÜV 

Ijä-fjut.) Sfixie&*£ ic. 

intjoi-t 

““JM 

5 jl 2 l*j. *uhu Siüim 11 

mfcj.t 


A^tessk.S*. r T^tSS^ 

'Tlamii JUnu Stutt 11. 24S 

f'4-j— mJtv% 


NJ_. 

du ielijJbiu ünuU. 1 , JUmtn. fad, lüujxtm (|»H du 3fiuJt 
du ^Vudu llnfiin^ 3. Aull* £ai <4| 


rnhajoj 

Sa. AüI« !iü- mti 

-Jf » ' 

a nuvum 


m£m.i j" *j“ ut 


A K i y- /ww m . 

i—fl 

^=7 ^=7 1 


X j&tüKitniffv j 4, 

1, ata» iowi S . 4 mcK: iA iti 

QuAhuing ^dlbn. fe/ 


OtAmJt A 


«And « 

4M 


A I A * *W A 

4 * J fl } 


§ä wwn Ko4rum*4v chn. HW- 
A cw fawww w 7. 
i^, /&ftiJ£in ■ 

EJS Coäwt&i) 

^MmüluM Hkufrum. S. 


=*$|^ jaAjtA^t^g.. 

(in^ü^utu 
^m.CaüUa) V 4 

| p Q 

Obit/MafUm. J^oum mm 4 
Zutelit . 

Q$r * t<L 

u^E l Jiwu^. 

X. «£& Sm^fa'+x.- u*\oL Suue&t&aiiAFi ff • oiicJi. 
^L«i£i^VL Jiftwvn. 13. C4ft. ; Sa V 

II ' v Udtt&*fci (iH* 3 m4«*v ■StmiUttfcaft II . 

OusL O^i^UPtttt iWUlAnuUt I?. 

M o£t %UMcSd. umL S)«UU. . 

ft) atttim. J A«*. im du Qfi|ixtü>ft IC. 

4) im uiit : 

X*j.t mt *ffi^ün*U H , 


UvCL^ 

‘-^-JP^JP 

ftl AW W fl MW 

jM,ji>* 

litt. ü *4« OU4&. *■“ 
*1 J 


\Utut„*i 4¥***K n. 

4» &»t oft* m&jj ~ Xutc&uv l< . * .... '7 ‘a 1 A * IV. : 


— — ”!??•, oo JP5' 

£■* nJt-A TW«* i>ovL “tfxwnjL % Q[~“j JW *‘ l *lJ P Q 


Js® 


m$r±i 


3> §* L flfc&fc jUy * tUUn£EU*A 

5 *yn- 

Kifi. ■*■ NoyBT. 

t)ji±ur. in 56utta)it<it iKvutttGfin. JtAirV 

ityfvrufc $i4vu>*n*n.i AicA. 

^ubWUK 5. 

-m 

Aiuikux. 4. 

4i ^4&cbt t 

CXuftt ui eUm. Ctu^MAf^r 9 ' 


«M Q 

J »-m 

*M*w> ^ mw 

J *m } J 


T2».iS» 


■'-ff p— » 

j ? M *•** 

4>jf.{&^. NHBTfc ■• N«f fV") 

S48*Ah«*(i<S>«4 l 

Silft 1 14. i .'J l r 

AUW a 

J 7^$ ^i& 

X 35*cÄit^. Ü&n&tn, ^i/HAwvrdL^ J0 r 

H 3 b Ä6> m il ^AuiWi : *&4h^w. ^buuiwt^ 1 1 . 

M W l «— n 

Je* 

X h 11 

1 Am. Ja*vl 5ät£ ; 


* t— • 


Sil f <njfcüj .j 1 ) J4 h 


147 mti- m r ? 


mJ&J. 

J ^ 4-J 

JSUilgt AüiJJi 

JmAc&Xaajim, Aftinv mui {*£) Hwp.- 
*fllL Ü Ä. - 

iMn, £wi|£ü^ittn 1 ,iuuL T?ngym* 

iftfcvngJt*!. 1 . 

*^J TR, ^JvJ 

r — J A ?<«* 

Ji X-l ( a 

4i 

Mtow l — if ^ 

J □ 

£fL.- SÄX MimaJt ^Eö^fc(> 3 . 


<ntj. 

— 

Aflii. A.7[ v 
J&4&L j Ac&aJjE*c&. 4. 

^ ß Attfi^, in «Um Qut4uuJ< ; 

aU 3 V 


iti 

^futvAE r llitKaa NX. 

— JT1SIZ7*, 

(TlÄJ. 

«5» A 

J n *ff 

«Am» &M4. t a& %u. Qfwfb^iA 4 

juauL <U 1. 

. (utc^. Mn JUntom JUu ti^dan 
üüul ft. 

fcL wJv 4 *wmJ <^l ^ ^ 

J1MA Jxlüttt4 W- 

4c£fiiA&**'V ^ 


.VII V J ^| jffit IJ&IlJkwu (ixm Trfni»uJ.a t LQq 

JUWl. ^HWfUt 4 AUaa£^. 
«m*JL ) 9. * 


ihfl-t 

Oo 

AJR. ÄH XWVlftiViV Xdtt£ üU* 

-fvÜA^ttAA '&£ü>^U>&* lö 


fyifv 

□ ! 

ft£h AjC&mrUL^JIbndlA *^A 

Qfvfrft&jui ; iWn II. 

□ £1 ? 

(VLfll 

7XMh 

Sfutjb lUftsm ö-cL H 
ÜJwSi^BwiiliAicÄ, nmit Jfcm. TJjM.- 


m.fvl 

*»»»»» *n aww 

□ ]&;r: 

<W*gt §sa«jL j 5 ^ 

{'Vrut ClLaAti*^ 11- 
SjL- 4H>rrv J&brrfl^itfrl cLut TfcftJtfl, 

4uet Üt 14 

•““«IC *° 

ae j ö Uaf. oul^R. Jjjl ^G&uiJ&iwtA 1? ^iLt, 
ölu. nrLLtZ-L^cJh. 

TUfrgtA. 

gju±^ P ( r*)Mnrai* . 

*. j n *%**■ 

d«] 6 “ ^/^rr 0 ^ 

**"7“ 7, T7 • 


—orvfvn.fi. 


14« 


On-fit 11 

TJ Q ***** 

| | | 

Sjl- M O^Jmntf; 

ir n *wm 
^ *™ 

'njvl-t 

~““'2£ ö «s 

Out X&tmatL. Kuctam. im. JkaOafkL 
Xid». umAiim. Qfifuuulual t. 

— »“io.x”, 
““ft ö 

o Jft... “*■ 

hol ™ " O M O. 

Q ä 

'Hfl’fvs Orvftj.t 

TWt 

5i Jit Kvimgititm. 4. 

TTö 

□ <a 

ovfvj 

7H*M 

l*jt «t. C«W). 

(Säutfci) .Kaan* «mb iLutinwn.- 
Mi «aiamu f. T«VÄ 

S*». Att Sowmtm-tittu ob 

. JÜtiJW-nKi 6 


<n H t * 

T4W 

£35 im.Jam.Sikl 1 : 

XJ»«5i 

(irvfvj 

g«TH 

5». Ja&t. ff.i. t 
"y t * iülfct 


m|wf 

Awu \ 

□ 

^balomm. -. JbianJUitfliii Juikni 

kinU ^ Wfcl 


m.fi'n. 

***** AM4t 

□ ü r 

5l- Jm Uuua to. 


m.fi'n 

*a" 

X. 'Hamta aimta. Settung* II 

H 4Wma jumtii Scttna mit dJum. 11. 


mfm.t 

**H4* Mm» 

□ a 

iklkjjt Sjt 

S^uJiJUtn 13 L 
u^t. otfra ***** *M» 

□ D 
(I htt fcmjt du Jiinint 14. 


243 


onjvnfi— ntfiA 


ox^.'nfi.i 

****** *wm nn 

0 Ofi“ 

£« . CflftfcJt ijUwf f Aa fi. inul Jjbtvt- 

***•*4 fl 

0 ~ WmuIm bU*. 'TLdL') 4. 

Qt M.p. rtt ^*3 * 

o~*i *—“**«* ep 

m.fi'n'w.4 

T5 C ^ 

□ C .«* 

S*- $U. nyia „ KSw,“ 5, 

ImI. . 


mfvn.J.4 

"5“ Ä4 

Sy. \t4Wn. («4 4t XtAtvnumg 
tttftylfiiwvWttt IMwL Sjlit WlW-» 

J£U&) 3. 


m+tjo. 

c^hj) 

]T<|5 

JtAgt Aait Syi, 

<►/ M- 1 N*+P l O«-) > 

L AM*W A\ jh***W fk 

-ä. 

-**T4f 


I. 

Ao* SaWJa C«JU:Wtc& Ja*. ^etiiwnJL 4- f 'lUtfuin^ r 

At- , 3E. 

4t &KUtoifJ«ftti 44 rL oll* SjAkjuL^ 
4jh,4it 60 

xut 0 * ^ ja 

v im I 

oifuv-t 

mm tt 

□ ä ** ' X. 

Ar. 3L**A jAm» Äaelunvk 1 
jtMwl 3WravUnh 8 - JL Ufn 4h Qaunh 3 iMti, «Im 
noLts (4. OWM A 
□ 

— C~3 

Sa. Aia aimulnt. Stui, Ar. 
Hm 

Ouct jpa Ait 3iu)tfk.‘^*l«kt 11 

P CI 

infv-^ttr 

«W O t A 

□ Oiu 

u,tu,k '‘TI-“ — 


X. 

SuE 4h mMMfilbUtni Umbui- 
JU±$)*\ fjiM, 4n SmmuL dui 

SiMilaiiMi) ÄhiWAwA 13 W. 
XLui. 14 t oft ^ 

oWi- XS 


X. 

Sft. Wm. 4^ KuIl IS 

Sarav ^'**^4*^ yttlajülMin. K. Wj mfiliA 

iWCJkaWJii 'milett n. 

$Tl?t 

flvfvt 

3> 

Sa. mit flulilat i» Mi ■ 

(Ab AakLunJikilaimka Salta) If. 

-kE** 0 

«ifvi 


ab SUtb. ( Morn. Jr. ULakkJR. 

0 A IO Mw» 

^ur. 4hmi^ j#jf. 4i* 

3Müt 

K**1 
*m h »ftr 


«■f -XiX'tji 


best ;%L 

S«t (StfEust i Süiu. 1 1 &W- 

Ä«Jdt . 

jTliwjt 4 Atmifctlg, XUnft. S 

wJL wwt SkESoktv eU*-djx 
3^itvJ* ^sft|Cu*«&£ 7. 

V %&Un ft. 

34 i*c «Un UbtÄ*» v\Aja ing : 

AH>+Tt ^ R liin (fttk u 

4m Ju&m * V) 1. * 

JW^tfc3E...,iü. 

^4dLlJt S&cCm. Io. 


1 AMMX 4 ^ 


Ü«l (p 4 


f&. 

Ki|i*NK|€:*‘Nl<|h 

mlh^itwnA w. j H . 

Otuit i*v «U*t CUi^4iuIftfjbn. i 

•£b äluvwii. «IM SftwyvHn* 
yttR* H K i t. 

wouKwthi, 4 *l 3t4 

rt S*., 

MH , 

«Im J4, 


:?*va 

i ä^w 

. T ä H ^ 


muJL 

15 ^ ■ 7"" 

I 4m 'ttlumJ** Qt**tv Ifc . ^ ^ 

Au SiutfumcIt dfct ^EqftiM jdj&n. 

^ yg*«. (j) SumcU. miwW 

(safl) n ■ &, 

I. «ItmJ. <«. 


ltofc miolt uiJuiutK USt*t2&n. 

„Oho^.tJIOnJL" juXV* j&ai, ^Sto-, 


-Cf 50 


151 


m%ui 


J&t&ftgjt fnun m\it : 

fefi V«, , ■ l - N«, . ‘ A - 


t Se&lfftn (&e&iffx*iftAinlünTUiL»4ui ‘ n> t ‘ t 'S 14 A ^ 

— ^üluun. I *wil au A IHniuM^ T 4 a ja fi i 

OUniM. 4 mUx um*. JUn. TittS J*on_ 

ifom ‘‘^Wntn. <5 ■ 

CwSl jvnit 4 ma*L. ” 

UtUlwUlA*^ M-«. 1 Jj I " ^ | 

=t ai - SS^rhr. , 

äe itt»} .j. 

T M ftX 

i — i. 


4Uj «JL m. 

- tf *_. — , KMliM ". 


F-,Cc^ — S, 

T »u 


^ SUufauni* * 1U*1 * 

!«h*Milict f iWI mf 
^SEiäUiw^*^ Sc¥JWmjl ■ 

Swwa w v^ iflunfl >i fthrntil > < w\_ . * M * 1 

ftv 

X. S*!t*iawjig : JbnU. *** 


"CSk^ 


Mw 1 f „ 

W \->. I I I 


snf*nj -n'n. }***& 10, 

~ Ab»S& 

Jft) rtwt AiLiÄvu^ ü i,. H r 

][. müt ^o£g. SfcMÜir l 

A*on. ■*--! « ^mu 

•l) «Et «4t IQ. II, 

E) S4t lj.ll itWMIIl bW in IV 


;*=MÜ 


H. Sx. m«AL iimtwi SitMawli^ 
oJtv **> * t-i - " sVmlj fr in*n_ ‘ 

*i»** " 14 Ml 


'»4- «4* 


"4 


Alt Sit, HX 
% UmisUu I, 

SW. im «Lfcm, . 

iVwlt lUvUC&Jt, 
jUMVcKibuiMiit X. 


< I I 


Sr 
* 


*4? 

-nfl 

m-f C 


<n{c 


*4*4 ^2 

^ J 


. , 

- 6 ***^ t Sjgjfc 

*M^gtffMwA<u i. 

I. Jkk SatuöUf u«liuJtoi4. |Bj^ 

I. J&kiw. den, laun. aut. 
■Kaiutm, «-.*.. f % 

Hl.'nut AafEwuMm. 3St»tiMu*v : 

**Xt.Mlim dauern. «macfc*n.<r.<L<> 

Ni. cbti r 


MiMn I y 

er a 


*TL 


»9 <(Jj 

* iii 


c Xc£u|t. Sn. 

Jo* It&mjMluMMvPnunM- 
tuvMot. I. * 

S*"«. im. attiluulum. «ui m. 9. 

irt/w. inttgi Sj^ 

SeWtulhulii, Siwüun Io. 

— 4_Jt 3 

^*1'-— d A iy* Qr, 

Utl&itpffl« ff" 

d*n. SiftamitmuL <^tn «Lift 

*W ah «1«. jCbftn^Rftt. Äah- 
ÄM^ Kl, 

JfcimJt JWl) , 

^ <Wrv «UuiuMfCt UjLV 


V TS, 

e e 


■J’S 


«+■ s: 


04j*U.r t <uu&, 

UjA*Jb-Uivn,. Q * 

yA.r "fisr tti 

A. o ® <5*> . V ^ 

kifA. NC^I. 

uV *-*■ J Ä J-s-,r 

S f M M & hJLi 3ofclWk«*gfaH 

^ O, 

n. SWefcoJfawliait. Jiiman. SacK* | ( (. 

tJ^t. wi.uik* *V, 


Q», Qtty^tfwt - 

X. oon «Un. 3W«fcaf{W&^ Jtimtn. 

ü-aL^I 

a\ rnm TVVnuiirt *Ü*i QjiI : 

Situ*. f , TtaAi ^ 1 . IüÄim,3 . 


ÄJU. oft im. de*, ^IüJhWuihj i 

ln» mf*. S . infc4^ ffwfr» 6 yim. 5Wm . /J^*| J ^ 

AulfeH Stiui uX. d.Jt, mimt i O v i Q i Q 


AlilftH (U 

!nmd»v 


JjMu^ füW Sfün. 


S) ji»n Stula U«JatI wxft 1 , AtaLtm, 

SiJUhWi . i^cLrUihiLS w-.i. 
t) tf oH c J ft ii f imJ faT i wwfttA»! lO. 

i»nn ttftnJL: II, 

X. «Jft itdüiTwJft. QuftÜat ; 

<*4*. i S&n.f.'"* . *=3if “i~ 

. . n i. dbinfcn. r 3 , »*i JmC J4 tt ftflti), 9 

*.P* ifton. ■ Wajuuji CWlitot ; g, 3. t /l^ttui 

uii^tf^i^n). vqwJJ 

n^L mfl mfii A*Ll 3M3 ('«Wtiimyii.) I|- jJJ 

m, 3üi ywfaittt t i«n «U» n - 1*^*- j 

jimL (*m, ^ ; 


m Ml ^uiibL l? + 

» juJjt ^TFtiWt lQ. ^J 

IV. Mn. %«JLUiiW 41 mJ. OftW : ul At- 

Jkuii j ifiUn , aut 9» Ku>»lUi*i. (‘ftm- 
11 ( iXttV j SmXt SS j Uliitft*iS4ji4), 

V. ie^Su BAV|M«LuJJ)jni 

4 ) ü*nx W ^Aut^t oorv amiitxin K&»- 

«fiirtiiifawtft. auditwndmStftiaW tl). 

I r^ü wn'ltlwI aA fai iwul ^mim 11 
C) 4>«*v Sctvmucfc VS t kftumjun. SO u o. . 

<L) Mn Wl 31 ft»ut Sjulinncm. 31, 


iai 

u.«rfcc VI L jui*t Utot- Cn*4l I t AJUmw 1) . 

^U. AL*vJ_ UwJÖ*V £ l 1 

CillhÄiVL- 4- ju,.i, , 

■w ft uUjJBicfi fiMMv^VTLuAiit G 3ömn £ , Ur- 
^wnyuv 'IJ 

VH. AMAiMgjkim- <uc JuxcK&J&^rv : jGt&fctv V 
<&u*. <1 ,£ui*. (0 t 3^ if 
VW . ÜOrt. ^SlTi^itlTUffL , 

(i>^£. 4U^ J&tt,V^), 

aj üofiiL* ^fCLciiiajttmtU- f Jtttm SUjeumifcn. 14 
ifcdMiH. ts Ctiockd»L IG f KlmjiffeUTu,* 
ä) jüii- ^ ü>bW<<»»uL ul , (MnUAti^ü^ 
ftnuJl}**. ff . jwwl Kiwb H . jM«tv 
l&WntO u..fc. mv.) r ^ J 
, y a J ^ r. 1 . Mn Stfttiwt f £ r %. t 

clc 9 aü&x. A*i «A c M 

— == T 

at*+ tJX&T* <1 

. 1A j i v<Vsv ^ t ^ . 

«t« . Ai>l( >6«i m.tn .. ^ 

iVO^TV IM*it Autlq. ?i. 

U. 

IX. iM»1i ^ultAL !Ru^ (‘‘ H fct l UffV U.Ö..) IV £. 


IM 

iTirdir 


X, <i*t -ftftfcwi. ^ukJiwrtnn -ßu*. Suulki"^!,.. ; 

vfc*t <n&t -n-fii’t ußu Sutt 14, 


-fr« Ma. S«iu SJU^*. 

— 


4 a 4 „ V 1 C3 m— i 

^ l A £,*> 


ol£ga**iU*1. (^4. itV Ai«»«) *Lj. 

m»L tminiliM ivnil jbya : J 0 1 1 1 

U ft ita t nWy iim 16 , Avtät«, opfy- ÖImI .Eüa 3uuA) 

yW n . *&*.3uj»n. «..jj ii 

•jaJa 3&*uUb«g*»i , Xjymt 11 . ' 

Ju. SrjMwiHydU* 30.‘ 

**-j 4ut»* tm.. 

ffmit 5 i jlmuuttan mtiil 
lu*ii> . «ueL vom 4ull*i 
OjJUiJbiiv 31 **•«■) 


15S 


tt-± 

'nf*. Jn*3tfiÄ4ij«. , lia* 3. (5 J' ®J 

3 mu«Il To (TtKoaoK 1 

TTU!- £*jdlsrri*nnt*uil*n SuR^teMur UA. 
y*fc } AcUn irt. €UiJ + . 

j W,” AcEio-yv <Mv^u4c<^iuibH> 4. u "*" 

Aä Wt AcJ^y-OniUL f f— V ftf 

— - AKlwn »ryitrHcniin , Q f 0 I 

ä) Mn 14wj 5 muI künkUi 6 . 

^)iMnSö<Wv, 1 SteJL 1 

jmtuL l&ifuK. , 

' n-f*. ulor oÜ»*. IÜ*t 10 Jj^l 

»s* U. > 

«f» UM.|uW C&UA&bjL II jln “■ *■ 


nv^xtn. *4 ®*^rr* J *s c *^ ll V- f ' — ^ t *=*=» 

L JwfcnlUcK. uuJh. iwn. ewvivUm 0 aö 0 a 0 

SÄUiun. ß) . mrf. yitfuTrti^. 


»Üwn, ß) ■ nij(. ViyuTrtjiJ. 

CUixX, ilu unW ajt% J&>w<nJUKft. 
CUenbuL 

^Vi i*w^ti i" rif^t 

«ÜxUa, Qjit . 

£ ~Uj^AeIu«fUnU6 , 

I, u H|«ü«2itL : ju iit yüt . 

,« Alt 5*>i" 

*^» ■'■“ 14 . 

Oufilwi**, Sinnt, Mn! 4ut.Atinwd 
(*1& ^aikcjgu^ in SUJwunAin 
dJjl tubiJutn IS . Ülti Ctuwt* ' 
mvüdUt <Ut 4Mfi»Uin uMivtin 
AACfrtv IG - M-a^ d 

A) /ml jjf c%T y Sa^ ; 

JA ibl yt ^ M W w m lu.'»- IV, 

in ftftov 

^uif(»uWtn i 
J56 


an I . 

t. 


lir'Ji 

t-P7 


m£*.«f , «iAt gut -fit. .Ä«. ■ = **«*& — '***' 

— ZZ Jw uS.. 1 . i^. K 

„ lijuiulC uro-li iU gu£u&l 4 


II. *m dam*. OitAdbmctc: 


*n^A ctrj 


UMA ac&Äh. i*£ , 

tuU. gut jlt . 

“) tvnit Suhtiuiliv (jwn 

£uMnin f , Dumgaiw «ttn, 
fr . uwm TUtinwv 7 u a.'j 

i) nvutjumwa lUnwnAtuiluunv : 
UM*. AcUu ji*t ^<«U u«,. | . 

C 1 'wiit Jim. Swiv. *(w{itiim : 

^.S. i atijL gut ,t*4t «tu. 9. 

J)uv Jim QuIiJuufc: 

oha AetuSm. ilJt dm. Qml&ciukta 

X) JvnpBjJMUJ *. : 

“*« Actüm A*tjU , IMrnn. 

(wvit. jRwy y ügtttn.-Sat^') II 


"tz'h 

*®- ! 1^43- 
IV 15 ^ 


3H. aduau&iaM.'. aut ( Ac&än. , 

a.) ’JumAüt «jtttun.: 

S»iO. II. 


5 » « totil M£&. iw dam. Qui- 
dbciujf Ju N.Tt . II ■• 

£) Jm. dlm >{vwfvMiliemiIbml&JbwuLum^*^ 

A ttvfiL Sul ^H. 14. 


n=.i 


nm. tnfoi. Smi Nft . M.H. IS. 


nrv^Ji- t ^Si 

*U 4 * I 


, I AAit A~R 

IwJlm U> . 3u.jn Jun JÜlkt : 
uy XUt*. da« Hiutama 17. 


Ws ■ IS 7 OWn^it juauu 5oÜ4A Jm. ^Lp«. i 
JUiwJ. 2. . 


-*?*-T* J fe, 

Alxl A.Tt . 1 4^AJl 

Afr\ djm, ^IjB.nJ^n^JLAMi^ 4- ; 

Ms, 


qSU- . 

Sfwdbui. üH>W 

^%£tibJt»Vs 

' N y üb- 


Aiutt 

'VloAwjt i!&& SotUft OrifltnUfVTV 5 T 
JLvt Smtaft JuimAJi <£otuAip£u*n4. 
jüyl 'ITTJ/vviä^äa £o4v*% «Ua 

tul. a 

(gfwl^mi^oüwju. 

"t 0 ? t a i . 
A*=T ( O^nf “■"" 

<^,"1 


^»Ugt Sa m Jan. UliwuJ.* 

fjyutftimgiu fr ! 

iTm.'iTjfv 

^ Ji-1 

iUtigt 

AcÄiu. mutin. , UMActinAiv 
f doti Jaifr Aav**v jün, cU vi 

(tfOAr AjjWl P liftJ,. W ^WuAVll* 


<n^v m. 

/vuxtt t. 


^ /n. Ao- cL>A 4 ivuxivt 1 

1 flhWil 

m-fpL jjücu - 

IKuijt 10 oi-fn | oJiit. 1 

™,7 : » “ 1 © ca 

oia dUn. T>AM oatn. kmj. cUatl a I 0 

II. {1*. 

^ JWJgt Amt Sja, | ®U*! 

4ia Sut a , gla* Stitivi*, It 

ciMft. a£& OmnadA '■ iU 1 .S 1 Utai.u 4 . Fi 

littet rviut Smitüe vJu ^eiiijuiii- 

AU fßü : tim. Bjutt JMm. 

(jUtnvl CUi^uW JWU &t*»wain}l4. 

tt«. Suta Ximjt.i Jn.Jiimim‘ 

J*>fv. Sulu Jtut 15 . 

CU^ ÜK, I 47 


C! + 


ttti 


Cui<A *JUa ScJuUtiAim^ oliLf> 

\<lur JUi. j^Lw ) 

luniGLUm&l. | , 

etijt JUKxixbta_ : oJtEoivL JjVL 
'‘nA&AA^tsluir^JUv 3Ült£>i_ 'L 
cn£ftn* u*\. 'Wui 

fJLljVn : 


^- 3lTr i *n *v(W (*a) TIlnMMAeiiA^t % 

«fÄ-t | Q (D Allt £j. 


J#i,lV: ,1* 
ffiiJ^ii“ 1 


A*kgi Awi 5*£. 

«W ScSJUml ( Mx ScJ^nAti 

<Cf 4to“n jjtA iivVftm. $jtau«*u 4. 
Jfc) A** , jx»vi So^Ujwiiaitx 5 . 


-*-* fei 


:- "n 

‘tn-i-ts 


^“*5» . i“ >a r i3 

( F 'Wli^ivA&<ut«&^ OTtÄdcJubw : 

3u><A£&t*>v 3Äo*t jim! KtA\d f 4 ^ /I fl SV 

*lTFlQ*virtjt Xit mvn-EL l 6. 


'llflflJjcJtUt itm. ui* T 

Oft ÄtimA^uyvi. dix. SotUx P*^k » ft 1 „ 

^niL*V Qm 4U*L U.(L. dß* di«. * £x 61 0 Elf t *'*" 
r OTAJLc&A»v M I „ SÜLuv 

dut W&dflawt ^ dit auf W,=S y- — - J\* 

<w Äjt : 10 *ljr ^>7T — A^ Q i/: 


^ I! 


- Jt*b ? t -i*it AJft | 

dLa* SuJtfl, 41 , 0 ^ . 

X oJS^AatijlLvl : £u±fc* ( SjtqA Äy#£ m £ko***“ 

SüiitA imd, ÜftÄuu H umcUx ^..fr»fc| 
rtW A tfto&XJ* n JU..L, 

31. yil« IJä** j ^uit 

^ÜAvutU. . 

T-itj nv^A. twn. 1+ <1tv. ^ ^ 

=ü^fc Ä^JcÄT«n<r 

HI- Silit«* . dfet» fniftw, Au&t 16 <Hglt7L 

JWli n. 


“**i 
T^A-t J! 


As*i H*K „ Jtfli EJcL. 

( -rvoJt Qijjicii. 1 

d^q_ qiUAn. I)^nAl 1 . 

i4ia UXeftUaftbri l u. t 

UtdAE. iWrt. J ü ’Jüi tll/n.ftB>n. 

SiitiUi j j-julc. SoiA« 

KsfL. * Notjpe uoe^pi 

x. ^uit Huii^i, v 

H %ÄiA tuftt 4 . Süi«A Aa^Afti S 

6 /m«£eU<*v 7 ü. q. ,^ . 

CUlc£v i SjulftA jatv <mo\a£iAc^«i l iv 

Siwmi, 1. 


C £ ^ P ^ rtrwit Sjuicm. jüMtuld^t. s a^oviAtL; 

— ‘ ._ ft j TlUt^üAuAAli j&AüVn, koMM 

^nicWi XvunuE thx 5J*. 

1 M«t AJutAX 

^ 

ih>v^ . 


I. ^iutl 3U«^C. ( Seftal^JL 10 
31. Seitö-Hv!i*iX SVnifrvt fl J 

^ütuuc Sa^lt« (X , 

Q[. SjuJtt J ^wli* Ü£u«rVL iy . 

IV l 4 

V, l? 

AuX 4>w J«n. \E4nlMffrdu<«^ . 

«fliur doj» «Iaa Sutt. ^ivt- 

_ auA^iiJt ( f<s j tLv*v tT) 

CtLLcEi. q!&> .uth tubttvm Jqa jCtfclJ: 
ilEf^uuAA A*!vS*v u a. IS 


fei:,5:,i; 

1“‘IT 

fe!.i“.i: 


•t.'ä ffl 1“ -i 

Jr a öO nt 

3 f I * J ^ 

‘ti.H 

HU* di« Sc^n«i£üpvt^ 


^3 ca An 


B:?l. 


H.~R . ^ 

|^ ^uji. daA A 3 “^ 

AiEai^t Aiit ^yjL 

Q>. ^ lJU> UlJW ^«. r Sc&ofcjL t. , 

tCC«üUn_ ao . £(lt>A&üjuA«yvuijLb . 
H^>tthaw.^c«it^rt tl . Ka^nAAT, 


't' f! "l-i- t- 

6m ^oi o hi J o m 

't^UUXrvi^JjL «mcA '’nü«; 

ü,lt! 

^ )Hn x^uxSxmJji, ScAt i r jümia 3 i*AAu 

Oft Javl Sawxl 4 >pvv i «Lt, Sc2c, rtnJj!», ■= 
^Aim^vuL 1. 

. jUv cU*% QM^buwc&bvv t 

«ii; «J».a -ij^.SctiSwW i MUn.((te», 

— I WtAJtÄ 1 . <m KSniA* 1 . 

au-«* SjjtUj, 4 .) . 

-fern“ 4**^». SeW^tW M 4 f>« = 

— 1 <£jt*vx«L .Aju^jtu^&vv 5 . 

<*%* ***&?% 

"' " WlA JWIH WJlt jb(AAA 4 L 4 L, ^ . 6 . 

Cj£ mi m^«a, 9 m^** r Aiefc, Aaüvt**. $dJrvS%Jti$L 

- _ laut" «a 

-^ 5 «ii£(^ciot>V OTUvC *4 0 ., * 7 h 
3 L Se&Mbftät ^bniA CrdjlA B St&tiuuuJ*4^ 

S**Äh* 10 1 ' 

M. ScÄwAwt «Itn. Wt£ C jiiuv iieU «mit tAun. 
AtÄ- «La WiJfllitfit *.A.ar IF 

<j r yiittA ft&frmn. j Sufr. ätowtfr. Ij . 

J. ^dnx^elujutAnFU» ; 

X. i«n» f LfchjjUAcI tfM , im, t 44**%^*, m liuif ivuü^t 
**-*». f Ltfa rij idraü t 4 u,a^ . ItulotJt&üi 
Jji j <►& <Ll Sfi^Hvtiijii «tAn «La. 

fflt «<Un. «Ul &AOU AlJtkt ^Amtibni 

jLfct . 
3 T- Aav dlkv 1 

AA <n^ji<ur Suttfe u al jMiJEcbUbdU^ IS. P-M» M^a, 

Pf MIR- 

frtftw gni <Ut Mt 'iMt <r.i. IT. S*Ü öl IttÄlTP 


•*** 41 , ss. 

I. <üt, IWu» AIMM IS 

Alt . 

H, «Ua. Xitvnvutl ifnv tfe. 

iHt gVy &t. diu H-Tt . 19 . 


'M,h 
*»«, IAA Ai^n. 

*6% 


$uo ü 4 

Ni. *&««., SZul 1. 

lÜ,4i, M 

(ift.) 1 1 

SXcwja ckfl. W« (jU-ai£ 
jJtfiA ScfiivJWt) H 

«nt £i4fwi Ji jjj 

nnf*. £ ^ 

N~R dUn. M tR£umW Jjui 'TLa^jt- 

ÜVTI V 

XI^C. öUfi_ C^LLcfi. Sc&nJX&WVl^ JJ-O-V 
<( gni* Ai>LL>gt cLu/tv So-tti/i - 
'HswmiÄV fSsiiff 1571 

l 

^ Jo 

*£* Äfl; «Un.41 SsJiJlJiT. fltjut 

^MV KÄo+n. 4; HP# 


^ i 4 

-We^jt Juut IJJ 

kre*ne ihm C&tüqiuitän £ 


*&■*■ h4 

Mit D lg. 

Uad+uL ixm Q&tan^^fubbn. G 


J}^<f 

U^MiUlWU. 

<&£. kühne. »M. QfUnüu^ütfcn. 7 
»*Jt di± »tavAalamAitot lüitjün. 
-firn JiiMfÄt Wünt. 

■z*y 


jj[S QjUatl ^jjJh&n. et(A 

i*<K 

-nt önt, 

iW^jfc Mit ti~R 

St^jteit rt»vt cLbri\ oriAfrv 

StbuAlÜ uuüut XtnreJct "J. 

CImc^. nfinfnl ft>fi ^a£>ujucJ^t IC 

jahDut f fl e t*- 
1 t " i ; 

w° 

Atii u Mi 
cU* &™At 

"WZ. “'fcfll.L 
n. rnfej .t 

*AffUlu>t*4&lbl JuAäIjj (^Sa-jA 

ip^);j6d^-ti>n. JIaat^jia <r a-. ». 


a mfn.j-'t 

'mit Sai^lx : Äk ja* Aat*u*n. 

(« ^ %frJf. It JI, Ja\. cIaavc OuAdAixcSr: 


'nfnj.'t Jt, 

y?U^ -jk. ft UMd JtilÄoit 14 (^Ouciv 
wit UEjui&u/m. IS}, 

( ** A ^ ^ Aai^ntaYL SjLidtiimJtn, 16, 


U..O,, 


jl— ttvrvv 


IS>1 
■U*gi Mi. . S t 

TTäatxA j»jünjuv SottW 1 . 

"Ml? 


5r 

&R X) 18 

fr. BL. flL . 


mft 

(Was*, n 

*— . s 

Ä (m-fl 

-fcekgfc KeJ. 

hhtn^Jtjurta j MiuJufian. 3. 

t4f 1 t.^rWY'r T - ,i ^ ’ AWM* ^ 

a a 

AAjt Jtt M-R. 

Cbit «Ua 2£utJkL'riA 4 . 


rnim. 


jwfcgt 

Tflo^nji JUmJtA S. 


^yr\. 


5/^. „ urvwl 
Kipt Ä ' M£M- 

Jjvl «LaH- ; 

dlnfL liAi^ Ai#ul (kl 
ClnjÜA>UM: 6 


ovra 

— i 

Axd: MJR 

^■Ok. 

#iti£ nim . 

m rrr rt an *«Mrt r" 

jJra w o lickb cJüifc ^21223- j 
Xmi^£Uw 1 t ÜLWt. ^ 

'*t l ■*™w „ 

1 IA <k . oJZjy SjjJEyjtJct 7 i ojbi 

jwia>i B , ob* 

atvuW- ^ , 7 3^.-, a>A4AjQjn. 

Tfiwi"'» 

°Ty 


"rx-m. 


onnn 


Hut dflwv dil. ^£uaj> - 

^S^fJkx. cLxri.AtaJLCt . 

H^JtCftqlL M* T, .ÄJt'rtM, >ui^VQ^AA*V 

{Xp^WtkU lö AK«. djLrvx ÖaUJ^X- ^ 
AfJUAJtn, ; cfjV> ^TIVViAa. 

^jV^B^Jb*L dAnAJl£t**v' P Ifl . Sjv 

I^T. , dtti 

iov djbvn 1 ^ 

1( OÜJL 36u»VUJcWirf« totoW H 
r £yt , rrrui 5 ai|^ix oUa^Cu*\‘ 
^ArucliAjbt»^ k, Jtvnv IQ.) 


^u/rL^n .1 


& 

B* 
SxAlotAiJtqflvEc n f o c * i 

JUcUiÜtU . ’ 3 ^ i ™“ t ’ 

1 üft.SJJLM"! <,*4^1^ 5B'“,ffi-“ J -Ö- 

PfcJft&T^UripSE^ 

2, >»n«üi SififcUtüt* ^in. it V p— ^ _ 

«ii* (\|J*V cU#V ScilifuldiXAfUrti. 1 O ^ 

JWA*ci\jutAtA»v) Soüftitfu^uifi. 2. 

Im *taAW^iJE«\fi^ : 


"■) wirf. Si»«W jiunAd äoÜao fatk*. -a '!=>. Jid_ -» <3fc» 

IT* *' 8 - IlT.CT'c-a Jj 

, S wtwiWJ: o-mx cUjl otfim * o. 

ttMiuL" xt r ^_ 

^ÄSfeÄiES“- raV-Ü-f- 

3, ; 1 

Äft ^ _ A ft IS w. 


0 ***- «Um QuAydjUlcif ; 

®=i fe& 

/mit A 7 AioJl rjW . 
in cbtri'v Q ±j *i<^nMfctf i 

C-t mntl '?*^r 4uv 3lauflnrt_ ^ ^ — D 

— “ JäWI. JjA AW, dfiynv 3La|- 4^ t"3 iT 


fr V 


AÄflTÜÄnji«, Ajujä*x£ <a>cuI B. 
Xvt _bün£*w 7 W>im\ -&VL 

3i*™j»»«-!. ScRW^diüET 

^An SLJiüaüJJä*.’' *J S/l 

' 6 *% t i&Uf&Ji 
'T&'nEcui, J$. 


■ ■■ n Sw Qi m«m fui 


“*■ -Mit ME. 

I. Aictv. <W1, jam^iwiitUifrt.'fmMt m?) [I Aiefl. 
OAx “(at . (Tvrtit fyri) >2 . 

3L- i»i cübvw fi^Ar(mr?t : 

ÜfceJtÄa»«»,«. ( u J**. j^vu^n. 
SctiJaf JfanJjtL 11 . 

jMtgt M~R. 

S*® 4 *** Junn. QufZtiaalvum. 

*>o^L 14 JJmeL SiijiivJt 15 


ul mwm y 

Ji*i JUi^Hu 


265 


nvnx - frvmj 


oam 

oion 

WITL-t 

nn/mj 


fl 031 

fl I ll 

^Nr 

ru 

yi 


JEUJju^ 

KaJÜXr. ^ü?u ClEuai i i 
^ ■rt„o»Bi. ^UA. 3Lüirt. ^ . 

^k. 

f*jvto4LCj ddl* OkJtSftA *1 

1UB . SjJWaurttür 4. 

Syi ^- ft-~R. 

$,f««lbv fwteSd iwnwi. AidtAx. 
AFprL mwi ^u, AcEuidjUv . 


Sill 


C^uaoJL) 


I «0« 


wmj a 


I. tiaMAiliu'. 

C Sj(A $ 'YHjuüv G t ^CuirtrVmAt 7 

jut.jL.y 

cUv\ Su XLna, 

CjtfUArumiA.) B. 

ÜjjLcJv clEa ü*2- diu S4&A4vUaA\mA 

OUVTV iGj^UWÄ^ ^ 

Tlontm Jtbvuu 0 wiftmA Qjvk. 
"J&nwmJtE lo ■ 


H imfeu/nAitUr 

J^a&xam' , g*lüwv II 

{frjv,eBs AmijL *n\ • qxaa Mmjunri, 

QaL H . ouc£l. iwui JV ; niäcR.'*'! 

Ai^v ß! 


™A,15~~AM 

«pW 

ru 


*s*«m a h *r^* 

!Ä<, 


Ajui 


TUt "Ü A 
AMPM4 A Vr_ 

Lil I — 


'nmi-t* ^ AJ. 

^un, t4 
JtdU^L A&ut NJ. 

jün. djb»w CUiAdüixu&£c : 
a£b Ääjj^, -ßuA_ dUa ^aJ*AÄ- 


III I Hi 


Avbn, I? . 
onmj 


&Ä£ M.fOL , x tiX. 

X. wom ^aUMavl 4*ft- ^ifladjui Ife, 


AWVWjS Q ****** jö 

•Ik^A.SkA 


H. Üaut AcSvuuuun, jlk>w 
rrun 17. 
nvm,j 

- nw\. c 

266 


oinnj 

ff m 

-ü'a cUfl. | - 

4*^ 4ä*t_ OlftAVUiVL AWVJta cU*TL 
ScEl^VtU^L *1 

iWww 4 ^WW | n 

W'w AWMt ft 

& m V & 

'Tvm-arjn. 

-s.’te 

JUku, MTTJ1-ÜUL. 


naorij 

5« 

AutBiA -^«ä qymw . 


mrmj.t 

I5f“*5=? 

i lü 

daA «fitt ftnw-t „ QjdtiC*. 

di*. ^fÜudW yfin, divt 5ö$«/rt ,&*a 
Jfäx* Oaüua %. 

l'hAj&CVO'ndlni, Ciuxlv Am dx*i_ 
OyUA^cUueidtAv *. 

““'S, ^3 


An.i <n<*nj.t | . ^ *4 AW*«- " 

— ~~ _ oJU du 0±iJUA 3. 
aJ* 3&L£ clu ^Äftnfuir AM^rL 
ItA^vitRA. 4 iAiuL JCfU^JL S, 

QAü^A -*■■ 

rnovy 

AWW* 

Ä*“ 

Sft,. oJU jbuL^uilurt/j ILtuCKijvrv: 
i«>n Sdlt aLia>v Qajjua an.- 
6. 


'n.'m.C 

A4MM - 

ATif O^AJVrtA, 

3 . Ac£*£fi£fevL i. 
H t£Öd«AAc£i£ckf ^ßji^ÄrL 8 iTttj ftyrrrS 

düi 2ött 9 

rrs-^n H Q6j»JÜt: 

-Üc£i . , ^ . f ' üok dxvt müt Trioin* 


OvrrtC 

1?S “ — t m 

^EtPti'dlAV . 
X JUm Slstt AVÜi. «tlLLvLftAX (^02 l ') 

J6*^iiijtvi II. 

H 37111*4««- ymit (sq\) itw^wy 
StllwL ' J t-1 IL. 

outfc. £| (-• “ i. 


li>il ; d H&4U4A*V 

A*i£££JUayi J 4 , * 


fWmS- - fmnn-vtn. 


J&*£a^t Ami- M'R 

. Aci*v i 

St&inyX iR^iijLn X 


M«w AK WWW 

SSs^ JA-*,S 

“■"«.f'M.HI 


W.'mar 

(/rvmj'J 


mw-i 


'Tvmcu t 


'T“l 
'rvmT-mj 


fir* ***& _ 

^jcuHt^^jt/irv o-.cl. fmut frj, : 

HjÄAVVflU*^<SlA»rU.^ $ . 

= 'EM TW* 

Sjuaiftn. irruu^t , 

dU/t f den. t&nAimc^A£AT£ 4. 

CWcLl ix»w .iflltfXJti<^AV JAlVl^ct 
a£/vt£ . CtfaA&M- ? 

]f ^ ^ Sjt. 

iv^JL-JI I.-ftaW. Sgit (Sinn. Vt) im, 

Rä-öa cuÄfajS ^t mWt 

„TtuLt" 8 " 

2L ’UjlrUjCUnttr in gi&n. -^HH- ^un. 
ovm^x^v». 3 

~w 

S'' **£S*“i “-*■** 

J>qx tiflA >LiuauuxjL /m^frvvn. 

o v o ^ ^ 

^OcJl ( AüJl JU^JLjvL, S,fe 35 

I. JMVn, ^taAv0*\fen- II H Jh*A_ ojllcZl &£* 

'JjUjJkfjwl. oUa oClX^tA VVTV 
^u/m. ^eKU^jju^tja^cL IH. 

3t. XK>-TX j*n ^üfjitftFVrt. cUa 

3Et (awh. itn. ^jidbL) 14 

l^ir HU 

rin/L 'JVft^ÄÜÄ^, liT. 

rivn.’mn F^Ta 


th jä4- 


wm-rtw. — Ti'mii 


168 


I WlV'vwiUf 
Avtrjficu 


äJM 
3L4 


Mx 


fr 11 

ScR Ettj^u^tajw<L f, 

tWl-UrtTV 1 wyuL 
^».Pwtouvttur *h 

H1L 

^ft<x OjivaIl ^ djux SaaImajO. 

(S*^*. ar*ji) 4. 

^Tl*ftwv muLeUrut**. Statuta* 

C&i^i tuj.'J 5 

& a*t.4i«Ux^ 


^'t /n/vyvfiar QaI Ojd<An. T 
•i 


H. d** C&UUl da* ÜJailün- 

^Um4 t . 

AtU$£ Aai± ft* R 

d*fc RÄjupxw. *J. , 

Ä**. M. du. iW&widimiij : 

„ 3ü«iun «Ult. Stadl* jtdi 
•**"* 3Ütal 1K«. SuuUHuml«. 10, 

o£* . 

“■) nun. A*i*v ($»J4. wÄjj.) II. 

X) SärtfttäU & Jlltnj. aswt, II 

Hrtlit -ftjL : o/n, a!ut. 

(dl* ndulvw, Hiiinit) Ifl. 

d.) l«aiAKudt Ajtiov 14, <uu&. vn . 
cLlviv \ 

IXottM AcIvt. v 

«AxuKuAt AAmvx <5 

*) XKHUM±tuWt AfcVH. * 


ZtSi^t J>*± ’üiZ-, 

°*i- SttiM. Ju. SJMu&ojt/ti. : 
oyn!ttfod«v(™l fnttfJmit 17. 


««*1 


T< 


J^AX A%M4 


A Cd I 
fMMM 


m-mA t 


IHWA't 
A*it &R 

I dbu/vwn&i/ndl JßiA. Sottfcn.- 
J UUn. I. 

5n . uic^ IXodKuuvt^ 3. ^ 

ÜU* jjw clftn. IXbäA^avJ^wm^ i 
CCanfwuviH^ ajjJi <£bäaxa*v 9 

3[ r Kafvftu£&. tUk tC&xuL^A 4 

ÜAwttufc Uo_ 

JÜW *JWuAfc*V Ailfjt/rt, 
dUjL 5. 

5a5$L 

■A liM. S«yM*fc»-vj. ftBHt 

dU/v 4«MX s 

jumtu. G 

Jbu Ctld^Lvu 4iAVci^JtfJ)l)lAV 
«iMSMwl : rtnit A^tcUn xwl- 

UH&EtftAil* ~96)J^ *V 


— ‘ÄP,“"TTP“ 

7^ 3,1 * 


^AutS^ ‘ |]| Ä 'JjJ- *A. 

Uu^wdv.1»^ ^ 3^P Ä “ 3 - 

iMjUt *‘^1- tQuialin. f %bvrL (»U- 

WdXsi- l&ig*«.) ». „JUdi na 
Mil /m£Udt 


ttMett /yniut - 


5*. j4A4Mü4 


^OrU.t^* 


xfedjt^t NtL. 

^Ea 3ö*vm- >fwA, TTAtttjlt 
(SVcwiiwx o-.ol.} 3, 

SjuJtitttrtilAr ^JtM>TLAAnrtMl 2 ÜaA- 
*fi*Aa£ ^aExauc^£) JO. 

JkSU*fL M. 

Tp. . ^Cöwvmjtwt (rmit ♦ 
M*\ nvuit di*rk 

ffymA- kGf^tuJv 11* 


W/rrtA _ nvmt 


no 


'n'm^ 

•0 

%y ^ U*AWvirt. CUwlL- 

mflit djLW rtTV^A t- lOui^^ 

nrvniAw 

ffifts 

JUIlgt M»i. 

cUm XLuilKL % 

i 

OlOYlA 


Ö3- Xrri ’ 5 ■ 

/n'm.t 


JU^Aiut 

AcSinAitftjvt , 
dimrSuOftpytjUiun^ 


CL 

XiibiAinAilur 


imnt 


tc= 


a. 4 — k 

SJfe -A , ä ^ 


*fiai 


X. ^ÜjUntELc^; 

°) 0 rt ' 3 je *Jta uw>- reUrL u^ftjun- 4 

tt“Jt i>q*x XLuui#l 5 umA. x>ö^ cLfcn. 

-G) /mit : 

«uf Aul &uU A&fcjtiijtfeivv 1 - 

a *4 4 äjl ^iSrt*v t 

<m ^ 021 T , m 

-ftinwL Q*i X^njL*iÄjt(ütvI. fü , 
o-uj> j-uvuavu Qjii AiäiuU II. 
rt^UX ^ ; ^U. -Jfljvn. giEutVL it 

rt ' n *^ JL ♦ /vtOucK ■♦*♦*. ^.«Jiobtvu. H, 

JI. ZiJ& 4 nlka^a/vL ■ 

d*Jt J^ 

^j>r JrtaflrtAitijir . 

I. SjL^An^t£ü^ „ 

ft) Qnt (' < 3 fi 0 vfvmi£ IS . 

wwU. 10 ^ CtU* 11 ) , 1 

£} Jt^vut/vt QaI iu±*xU*\, *jt, 

2 t. (Sl) 

fl)va Qu^ütücJSciA'L QHl: 

tthoA Jjji $mwa fUmcR^ijJlut* Olitt 11 

am* 4 fin. ü$a**A da*c{uut&£ * dm jArujt ÜltCt 2 ü 

^QucÄ. CUa^aja. d**. 

***$£&** «Üx* <*AjU*uL U ^ J 


-A 


Ato_ aaw* a 
7 fl ft ** 


ai, & j\ 


M*nw A 
A fl *J 


«laA Sc&nulfcvi H, . 

Olt mvuL Aatbua Atoll dt* g*.- 

w *Wil»B, mmlt 


ih 


A 
m-yrL’t 


'n-Ynt-t 


do£ Sc£vmdx*\. t ,. 

öLftfl- ^c^vUU. ( ft, £*/*’*,. .fiaJio>'t- J U-L 

NX , 7 Vr> ^ i Cllcrtl cLoA im oLslvtt^ 
^cEuü|it!&tL]L 

dU. SxlutJtdui^a tm ct 
jjjvtd I j dU, (VurJEvt jJUi>cl W 
Jm, XtUiirv ivit) , 

3 ,. CL££^jtvrtAimfiA 

cüj (Jjyt. *iCwuSj j Axh SucfuLtitflflV !l . 

Q«< i>ow cLäa. Xrjvyiiiio^-ii, ^ ^ jxm OTletn-- 

AncifAW 4 1 Xf'O-Vrt, CtLv*tcU-t- cUrv Sa^U/VtiA. £ . 
J2r) CUtfJv ^Awuvlt UOW 35yJMuJ4jJltÄ#L 0 . 

Sjta*c£uLßb’b^A/ f u *1 . M- <X 
c) ÄAX dftrw 0 .l.tAglAW F *Ülw , U : 


^ AA 
o A 


?J 4 JV Ultlv 


Siii ^fln-n. 

du. aM(. 


J\ 

J\A 

£U \ 


. A 


-vtl (n i ' , n't , t 


i/m. Siyvmue. wm ; % irrüt 
iwuvfidiflti/wv Li|vi ) . MX 


} x - A rta 


k^ A «Ä 


wwl j" S^ ö fe' 


i_L i j. ' •• din, Scixjuü. #±M^dA .jud 

‘n(wttflA>U“- 8 -. /r.» 

Oflft. AJUflun s&wit * 

-flJfciVrV. yScoAvvL. ftjtiUflt Cl^U ATU 

9. 

A\Ä fl\ , mt't ^utij^iAJuliiAiX 10. 

U jLvl QMAdjWH&EctAfl. muX rtrdt 

-Ji-ftx. rtgiwtj^t ; 

A*a, ^juvl Ja, £*&£«*. j cij-t»vvv Jtx j «w 1 

A>L ^aJ^£ JLL-ft . II. 

cttav k^ni^ ftu^ 3taA4A^O 19 U-X). 
J&) ^AatUiAA AaiJVttflTL Sah^JL * gAffiuM (Un. 

14. 

HL. 3*l_ iMAtfftcllAna iXlJlWLdujH^&vt iTVU± 

Acfwx^xo^ttijvn. J**4 1 'UjtnJ&An. , 33 . : 

l* J# l f UMt^otvuUti^icL Iff 

— fairtwAfl" rtnflit ewA^It j 4 iJ_ITu.a) 

Jt Ac£uutjjtArnd_ I?. 


^ ixm.Sj^ *& m 

4±a Jül* 19. 

US (Ipdtr) 

Cdujbn. lO. 
a£b StMwtwuiflw ll. 
jP-AN.' 

Ttrnt ~ /y\yL 


ovmt’t flfc <- 


M^tn, 

^ StlUn^faA^AAv 

(-Wt I I fw *i rSm 11 iJ | _ 

jwtiwt Sjwvnit 1 . 

**•*3^43, 

Qjit Kau^ ^ . 

iftl JAka\ ^leumtAI. «Urb Sf« J^ 

Jt 4 *m - «wAtu-t 

A(jj i. s ^t - gvw - m^mr-t 

«mit .E tMU AMAJUmjjlit ^ AjtÜ 

Sasgi 

^ 4 iM*e&tm^ 9 Vr»i JtwW.-'TXAar-t 
ow^it, . ^i*wnXt - 
K*fvt. $WHC 

«r.Djg. 

- ncccu jjl 

!uttAJM*£Ct£*Ut *T Afifli JX Ö,, 
^^LnJiJtum^ ^IJLH, -W^tv 
Ml, 

ÜS ^*a aüim 

XCegffk «. 

^ußwuiiumg «Uh. 'VVUXtft, ^ L 
0&vü*Eduj 4 


Q*. Q^ofcit. g j^mjootit. 

X , 'Lvn Saa£ , Tu. wK^Untftv rr/J 'i i r - 

stf-Sfr" 3 *""' 

JL. H UlAAAb *nÜ ^ ; 

l ^ 1 

lAw «n*vi «Lm. Jxtvn. -UfU. lö. 


kü#IZ® **■■• 
‘□iZlKilMZ®. 


nass 


or O 


%i IW* O&Jtmfty**»»! ; 


‘h^'&jn.; 


^■4* CÄiufe *i*i Aüii i>. ii) 

Am«* ^ ' 

”1 ^ ,MMM 

±1 **£!>.% 

T T Mvw 

C AUAM \ A MAW p 

I I AWM U- 4 _. 
T T «#B 

NrBl JäA JilcA***, JA. *ü*El ^ 

MW 


#W\^t rtvv\ l maatv Iti*fr«*n. = Av^eEt. 4c*v ima* 

ioT-ZTi WJv- 

JVÜAAJbW , 

J6-) %*&^**Aaa ( 5£ä£^£Ji&wl±£ 3. 

C") iM. I 

„ ^ 1 U. Jjjtfijtjvn. c Aid TM- cljLtfe.i*ru 

4-. 

HL. H flithflft ^ || HmIA dl*. ( AUuJL dLfiitVt J^- 
AoAnAiyiLnZubiHq : cUeaja Oftfeii. 5 cUfc &£4 
S*a?t G f dt iAAftnu Sc^wifltr ’T ü.^, t*r. 

3\jt*. Ja*. JLüjvv. TLtnjLuiuUivt^a^ : 

V*J_ Wl EU*MA tu^t S l 

.FloM* ^wuicfuiflA- s £üm 2 xpn. 

— * — - ylniwyn. M *. . 9 , 

IV. v«a j /mit 

JU&ip. ia .A u;, . %*- 

OIIH IUäA ClM* -ft*, tot 10 

V jm OfiUm’ifWt |ua i QZEaa Diuju ia«.., | 3). - 

■Vi^V A Iw H. SiiJt MH, 


'Wn jl 4 »n.otr 11 , S*a± WH . (SaUA”^) 
■SU 


u«A>r: , 
u-girr: ^ 


'I oi& maf*y »tiJUM ^ y^i 

Sjj-EijtEeJ? irt-n, n 

nWL omA iit llimt 44 . | <_ ‘ u..i. 


VII. lLtAkeliiA<Aijv\Ab . 

•.) a£| t&iAJit ; m TUhjl* iwu Xfeow^uovt, Jf ivn«L 
Wn AuKU&hi«v TÄriaAo% 16 . 

Sjiit NH. J /hLo&t . 

X-) Mt» JiAVt OAi^^nUjcfc : 


'jt^wsuv". 

Sfe &A,*l,fljfc AA\ «Uvc S£iAWn- 


SaCU. jäma» 'ttVvwitA mit 


V*W^- 


*14 


3 V Signatur , 

(ftlfc StufioX ^ ^t.n jmU, iit) 

. i>jn <n_ ( 4 jbt H~R . ^Ju AvTL 

ibt . 

TWj£ I mmJL JEuaä! 1 . 


ovn rtt . 

Ajiit S,l| pfUM. iwn. 
(! -TU 

i.jfe. rt d m n X m f lta. ^wljbi ^ 11 , junvn un^uiiw 
IlTwuiniitnaililiwii ^ Ä, t 

jftar rtvn düuu, Aiu. t Jiuu da. 


JUi. jpui . jfutrj u-A. at . 

X. jumim Sutttmtitf (mit. >h und. M 

•fy AtÜn. juJttM. 3 , 3. 31. ; 


*£Jt 


— jw 


«>iU U 


§5 . Atit 4 , J. Ä, : 
diu* «tun. 

dun. Su|av> «linn, . 


WT 

l«l»jit Ji. («ictl äi Imdtna) . 

3L*£ta*uA . Utcti 5. 

Ouclk. alt 'wdoiUau dau 
Watt 4 

'Wn 

WT1 

S*. fittraumjuXt) ult 
lUytt 7.*^ 

Wn-t 

ut;i 

^^Qaaaiunytt*) u£t 

'vwi-t 

UT“ 

du. luniout 9&nwnx£ , 

iiilt Jtti. flia,>t . 

OWl CAT 

A4%VW<00 

M*W D 

«Im Hi.intunj 
tuJit Iti /nar.ftr. 

nun. 

Ul 

^•U ri. f it*m KSipua ofc 
Qfcftiti Wu äottu*} 9. 
«jf. AWV 

WM.-t 

UT 1 » 

4mt SfbiMtt. «iu Ju «m«u 
miu& : AWt 11 (0. 


’OW nm- 


U '“** 1 c 

A*W I 

U~4 1 


^ JbiMt StftllLAjL ( VAtlU ÄjV>- 

ww i < f )Uai, ll - 4 j£ |S«wünl) I 


On.i^} 

" 9 *-aj 2 y.j^ 

4 iuUU, aüjvi^ . 


Ol. ÄwjkflnAijüjF , 

I. Jti^udEielt: 

<*) fmuJ^ AAÜVV % 

A) ^< m£ A*i/w 3 • OucJv 'mit 4 o«(u. 
rtl S 1 JÜi Win ddUit T MjL 

1 u£«0bui^tkv; 

«■) wti jusvutftn Oüuvi, du fnicfct ^ulu 
'K^Aun 6 . jjo^ 

£) Sj. u»» v «Uk. T)lW i&wu>tmAWi^ dut 

*^4 QeW £usm S4tfut*v jEWvfnt T 

3^- fauMAiJtur Jl- 

fmiW. /mjajcluiAv , AfemotUrti, >Ea4^im % . 

'Vvn or 

'nU^,'itut^i£ i 

a ) W., 3nu!tJt*ii 9. 

x.) imuv da*. tust diu Kswvwtib n* eUn. 

»tw»c(iimw»iuMJ 10 t«wn 

ttaulfeliamdui Winul Amte*. CLuX) . 
e) eum. Tutland, du ndcU jucXlü 
SuiuUnuilt. d&t.MTt * 

■*■) &4 Jutiimd. H 

afeja. 

5uWa«liir : jun. ^^atland. 13. 

'VW- ^ A*E»gt S*. 

uEt Sl*£. d**. UUiM^UMiWV- 
>fVUlM^ 14. 

**i ■" WZMMli ] 

W OHioU*V » i, . oft ÄütJ. |uA. 

^UnAluAit 3 ÖU 15 . 

***** W!ZM-^ fcrxr. “ * — " 


"W "li— li 

Mw« | TTmhv^ ^ TT 

W-Ofl-- 

wt: - 1 
** 1 $ 
r “ t W 


um 
V 

ow.— rrmAon- 

176 


«»y 44 a 

^*!urtV 1 * H. 


1 

r+- 

II 

D 

> 

jyt,. du Schult 3. 


ovnor 

Sy, 

4. 

,%WW 1 

a**vu Ja 


IWrti AijnHfl. ^Eo^il 5. 


-j wz«,; 

Hl Aivua 

UCa&pA £. 


imiw JiiiMi flÄk J 

d ,**•>•.* nj in 

M-^. ah SidnÄnt: 7. 


™m ~m 

.%!-,■ Aiet, »«, 

(mwt rti) 1 , 


"^-j^ Z!«J 1 AAgjt A»it J;M . *ft % 

»jt- imuL ntjwln. 

Stujwuc fjtün, (uu&ftuau&CAuttA 

9. 

X- dln, %u«. 10 juauL oIuuk 5*jit li 

=MJ«? 

r A:,— «S’.t 

H dm a 

•ItlA 

&wt 

(Ml 

ufr 4jtu>4wH«nji 9&wj. r 

:juj - ftuuimM *1^ , 'oU SUuel«i- 

or i4. 3 1 


— Zi^" 

o£<rwtvt . im, cUjl ^«ut s±itAvtA IS'. 

Tlicfct 4rUt Jä*> t. 

tar'VrL . 

wrvmt 

Ü3. . 

dü IG . 

ju^f. frwwvn-t. 


wnJUi ^«5 p_^e 

Atit Syt. 

Hifi, r+aciuj, 

di*, TUiJKa 17 . 

n£t Kinfwitm£ <Jm 7TUft4d^ludn, 1 * 
uauL&* 4- «iiA SlUuLui ('aJE* 
Q^Äijttta, H , olfr Affli^LwaW 
Vjiniutmtittut 20 ) , 

W's’.iirf 

fttl 4MW — * . 

Ajui Cp qp 

Jl ^ AMsw J1 

OttJl l l 

Tut <n$ ? tt i 


t 


1 HD' 


»«i m 
-nnj 


'nnw 


'Tuiar 


117 


lYWlif— mit 


Aitju. &ÄJ- Ali 

(Seitl W) 

W«jt Aut %yi 
Kapjt. * Noyp^ : * Naypi „ 

«tvi SfiUn. I , 


ä jT^ -=>• JS ä 


’ÜJl «*Jk a$inL- *1 . 5 *— J-rs. 

iu£2 »UulHinillt 1. J— 1 ff M 


Qud ain Sätlin 3 . 

JU%t >*«± 1 ^.. 


Ott. 


\J"- 


Wr"’ 1 '**“ uj ** '"""*^ 


Si*6, tnJdt -tj. : ßicn. ^tn, ^,- 
AcIvUaIoao. 5 . Jtfthftglct 
iw, 6 . 


31. AaWUüL 4 AM, 

(ftnit Äa \.t )1 . AJ.. 


M Xm. TU»n*tv Änte. 

( 44 ) S : 


dw. £c&*JuJ{£ü&llL ( o£* H * 

wm S»UtKn 1 und, «U* 4 

Kovüy *o). 

Bdttft Aa*^ 

4 jul t «d*A. < &UwftJttt£ ^ 

(djun tKwfniifat M.JL.) II 

5 ***% mil En*\ Ülö*ifejwv «JUi*« 

XloEuU» AadnuW« (uki 
«Vw.^. „ SuitcLt" II JfcjLj ‘"fc 
~V%nÄc 8 a»t/ \% uJT' “ 


«»*;. ^ (•"**>■ *«t 

ltat. utUul eJLui rmik 


VI, 


JIJ 


■SSrZ^H 

^ *«-- 


*Jti 


‘YIkImai Su&umuliAuicuttn- mit. : 

<t**- ielui . ttnunjüt Jti«. imi.-.J+j lUi^u- «I* lut 

Jta. $*£*. juit A« UmllA. A-t'tJ uuUuiV* 

«Un Iff u.a, J 1 ( 

Ajüt <m wt j 

WwW **. ^ IW- Ott A»± mi *M -a * ^ 

Hl a 'YIIL 


'Hn. JT« 


jlA£ mjiw 

**wi*^- J*«, Xu*mJU>to. M., t) 1 * 
I* 

9& muco- 1 , 

<Xii£^ «ittuwL ; ^»vnJU. Tiwtt 
m v 3. 

'2SÄ- 


tWlQT 

JlüH6 Om SctuUftjuAV 

{aww, S&Au/n- 4 * Wrn, 

K3r*g 5 ila.) , o*x mxw 

CMV ScÄvUwJoiWt- 
( <»«n Sjüuw^iW, ixmt 
^Ävttg 7) nfb*t /vuiR. S^, >nt fnjutr 

TÄwi «tu Se^utlitMA fxxm 
SoUt»*v 8 , *hh«v Krnia S W 
'Ko****«, -SluAu^l Aaiükuv 10) . 

flUn. i i 

fl 

Ü* Sjiu&fk. ^jbnuU. (Vmil-f<& 

- S«*ulür«t|w>n*nthny II. 0 o - — -. M 

'nn,- cuft 

“i:"s 

SüluUW 
j^cnXnWluwL 11. 
itoX. uw t JB«i. mt t Ajkimi du 

VmaUL. tiW . 


'Vm.M’t 


2£}B> (™«IÄ) 
dnn. Sdoyililn 15. 
BuyiucL. üeLuUuny*innit 
4* Aitī Xd miw. 
A*£tjt äu 

Aum. * Umii cltn 
Qjvnwov'J 14. 


niJij 


Mi±M. fwJttW). 

-&&**». iMuneLkn. IS. 

— — Vutk*v 16 . GUumIiim. ‘ 

ww 1 if^ mn. 


1T3 mji 

tr\jL 


**V 3b 5'-.H.X , Sfc 

Jxn ^Gübi. l iW 3finl t 

ÜW. iiA Jwl 

V MHM AMri >V\ y 4W>i J» ^ 

*=J> 

J “5* 1 <V~ 5$ 5 **- i 


'Hfl. - V^OT 

(7) ^Artut^iLLrLt f . 
CUwfc. jftüEoLEuft. i>m Mn 

kkiifljJikitlAv 'i iW 

SUl Mj*m Q*yt±A 4 ( A'R.1 ! IW*- ■**■' 

TCAblJu 

i*n£b£ JUMU SüuW 
jüm ^ irti Jün l^nJi ikn^pt £ §11 

ijj^v 

mn. 

4WM w 

«• 

Q& isUwiWt. nrvüJt JÜtvn. lloH- 
AhUfJUL 4 


nrutjor 

r«i¥: 

A«Vi<sA 

JÜrat KÜMibAiiiLdnlttluuuk 7. 


fnnw-'t 

r>-® 

rtU 

Out 3Uuc^ ( Jm. ^uotduw* 
CWhW 3 Ja*» 3fcfLf4twL ^ , 

Avm 5 s. |***H dV\ 1 

•Ki ( ? k 


"C 

m 

AfUjtkvujU. Io ^ua. 

Aw-t ’nWolon' 1 
uSi d«i. 


mj \j 

0 

—1 

«s»- 

i 1 

Ü^P. Kpfi£. N€| ^ . 

AutbmiJliL jhtfiiiiJit II . 

Au Ätwn GuScvl&au* KL, 1 
flucti in Ji irrt, fiuAjLmaEt : Vw.| wv miij 

alt ^ß*j. ^un. 5wt {7) ß L 


mnj 

ZÜ9 

Cbtt fRftimn wn ^fiim 14. 


mn. 

MWM A 

■s^9 

^tS^. (iwt OaIJciI 
QmjL Sf^tfbte^ o-.o-. 15. ^nn. om - 

m.K 

Mo 


'ruituy-ai 


ü*it W>u^L^ i 


fnnj-t 


-&***$- StfciSL 

1. 


ftuiafar 

mmm « 

Sfcu/toJft-O'cVc . f t\jJLt^J^t^rtl r 

IM, <tyj jar f Aja&jL 


•nn^v 

© 

Mfnft*£ttiAvnt . 3&iUaciA)tM 
AÜaiwL Jt&! 

n 

ü.a,, 

miy 

*VM*1 , . 

ro w o hi 

Aul jCi.M.-R. 
oft. Na. , 

u^t. Kbfit. jOtIHfe t 

t 'jan, 

iUaa . 

^ W«i MM« -M* 

ra id . in 

ra *5- 


fYiXxi 


f*\&. 


I. o£W i jituHVi 4 . 

.JLuhjU^A S r ' 

]I- JtmvWAt nrnit rn. uauI.^. Sji^qki* 
tür, 

qft. f>vüt ^h^iJwl (atom, S to f fe n il . 

JU/ti 

aSUUrt, *- 1 

<ui£& /nut flfcumE : Auhlu. T 
ln. J&bÜIiivl 3o£tftAi jjtÜUftnUiefL anctL 
oIuka rtl f . 

Hl /mit fljj. uauL , SuAtUnilur : 

JktuM0 IMH (aSt) • * 

JUM^Jt JW4L (jJJJ fo, 


Aul fumütl 


f(] \V * 11 1 


nj w 

*&<%) AM« 
0) 


i t 1 

•Ä » 

*s 


Q. 
^OMIlK . (MKUjM^jtU. : 


fn ^ ^7? 


rn 


Uutuiwv, 

X- S^. rmit ju^tn. j£ut - 

Ac&AUfrti. j Artt^A&An, * ® ff. 

H. C^tvwwmv - Sa, 

nvubw^Xv*« j im,. öLt^m. OM* 
<4fUJtcl( ; 


ras ra . ra V* 
ro % 

J 1 


n *t)< 
ra n 


ra 


jtwiitlyw. JO. (atoA Ü M IMUtt u i) IV 
UjF. Joa 1 KMU.U&. Uxn&uwn. . 


oyiuu- 


^nAcu- 

t 

ra 2^” 

JUfcgl Mi ; 5J1. 

UAMvrÜ*uLdAiVn^ 1 . 

JJiAi. im. S*fc*iijuo&4iJ«i*Anx 

Tt uw. Qi Ad« h C-fc oLäa TjEfrßt- 

-(r^ 3 m. m^jdj^ü-4«. 

jtn. a&at M^awAwirtn«. i 

jti oau^i *♦ 1 . 

^ p~ Mnn j « , 

««« ra **"*"■ 
mut Suff. I.aLh^.: 


o\ na^öj m. 

Ab ^i&t XytimJbm. 'lEttt&Abt 
3. 

n f\ mm« i 

ra3f5r a ~*"' 


nA|iiL oi^w ‘W 

ia jmUtimd. hWi lünItiAt 

| am.« - « * t JA afiÄÄt HitfcU «m,.»* 4. ra Jl 

5$. E '■""'• "rjj'44 ’***' ^S*-* 4 


'Tllt 

*ra"l 

iUEsgtAftitMnj.j oft Sa 

4ft,*itaArv . (jumt, 

SbUffW V , (£u^ > StiuUiL 8 , 
JUmiAV Q nt 1) , 

’Vn. «kw '"a Am*M 

ra ? 

y>./u^ ^ 

ra » ra « T 

i ) 

m&t 

^ L J 

m ä 

SjXjymfct j ÄotßuMjifc &a. td ; 

QWL 11. _ 

IffwnK MJiuL jx>n Sn.- 
iOMAvv ^tWuciot . 

MMM ATI . /MMM fll 

ra« “*■ ra Jft~ 
“■«,1,11 

fla&.t 

MMM a 

Scfeu^- 


'nii.-t 

ZZ“* 1 

Jbi Scfu-Jj^ . 

SoL&t r/uuL Sa* 

^*‘ ii ‘^V lit> ‘ fc, *1. : 

^Z' e Tt,^ 

^■l ,3 <Jk ScÄJ^ |14 r 

flnit (n. 14 , ^5 IS : *ßuA»^fi*w 

SSIT “■ 


\n.j «vft..t 

Aelutjui (imltia nUiLS»j|ui 
cüiA 5ak*Wtbjl**i. 16 . auciu 
rmii.J± 17 ! uw. jfn . kr&fth^Aij 


O'vJvt 

^ Hl 

§^. V^JtyortdlA ( jmtv 

WUte-J) n 

<nJi. 


181 

'nli.-t 

MAW y 

ra*. Ä 

MjtJ. SAut^ibuitrtrA 1. 

m-A-t 

ra ü i ! i 

Hl V (jaiJl',) Sc&jil^tniULt t 

OffHllfitlt l. 

<YiA"t 

ro a 

AtAgtMijSj. y 

Jan8«n&«nA ( jtvm. SeAuJ^ü juJ3 

mAj 

T«* 

Jfc*%t J6t.y 

MWU luc^u j da* al/t 
Qnui htt an alü Oltumü U* 
^SuwdUw. UMnJL 4. 

fn&. 

WWW 

AJlgt §*. in 

AcUltcCn. ( xiwv^iuUtijtw. (j«t- 


Oft- nA ibUn ^ 

noy?€ . rft ? M0Y2 * 

JM1. wJnn*t . 

™g *1^3», 

Kofi NflYet: Ä N0Y2' 

X. <iu. S^IcqmwU, 

b.) ftl^lMiU*^ citk ^Murrv 6 ^ cuiA. 
jim, Swfctm u.1 , 1, 

Hu 2niH ffffiwutt wuiHmdlDt 8 • 
UoA TM] M et o& Hut» ") - uasL 
10. 

£) alt &uwi , du. «Uw. Sötjtw. AfUMtll t 
*h ßaunv <Un- TWt It, juw <vL «Un. 
Mov II 

Ute. oaefi. in, ÜtlAl du 9Utn 
oh Sättig, xtmifl. Au£iaux, Suiar- 
wwJL * 


Uw m ^ /W* w> 

ra « , fü 
ra <a « 


Mum 

ra 

r w-, 

lUi Q atfc 

!Wt^ **"1 
wut ar iü J 


wAtwiu 3& ™ w - ^ ¥fr?„ 14 ^ £** ö — t' 

Sut AH. ä rpA y c. 

5«?«“* * ^ TSI91> 

* 

Jiffvi QK^fechAiHL . 

IE. fltt ytuitoürw «H JLiuM«u^ ( Jmx. TJjIä.- 
i^ndLbn^i^ cwjt j 

'n&fc fnA. üt 1 yttigjuAojuvv H.H. a ^ J 


y & a : 


183. 


Olli —fniijfi. 


ivA t *vt 

fauA 

ftint) 1 Sa.! 31.11. 

■*WA A ,ooqi Qi, ft TL • 

tu A Y A MM*4 


UUlltiuuA&OJtmv V- 

TM9;iii«,; 

^ l t £I9A 

v JiA ^uAn. S^lcomo^iAAiU 
ftU ^JÜUMVlt du 
T&Jtfto*. . 7 SuftÄnna&lfc 3 AH, 

*tat j** **n*rÄ:R *äjÖ£- 

ts:?" 

«« “H 

jwi. SfiUtAffiOfmtAX. 4 MHJLi 

TS-JM.TMt (ft 

m Ja fl i h 

A 9 M«AA 7l 

' nJt: * ftJ .R 

M «Afe 

p Pb**fVii4.i^Än 11 * 5. 


TM 

Jji.. Sc&n«i&w>u Ain. mA t 


■»«•* T&£ 

& JjJ T Seival- 
J&4**M f*« ., ScItuAfl- 

u^-TI — * 


A hM4**A 

fnJft l' 1 ra p 

3^. 

IfinAum. 

„miicÄt AtkxJ&tn.“^ 7. 


a M*V44 

ma 

Syt. 

yiwwiAMJvnf *nt(<4>rrtdWJtnn ) 
^a?t jUwAoiinn wJt^jülütn. 
ai, fnut mt^) 


fD □ A 

^ii£ HIB. 

rao raji 


U- <L, 


T iiap - 

«0 M*± Mm n khf^' du. Qdu*. 1 
S^, aiuL uom Sijjt jIwl h3«fiu 10. 
A l5p.,Si o*<y4|WMyi>v ft. 

OmK Uüiwi ML 

Anit ^ ; J^L 4A^AUAvdi»v 

jttowrndtfv 13 , ® 

Wtt JL Jfc*W Wl"- t4 . 5jk 

c) iWm fltu Xhcti 15 . 

tfom IT. jultufi flUn. von. 
„iwowAtlt" 14. M.H.. sjy. v 


184 


4) Sjj im. (Wm. (WWt ; 

^ , <W- 4h Süd. HXiMMinn. 
okU t. 

I. JdBmAiÜir 

ftuiitauoeiiftm- U-.ö.. *L 


'l*- ra □ 


-£*kgA Aiit An. 
®) CMm 

St«*) *■ 

( Aj«m. 

4 

Jütmiit. 


rn.isjp_ 

hjd° 

■Wttftfc AtilflJg- 

auf A&lm» (jiwvt. 0TL»rt- 

5 jmuL ihm. ^u. 

$0+V*l 6). 

/mit £ : Mim. lW <£u. tum 7 
(j&U, Um <(aA TngAAMiAitlt 
^il MMlküiAvt t) 4 * 

«“.Wt WO 

rao 

lYlii^tur 

MWVt ’l __ 

raaS° 

JUÄlgt Atit Sp. 

“■) cbM. tywtvL 'nia'IQtM. a£s J» it 
Jl4 SoivnAHftiifumM ?. b(u 
uruL Q^fif 10 ü.a 

*K aw*m Atvm i q 

130°, fiJO Jm 

* a 

130 


*^.-fc <u^|t£tr 

SnuLmJJbiit fSjMA IWU^- 
aU*hv) H ♦ SjH- 

A Awm i 

ö ra o5° Ä) eüft. JiA ftwititttvi. 

11 Jh&. 

AWrt 1 rt 

ra □ j = 

mltfv 

ro d° 

*j7U4 . Jim 4m iW&Änfltrtmfj : 

« h 4umui IW- 

tlKnvilW 11. 

raoO^S^'S 

fnA.|it 

QD Ä m 

JJjji Jumi Küumittiiiii; 14. — 4 
ra □ £f! 

Alfejt A»,Aat. 

MWl (jÜk föi&A» 

*^! ff 5 16 ) 

1 ' 

n ; <»W . 

“^rDG^ 

fn&|\. 

Amam w 

ra □ 

ik&jt HU . . N.H. 

4L M»w 

ra o A 


JhAtUMt Uim. 

(rtnit «««^ I 1 ? 

ts * Ä * . 

lufo.. Negn* : M€ jiti „ 


Äft amw n , 

(0&e>> 


(yi4ur*x 


<YI&|0, 

ra 0 ^ 

(Vl^L^L 

AMMt 

f fl 

mo 

fnlip 

ra a" 1 ^ 

'«iifv 


fnAw. XftKtgt Ajttt * 

, /Bjtuuifen. I . (Xuc£l 
/hvl rn\^- ‘ JlK Ä*.- 

Acit t im’ 

cuteft iav oUm 

«Ua 3*ioÄ- (§*.} : 

«Ua dbfo. oAa&bJLti. y ft itiMji t*v 

3. 

A« 1 *^ Sfr. i §£, 
titA Sm^uityn. 4 . 

K a+ug4ffi. 

jLL*tl. ScUiu^t iim CUndLui 5. 

Sil. iciMiü fr.i (iw. .ftinr. ■- 

^mi) d 6. 

t ÄjjJ0rtl*V lA-ä - J 

jumIaa. «MbitiMU cUaw Awj.* 
^(UbU&l «lit ^tuuijuwg). 

jLUmßXfct AHW.-IhlAXtfOT, 7 . 
OAl£^ Silitut, jl>CWv3fi*VL- 
rtrt *t 1 j ihm &eb{!£toi auf 
itTL ^ut ^i^m^QKuin 10. 
ÜfttiUAv <wUä. «mit Si&fufrvtfio-- 
tafi/n’ ttMi ; 

ft lt : ^tAHaTvUwL ^OilE^bVb L 

*3 juÄ*fL-”*- guidi^xm. . 

^OMci\£ftj*'L^- IKK. ^AiVn. . .sKaIL* 

*v 1 . 

CUuJt 4*V cUn. jiwdüu^Ajt^ 


^L<rL (TL^L-Wt, 3»fc*£f i *A 1£. 

^.itor m&*n. ]t<fU?gj;(fccfmju, 16. 

rtt^«v Ja. IWvui I7 L 

'VV-Sv/yw Ibt. Tlamu. -$«. 3U*tjJ*jiA IÄ. 

Aau|Üj) . 


C G ra t-f 
a*t Va^ 

*•**“•£*%$ <j 

SW** 3 ’ 1 «!* atft 


<mi£ m*# 

Krrui. 4 B 


JLW~M 

MnTM 

jIAs4S,MS 

QA^MS, 


'nium.— fniir. 
^ Jft t t ur (^unJIiJt mit 

H <U*JUn. a ) (. 

C^iJct («(nJ^'L) % 
Aüli Alt Wfimu 


I Ahhi 

fWAirv ro 4 -J 


mtunl ~T© 
ro ii 


miimil. 


fü fD 


SSsasÄga; 

aut jdur. 

(mut /»JJ. ) r. 

Aut«. hi, nti. . 

3*jÄiU*lt «MuUn. 

3 uuU) * 6 

«4 „AaLUhU*. 


mONJ 

JMvwi £u££fcn.4u Jauitn, 7 

KEAt 

^^wtvIUtv , 

na ^”' HJ ij Üi. * 

«n*Wa«.‘l <r i. 

OAn.nuw. 4 s * 


***■ Mt ra TfJ> &£$"'**■ ’■ 
TTlk^W-A SÄSfifft 1 «! 


' n * tn ii H 3 ^ OT ^ &!£ 

®*l* -ßfc-AyÜeÄitwuSiiaAMnt W. 

m&JL EoÄH S* ®*n Ajti, ijitt : 

RI 33 3MOt a.i.. H 


**** g* 


5 üu 

^atfitü a.i. cUi Stiit (w 
m^ fa i nw Atuit djuw 

üwyiä 


mwt n 

füV 


ra 

A*jUtt*»v U^L, (l»«n Jou^rL ü 


M**\ a / 

raOQfe 


iriiuim, — iruÄ./tf nvRjim. 

■ ,I.»KW 

ro w 

JUtigi WJ. 

iowA am ^ukliKat 
(iTlitbMU.) 1 , 

JjJkfnitKwt ^Uimit . 0,11]], 

TO v, Ä 623 , 

a u ni 

Ä^aiaÄ“* “■ 

'tlAnA.Tt 

mm i-, 

m 1 u 

M f Tt. JUAiA ,Ar&ftorldfl ILtgA*!.-» 

j*uyt %. ^ 


ovKaj 

AM*M 

fD to- 

£j|r 

(# iSy* r 

jk JL 

Käft. we^ct^ najci, 

X Aiui>a«|iAi»v . au* 

Jum-SetJ^ 3 

CLucIl Pftw. uutAviuujiM^iuAv- 
Al*t Sotm 4 . OHiit, Uotv 
Wni 5 uwL'niWA 6. 

"TTP 

mmm "n n *|V ahwaA 

ro nfil 1 ras I 1 

aat'^ V 
^ » * 
m I . UXtA Alint uXuljtAV T. 

WR.a Sfb, BI außwutam 3. itf.. 

i u IV. auet. in n, 'Tlanrtjini. junu/t 

S*MMa«* 7 . Cfetfe) 

Qfr AU&Jhg % 


mÄA 

MmM | /t 

ra V 

«ttt 10 •Sefutfti&uni^&iiAiAAj 
,jnuneW «o*i inuni Aonut 

AwM. v O MM\n 

juy* jaj 5 ) 

AatiAj 

ja 

.SL*Ä 

„imü <iiifii«rlo»>MUnw.ft) Jannu.“ 
(jwiaShl gn. 2cl *y A*ur 'l II. 


mtiA 

*nT 

■tm Sflü. im SmMiAOAm 1L L 
ÜMclt Sifeiut, 1%, 

JUwMfl 

m f 1 

OlitÄ 

TPfeJ 

WM, h«Q. Jtt S«£8t git 3Ü fl».» ftt« 

14 ■ 5x r Mot ui tf 

oüofc. muucGuii ^utAC^t Ii)/ 

rirro '***« » 

, m 1* **■ 

-»■usy,»,» 


*t nttiA 

ofc 3W .uuu Sto&Cfc nrüt At/mfS 

K*t^ Au, Satt. W taw^Ayi.. T 

r^.Ks: 


<SUt' A 

tUAdl 

•ÄeBvjt Mtet. 

fennUitLUU IIu&wmi. II. 
tl * 


il.O_ 
9 

L» 


WO 
°*i TW« 

TttWWJt du 1, 

B,T!WO~ 

"fi MW 

btit S^y 

UM. djttiiiAu (lluMX /mit 
R&ifiiiaibjdht 1 

lfc-f 

' MM4W 

«V* MC 

^•UKgJouJt (Milbn l®|) S. 


•*»-‘ IO 

H5,. 

■UrV W. Jm ii-t t Jutr 4 , 

O&ttiiWMn «u«A J63Ctf 
„ SjwJtc/n/* * 


0l|l5 

Uta^t Alit iJsä. 

<u&L .latwu&fccJb, 

4 vom J2 um*i, S jiwuL j>»w_ 

S«& 6. 

St vom Stuart 2. 

et J*o*v «Im Stfh&MMv «MM 

Qxiu t. 

d-tvon. (Lu. Stunvmi. 1 (Sifciült 10) 
AtixwH. u>idiug*M OlimJ. II . 

4) ^M^cilA|t ot*A 

«0 O&M. JLmmM- il- 

T»,« 

wav D B, < ,, 
» » «-»,■»“• 


■S 1 

*w 

JW*^t Ajut&5i 

Ti mA- «MuSt- * i 


-pA. ÜfrUitV 15. jifflA- 

^WmcImL JIMW Q^wjJuh IG 
(wcK «£b H «Jin, 

*£& 'TUJtfvfciuJ, l> ^({ju^ty 

m^.t — -M^tMssL 

Jtiwi Qu^t*Jbuunic&ju£ 14. 

*** it i & , a». a grt > “*' ** 

ä ilu am« Acftii ■ tumU t n A 

Jju ScuM XI w«. Unt. 


^yjtJXw. 21 . 


Ml 

•"** — l^c 

W &üvHjt IX**V i ( HkiMifliwU 

SaUjäax" L 

mil “IS&f 0 

Mjtcl- u&n. Han. UuXhv (V*J) QÄ**.- 
Jf*nA 1. * 

“•Jfflil 

Mji, SuiwJ ton^lur fS, 

J>-^£ „ cinA 3o^ftmJLlL . 

mtS.t 

H*jj. Kraa%£c 

du 4. 

**■• 

JW»jt JB& 

Old £p&in^t dJl dum, (Uju 
,«*ewv*Ji& 5, 


Aefajt Mal. . Sn, 
cwi yn^otAtn. ^ 

-u MJ— 

Alit t£jn. 
'IV*™*? 


nvU>or- 

jfcl-u 


ÜftMtZiu»** lüm^hft lUmUuiIL 
&uwiUjkulbiMg * 

Xö*t *? MM*. AM. «Uk- itoL" 
J&WuM^ ! 

*i|Lt A3 w J fn&i *&3, 


t + S(4f^ JW dit ko4 rtj t - 

mukctum.* ttUiuttiA (XftjEfctf*4n <rÄ. $, 

Omc^ mwi ni : iimcbyuUnL CltilmW wi* 

Xti-E^Avx 9 l 

Oxuib Xv»v Sjt^* L mJji/m . JcS-ur : Ul^ubtoi 
rtokmbvi IC 

S^iÄIjux. 2- ^ uwyjdutttt a£i : frrul H l kjvut*\g 
U€n*Ali*f*v H 

X rtniit 4u(fuc *Ä*L 2 <y ar T %% : 

^ivU , iö»Ä - nrmuW, t ^iMUivutiAn. 

CUxAftlvw, iMfUttftftfrv 11, 

HiA lUiWjtn, ■*■ ^v£hL - 

JW. jUt OM^JtfclAfrV 11. 

HA u^, 

h cüüi dLüt Ko* ijj- mutfJvt • 

X , oXh S*g. U«n Sotiton. ( j&iv dib Smun^olt^ 14. 

ouei. Ou^ AAutlU. SfttUx lU^X“ 
itojm C’3 C«aia 15 } IG jh& l ) 


UJ *“MJY 


&LI1 


U .i 
I 


Ml m “ ' 

* 31 ! I * U *.i 

uuJtn.! 


isa. 


UL, öJt% OTawa jluvu/i J&o&tm- 
SctiAbH^l I, 


Itettrim, & 
OaicIl a£ö fÄrrdUL d*JK ^uMUMiVuL* 
jIHUu^ ^ftwinbcjüuv % tuul 
aJU ^i>«ti(^ 4 ^. Sfltiswt^L 
W CWdluAjL 9, 
nxivX- 

JfcS-w atfc.^-A — 


Amt p.lg 

914 *** MmttA attin ^JliiyfcSwA- 

, Tftu&t. 4 -fjujv. «Llvi^. 

KlAibtt üäa Jm .ftnlAkvi O'Ufr, 
cUa. ^ ut t - Jui r 


"41 


^‘'iutV' 

“^■41 Jt— 

%t jfiJt A ü au 

"Sfc U*M 


AAj t B-it- 

JUMA&ftcllL ScAujtlJAeUa*«*. 

Kwumm, (aJ^ oUu. 

wWt - ^Wjj) 6 . 

“£> . kRK.WJT 

dl 6 <nbMamt 4 m fttMn-t- 

Cfqij 1 

'ftawn*. jinu Ju SthMwctiu 

(mdfen. rnSif, - Afaj '} I W . 


'Tl&j&.t EJ« “* ***&& 

fepi/N^Bt t*N*gBI. 

Ata.nwtuM. ) Jm.^ 6 x£*, 

1 , alt K&ifwiiktl Am '»tWfceJutn, 9 auf 
<Umv clln Ki^ Aütjt 10. 

Hui*, «tafct AuU tmZ «Umi iWfcbkv H , 

oMtJk. AiLUidx. ML 1 

Ctul «U*v ‘TLaj^fotn, JiA fuaotK 

2 um«liA Jbuhw. ha. IV 


~MJ- . U- QucA. jjn£iui«J<\eA. ; Aut Aiittv«. T'VuJcjUu- 
uxnftti AtJk 'nUnfcctutn. 14. 
H a& KMft»dbu£ A**. SÜant . } Aut J&umu "’Uii- Mt 
Sftlntton ulinafctetauifan wtiult 
<UiL < ae B & is 

Ojie fc- mk J*«v T'lacEeti«. JU*wn. 

StMmny. 14. 


rn.Jk!r 

MJi- 

JUW. Autln« 

Hifit. N4fs 

Tocfc. li*. SCfmA* 1 u~A. 

5. 

“ MJ*i 
r lLl~ 


MJi 

Aohgfcfig,. C^tft'O- 

KöfJt/HOYjB !*«a;e*. 

111 MhM A 

jü5 


X. euwiA^LwuiM. £ wit GCj^Jet % o^Lut- <rri 4 

(itA. r >Bl_. . Q±Il, X. t»m CUaaVv : ^ufuwit Aiim. imiL C Aft) 

2 jwJ*n, ft 1 * . 

ILmut .xx ft tjuuifrm. SutuHMbn, : Aiet ,fufcujMv 

o\jL. fiKMiL Ala. Wuttn /mii dam. 
SÄugk*^) 4 . Nft. 


I». MitftfCü&tfct A*i»t v.A. ( iKJnHIlwwtl«, 
juauI l£uit ffnjit iftuii Cb4üt HpU. oLub 
SJaI^oua) 7. 


fVv(ijR 

Uli 

ünffrytl ijaL. 

C^uct) WMBiOftW. OmL. 1, 

(Sui) iLnhütkiiM. 9. U*i 

Jj^, Jm. «Ujt lim- 

dB-Crt^Lu/vij : 

JiUJ«i 

*n&& 

«u* 

JUhgt ja.wn..a.ti. 

^Atv*%, II (xünjt SluaJ&^liJbbuAia l£) 
auMtailun. nvul (fljj.'J üclaiun. . MJ~ 

Mj4 Am. dU>m CUViAnjMcSi Ki i 

H-WJS 

tn^Ä-ot 

TIM»! 

MJ. . Jg.. (%yu£_^)- 
0&|ok Don ^i^utoAnpi, H. 

'UJ* 1 »»! 

miiif 

UJJi 

S^. CbcL 

cffl,*itlL IS, ^ 

U: 


«Uri)': 

St- CUi oUtmtm^U. SoÜjül 1^, tn^jR.i J[ J Ä 


f 


5"§fc. 

Out SjifJsn, 1*1. 

w^f- mit-fe-t , KiuMtfa," 


TLM- 'rtiv.Sr — iwJi n. 


— iv^Jx |v t*}4\ 

«uij fu: 

iffwfa*y- 

jüm Ap^Wnftyt'Jui, Eoit 1 , 


■»w* MJ“ <I \ 

Alit 

Slum* % Jm ioW } £u. ctxi 
«utWlml. Kwiji. 5. 

DU. 

lUi " 

<n 

«d£k atu OlA 

-w-*SlllitS 

3U1 

Säuian. rmit- aCaXu&tsnMfUy«.* 
-feifülOt 4. 

A A 1 ****** ^ 

fa &£»t j[ J 

5n. <4 fatjt Sp«ut S 
imiSau iMti'-UumuIka4 . 


”M“t MJi*t 

JW im.: 

ah JlluxxA affajmalf l£ui- 

«t*wAah* fju A»tt im.3ätt 
jouo&wiwi 6. 

MüirtiK: 

«*** MJS4 

Su&AamtCicJiA 1 tlaHÜwJk. iwn 
/nli-t , OluMiaft,". 


MUt 

lÄnii™*l±t 8 Sotuituna 3> 12 
jinmfi. „ Ü^bvbctii&t . 


"** MS 

>8*^t A»ab JÜ.MH 4it 2. 

$U* r du dM 

} JjlK. „ (Ulf CA^O 
dix WtonJteAjbri 
u.A w, MgUt io + 

*‘%.‘WX 

"* r t 

' 5 

w-D^-M 'S^sfcSÄ.- 

iw*tg»Jvt K Att. sJiöfifumg 11. 

S5TMS"-“. 

'Txlr fniif. 

JVuuKMjt 4u cLumv 11 ^*11^ ÄSSif™**« MS^f 

irtV djIMl CUifcjiuitt 11 i 

^•=£t± 'sÄä^'ÄÄp !J>- M D c- i 

dl.A,. Mm «U»l Scw U . 

d*A J«WxWvJlL CUo^t. 
2^5 


mJijjv— fn^m 


mljfL J^OÄ 

*** M°t 

J> 

'TL^l'Vn. 


JUI*^L A*tt D.11 1 oft Sa, 

X 4ju^ Xa*. . oh 

i*. üöltft*, ( Jb*&. «Ua 
CU uml). 

OU-Lcfi Q$Uut**\Min*, : JOVteiiA$*m. 

£ SLotbtfi \ 'ttUMAfitü*. uauL Tjttlv 'J t 
dtöuh Wftxi jirtn, ‘iTUlltÄKJUAi^ 4 44,0.) _ 

H ^vÜÄvn|at j&aubrt. ix a.- ^tid- 

yfcext «Ltt» Ko^idA 5 omcIv «U\ 

%M», c.) %£ 

Sa Jut Äij 

JhmM SoUfib 7, 


M 


fi. ^ jiojuJ6^w „ 

QiW *ijUL rtrwJt Q*^a!^ 

mvry ^JLmajvtolfci^i. : B 

*k>.m 


»1 


1 

/K^my <u4cfv 
QU* JUiKwi Qnl : ^ 


1+ 


IS. 


1 'WWujJi»/* AAuÄw, il i ; 
im hmw i4 Signum l£ . 
wm 3*4 , «tan. «Um 'munsetuA. 
r*ürtoi&. II . 

Aa* KlvuL dtx. 'rtluSUn juuUn 18 u.n. 


“''t.n.ni, 


Sit. <W Sfilö'ümtt . 

Jab üttiMtH V 

{W. fXiW). 

Stuna o* d.. , dxi. nmnv t 

xum flwiftfctwmlf dom\u| im. 
Ülau^ jwmxwidiW 

dä Somaul 

^nWÄftn. o:. Ä, , 10 , Sn. 

«ftA3 U6fc.HH. 

JbUVLt 11. 

AAg fc Atit äjit. 

Kof£ *■ Noy^M : . 


M 1 


M%M n MAMA AMMA 

»&, ö ^ 

r ~i 

*t y 

O 

Q 14 cii 0?unJL Arft, O'lJfl/va 


I. KäifuxttitiL ( ki>^| ) di* OiLuin. 

«*n. dKm. ’aSS^iHVR. d u .i ] 

^4V 9&n^ Jäh Sftüvul* tjoixA. y«** ^ r-rr-rr* 1 ~1 - 

iJ* uund&n. nrnutfos 3 ( D- jo ). 

H SfuiiütWL JUUl&Vvt, 4 . 

IV. QHttuUu JHm. CUi S . 

'niwn \*co ti A V7- 5*T*- n ™* ^UwwAt w 

— — € , ^Astrrwnjdß/w^ 

Afiüw CUnt natimxrrv 7 L fJ.Tt 

V. ’UÄRj^cluft^UiTlAA i. 

Jutttna. ^ m Scfcufcjt 

I. ^Äwwviarta. (\fcuw* ju- i. o&njt 

Omyjfa Mf Mftvw „ 


/nivhT C üJ s ^*n*uÄt^ omhlKl- 

— 1 — — — fmi*x } Umm. 3l Jvlitin. PI. 

l>^f. auA iW liJviW Ä4±r «Ul|?- 
jwwwwjtHAn 

n\W*t - . 

H r ^AiUAuknAklW Ur.oL. W (iw. jttur} 

|a4jvuäu£ mut rtn^ j m£W oucIl ivnj-fc 

Ajt. 19. Ji”i? , 

a) <U*v Sctui>a*iufn. iXW (Um. S£ajJoal 
m Sckut^ milwavt 14 ■ 

^ ihci JUMfim 3tWt jutW 15 , 

C'J 9aUimi MivwoL ]Wnu>nt#i jtiit&n, IG . 
J} *HH, U. O. . J1 . 

5L ^timiuMtlAv i>o*, 

Jtftlttei, . 1 

^mwaUt, /‘mit rmf- . cuu(l /mit ^ ft . 

ft ) M ^JÄflJ&touLifVI^JWL UMt ! 

ir) m HjtaAfiRLt io t Sji^t il ul , 

c ) ; j>oi (Um 

JUtbnx ü ul. <L ► nrv . 

W. -i**n . im* Otuft*** JUtmiim. H , ix»t_ 

Ä£uu± Aoin. 14 

O*«*. mit reit M «Un An. JibslL 

frrS 16 . 


cnXym.- TiAna. 


in 


Cv. , 


X, Sc&An*cU*i mnfrdhxun . } i*4*j*uc&b<n, u.a,. 1 . 


0 l 4 <Uk Sftjuuit (<Ub ftmvinfiwtfiru- 

i , 

I fmiJt StMmuv: 

AiA ukJvou wi, jtW. 33u>4*Atv %. 

ü U*^ A 
a i 

H. Ja t Ajül 'UttJUiwULunn^ : 


'injt'm Xi 1- 

us 4 Aulut .&«i. inA'fr. oUa Sattiut t 5, 


A-m ^L*-* 

JUJlgt §*. 

int. «Um Hwmfcrt. «Un, 

TßatKvt. 6 : 

AVSM* / * 

<=> ö 

CT 

H Ju aA Ju &4ftAujMjbn. QAT- 
rtvUnwi «£« ‘TUwii otu. 
Stuu^AUi 4u ÜnA, x>ovu 

TJÖWW.-A- 
° ud ^ ,,** **■*■■ 

± 57 MJ‘» 

^»i«jAÄt 9 Sg^J. AjflJt Jan, 

tiuA - Crtvt , 


"u.-"Trjc: 

***ȣ ifetjMi. , %u. 

«lantifcfct ojrr*. ^otTitvAw^ : 

- * , (lllA.. . . . (<r o.^ 9 iUiegft MitJJi 

fcma&ite. «tat JotuA 10 . 

Jt>^P JaA fijUanjL tn^Jb+t , 


eü IT 

ÜintMum. (tuM.^ H . 


o *rf^ a 

ITI+IOT, 3L 5 M*v i 

^LL£*£lrv It, . 

*fp» 

A -i) MW* 

fn^tsn 

-W*^t >:10 int. d*n- lEui- 

CtiawAiUl n. 

^xifilktü ^ 

CU**. rtX ÄffL 4 


9 3jt ■$ ^ftuÄ. 


$55 $• 


^ £ udvj^ ri^TXftry 

midti xl.«L , ^ 

CL wJiÜj utfcWQ&^kt . ^ y 

~ ä ' 

I du. Jtlfc jf*vuU.UX*Jx£*AV 1 J_l ~{ = ® “ 

1. Jbut 5fliÄt ^fiuefbt d imt SjiUtU JiJ) 

W^ifawyii^ m,<L. %. 

S, /mit, . 

(JtUltoA J M* - fa ) 

iMV&WMftl»V (wt i *^ZT* M * 1 O Ä « 

gi*Xctt abbvt^%wvmt£ >, 3. -X *“ 

I.Anit a 

«) JÜK SiauiiimiJc 4 f AAlk CUlMielc S) f V\ ft mt==> fl ,_. ± _ _« 

^EiuU XbHwutt , jUlt-jl 

-fc) SeJwtimÄ*. G ^ f OI«Mt. t £*lil- ra© u 

-6iÄvrtt ^ ikum StÄ^n. nlcn. x0| Ja g z UaQ 

Wfi p M yF L ( J.Ju, JJuvxd. AjujhXx. 4HUL- 

f) eiiJl tuMÜilAT ! 

10. 


mJui-tu 


a Avww A 

"** M? 


AH. 

uovmiiUiili Qnl KStulm. II. 

•&*I«gt feyy- 'ntutujumu 

So*Ua H. 


oiAji-oj Ä"\i 

Out 3ĻLkit IV 
mfe» ^ ? 


sn. 

lu*iUn^ «fat* JUiitatbtv 
«imU (^) 14. 


Ti ö J ÄÄa£Ä£t^ T, i, T i “ 


U . awilL Jh*XuL<j(v ; 1 

CumJv tot «Iai IttutWüwi ; 4 

U I*. ^7^0 -J 


« Y M-A 


M9 


rnÄ»jtj!ijt— naJi4t, 


/niuiAn *1»«^ 9 j^,.. ^ . Sjl. 

4luA.tov du 3lidto0^it 1 
„ AäUv (m*) 3öx^ ^out >ic^L 

(fr.i) JSkaatl TTaljtvL ^tovnJA. 

(&-i'fc“) ,. 


ii 


*u M°5 


AXii. 

*Jt-f 

IC^d,. entj : *NHg£ , 
Wi^lcut 


Q. OMywaiiHM , 

%Mn. iul*«i^l ( Mit aUni«. M^ut invmu l 
tlticli failinhwL ]u Min MWit , 

J*gX. uulk uMhn.1.11. 

1. UtR*im£t& uwl u«>W mn ^KnaumAa^t 
ob^mtlutfaeil imluvtuttvL gidocU, 

< 'WUJttuHntBt tw*v %mi^!aibun.‘ 3. 

»di* iiwglait mtM. Atginntev* 4 «-*.. 

][. jWl QuijJ.^J«^ OHt ; 

o) di* &UH^iauil uä 5. 

X) di*. Siidjltttt dwicft &&*« tiA. G j 3V: 

3V Qfo SonJjtw jutgm Siddiwtiir 

.6<iy tiii^t . 

InitiMntlM. ■. 

X. MilMMlMMuiduiuuhatin. : 3&VC 
3(*iu«/uJom. ju..a. dm. ^iiwj.fait . j3&! ; 

C. S 9. «®* SAttutAoitwnJt 1 , Äti.aliÄti.- 

2™ w “ muu. dt* Q*üu* 3 sjImJL dt* 

l)o*t, CUwaiuna. 10. 


JH I I S" 

****"Jl A 'w — 

3j*. usA. wt Iu± V», 

‘TH , M ' 

**. i a AAMM 

~~H° M 

5h >5 

1 ,w,® 


>‘i=}®5 
!®5 


«Mi SM 

5i®®~°iM 


>1 


U--CL. 300 


QtijuA % U ajy 

H .AfttlWn^ÄrtT. v. Ci i«i Si^uvue. JtovMA - 

V»ft^ixwJai t JUijiq , " 

a.) SÜttt 4 (Ä«44 r 3&u^it S ü..a. «n)(iu 1 
^UHA^cfiit . juim*± Sl&ifct u.h.ur, JU %*n 
£uu 5 ha& j OlJcitc^A j Sivrtfvti . 
fraf S%'+ t ^UL t A‘t u.,a. T «m. r 

4tj£ xatr^ ‘ -XwfOVf oikov^ lyofirjre* 

(JtvotffW <5; (V SriV* tov 

Auydv «IOvk t * JWorlf*,* 

Ir) Ujta&c&iacUpnSA t J. 3 S r : 

l&l <*.IA *|0$ ui 

— — W*fcto6 , % . ü«H d(|AV AA A 

Wttuiüwv Witt SfttWi dvu 

1. 

WM- 1 

tövtig 9. 


iät*L 

A) <ÜA JMn&umgAn^ fl , 

m.Ji-(t **U ^* lu 3 ^ait cLmeS&Atn, \%. 

— i -1-1 ^ SttitM- 

ln>n mJA jmiSW wHii Au>ig Jaw«. 
a — ~- (M,JlMptIWL»unu!l.J )i. 

Stil?! 1 ). 

m&& JU W^iaul jäW . 1^- 

2 LJ. *£A «Lumm. JÜm*. JbaMft JUAJAMMU 

i«AjetiW- i*. saiiVn ^ ^ 

X, rttjWx eJLCkm L 

°) ■5'^fumiio^v cUui^ i 

****cM*gt att* 


~M 

:T>M“ 
«ÄH — 

rüH — 


H“ ; 


J2r) Amt } im^ft«*<mcU'i4. : 


ff C iU* im. ^UHA&lit f Aci*v 1 . 

^ ilW 3 M..A CU) 

sü± as. 

3m, XCutt^mcIaxmj^ mui. jtLht il 

'HtftötLom: ivUA»*ta& 4. 

N-Tt, -Wlttil AÄÄtftm. <Ulb£i &Ult 
cU& ab^JjLuMAftLr ^ttirtAuatitfem, 
rrxÄÄ im. Q^^oJVisfctm ffj OMg.; 

^ ^IoKA. 

Mm« ^ A 

SM,il.-Mt 

jumi Ac-clo*. im XltKiKm*iiumAj(m 
6’- 


er f Jtün. oLt üuKflAjut 7 . 

s*uai"IHk ##x 

(SafcUmJUL u& j^/nit^y 

#awv|oJ 

1. —t£ Au JUA Wtolcut 8. 

2L ■ SmJt RT 

1.M“- 1 

^ 0 £ im. 3. "^tuA. WcL. 

’tCayi. u^eSej. 

-ffllti-M, rrn. Al i>vMl AfcHj&eti 10. NJ, 

KÄW ^ 

H. cnÄ.A. fmJt r 


fl) it&vutvJbJhz*%A, t 


„IE JA JUIM iMiAvitniaJV II 

^£5 li süt Ta* . ak ja «kW 

'lOJVrtlÄAt 4Ul4 cLftrtiX 

JfoCg, CUiAdbuicii^ 

wa 

A <nÄ.A 1t Au iw. aJt£t Wijlaut 11, 4*1 
~ SuuU, J. 18. 

lüiiUMftiXl äuUiiJk&L mJc miÜ 
jn y^JL IS U.Q. Aidil 

*wä 

QmäJc mut . fl.ffl.: 

M«i N.X (miäjt rÄlu,- 

CUwSv matt i*i j ?' ®- ^ 

aptMÄ-iÄSE „ 

iW «nvMDioUfl IT 

A) JL-t im AtApt A«wmJ*RA vn. (Um. 

M°1 — ii “ 
MCb 
«ä 


j 
Sennin. A.H-IM) 1 1 ^ j^oj^ * 

Ü 2 « SSSuÄÄÄL— i\M~ 


i(UR^t «Ui* dlML 
d*jvi 

iun *m- <W 

ojCixn. t idu|^ 4*jjt 
(Wwwa ^ . 

°#«i 4. 


täH 

MäiM 


iai a« CfÄSL IM®} -*•, «,»■ 

CbvWS Ww SothnMic*. 

Jlon.üÄnW'l) ff& im 

i=ia« i t£ä-* fc “ 12 L:&M°H 

AHjfÄcL 3jun-t | 

fc“ 2 ü 2 *SM 

dbni.s i* ; n inrlnt * 

HMi *“ ,tÖ, »^tH 

-Mit H-H. JoJ 


di*. ft un g &aifc aS& Uunt odjtn. 
AtMuuKti Mm 

*■) dlA So*W|*t4^M iC C 9yt «tu 
fl). ^ 


A*vdnar fti a£t ^eU JtH. TIImJ. It . 

A) Jä* Q«ujh II , «Ui S4&4& 14 . 

<U* RoIl IS (^ da* aJttuJl 

i&L)- 

M®MW *** Mi ftgpwnMA) 
abSiittluumt 16 . 

ÄH 5 ****& 

4t (ftuct au* (hm Qu&jEbtuL ll) 
o£fc Sf*U* If.pn Übik I? 
ali 3 mw^ fb. 4U eUfflfüL 5o, 


Hs': 


'Vt-j-l-ft.- nv^.cL 
Xxia^-t^ in-, 

al* Ü^ij^. äLaua o>fcL&£Lt£ci*v 
Ulaijtwfr 1 

i MlW A _ 

»jHimV* 

MPi 

hli, „&jbLcliii*v (am*, jU*vt*YL 

n^wAt) t. 


MP* 

J&iltgi Aiitj U- 

DTI] D C^l 

%t| L da* Aud&c&iL 

J&ojumlr «Un QtoMktn t (Sa^ 
ciftrL a*d±,s**£u a) ^ 

Vtitfftw<Ut. 4 (a^JcLiNKfU^ 
AjuimKmiuwv Sud S) , 

-irsSP- 
*Ml k “"SH“ 


Oiuti nk^ftnilctuK 7 

<**‘*)P )(W 

"ts AlJL&j 

«Ufc >iu^ ticiüL Sww^laftuL > 
da* ’lkjüiuJ. 9, StdjD.Ji 

rrMPm“ 

MHMJ 

Mtit J.U 

oUt >Virl faUtdttiUv dUt 'Tluiu.^ 

jrtt. S. <Uietv olii 'YUiuia.- 
ittMHDV Io. 

Sn. oua!v Mntvnntii ntt 
d±n SEotiu«. H. 

m 

-* 1 Sites 

Sn. «fc 3W Sün. diu Tlcqioi- 
Xnn* It ~ 


«m orja; 

&d. Ous) 

tixAi. JÜwaumI: 

&lu>nA af^inilt tlüi.- 
iMmdit** IS. 


«*y MtS 

.MxP IS. 

'TltW jpWL ih|l 

-ii“ 

»*« MC 

Mjtm 

jiMWultoy IMUutiÜt OUi- 
fl*.«. . 15, 


-»* MS 

Ataxie o\<L (iwn. cUm. Qiwun 

d** Uhn^fMUan.) 16. flxiuL- r nA 


l*ow. Amu. Aga Suä*. g£dj|*t 

(a) Ajm JiümJ. buuÄt ®-. o. 

Utwnq^- 

^ P 19 . 

J*tur <>ppyxjOvii?i U«AJLU-tirL“ 

ad ’xh ^ M±a 

äIuj-, offbaÄjHMXt Uuum- 
cUfa^ 4 

üjf. Jo* ^ 4 A*vyt 7 lJt „ 

da«. JaW. 


X Atu* TIWrAaIwvl 

(auUhUVJ 

3T. Jj^AbllMlA Suu ; ^Wtolwt Av* 

6 ? 6 iMK (M cll 4 

*T j Jia &u£* Ä. 

-ü JÜ^t Mit KTt , 

ä .jl. 

X- oJEEajbrinjbffV : 

o) di Jt ttClW 1 i dltH, Qwmj*»u *0 JÜn, 

Scftui^ fl\dwna*v . 

A) §£. WH 3 &*jm Jw. AaWm, lüxttn. 

„Acfcui^t ü.iiwJ. ii. 

c) oucfc. umuiutt Wm kÄwiq Jan. 

N AeWi^t*' II. SÄ. 

I- QitcÄ. /binuhu *tu£lwwl>tli : 

AlEftan. ,$»«> wwW 
yt’SGlfi im™«*«. l 'lS, &|g ( dtk . 

ürlujtyjL | tTftfctbi J i jm it q.. 

X 0&WI&. 5 tMituK*£idM. |uui^ ; 


X, 'mit 


UÄ. j^iun^jm. r 


Ä ) Swul^ll (jHhl 'fttlHbtfW 17 

SAtow. If^ 


i mmm 
IA/I <■* * * < 

W, <M 

‘{je D® 


I, 0&WI&. 5 jtMituK*<ddH |uui^ ; 
dßf^sMäw. - 

Jtefc. 14 Artm KJhÜj 15 u*id. Mttjtbnim, 
SqUt (6 ^d* £ctwt]t «Uft. 'TlWActtfivi 
®Jj^ JtUiM antUuM, Sotitt) . 


Wiün^iit 

£ 


*»** MMH A WltfymfcMfc |iO 

® UJ , * ji #M 1 

• M*-* 454^ a^üK.ir 


rtl^L — 

W ^ V 

30£ 


» M*** A 

' n £j ffl q 

XKKvn QjiuUuun. du^ltdmu^i 1. 
Zfcgf, aiJl^ 


**j V4 

Sy., «fc (üj^ttoomwitirlOJiutiA ^ . 


«& T4*— 

Sy. Oni Sofclouny 3. 

MWH ft 

© 4 

7« 

AAgt Swa^t. 

nfc 3taocft*£ft 4 Jil sUa. jA 

~~Hk 

•** VJFf' 

Ml*gi j 5«^ 

OaI ^HjuAhl fauA To. 1 »■ _ 
ilw*) S 

^Ufa 


Sw.. AtxotjbtM. <r.ö. (taon. «Um. 

^SjlOaWT 

tlbuunyU. 4 Atoll 


7IW 

.ftufegi QJWflan 

AÖm ^ 

Wwv T 


'Wflfliit Jm StojH: 9 

Soüin. . 

JtkjF. i'ngEar. 


v 'W^ r Al«H, Sottifti, ^ r 


«w* TM* 

AAgft jjy.. 

0--CL. f 

AAUUMilH Stftllll^O 10 . 

VW1MS 

Jw. Ao^nuwtfljti S*ifc*iE a& 
J®uÄa*t dUx. K^tv^iiMuk . 

I ClWiiM. II , Queft oCa S 
«U* WUn. u m. H. 

Ww«l , MW 

• ©0 

B*t. y\ 

OÄft. Afti± ** /V 


H, i^lWb<AuLnn Anit 

o & QAjsiStfcn. djw. ki>Wa^ . 
atüufa. Jü Qiwji 14. * 


307 


m&C-m&S- 


W' 

*<»* IriA^ 

Ä^tgl 1- 

ot UÄnjbuftTt *V 

m^ c 

AWW* A 

JZli 

Mt^i Sx. 

a£* 3Ltj. (Im 9&u^ 1. . 

mÜJlr 

MMM | ^ 

Aiit &HiU hJ.. - ©fL §r. 
X^tlMjUuU . 


L fH«n | . 

*Zlx.ZZ*\ 


I. %üüoj(i*tttüJL aC& 7x4, SluüMtM. tJU ®j x ,< 

&U <üji sai«,. c ' 

Qm^Sv i>o*i_ AEftifen, omA Sofel Ckft& CJ 

jja^cL SlAuiAwt 4 §n. r ^ v 

1. (4on «Im. 3U m m. . «m «mKcIaIp «(m 'So^wiAm- 
4«tt jm!(LwL ff . 

OttfiL jßtU, ciftn. A gtS*t 6 . cuuA 

^im IRt *F uwt lltfuitini 1 * 

oSwl o«AtJv im. 
^ TJJL 
TJJL 


iwwv m» 

stt^JUaUot s. 

jE*AlL**Vnrtt*t, u.i 


•J“ 


X. ^ UtflW ii.ö. ■fttUi^toi 10. 

3L. ^ IX 4* . Ät*t*wU»L lf . 

BZ. (mit fti : ^tmaumJUwv jum. XbnxliiiSel«; 

^uuKJiMw, H,. 

W. ^jri , SUMrvfwntfJt 14 j 9tumnJt\i4 *&<n,A£6fc*t.*i 

V S* Jtüt SUhmwJc AJbt ^tuAnüW Avut 
^Änrwli, n^AimJtnv 1S\ 


1 3* ^ j 

« J «J 

Ha£ * <=«^ 


3* ^ l * 

•J •b“*- 


■ «=*. ^ 


atfc. 3* 


rjjL 

IßwAÄtmift ( 

^UtlwvniLbH^ 16. 

mom&fc- mast Uöuf&juft IT. ^ 


W* 


fnAk*t 

l 

ffij^ 

di4 du Ko*u*a J 

Al*ld JUwn. oubti- JL*a St***" 2. f<U) 

Mw < /» 

© J X II t u *" 


Vatj /viAX-t 

du TWnj^iwA*, J(axt- 

MUm ■ a , 

I LL,4. 

QJ X I n 


rtiSiÄr’t 

«lU / HtM>n»»vuX&JL u*h*v*A$lak* 
,{5ltmty»L 4. 

üv™ • J X 1 1 1 Ojw|aMq ctat TlomiJt'VtfuLL&C, (oZ"> 
du 5 . $jl. 

-*V>* 


fca Än^c~5*^' u~ 

^irn, j’ftifd'ftn 6. 

^«b^: ui 


i x 

• J^fa 

ftAjfc OftAn in ■ 

iWfln uliimtM, Gmuha d&b 

mJUlAU&lMCrtUA KotUAA^LMfU^ 7 r 

A«*n I ßy n t 


MMM 1 1 / 

0*1 OcfttlL 8. 

Sa. qmJi iXrm, HouhUth ifcMiU « U Ö U 1 i W w 

flflAlg 

TJ« 

Xtb^t A ."R. 

JtMUC <Uä- ÜEtnJt du <}6>&4 *v» 

^VUldlAk D«M. 10. 


»nJtÄj 

TJM 

J&Agl H/R, 

^Wi^t JtünM Sdb« 1*. 


<tiA& 

AwvA | a 

Q> J4 1 

Jkkjb 3>.91 

XvvYLfti. fJUEolfijcEi |Hr»w7Ttmd^ H. 

IvaJC. dU. <|o6i. CUitEm. Aoukl 

ottt feiMWMMaMWiy 19, 

mAAt 

VJ4- 

Um Sottta, (um äc&>. i>ovl dfiA. 

H dU Mm. &£tco&*) I4 r 

TJWß,v;j- 

mAJkwt 

MW rt . 

© /4 a 2 |£1 

<JU*l£ SA&laL JJ. sn&J&tl ^u^tüfdcolüm 
dUn gSutfirf^m lf«it . 


roAfc-fttAtAA 

fttAJkt 

MflW 1 1 

® J4- 0 

SoUU o£& ^i^Anl^LtfaiXovt djUL 
SiiujjWtcuit V T t. 1 

IK^f dofc Jbi.c£tUV ^ 


fnAA 

WS 

AAjt k*A- 3y_- 

fldAHt jrn Stadl &t- 

f ^J&iltujjUhAfvP&A } Xf*\. 0 &*fv- 

a^Uw 1. 
siLu, Ul djtw StüAn,; 

4~J® * i ‘*' 

- Aii £*■; fot* V 

4JSI Sut »on %£&*& 4- 3M& 

i5"~WS SlllIjtiHU 3üfttittX4 J&U JtUuttL 
St 

’tJfJlWS 

mAA; 

/ 

■UM 

AAgtH'R. 

Uvt 3tUl 6 ,i*l> «Uft. Umfcm,- 

duM^ 1 

w«k?sa 

jnAA-t 

ü:ä 

jUhd At*t £&, 

— r ^ 

dU SÄUU iMn Sjtfcoir ab 
Sduil^iotfiti iMn QW- 
QU|^lVL U SaUjI^AAIaU 7. 
5“**A. ElAftJvt«. 

SlMvUU. ÜttAüutlM^ : 

ws.wr+u 

**a«ck ^ 


A.J. t iyi^nx 

'nteL&ct Ju (UflUu »«n. 

flUdun, 1. 

4-JIt“” CLutA im. «Uvw. Sut*ljirJjJUt 9 : 


mAAt 

Uli 

JjU&tqtMO a& ntopmifl Jflunu 
JmSttuiMmadtftL f^n-t) 

<Ufl tütMtfU t« ta. 


wKAflt^.£ 

TJTJ* 

Wfld. UbuiiAi^sttjC. Jl Unjuawifct 
^kfl. dU V>J 

A«Agt S^JL- jäsi..l!J 

4&t3 m»«w | | 


I. flifikeffntot iMW-oUm-StUAttn-fiUlf .ÄitiL utM- 

Aefciifcdn.'V) H u*ul<teH.?&uutm. 11. 

«~j.j= 


I. UOri3WcAufli&tfiMw*n. t duAii£AMiiMfci(Jk*«ijuji.. 
umUx, <l*n 'Jjj^j^tßn et** Vntnauu&itffASn. 14, Kjd 

N^. ('mdA.) jin.- 

fr,«., 1 . 


'•tiv.f 

. — ,* e ,* 

<■ — Jl-J 

MS AKWI <W*i- 
AcJUÜiu cr ö, ^ *L. AVWirf < ft 

9 w ö 

jj«..(lftuXi) ab iSm %. 


nn|ijvi 

© 

c-3 

XAjft 

SiAuüiun^ 4 Anit omXuiW,* 

dwn (jj. jwut Acit S.I7 . 

Om. Sött. m S^uküL 1 ^ 3 «- 

. tloX. «tiuu 
aiö*t. * ^ 

^ nn nn 
i ( m 

53 „ 

l> 2 t fMMM . 

9 m 


fnkm. ® 

« 9 


OjJl ri r Oloiit f Aaj» in 

dtawy<JtdHt 

Su±G mux. Jfe*twt nn. clteB. T'laiwm. 
iw. Stufet (v^£. <to*,f*£g. 

jMtfwitfcw jl*v «Um'IWiWn.iw 
Sitwpiwtiiiliijtiiim dütA I&iua 
Uunlwf 7: * 

flmm. in. s&wöauiilwetuiv«, 
^fixulcnfiofU 
Cgsgmüfcw. iwm, MJoJr) 1 

£igi£. MhjU <lajb itw&fa&niiL Want .£3* 

-timjL Q*t . flinign wit 

Muuuuli n*üt iVmnutati.- 

* t !^ . . . M A 4h. > -J- 


<u» 

§a,lÄ 


Afv >»MMi ^ AMW a 

• 9 


n 


Jw 


S«fpü ; B M lo (£d&): 


SffWöt Xm. (|MioUflti*iXW 
h ÜZtiU: 

) 

A) iTuSj.(VL SYltJflvoL Ofao&iffV 11, 


A^eu^Jnvtn Sjtif A^R IX 

ö>8 , 48 

ihm niicXln IS, 3>. J1. 

ja © 

— i e 

®/|/J flulL Sl&eLt ^6üUtAlEMrtf^£t& u* 

® ” tÄcUi« IXuofr^miA. iHn 


2. jAt<Wi ÜÜtiti 


"3€i ftvfywj ^6 mua wn 9?. 14. SH 


H. CÜU: juvrv £Euaa1 i H cJjlSl JJjl ?&Jüvi2vmru?$iA 
^4u^m,"a^ üÄ7u£iu«\ Jll 

SuWwitw (di*. CU&cfcjbui 1 
<Ü* Wtn l) t 
i>^f. «uicfi AtL iW 

..*... ifl AAdSja. 

<Aaj> KLnc^. 

I, OXtqjUrlÄjÜH, : 

ic&mM kW. (in. «lln ÜiWkii S f ctoA 
ytwiQ^ tuW. 4) . Säj 4. ta<# l( CUbn." 5, 
OuSly ya&A*«JUi k*Jln m>.®. <5, 

CU U4W i*\ ('TTU/n’^ixXiXuA^ 

ou^X IWn jbinUn ^uihaavl SdU 
(Sotwut^it ju- ix} f , 

IftüLb. jOn. «Abm- CüiA<ilwnriu 

„ I _ „ .Y 9 daA XiavL in Ajti*ubvn. 'Hwt 

(i*- ^ ***** OK*-*) 8 

s&ÄTstf-w. 

"Tlutdiu ICwuta« Jm. /UMlm. 
'tluvt o£b Olowi£, 4l& - 

Jäh iitÄWtoa.9. 

3L. ct&> attiuXKAtuM. 

*} JUmJUvvu SV : 

« N.N. dÜUL }ün^EU IG. 


^ AJIit AMfX.lfUMV 


n*t rt *UJC'^-= 

öMf 'S iWWUWJhtt A«it 


V i 

AVMa* /I 

3 r, °#«jH l £~ a - 


^ 9 ^ /vuWjWbtn 


Jft) ^u- CitEvdbtwt Jfun* a KbnJ. f AJuJt . 

Jm X&W. k^tuL ll, 

EL lOtad AtWi = OJXlccU'tt/mftfrM ^ttym^U. 

(***!_ SotfW} hl nt 

fnlvn-t KR cW, js 

w * S*. JkSWwt^ - jfidlU'Ll+. 

fY\ j&.O'l. <8 ^ ®Ä 6 ’titn&tum, 1 S- 

^ jPMMul/V 

I. kW&gm i<m Scawui iMn t cn«Pc 

|wi cUiA ji^n _®L- 

I«. 

It in Jun 

4tsfc? iaü3^5S»Si 

ET MH*4ak kW. eu4A^Lun.(®9>mCt£tipn^ fl 

3* 
:*u 


d Mwu fl t 

s. ® “■*■' 

“ t si« §* 
'TlÄ.'TV-m^tn. 

311 Srfjlr. tto-ti «Ui«. n i duL 

^etjivwtpnytltw- 3 fcivn.- ort-t . ^ 3 ± AtitMi 

di* kUuL^Jul ^ di* t 

Art. dtivL IJjudiMAviu^^ 


fr^/rt^vur-^ 

JAl AUuntt, ’Ju^vuL Z 

n am o 

d-X. JitfuX. Kuuifiiit 3 . 

« 5 » MVW 

*" Mw>\ * 

iUL 3 *^**^- , 4 . 

ÜKA- Wl.dxwu OftiAdiu.Aift ; 

j^n. Jm. $, 


A A«UM 

niA.'n, ® ■%=» 

ft AVMrt 

o\*im 4 $ n 

A*AVSA 

JMTR iiwi<W V&&*mAumg ; 

AR**«. CUutiw orax, ÄhammA.* 

JkcJk ( 4 J 6 , ^ r 

Atefc* j«L ^ 


«jwt 'T'-v 

*- AVbMA JJ 

4 A#L i> 0 +L AfuUC&UtvKifitA. 

UXi&ux. Su&t 7 . QmftMu.. 


rtl^nnOr *ST Tj t a 

^ AMmm JJ M t 

Mi- li iAdöLCUdui»n.S 
^nyiOftv Qk|«l' 

JEuJjl : QidTCitSfa. % 

A««rt Aww rt , 

© w ö 


Ätj. |ül* (dUMtoettiii lö. Au£t &*L tn$¥Afrr\_ . 


_ © 0 mmw» mm 

fti-Knli Ä _ 

\f (Ql 

Sy. itom-ÄnJjow,; 
jJ3U, JfciXMJbrv O-, tL. M. 


p ft ft*w ww 

mJfyrtJL _ _ (~fl 

** \j o V 

Adtjfc jm 

IkandÜMt \Utuni, a )jKHn SJtiift. J Müntn 

OMyiftiia*. /mit «Lr^v 36wi*uiav» AeUfcu.- 
c LiifVjb. It. 

■&) i*Om JC£uM*v j <U*_ «tlAv ClviAJUuftn. 

* " O-, (L 

rtiÄ/rvJt ww 'yt 14 

- “ • ® 

7“jfis6 

- Jl wiftwMt Aott 15“. " 


313 


m X.n. Ä. jl— m%$L 


I* ^ 

A ... . ® © 

Sy., jbtAftwi^ AÜit Q~r i , 
(iM4n.$MÜU) 1- 

U Iw 

«• 

^***3^ Ji}£. ; 

^u, r m^. JMW, SutL^- 

a-m-m. — ix . . . - — OliuH f^. ITIBAV i. MAC UflWl ■ IQftTwn. 3 . (V©*n. 

Wo«d 4 jim 4 *w f, llU«4eWi J 

iftU U>" g fnicli 

ftvAA 


I, M*wtb«. f(mit Jiww. SattknaMi/ 
olan. knitt&twi) S. jy,, 

I. lÄuluu m.- flMtW. 

5^-) ''- Ml. 

i 

M^Ljk 

©*rff 

Jfcxfigjh Aaii S<4?r. 


A% 


jawy JUb«** 1. 

Jt 1 H>hv *TyUm4> (miW- <mÜUL imt Sit^b. 

S^-äSHy.) ’■ 

•tVtt Än rliff ^ifttnhrTiHjfo-pvmjmiQ ; 
IßbüuibM^ % ilt. 


m 
dm. OB*-, du. Sjtuü> 

Säkt tl MiUl Mfl, <bn &KVH*. 
um, AUnid. II. 

S*g* unL -^ <trm - j$ 


3 * c 


;ft .-MS 


mftii 

V <w 

O 

© *rl 

?y, ^©tÜjxfiM ItljUjbii/ am. 

'J&mvrijLt l*B. 

mXA 

G G 

AAgl $yt. UÄhJtuArt. iX>4VU 

TfipuiAAii^i. j i>rullleilur J-vwL 

Aji. dftniftMjiAAAi di* 

i4. 

'ni.ii-cu- 

AvtW i 

®* J*“ 

dtft. ^ÜUw. im. flt)U 

1U. 15 ( im AbclvUt ftnit 


M«M . 

• •* 

S^jjBL. JUn &Uka ©du* Sulüm, 17 . 


- ««.i* ; '7s fcf m 
C%) JT 


A 
©© * — mit 


314 


fnÜ 

** V 

1 

© 9 S* 

I. AiuJi* Jtei. ikLI^.j . 

H- jWhfaüL oLt*LQAijliXtl*tiJ|jirjBft. 

1. äjy 3H.jün. «tu ÜutuUlU^ j 
gJU &&LUH*>ll ^*4 
^>Ul4 1, 

rni.it 

M*w ^ 

<&® 4~J 

§ä (d*m, aJt- 

uuivii4v <r. <5, ) , 

»gf. m&m^L 


© ® r=s) 

S». I&iUklW. f IHMl &t- 

dMt ScwuuiA 4) 4. 


Mtw . 

®*r^ 

4utut ,A«i. mit. 

mit 

w 

•'S 

/ 4 C An. 1 A 


(mvtSulptu «Ut 


• ® 


A&fl 


mA. t O^j iÜü/) : ^XuJc4tinA.(l 

. Xfr. 

Hofit, ftupT J Qu«|. N*«jT. 


äuxIuh 
«uct. ' 


4* 
-0' T ^EoAuMrljjiUt^ . 

I, Aial^ Jk±ü H. IMYL ft 

1Vn«t<r fc 7 j ftnt - Sllirttot f it.l. 3fc-IT«^ ^ ^ 

aOswHi^Aftui JbKjLvL. Mjd 

GuiÄ. JX>VL Ac&/mAi^£j*n, JO. d*j, RH. 

31. A£*fiin££cft, Atüjiüo. jjüjn. ilJL, Ao&utacA, l), 

o) iWH 11. 

ÜAi<lt i*TL Swvht XMH - iÜAAUefL 

■A£4JVC 


«licitrt 


fö , © 


*M*t. ^ ^) ^X^vn- Ko^in. jiauL tfon. kduuiJotfbv <4 
itA. uom. Qiwl 15. 1 

ChJjziy. iwvrv %u«n. * imtiuliq AlWl, - 

^ : iWlttMUffv auf II 

q) Qv£&. iMn Ql^ibiAt&tTi u..«,.« xj-ott* fltia 

I* i tttwi. I 4 ? fHndUn 

Sfiu* 3fl p WWL JavW tl ^ umtOldAHftiill ; 
? M.q. 


1M9 iw^L Io ome?y 3*>i>wifen J 


4l.cc. 


<L) aü, SWiWnl um, (AAit JJi) ! 

«.SUfn&l-tj **P*^'»*~^ f“ Ät-fl) u.3 

— 2 StaJt n ani J>*n. djw Al*, jplx,- J ® ® ja fl 

iMUftgÜMitvAbn, Söitin. 24. 


ULAwiXubitiirf (AwtÜÄl 

a) di* kka$b ^jbnrwlA . AÜ’J*»'*!. 1 > 

N.H, mul dwm&C**- !•. 

Jt) ^AWUMvl^n. 2 (\tJUn. <£anul 4) AcfuÜ^ftiW 

ftmil ftn c »iwi ) Stvn. mJtWv rmAj . 


5V als atiniAulCuc* Qd^ft£clur J 

Atcxlt . £41 ^hjUc&, ik a. . 


I, jOQtt. SVt&OMJtn, 

<x) l^flYll, t£o\u^ 5 ! J&£&. olU UftnAiffldLuvl^ ■ 


<<«• 4t»U H&ug 

■ — L eÜtÄ. AUOJtÄJUeJkt, X.. b 

CUlaEc a£b CLwlüjCa. *1 r ^ALtD_lfl. 

1 ^ uj 

rmw 

A) Jwvt ^otbbM. i ÜUa l iHm Ä TUmJJl 9 

'3Ghua I0 r 

c) ^ItebglvuAiivut^ -. M^xUa. CWbtiim. M ®Melt 

H - 


JL. o^n, 5 Üm»c : 

ix) <Wm SÜjm, ^ Mt, cUa. ‘^■TVti frvn.d mmg : 


0» _t i Atwfe«. SliM. ( VM, CtHKtdElAtn. 

-i — >• StutMAi il ^im^. ^urxjtijU: Mm, 

Koniq jum 4 Mn SÄtltliMi) luli^ 
fltaJhWjtW 

‘Sa 1 - 1 

A) jDJj SuU^J^ttAMn 14 als !3Jgl cU A 
kfrvugjj int Kom^ , 

BT. SAÜm CAÄJüt filj) QXtcA i»m ituicjlin. CUm 15 . 
ilKm. CUurtd. ]& und. Stucn. I 4 ? ^ iKhft CÜ*ff*n. tf, 
i»n . «tn 'IWntoL 20 


C rtTut XtitiflnwwJmJjM. SlAittwiltf. 
<VL jct *<■ ^ mul Ctavri . 

ww _ n „ 

<— fl LUt 

9a 1 


“■)l>wfew.: aAuHuA üi. II. 

4) A«. vom. K2*ü W uaul o»i 

Söttm/ti W. 


<0 W^t . baisC i*om Stirn. (.4 uwut. 
iH>™. JSjjm-c 1$ C&ÖJSieK 
yom KÄ^vl^ OlUlt Ihn«. S*tt) . 


fwÄA- 

Sn. mtit llaxlan. Kuft 
(um SSttmin.') 4,6. 

t-fl 99 ui 
4-B 

mit - ^.n. 

yiiwUtitfij T.«.. ST. 

ütVn, 

ZXW'V 

®A A 1 

/►»üt CU*vi Ho^ua I 

*M«l jLH^l Sottkiy»v 1 . S«it 3 >.ljj: 
Ä j»*«v Stün. (Mn. Uui- 
^Aücl«) 'i. 


J). gfc ^*l‘f i j-. 


X. Ü^fctg O-.S., 4. 

I. «fa Uudw&unq JUMtlL Su&bvtwucfuuMW ; 4 M "“ j “““ , , 


25 ^ **m-**^ ** 

K*»ft Si5*£* Si*g 

UA4. ScMÜUvu 

jill ihulii dwuli- 

^ulüitoiL. 

tt. Qt&iwi (etiMt. |fwX JamIW) 

I. kvft ( SiulcL 

"» 1 jujntn, du&vn. ( dwt. 

'sÖMa*. i und. olü Keniu)), Sj«jutv in. 

Qu*dxu* Ictn. wu. :jwu <ui. läuft f£l 
IO . WW&t Hjr 34** am-lÄ-itftiJ 
m%t) II . diiLSMu. iMKtu!u*x.dU4 läuft 
Ctüi . j II. (pJ-Ki U..S.ITH. 

*) s& dtu Qkmiu ISjdlnSe&unn- 

14 , du Jmwk, IT, 

X. Silg . 

®IV«V UöJttaUunJbi OMX. : 

«. rtvtt Säma II 2>n * m 

— ul, « — □ O- 

fritryifttt SO J>f|, I 


Sf ^iA n wg OHJL 
^ l JH »nt . 


ML <llit ^ ( I ^ 

tl gt&uuu&t odutin|tttui 
UtM^ünflUw^ ; 

ÄW ^n d*n_ Oui^AfuuJtiln^,: 

J« 4 f jwvt <^t ■ • -Ti ( re^ kmtV Hjoiftww.«^ ^ ^ ££ 4J 

JH>n ctln SoUitot <ta*rv kiU^j iMnEülJwfe+t# ♦ 

«xwäIu mutjJi ; di*. 2^ZuU 14 . ' 

ja. i ttr. 


US ^ uS 


ijEfwvt ^xUiili ^tToi »Ak*j<; Kfcu. |. 

( qm&U- rm.m^t ?L J 

cm JScnrii rru^.t *±) 

«itft. &*jL icn t , 


fftlftk 


ar 


OM£t 


*■ — I® IgUffA ^l<HAjbt&£rtdUw, 

IM irt4. NJfr. M4fk /mit ^JuiuJ. Cbt- Ci o IM 

jtdcxJL. Aciffn fmik 

^im^W . CWJtctt_-|u 4, 

Siits SUxJa t luilb oLll Sxi^a,. 

Um stlMi 

cU& njt 

(xuHjti*, Ot) 5 

(dbutk wm Gbün £ AMuJ. 

äduiW. l). 

Att.«MoLin^tItK&WMvLo 

9**- 

rmXSn nt^A-öj bU* Aj^jwtLoI**. ^fitun, £. JP.Ij. 


•i 


»»# 


uiclt 
fWM f fl I 
‘ 1. 1 
A *1 i 


Oa 
^““■ii i - s a£^i«Zrr±' ssM^MS“ 

V<uin 5. 

CUut. jin «Um iwiMwÄatin 

3U*t (2kl!) 10 : 


■SSVAft - 


IftJtt'W 


TlW-C 


m.Ä.-t-'t 


X in 


■li 


Kl, mut Qnlilaljti 

Ai)Uttywg i SiuWj II. 

Au *“*l ndiijitiiMj iwn, 
^» ■y yfinw yintn, >1, 

JU£*^1 Atiljug. 

jtiäy^Lih ^ i>vul üiyg cu*f KSuig^- 

yfi*uuwi IS . OncU jWtl Sil- 

153 * 

IC» tl t ''‘wK(MT 6 , : ■*’ Nktyf . 

I. Sttiftrit Jml dm. SBtJuw. ( nfo Autwlitaftw 

JutUni^ IS- MoJ. . 

X. «Lu^ , W.5JJ , US. 

Jwnyit ujnsL «*wiwimc .ptn. 5tlwict. ) lt<g ; 

S<aM(L IQ | <tu DmtuU IT cdUiu 

SclviKnitA IS 

SndtA tun &ij5xlot m§.ttl? j tqjy <Ti^.t‘l lo), 

(4.01, 


an ?y n 

i nt j t«j m 

Qo o -? Hl 


e 

«4k 4-fl 


• 4i 


L 4 “® 

‘ Ml 
4J 4-1 
Ä w ^ ^ m s 


eliÄ, SImZx t ikjhh. SitÜuwi_ 

«-} «AuimMffV : StaxItlÄ, I . 

&} 3öf\{tuh» 3&Ü i/m* % 

Qwv ^tt JUA*AA iLvnAjUt* V 
c ) J^»*v '£u*n. '. 

^oVam. ’3ßwvbw, 4 
j) SWUidctU. dlju» $«t*4«LotiA»u 5 
Jt} <*& %nJt <r.JL. <i r 

**5) J*n. ÄiflAt 7. tfn.. 


VltM t&rgmg OKI *W»vt. 
fr' g Im 4f tm f fftUI nnt 

y 1 n 


■M 


«** SM 

IWltÄfttt SWWt« 8 . 


■*-*»«* 

«U* ^6uua 4 jMn 4 

^*«1 AiünM SbmfuJU 10 . St. Sldt ix«^, tictin.ftr<fc,»nf>w_ fl 

AH. . RH. 


«tti- SM 

-fokgtAM.. 

a& UäuanU. IS. •Ju. 

Wl/S 

mit i“T^ 

i^nxW&W Client JS. Nt 


-**- SM 

AÜ&m. ÜU i ^fcjs^r. 


-4 £Ir 

■AAgljjy. . M»^.. . Sott-, 

^ " ; 


X «vjhfcftfttM. 14 . rtv> , 

mJtur-t ^ ^ jo ; ,M 

<*»* Ou&4f^iitnv 16 &x. 

^ <Ub uo^tilt.. Cctbu" 


* jtWwA Mtw 

orm<n, ^ 

«►—am 

SWi. (T.ä.. (tU4A jiauL 

“Wejui) n. fW 


0 AMAM a 

«in ft—A 

> 8 *&gt m. 

in-Aünut. lg b«. 


0 M*W JH, 

laK'n.üj ft-«» 

Ali~R Uauimutt 19 Sin. dnt, 
Ctlni. 3t^ 


mWtw.- <h,ajl 


(■ 


'TxilTl'W. 

TM 

Ajtii 

Ttaml. jiüvttA «Lu. 4uUw Q£l . 

Im 3VifayUxt. 1 Jjn. fAt*- Oft jtK - 
JtLda. 3_ JumJ, ütniw^tt 3 

** A*AaAA n AAAM 

<Ö 

'-‘ZW 


A 

fit— 

« — f ttt 

SfüUfituJ 4. Stit grtt. 

ü-^P. rt\iv 

• ®1 1 \ ^ — 

(HA 


ff, ö*, S, 

OkjJciiig*: 


fnAw 

jhmM 3 

-Mit 3t$L 

^üfn^MJt lujjbbic£t^cWi&^<* 
^un. alt jaauL AuttfnA4«lv 

mWt jiMlwiibtMt CÜMt 
^hiv H3wj . 

QmcEl jjvv 7 : 

^-JaOÜ 

(VlÄfL 

****** 

T° 

^ujnt^ocli^n. ; <IaA 
<l£aÜ ^Wft^utn. (rttut 

^tö^) 3 A~K, 


fH.AJl MT 

0 jr i n 

^CllünuW 1 ), SmjLj 


mAJi. 

AMam n 

'VflAfcMn, Jo. 5 ük 


niAfi. 

****** Q 

-*-^t 

Out } i^l&JLn^ut^ 

AnLt ^Vrlüru ynwrvwt Jl. §*. 

mvnMi a*«m 

WW AWW 

ActijMittn. ^uiaoJ, 

It,. ^£*jji__ 

M*— fftvVnJHnüj) 

fU«M 3 

AvAn. 

****** 

UtiL u>öui Afv&Jbut. 

iitnit Atifa iy^ JubAmAViiAv ^Ä,- 
hB^jOjcAjL , Wut cüun w .ixiUbhfLUfftA' 

H£t_ jA4clt]u4£4iv«iAi CC&vi-- 

Im. AuJol junuikt &C 4 ffij»Jt. 


(HAtl 

Auma 

^Ewtwm, i4. Syt. 
OtuS^un. Am. ÜmAüuLuaw -. 

Q& 5»(i nrüt ttdMvCUüiu Ult- 

Attitt lot? 1 A. 3^m.. 


mAn. 

2 E$ 

'•Ta**«. AimM 9«>*rt. 04*i»M* IS. 

- 3-4Ä mhn. — m,fi 


flawv-t 


:7h 
(TJ°Ö 


tem, SlJlÄjMjttEci. J. HlL . 

^TtiVrVlX AmM. 'ScUaib^tivMO^ttol. Xf, 
ttuck oii ^JbühUbvnl L (fin. Socti- 
mut ^ , &fn|t 4^d. 

Sjj., ouqIv <M>n, 9fktW J, 


^ ^St 1 ^ : 

oAfc Ama, 3&uu G, 

Uv ^UL- ftliHL } M&JL Xt±L 

=> -i^- 

Pj a n UL>Ut MUfL «£fct ScJuOtXjm4 7 

Jl hJ -fü«, ftvmjj.t CUt 

Aatt £y|. 

Kbft. A*C ; * Xec , 

Mmit. tfti/S. 
dU JuiA^i. 

CL u£* OMtUicW KÄ^flAÖüi cttt mtn^tiAbl 
iW, 4 

Oh«£l Ofl^AK ( da* Jftur. 10. 

3V SjitwutMutv 

5UW*V SftlUitt. <JCs S£tl <lil &Jlff 


(Hli /HMM n ^ JW*H W 4 

“-V‘4-1.,4. 

W'lr-hl 

Jl o 


> ' J 

„ *"* *_ 
„'\ U4 , \ 


^M«, AtlUhJuA. ft£s Sdn <|i| ^ukfL- 

JatA^A (lluitAL U)U du (Ut^fiudit II. fl ^ J u *_ 

QaccEc i* v Q j iAd*M.*Eci»v MKJfc jy /yiA ( «nut I C 

jb mfffü ttM. Jum^i l" »1 , AftdmA „(mit «- 

ActtUEfbx. JxiMAJt' o£fc ÄAUUWt. fl 0 K* T 

AKHi, Swuko^JUv , 1 <3N u ' 

UuttfnA J&&4&A&. mruuWit j well, 1H>W 

Smm«Mv ^* v *1 vn iftf ?i ftm 14 uauL SoCUmi ls| 

*£* „ ^wyV,JiJ ü< a« j , t Jumjx* *to_. Jümju, 
^uuMtttUui . 

OuA, i«. d «b«. Oüi^Uwn.t 

ü “ JlA ^ 

üäSnj*) 16 


Amrm, <nA 


I f'5 I I!1 


SöjUf- . 5^. iim. SüxMt »«m 
M J2uMUriAfcfifv 4 4 M>v2ajua-w- * 

cSXJv." R* 

liur Tia*M**md*i*A.fS. K*d 

Ww. AaJ* Su&te« Um. 

(/jiy) UnCutoKWMt 11. HjJ-, 


;ü=iir7“ 


rr.h 


<nA-t ‘TS 
^ Sj^. . ^ 

X. iwtna^ytj';» ; 

^JtXübW OlÄtEt ^iwUt Jl.'j I . OLUfftu «u £ rnr. : 
vÄö>miVYl4AV «UiA - ’ ' - (^y X. 

3F, tiÄnWJbur : 

^Mn. ^iAi^tiÄÄ**v ffuicü.- ■ ' - (fltuiiJL^ V 
^ * 4 rta. 

f f Q& juxWi^? tjdjju jyiAf i 

JfctumV' 1 


- — AJJttyit. AtU nrvAJi 

“"~T fljUAA&©*Ü* M AXtivt A«*. mj 

hi™- c^*^r 

1 — ^ $»3x£ £a*i^.£R 

0 jupl (Uim, SLtlt S : 

£t»t Stii. ilim. 

(Aloxk. . 

ß X^W^Mt gyL 

1 l ftä. mut QdiloüE. 1> 6. 

SfciwVj SJi^ lut/vn , ^Uivmu. t fcc f u 
uiw^k.. Uv «Uk. So**n. i ttMtda»da, 

Q.. Ct££y*rUiMJ^ 7mv . 

Clcifcfv Uw SLui ffduvQudX^^^u.a.. 1 
Snm waJEn^jfn ( ^LQjusJttcX ^ic JtUvaw 
«Uit. S adjU Uv Jw^falUjUitS^fl 3 f 

T. : 

’i) Kj»U^iJt£u^cw to 

X 1 ) CUvii^b^tn S^tfOiVpljtanV. jU - II. 

c) U. SowrtA*vbÄ+ul^ i!t. 

31. Uw ^ivuXvUnJbuV Ä^fiUiituAiA <yU Ülo^v^itr^ 
^Uav^C^UW 1^ jÜ/rtjt* SdUi ("x*W 
^€UtvwuX u a, ^ 14 . 2äfrnf\j(£ ^ ka|u£Et I? . 
iX>w dbuv SJ^ÜJL dsi 5öW Um ^OwiAtil^ ld 
TUi^i14j>4AwX1cJl aitd. vom £ÜoX.MMtn 
juaul^ TXoiiaUi (py*) R. 

JIt + 0-Jt CULLtlv XUidftC^ yEujV JÜUnXtt CWt U-O.. 
i>^£, Ä-tU clftw ^(>€^AwdAAv 3%U&Üic&W . 


^ ) 

St«, ö S Z3! ö 

& , ül ! < M 

iwi w fl 

IUujii. A»Jt C“3 Miolu , — 7 
•ft * * *** * . 

, T ö ,^ ö “ i 

A|iilh»v fitLvwi, ^ 

«HPf±U^A£t *■— ^ __^^, 


X Um Sim^MÄuv . 

a ) UnM Soll** ; cUa Oavuiav ( uAüf. . ^Ä r t 


5 Tft 

S — V>i 


fAtaltJc^Jk') J. 1 

AfuU^aJfcs TlowiA JKm. 7,, <g| „ i 

*lA»t 5 l< of^t TWt WmJ. 7\ ö - 

' ^ÄJvnjt ju*ia 6 SiAMivKJL/i An, ® 

fiftttdUsui 4 

Oftvt ^tjt^ir *1% 'TUwnJt wn £d£t, 5 . TTl ® ZS 7^ ^ »*, 

* * IäCI j nt 

>6) l&iuuwttslfc (Vnit cmuUwi 

iL“ 2 £‘^ ?rn 

'VL^ t Wit j-i- JU< «„Sn. IKVrn 7. Q 

01 ^ 4 . ia<u j 5 J 5 ; 5 ß, WW KSw^ifüuitV 8 . 2 S ‘^~ „. i 

JI J^>n. S&in-aJt ^ JltoL JUnt*n_ 

JUtonJjbM ; ^ 

'»Ao.-t SA& «Lut SWut. dto S*£ e j an- 

SS -“^“j ö 1 n 

C CUiAdjtxujg. 

I So&uJt ( £*£*. |J_ i<it ojif Jtwv Slin ("tii^vL « -<LI* < 7 r\* 

II tJjw. oUm*, d*i tEcdW 1+) . 

fl ™* 2 ü 53- IS ■ nu| Jim. Sübj_ Mti- 

CULci^. |>o*VL |&. U?»<— 

Jl. Qu&ditütfe*. fön, i Aim_ JJuion, Jvw &K 
JiwvHxluvTtaiH,: ’ * 

c A C 4 n. mit "^KSWglT umL D$<?Ö * 

ifl, 0 j 1 ö ' 

£ÜL- <*»*v NX*vU*«%. XftrvuU 
«iit wa Aiunfttitoi Sita*, Aun.- 
Act^v 1^, 

l‘*? 2 Ü 13 ^Tl 2 a£~’ v Q?J.; 


'ÖQ ~ rrrJ *.i, 
SS ^ 
W?& 
m*-tj aO 1 ^ 

ctudt v^in. 


TTT CU^Jyiir^ ,£ü>vi «Luf Ja-w Skmp-n- i 

* 0 '4. jM-ovn. 'Üct£feJL dax AiUnvuini. S^&/n_ 

J _1_ . .. __ <u*£ A 4 LM»n, iCEuwn* 

OJEi <uii&. rtrüA urdj 4 
&$wrJ 2 ttJv ciAicit rmii Wjy S | 
AA 4 6 M.a. mx . 


v a u i. 

I a 


ID. OMA^JUtgjct, ffiji Xfcfuma»vfca&*>L t 

t4. a. 

3rtaA&4A0MJjü(jL ; 

rvtA-t WA«, JoA £w^W ^<4. ^ 

^ljlj cnA^ AJU^L Asiüt AH. ^ ^ 4t. o. 


g) cul£ dLfcvn. ^fciAÄwAM, ! 0 iA»n.aJL 7 . 

^iKm.£uAwbbv(. ^ Mitdir JHW. k3Uv^ , 
'TWlp^Jt. aimM Sott** JO 

1] a&> SiütbbKlill^ M 
^cLfou. II : 

jfy j 6 vtv 3 itt£ jüW/l Ävi^jtfuwv wi. ^Lfu. 13 . 
um 4 XiWvul I). 


V a 

C“D 


■gl>J 


S. 3 j^t. SltiuW., 

|^JW#»VMÄ^4(n“VjTV.S^^ *4 


fgjnm Mlttin ^TJTV.S^ ) 

Ajift OlA 

o£a Stai t Aia dsjx. 

IWUn. 1 W>vl ’Sßöuvrwt^io^iA 
Um 4 iVi^iWyv^ IS' . 


tl.t 

«uA ® □ 

cU 


rrö.i 
ä' ss 


c 


a £ 
las 
* ss 


& -k 

A W HsH 


töyuy^JL . 

<f «-- (jW 
^I^Ä*nÄ*x JL 4 VUW SeÜ 4 A^ ^ 


O.W 


Si£ 4«. I, Nö. 

^3|J M*$i- M&i - V ^ 

i Ont Sfttwwx , dÄKJtn. ttEumn*i jiöt 
I- “& (ÜUuuuitM 

^WijwmA 
^ rtUltltf t ^llbMI 

Sl«?2 * 

n*Ku**vlä£ . oefWiC 

o^tKxim 0 ^^w.* c J 1 ? ttTL 

/VlA* *— r Ö 

r ' (oft TUJ Ult 

^ 8 , J>j 8 

"**“« — P =^M~ • “» 

«Ä j ösdr Ai«i. K^feW< TUW 

— »— Ti ttofl. 'YiÄj.t Wta*iiciuii. ^I*uuvn£.l0 


■ms^a 


-ü 3 wmi 


nL CToÄ 

** ^ y> läanj^iiitjti 


;mk~jsm 


■f^K 


(MrtM fiti^k 


mijij 


Aiftt*. AqL mAHAH. . 


rnijX ^(17 


<>ft / flo-ynA_ dax «SofujjuiAÄftlk^ 

'UtuWM.'V IS. Stf& . 


^ wt **V O- 

14. 


mhur-t 


■“""w™., au«, l«f 

Sit . Oücft.1 fiuMlt 1$, 

*— “r \ ^ I (fei' *^n* ^<ÄaAJcAJui\fiAAc^^v- 

^ 1 O/yYt OlacItfAtijuitiilAft ; 

S 4 »iJcu/k£ er 5 ., 4 16 , 

W. &.H.H .. %& 


•M } ^W 
D 

ui 


32S 


IHAar-t 
^ÜAMlEitcft. mj - Aar-t diA. TitA. 1 ^ t) | 
Acut - S^Jnjirt i^JL Sj^oH±^Jl!' I- TMA*«tll ^ t * 

t“.l> 


ouicftmutZut., 


Oft oWmmm ^ftfecjuuft&ferv - 

Üjf , ÜALctv «LlC iiaidfuJ^L 

sl^w^iiAu mAttr aaumLq, clU. .J^Mcjjbn- 
dt- yn^cu " „ 

KW^ JJ"OTV Oft«JuLg^flft/VL . Kwifl . 

(Hvt £tunjJ x^t xwW Jfte^ORvcÜtnA 
OLufAXMOvnftVttAI.') . 

TXgE, euicfttt 

Kcryii ^jsiHC int ^.t. - /ww - . 

«- -vi r . 

wjNC } <yCNC 4»y AA- m^ec.t . 

3"*^ ^ft^LTll 

tX. Qftwa arii f .i ^ i t jii^. t u «. Txt^Sjb jLjg, , 

X. QÄftjAvrtftiwÄA ', 

k!&*vA U-O'+'v ( ixm. S&^&. ^Lbjftjjj_ „ 

quacI*. unÜAr dU. U^Uidtw^ : * 

m Aw.j * ft j t . 


i# 

ftQ# 
ft, A * 


v&Sboß/M&bvy, : KJmiq , 

^utc^. . /mit j3otfilJnr^ wau^bitv . 

Irrt ^iiW^JttKX/rt, jft^AowdUitA • 

et) JJn. CUtAdnilieXt.t^v a>U ; ^nftuft 

^jUivn. iCckU^ % . dtwt KSvUg ^u#tl 

MmX oft^Kdftnrv 5 - CtKuh dfix.>ä>tde lut 4 . 
iuies nt (t.rtrv. ^ * 

ft) a£»i CUutidjt ; <T 

(**£M£ itrÜjÄt l&vJfa) <a 

c) CXa^ft, /mit lUviaowdnÄjtu^^ . 

J( cUäajul K&vdj N 1 ftj.fl 

iXfnjL (ja, /mit OjCtiitil. ^ djut K!* % f oauJL 
ofts CUvuulcU; ^ dLu_ kö«i^ h ' ^ 

d) Xvi. djtvt XoAnvUtW t 


ft, 

»ft 

u 

ft, 


%itj f. Aj wtwt . 

ftvAart 

AdftxJt ftü Jfttfv . 

H. nÄ^ SÄJbft UKW, cUffrt KärUqAMAimAffV.; KaWd fJ,K, *\ ^ 1 

£ü »a i M a*V +^^T!J 


4 ! I 


JQL OHA: 

m *J,ur.t <& *®*J *3 (**A«A*iM**,l , 

- ! S3 k^« ( :£P‘~‘' 

Int&UovijiJiAjt. Xjn. . 

A.n, /n.Aur+’t /ci *, * . 

“ -=— ^ l <w* T t*. 

llÄwia*(> w it SftDAM CU*£ 

mt Jl* nrluj.t ™™^ t 5 

— - o+xn. «Äi££ , & OfcMit, 

J V oÄi ^JtoultjluiSA&aL ^U, &L*V\MA W SjiJ&sififrV' 

Jtu/ ; «Loa KSvü^", 

mÄart (ak»vL JaJUc iin. «Ux5duü£t 
*ft wiA ^n^xu^i IXnDM^utBUt ( ?Gijwi 
yHm, im. d&n_ SeKnJtlttm- 

o) im. q i p^btc&am, ühi. t 

SjbmA&Jbfrl^ £*&m. li- Or «U* Kä+u^A . 

^C^im/nVp Sn^JEr jUcL. cUa K£*U^&. 
*^*t*^* Q^pjtÄ^ 4^.0. . cU« k&VXL^i r 

UnlftvutlL u.,4.. 1(4 4 ko4g^ . 

j CLmt jj..cl , dt* . 

Ä) im. Sitativ umd- CUnfa&qiJjig&mAimqj^ 

aJtEtn. <W&m, . 

Äo* AJttiu. J&*i 

5Itn£m - 

/Vnit cJÜrü£iObuJ<^ 14-0- 
I. im. Qjf^AUfltan, okft.: 

«ii«.t<»siL *H- 

“‘ — — qXiüifettflitn. JtlAtfnMmA ", 

(»$P. A«i. aj%Si . ') . ■ 

(HAtu^t w c AÜoygM. käoüg 

(iHm K£nu 8 uinJ. w«n. Gmwm. 9 
jumL Oaüua to). 


11 


a r-D 


«*4. 

*=: 

^Trri, 

i»' ' — söfj — 4 . 

ite“" 


Bl 


mAort 


=i=L l :fe 

cmcii- i>&*v '9 & j ujj^ 3 . ‘Vrtuw ^ 
M.K- Sottijvn, . 

<TlAci/.t ini - jjt^rwüum, Kjkiig 4. 


XL. in. CUiAxtnAcfcCfVt' ÜMi ; 

Aim k£*Ü£ <W ÜJtj^tuv AjJiiijt £ 

Jüjtl ICotu^ du. iWJunalu. JJ"iÄLtt £ r 

J*w L OWulift», 

JE. 4 tn. ‘UäAiwjUwg i 

«nAw.t iÄ,I ^ l£S ™a AcEtiil et A. w 
*1 

dfan K«uj (y.- 

Allyft iL«,^ * CUyitfb^a - 
^4uL duK^tu^ t. 

C, f IT l Ut 3 anituKAc^to>c 1ujv&} ju. mteoi 

„ KÄ«i^ Mn. Ä 

X kSW^ JUWUA S*fcili*A -. 
o.") KSwij (M>n. Oag^lAn. 

Ql >■ art . (4^ Jleiwit ke.ru^ jüovl 9 

£btl* .IS . 


J*"' tticUn. 

— — «- w*tü k) um4. jj-on Soltuvn, (i 

Ms uw II) Sflxtl UB 


Wt KgMJ^ Btom QfiteÄg^^ fey» 

CjMffl. mlirt^l. wm. U*itDq_- 

DWL K^vul^ Mul 
von S&ttfbiv 14 EjlT 


i ä 

TMtwJH^^ £l 4 

l ö — S 

Tmww T5"B5 


-^■rrv- 

•*'iZTiZ 


^ Q 


iwnOwxuaJi )C 1 K>tl ttS^2ut»v (Sjt.) f. 

i»*^04£^l4 &E* \C «n®^n« ( oolrn r ft‘lBsrvit>> a ) 

( «TO 5. 

inm dßyum n£t )C- wt &d{u, fEn,.) 3 

c) K&rUg dm iCUvn Ulli 4. 

*ö™g dm. lW)irwj*£t S 
HU, u#n, SöUuvn. 

1[. tötug M&m, ÄnAomlirv 

°) ^yrv ^ ^* '’ ' 1 i~J l hi i^| | ^ 

'Uftwt fnAftjiu ■ dm. tönü}£, twruKSvucj 6 

^-wuLuon SjtW 7 5u± jj.H rf 

WUtr-t Snft. nr >**"^3 dm. JiWiJmu'lMm. Ko^ul« g 
>u«d. iXm.Sottm«_3 . (Oi " 

mX{ < F.tm.tjur?-i n , *&vuj din. 

®~ «onCULuu, 10 , (JS. N.~R . 

Q*«A. imit SufpLit &c MMir.t ■ 

iWAa r.t t'n. •*“*■ ^*™SL {o»“d..««*fc td&mv 

.u.l) II. fl*., w j’ 

ftJrni-dmjR^iiftgm. .11». t; — I..-Tj . 
fftaw .t <ntn w J 1 ^***^ dm. Ssltm Äiuijoui 

“ " dm Ovtum J<, umJL nuc&. 

udam üitim. 13 , 


Wff 

Iaw« c^l 

T | 

1 A * 
JCJi, ■ : 

ilfii - 1 
i 2 .ir, 4 * 


1 A S=0 , 

X «WM «*-. 

Tm*mi Ml 

frulm: 1^:, mm Sott") 


l"*we*/>t «& Juiotj quowv /) CÜ 010 7 

nrl, m«m^; J.S. : Tm-w I T III I ‘ 


< ' r *m£i mltvn, oclcÜv efUntln- 
«bi dmum. uus.£on. SnAoln 
dmit£&mu. j S. : * 

31 ,(. (,. . <w & «& (Wadi. 14. 

J1L. Uftn^frlWMdvtiM 

^Ä€4flt«Uja 

fli&tu.t rttfr iutn h W^wj^OiWtijL -EtiiEi. - 

— ” ' " _ ~ 5*n, ^JanL" a£* 

(Xfu& |E l Sj^ 
(HAar-t 


' j M töruA *U*. r Sjit. M~R, 

^1&WI 5, 

^ — 1°^ ^t 0 ! 

Um^juvumx ctafujv «uj&Cu 3 : 

ö |oi-. 

^;„.t m & J-) 

Quai. d&uuÜuajui Kmu *t-, N. K. 

1 ö O * 523 n 

X d-SMW O XvuVLl 

T AWV»4 "CA 1 1 l 

CImeEl rmit Aly 5 Atoll. J*%: ; 

^ 3 ^ m l^C 7 rrr 

D. iCutbC^AclAMAi . 


X Jj*x cUn lÄii^njoLum^ mAttft Orfc- ■■■♦*• 

u Asm. Kovüg i «bw. IfttM. wn. ■ - ■** Sjtctfiig , 
ÜU&AM. M\» i**X*hvvp&fa*%. omJARAAt, Qüd^Wi 
AlArfmdüb'A im. otAar-t m.ß- 1' H.'R.j 
op: fmit KSKu^Aflfwwmit^ T ; 

i“ ^ 

T fVMM 

3t. Mi ^mäfurtttÜMuiMbn, Oimdiuicfca«. ^töviain.—- 
£*VLdJl WH. umiL Sil. Atiait clftA OJUA>o4uvi£d[£MfavL 
„KÄ^g^ ', 2 Ä 

* 

’ j. er j, Sn. ijowl Ko*ua 8 3J>vJ_ 

AV^AVX JWt 

WÄS 

■nAOl.t Ajl 3 ) 10 uowr K&nig 10 

w»?s 

r 4 :f?ü-WW! «d«*“ 

“■'OüSI.il« 

ttlown. öÄL j oiot£.mjcu- S+tAbw. 
(j*ofe£ /Ylf>vJj<ir-£dftA, AÄtVlflJtnJl«rt. doOWL 
Mia; AmtAfvüLcViAMd-J, 

<^uym. i^iAibjCumcUivu CUiv^L ^*1^, 
KowC^ : «Ul Komx^jl 4 * 0*1 
(^Sä^A ^Bytja^ K ^jül Könige ^X>*v 'UntLiL-' 
OA^Ütyn. 1 N) • 

Oft a&aA/mJLUvi- *■ KS+UgÄ* . 

lAv^Mt^rt^UtnjL ; 

I. JJrt t SÄa^vUL a>otl : cUjt 

flU- Kj^rttgJU cteiL UMljAit , 

Trlit >vvtb^inJ^\A^0UAu jMhAtytflx, ft. 

«KL 3i. : 

Wßi ‘ ii 

Möi »:22 

tiU4c$i oACllav ; 


du. mAttrjar A*it K«wg»-i. d.A.. Ajüt 
^ Sib«\ancJkLovüi<yu ^ No_ 

»^«Äi 

JE- JAL 5Sm±luHA^Jt*V <d>Üt ; 

K^ua «JUn. 14. 

ClfwEüJ^ «uuc!t : 

11 )^ — 


mfcxut 


mAaj-t 


J&) in Q*utnsbulc&£n, .fv*. '• # 

CUKLuk. I (Qjwit X, Knowt 4 tt.ü,.') 4 jd> 

m^nr-t i rjt 1- 51- ■ 

tLS 

HXulbui did fn-d<*J-4 & j t 4, 

Jfo&gt. JH8. 

c) ün. QjJÄclxüjcia>v <|Üjv : 

mAaj.t Jü -j-t Aiim. (aid (ij. gsÄnint 
AL.a.. mv.^ 5:^.' 

H afa^tteCttUt . Jkhujt JbJܱ H.~R. 5 

q,') von. QtiVUd t Ißa^MA u. CL. Sn.- oauA aSSiin. 
ct V* ^AAalu cLm Olflsrnfevife öUa Q&Uja ^.S.* 
SoRffV"Ud *11. 6 , %*Ä<.d#A ( n. "T M.4.. 
Jt) Sa . auc^ i>ovl (JßailvOA.- fl . 

$EujLaZ 

X*£^At±5Ji. 

!W llvObAAfluA^ ‘jumx Si^uitlaA Ai-cEum. oxuS 
cIa*a_ SbtiJsAX üIbx£smj*L /njScaiar £rtictr 

WiW. „ 

M öUa K3*uUjJL IKm 0&*7L* *ünit , 

<xj ^uAmfilAt wn. oU^n- KÄvu^a#v{^.Ä j - 

jUi. ct&PV% tövxiAAtü^bbVL *?. 

Ou4v a£j> SffvfAACuxU. cUa ÜÜmä ha, Io, 
Oucft, i/m. ^u*n. jUf ^ ii dit wn.Äirt«,'* 

JG) i><jiAL»\acJEi aaJu /mt Äajjm® qu| «tut 
Il^avl Ko-vu^A (I>; |9 . Sta, ^ , H, 

jrxf irt,oJttftAAn. Jwt UmJ. CluuJl 'Vwrctt 

oft AftnJtfcA, 

TaiaAä^ arm. Qmfa*wi ootl 
3mAcÄuulftA^ IV 

lEbiXJjrt(£fl££ AjJlqw 3?J3 t -AjAa oft 9 ji 
awl JLümJL 

«Ua StfcÄA o\AUf.t 

Jrjfc „ lö^viig Z*aA&j \. Qfl y^ t ^ " 

X «Ja Ja» Ka-vu^A i>«. cU+*v AAÄteflru 

(YvcumÄAt 14: 

CLlu£l uvrtw < l f lanrv<j*v Jjuj uS\ cnZr-i-^oi j 
gS&Avini 15 : 


Wi*ll 

4iJ !■*■*■ 


oaucA ^3^ 

v (fä t ^F 


i ^ r mJfl-üwrj 


Torfen 


J. 1 

A^joii^ciiA TlowiA JKm. ^ <g| „ i 

frlA-t of^t TWt aiauL O 7\^ u.1 

' ^ÄJVnjt JULIAS JlAMivrtJLA ÄrrL. ® 

fiftttdUsui 4 


Oftvt 4xt jt-«r 'RojvnJt tus+v $ m 

fy l&POtwmi£t /vnit cwxaUwt g» M «Wj^E AvL 

■=iy=fa £Lns£ 5 ^ct» 

'VL^ t Wifc j-i- JU< «„Sn. IKVrn 7. 

01^4 . ia<u j 5J5 h §ß,. owx. KSw^ifüuitV B. 

JI J^>n. S&in-aJt ^ JltoL JUnt*n_ *i™jtfcnj&*i, 
JUtonJjbM ; < 

''n/KJ-t flUft. iOvn^miL cUä 5flfr ‘J 

ISwrj ***■ tWum, Mn. 

KajvntJ* CiJtit M7Q Ifl. 

C OxLiuebutcfg, 

I. M t n_ ÄSt ftll£ etfewi Sifo 

st^vnzn. 13 ffJiuL djum alt* Uoia^A 14) . 
^Acfc. /wut Jum. IS : au| Jim. Stb ^ A&i- 

culc 4. l>owcKfilvU^ |&. 

Jl. Quwtltütfe*. .ßt*. ! Aim_ S5i*j»n. sUw, SiK 

JiwvHxli/vnaiH,: ’ * 

*& f ,fcn. /ni.t iWm-KoWg J7 u™L 

IHMl SoU*R*|, 1* . * 

Ü3L- »0*1. 4«m. KnuUnn.MimJji 
wa Aiunfttitoi SitadL Aun.- 
Act^v 1^, 

Sl C Ji\K /nA-i ***** Io Al*lJ- tK^>V 

— — — K3Wg 51. Sa&Skfc 


TriÄ^*«“ 

5Tft 

S — V>i 

a a w> 


>öö ~ rrrJ „ i. 
WT& 


Q?Sa; 


flnA-tg aO 1 ^ 

ctudt v^in. 


TTT CU^Jyiir^ ^ü)vi auf Ja-w Skmp-n- ^ i 

* 0 '4. jM-ovn. TjctifeJL «lax AiUnvuini. S^&/n_ 

J _1_ . .. __ <u*£ AULM»n, ICE uwvl 

OJE! <uii&. rtrüA urdj 4 
dlvrtEtcJv CLu«lt /mit Wjy $ f 
6 M.a. mx . 


"? a ui. 

I a 


ID. OjuA^utgici, ffiji Xfcfuma»vfca&*>L t 

t4. g. 

3rtafe&4&eMJjü(jL ; 

rytA t AtdA*, doA £w^W ^<4. ^ 

^ljlj cnA^ ifasiüt AH. ^ 4t. o- 


Ol) cul£ cJavü- ,fttAÄwAM, !0iA»n.aJL ..ArisAftuL 7. 

Jt)')WSk|^UfL 4<i«IA 'WllmuW. 

^iKm.£uAwbbv(. ^ Mitdir JHW. K3Uuä 9) , 
e) AimM SotbtA JO 

J.) Q£tt SiütbbKlili^ M 

^dJpa^ II : 

jfy j6>tv 3itt£ jüW/l Ävi^jtfuwv wi. Swd-^- 13. 
IMui XlWvUL I). 


V a 

C“D 


■SI>J 


S. SltfcW., 

|^JW#»VMÄ^4(n“VjTV.S^^ *4 


^MiA. *rdL*A\ ^tTTV-S^ ) 

Ajift OiA 

o£a Stai t Aw dsjx. 

IWUn. 1 W>vl ’Sßöuvrwt^ioA^ 
und iVi^iWyv^ IS' . 


tl.t 

® □ 

oU 


rrö.i 
ä' ss 


c 


a s 
las 
ft ss 


A W HsH 


töyuy^JL . 

7fe*^vu,*tfta£4’l (Artx. 
^I^Ä*nÄ*x JL4VUW Seit**} IC 


O.W 


Si£ 4«. Juu^a&uum^t I, Nö. 

i*.' THSK 3 
^V 3 JJ M&£.- V 


i Ont Sfttwwx , JjWjtm. ttEumnai not 


I- aSfi Clja^iftikv, 

rtvtwl 1 


^ Sl «?2 


o«ui>«vwt*i . acfWiC 
eJftx. im. Jan. OttAJuelcfen. 7 : 

ali ®^*c!wiK. 5ii.JUwinn.3it- 
^t^wlfan ein 

^ 8 „ J>j 8 


PMK-S 

MK-JSM 


"**“« — ~ lU y*- 

«Ä j ÖSdr Ai«i. KS^nfeW^ TUW 

— »— TI JäaLnuÄj.j KAanJcJiait^tnanmilO 

(HWIfiUmÜU*ii. 3 $? " 3 | 4 ^ 
(WyAj ^P/fP^ m*S*,SaL mARAJj., 

mÄjÄ 

'Hamm f 

'hiw ^ lEtaJUw. * IS. £►& , 
■*»“■* Xs^“ 4 - *^ 3 * -a S 3 - 

#. 


inAu/.t 


*»WW X 


3*»»™ma. , Säuait, 14. 

Sit , ftücill lluiUlt |$, 

fi&i <W ^^ÄOA^tAjui^fiAAci^- 

Ovn, ; 

r.i, 4 16 . 
32 S 


IHAar-t 


■»“t kl fcLÄ.kl 

Ofto^wLAfe** ^Jtacfuut&fetv/ ^ ^ 

Üjf . Oüctu, öLl*. ^ 4 J^L^JWL ^utCtC^. ^ ' 

djt- $cjtit£4kv»\« ynACv , 

^ iLhjTL 0£<IuLg^flfcm, . Kwifl . 

{Hvl £tunjJ ib£ juavUm. J&* 4 j»vU"A 
OLufAXMOVia*VttA1.') . 

TXgJE. ooo&l; 

i# 

m 

*_ -VI ' , 1 ä . 

*jNC.<M*NC 4 m A*-m*iy.t. 4 - fl 

r — _ „ « TMW 

3**^- Ä/^^Jäjy Jnj 7 - ^^111 

&. Q&mfl otb r i P Mi t iti^L t u i. 

X. OÄÄjAvrtfliwÄA 

k!&*vA iXH-v OfttaA^Lg^titm. ( inm, S&^&. ^nxjrj'jlj_ . 

cmacIv umfam *&£ \bft&vnJLum^ i * 

o\ Aw-i * Jt jl . 

uU^Acts, cifaiwtfin ; KovuLg . 

^uA£&. . matt j3otfilJiir^ w4£n^|^C4v r 

Irrt J&4 &o*i^Ujia • 

ot) im CUtACÜii^glr.tm. oha. ; ^uftult Äa&Am- 
•jjUAm 1 . <£tm körnig Jum 3 ayh- 

>Viti 5 - OKkJb ctfijy w3-nig tut 4 . 

iut&CS nt *t.mv. ^ * 

A) a£»i CCmitA^üt ; O 1 Kämia *\ ^ 

f Agit. Mit , mtc£sl G r> 

u 


c) CXa^^v /mit ZUmaomblncLtiji^^ 

„ cUäüul K&viij N 1 jD.lfl 

ümJ. Na. mvit OjCtiitil. u Jjta K!* % f atuJL 
cJLs CUvuuloU.; ^ dLu_ kö«i^ h ' ^ 
cLj ivy elftvt X<Mmy&W , 

-(MitiJt Jb-ü. J^jbfv . 

H. nÄ^ 3 ÄJb£ JU-oa. cUnt KäruA^maimAm; KSmiä fJ,K. ^ ^ f .T . I 

£ü » i M aaU äk. T^^~J 

ÄftUlm. 1 


4 ! I 


Ht- irtl ^UUyfiy4^itÜ>v^£ClM>L UMIL: 

'n mÄw.t t£ ‘T3 , 

-SLtJvnÄA+Ol^rV % M. A- <*/.} , 

3 m*$>**frYväjuUL jL*v : 

/WpNtü'.'t sc 4 . ’i »i 

“- -=-* M- iA^.im.) t OUAARilAiyticL 

JX^wt, KSni^^mdt ctuf 

mt-JU mi«.t 

i- «law. «teilt , «, «&«t. 

IV alb ejlettiuHbctjM. ^UAatj 1_u- iLhm**. S.ifmf— _ 

lur : (i olu Kövm^*". 

Ho* Olwt mAart ohiuL JLSei. i-t 

«ft mk lAwfu*efci uaum^iu&lJtt. , J&ijjUi. 
A«k. 4AR-V i—k- cl&tl. o£oft£ou^ntkkk- Sctmi&M«.- 

<J -^ im, CLubelKujdam, axl . 


S*»n«W*m. f So&m u.a,. <tai ~^ 1 - 11 

Sn£a*t, 36 w*««. ( SllAtü.i..JiU KSW^V J.S: ^ ° ^ li.i. 
Ä4tW,Quftn*g «i.. Ja* kswgi. ^a. ; «.£, 

Uw-tumds. --.a.. Am, i&ni-ty, . ^_-fLl ^ i_ 

J Ctrrtt JJ..4L . rlfX ko>UA^ . ^ ^ ****** X; ^ u i 

” I I A IMW 

A) ^ 2 % : ^ 
jiilÄu, im. ÄetniffemcUm. 


fruit oJ$ju$H*JjUß-fyn* u o, 

I. im. Qj<^dbulct<ftyv OWL- 

‘^ssc^i^ri J£.IM 

(« 4 * ****£). 3 

iHAtUji W C käaiig _X_ ö <=£■• 

. *T I— — 1 | 

(l»wlSiiii S uiU. im«. CtmuiM. 9 
JUmeL Ouju£ to). 


317 


fn-Aw-t 


mi«,.l m&t (*« 9 ^* 0 . „ 

— — — — — Oft Mm ICovua r , ojuacütmuLiLCi* 

öu-cft D^n, ifivujji 1 OYLiwu 3 

Midt . SottluiAv , 

m-ikiiT+t <n£ r I Hg ^r*^]tvn. 4 


H im- QuhrtnM efetty cxa i 

Mn kä*tüj olia, Qjujjfd 3 ui_ Actuiji 5 

JLtTL. iConi^ <Uk. ut 

-Mm<l QZm&eliU J 

DU, ijw öUfl: Tfu&üuL*«^ i 

^ ***3 Acttit et k. An, 

~~ jU^uieniMH. T 

mit«-!, tUm K oM/jj eiitvit. 

>«ytt It-n. ^ e ün, GUiuMeim. - 

tifll 4 (tKiwjt (. 

C. ^JK/rutuMAcIvt—a. ^HAatfJ tm. mVuy.f 


„ KSmig w««. Ä 

T Kiw^ JU— lW» SlCUltlA ; 
lüktakeü^eiiiL 
n.") kSwij iHxt. 

Jlt-vit känig en>m. Qjy^tfcm. 9 
SmÜ -I* . 


lieutt’afi l 95 1 ' u 3 < 1 ^ ('ihjvx, 

kSnia la umA. im«!. SiUtruH. <• 

to ww. SuXll - ! StitJ.li 

%e Jumiitii 
L ö 

r/iHw TTE? 


■^'^linr, 


1 Ä <13 

^ M wm O--«. 


' ^lAOf/t A*n 5 K<mi^ üort OCjCrtA^^b^ 

CjMffl. jlk>-»o. Umtoq.- 

Dom, KSvti« 
a>otv So 4 tqiu*v 14 Sig.. 


^JT 

ä , l£ 
IH>V* (Winoll )C 1 k>tl tts^2ut»v (Sjt) f. 

U4*tQ4i*l4 a£* \C 

fWtt^äutuiA *>Tllb ^Ati , 11 ) 

fg-K) 2. 

4Hm, 96 kui* q£t )C_ 4M>Yt ^ctf«. (5^) 3 


c) Jju» ? 6Un*njtb 4. 

*ö«*g dk Utiiburtit S 

Mljl, U^n, SJttvvn. 

IT. WkiJ M&tot, AnAowbv 

^ J*v ^ fm ft {tu fjm lyLiy^, 

Olftwt rtlAtuiar * ^"*3 ^*Ü* ^ vu 5 Jf > iWwttönjöq 6 
^WüonSaWvV Süt NH 

< ttAnrt 5 h£lut h *^3 ^JiÄ*nJ*^»*ti(tKoMg 
‘ — MtciA. A«m, S«1W ? . fjj, d 

mifcF.t nij ur vm. * l ^ H *3 ^ ’ 

“ J — »onCUlnx* 10 , ftÜ.jJtü 

rmit Sufßuf .8 

^i''Wa Att u l) II . jgJ. ££ 

%) JML, JäA ZEtaAüuLu*^ ♦ 

f¥iA<g * t mtr^ hj ^ SeÜM. a& 3Wunyit 

' Q*v*%ü.*v Jfl» uünJL aucfu 

OAuiftfWL SWtq. J3 . 

of* ^U&oln <1LL*TV 
f) A**nrtJü*L. 2- S. : ^ 

^Ucfct 4*£&n, £uül£l olUiL l Tk- 

rVHAru ckxxyu firrAntri 

4n44t£Wt ( ^.Ä: * 

w ,(. «. . <w & «fc (Wadi. t4. 

J1L. UftnA&HiLMAtii't 

^^iÄnaloa 

ftxAoj.t m c oyj : (uE- «utn * W^wj^oWtijL -EtiiEi. * 

_ ” ' " _ “ yA^TÄBUi" oJ U 

2itEtik (XfU& |E l ^TL i 


i“Jft 

i“3M 

Iaw« C^l 
T* Äfi | 

1 A *-w° ö 
T ]*ww 

l a 3}-k ul 

t>hma kJ 
Ä fl*.: ■ 


a to m~* 


1 A , 

X «WM «*-. 

Tm*mi Ml 

Cmllw.: I^.^Sott") 

^TTI.^V- 

e?;:v- 

^55 — W“ 1 


fHAar-t 


' j M töruA r Sjit. M~R, 

^ 1 &WI 5, 

^ — 1°^ ^I 0 ! 

Um^juvumx ctofujv ftuj&Cu S : 

ö |oi-. 

^;„.t m 

«iiiBi. d&uuÜuajui Kmu 4. N. K. 

1 ö O * 523 n 

X ***** O XvuVL-l 

Tawm "CA 1 1 i 

QmcEl rmit Aay 5 Atoll. Jt.Ec ; 

^3^ m l^C7rrr 

D. itttJbC&JJKclAMAA . 

«ucA,™! fra]^^ 

X Jj*x cUn mAOX-t Orfc- ■■.**» 

u Asm. Kayüj| i dafL IfttM. wn. ■ - ■** Sjtctfiig . 
ÜU&AM. k L OmJARAAt, CLiAdbt&glofcVvl 

iUAtmflbbiA im. otAor-t m.ß- ta dr^' H.'R.j 
op: fmit KSKu^Amawutttv T ; 

i a ^ 

T yVMM 

tlbü 

3t. Mi -JinÄfioVtÜHtBl&m, Ctxv>iArutrSuun, ^töninim..... 
^VLdJt. MH. umiL Sil. Atlalt ojua>o4uvi£^eJwvl 

\ 2 a 

* 

’ 4 . er j, Sn. ijowl Ko*ua 8 3J>vJ_ 

Jfcmi 

WÄS 

■nAOl.t Ajl %irfi£ S.lo iwnt KÄ»U^ 10 

w»?s Ulfcwn. öÄL j oiot£.mjcu- Stoibvc. 
u>olii AÄftigftnM'v -ityim. 

jytAaj AmtAfvüLcViAMd-J, 

<^uym. i^iAibjCumcUivu CUiv^L 

KowC^ : «Ul Komx^jl 
(^Sä^a ^Bytjo^ K ^jül Könige- 1 > o*v TJUwl^ 
o^i^Ötyn,' N) . 

Oft ci&aA/mJLUvi- *■ KS+U^CL . 

3>v4iMt40rt4AnjL ; 

I. JJrt t SÄa^vUL a>otl : «Ujt ^LuAjtnfl^v 
flU- KSkrtt^lU cteiL UMljAit , 

Trlit >vvtb^inJ^\A^ 0 UAu ft, 

«KS, : 

Wßi ‘ ii 

Möi»:22 

Cuj«c9c at£fl±AX ; 


JumAarjar A*it J A. Asit 

^ Sib«\ancJkLovüi<yu ^3 No_ 

»4^L«Äi 

JE- JAL 5 Sm±luHA^Jt*V coii : 

K^ua 4an_ 'tjfwigt 14. 

CltwEül^ <uuc!t : 

11)^ — 


mfcxut 


ViO 
mAaj-t 


J&) in Q*utnsbulc&£n, .fv*. '• # 

CUKLuk. I (Qjwit X, Knowt 4 tt.ü,.') 4 jd> 

m^nr-t i rjt 1- 51- ■ 
tLS 

HXulbui did fn-d<*J-4 t 4, 

Jfo&gt. JH8. 

c) ün. QjJÄclxüjcia>v <|Üjv : 

mAaj.t Jü -j-t Aiim. (aid (ij. gsÄnint 
AL-a.. mv.} 5:^.' 

H afa^tteCttUt . Jkhujt JbJܱ H-~R. S. 

a) von. QtiVUd t Ißa^MA u. CL. Sn.- hauA aSSiin. 
att %A4aia cLm 01o.iVH*nA öUa Qaj äia ; 

SoftflVflU* *'1- 6 äI, 

Jt) Sa . auc^ i>ovl (JßaifvO'L- fl . 

$EujLaZ 

£*kgtA*tfrlfl . 

!W llvObAAfluA^ ‘jumx Si^uitlaA AlcEuw_ oxuS 
cIa*a_ JbtuUvi UÜM-ta^wv fttjScaiar ,&rtioj- 

WiUi. — *"*7“ „ 

M dllA K3 *uUjJL IKm 0&*7L* *ünit , 

<xj ^uAmfilAt wn. oU^n- KÄvu^a#v{^.Ä j - 

jUi. ct&PV% tövxiAAtü^bbVL *?. 

Ou4v ä£^ Sfifff^jAEttJutS- cUa üLüua ha, Io, 
Oucft, i/m. ^u*n. jUf ^ ii daw^&Ärtnv* 

JG) i><jiAL»\acJEi aaJu /mt Äajjm® qu| «tut 

Il^avl Ko-vu^A (J? ; |9 . 5fr ^ , H, 


■* 
Wi*l! 

ifiJli“ 


->f In-ölttiuin. J*ifc utmA. cujujEi. fnoct. 

oft AftnJtfcA, 

TaiaAä^ arm. Qmfa*wi ootl 
3mAcÄuulftA^ IV 

1&axisviI£1l££ AjJlqw 3?J3 t -AjAa oft 5fr 
awl JLümJL 

«Ua StfcÄA o\AUf.t 

Jrjfc „ lö^viig Z*aA&j \. Qfl y^ t ^ " 

X «Ja *£**> Kö-vu^A i>«. cU+*v AAÄteflrU 

(YvcumÄAt 14 i 

CLlu^l LHjrn ^WnAin. «Uuu^. oa8r->taCu j 
^tXfAvnt l£ : 


o*ucA ^3? 

*■ fS$l ( ^f 


lJf ^ r mJfl-üwrj 


Torfen 


3L l Kc^UJjj jUidts, 

löwig-.i mri Q& ul* jJmd. n.,^ (_ ^Qf ***** *.£. 

Z) ah KjWj i UKicJuinfcn. n.S.. %. Ö ^KX * i 

<0 Q*-nt Ji-Ö., tUft KSruuj* %, “j*** 'Jqj* ^ 


mAuij-t 


ÜL a$J% ^6tUitliikl . 

Uf#A* fiwrtdUnArt G 

9»W. 

UOTL X*Ü - 3&JttyD^. T 

klM 

d«, K&nüjHa. 

X X>a+K tUa .ui^jAc^ftin, Ko*uai*x. ivum. Jav 

fl, 

3[- oft *JQ*v ob KonüitL. 

4&L SMtiAr ^ ^ IC aKht Q&4nÄgMifcbrL u.i . 10 
(nvu± Sjtnitlür odtn. irn, iQ , 


AÖ 


l fi ÄA 


O,*^ ßj ö 1 


' n * ö y ,i 5 k^L^ ,D ‘L («si.i&a} ji. ^ ln A v 4°4 


S^fcAXHU^i^nitljor^ JjtS k^>Ud- 
iu-vrtA ^ ® 


frtAtvj't 


CWul Jtun vWltbuW «w. *1 

ifij.-tnitajifcA«. > 

J«. Em^uu j -t wW. Jlt. mut MC.i«; 

^**44« *-■! (ui) gAbc&njÜL&tti ffl 

flw*A, m»wt s-Cot ^ * 1 ! 

^ f ; </». </! 

Ofewa. Sgiwriitf gflUix^u ilu . 


Q-r Q^MJt. SahbW m 

X. im. Q«vlnitcic>»t ohje. t 

»«is4H,3aia)i* n»ar(h),-MC SWf 

2ÜKÜIS. ^C&.). 


Wl 


mfeorj-i: 


H . rmit <Jinifc4dtlo<JiAtuiAa. ^uäaJj^äax. , ttdt : 

s»i‘ä± iC.^H 

(1F+) I da* dtitlömiLq oliA- 
fÄ-) X a.t. 

CUuJi. rtvut W'nU % y QJn^ t 4 

arn. i. 5 »tott A-rui-^Vt 
3H.o£&u*t üJÜ* Q&jjict iK>tl lEtnÄ*'«, , «de*, 

&SL kSwia*^0UWÄctv4*- #M- G . 
dÜnKu^, (VÄA 7. ■* 

i . 1 .. Üä, KöWo/vtiilwAclioit au&uK&l ac^^L/IJl' 

M J "*"**■ (jtxrmlOSigo A«J£3if)S. tW ' 

IV. ÜfintLciuuaUiniU . 

aisasl* ^ 

SS*? «Kt* , ä-p-J sas*i S UjS^fc? fcol », fff «• 


IM 


S, 'fttit Sto^ttur oj<n. ^SuBuc , 

I. eU*> IniuiW^ JfiA HtfnwbuAM * 

o!) du K&tuaA f «Um Am H2t*ugtiwvv ^ <A*n- 

SSÜMAm! jwJtujam, i&t i^A&uvi tähvia- 

tWwL auÄtLtt 14 u-A.cir) 4 

No. , omcIv nvuüt &^Jku^i>fvt»Mo>njeAv I? « 

&) JÜsnJth Sfitu* J J&u. kÄwiaWrt aÜU» Äl 16 
(du OtüAvi. IT j duTCUuA IäV claA die, 
SÄtiiw. cU/m. WnMütn 

H T du : 

cl') ü&U* CU^fdjbvu IT ( 

, OMciu, 5 KMWLvKjUUUA^kA^t 

jlW Ttu£üUL 

J&) im, otuivirtnÄjUyj^Jttvn- 

GlLijfadnur^c : 

K^TÜAiurrVij TIIUlÄA^lUt 

M/AJtL S»*itrU . 
ju-ovt. dUüv. 'tönU£&A{% du 
ÄOTVWtiMQjtdtU^ iE 
»1 


)A 

111 


Md' 

WT“3 


o P 


t __ 

<YLhoj— (n^i- 1^4 

($**& I mm im Aj.Tn. j - 3««n/) . 1 *"'”' 

" °h -^^wW', «ut a&uid. ^ ^ L 

■iw*l*Wv4ctJkilT. Siütfti ; JHmliÜQi.- * ' 

3^nW l (dU. &uJ*tvJa£«U)i. 3 dUAM 
&**yl4 u..^ MAJUmnjdt omotwXrrvnuf 5 
. wmd.Sj«U.G u.i. 


'S“* «& llenÄum. 
^JUSÄ*vuiü*(¥v B ; 

lYlAjtut 51te£cUA '3&{umfuiüAteii4 

uonnuiliitii^utu 1.^., Si 

ftvAOfjiait’)! A ^ ^Wknaicidmik JiuJt. W 

'TtwItj jiiii iHkiTuA»«*« 3&utAlU£t io 

"A-l-MS äsMSfetp, 

* vfU^I 

*6ji T At^lK: i Axttci . 

Mmi£, •+ # "| ' 


JAM** I fll I m 

^ J ^3 J “*• 


I. itu>. UObU^M^, o-.i. II 3^ Xdj. 

&c*tt (&)’ «.. 

<Xu "'- IKW, dt*. 3faitun.- ki*t du. d»^, 

fmjm Kwtüj JUfjeltt (2JS) II 

■ DE ' 

3**cfoiUlit*u»t. '^uitiluL 5 14, 

Nn- (jmfr.'j . 


^A_Jr — , JUmSxfcicfe Iff. Mo, 

**%•* IW'li' SSLT' 3 ^“ 3 ^- 

mitjt =Ü«is 

SJi4* jgjj^ 

oiaÄ ^tJeV H j-v* 1 *"*. ^ ?*■*" i-v ir°^ >la 

i>y. 


rtXAiJd— mAju 


( 

AWWW Q 

ÄiVti jUi. (VtAjv 

i i 

ftlAmA 

^3 *_j 

t NlcL 

XGqa^Uivvi. ; i>4>v 'ldM^An*v 1 

jjrn. ^ Tw ft Btf nfc. <rrtit 

Q|vftutuiL . 

1 

OflA^. 

J^P-J 

U itaW 1. 

1 

mhn 


KtcL JX>m. J&<ivwK«Uln. aCmjul 

Ulimit wität: >MuiV' 

Jf firttri 3. 

t 

nrAn. 

™P-4 

%J*^L Aflit jjjn ■ 

/&UWl£U< 


M.^54. 

**,*; n 


I. imtuiAV>itLtr * \ >\ 

JB^AiVWJmJ. A*±ßfL . 

*?*/» TI 

Vaöim. AJbwt. 5 mit ftrt . * im. «Un,S^- w 

itiui 9dU JXM4*V 6) , 

iw™. «Gn£Jt 1. (5x1 oAfc, ^ /fl 

wn «Uk . fei it^if> h*U»y/f ffn ScaJSo^aä. . dUft. ! HAp. 

jfljAn. (^j!) <4x1 „ -ft'Äwd * <tA. 

juWliuiAjtin. tX ha. JutvnlwW Aüuulitt $ ( 

^{W&**&AJA4Än. K u#v%tc*nj 10. JKftxt. 

1. JftajMAilür ; 

JWJi(w£A^/HÄn. J^dUiL ScuuLl IL 


«. T-=4 


ifesgigät. 

'Ko/rrut ^mvl An. ckn. 

Uniluixtt H. 


Aait aucA. 


Afti£ StjjfL, Aßit öueA. < ■ p T 

StUVC. Qiimvmi 11. *, 

1 <n A» w fl M**n* fl 

^.WuilumUu^, 

<Ua Quu 15, «iwu Ss&Ua 16 , ' 


QujcX ütox^uiAAn. Dom. fiiMar^ 
%*nbtUMÄuMJi3 &.k,.aJU kjwilfA 

A*it « csÜM&Liü)- 

iM. JjAVL du^JU^l 

S^W oiAji jW. 


Aw%*4 fl 

^3°4> 


'RAJL- I 
T4= 

iXcu m#nc.. 

I- tf^ni^&u>o^Ai£üet^ Suäjc ( 

in. OM&. • 

ißAiax^Xui «W» StiunA u.i,. 1 

3 T ?WvUiw, (hhb, ctan. Ho^rfM. ttsA, 

1 1 4 cLtiv 

^uuxt-faiiunAjun, S*&E»™i . J „.J,. 


(Uo Li mj,r_.t Susn, aMhhamA&n. } 

“ " SfiMSJ l. 6 . 


^ artrV 'Ä' ^fltIn£bbM- SÖoift- 

fs&T^ 

*T- Z£bjL 


^ iL 

/n* M A y 


tST4, 


^■t 


I I 

ttl&fl-ÄJl 


J I 

OlAJlAit 


(ait lUbjij, ( MitJOt. ntÄxiji.) 

a& TUmtjjimi. InAitt 
("-— ' 'ÜäÜB^W'- «Üb. SAttm.- 
8 alt SiWhivit «Un. 
So«bul u. bJmZ . 

Qtteft at» SjüJj Je». li mhu.inW 9 
Auni <*£>. 'l'losmfccUB.ITll&xa-' 
-ftott. (WH, (KLutnofw&fcCSj^ JO. 

‘ ^ . 'gome- JU m** Seit* jtoM. 

«=»’ a £fb>Ctbn&uc&. Jl . 


■P«4 
-.[!<=. ( 1 . 


l 'U 


Cllr CtAlWL^ 

. -Ät^fcctrJiLeJLtAfiflV 7 . 4 -.I 

3 n\efcu£. 1 $). 


fl fl ^ ffed. AW Vjuunicidüt uw, 

^ « 6 ut .iwi- KAfi£ | 4 . 

“M ?^t 6 ? 

j™ * e i— 0 3 IhW % 16 . N 4 . fVLJs - rnktriSr 


31 tlMB ^rnM I. 

3H . 0*VL ct&vL, kjtaJÜEbn. dt/» jCtMMfrv 9, I>.fi , SjL 


V 

OIA ^ V 

m* 

^*<w< _ 

cz,Ö 

^JlfifbnA »£& -£ei*ul£icjt ba 

Km. S. S« 

V 

m/> 

* » * 

-U(4t%u .&. **“«* ““e; o; 

„. „ ** , i=3 \\. , e . 

5jn*i&»nmtt_ & : Jßet. iiouv 1 

$o*uL da». irtft fltift ^auAjUJ&C. 
ywMltii bjoul 7 - oKSowl' 

2V»«ifcn. S . oSbi Aiü. dxji- 
THÄmga, 7 . 

'VlXur 

AMAM 1 tt 

c=^n, 

-fafegt MU. 

jtuyaA SeutlJiMi, n£k 1 KZuutJU- 
HBiUtlthtAlUjHIMM 10 . GlÜ^. 

ot> MumUiLEouunjcliut 
(i. Xn, aÜm StiuLuut.*^ 11, 

V 

OtAor 


SW ■’vttn.loAvtuj- 17, 

*3 Fi 2a- 

'TlA.ÜI.t 

SJ-Ä 

Mfal. SeW*lvn. ("iuiTio*«.) IJ. 

V 

Olk-Ur 


(4* oucÄ, a£s Tltafc* 15. 

v 9 

"“Ä&ii, 

„ täxmsn. cleA -So/omIia“ (ün. 

JUmim Ut>u£cü&.) I<5 
iKjf. mj . icwui" 


— fiM 

**st ***& 

faSSt***- 

m *j 

A«M A _ 

, — .<feI7 

A*£igt Ma.(wüt CwUiaf.t?’) 

Jixvi HatfifsRnuK, 13 

mlM 

=J'=J 

Ä 4 * t 3 £ ^& 

Meti^SoSiZn, qm, C&jt) * SO, 


ft> a 


'VUjt. 


jt njt MH . »fl Sa 


»u 


X cktmeM. 

*) ^ otrvtfcn, i - otm^n. I 

QücJv J2j±t> iwm, dLtn.' 4laJb4»n85efcAfc* , v a£b 

Saa^M, V 

Jt) lUtft „ JUittübru" §k a£EEA#T, 4 Ijjjüt |TVU± 

oB^aM ctu Ilu£ttA 5 . <uic&. mit. r>VL 6 
Mvi /*}. 7 dih IUiffctA . 

H oJbmA^v S, 5 jl. 


km. 


^ 

I , »| A 

LKAiL-T^stt (j ^ 


mAji. 

□ 

QciobL o-.a*. 3 . 

Oft- jTVLciiil^ ^ 5 <>i o-.ü., . 10. Jltj u , 

mXf 

MUM {&T> 

^QQ^iopMii.r CütJjaE) : 

ScEvEojyi^a. )l 

mXlAf 

****** m 

^&*ft***^ ' *>OTl JUAOftA, 
jSH^viOwglaut. 11 T 

V 

tYihrm. 

awh n 

craira 

jffi. ' = 

afn^EvntÄclAAV. 11 . 

V 

fYthmx 

n 

Sff. JOVl. xEuxfcflJjvi. rt*.® * *i f\< 

i«i Sau. OOrt 14 : J a 

v . 

awwm n ^ 

Al fttyhVL 

Afiit M *R C - J o^UiJL ä) 

Jit, ^.eiEiajL ^Ap.fca. Q 6 .ijti.Jb 

aav IST 2 liU ^ 6 t , *v 

Sfiedto, oucJi cl*v «auUajb^Lm Qrcbbrt a 

Sl. tZfejtCUjW ^} utvl oiiJifv o£ji 

Sd*i $2 Äav cL*it»v «itt Soit, .ßciJijtf/n. /jmAiA 

m^x&bL ^ n =» 

V 

fll&<nrvj 


A>om 18 . UfcrAf. 

-fux. <Utb lljsAbbtjlfülrtJjL . 

V 

fYUMTL 


fn’Ttibrrt, 

(ViMnt 

lAgtjuutS^-. ^ ,y U-». A M.a n 

ctüttr a£* H üÄJtto. 3 ^. ßi A 5 ^ 

c=»JW -0 
'ftVm-ttr.t 


oh WldlkxüiE tu. SIqujuav | ju*ull - 
CLrwu£*tU*T. 1 , 

Sx aiiift 5 L>ff rrnit <AaJ> 'YRoruAxuat 
gftp*£(t awii. 1 * 

g!f aEft ^ <Ui Su^4. 

% ^MiiM 


aftt § 


Gucfc, i*t. (U*u 5 Üt£ ; 

„ iXwtfttttBiijL djfcft ?&fciuK&ttA Ain. 
Ätjtii*®. dift ^SppRj^^ft xnmL 
d*JL SltcltC." ß, 

a%in liM-v ^Avnt, AMrtVi 

iU 4 tt * 7 , 

r— — i Uöro. OjJ[tni»- iwm. Ifögi&t. $ D,t 9 

V T~^ IM Ae**gi &. iw.di»tv£fa£ <±i* 

: ^JJUL eite* SZtwcÄi, ^ 
ü^f inWwi <r 

^ Sl ^ Stufte JO . 

a 000 1 ^, rtjXnvt. 

ü'ÄJ » ; 

JUfc^L Mit gjn. 

uwW. Mi«. , juiUiv (i.a. 

buxJSichyttjiAJVtni 
juitu^ 115 ' 

X. WO« .Ee&OwuU« C&M«. (orut jl ; quin . ... 

ÜmJ&ih,}. a ° 

Qu) WW Kmij 13. Sun oucfc. im, »Cx**^ 14 
0 «4 — 

1 I 1 1 

t 

A*it dA^jjt. nmtti. - t 


fc)((^SöiWu ^IWwiWouci^it; 

JlacüL i" j ff 4 x.ix *wl!) 

Wj^TBP.'ÄJ 

c) ixt*v JSxJui&n, f StUu. 10 dC&ux, 11 JlAafartLiElt ' 


H. (LMHt.rtlÄcAt dittcntcUfmi . 

{*) UOWL 3 &l^*tv 14 . &£, 

A) ootl djt*t jwiit ju^Jdfcnda^v CWje*t 25 , §■ 
c) wn, öbu. SjEiwW Ife. 5 ^. 
d.) xn*m 3 &wma£ javvrt li*umffan, 27 . 
jl") iKmv. 28 KjL. (J au i-,'). 

# JH*vt kfttwialct 2 «J jUrt^. IX^vn, 

THäui *io Sit, 


o£ft oübCt , 


CUiut u UrrUÜ*£tlrL (U. ä , 


X, Qtfgjm’tOLmAft t 

«*) uiui 9 uu>ft aWra, 3 )Uftovc I . 

St) IUimAIW 2 ,. 

cT) UflxgÄicIc, j Uftatvüt 3 

CUiofi, AHnrv Kcumfil qujtbcfu/n, 36 maaa 
J jj*adw. 5 etlv 4 , 

d) KWjcWt ( StfWlt 5 . 

31 . i*t (ß^ft±bm#riitin. OuAdiidoCcitiri. 

J& 4 * 0 *uUplä: ' 


tidj mJ>iyL 

UauuuUui. AbuU« &, 

J&) &L /mit Suffi* ini. nrA« : 

4 liml Cl&it qm. ^muwullmv 

(mtitA) aubCaAM« 7 


■ftA^ ^Un, 

^ attutfcsl«. ff . 

„ UfttJUMlbüL »i— titftifU^ ^ ^ 

Olwi£u^ fmOt JO At*xJ_ orujt 

Sä (§t ) w. rtiA/n/t 

O'Ubftvtj 


'm.j-t fnt ^nt j-j Jl. uj-flwn **. jul»! u.£., ^ 11 S 

2 * 4 *^ 13 . üra/rftv^ jn. Jta&t xia. _ <r> / ^ hw < n _ ^ 

^ ***■ |l^OV%* 

StmiSd 5 ^u.— * 

^ Jüül|. «*«■ -{tw> 4 i <>K*TAdoJkA Mw I, J 

ülut iftv iW Ut H fl.. 

o&A\t «Xut ^TOL, (iWt^GitÄ^ A + /JCL* j Qu \ 

M u.« M L flU K H .,^A:)if.g L ) 

4)ofWTÄ«*jefe .ofc^auC- 

M »57 §JL. 

iar /vtSftt *£* OlA*Tii jtFovL Iß. CZZD t j ^ ^ 


M (o£L.W) 

SixC^tojyJxLr n 


JtOubJtvrd. u*vn, IfcmAA 
^OMciv au iSuit ^JtdtLcfd.^ junx 


Kxvm|i^ I) . 


a£ft X l fttt&uiwx. : üM^ tt-nft. Aj tuw 
^U 9 tri, vm. Kavnj^ 13 . 

SsßtiLfii un«L SmWüjt 2 f- 

Oow. cG>U>ArL. 


v v 4 

/n.Aft\- (n^d. 

MH 


^ MVil^ ä 

A&dtqit Sa ftLlflLwuU. Jjovc 

StttV Hiijafoad. 1 jjurui J>frtv 

ro*M±ft aU SAUä s 


y 

0T.Ä-VV i 

d CZ^) % J 0 

»'Su 

iVrRjiH^ O' q., ^ ikm. d&w. iCaaf&Ai 
iltA JC^uMav % ai/vuL oorrt SfUiia. 4 
j>gf W inX Ji 

V 1/ AWM AMM 

rtiÄmA {* £== >- 

L. * 1 l WM 1 

UlA&lLnw, S . 

<HA . 

Av*w A 

© « J?1 

V y A£W>S MWH 

ftlAffiA M 

CZD cm 

ito-wL TJtnÄftiAÄjiaa o-.cL. <Aia_ 
^U£^AlL 6 SoJL^t . 

y^. c=,c = l ui 

iWftW X 

* V' Amt* r^l 

'nAm/nn <=3 — 1 

i*k*±*»* tU* $juwU Tin 

y a«w 

IWAA i=l«** 

ATI SÄujj kt. a 8. 


na*4 c~-i ■•• 

,^A|a. Sjuj8^taA*iiur *7. 


H*AAAt C=Z3 ö 

SuWa*Jiu (^in. QjU+vl 


V V AHM 

iHAa i=i/*=a 

1=) 

ii 

flU, 

TI MHM . 

ft*»*- 

e— J 

g V AAA 1 7 — 1 . 

WAA «r CT — i AsUl 

Utftfft &IAfi£lftJLAU4lMa OfVL 

4*jl Sct£a|t ' V) 


frlAd. c= W 
«=»t 

§5.. 

2^ß^ctut*v (T.a,* 

«t-J ^ ^ 3^a.i 

*)jua 1£ (<vnt) \\ &*A 

<i*A 3*£l ein 14 1 

J5) Qjucfc. iw. djim, Qu^^Ätaclatotu »Ja %£tvta*vtjL ds/i IS'. 

^^TTT 


o£& *?Wuo*W*. MAMMA. SoUiAv J6, 

M«W | 

gj" 

niAi c=3 %? 
eSl 

Sä (ÄZu*YTJ^»x) ^t^liinAX ^ 17. 


^ SM 

£J2 J tUUi &* | L ff.i,. lg. 

5XS4C»i 

mAXw ra(|j^ 

£R, üf* flmu f* hmfcir fvrtjiiWQ 1^. 
QjUä ffw W ? ® 

AMM O 

BtH 


mWw 

sifi 

Sy . CXat Sc&nnuA^b&OAuL 1. 


cnl 

j 

tlWp Jj Stfialx8<4A^ |u\ mfcjL TSiA 

jUM CiXubjtta ©va 3&tTL*ml 1 . 
i(atj ^-Wai ^ 

TM 


TW* 

S*% r il!U (»valg» jwn ScfwLUtA*. 

a£s5i^" d 4. 


m|c c 

O 

J),^X) aS/» Söoavi, ^jVhVL^ 

Äwtw r. 

T° 

0lXc C 

a 

A x A 

a£s SUuau^ujicJf 6. jfaL, 


m^c c 

_£b <~J 

CdLxfclßlÄij) OW4JlfiiA4jaAi- 7. rttlcWt Ösi, %$r IU8 

JUlM SjuXjcitil (ttotlMtel. 

Wn). 

J*gf. iwJtw.t. . 


a) Juimmt. oUtun. <*£* ituHtfc -SWliAivmiiT, jln 
1Äjuu«fluluiHg 8. 

QuA iivt *) : 

i) &«v o£* Wlt Jan. SjyJcovruvu. Anna Äobn. 10 
3öJk (mW Mi - 4 ÜmW) . 

Oiu&. iflo. of^ÄMal&A. 'L&nürtn^JU«^ H * 


OJk&UtuJt tlflm Juafamd. i*L dlAL nrtAjrL oLul 
AuiU^tfen. SÄiouU. fiajünjt II . Skt- . 


m-Ec c 

fnic c 


„1 t& 
J e in 


JUal .£**&«***. 

fa£* Jiunjl. Sft*46&) IS Na- 


1 J3 

JO III 


UUbvi. " 

tK&M&ft * NAMft: ■"' NXKJI 
Sä. f/wut GkIl&äE na; ) 

«lut CU^isjaT dftn, Se&wQov- 

■> 14 £ 


o J Mv* A'i « 

m « wt A Fm 


aut Suiefctt (iKmJtiftw. S£n£t *) 
mzAtrti. A\j- jtÜMr&hiH. IS 1 , 
mit 1 - tat” 


«W/tt 


je t-* hi 


wlfar 


i 


Ö!H 


JiAnt - 

muvt^ 


ff I ****** > 

' n * w * . V 


S&u^fcL^fci ti 17 fKgjj . 

S45 - 


fnlcÜ 

MWM, J r ' — 

D<^a 

AxtV^t lit. M.Ti. . H'R 

IKjl KSfJt *■ RkOTK : 

% tNKOT : 

* NK^tfe . 
da* fijta CU^t. 
teXJtaJftm. 1. 

Ami/Jo 

¥iTT< 

'nicd.&d. 


^ Itnwu. iime* SoUe* l. Sott-, 

OMCtfib. 

SbÜ^ _&Jtta^i: juüt 3*^ 
ugi.«-!. Jb J 

^7i 

^ **>v» 

(= =a . 

) ^ 


*=a 


I lXy*\ F tTlfiWy^lvBAV 
a) tGu^icIüuWM % 

Ooc^ o& >u#nct^a^bt <j€a*ijiilu/n,g Jjtl cLta. 

'Ubl^Vl^iUAI^ ; 

<p& ovlc^Ec ^i^tov^afcavy^l)^thcivEa^*v 4. 
/mit OÄjtJEct Jah- S 5twu_ S r 


■»Jf -Ittn-t jgj &R«&uu& tuiW 6. ^V=a ^ t) /mit (yj diu Sulu. u ö. 1. 3L r oor*. StijjL 3lL r J&ßotftetL 4 Sfc. 

auc^, uovi io. 


fnic-w 

Mwrt \ 

^ 2*^ 

Ki)4 ^HOtlKi^ NOMK. 

d*n Ksibeiitifm.. t t&t&ue&jut, rjx. 

a& II 


mX : 

A*M«A 4 Q 

-£*ffcgt Sjl 

dUt. 41£&4*it£ HüAftA 

JUnJ- j&iut SSttiiTL II,. 

Ujl- Üy V „ AWptov*. 

' — u e ^ -A 
^zäJSS ö o 

<nJkl 


JW«gtjCt.M.H..3).H. 

jTf^JfcnJUv O/rV -fiiuxUi «Umicfetv 15 

fgLMct, yijt 14). 


oiifl'K:’ 

miy 


yilt.n. 3&bb3amüL cUi JiziMthjU) 
4M.iWtt. ir. 

Alltüt W fWjt; . fftlwnj 


tbn_ % \ . 

tHjf. njÄ*^Ü iwJL rttlflc ^a , 


tflffCut VwA 1 ^ ^ SuÄ^taAitür 1 , KL. 


<£ft 8 vyvu>e«t , 

JbünL t&Akctvt. ( juc oIul K^pJtiJKeiuir 
iUflWj JWWHKuilt) 4 9w., 

j^bt&A*vU*T_ 't 


» 3 r^ 
JÜ^V Äuxluii (Ö£ *) eux4 cUwi 
J»wk Swj iL 5 . 

ijJwiuwit 

UfcfaftWL W^AnUtib) <S SotEr- 

(mit 3 Ȁ ^jtAiiMtbt. Scjvlct T 

AAgtAiat 

Äw. mic^. «U(i ^nu^icwMX. ^ 
xxmdLSo, «Lol Säüuit lo^auctt 
/mit ftjti /mit cL^yrxTllfiÄAilifL Jf 
/mit dübn. KnaJL£k/ia- It,). 

4o 4 «Elui. } cW> rnrubVL emtut oeütn. 

oha 4 . 

^A^iivL&Uvtim4UMa^ ivrut 
tDtnJtavir: 


VXj mJ<Vvi_ jGftxit Ointuin^ ll L 

üjAj 14 SÜU4 jufiAÄPH, fyynitjL aUä 

. r « _ Ufr frcJuwL i a?t»u\ . 

— L 2^. ^ ui-aL j mic^j x»m Siumm*. xnm: 


■^a/>vwfndjemL ,Ai*iiu£fctfe»L. 16 , 


*t\ /rt&n» Sut-äxb o&u*t*viÄin, IT, 


4 ^.fe¥ : 


O«. ^ 


CUxtBv i*n, r Ho*nA*v Atmfrri- »ffc- 


mim n 

A*«wS* „1 

3 ] 

JJ *H. ft 

„ '=^"ik 

' ■ Jl Mw <w .1 

H 4 

i (5 M«M 0 W 7 * 

! 1 ;s 4 vE 'wiiy ■ - - * * ji n 

^cUaV Sflnfvlt) U^tVj SxSiftTtwi^ 
__._ ix- 4 -. J. 

— 0 
M 

0 

Ül 

4 P 

4 * 


fnic/n- 

Sn- «i 4 Ol^yrnÄ. JtiMin. ScXh fxv*.- 

“ ■=^'LlAA- ui 

Amhm v\ avm* J 

fti-W 

KV 

ELT 

D,^) o£t» TLimvtL dl 4 CLLiniA V 


nrtW.ar 

~*7 

Tlcvmjt Jtövu 4 /mit 

Sb*A&<Jfy(väRm, SxJttb inm- 
QjwuLuat 4 - 


'nt-rlj-t 

AW*A f\f\£\ 

Mmrt 1 ' 

‘YIoatüL ,^1 1 fnA fjt itondisr^ 

^itUftr^ iflTL QArt^Uiat S - . 


fnlc^nÜc-t 

mmm ^ 

ZJtag. 

witfa^L CLx^a. <5 f ’^UUm- 
^iL m XX-t . 


ftvtm. 

'l'Wmt. KmjtL Hßixwrwili^SoittimL 

^1 — 4 «£tT 4 / 

fn%.i< 

MWH a 

^ #» 

SÄ&jSfr 

ÄuR 2 »i 1 8 . 

Wr* 


mS$.t 


fni<t 


SÖ& 

cIoA DOititafa. CUwa S, 

ttjfr fcTt . 

^c£a^t M"R- S fy. (mic&t S-Q 
KL . 'Vmt QjitifaZ^j 

h%A. A Skk:* Skt :^£N*Xr 
X . rtmii SjLvJltUr ; 

4^^Li>oJ^ tKvn- ■■ * ( AÖn, — IQ, Sfit M^R 

X} Soc^üL ^£*n^A > ( Si^JLintxtm, ^tfmct 6 - N^ *- 

JT . CUStiivt f ofcjnft. Sjtoutiurj : JLm. i 1 Jm 3 .miL-. AÄW»nrn.- 

XixJfr, SA-ktttiJjC^ ctfiA ÜJCö*tt«A . 


l'J ■ .XtiXNiA 1 % , 

I YIU 5 . OlaqfllwTL - /yuetit^ f 3 . 
V) Ln- cLüv^SjuAirnuiumiA ; 


X] Mt- JjüiTÄuJtx^irLun^ 

, -3 tfx. cUä. So*!«, 

Xf -« . CU^Li^j^nXut J4. 

c) Jun. dLaom Qixvtuifit i 

<rifct mt SflpSoEna, MÄÄiitjituraÄ 16 . 
\ü>pt Rkx N(M . 


X * 


» 


X Ml 


X I II 


{ £EbUUl£) t . 
u^f. eW» üon/itd«. , üW; . 

Q « 

■C3* \\ IU faisep, §*. 

von, Aavl ^WtavuÜAL^Ojvu dz* 

>WMM J-} 

^a&aE q-, q. L ü ugJE. mit . 

S § && i £32 

im»c fltin A<m i n .-ScMwt4 
Qwclt im, 4 vl Iftn&wdlu^ : 

Mimt Stimme jtftAcUlSwt 
S. 

n xHj (M.i«|,.[3nfc»t, uMittl] 

mut » ^ft&e&ru£&4w . ^ 

X. jbutA\bijtüf , 

o.^ jeAutltti (Staim*C) e . 

&) Au^uctibv äf^tvtn. ( ÜÖ*lt uji|tU>vL 1 . 

«li of^vtn/ B . Qüi£Ech£i<uu oua£- 

Air fW* JU.'Htt aIhÄwim.JÜ.Ui.'J), 
*•**“*- •** nmwJifiiKtkcfcui 3äc&Äu«il>uu& : 
«inSutWU,^ Cluf^Un. J». 
qjn, K>. aufuB'UK&ftn. Aauv o\i. ihMn 

tUlSt^jjtic ii. 

aa<A. Wwi. Ou^c. Hminn. ÜJjdjrutin IK,. 

3T, JL*dAQAibi£ttr ( Sn. . 

äf) lW>m *TUt diu. omA cLbatl J^jlrxhta.- 

ZwtdL ly ^ 

Ä) affivwvL, (foo-w djtn. VjtMe Txüvtl- 

J4. ^ 

«AM ö (0 

a x5 : 

SkmÄ. ».«.. (wi IUüÜl) I5\ 

s * 

sT& , Sit 9,1 

iÄtim. (di*x Sind 16 . daiQfJW 

JU»Ll<l). ' ^ * 

gjL.OluA.: (Ut SCucUn. ’ 

'fBduAxM. I| . cUm. n "j*|.f , l! 

<UMJIMU»*V '19. * 


s * t s 


x , a \ 

749 ^ 


;kv- 4 im 

rtl-gS- rVLgnn.g/r«. 

*3? 'S!* 

«--<L . ^ 

AAft&fc &a£iL^t Amiit A^R. 

s t S s s 

ui AMiMmMW 


Q*t <yLa&&£ 3lü«4ia. *mit Jbung&ri 
96mjmueiwm 1. 

AmM ) r * r ' 1 ^ >7* » 

ö>, öJbä 


3V*A a£s Ot^ÄJiJuAiL !L , cuiü^u ni*i 

3^(, yWW 7J 

^ , Q 


CLijucJv Oovl Soütvn. 4 . SaKtn^v ujaJLClcEl x 

HUa S 

S 

* mmm 71 

m 3= O 

Ml . o& UkiAuim 1 & . 


3 '“*'11 S 

^3 3 ffi 

3m . mÄrnAjZ ÜftiiW 7 

*~r 1 «— * J 


">3=- TTS^ 

jm. *V(laMadL 8. 


$j, IMV 

JU8 a& iMnftiirtnxtb. 9 Ucmmirtti 
^ii. mgg H CLut uä^fiL . 


7$> öM= 

M^.,. (^MVW^J in, : 

TMi-OH 

s l^l^En *’*%*- ^- 

^tnot^iffi. Jial SWaIiai 

Aow*ift»vcUn. £u>ujttv) - M . 

U<4 /Tl|.9^,V 

Tk»! 

*#%> TS^M 

Aitltt iitt m.g^ 


AWNV7 Afi* 

s<U 

7la<mi. JLlmJtjiL K£a^4uu. l(L 


m 3 C 

f u«raim^i£i ß ^fait 
<Uft aEtuuni. <n^ n ^PildEAIA1A^A^. >, . 


0 MmM I 

'"9* 

Jxt M.H. 

aßGtmfota, üon ff a. 14. 


Tr"'^“ 

JU&gt 3>JB 

Atct, }«,■►*• er.ix. 

(muljt) l5r ffigrn^ 

- nrxt 

SSO 


rtMW^ Ö 

s 23 3l 

AiJlfut -CUm. Wjg . 


MW« »r 

2J ^ 

- - - AHtQS 

aülEui /&tL^. 

OT.3n.3jv 

MUiM ft 

ü2> 

jjL. TTTüAjm. <^.u. i. 

n 9* 


utwü>dt jtuUAl (* 4H>tn 
iou^^J 1. 5 a. 
u^jE flUiA ^oCg- . 

«9*3* 


AjutXlS, 


azs 


“■) i*ovl ie&ttumfcn. 5 } Sclidtir- 

Aömiiui. 4 - u ü 

Quell /mit /m. ; jfiIutMn>6i mvi. 

Kiwvul, f. 

Qudi. -ulE/maAli&cfüui. Jubeln 7 u iwlt 0 «=<^ ' 

juieli T u.ä,. B ^Uwn.tX&cntaufeimuott'* I . 

Z) MnsXM^tU. Sb, Wvn CUadAjuiJoui^ g 

J| -—fr X. AcfmAÜ*t a.o.. Dom £t£W *3 junoL SS SS 

jxwi du, Amv»i - S<wt^ fö 

^ * t*» 

IT &£d&cti, XWKvn. kfeinniAt dt* SiAijuj*n& if. J 

5 & 

1 Ü. ikcurtAilii/- i du. SÜimjvrUL 

£aAA*«/* H fJ ~R r 


S3%> • & «%t Aei± 


aJ;%t rj. 

ÄfiA /Vw2t djtn^L CjJJtp : 

H «J*n <WAA£. oi- U^eE’' (dm. 

daA^tkÄ^Ü.) <14 

X. XtorumiAV-t/rrt. Tm. jTtJ M ojiSiO'uq 
3«,* «., oiw?. . ÄAftlu Ou£ 
süUmff > ^ 

X- 'Wut Suffut ^XiA S^EduAU 

cUä ^ÄnvpIttAl ^Ql0*i4*rt£/rL 

o&&4>tuiu/*n. /nLE^mtf u b ur 
SiAÄtt ion Xoßcjjt mdiov 
cUfll JUfl^fiSW^L, 31i£dum^jfc(yi . 

HL jLOtdfcvm, ; 

(Äd^dil KR . MäJ.’} 


S “* rt TT 

,*u*vi -v-*-a ^ ^ 


oT\ 0,*w Q0V\Zn/i''u*J I.HMV Sö&Ut*!* 

^ i*t Jan- 3ft£t - ■ * ” I- 

JZrJ oio ^jmiiiMh 3^-_22yfct_'tSfi£ ■ 

JU AÜwvmt 7.S . j Am. ^£clvn^t*t^TV ^ 

, w™ . Ac&Joelitun. 1. Sjl. 

mt A ^ aljuAii*! * ™ 

«13 ~£V> 

oDJn AchMJuKju. 3lott*i) 4 -c* D Jrü 

-«•« 25 fe- tax-J^i? rs^iMSÄT 


jW* W ^ 

ö"jj 


A \\ 4MWA 


UjtE 

y°OMAM> AÄi*V j JUW SudjUUVIA- 
rtW» WM U.Q. . 6 . 

Sh.. Qxt %uuc%C. *F. 
atrjiicSi&g ’V 

SftuKkb&jm.^Autie.J&ci. /n>t . 

3liliÜKU4ilt * 

dut . lutfctmn. 


"“*4 1 /IOuA 

\\ S ß W Dl CTD 


Kofi, er- j Sr- , £T6_- . 

Swwubw *. 


iW W 

Aiotg , onaix . >ntj ^ 

0 , i ****** 

-|vm. mt-t 


■M 


q AnWtM m WMg «1 i fr- (WuVVVl ^ 

^ ö ä, Ä 3 a; ft Ui 

^ S ( 4 i,^u® 7 ^ 7 y ; 

diirt? WAW. 9 C Sätftj 

10 ^ 

H<iA Cüolt ^Lftt XAUH^X^Vxt 

W M.]R, rtrtuiL oukX ju^iyjjcui. ottj jw™L 

!KEiuml£ f difl. iwwTflfit jumjtri yUm^AXiaAV- 

jLwf>dtf»w Xödnv ^axiMxutxov AÄatjöL j cUa. /man, 

in “"*' . 


CX. Jl/tl , I . 

X. /ntj uVUT, clE* Sui^JtScfc cU* 1 d*/L cLjH ^Ö-Vnrt, 

^ et ShhgfYi, Aid /* l JctXyLrL; 

<l) JÜAV QiiVlfU4t¥f t Ü5. ; 

doA $£u>U7LWlr cUa irw t ****** fL -n ^ 

Aiuni/vn «£cibe. iht 1 <^*V 4 ^ utOAJua i 

A) Jttw CLsUwitÄitj wrw i ■£. S. ; 

ÜASoUfcLcii*. «3QC3 ***vl7l > Afl 

cM aüvJ. n i Ä jßiHjB 

c} JÜnx 3n£uvuluj" nwi. Ajl t xüfl. jl jha\ jCtfhA^-fuuifccifi.! 3, ’. 

JlÜVL 'tttonwi, ttflTU "rtj *'*'*' O CUj | ^ 

AxftmA i*fc 4 , fiPl 

jün'^Wictu jrn 

AwamJtiit 5, ir I aw TJo'Sr*' 

JT. flltj tt.i,ctf, ^u«, £uW(tduivvg itwi StsXoJtui^a^Mi . } An, cL&vttov ftdu 
müfcl iAt } : 

AfetWl UJtteÄ fku£ dfitl ftUfl, Üdl D Mm * 1 Q a <> y 

^finwnat y&iAfcji: iit 6 O ä \V P™? H] -, n ff T 

lit Ja* SatilyAt Alvl Sumcmtftn } ha ^^biRifin. : 

a) qEt JUä. -fotej tElnftinztuM^Ä«, ; 

A * VWA 1 vA A****} _ MM«, |* W M 

3 ^ * 

AWAA w * < w 1 Avw-U \ rt 

^ „ ^ Ä 2 ^ Ä )1 ! ,0 - 

■•«*%** A* H h.v* A444VS q L MMM fl 

ir *~~, t%. 13 . 

ä i i i -g w 7 TT ä v\ I iii 

J£) N**- - Ji* ^4^, lEbAi^cturt^JKiTL' 


Qjjttft. nmet OltyAon ; 

rtn , 

-*ju. ao 


, , , '<• Ei. '4. 

Äilil üv.,,i ö \\ I 


[ ^ *s 

AO*V* A Cv 

ö ,eS 14 

^ 11a „ 

^ A 1 111 

1« 

1 1 1 


>21. 

r a w 

J 22, u,4 r «r, 


!ä. AotUofriJi^ ^tWudt. 

CLiUet. iw, <Un. uwttw. g*4owJ*Rt. oü|ji- 
rwl t uwl iyitj.gr Jfcu»wiLt>tA : 


X. Jvn. lEutiivuluH^ /mit: *Z7 i 


noitj m &■ jiultx- uteteJiM. t. 

,***** 

C7 

oatt mt.t offiu oKi* 1. 

« MVWI H 

h a, 

^ } ^ ■A 

mtj rnt ’>uiä. N^. U^jt. 

et) ÄßJjt/L dlftit. • * * - ■ 2 

A) «Sk* <m *> — 4. 
c 1 ) jUmaU OKTm. / 5- 

07 u _>_ 

V» 

„S„1- # attl uttitJLl S. 

_ c »vwylL Ni-). 

3n.oJ^fin. 3ÄZ6<n, irrit/lo^ /np^ni^iA^ WÜ 

jUmten. (X, 

irr^ 

ÜL. int. Qu/giiuclayu um«.; 


^ii »ft CimA / moftv a>uftt^U , 

a^n^iat 7.' 

ööÜ3 1 

m.tj Ayi^.-t ju.«.- Asint fg«.") SenMAs 

MAMA Q iWOHV» „ 

S . i— - ui 

Ot W A D 

nnt-t ’m i («Ä.) iS«. O-i} ~^vXaSi. 9. 

nw -- 

^i5 mtj nyy A*t^ auhsil owa. icA io . 


jjn.a rtitj It tJ mh. JU. ukt N.N. Ät 11, 

»"■«m 

m.svvut -Eafig . liiWuwt afc UmAcSuiiitunwIl 
du. OnnllmatjaStK , Ho. (AtttwO ’j^ß.t 


mij <• dn. JUeS^tk. 13. 

07 Tt^™^ m 

Ä 5^rv w in 

mfcj C A}L Ja* AaeSifctiL Wal 14. 

pfc Jb £i w i m o © 

ii ftttj 4 JvHji-t (W> iHi^bt ^öAn. iS. 

, ooÖ (Vruicltiwl- ’ ^u. jniläum. 11 

Jha w ii 1 i i 


n 


„(M.J mt-t 


ö A 


des «ms ist 
MMwfiiHScK ^ituuitU. OA Hl ! 


Q- QjiShnJial^ jas S iftMügtw niwin^. o I 1 1 \\ *11^^ 

I atbui t iIm <imS ist dos aMSwistini I . 
ftss Mw Set>»^f(n. j düuL ■maelt 1, (Seliaff tA} 
ukxS ist . 

„ Am. cUsSgn. USOS ist 

J&SS. ah Atuaini <Us CWiun. 4 

iE, Silit dsm ^hSdl^ Slfc't ; 

«+■+■ —11+ otfcs «ms u««Juhrut*As. ist 5 . 

— — Sjtfc.ouusll, IMw, Scfiöfilwv. cUa. A A A . A. w 

„a£tus UMSiSt H .MA£&atfW 
J*t 6. 

3>.tl ousIljsiJsiIIm&uiJusui 2. ** 
mtt 4t AL^t oiM J i i i 

iimSinMl IKHS t Qltu 1. 


% Kl 


JE. Soaatfct t odia. inss. 5sa&.9 qu. VW-t t dal 
(Uos 'HScJAiefc*. SWim. des. Jf ttJbvn. 
Hi4ü4isi^ t 

«iS w^SS das MASUtlud-dsSOMS 
__VL VU4vt nuicfet ist " als jui Ousd*ue(<r 


\ JUML < 

-fäs. „ Oifts* lo . 


AA «a 


IV. 'VU&*«. 


**"- aaaakt ) ^i(H.>a)M J ltaHs.Sdiys>.( 

ffnnrTutw, ukm üt u*ul Atwafffetv uxkh /|C* 

-W^tinL* II , umL ÜniCififv . 

! nrueict fl MnwtfWtn, frrut <ti*n Gu*- ***** „ 

dbuActc; öi 

«Li U>oi ibi. II, 

& ajw Saiyn . 

I’ ffA’t ofunA. £iafi#4ili0*Lr Jwhvl? djtwv*"'' 

Sttut auelt ^un, ^imLiluma Jt mm SaLü 
i>wcit xj, „ OH^Wn. 11 14» | nrtäa #5" 

■JaLS . “. . 1 


hi 


1L (mit SiäfiosilLsssin. jxm. oitt ( isvsfctsimde**.: 
(mj mt-'t als o&, AituytiL 16. 

(m. c nst-t UHit 17 

(VL ovt-t diwvn. II. 


A A 


JS Tytt ■&**- JUS. %in£utw>ig d«*Ub<.%idi -*’ 1 ™ 
(<nm. uns (widit Jftimntglqji) *4. A A 


MS 


Ovt - iwtar 


QueJiim. nmä^, finStf*«. inn. 
Siswt Aon. -■ Jfuur&n. 0,0t. I . Aus. Alt t 

cU^wx, auit 1. 

iVtSssy 

1 AA (XucliAiUK^'mit 

*t«a) a 

^ Mmm 

1 a a ^L— 


Jjl rtst-t 

(Lm 4. tl**i£ 5\ 

Ummn 6, 

£3? Mw> 

<=> A A 

Avtj.ar 

SMM TS 1 

a ä; 

ic Ji* jbi/iuL " 

I. AitlUi^ uÜiLttt, 

CtÜtAEm. 7 AlAact u^Ü. cUt 
WssrtSeluSw. 1 

‘TV-,3Wi £ ^ti. Li Jin. ^itiXüidLwg ; mtj-ur Isis. 

„ Jit wSLAjl cLitiinJ, 
ati Subj. |ur. cܣ. 

e ^Ļt jjjs 

Tliitt.Tft 

"‘"“1k] fl (33 u ^ 

A u fU 1 ■ U«ÄJiiAyij^±; OuuJl J^Si^iauZeuL; 
h ai*n, = tMfuJbt 

itt Jo, Jat^KTt.. Säs 

A w iiu 1 1 

rtvti - m\- 

tU-t 

r:M 

k ^*R. «fo U4j*l 3lfct. JtCcilifcfL, 

1 J^ftn SUaATtLv fL 


nitj 

Ä w 

§jl ofc IRa^. $ul Ja* l^o&adUE 1^ 


«*i 5 


D.n. a^i^mW 

B OWJ*.fh* 'V 11. 


mi c 

sssü 

X, &£iiü*t!*ttijwtq 3\nau,c^L * 
AÜJrtufctif- ' 
TT J U)vi£irtytiJLt (Ja X&r£maiviv: 
Jbimiuctd^w 14. j)Jg. 


(ntou 

a € t 

\ A^IS. 

Kofit ^NTooy ftatttey *' NTfcy t 

t fl*“ 1 frr 1 

Oll£(K 1 h | ASssn ■ 

J»Ae 1 , Afi> 

Avtw 

a> 

Jtum£ Jü 31 iÜLumJ|A 

} niAlilC J&ti JxtUATt CUvlt . 

AMMf 

A^'l 

(»wttsrtj 

^ a. 

A^f ’S ö 

HomiS dis ^ossotisiAeltiSjwsnnAnSc^ '“?* A 

Aiefcis. SistaJtt 16, IOsiiy^» L * J w 


»* 


^ P mtlir- 

■mtX 

356 

mt£- 

/MMft | i . 

jA.WH. WttMivmn^iW^A. \, 

nttfc- 

«MnA | . 

JM)^filBJ^(l>OVL4aiL 
ijwnvtnt) 1. 


(M*W 

ßuynAtruK. S ^iM. A^uJ!, 

iWtoAjC .ffü^ n i5\ -. 

An, $ . Jg. JM*iimn*£fc ; JA (imu.- 
*ÜAfi*k) 4 , j&n*v £♦ >WA "U ^ ^ 

* ■ _ ö P y-i Ö . - ,A- v, » *. 0 1 ) “ ' 

XofX. NTO<l '* Ne^Kj t NTX«| , 

ouc^ A*jL mtj - „ umScZwi, " 


<UMM 

ö AMW 

* M ». 

'Wkjt AJÜfc &5' 

ct&K SonW f eU«i CklotA. ik- 
5 ■ omjJl AWm c f\JL 
<Uil cW JCoawL j&amtat 1 . 

OalcJ*. J&iUCüjL ytJtuuiaü 3 . 

mtf 


H5-, 

(dtm, Stfohhaffi»«.) ZtnJtumAtfn, *) . 

( SfoubT} ftiiA&fUMnnntov IG. 

(nt'w.t 


JkJgfcfru. 

tt&*ftuilt££ du %*i4cW. 

SWiifc juukJL AoucIl. 

II , 

mt<nt 


Htol %ut >1. 

sy<wtt. 

mt'nt 

■W«M /hVHM 

Ä Ä m 

SA. Sc^uiuju n . 
o^t. ftvtt. 

mtA 

TP 

SWmitov Jix a * mm« **!»*, *~«p^ ^ p^ 

A r jfc «.. «*ÜA O fj » 

K^t. ätoc*R©oc ; ?5rxc, -*- t 


Mm n jMi'M 

4* »Ml 

^**"[1 Mw 

All. 1? " Ä I 

Cluctt. aSji fhrwMMu, SuiniicJ- „ , .. 

^WÄrl6^ 8k n 

&*. aucli. dlua£UcPt- : Ai*.(<»TL a 1 1 I , Jk1<x • 1 II 

11. 

^-nnn 

aI H| j 


*3T « 

^7n mmm . 

-4*^*1 Atiläsi *Z~*?r U 

itumfc Jb«Afuut«a**t. H (nwitjtiMAn. O «~. ft 

SWlMafcmt-. m 1*9 

^ a (fr ^T* * „£. 

(mtÜt iWj.: onvAtur,^ 10. C3 A j a t-Ä 


n&x -(ritju 


351 


mt* 

AWkV> % | 

ö e^. 

QSvMAnia^EJt^ <r,<x. 1. ifv 

fntJSc 


StAYLo+tufri din. S, ^wiA- A ün^ul, n ^ ^ 

#Vvi A jLyi JJu u- iTnAbC - '•' r ' 

dLu- ^ * *iuV AAKO^t ^ 

* * _ rüa Dü uy| (£ * 

t&f* A NTOK: fJÖOK^ßTAK, ?) ( Ugl «iüIl M.tj .. ttdb&Jtt- . 

mit 

*““* O 

T 

ii*. 3fiujidU<i K2UMU 4. 

Sfcife- 

l>^f. ftlt/rvt . 

mit 

C ( n 

AO 

^ut»LA)bd£BA^ <ri fmtii 
auf S^dudfft^ 5, äk 

mtt 

/MM Jj 

Ci £&fl|| 

CLua££uaA, SiuiicfikiE 6 W. Sn. 

mit 

A*AM 

t=> 

Sumimtn. cUn 

^TÄ.sa- 

A £ 

Kopl, NTO: NOO- MTA. 

(yxtt'W 

i*aa*%* m 

Ä TTT 

A«VA«ü£tH ö TTT, Jß^TTTi. 

Sawmim. An 1. jjnAnA - ^ tCuA. . 

iP»L *. 

>, _ J «. _ 

XöpL MTOJTN : 'N«WT€i4: NTATN . 

rttt 


&t&u( ^JL. 

jbndM.^oÜ*A- ft <> "* w * i_ X 

ikgwtivvu^ ^ i Jft*S=> \ 

<nt 

Mvm 

Sl*Ul}t Sji. 

Jitur, COOTMjtt dlaA ^^TlortcioUJ^L 
^ÄffVUXCÄi ÜHltcL io. 

mtn-t 

MM - Q T 

Mm >> 

.k&gtSysL 

ScSvwujii^ t.i. J| , 


w, >p 

dflx. Sft^imAtwid. 1 

Mtl diwv dicTfiffl^ fl 

*1 cbm. cCaut- " 
u>*Fit mfx ÄxdL . f Sloir «bArmii 

UMUM£in£t iit) 11 r <ntA *'] 


Aott Sy., 

k»f±. Mayrt : * ^ Noyj- , 

M A . *. Jr. 

+W A|T*pi £M*Kp, 

d^Soit J JfcüH, Slöit AKm. 

Amin, ouA iwm 

K^ni^J . 


Q-, Si^yJflji , 

I, o&stiL oKniJEuijUi^ u i, ka fciji^ 

gC) i Sott 1 jun Sott- cUh. Sott 

fiHjJEfojcft o4vrtt jdt&wnSpGju. 

«uxf JUAWt JfrcfttUitArttfcvt Sott") I * 

Oft o£b O^itü ^W*i iW^wn^ ; <4 £*v Soll 

vfuiĻw f jktivxjudtm. f j&l %ofiUiAn. 
twotn u.^ ur. 

Oft aß Swtiif ; 

SoW t Uölta.4A A t ar. . Sjüla£t ^ OuUnJwv ♦ 
Sft'rftMftt AJL.«u . SjvJtABtK U ik UI JUfn&h 
Srftu . J 

1 flLe&til i*i dxn» Scjgüft qiwn akwaax- 

3W. oAifft, oJU t bihpt^ Jjti ÜJ5»übuuvt Xuit 

mU t Stoff ajl* Z t i&t 

JLN>WC U^AgoÜJtü&ll^ SÖttAL 

c) wnu K&nio ( 3. j 

„ ^no&ft. Güm*rtL f olLt oUrt Sott 1 

4. 

CUbcft im. K&W^AtiJhifalixnifla. OK£ ; 
diJL Sotl jötftx. 3&>U'&c{t£n, 

^ iOovl tüijL&ftvv 6 NTR. 

][, flmifc aibu&utuMMi, Od^iEtlur. 

**l ju/*\A flat* mfji. AiAwl wrdjbn. .fttUmoUx* 

3^J2rfÄHl>rtdÄA<, Ä0Ukt; 

rtat ä <ir c w«n Sottown, 7 ju/wl iwuulnigzit * 
— ± — akwv k3ni^ fl. 

mit-jt. or JL mim, ixm Soltftnn *5 . 

(WM^, ixm SottanA^ tOjumdiLH»vi^K^m^ )1 

ftjfi AftAj wn SolW. <1 

Oft 4*1 dUltlDblAU\^U*Mft : «litt** 

AtwdEtctüt Deutet aU tWttdit 14). 


13,1 *i*,i 

StuAnl 1 

Tn.a.i,'.“- 

'THi 

Zött-. (m.a. 'J : 

***** > A« a***m i Öl 

J-fu*t«™L(Sji) : 

-&>.£> XX u 
ja j * “ ' 


Ifetl.l^ll^ 

§S*®1J 

ItflS.ITfS- 1 - 


l*i 

i3r 
i3“ n 

i^n- 1 

i^jw-* 


J * düui Sott . »« . ■ JUfwdJkcJv T U J-l\\ -*i<* 

OUcIv V«m.£ett T rtJ C\\\' Q ' 

fA%L aUaArw 5i-nHAV0*i o.o.Mdi.S'l. lIHTJK *— 1 in 


Huri. (Vrut Sufpür düu> Waivi- 

a=u*,v fj'm. 

mt)L ruw.i j AÜtlit Aw. iw<ir.t j . Stfl i l lit f A, 11 . 


“HSr^ 

low 


Iff TTtll Suffü od^£)A^IUlLl>ji^^ 

Atti*v ia.a., Sott*, ^uimAjiAt 

mauL n jt&ÄMMm 4 J a&Äii aiu&itttti 

SkAnfud 5 ( AiMftMi O^t 6 ii.a, 

Oi) p^OUhoiurj <lv» 

+ A Stftt (juw<t Sottjuww Tif 

*^^4 <rru*^kcWv ouUrt. OntiA . auiiu I 

U^WtkÄHlJ i). 

t3i^“ JPWI^Iä- 4 

J&) fWlil SötltirttAiVnlJVl, ( 1 


Oatjt j müum Sott Q/m«#v ^ r 

uy-Mlw t ■wbLtm.fcHn i miuu.t 4^-| 1 

jUn. Sott fO. 

IV. iTUt I^uwAtuAur oeUbL CUli!ct£ . 

G3 n 

»nta j|m. «Uiim. S*Ü. j 

x>ovkH SottibWi. ^ onnt, Jju.- 

^SAaumo cLfij^ OTAAnArt*) . <wjJt^ 
aJ&i Ojwotate, II. 

£) vovn. KZhiio 1%,. 

* e) w>m 3*lt¥? 1^ , 

alvnhcXi, aucR. fruit fw IS ,;frfj ö . 


IW 


» . (LuüAjm. [ftvdimvrntl. vdtn. cvi- 

XI miroil] Sott 17,^^00,11 
^urrvuu^t txrn. JÜM&m, Sott . 

tuucXx ah OunritA 4 I?. ’ 

tliuA. «am KSwXg 10. 

. ^ . i llfixiiMiattt iKrm 1/fan. 

II- 

V mit|*.S**v»l«r ; .SrftcU* “ 

'ULcJj. #uW^üj t intAMumJsne. : 


3fM3 


»1 


m.U mtw «r « Sott. ^ComdisW) SÖÜm,“ 

~ - < aXJi «nti^Mwu/tnt 1 * P. lg 

1$T: ^ 

Sfc= 2 ± 5SÄÄ 

1 ® o.i 
lat 

& XWf . 


X, ‘tugAwJÄLcIi. tfon, Söttw+iaanSrti. : di*.jUide*L 
Sott«. = 96 vU 16 iwict SsJttl. t, 

O“*«. i»n Ma imX Üfmt 'i u ti 

övn. 'VWtuw. t«>Tt &dfu. 4 . 

n , ■&* 

3 L. W d*«. £ta&HiAitoJftiu*uu (R *'n, : 


trtjytTott S 

m 

‘J'toi 6 

ns.rsi 

^toi ff’urnj^tt; 7 

flfl 

'ü’toV öuTiAi^ot 8 

m 

■ÖtOt IflAoXVTOjt; 9 

33- 

T&tOt ^tAo^flJTOJti; io 

111= 


t Stu^. 


Ji* SötU«. 

Q?t oSU Sfenotur JU. si/ntum, SiuWo*dwr 

1 dviig d»n.S. j aftjin. <t«. S. ju..i w, 

<*) «üi. SJttm imtul Söttinvntin. tl 


SÄUtÄ, u*uL 'nUiwufitM. IS,. 

Xr) in. dlM.AumiaM*i. CUi&OÜuteltt«, : UW) 


c) WK olln lUUnJllHq : 

„ <&*• SjHW diA J&WivUHm. 

,, oWt SÄttw, »>*«.•.■ - 

OueS. **»i* felg. jantiÜKfccfutftt. Juha *j ä aXJk S, 


odiUt 


mifii“ 
TnsM- 1 
■moa:.w »• 

mir -,Tn^ 


sgi 


'nt * c 5 


Aflit 

Jlia £i«>&ul . 

J . ä£& &*£. 1 KM, SöUlAtL, jjiflA. gjtlJrtlUiiiotj*. 
Sn^tautA) . 

^JSjtt^ Q cll. 4 m jfc V W (Uli 

( mLc&t 

^An^^Sott 5 ljL i uiyuL 

QAÄ’vtfe . So' JiAju frjn Mt flrjiAcbuLc.?i 3 tfn. 
<*MAi * 

* X&juuuJvLüj .Äti*n. epi. S. . 

H AtfF<.g jftlLÖm ^It. S ", 

QmA ttHt Jtun. SoitfcVruwn*. o£b Wtur 
jfttt JuUvtnv ^nfc^lArtitur | j S.: 

^SuA^tcu. cUa gii. S0U16* 3 

<lli JäS H^nia^ . 

A .*R . Üut. otu UMift io^rtt f 

KSwin^ . AHajttJL ijttbm.. 

g töw 6 , 

JÜVW iTTuil : 


~*U 


KM 


<UwA 
rntit-OJn. ^ 
'nt.K-fnpi. "j J 


Mn. StjtmblimiLjin. StUgnutn. 
«itifcijfct , uwlw djun Üwta&tt,- 
goW * 8 v 

flWt £u£btui Xhj. JlH ^talLdX 1 - 
»vuAjjjWAivnoWtiT, 9 , £Ol. j fjT? 


J Ä*Ä^tA»it A*. 

(A«-«jiiti Sott. 

I. &£*, JklULKwt «U* KowtgA . 

o\ 3 Älltt UO% Qm«ÜtR4n. KS 


rwriMW - 

0) aEn 2 tfcti a*uUwi. wl^ *1 + ^ 

duLicit MA^jvvüjUAi^CLPL xwa cJaÄtl k 2 KxiaA- iQw , I A - 

moAnlAt. * ' 

Oüeit dxvn- moejiAji- 

Afa JtJÜ: ; N.K. M jA £o(t io, 

ftilfcti. 11 flm irN?awjn^.g j| ; *j ^ J 'll 

1) wü JtifTilUb^t^ui^ Kchua" otWuetit : 

üwü^ 1 t . Iw Qjji&täcW oxt 

* 0*1 lo^ 

c) £*&*«*. uwn, tbtMt, 14 KÄ*u£ pA% _ 


d-) rum- Sy o£b t SSkJL <1*ji I 

(tdaXL ölt* JtjJLdxgan, “f * J J . 

H a£> SWuKNit wn Sotiww- Z . 

J&4f> düA 3 1 


j(|(| 

«w 1TÜ 


<bn 

AikZoL %&, dta* . 

«J^t. *■ NTOJpt : £N9«üpl . 

dil SÖUim. . 


q ftvi q ^ JtfW q 

1^\ 

*D41 o £W , 

WtK J 1 *‘4« 

via, 

aet •&** j«£. 

^“IäVTL 


CI l i>m Söwatf^gJt . U i 

ott 

X OOHJUm«v SMu j^nlt otUiWiaKiHi CUl- 

■ißMür : Mjmu.S.Aiö.. 4 * rtTiit JUmw.- t.il- im 4) ft IVI r\4) 

JSSÜ-ä"- dOaS. 5 ; ' «.« W). (h-.lif, 

OweÄi. mut QnlCtcit 1» (Mit NH ') 6 ( fa*. 
oucfv Ah «Um, ^ftaU»y ‘^WuMlUtiaiiu&b 

1 ÜS“fe1f5«“ 

yufceJLTEVTVJ«. 

I uw. ibu )äw«*v . 

«Cjim. .Et^^KJhcWutfafcStaw* 

Atleit Ju. ntfa in-fa} 1. [ 6 

X) Mn dan. juw^SttEukttw V&ntqvn. enW 


fiuwjAMin.“ 4 . Sa 

in Jw Sk^n. iWijnwiiJEwUuiutw 
^ -^t* (fiAoiaru^ io, 


Atii tjt-AiJtAyo^ ii, 

3V i*W_ ÜMaj . 

Untln. OmJuwm II IW dam. £tülw 
HjuKw I) 

(t.iivvt Stwmt. 

da. SÄttCMMjtm. . 

Oft Jim Qu&dnAcfciin. ukt.* tftnium, u ö. . 
dan. ILcMltinmam , dn* So€d- dam. 

Sättinuuin. u. o. w. 

Oft imdan. l&a&wduitu : du. waßticluM. 
&ÖUMuna*L 14 CnJU SanavubJticJf Jju.„ dä 
WUtmlicfam. S&U**., i>jl A«i 


1SAI>= 

Ist Di 

irm^n® 


1: 


I, lKh\ &L^04U4V - 

4 } txmt Sott j äm, aUrw Qu^iuictc \ r - 


1^ *5^1 V 1 

JWSWk Aiufc fux. * * 1 

m T Ä - 

: ^tt£AcZ- T I | wf U QL 
Aai£iq u.a.. * 

ft qfy ofcaWimM, . 

. r ts ubh 

X« iKm. , J 

n) uwn 5ott, im dam. Qu^damstcl t *j «=»^ (*«., 

X) Mm KSwig 5. : 

Ouetu ün OMtdMulan. tuii ; aöttlüJut 
Ww4 (iMwlAttM ob Sdm. JUwui T B ■ fl ^ "4 ■ 

Sooliit) a. ^ 1Jä I 1 * jf |= “*■ 

JL. t>oyn. u%uL K^afruuibuZtivt : qj54££lcS^oil 

SUt. im dam. Q i a diwoit daa fAOZ. Sa*n&" A>w * q Q J . 

(Mm KSvtin mUjl S^Ö. aii , KZ» l d, Jlivuw XZX. 1*^* U '*' 

SotUb) 1* 

JH. uw fuüSigtm SÜwwv 8 j JEm* Säftu. 4 ( 

SwwtwJStaf«*. W StiM, II U liAn . __ 

Wf&ß... Sn) li 

IV. «tut. Xin&fSj&Äuni. attin- CUt . 
a) uw Aiilüj aw Sftuiji« jund. 

^dumMt 13. Sv 

A) Aidtyn SI AUw. 14 J .'lWn|tÄtÄwitiW. ISa.a. 

R»a. &t dtow CLu\daucfe ; 1 A 1 ^ ü , ,» 

0 16. (Nä . ■ oft §rt!) ü I [«=» 

c) iuüitaBJt SjU. ui. II. 

•t) tum. ttiuimubR. 18 , hjeidirtjvi 18 ( 

OtaAnwoft. Io u.a.w. 


V. uw QJWaaiobwo. . 

o) ÄaiEüoM. TTlon5JUn.*2J 

Ä) Avi Jim oiW ÜÜUt : „ 

tCftiito. aCCr/l ^iUlZÄciiAvi CUnlk/L , 


!T“?TT“ a 


2äji jvwä mut u^uU^ 
<««J- . Üff«, Asitin. Iw CW>> 

cU&mUw ukk, : 
a$b TlamA fivn« ;&a&4*uA£&jz«v ^ CÜD 

I Aufruf £Äjntoi HAjuiZfe. UCO 

ji/n, aiujj« i . $rx . 


<ntjy fytinur * 

' d _ * umA. Mm. qwtow. 4. 


_ _ ^ i of, oli oLniiiwL TLjjm«. 

%_ .<* cfc^AMt 5. 


X. imlKa^^iiür ; Aniiijj ^AttßjuJS. 

A&Ö>t, . SllÄt ^JL 4^_ r 

<ä aS/i SuiA^iWixiwpL cUn* Sattol 6 xurut 
1. 

jt) A^vnt /LtFjatfySxtfcn. 9 » q/uw, mutiert,; 
SÄl£tAt&i. a^- A äutv U.o, . ^ 

CUiyJJi. ^AMvdL) cLto &a 9 J 


c) AKm Jh»IxlAMfl\ SUftuferv \\ . 
et) AMU ! &V 

XUl£t 14 


5ftvnfu£ 11^ Qjugi 13. 
&) ’ÄiXiAtLLWt 16 . &ÜJtr . 5£öwUa I *7 » 
SinfliA y% u.a, f| AfcUfc^ onArWt* ■ 
^Xwn Sawiu. iHM. i(amm, ÄlJifiwi) 

V '^ Ä«bgt*«iit £ü. 

d«. SiUtieU , Jm. 3&W 

(i»w.SölWn, M ( Ä4*. <uu&. 
I»m SoviMAnAotL 2ö) . 

Qiult a£/i ftuuMu JitJÜnlM. 
< äotizbnrwrn&m II ( &*A. im. du. 
lEtnfruuluna : „ 1iJj> , dil 
SWtEidit'^tt 

CUitÄ. jiu dlML AAvihnt 

^ S&, J^^uSW^JW. 

xf r tMuWJtWHiVi Jifi, 14. 


S*, ab 5 

AfcrtflUw 


eUn, ~*£i£ 
f elg* Ctlo^l ^ WH 


fif ÄUirt-inijU /WtjlWv 


ä. 

uvt X*rt Uau, 
15. 


CG 

dÜt Äclutixtu^v^ 

■ • . j\ fl 


cowd. 1 ). 


J a S “ " 

oU **- 

HW 


natjig 

; c 

'9bi£i^bu/*TL \ ^ «uiicfv «b 
jÜ/kxa 6 Ä€«liAnwtip*% 5&vnfi*b y 

J ÜAudÜUUL 1 , 

’S) a <a a a 

n @ i^.® 11 *- 

'rvt«.j-oor 

0* 

Sji. jm. <£vm. Qgim&vritofi* d-f- 
TUiA- SötluA i w JGuowvl dtnL 
Sljm/ni." $ + 

SJB* 

<ntjvj 


Ün. ab 'Ylaanfa djfcA ^AU£&JUL- 
^tttaU Äu Qiun^llcdt 4 


mUj 


.§&,§*. 

da* 3fiw jj. ( dm. SittlA. 5 urxd. 
<Äm Kävti^i 6). 

QjucAi. lkhyl tfiuinMm. du Qwu> 

ab wfcyüt. *7. 


mtjtj 

1^5 

iUE^t Sjj.. 

Kailo Xua> ÜVütA. 8 . 

oül^ da* SUul ai£6J: 9. 

ns 

0T.tjLj 


§71- Sijcüayvu <ra. . 10. 


mtn.j 

AV>*V* ^ <*7*» 

Syt.- 4Äu SjtlAM^U II 

IS 

ItttjL.W 

»• 

f l1a*ne, dLbi lltttoAid^bt 11 

f AJitvt Jtt - TGo^ca.) ■ 

* l 1 Ä V® 1 Ä ® “ s - 

intji-t 

1“0 

Qxt Sc^mu^ W. A^R. 


' n t J \j 

IS» 

§^. . §|JL 

X. 14. 

H. hSjüAdjtn-^tbyv 15. 

U-g-P. dLxb ÜIoaL 

1STA-*, 
IS* 1^- 1 


K^uduAU du. SotbUL 10 . 

Oft- jütfcvdZbcft. müt dAvu Xü>*.' 
AtaiiArudjtn. ^ 


mtiLj 

1^ 

Sbdt*rt SctvnMH (juleuuW' 
Anetbi.) W. M(>A). 


iwtn. 


Ktd. - Sbt. 

jUinA. 2f£oMn*. 11 . aucti. 

^MnJlZ t !XiutM*wlJcL >2. 

'•ISrt.U 


l-fc- 


fntn-t 

^ 3 


A>*£at^L 


«LkA MiW Qiui iMOA Sottu I . 
qucSi r ~ ''“■ 1 - rt 1 


□UC& i*C*VL 'hlOVuUu^f. 1 . 

dlvi SLwjEt tU« 

3Vat£tjikt Ajtlrtäjjc£i4^ 3 . 
«kUfifv i*K f 4 , .W, 


duajtm. «1*4 Svhnitn- 
v^ln* , cta^icJObtty un3- «Ul 


Q 144 S 1 . tfgvt dUrtt QjuaAtw ( 1 U 4 
kiwiftb . di*. JUwip^ott 

^Pt.’ 


T 


l i: 


3* 


- 11 

“ ) l " 

.3tfc 


®£a Ai«. TTcuma <Ua -5ü»vnc«- 
: &ai£t£M Clugt 7 

i&a§ätJ3t 


Will. 


T 


A*t»g(t Aut Jyx 
u^t.Mmit.np ] _ 

VIT J 0 V. 


IWwm. (aiu U- KJtr tx ex. 
OnW) 1. 

au*i.mu± dta« tft !L 

H -}«!«. ¥10 


H, 3 :.*T: 

Tl-.DI: 
Qwk Äwl{A&l U^UnJiMu ; 
fe tt£oAAliL^tlAvU «wL < ™wn, 
fctelwi ,!MWA<luLjU^ J HH*. 

j !&J^&9 Sx: 

SIMlnüt ^Ut juiM, AftMt 
C<1mm>I\ UäWv II o-cLtn, Clült- 
JUUUC^ t'l) . 


(13 

> 


Hj^L. o!a jrfur. 
t£buümukU« 14, 


1 


Hl 
Hit «Eft 'ttoymJL jei^M &Ua 

«Mt 

Ü£a4jA- djtft lMuU*v 15. 


«Mi 11 * 

** 'SV?-* 


TTewn«. aImia 'J&Joxwi ZtlJLtn. 

^Cuaiu>vU. J*a TKuinJAfpMun^W, 

&cfc^(**b*« IT * ^ | 

tiä- iMxtHuiiiliuMiKwnMt 11. 

Jatwuoowt. 


»67 


flitÄt'w.- nrdjfe- 


fntAt'ti. 

— P ö 

Oji±. tCte*i4Lu*a«4ftfra*ic 1 . 

SP)~Ü 

«tt 


. - . J J *1 AWW _ WMA A 

^^43. 

■&AA*£n, , <utfi 6 A*!i. Anim. 1 

CUacXl rtnit mj. ; cu** «U« 3fcfic- ^ )* ü ^ jf 

mj^3 ( am» Ji»v Öftmirti4u4 ri . 7^1 ^JI t o.<a> 

ajftfaAAJttt Aju^v ■ 

QufikjjtUMüi am. xtur, 

Q/vul&xfiA (/vnii irrt £ * , 

Al) k “* 


ftvi fntt 

gw^eAAsit S. 

AW*M jd 

«X A 

ftttt 

MwM 

&Agjt Mit Üy . 

X. ditJeAAst *} 

n,..L i>^vl « 1 a« !AaniJA*i. | 4iut 

iWn. J«.nu»U. eUb 
IKwAcftJtrtAÄ« Üt 10 
X. S» «tos Soit an. «Iw. Ifiin.' 
|UMl II . 


^d 


tV\iMd**ut*n2*m, 11 (iuiehimit. 
*.t» „yxSSU«- V li) 


Mj 

AUW A 

<=5*S 1 

«Iomu 4m Smuttii- 
j«Üia 14. jjy.. 


inAj.t 

Am*u J| A 
<=^4 1 CÄO 

Z*t»ajt Mit SjW 

Jux Qjit arr OAini* uti 6 t 
uhiaaU. 15 . 

=»< 1 ® ^.<w® 

ftUj-t 

M*W AA A 1 

Sw. Su&*ia«tur 16. 


(Hälfe 

A**W t _ 

Söttr. o«nu)umele« u-ä. 17. 
fnnit Jl»« , 


(»uU- 

MWW 1 

£yw, tünla« IS. 


«ITclfr 

WW | _ 

irtSs^t 5 jl. 

ßinr. C 5»*Wib 17 Xn&ftnUAu«- 
5 «« io 3BJrf4 51 , Hamlwll 
u.aT) ,A3*u*v „ 

«uclv rtTui /rrt. dLft/> 

SftliÄ'&'v 

TJ-TJ-Si** ■m 


i» . da*. Wimd. o-.i. . I . 


T“J T-Jv- 

tUiA2 ftuui unuHu iinit, du 1 

fr/k. Ül^tw,. 

o&mt fr ^am&iu*.- h | ,t ^ ^ ^ ^ «_ 


I. im, <Wd*At!tam. ««* . daa, 

Aximem. mdfr l ( J&*6. oft im. : 

WSmw*. J>Om. : di*. jMujJL 

Q 11 ^*. ffflJt ^ Jaj fcütAmw iHm. 

fr.» . 4, d 


?rj 


I. OillMl iwL SilMMt IMvl : difc AdMU 4 h ] 

(oÄ- üAilcAxflt <uxb J J I 

OiAtfc. ^ $ti ffijg ^ € : ''J'J ^ 


A^Aa***, 


=»r 


3 & -iw«, (W. * Ä 1 

cU* iWiAÖÖ,, . CÜiyvtX ^ 

^«u, aü^ju fifln - 

, ‘“tT> TJl - 4 


di» SümAamsftwb. »,«., aimu Slou.- 
*“*"1* 7 umd. fru, da*. %jtoLe_ ( di*. 

_ ***£ CT) i*“**«- JiuÄt) < . 

™*. Qu^dsucica«, UMJUJU«, Safrat 

«* 4 AÄÄmtov t s dofr ttjuMo 

Sitbüt *) “ “ 

<ldfrw.i7 ^ «i«na Mn; dit ja-op. 


'Vid&j.t 


tSfr» *dJtw.t,| ^ 9» 

— — — — ■ r tiiÄfll*. 10 

^ J $ 1 “ *¥' ' J&-H* . 

«im. 2ti£ eUi Snjafr *V II. 


S i i . 


■*“**" 3 * 


ovd.{d,f 


<nd.*m. 
An. iw««. IH. 

JÜ^2 Kult . 

Äwnxm. o-.i (innm. Qug») n. j 

angl. Aa*nit.^p3 


«-.5. 14. Sa 

Sott«, IS, iSoijiga. 

I P tStl P lüniuoYv. 16, jya. 


:£'*"■ , 3 - 
?# 3 rrf 


rtvoLi— oxi 


oon oUn- ,&4fr\g*fU£&bttijn_ Sä-cvl- 
djtrtv du Ju>>w\t*L^o4tu f. 

täüigiga.. 

Wa^t joft AiitgJJ. 1 

^>,W ^ ja**.. . 

A*i i* itxoia. i 

, a&aujt' „md. # J? 

B ul. < m j in * ni 


li/n&RjkoinlAv 3 Gpua&. 

^i*,^i>o i ix ^jt%ruübh l&ttoui'As juaucL 
divtdj^v»v 3, 


ff^WrVt JUt, 


. mi-t “*£ WmMamam, 4 C<u«fr „mit R X^T 4f) ■ 

SamitiirK oxtan, Suffta 6 du iraä |\ t7, 

lfc_„ \ *. x. r ’ 


"Äwott) j umtuobm.. 
Snaw..unj ri|v 

T«fir^u.iK>^ p 

4 u. UHtMteMUw 

a,A. «r^ *7 . 


kdg.t '^C| 

"i‘i To“ 


ji md, t J 4 

“ ™— — ^nodu-fi, o,4. «r-J *7 . 

^timJJEioti. w.i,, I. Sa . 

Scfclecfctotait «-.5. 7. M.~R , WH. 

tM u^t- m.d.üj-t . '“■ 


^«5. 

i\ 1 1 1 


-* T5 


%Sfc 

d^SaaamAtamd. otam.(Lia.3&aiLD-- Q. m „ mi 

d«AtUtt u™L atovL 4« *A» " kJ* 

ttun-ij Wfcam. Aaimam. iul- ß | T 

Waat md, Aai ; amiuJvaimemoL 
ctan-CLiuxt 10. HttSiiui. (mW 
(Ua. ScwuitiJM /mit O ^ti 
dam. fr>(g. UK^ajvn, . 

' HoyT. * 

£Ä;ÄX‘ "+o,“ l -t«i 

M..Arf"~7 <J 


0 - Su ^J fcwtfccfL - Ütft/ A<yt 

I. O^vmjL dljm, . 

a 1 S»fei£L<U /mftliuc H ; «ueJl mdtJk*. &*%<*■ t ** 

,q«( n. ' 

Ä) SW, iw dl*. JafttMituMA uon. nTUd^Jftajm **■ ^r>_ 
5 oÄWvu a^ 13 : Sufe mun. irtJiAcfc . Sioffi 5 ^-’ 

JlVtJbÜW 11 ( 4 / . * 


auaIl 


H&44, Ulfi, iffV flutcUAclatyl 


«?• 


ä£r l r"s~ t!.Ä~:±i 

U, iM, cUn. UtitWcUt^ ; 

^±=1‘ 

Cuicl : inHWicIvi 

T&Wq 7 ÜX.J ^tniiW } 


fl. HWKay*L t 

ft) JtoMtoJU^Yv <Ujl «Im fliu^L 

(/mit. rtad. t U/wA. mit mj. Jutnft *>), 

fl) %Ai*uumJt Jm SÖaiA <Ua Tnatidl- 

M W Hfl fa fls^ * „ San fl» fi luiniminii^Hjti 11 fQ. 


fl) liu WtfUiv SÄuA «t*A Tnatidl- O I 1A 

CS&) ; n ^ ibb&^mJvCbtib 11 IQ. ^ I 1*0 

"* +”.& w-s^a tSA.tJjfi 

du WAttu, II, * 

Q«Jv flnul Qnaafctn, dl**in.coa» 

Jbi ffnahtt riQ«Jwau<Jv II + 0 h H^Sr />< 

mUiuli), l a.i * I *l.AA li^i 
ffliar.t *|*^u di* DtlKuin, 14 , ££. 'jjT'~^ 


<nJUuvt ""*|’ ^ 

"'Hi T”Ji 
~i +*“ 


"4 "f. 


di* 'tttAKuin. 14 , £K. \ 

D >9 . / Wud* <r,ä., IS, 
ogjf. da» iXJuUtt.. CtW: . 

w^^sa. t«ks “t»;,? 1 :,;, 

Kötd. MOtlT^NCUrT 1 

<W 'nuU 14 

Qiuli. iw. du UÄH&uuiiuu . Xn fl n nrr«Q <■ 

Ä w» l S«diW.S&HIT Te:ni Km i T v,:i 

An. jvmAlvUHi^iUff* 

^«4WU. JaI^. If. 

*«*-**. ‘st T 

-putgiw*.. £uofcui. «.,£.. 1 * 

Ogi «MtU fn4^4- . Aü£t' Wl ««*i*i + a 


*«Ät. T.t^ 


»*£t '"«»viiii ? 
^ f+KJ 


X L £fenUwtJUfrL flt^LA^JUH* } ^int. liAYV $o£ I ♦ 

«uififl im. iMn. t IMFiU^ln, 1. 

Odiufli. r Seluiipt*v 4.1t. Aii Atu.- 

djütruA^ V . 

I. -ttcu-oJ» Ä^iyn. 4 . /vnl£ /m c : Jttur, janflto,- 

Ww jtniAivUtn 5 . 

J£ + rtvut^*t^ t Mefl fl»w«fani, /mit € . 

JituKA /mit ^imjMuifrm. WaW ■= 
fLiulW MivfubmUln. 7. 

«.) fl-rui : ^monotitn. j&mft- 

fl) mit /& ; ^MUntÜtAn. (f i.?, 

t) ^ : ^a^rw^uiiAx. mit 7'lowmj& ru 

A^vilcUrb lfl. 
«nJL jwu 

'»li aJ.ii 

ma-iu^o 2£ 


Jit^Uvnun^UiuU.mCitmlnll. 4« ^ A 

oucA. : uA*n -jutm JULeUn, fimi' \ I «vm ij! 

guAm. »dujföun, Sinn*) fl . 

Weil: d*n. 'flanUM du kjwA» 
aniuifdn. (in, gUn.'ttotJ 14. 

maoli, du. SuhfiuvfftnAtit iKtn + a n © jl 
jtüT flA^Mt. j Alcfl. Urtt jfltuxL« J I -ol 

icummtiMv 14 

^ i4.a. AlvuC 

um)Ik flt^wUnA 

'Vvommtn, 

uanfWȣt f5 % AUit <A*a 
O flViidandilin. XtÜfl-umA . 

flc&^tAcd- NH, j fl«A. §fl. 


fl) WJW M.A. Iß, 

«lit /m c < Äat von.iAm»»uÜ^u 

jt) o&t Jkstdu, Owt du S*mM*£o«iui>a£' 
jtXLnq (Sx,) If. 

* , ■'Inurttftme . 

c) doxMingUi. t AftAAuUn. ( rrrüX. ffl.: 

Ai*wt ÄWwa 19, mjt_ A ■ JUmtvn, 

Tüiti abw*v W) SV. 

d) IÜ. •'$& 'W-d %.x-t ., J&4gjUJA**n/. 21. 

(lT 

X + ^mamfllAn (/mit Su({ci oüu 

fl**- T) -l’tAqftn. ( Alrtn. jttvn, 5lot 

^u^A4i, r atttivctl «tftn. /mit fl.n.: iüi«t jtü-, IV iflwfn£. jl%-2< iivn. Siivwu. 
i>e*i : „ 9la£" I . 

JL -fün- ^jtrrv .(ffrut'fcn.) I, 

St, SjL, imii^LJ : ,&4UKxctifcin I 1 % 


^ £ 7 ^ , m 


<n±-x% £ -p 


Äflit , ^Ui^c^Caq 4 * Ott6&. ft. 

^i«W SoUu« Q^äictt 5 
Oucft^ iWixturt^ /mit 

^2!ü5) 

§A r CWufoit jün 7, 


-*r? 

■Mt- 


' d 3 IY 

Cl&iÄimtiiing /mit An. „ S/Micfii."). 

I. cUit &vnuf ai/hU/lI . J“ autÜ. ?*"* J* 

^) ^4jxuAAi*ij ^rtuutiliAvi AoUt- I \ 4 

A/i«Vtt#»t IXm 5/l&**t 9 , im. Ä 


AnüuJn uonSä 
SlibuSfjuÄ.. te. 
Oft ^uUiuüt^, /mit Vm. «Ui fitawLuutov "I* C 
<U*t s nomAi/nam. Satt JUnjuSW; I \ , 

OHutAjbn. II. * 

A) /mit mj, ; jwniuulin, AmJhtinXc&n, 

/mitjdtur? 11. HU. . ottS*. 
i*^- /vt<j.t, -%jl. B S«icti»vJt*^ 

31. üi <Ui cum. Clnfcuui P, ~ t 

OmttJun. ° 

» i A . 1 > n . « . » _ . 


Vnj .- ^n,- jr , wj L- A.n..£ ( Wd!_- As-i-n. 

a 3*gnuA*t -Aftiit üLc-... ,AJLA/ULüt AaiH > 

*5itl-. . "/mit Ao&j.'na.mjt/vt. , /vvu£>iufc, ^ *~ — 

Ü^ifuaMvt. QuicUj£JU*t, JJ/vti QivrUiciUm. > * '■«& mw 

tttUun, odte, /mit JxAiäJtnsm. awt t /m, _ 

-"/»vA; ,in.d*i»«m1'Ui/VTte ) *t , ‘ 13 . /vw — fr /f»% l ' T — \ *=—■ 

m gn-cir-Ac .UtcUiii^Sd^w^iait'AiX. 14. iT Ihm 

Qt* CUwjteU, dm. : Sc&Mü&twia ■■ 

“•) XMn&n- 5M. Iff wU/t-tU«. Söttin. 16 * " 

CacucJv im sw w). y y y)i_ y^icfa, 

Al twv 4 */vt VÖniq lg orUn, M \ [ 


Ai^ifuaftvt. Uu&cUÄ&tM, JJ/vti QJvrJjjJj 

QiUun, ixUn. /mit ^tüätuwi a«t • /m. 

Jw v A: , irL/Uiivtam'llÄimfcti.'' 13 /vn, 
m fa tu-.Ac B JUteUi«^5dt5KA*it*Ai.X. 14. 

Qt/s CUvtneU, um. : 

a) jwmtaa. S«tt IS 1 o(Urt jKArtf. Sottui. 16 
faucA, im, SXctiuiA W). 

A) twv et*/vt VÖniq lg o-cltn. 

JÜL KAvwaun. 14 

c) am AnitüaB. U.&.. 3Una«. ans. Ül aiSv 
JUulcA. Sä . IChicL 11 , SatAät %%, 

(S m.CL, 


314 
r^y a^. Tv“ i * T° 

Sjtbcfca^ic . } 

tk&ftiO&Ajt 3JC&WUli^t . mun. 

^ 1 , gj^JL /mit «Sh|PU du Sc^Äffiicuv- 
(Un. J&*L Jvjl . I , 

ft-) ^jUkcfuLvL& r } S-ai^ du, SUftiuri^cL^lKn, curu 
cUw SöSkm, . A,~R . 

< l rr Ut wy. 1 , it. fi.j 3 a.a. UjulA««, 4**"- 

OiZct. mut QnaJbt. «Ui StieAimlui in. f] ® d uä« a / S, 

CWÜw. r, clai wm. I 1 OJil^lX 

SicumjiH, 4 (xunM SlinuUi S) ctlS 

SjAcWlc" u.i. 

A) 'nn^oAnAg*iei»*Jc ( oltun, 6 «Un /mit 

Tni/i.t n ; _f&M.d*b Ttluin^n.’ 1 u.i,, J. lg. 

c) SMAt&AMXt (Ult "JtlLntwtftijttitmin, <WL 
<U*t ÜW ? . HU. 

4 i) SniAut (Un. ^tir*ulvt 42 un 4 lit 9 . Hä. . . Sn . 

*) O^^oW/ Ol^iiibHA (0 - St , 
ül -W «liM/ OtitnUoelt : 

~ I X) ^ dlt^n. Qmu«. cLü«, 

/A^jAndU. <WbtUi^A4t- |j. 

/nj.-^R.t^g^ ^ * irtilgt Ai£t KJ, . 
^■Uidu- Atom, . 

^u^ncAttt tmiL o«Un, Su^jatUr d*A 

Äs^JtuAAtin. , 

I, (tan, din KÄni« I! 

«ftjjw**!. Seit U. O,. &&qjLLUAft*v CtuieH/ * 

rmjJL fyyy ; rtnit" AÖna*n. ÜXo^tt 14 , o£b H 


IS /I 

CUlq$v jCvt, den 


a&cajiA^auv) 

ut t 


n Acr z&tgjvJA^^miiXvv a»wv SjcRÜuAA 

5uA]tAv>M^4 16. C4T^Afigrt*L , 

It. ah 17, 

IHlU. NSl . dC% SnM^ä|ba«Tvt£. 

5£ a Ic5Uj J &t±Äüu. 19, 
tfi., cuucti ivmil So4±jyvru o£a Suti^aict ? 

örtft ^vvuVrwtuvL 0\cL. ^3, 

3H. MwJ, : 

/fuA, .jjfi/vn, . ^ ÖL - 20 , 

-tiN jw^tAi-iiaiärt- 

^Ah>uWaiv»v (irnit CUvd 

(fmJJi CUuui£^ du 
Situt* 41 c»L*x, <^ 4 , Xloj-t 
w Ow£*!tt), 
VAW n JJ. 1 

'-\t ) ^T \ 

^ o 


iTui 


S74 


oad..tj 

trx* 

M.~R - «lin. 

1 , 

mdl 

4Mw n 
^\+ 

^rfuaAuUm^ 1 ( r «ttuJ-<i/> 3) 
frt&frtaftivi, «r. a , 
i^E. iLub^D^. C(la^t T 

t t s> TS 


t° 

1 UJ 

a. 

Afiahn Ijtiul.) 
AcfuttjUv u o,. 

OTUt Q&u&tdu WtJinltec. 

Sc&nuAung mit J(>i m^. 

2*t. JMWV (_J 


2m stbu. U*uL UU)v(*lbctul Stluutli. 

du bXwtu. 

CÜttftün, «4 m (mit : 

(m, c ActuUhfn. JKon. ■■ * ■ (ScmuLlm., 
4**n. StwilcMAm. U..S..') 4. 

JL AstuHWi, IHM.."* fSiimtiim. 

§ 5 . Ctatt**,) fi . 

I. 00 ™. KÄwi^ «lat, ja«! immL Juiti nili'.t.t n 
Qiuk 1KW, ct±*_ Sdjumty |i*_ Sx^an. 5o*i' r l 

H. iHm. SÄÜMm ti.aiLJ. ScJtul^im * 
dut SdtAt um fl Aütifr dat t ^ 
*<*■“* I “{^* u. «vlitit Sattltibit I . 

. ««/t.'ortiv. 

OuiA, onn. Ouat, 4 , tKm 4 m. SeÄ&wu. (0 
U.Q.. &£& ActöiuituUtv U&4II«. 


B. TTUt, ^jt. Jaa SatmAAi jttm. . 

Um umol AdUxrnuu. Si&uudi. 

CsSt&jix, Aitfi- {QL- "- Sa). 

“»d »W du. l&KAMuXc&on. müt rm, ( 

O-djf C- A. . 

cuwA, ms&cm 4am SgfwtmoA. (mit ciuub_- 
t&m. Qirtjtitt II. 

3m. SimJJtlwMi. ; 

dm Qnmsn. Jbtifctjtluui 13,. vom lÖWa . 

4m ^lln, liMnV Sott J&*&4to£ jU£ 13 . 

VOVU JtwuiA u«. iu«i Scliutn 4 m 

QiÜliA 14. und OmdltnM . 

noi fo f 

tlui SeJujfaM.dMÄmtamcL . ' 

DjJ. iwjit j . du Aanfliyjt ut , 

Q.. ttuAbM&AAtr 4 m 3&nxift tcUfe , 

I- «Xvm KSduialt ScUtm 4 m duulw IS 1 
o4m. 4«t«Sattw. 16. * ÖS, & 


¥15 
1[. y<m, Soittourt. t. 5^. 

m, X-rv JLlim- &o£t**uunld&t i 

'itdt 2. 

5^. iwx <jx»n Sbt cUft 36 km£ t 
„ 3^Ai%jka'VwL hJUi+utfr UcJjtn^ n oJjft djUi^rv 

SUcW , 

3“*^- A^trWt^ 3. 

I, WXnlüL (S^- Sa) im dut Sovil: 
m^ly_ 4. 

S S& aucfc, tJU : 

I. H-~R . umi Id.n . euuA. im. 4*n 3«nv. 

mdL An. fi, 

imt.t tfe}^ S&. 3*i* , l&Aon. ab, 

0 SeWUt^ÄJtim tU* Qtinin it.Q. 1. 

"*■” Stirn 

"j"^ IM S«Au^iö. iäteg^ 

°fc^ **£**«& 

<T.(L 

X. frttit Ofijftict (Lu SlA£iulij|tibrL fl. QiLcft /Vttt£ 

ftl\C 1 >• Jt . 

SVlLi, UO-m. KJmIö ItvuL iJ-Ovt Sittw^vv oj^ 
SeftZjbjjtAiv^ , 

I aueli. müfc SitÄefcxtittitrt. 13 

A>^f- (Ja* os-jT 

*•**■**& 

S rtuifam, !R»i^fftniL. 
UMjwMUW o£ft mj. . 

Wn 14 i»St rmm^ ~ ibuffticft»" . 


*~| ~*4*J ^ U-L 

t ua rt^Q 

A S, I 0 

r t* 

+ n : 

1 A t 


n mwm t ^ 

’-v+l 

^J.l!ü« xc 

i +-J, I ä 
^ $1 


X. ; SeUju^t StitiJtan^, diu Cbl* 

ÄiunvIJ. QiJd*! üihM. 
ü 4n|aff fa*tfÄ. ^dutbvi J^ n Af-T , 

oucfc iwtn, £3uui auf 
AäwUwl Jfrmj -OftfefL IT. {JJ. 


TL, Oft wn Kikti^t . 

<0 } qJU 5WuhK t 1 - 

tr) ^cpLui^jyt liu (CanuLu t wyuL «buc 

f T f Hfi«Aclafl. %. 

c ) SlcEulbiJUi t 3 ?iwJwqpi «Uhk Sotbui 4 . 
CUtLXn dt* i^unulbAV 5 
(|J3) ^Auc^J^n. du ■****" 


* «■ 

| £k\\ J 

<l) OilMl Qmw&c du S*4etiütjUin. 4. 

t) eJt^ Sdutbjtt. f fiiUtted. ftnJjtnjUL 

1 j «Ua- Xtonfut 9 n, CL rtn. 


Ä. Lv\ dtm, du 3 Ghu6 . 


fS*lfc M-IR- , oft §(tl „ &uibAuL fän, AjtUmn, 
^JUU*,* o£& da&ün. SÜtSißn. . 

+tr o. , • 

Xh 5uwt»ijCott, [ 

t±--f T 

low \ 

sati^ 

i. iw>^jtt wu a&, »ft 

'nj/tj **v \k|! 10. 

CWOo <a 

M. Sait 31? , oft ÜK, u, Sit 

<Kitj VU-f H. 

/n4,t t ikfugtAnitira 

SctAt^müi, u.<b. 

X. txvn. ^^ituiuiKudL dU iia. dU SJttUa. 

Ao^fc 1t. 

1 av ( ^ — - 

V- tf* äa a ^ ^ 

1 4-0Ö ( T°o. ( 

WHäo 

1 4—0 

fc-ELO 


I. »oav 3 ai/> 14 uauJ. QsruUmbn. 16 

SoUUvuin cUt lüs. onultnJL SottiM.ö&owia., 

QUiut, li.O.) Ao-igjfcrt., 

5a- aU SWiwmiI cU* ioun^Ut.- 
• ' eUm. k5>üa 4 n, 

‘■f°n e fp ,Magt Aait M*. 

fWr'V 

SuLuv tt. 

%li, Jj*v flttn ifbi&^uLw^n. : 

-t-£ct m.d_ hhUv 14, H-~R . P ® 

t(v-i mi ntd. -fnUujt. SxeUitv SO. & "Jf jf Vt7 

rtxcL— fniJ^K 

~it tT 

jum JüUUjL&t*v iH>ru 

Sdwrii«itt % L 


«+* m 

Sidt^tsiffiiur t SfrAfcoi^,. 


•+• ~t« 

M'fL in dann 2Ü*i : 

StcSvLtxXwüv du .ftunJEic-fiui 
SdW * 3 

u^f frtartiUif. 

üstiü^r; 

<ni 

Sa. iHm> ufftw<>o^ua»v löt- 

jann 4 (tfO^cliiicUiw, lum. 

sm 


«* Tf 

AüfiC. X*i wAt , mdt<tr't r 


m4X j|$^f$ 

JvUUolotM,, JUOutunOtML 5 . 

CLufli v eUb i dttn. 

M 

y " t — 1& = 

^3 — 

(^364 

Stsüi , BJ, . Ji. JR * Ä 

md-aj «■"« j| ^ 

-tiivi. iTlftU Cr.OL .^irt, KtLC&uv? 

HMii üaUjttn. 10. Jjl' 

— i&° 

'Tuta-t 

I Äm>oAA^THiiwg II, £jy, 

S., fu)L „ <U4UDL ,< ^A&UXMcIlL lt. 


~1SJ1&= s ’" w 

***'*' Ktd. Ämy ct&n. ' 

% * Sjjul" 14. 


'Vliadta 

sßbi Ulouta 5i3v 


AMM rm 

^ ^ 23\ e m 

iW CUUMAAtt^cleiuifn^ 
v>n 1^, \&it£^wndiL»Lq ^ 

SWJuut* 0-.*L. 17, £&. 


*±J6- 

AüJl AttcuiÄ^vL f 4M>rv JtinArru 
dUn. rvuc^t fcwwigjr^ 18- 3).I8. 

fJ’* 

1 

huJn». /W fnd.£- W* 


'ttd'»«- s ö 


Mat »t, ^ 

ji*\- Äauim h itun I in 

J*»«. (kUnaMtw, i 

UUgjt Atii A/R. 

Ä 4 üm rtmt jüjnan. aÜM 4 kScJ^ 

W fr ml it iUh f & 

(ofr dtta l^jcunmuAui' 8 

V W^T 5 

«I* Swliiaim CAtv Swi- 

iil &usUl ( mi) 

«fu*«flruiet 1 itxnJ. Äjtwi- 
iHwt, (U*b^inHc^jtinx4 . 
0 «c^M titln, Unftfndtiviuj^ ; 


Mm a 

**?• 


‘^IMi 


SK 


onor fft Ixx Jhx 5 . §^. m* 

m rt^flA. ly. jjn fcytijUlAtfcwj §fc + , 

Sctfuft^LletlHA : S . 


1 = * W. UmlSuM.* (A 

' ö Ml S>lt «l Jim. 8. 

‘TuL'rrv I M Vywfc A a ft aioaat 1 QAfMür 

*■"“ umA. Ui&feiwn. j AaUiS , 

‘TT*”'' **" 

KofA, HoyTM ; «oyT€M. 

Wjl. Almut 

Qfe o tt i t i & uluw 

I. Ama Wn Sl^el/moclt ; voh <? 

^ Stitt 10 j iK>*v üßin, M XbvtcL andlirun. 

Si^umW. It » Wm £äm. W 
UL tyl.-L ) ft.* ^ 

1. wy>i|twt MitS«uicli i ]ki|t 14 Ott 
UauI SoXWi. 15 , 16 ♦ 

■nnuth 17 jUirLdL WU^vlIvl 18, ’ 

nxd^n. in, (veUuibLHfllA 19, 

JDt. i JUw^uJcfcnfiL * 

*Khu CUaUK u« . £0 , m flUft. äEtami j| 
*un«A Ä 44 . Mn cW Jaft f Mm 4 Eh 4 ; 


«m,“* 


A*£t 
Hat. 


1^5 

Xo tu 


Mit 


) 


iniwt 


H?=i= ‘t'V't'V 


IV. Ublbclk(bniA . 

a) im. <i|fM ! 


i&L* ^• t cSjioSk- ??M “ " 

fc \JL U-(L .) £ . CUi^lv Cmvkdt. 

i V 1 


Ja* attt X^-t 
ml-pt Aftut't , «— • 

jfr) : tw^ftnilitn jW- cL . won. 

mbnitim 4 . tfmv «Uit Stimmt j Mm. 

3 liA 4 hi^ 5 j txm «CAtn. 6 jW, 

Q£Lux 1 . u, «l. i*n, . 

8. TTUt J^fcmAwtoJW Su&rfomtiir . 

a.) OimalMilim. An Stwf.flk u &. * 

^ Jtiu . im. Ath. \Jjtii&ivuluu»\£ : 

•=*™a ■Ä^t^-ÄLi. IÄP> 

Quat, iwa S&ttobw fl ; M - ft fW u jL 

in. dtm Mjiim. Ä«t»wn*n. ■*&■ JulJ S I O 

< 1 m SbJ^ n,. 

A)*™**»*««. an 3ttd&. . Sti/nwu. 18. 
c) im«. ßJUtbtXvutn, I Cfrifun. u-.ä. , 14. Q. 

d.) jL*t dan. t&nt*wtiwvg«m, : 

st«- ÄunfpS! IW ?- 1 

NJR. (tuet (uinutnilirfi. 17 


Jt&n. ZSmam mim, (Vmit , 


™L rn c mk 

*• v Qiokn. u»- ftnau AmAftnaKint 

ÄÄt) ’ U u.l. ^ 

Ouetv LK»v S&ttanm. (X** o**v 

jSbJv af& QiinJ/,) 17. 

injim. wuiw-j XydüJtt , gütig 10 . 

Salt HU . UMudmjMlt . Ogi dajt 

Aaai t -ßwWlet». U - 


<01 
$S0 


<t. oX/i XIininurr\, fcvwUww. u..ä. . 

I, J«n. JUvft n L.n.. uJ- cun^unt&vn. fjvnit m. 

Äftü U<m, diu. JjjJft l inw. 
ubyttew u.-i . 3. 

E. lyon 3Wo*vuv‘. AxeXi utotd J&tLvuivw. j* 

Jut Aatn/w. 4 . ’ 

3W W SiftWt U-ovi_ i o-X. AlUt 5 . 

So- Qiidt «ym, SbUuÜ «Un. StftcifOtlt 

„ -®* [ <U«v lOuMJelnl AMftuJi, 

-Wmh. oJbn£ , <S H Wfaj_ L 

31. J>om i Aitk ^axuttv , ^uSWlJ^ 

AäjUv , 

Oltywjl CXvt^A&t. uwuUrta 7 acU*. iwufc 
2» *5 , » 10, iin. H.Jljl H. djtiAtw. , 
uw^öWdBiba&^i^iAt. * 

OiuAi. vw ^uuuftn. Uvx : 

, Afti.,fr3Wtt£. <mf. ■ rv 

CIUhcSi i*X dUd ^ fm ft < < Ajifcjj Y< _ * 

.(OtkiK‘ i+. 

IV. Uw)ujA5w£icIt. (AlUW) : SJi i)Jc. amaJt.- 

mt&vm. IS. ^ ° 

Cbusfi. mÜ /vj. ; ,pVw ^jutn..* ; . J u jt*£ 

Atvrv. [mutii] «utAuulivw ■ MUi un.- 

jcvu*ttmVcÄi dU U^T... 16 _ 

V. Vw cUn. UijitvwtlniMg (Aiut : 

ai,A. ur.) . 


* V * - 

.7 i 

u *_ ^inluujjilt S 
cua^Iv rtnit ; 

AV, 

_ 

c\ 

Nf. 


=PA 


ftldw 


J. afa CUutoit -, 

AM. m. Sott- , 

„<*Hg*/w*Ii*w" 19. 


IM. -IM 


X. 


•SÄAAialeul , Qi?vw*&ym£icMüüt 
CoJk ^utwvWury 

Ututinattt allun Jö , cuic£. rmit iw iß II 
n j st B ^in. iÄnj*. 

X iw Jtw Utn&<qduH^vn.f 

5*=^ £ S£$ÄN V 

ittrfw U- ft /M. A4. 

iwKiiwdÜHtobjvw. Ujw&vtwLm- ^ /i ä 

j«W dw COfftAwylU»' tS |ff | | “■*• 


UO- 
(Tidim — m.A.'m'nAfm, 


JjfL UUi i 

(olft Ütt tUft aftttüi. Ai cu') 1 
JxvtdL oiv^^flciv AjOWfct. 

Ti«? 


§ji r a£fc Tlnmjt 7^ 1 

lUin^UnA.4. 


•n^Url - Jla 

MtoJ., jttuKiA Uromjtt m4«v 

JwÄcItfiwt S. 

ä;t 

mJbm - >kij 

slflA (UoUwutc^. G. 

CUflv oJU *Ä*5 ^lU tiltiluiaixe^.l 
Sai^C. 8 ILa 

“i. 


Tötir. SuiiiHJÜEL&UWt (TA. 


«•*« swt 

»a, St. sjeu io. 

H 

nt iw. 

S>t JtUv ^EiiMUn. JtuLC 
nmjbMfJuA 11. 


-niw 11^; 

Sr. Ajijj du Aüum il. 


'ni-m. 

Sjl ßh AAujtMtlvm. MtW . 

■) IV 


***•*» 

iw ■• »ni'wvm.-t Alst, jhr- 

14. CiiBt 3W. mut ^ : Atcft ^t&cUtcU* 

Xiclip W^fVU^Jtvl 15, 

'nsbn’*MM|^B 

JMt^t Ati. j>.q. . oft Sw. 

UH, I1IH 

I, iX>WL ^jLbcLElAlytlu^^ Uhyuty»v lä. 

CUuXü (Wt (uw &*JL*y\ WiWL, 

OTc«t) 17. 

CUja&. imit. <=7 : fön*. cUn. Xu,ftfc Ifl 

uauL D&puaö 13), 

^ q±, JutH. eUx. flfottufct £ixt»£ (*wn i H i Up*x.2o 

AUuL tärtlAJ* 3J) . 


31 . oLtti <r. CL - c iWn. Ü . dk l&ufcoiwt : JU«a Juu. 
t'i. Afwtl $c&AJuftum^ ^un. 
m.^L'wt t AUlw oLwtt . frukni — m.ijL 


(nä.'n.Ä. t»t 4 “SSM 

XuMJbvt ii.a, , 

i^Tmi. 

InUQVU: 

a) %AA^lün+ ^ Ufihry, fta£ .Wbl I . 

Irl Onl£ t*n£ i Aldi. Sdl Ju>£ih. jßitL AJbrvu. % , 
ffni£ /yrtjf j J. * 

c) wi£ ($£) : Aid »mit 

+ . 

I . *nit 

O.) UMwut rtTXftftV >£*JUk£ ; Atu r. 

ARpiA^tv S } oucl w ^»nSl*vnL x>orv. 

AnSjUttn, iUwtM'<< C, 

!*!#&* tffcÄi«“ 

W**ji Jjl I olxiA ÄMkl rvti ju . 'jvjvjl ^ 

Ä) <Ua SVt froafcUi : ^naMclin, Ä^iiaAJtn, 

> nuic^. 


'Hin. *sT 


AA^btoit £y t 

Jtm/mmm. ")&>£o J&eon&aittm. (W£ /m : 

cUx CUt . (mit f ^f i ^ * tf_ ) . 
0££fti*v II ««U«. mut OtMtU cU* Alton-’ 

. jVmJLDl.O n® C*JLL. 
'ndji.wi S*fe- SäAAtÄstba n 

mixi *& 'fl (' v '*" 4 - , inf. uteiMtA). 

« -fOAitv». ) ^uxtlttrc u.i, 

0 .. &iymtticS.i jatoiw, . 4 iaatnm,. 


ofttituM. 


***** > - — 

»yrrr 

*■ M*V>1 UM dH*%W \ 


I. OLt 


Q&jalt I» ( Äav im. Juau^m, .Macta, 

!,|Swju.!, ,Jmtt ! (X*LSiU« 3 i- 

unim. II] ab ^unuf «*v ^-npfamir 10 
H./Trüt QÄjaÜ : jrfuttA ftfXctcirt, ^InffUmdtov 
^OAAftyn, u.a, 

^nhWmilnt.: 

*■) Atur. ^Q^t 4 v j flmfveiJuivb 11 . 


, **w # MW 

£"«ui*£i muj!* 

*«wt «UtM 


CLmli q I& clujuiA^A^tiCii Sw&AuAdlnijLCHtc I < 

Untifl, OkeUnltm ; iMt </t u *%d t itxit frrjJ 
Jtimjtmv UjMt&ttitusC 

mix- C u.i. 

" ■■ — <U«i. Qm- CUX #orw (w ^ I 

dUn $ r SoXt: .-Syt . 

AMMhv4. Qii£^ o£* OuA« 
djiuotc ^üx. : . « 4 »^ 5 . 

$0*v£t £*4. «Ul itirnJi -fi m ‘^qt i n irutnJ 

6 - oucfv rmi£ ^23- : Aüt rrrui 

dl m And ^ÄJW 7 . 

c) oon jlaiiUimtov } 4it j&itA 5 Wi1l ^iqcWs. 

ouct. uftvn, 9 . * 

d.) Auw. ÄiwdL M , oclcfew u/iaeL ^ 4 UUM* fen 

(^>m ScMaflttW) JO« 
oudk SoMJtrb Auf. 

si itfoU «uiA Äl J * ^ 


Atev »4 «Ul laut Pf 

filifb 2*^2“ 


, aJU JuÄlif {*) wi 

1(mm aut dbi II . 

Ötmticti. Aelwo«. owuvjät JUS . 13 
*) /mit %lk . ^»uwuUtv 14 fiiXtKUi K) 

Xai Ai/num. KhfuiUttt ui. JpBtXuun,. 

HI. Ott müt 3VifutiilÜM«m. &tait 

/mit fny dtt Sif«»tW : jim. It fttiwM ll) 
^uulctn., ^uUn 

/mit j. : <hv ^bmib. %»wL |uUm. u.a. . it. X. ttwv Sfiun. . dm. dam. Sabwfpaman.. JfuxiJtd* 
(attuäv 19 , /mit Ob»&t 10 ocUx /mit 
mj. II) ’ 


I. Smutgju , UouAufbn. u.a.. (rm it 

Otnal/t ¥L , Juittfn, au cfy, /mit mj, W 
»dax Ax 34 ) . Sait J H . JE AxmvcU. Set uütt ZS f UE *5 16 ) ioEgx^v 

ti*.y 

au-'i ^noS 

AMI | M*w 

flnin..jitr 

***** ft Ä 

5 x. dax Ju^ActumdiL 

(uornjigin.) t. 7 . 


rnAji. 

^BT i-o 

äju d«. Sxlff, da* %ujvutfjm. 
(J&v- dax l Wif)ifBidjagd.) Ü. 


rnin-t 

f ft 

02 t US. ^ 

mH Stfon^tfiiAcLift tT 

2.11 »wh 

& 

A 

min-ar 

2>? 

§JL. in cUah Oirtjtmtcf< 30 • 

2>tH Oft (n jIav m^JL’CV ^ 
Jtuam . 1 


ftidL-fi.— md.A 


oidA ^ u 

*iU SJsl 


\LutUm. I , Amt 

4it">fe****n*a«umfcvi t 

Jfofegt Aait KR. 

Kbftt. riAÄJ» . 

jt^t dl d6 mJt j»t 

1 , jJoÄ*l Ja* l Wton&G&£*u 1-, 

JE, *i(A ^£eft^A#ibbtv 3 L 


«toSHS 

fW ****** A JL* ^ 

Ärtl AWM f O MUM ä * 

^ti\» 1 '~A*, 

Avnvt fl O. I 

^\U; 


m AA^ i . 5 {Jji. al* jeturtA, AiiWi, 

dL^ c t V A 'A ä m Srtfiettt offijünt&JUL u*n.- 
lu«kwUt UKitdin, 4. 


inAWCritr:! & tu™» W ScLUoüta 

“■ - \ I 48A QäLtÜ6 Sün. dat. ZttiZL 

ftuifii AÄ. r 


ITtA-PldA P \ 4^=0 äsä : jJm, XowrJt- 

■ ■" * ' A ' A ^AfU\ cUa l6l^tin& ß. 

rMA^rMÄ s^a 

imwL A|lA. 4 l . 

-* 1 “P*- ^:S!s, (1& J " A =tf-“S 

5j*tm«ilfui#AJJ>M£ : yEcfeitv, 

d i (m, ituu n i\ 

9™*}- «A ■’“ X t | a p 

Q., ni^^JüAal& 1 ctot UäftJ&<wluff^giirv ^ 3^ 


fla^i ^ P ^p* A** 1 Sk. (£& d "' u =k 

, Av o n . 

«O^tnticlPLafUuMni: : JfcOtm,, 

9“*^ ■ 

Q. flutUiiAaJIt Jul tüiifciutu«yin 
muten. & . 

I, JcXtinn, j oan gttiwjsn. jüaunltcJuiL Qub. 
tUJmtuMg : »om .&Eu»u»v KJimtt < 
M>m Miintn. XLnaeiL 3 u.ä. 

HaA. . wm WunvU/tt. , diJL /nun, Idain,* 

tJjmL ) 4.A.. fruct it jWafftm, o-.ö_. 10. 

31. ijovn, rnuunut^A^isiyt JuaWuA. iUjl Kj^fu 

-£mvJiijjrt\&l_ : OuAftn. || . QiuttrL, IS, , 

^iAiuAi 14 „ AeWatk' l'h9® n Ä*'3 "■ 
Af-jJll Am, 


nJd\ m.^.4 
mA.Ä 


. dom. QjubAnMciau^ ; 

, Ju JkSaÜnt. &Urrut" 4 

A^C-Kl c J odxn. iUA.') 

aJi f rtoim* jtiiruA StüttA 14, 

JUflfl. JcElfl/rutn. SliE « aiirvt. rrujut- 
jiigje, ÜftAxAc&tLtbnurt'Uvng If. 

& 


.. Ij j. „j;+ 4U.M»iMt ‘»UuM&ut" 

*■**•* - 0««^«.^*^ n-t) I. 


(YiiÄ-t 


J.+ „ji-i- , nU* A&i*a Klnaamtit" 

VJL.J^4a™3P«?fctt«*3 

jLn-t Wt JaU) i. 

Äs; !k 

*~a 

«Ult. KStim*,, 

I. icttlm, it.ä.. 

a) ol^AjMAtiAifl : vteCiMtn. (im. Jutvv 

t) juiMniWann,, 

J&Ch. i*t, tUnUAWuLuSkaMi ft : 

ilmtw, a*uUlU**t. T QUcIl o£li 
^ ^ Sct^lfcnaÄt « 

Jt jttuvij on Onuiivv u.a^j r ffUw*i midflX- 
«Im. StbuJll 10 . «i «dt rtff^mniioi ~ 
iauiflin N. 

S«urLiÄTt. Sma ^u, yn It. cxUa g ä 13 : 
dU, tiiMUn. juuL alil KttMtov 1 die 
wnA. SMim^tflv. 

* 'HüdliuaJhxt. , 

\ I J III Qnmui: 14. J it RH 

— ^ 4 U WttmAtit «i. IS. 

I. nik t AüAjt. 

12!j- 

H. in\ dtn, tUivtUuUiAtg : 

UcUtT !Hj[U 

(»€■; SmTXm 14. 


'innimT 

tI£L -Qso 'A . amu 

CKä ^ 


SP^-1.1 


(o^: Jäjl 

At H t ^ L 

Qni göttticlie. (IIuAn. n 


«ÄDH*ar-* 

l 


CU^.UKxr 


J b A 


mAjb — jl 

tfj . W ätnvl AuMAvnim, 


(4*«. 3Wt) JcUmMV 1, Sn,, 

»►gt fW-tl „ UfoMM AfvUrHJJUT.'. 

£jk. 1. Qfr4uA.4aafoCj.U£Mt T 
jSw. slauMM. 4, 

TO Mn- 

Viw ^t . jtln. ÜAt^uotiluS, ü. 


ItaA (U«{t ( ihMidtnvclaASctmft- 

IMcIiml«» Jmuruun, JnutuwiA 

jl jeJuütbtn. XaLi 4m 7TUi«4- . 
SäiKl JUL Jli. 


StafiaiLtum. 6- ^ ^<5 

SüU. Vt ) KM »ft (■■« SntAu^. * 


yj± 
i&t±. — f e- 

*^'€p0*: ipK* 


4- 

A. 


Ug* $u* 

N^l lUt jMAnMiliou uhuL axmi 
jda/ntur } 3nfimilur iL&lmt. oft 

5- Ami rtuuL } Ainju^<>i(}«uMAiutit uA) 
audti Jü. 

^Mn, jiWaAn u.4.ar 
][, ^UAlOjUt rtiAiSkc.., ♦ 9 . JlolM. (Ml. 

J&&n,Q*L 9 ; *l.A &. *“ 

Hl. flrta£&, — J A&cictn auf -•■ tü. 

tV. Myn II . xufui nuek^MM. II. 

(XueJc -Uv Jk t mta*vA4g£ 

jn. _ — !►**- »» • 


‘•»manmtovnt M 19. 


*Jtt7 


V, mnclt Tltw9**i (tu S 4 U 1 A i Atm mafli'- - ^ 

UÜt Oinct ■•■ * I . 

Ao4intwt JUinv AJU. — Ciäsh) 9 - «j5-. 

:wAmc«4m*. ; 

a.) jwtibt Jmm. SuumiU * jwi utcuL 4 k** — 

jtün.3nuiAuL AiLn. 3 . u.a^fm, t I ira IJV 

&) ^jua. Su&Luw^ 4m SüluAUftrtA 4, j, 5$: 

„UiU xcfc U««U ^l Wl Mv‘ 

».** UMJwt ülMv" 

Kopt. «jtCWTM . 

S. Am^-Sum. moci. ; 

oi) enlticit : itik ( Jw. Samum. ui ) f. 

A) JiiltiiA. ; AU ( Jiun ÜÄ^uuAuc^) 6. 

£ Ju*- O-nuait (Im JuIm, 4m Jü X ctcU, T Ä.; 

^wvn. 4 Äm 7 ■ Jum aÄi.* 

Jbn I . uiiImiucMui Jum. Hliuwi 7 


£ JxvnASüii. 3*aan 

.-fcä»nftPt*v gl-jMv^MtwL.fo . auf 

jlumin M. JijMv jiim. H 
u.a.<m. 

ÄÖ4M tun. MMn jSbjr. 14 ui. 

•ju«. fite^ 4tiv *Acfuii4»n, j S, ^ 

M aaV Aiint Si&iJJnjiÄaUk&SmiLL ■*-*-»• ^_J 

9*9*’"- >4. Ü5. 

jun. Saj^uj auf j JUtkiffi I? 

fjtlur.iun. . jttur, Mun, ■ -butit, AMtl 

ÜW-..-) 1 

% Mjma/t/t i utnuM 4*-ni, StAjt&it. , oa- 

MaM bUu Sc^pufUri IT a. on . 

5 inulut, a£>> (ttnuumi KvnuuiuJürMt- 

AfAuiiincL) iw* Aii ^LaMvIuAuifci- Cs lTTCs 6 
anviiüwiT. . Si. 3 *xm ucMjtAnJct V i -So a -£u Jöt 

3t. Jm*t. »tatv IT. f iJMfcwuAn.’l l>«. • • ■ !0 . 

(JUiW) im*. ; uT. ' ' 

.J. aavjeiwaan. Q«t i»-a.. 31, 

OucIl : Jluaj. Mim. JbtL Jttur, 2| 

\Ij(. aÄ dltt, JUAiaUiti|ttm. Su^imL- 
IlowMi. A M . A Av a-t u-a.mn,. 

K jiA MMMn, SchtufUtüalc (aJ^uUeiil Mtm. t 
Au^jMv u i.') 14, 

i. JuALvuji. Süj*.Äx»vg ,, u,i.l4 1 * = > . lill ( 


25 * 

J b A 


mAjb — jl 

tfj . W ätnvl AuMAvnim, 


(4*«. 3Wt) JcUmMV 1, Sn,, 

»►gt fW-tl „ UfoMM AfvUrHJJUT.'. 

£jk. 1. Qfr4uA.4aafoCj.U£Mt T 
jSw. slauMM. 4, 

TO Mn- 

Viw ^t . jtln. ÜAt^uotiluS, ü. 


ItaA (U«{t ( ihMidtnvclaASctmft- 

IMcIiml«» Jmuruun, JnutuwiA 

jl jeJuütbtn. XaLi 4m 7TUi«4- . 
SäiKl JUL Jli. 


StafiaiLtum. 6- ^ ^<5 

SüU. Vt ) KM »ft (■■« SntAu^. * 


yj± 
i&t±. — f e- 

*^'€p0*: ipK* 


4- 

A. 


Ug* $u* 

N^l lUt jMAnMiliou uhuL axmi 
jda/ntur } 3nfimilur iL&lmt. oft 

5- Ami rtuuL } Ainju^<>i(}«uMAiutit uA) 
audti Jü. 

^Mn, jiWaAn u.4.ar 
][, ^UAlOjUt rtiAiSkc.., ♦ 9 . JlolM. (Ml. 

J&&n,Q*L 9 ; *l.A &. *“ 

Hl. flrta£&, — J A&cictn auf -•■ tü. 

tV. Myn II . xufui nuek^MM. II. 

(XueJc -Uv Jk t mta*vA4g£ 

jn. _ — !►**- »» • 


‘•»manmtovnt M 19. 


*Jtt7 


V, mnclt Tltw9**i (tu S 4 U 1 A i Atm mafli'- - ^ 

UÜt Oinct ■•■ * I . 

Ao4intwt JUinv AJU. — Ciäsh) 9 - «j5-. 

:wAmc«4m*. ; 

a.) jwtibt Jmm. SuumiU * jwi utcuL 4 k** — 

jtün.3nuiAuL AiLn. 3 . u.a^fm, t I ira IJV 

&) ^jua. Su&Luw^ 4m SüluAUftrtA 4, j, 5$: 

„UiU xcfc U««U ^l Wl Mv‘ 

».** UMJwt ülMv" 

Kopt. «jtCWTM . 

S. Am^-Sum. moci. ; 

oi) enlticit : itik ( Jw. Samum. ui ) f. 

A) JiiltiiA. ; AU ( Jiun ÜÄ^uuAuc^) 6. 

£ Ju*- O-nuait (Im JuIm, 4m Jü X ctcU, T Ä.; 

^wvn. 4 Äm 7 ■ Jum aÄi.* 

Jbn I . uiiImiucMui Jum. Hliuwi 7 


£ JxvnASüii. 3*aan 

.-fcä»nftPt*v gl-jMv^MtwL.fo . auf 

jlumin M. JijMv jiim. H 
u.a.<m. 

ÄÖ4M tun. MMn jSbjr. 14 ui. 

•ju«. fite^ 4tiv *Acfuii4»n, j S, ^ 

M aaV Aiint Si&iJJnjiÄaUk&SmiLL ■*-*-»• ^_J 

9*9*’"- >4. Ü5. 

jun. Saj^uj auf j JUtkiffi I? 

fjtlur.iun. . jttur, Mun, ■ -butit, AMtl 

ÜW-..-) 1 

% Mjma/t/t i utnuM 4*-ni, StAjt&it. , oa- 

MaM bUu Sc^pufUri IT a. on . 

5 inulut, a£>> (ttnuumi KvnuuiuJürMt- 

AfAuiiincL) iw* Aii ^LaMvIuAuifci- Cs lTTCs 6 
anviiüwiT. . Si. 3 *xm ucMjtAnJct V i -So a -£u Jöt 

3t. Jm*t. »tatv IT. f iJMfcwuAn.’l l>«. • • ■ !0 . 

(JUiW) im*. ; uT. ' ' 

.J. aavjeiwaan. Q«t i»-a.. 31, 

OucIl : Jluaj. Mim. JbtL Jttur, 2| 

\Ij(. aÄ dltt, JUAiaUiti|ttm. Su^imL- 
IlowMi. A M . A Av a-t u-a.mn,. 

K jiA MMMn, SchtufUtüalc (aJ^uUeiil Mtm. t 
Au^jMv u i.') 14, 

i. JuALvuji. Süj*.Äx»vg ,, u,i.l4 1 * = > . lill ( 


25 * 

tjl, Onit <Unv Infbnilür I ' um Jm, f twa ^ 
jbO^btv u.A. Cif ). 

K. flrxit ^otg. ^ j ~ iM ^ ^uiv Unv- 

AcJmiuthuvig du QduaxluujwVb 2. . J. 3. : 

JV vftJL Oxdamtliefc.. 

JJL C j t Atiul. 

2. lOtitAcluftdlmt* , uvitu. QmdiXJl/m,: 

a) auf eUx Stimvmc. Awoua- 

Aäwlwäih, 3 . 

Jtim Std. ikvh. OtJwx. OU. 

'Juni, £ite*t, 4, 

KM^iuJdtian. 5. 

X. &a daA&. .... 6 | ^.S r : 

31 Ja* doAt 1 , J. Ä. : 

][. damit (lltttn.) , J. S.: 
v damit Au Atdln 11 3 - 


IV. tut «haI «tb . 5. ®. i . . ^ 

„Ao- iMatjn. «ÄtV 9. < 

V «anaimuti maiui.ak’': Al* 

Cdi*. Sanft*. j tut uotJL ja.- *=>■ ' - 

uiünAc&tix ob uxwvn, MJt. 

£ttn.A&* 10. 

SnUtU a cft*. StudiSuL /mit 
Sufftn jux iKctonumg, AuAt 
Ui ul. 

im. ')TIaAxL«ntäcAmiJUwM*. 
und, 4 ul SttdunA dvi Swtfc- 

JoMtwi, Ait&x Ul JtS, 

Aull*. Aa-a rj H Satd.* 

- 4 *iA£t Setuui&um* lux 
3 

Sfi,. ab Xtui tfidi*. CtluuUitaa&e. 

non altlm fttm. „Uoxa&htt .’ 1 ft 

iai! v * 

wui rtnA c K«r&.AfcMnmMfe s Ml 


MTu*""“ 

J <_ 

a 0 I I t 

^xncr^<= 
jii 


c^bjfiluL JLluUM. dCautuwiA 


xJkat 

A.Jt.x. -f -. 

KofA. po ! A 4 . 

pui i Xtu • . 

tarJLai p€- . pKl- : pCM- 
SHux. **■■ ’ptooy. 

d*x TOurnd. . 

SxttbvL I inv SJCuxot . juMbJiA. 
Atifit. eUx Sun^utdx uuxti ixm. 
matuunom. ®wA<wv»m.. 


m*m 


*D» 


i e 


aju&l Sojv 


Stwuilt i 


•> * V" 


^ Ubn#v üvi 'ItlundLt 4 al.(L. u>uul 

dlumlt iK"^S • I l 

Sil&JL Aucfu (Uft. QuÜjwcU ’ifL-Aa ) 
tftyw-JÄ «. a.rtrt. &*L 
U^f (ui^idLli folg* UiWw., 


CL. OAb u>wittalu^ K&*i 40 UCbu&. t 

X WludtidL dlb f nU^Lcli*»v 

o) auf 4Utwt : d*niidjt*n 'HWuil. 

M^l*v J« 1 W..Jiai SjuiAln. S. flUn. 
*ttl. Juuuiuit liwJ-jJüitAnf. 4 jit.ll. 
£)auf AfuUctftn. h^flgflrki /mit eUnt 
'WtuMiJi .bftfllJllA 5 - £j 

ClüntL iiJmvrrtAn, auft’iW. ’MuWt 1 . 
Jltur. jjh t int 4TUtMdljL f ( Afaitt ji/vrv 
'iTW^t vUMXjL .4 

Qu^il in cUn Qm A^n/bf&An, i 


tm jtJ tue 
JL^tU TJ Öj£ 
/mjt%/n jt* 


/)nit Jiitttm ^WuU.« 

JO» 

^uCl Wiwcüii iintt. e 
W und, ^u 'ttUvmi. 1%. 


& — ji 


*=».ea- 4 - 
i •*. nt 


a 


J Z _ AmajcIuLvu* frtnit : juÄAm. ('S 

wlit^x.UM.otur. 1 +jjfä..). ’ 

c) auf atnOnx 15 j Sfui*tv Hö AmÜaEüIw. 
dl auf dtii CkxtMWMUjL <Ux ‘tYliimäZfpntima \f ' 
Jbt^w^tiofL 11 1 Ut, im dawv (lu A eU uek ; OX 


I. TTtaut «Iax Sau. : dtx üütafüjiitex ( &A*t 15 ; 
KoJKr 19 UL.jj.uf-. «Ux StauUUu akt Joui«. 30 
u.a,') . d*x Kxa&Mtib 21 : <üx ScUanoatv 2t . 
Quell tfovn SeJwuJkt <Ux O&gat 2t. IYUimLs SuUMt . 

I. i*i~ Qu^i'irfan uKt i 


xS <n.inAar-t ■*» Jf 3 «^ °«u* 1 ° 

Olwtrt «U4 lytl U.CLJ Mu I f«w 

AaUti ÄfccvmS+v 4 , 

JZ££tsä? TPM”£' 

fab UdUmlliu ita^DL^tOMv* 


*ä.V *■- 
- filmt. 


X. im. cU*n QuvJjuicic; 


x.5 

— f/nut Iwm auf Stuten. uavL 

VSittJJS ,-&**. S*. 


XE . i*t (Um. 9ÜUln. : 


*!***• 

xi rti|yw. TRund. Mm. Tlu>t*»v 5 "’gT ® 


® , I ( ® 9 


x" Ai th*. Ui jifv c -t D „ 

Ä 

«s * . pi*n&hn*ttU 4 Mjt»Q&«ihaurtt, *=> O ‘ 

— i^cUtlTL IWwafüT^ lin, I ^ * 

Xgmd^t C i Ji«u SlUuidM 1 . ' 

cl** K2wia& t . Ati-Aaul»«.*) ‘ 
u a.fln,"). Ujtn*unn*& MR . . 

"WiuvibL« Off*uu»ig, Sin «..fi. . ** '^auefc^^ L ~* — r 


ln <Un l&ilinJung 10 : 
C 5'WyXa , tiii Stügii. dinSÄn* auch. 

UW*. < l ni&bn«bUlu»tcL ^ttctuut- 

Um. (SotJr) II : 


, , JUMM StlüuiU* IV 

;) xuvu& itavulu H , JUmJUs 

xä c \ Xm. c 1$ ^ c 3 jA Xm c I* Hum*. *^<**1 

<Unoh*nÄ^iLtü«h*n. SnunjftttMwtj . 1 1 **, “ 1 3 * 


*. | I 

I 1 ) t Hl 
c') TnJwJiiWg AiirJÜi SÄiAAt* L 

tfal. oubte Jl% - (mmIKm. aU Ju&»n- 

dbUuU UM), 

et) S>t <r <L . Jtb Mitutab düa ^ 

. dbuL 4 , 

A) Q((niuia JlirtJt* JWw S . 

j$) dUvuoMAjbvw dbtti HB^füWA f Aif& 4 *v 

Qffnuv^Md^ Kb^jftJV 6 } QflMiutj 

OffnUM^* JtlMVt üluAijt % . 

IC. iMr ^iln lEw,tw^i.»<yn : 

m.i,... Iw. Ja* !&n 

— — S*Mu«l*0 9. 

> am dU». Sin. (jlimJUi StftfiiuJ,tli)l0 

“ ’ 

CLutfc. a^UcktmcM : 

Ai*tU * turnJpm IT, 

_ A 4. _ Jfc 

KotA. €pN- ; €p€N— . 
XihjUruj2£t II ^(V. M,.%. 

Köfi Aa "?tpN- -^JipfeN- . 


JudÜbn. Std^idÜHOtL a JUut^ , ofl Ml j | All 1 1 1 


^ 'ftUwuL b SMuut u a. (6hl m*n < t_ rt ; ( 'C 

l J^(±£) \4,üut(U) is, i 

fii) n «tä-. ^«1 011 

' in 

X. JoArrvi^t iy&y\ ^&u£«n4fiXjU£&A'rt, l( } 

WrtL Q^vftRAXtuJit l*J J io 

u< Q- j djjt yj. jwqiiiwm WtA. , 

Qjbk, im Tx(At^4«ioufttm f nrut umAfoto 

3u£imdur 41 <rdUx SuMfamlur 
Jpx L-..* ^ ^'SfutucK . 

H, CUxi^ftfLUj&fi. ^AffvtaU.j cUx ^muU. 

U.Ö.. 

^IT 

Jta 2 A t ^ ^ 

m. Ai* SfuuuJut (aAW) 

aJ na Aam>t Q^jti4c)t 15. ^ >« *w iü 


M'^Uwmd. . W. jL*l dlMv OiiAdfUid i 
l Jli*. 


— — — mi^Wa, (W^maotu 

I Seit r.s.. . aigtf , 'ttWud. 

Üon JjUv Silnt 9&4UAJU14AA ica,, t , 
ucnuMutt aiijct* mwt J *-— p -- efl * 1 

3Ua jittL'fth 

AlleluHiO 

3 

X. »l» litUnuU ■ y?o Ata SetalUk 

Afejt 4. 114 

Jttil&äfutiiiw illuu WmW* : jfe SJö.^Jö 
ummu«. u>ii, mth*m/At!kvruL ' 

iwjftidwiit-. 

X. Jl itv Jtm BuiJimcIi (§j.) *, 

<Ud CbiuU. (ä im?) S. 


I 1 


fiui. 


<■<, III 


SEwaE; ^ ^ * 

I I I 

tl III Hl) 
=■, -«=s. ) •«=»■ 


ll.M «Um duAduieti Xu4.1T : .»iwEtts 

Jdm. Stil Ihm IaalIw 6 . 

IV. im. djtm QjLnuM&Uw ÄiucA.'Y (■ lultL 

%iit. oAiXlitAUiw) 7. , 

tiNAfui.. U»»U Ji-at j Af\ä&M. Aj-ttfj ju. 
jtuin. 

V. (» itti, 
Siitt ixm IJunun.) I. 

VI. Tu*. Mji mq iju. Sbutunttiuj^ 7 . s 3,: 

4 J *|,i S<0 "TSo. 
tcbfA.pe-, 


flöjrwtjtintA Sxu>aa&tni 

usümuElwu. Io. 


7 \ , 5 

T,f 

« _ m. 

e TTT 
1 1 1 


■*=* nnn 
eee nnn 

I 


I 
Aaik 


Atlt %£.- 

K*fi, po . 

$««*. <U1 ** 1 I I ^ 

I, xLc&Muk ab E*n. (iAwSif&L- "LlckiJ" 

~Z*M ' ■, Vi«. 1; “*<■ 3 Sv* , V 

X*TV Sualrtfif, 1 44.0,,) * 


> m 


1, a£b Sö^Mt MuSSiäftcuMiJt 4 
<Htoi UStilvuucL 5* J>1f . 


Id i 
im\r& 
TS£ 1 A~- 

XunJ( juiv amünuditoW 
ScWft 10. - 


JL? 

Sri.. Qni 33umeU. II. IWtt du ühinlnutlljiiHii 
UJtacwüJxn. munpliil , Aeuit 
SuX*. IV. 


A*j TW— 

A*L Al B 2Öji_ , 


Alj-t 

Aubt. Aii -Tij.'fc . 


Aäjt TW“m 

AüJ«. >W^yft , Lit**.". 


*5j?U T4Mft 

W;~R Qui Sjtux&a o-.ä. . M. 


,-;-u 

A«tfcgt Wfaj, und iKJixiwMlfc 
iwwdi. 

otan. fltajw, 14. 

1 I MVbH 1 

*s-u TflS 

iüll Sitx. JLj cd . J15 


In. jimL TUmwuv iini» StuKtAAvU 

im ^»/wAAii» 4. Sott -, 

' Taa*. AAlt N,J. (h*A. iw 

fu ^ Pa ny. 7 r 
Oiiali. iw bm □iu4uul< i 
jtd t. biuWi. ScUmiji I. 

CUtft iw i itn. iWtüvlumA : 

SeUaiw^t. 7. 

Ujl.audLilnvSilwuBPi iwv jii y*4 

fl Iw. iUw. fofynUtiw. fllflttuvn. 

t I i»t dor> ÖKfctf. . 

&A UmjL JUii 5J3 duMii *fl * 

juawL mmI, JjmcXi ^ 

tMrubtcun^t . **— 

7 ^ &•&*£. Mit i>ig, 

wgt. Koftt. P*- . 

(iäh ix»i Jttur. 1 . 

fiu in (Un. QiiUiiAtlaw,; 

Wi „1-C <W SnJj» IKUr *tur. 

—<*■*2— J«k al)MlUcW. 1. 

* / * iUA«*UU r jmh Suftfen, ^ , 

^ Eo^e). 

A Aa- C ,&U> Jiiw. Ju. 

JUMUitt IntliJi ; /Eli» Ut 

(Atmim ouMouiitiiL QKt u.o.) 

Umxifc i£t i. 

OusIl yjJtfcLcfi : &i/> >Juii SttKg- 

ti^ TöV itl J^yovov) % 

fäir^L'iüJk). 

^ Mit D U in.; 

, im, Jmmxx. yjgfcuym S UttcV£.. 9 . 

fliwttowmit UlntibctL mit: 

Sittik. UmL^L. 

— ^ ) . ftnnwuwg in. : 

a»-C A±itA.~R. 

pA- 

afc Süfin in JtMHvminUtjun- 

^Jbru : ^ha^»*iJ <r. . 

I oit mut Su^tWtii^in. , 

f ^ jx>tv tibi uiw>«ttittiktifft 

■ ■■ — fU&ut II 

ji3 * c Kamuf^f, II. 


AS 


_C 


ji; 


«- 


A3 


i-C 


>i« , 


I i 


» n Mm 

ij'l 1 1 
PV. 

PV 


Ouclj 


jut. 


u 


ltd I 


I 


A S ,-C 

Jl; — ( - 

Ai- r W| 


AumW im. dim <Wcbn*k : 


1 Ulaff«4v f ^ 

1 1111 D <ä i 

_ 3 C , J , , fiue&wttt ScjuujthtLcJc 1, 
ü- JMV IQ ’ 


Scfculftyug (^) 3. 2>?J 


JL_ Hcl. rmd. 3nfi*ulü>«Av f ^ß**, JVwit 
dLuHK : 

mjt * c im JwAwid- <Ua Sot- 

Ajfcön* 4 . 


— 1 — - ---' Aäubn^ 5- 


jW*^t K“R l irt SuiiJctttvi 

Xofdt , p*0. 


_ ’ t tauet. 6 . jtUhEnt^ 7 , 

~ ” — — fKiaijnt ’ ittocfw % . tua,. 

(immJUt Avuati «Um. UW. } 
flUtn. JU UMn4) - 

^ Dl 

Aä 'kwcfi «ä. 7* 

• *=* 
ns. Bl 

ÜmJu ^ JflMi QiuJ>mctc 10 t 

• <= * ■tlk® © 
ns_Jit^Jae 1 


-g 


— — 0 v. (l. ("tlunefc, <Ul >pi- 

I muwutam aCuft gunajltn i. 

uwi) II. Htjä rtM-, 

*>^£. tuvST, 1 

"° n ^ 

I. ttlik JUnk lUnAcJvuxlHv*vq yfün. (buru. 

-jjtnwU. IV 

SW, im, djm. iGtn&4»uLu*L£ ; 

K*4t i«. «iit W' J.W«; Cn* 

— 1+ 1 Juiidk. cxrvvnk ihJ 

Qmmn (xtw-, 
«Iwum. tf itiuthn l£ 

17, «. o. iwv). 

Sk. Cutcii; aut jinuU. 3&i*v- 
<**m (atur. .tmfvfnn^kti') 12 , 


IKT-'V* 


«»«> H. dort oiknlt , Uu. , ddA W I 

(rtiut auf fiAuttt 5, i au| 

'lT'UiAjbjiinjwv Z u o.) . 


IE. Sfl. im. dUm Qu^alnudf : 

<& 3U*l ctu 

(den. Sfcg. 

« 1 * ui 

1 " - ^ j 

Aä-f-tj *=* — °? Msä- .AStkJt' 1 s . 


A?-wS’t ^ F' X- i*v <U»t UmIUJuma: 

1 ^ > ak Äw, jUirt UuUivmtiK 

0*i «zi. ( JZt.M.'R.'t 

Aiatu. A*iT .Vm.* - 1» , 


JL.Ath^LMit^. 

Kbfit. pAoyH. 

1 A 1 

'Wala. , TWAtujiAj Knft <5. 

3««t Mnmvi mut rm, M in. 
^twnAh 'HöEa.' x 

^Üben**, AinuL uim.4tm.Jun. 1 . 
Atumt jUt iii «twandlmt 1 ■ 1 
-tt «Ut Jtaia * iUt StüuL 4, .Ixm 
ÄoAM 10 Mt^tnuU. *lalu.. 
äÄüruU. t fiowt jfeübuUfctoi <Uu 
.jtnwlv OlnJu. II, 

* ö . Ä 1 j 

*t,T3f * lA - 

T D ^| Jat^tAtÜiKS.. 

wU*_. I, GiUi*. II. 

s 

a) AaL jj^wi $EuJUftfrt,i doda S, 


q-'R. jij- ^i.w 1 ?. 

A:B T°i 

O-aS-AIUT R. Jtl-^tUr QttfttH.'l 14. 

a -T°> b.T^ 

« », OrfW) IS. 

•&) Jfcii dfui Siütdl Jlfrt.: a,Ji *djw.C, 

A T D ^ 5 

guuöjutlutx Q_ft,C. JtX-Mttr 16. 

AftC 

Quata.^^ujr ft. j^V Jjjur C faVvfrafl H.A°0| B 0 ^ C 7 Oji) 

0 üü- ftUdClt ^UM^IllL JUXfL *^^11 ; 

ixiin., Jbwtift. 11 ( ouet Uxuuntnd. 
odju. duAjbruJ, im SLvmt u<m: 
ftmlimfftHU V.&,. 1^ , 

iC.iitt /mit ^ * («ÜA Jt- 

U^UtEüio. ifc , StWlfWtAUt^ . 
yi^hf^tov ^Mi*L StUö llmtt 

Q., tm. jta -^iur Ä. I 


ftiicJv mv /Rtoi/uitM^AtuAt: 

mccl^n. ^iuJL *u>cJl AcJJtwJct Z. 

-f) nAcfiAn. Sot^itvL : 

«Un 3 . QmrtotAifatfo 4 r 

^ j jfU . Cbct ioAvjl^c^b^i^ 5 


A &T D > 1 


As-^in. "■j"* 


iata^LAxit, A,~R 

&y± *'fn€:' t tp 4 tl ■ 

&« *'tp^HOYi . 

X. SiuwtuniicJt. : im üemfui 6 . 

($LuuU JUHjfbt Aj-Ctj - ur 
fM. 

OwJv &n>fatU^^ (^.cUm. 

y«il<fltwww. «&• 

Ai™v) 7 . 


cdi > n 1 t 


CD 
‘C 3 


M CDI 


1 III , lli Ui ( 
►CD „ . 


(U -4 

rai 


<Aau4^ A \ w «| v ® 

^ m 


2, du tt ScluUAltuÄ.* dt* SkaLm du 

(uxA*w* om, flU*. QjjJMßnJMäoL t 

Wa**) ua k^utautu ^ 

^«wduKEjt . «Uwu*. ctuofw oUn 
KuUjuuwl’ A.*R . ' ■ A 1 1 tri 

&oaju*tcAA*tft{ ^ Aoqim* 
JÜE.RH 


^iUuiwuu /mit , 

Aiil.a Jtuu, mm . 


AuttL W JL^ # 5UnU. aL*UA 

^AU^oMJtAA H . 


A.T Si^Ata^iur io. 

J>öl- X3 - a . 

üi Amt II. 

j[® 

Jläj. CliiMlniicJiAtim äautm H. 

Jla- mtji-uj ' * S j C j'^ 

A«£agjt 

®W. -pöu -Vt EnjcttfeumJc 

cü*». 11, 


m 


i H 3 

Jla 

OT« A3”Am*tr < ^ ^ ot>lwa 

l .WWM J 

fcml 4u (IToJjl 

TS 0 “, 0 

ro oXÄÄ 

mm J 

1 ä hi t— r 

JMigt Alit J_li 

die TUlmimlwn^m. X, 

‘•'o ®r «=*■ > __«. 

i o, , I -öl X 


ITUÜt. iim. SEuxal 

^^1 1 O MWI 

| 1 4tt|M 

1 t € 

"^tit 


*«*'* ^^5^3- 
* 1^ ütS ***** ^ -*Mj 

11= ^-^ttü L 


^iAt|affig InijiiHi 


»gl. K^fvL XegojNe . 

wtÄfr. 


As 


.3-jfi.n 
I 


A?-Af , 

3 ' • C 

Jl,-Aj , 

Al-Ätl *= 


fl 2 So*W jim. KXvUAUjuIr 

I 9 Ja 4 mNA. *. 


a?*aüw 


■ Mrt 


Aid, jjp.. 

I. KUtUtXlh 4u S«W 
**i.Si»fc. 1. 

X tttlumiua JW du 3Ät«m_- 
JUÜeftM oiVLiuiU T*;t* 
dlAAilJLtm. 10. 


an. 


:m 


an 


nsu 

i’® 

* HM 


^J“J(ÄtSO 

Ä ^<=»1 
&>) CÜ 


!uy j ^ ; VN aüfd Att . jt5 .'ftWul* 

*S-4tA?‘ = 7"'$ffn©L 5t ofc W ^n. 4 

1 All um 4. Iftrtffldit 5. 

“ | n Xotijt HX . OM). 

ScLrfnAou* 6. 
u^f ^vy.- Ad 

j n ya? 1 ScXifft 4m. ScXaij- 
4 i Inn w-gftumg T. Na. . (AM)- 

t AitXt JEwi aa|. 

P y- MtUt A*L juj. 
I Ji 


^ C£VJ„i 

I t I I Um 


i *Vs\ iwt 

»0 Oä , 

I AttM*® 


y yj<) 

Jt3- Jlj 

HT, i*v dUn. ; 

oU '1 'Umal djfcn, ‘Vuljjujyiot. 
l>OYV CtÜuO&4A 1 . 

tam2 
-*~ T m ® 

_» 3 X. <=:> f — i 

As-A | ' 

AX. Ainu (VthjjyiclvnuM^ S,. 

<9’. A3- WJt. . M.H. MM. AtoNC^anjbi^M. 

ILo^tl %. 


^-Mi* TI ra 

&&& % **•*•■ 
iWnt jllv^a. KlJktAtU Ükx. 

IWtmJlAi* 4, 

ÜUlt. A.J - tjb-t •JU.J?eAj!/w 1 0&tawXf 
cLoa ^ii(uiiv 4it Söwn. J 

Jt*k. • 

-=* E 3 * * 

tt O) i s= <11 

H.H. «im. maMUna&M&tn. 

SMff S. 


A?-i? = 

Cwt SücX. (a bi iKft&e&mt. 
S^uiAS. im muX**njtm. Sau(m) 6. 

“IStfSÄ 


Aofcuft.uut Jfct.MIt. 

Kcumjtf j SifwJtt T 


JlSarO) ^ 

R- im (Um SitL 1 ■ 


x.%%1 

&U&JL AoilMli. 


A jt -H4S, 

w^AUitffi ~T4fl:„ , T44.*,, 

S«nk Sc^mib«rt, jumcL 

früetifrufen. Slmtl. 

QIu6a *) <wul AmL L CUtaatt 
oIjul JWttwvrrttut Säm; 


~ta.ru. •fl-'.iS" 

■M-* 

Atfctafc HU. tüuiff. X . ak 

1+Julil isUfL SxixllU44JA4, \% 
Jt.Qr.fm,, Wi i | yiii^ i 3Uut f4. 

(Wi, ln. cUn. iLiA^^uWj : 


rr>gj tnj 

■Ui. 

Wi? 


Jlj — Jijurtm 


Ai-t — 


Jh*lbajt Aait MH . 

jwi). 

S» Fufcvwtüf flkt a ku- 

tu*x^ im. «Iim 
J uM^AiVV 1 


uri c -jyt 

■ » — *— . iulit mi cir^ , 

- t»nr Jlj-t £13 du Suu 4 & I. 5 *. 


Ai A 


Aautn. <lu SaiücUb Am. 'Ha.- 
mum. Aimjtt 4(>n>ftwWa>f. 
UotUi iim Üöfanuieli l; 

3ÖU- 

-St.Äafit.fc.". 

AJ-t 


§&. <Ur. 'XtiiTVmJtt 5. 
u^L, ouaji. iiaA ißt. du 

owtM.. UtWx*., 

Aj.t 


A«%t N^. (rmitCWtilatt|). 
d«, WduMA -t jwi Su#ü 
? g ^uetnliWu. 


tti. 

ML.* 1 * " l l — ,**■»*■ 

(tl IM 

oudt »W M, 

?ö- 

1 H 4 A 


pt V 

X. difc Silit uwi jfcu-, : 5tiit Jju, Hjufuji* 4 . 
S»Ut Jl&niA Suu&MMO « da/, 3L t«l Ufdi V, 
S. jtintn. JXoÜJt • 4 mm, SSulu. 6 } 1 

SsÜ». Mut SctdffcA 1 Duett, i*t, dfcm 

4UkJl> 

Ci mn.it /vi flog U mwwv AiMtn ftwAtifa. 

" Scliixfft*) 1 

/mit tjjf M*d. Jcjj_ : die lim umJL 
dü, QmxUu &ütt von xtur, 9, 

I. Sltfat , «ttifilut U A. Seiten ji/rttA (kbl6 Io 

o^Uit tl . 

OAielt Art. «Uh. JW JtÜttA Süll «U*. ;t&4- 
*1ut(rb»poU. I!L : 

JIÜ, i*t fiUn Ub^uLbn^ : 

^ -Wutoum (jelmjA SUfcoucU*) 1) h 


1 ul 
Ajür 

Ajoffln, 


*Wi» i6*l Jtcatj . 


Wwl l&tJ&uim. * 14 

issSP* 1 - k 


di n 


401 


JVJ A — JL C 


Swi t, Oxt ftoumutW I . 

1 ^ Ot- |ilkWkBft _|*ta daA * 

<- i,i /j j| IH^ IO . SäjulWä mvi Sau-- 

i ^ XmltoJUt JUo** dim JtMAUMn. 

IlivnMit im. Q4«iM 1 ( 
OlUAMlt KaUl ) ( jtawuMl- 

iwn 4. 

l»g£. Jtard. * SUftfUL . 
lülit ^ jt>-~£ , 

O jMl^t Itit 

jdV (TUatn a. 1 1 ?a) 

AA*. yn (■ofasril 

yüicfu. - (Air« i«c) 

AftalvL 3a Öttvjf u*). 

dit Sowt. 5". 

Q-, täy*dtiA. , 

etil Somit oJb*. StAtwn 4Mla^ Soltfutit ( 

«Ult So^vn»H^o<t 3U. < 

ln ^4i »v> t*>i *> * ^ *— j Vn 

ftwwtax lind &i&ontnimm«vi rmtüt 

au^ ^fcn|uiuAt l^OM^tdtt t 
jmwL-^jut-A^ fVWm 3fcut*io4i*H0* 

Afnj - 3L C ^ItüluiMt 3U* 
tCgJ. aac&_ All ta t w Quy"^ Aa u.a nn. 

, %iinpll OMctv Uvt SUtot; 
cUt Sonntn * dit Sonnt ÄqAoa 
t*^Ui f Jat.KH .^ G- ^ 

3U dnn. 3&jul cUhl Som/nln^otUti. *7. 
Aiit O V 
in O 

on^ 

?M °8 
Stil £J* S mit OMlilul^fO; 

eilt Sonnt. «Un, SonnintwUidu, Sonnt 1?^ ^ J) u^. 

-* 5— i. TmJ«^ ÄJB ' “ 


■ft. Tfr&iiCbmym. . 

&**. Ahfrvvi KSwiq ob „ S*VUM oUtl 'DW jLefiin. , 
■ QaUl£M' S*»uni. cLtn. AUU4V 

JWjtn.’TSTT ' Sut Mi 

S«it J.tt auafc. ftftit Qntilr«! Jf& 10. 


Äfi 

O ^7 


O ^ Ol 


A*it ft.H. 

Säg , tö^ticfi, iiwuwwt. 
linftJ&uU'nat’U. i 


Ol 


Ol) olttCvt (oi/) QüUt^) . 

Qttdv ji/vr l CUvtcWuW o#t jJuyl iMMtltci- Oftfix. " 1 , 1 C % 


4, oi 


o<o> 


-W*gt Sfc. h. Sa. 

AfuefttuU. ^Axiilun^ ^ün. 
dim, im 4 ti 4 ut#ulfcn, QufrnjicJt.S 


TO. 

<0 


tuicÄ. Oö 


imftjt AiitDU. 
dftA tlXI&Cü^l Sa^tmutjipL 
^MWl UfrittAjt/rtfr».. 

«Ul Sanfnlwi^ätU«,. 

<=• a *M q 

— DO ( c 

^TCX *=^ ^ 

I. üUtfr j &*i 5j. jxvh 3talii*<t, G. 

Amt - ito— «liiL kj». 7 


QmoIi. i Hl Sfrat ( : 

, SevMfcHaättiw otftA. Sowufcn,- 
yttlMnin' , ii*«, 3fii±fion, (, 

aD a. ts i 

H IWlit Olit! 


ifrw**ifriU»i. in jdmnx, Siit*£ 

(iwüit na,’) *} 

lO.,— *sf“*9' t t i Vl 
aD i i W 

h s. dt*. Sötttn," ro. 

ü%~~ni 

umA, ätwiticlt. 

Slu. im <Uit l&A&imiiun^ : 


h S»vuni*iaottMA d«. AtiAin 
ASundja. " ati ’Ucwrut. oUa, 
SÄimflJitfiw, d*A OTUwtti, II, 

“442=, iS“ 1 


40*1 ji_ c _ jioi- 


“44A 

Uminqilt 1 N,~R. 


j\S- w n ^ 

äott jUtl (WiiuJl rtnü 
t 


Jl c -nr-Kr 

Ja± . HK. im, jxitvWanAiw« 


* c C; 

4 jBua- 

fr Ai- f aij- Kofi. A p»MfOT£ i^pWfo]-. 

Ummt ditt OnbA, <*n At/Jiln 
Sttlb.Q(iiuuuliua, |frut 
UHwfr ff. 

jjDf ® 

*■*$> 3-^.' D 

5jv. CbüL Sttfr , oLui. Xni, 
j&mniimt, fumfrn. frrid. 4 


7UW 

Sfr «fr iMJtojoucfan. Sit dVi 
*V 9, 

Odin, fr&r^ „ Sioiit" 1 


AW 

Aixt -£yt. (^nJttW). 
du.X£<i>« S. 

UEr iiiMiwjvKLkcK 9*A“i^nii 

W>U w»üt ftnlj lm»i . * 

tffct, dll AifiitftuKU. $etnüiuVM 
-^in- mt M ’3ßwJ' juaxbL 
<ÜjL ./oxctfiflvC (tfiUAu.aaJfc<. Wht 
ffiu. „ t 

•**> -S^fa 

JWir» *Aw ^ 

A!R. üW cLtm. 3U£eU. Jlüvua 

Qt />nit Köfi£. XXEol Jtc uen.- 
j&LetutM. ^ 


Jl "*J ä£34 

mü. 

6a*i d A.. 5/vE.x. 

junel 10, 

CbioJv als So4rtnAn^i>Ü£i ]) 

-S*fc % ZS 


jiw.t ■^ att * 
a in 

jSi^Ü] 


Sjjäi A*v. jeüm&ii Sttnü**ui^iAatt 
( u»W «iw. Stoff 1 ) It. 

di«, ScticüntLui" du SaaIu l*i A "R Jä=4i k, PI _ 
*ml- ixujJi. c AACif-t Aoujit sfr . — [Öl .* = » 

-fbtg (Ifrjt, 1 


ü 


ai 
jLOrt 


Jtar 


404- 


Jiart 


Jtar.t 

Jiar.t 


^“11 .Uflgi 

Sö«i t 'S«.. 

ual. nixtL Jab OffUfa&jtouU. 

«an*. 

X. ^Lw g n Jm i. und SCuaaI, 

S« Ju ICwMlJb I . 3 h. JUlih 1 Am- 

^ub l . Sin du Wlu 1 . 

Quote An. dit n. ‘U&cftLndLm^flM, 

juai-ib/t *“■ u«J. 

41t- Ü 4. 

b)jua QutfiabJcuii. bei 

l ''VU*nfiIu 4 S. 

jiui.t Atj.t Cvl '*""“/*?**■ J*d>W 

— — . — i jalO^cIm 6. 


[nj 

«t‘a f7-V 

ÄiLctt attc 


rn<^ 


31. j 


di*. b«icltu Sk«. , Job noftfitttm. «um. 

S alatl 7 unj S/mful 1 . 

OucIl i«. <Uk V**l»tdU nung ? All. «Kt afct«. f Joftfult 
odn «un «Anmut 


“K-t j «Ja« yjMjl Tiotynttat", 

i) Mm £but flü. «ud QJilui 
jfcl) 4 

AI Ii-tn Mndim.,^!» 1 du 

33 w«fi*tfl 10 . 


i * «=» % 


— y*n 


Stautet r.CL. ( 

AUht All A|t, 

A<it ü «Kt. Ati 

Jab Qua**«.. „ 

Quak imvSku Ul Jron : alt» 

KBwdtU«. „ «** -6.««? «bei Ju J a .A j ® w -A 

w t • bitUu und. W* 
unUitjt » * 11 . 

SlMndliiA in QubJnücictm. Jf£i i 
*u**A*m,, aubbtnlutt- a.i., 

nsi J._l! I _fl » I. 


Q.. imit StntvjfriÜgH. e>on jtant^ . 

"n jitut , im jttg.j/ J. alb 

«J| auAAvi&att- uon.--.- , aubWnv uat II, 

Sn Mn uhmhumIui SitauU- 

1 * 0 »«. U. 

£)<utbt*n. j fßtm*.-- - (§«.) 14, 


405 


Jiur 


I. atb OJu«nt. 

a]mub. uUiUn | iu«aiU ). 

Xr) Mn oumm. C Aonvmwii 1 , «im-* 

llulim. 1) . 

c) auAdinSuiJtt- , JnaubUm. 4 . 
<t)euiok juo «, du«. aubbctuui**ui*in, 

Ou^un. CS&-1 S. 

je Hor.-fc ^ je juu.-t j mnJ.S*w*lur: 

■un. «bm. OuMUmbcit». !>««.■*•■ , 

ouMmJiaIA Mn.... 6 . 


alb Seafeabitio «* ■. 

d) Ojubbtnienlir uom_. .. - * 

Mn 7 , 

1 ) bnuuu «u*"" 1 - 

31 . alb Qdudnfri 


fl) JtüvuU ( fluflflfln (Aüuuu 

flfllvtn 1 , diflti fluA «IbUM. 

Affine«. lo «.«.). 

Ouetb Am. Stab. Jjj. brv t’ : di*. Utafcn.. 
JhiAt -MflitC ArnJabutT, dU« dCXj*. 
UKndL Ainoub C^CufldUA«. tuit} II. 5».. 
t) n "HSir^**4 , dnaiittm. , 
aubb««. Jajuon. H. 
:*:o 


b Tb 

«rp 


A* jetir-t 


SfllidM. Sft. 


ft. 


?fP 


O^WJt StajtfAitwL. 

^rmjtirwyiPt HdvwL MtiUtüAl fnun. wt- 

^muu 4 AiMA* «Uit ixwA±tla^- 

düuv CUi^Wwb, , 

X. üJU SULflMillnt ! auMan 4KH.' »*► 14. 

3 t, o£| CUIimaAt . Jüivuuja 15 . 
cüia«Ufov IA. 

Aar.tj Atit KS- 

Jbl Wflmn. Ufln XbiaubUn. . 

<Un. 3n*«uU. 17. 

ftuati. Am. S Anm*. «Km; 

J«n. Stafamt. II. 

ÄüT.tj 43 , Am «Um. 3 tUt Ws 

Oil- QjUfrTL 


Tto’-Tt- 

! 3 ^ — Jturj 


4 ot 


Jlw’ 


Jiorj . J> jg. Ttiipnmixum, (/mi£ An »njL 

M ) ' ■ 

u^f. Kojit. pAoyco!)' (lll..4*lf. *) , AürUACFV- 

«tveUnCid. Jjxpj,, 

-Mi****^— M 

domilun Atil 


Kbpt**'Ao. + A*. 


Q-. InibtOMAilur. 

««et ^^u.1.^ -lJ4j- 

, QtbJm. i |ftnfyW, t wtidiKv 
*0 Ajovl JAhtfwdUn. ÜÜAan 1. SjutJÜLt .MH 
jfc) ftiFeifcclv t Von djfi Aj»?i 1 1 Hndf.nHim 
%AtMmm4Mu 4 • mh , 

Sdufitifl. 4> Il. S**t Ü. M.H. 


H. /vnit ^lo. umd tLnf € ^VviA ifuiid . € 
^OttpiflUwflnk " N^ . 


HL./mJi SnAfuttUlontn- , JUv ; 


orut 


/Vrui 


•0 AüA, JfcuttgArL >fuii_ ^*n, 7 . 

oudi wwt dA*t QMmut utul 

SWnfcn, (vm, 3 *h^^) i 
di«, fVut«ivittUiu^ 
acIwgjFKtnyn, : 

t pxJLt#njx*vi >nv Aitln. 7 . 

c) l 0 Sjäs,i&t- 


a.'jnuuA. (aLmA/th. Qn±) 

juluitv II. iGt.RTI. . S j i, 

A) AkJc *w±|finjwJi*v .Von,'«* II, ÜJ 


rrv^t Ö\ *■) uWicl^m von Aimxa/ruiton IV 
-"'S von. Mi 4 m Q*£ J 4 . SoJf ^j f r 

X) a*ifk 5 n 4 bn , RA,. 4 Am. 

nteJiJL omfm , 4 fiiun^ 15 , 
S. Sigjvubxtw-. 


1. -umbn. Qni lft t iin CWti 11 iMrtcMam.. 

Ji£. HX Ni. 

I WölwJieA : MnbüiiJUn-, 

«ufi&un JCa4M*v . 

«•} Wlm/ustutw. ucK&uitavL II . 
ii ^A^anAtvruU. AfntfinnAn. (mit An. 

iwnjüfnm. SUttt. Mo..) 19. 

c) 3kt* Iwjutt. uvtnxÜHM. (iHyn. lisn. 

Ssrvmt. 41 Aogt) tO. 

«*) 'tkxvni'SiSUt f XSut lU&liiiqim. II . 


Al M £ut , Sc&AActcAw I . 


C, TTUt f»fl l .*<i^uu»wwMV . x, 

(rtTLÜt Äj 9 . JL 1 frrtü Jt Jt 3 "t 4 XL,a.) , 

H , WJL, *n 3 Wefen ; «wAf^oojtn- ^lc Acfcuil«n 
(/mit -tut Mmd Inf.') Ah 


Aart 


Sul^tamtür (XnfunÄlur 
^tlb^AtitivCAvd^n 1 ) . 
a) ^Eönj (r ft- 5 . 
X) atl den. UjKfJnndumA 9 

JjA T&fujMMi ft. M*JL. 


Aü)y 

-MH 

M.HX &ut*WJu)- i. 


JWj.l 


Mit. H«MA JLUVUA SfiiliM 

oim. OanujAb J. 


ACuJ.t 

-*i«= 

A.H SWiliit uuh Skut.uRJU. 
^un. 33 k (in ' 3 ^jujc- 

imüU. 7 xuvul in JDuwit'- 
^Jtoir IC), 

TM?» 

A«rjt 

-MAS 

MjuL, Suftdudur M , 


AOg-t 

SLi«A 

4it. HU EuAiOA o-t. 11 
uXolJL JjUm lUet nmtt tAtun^u^. 
COsaI. 


AOJ'j.t'i 

|. Mj AQjCt Ü j 

Sxia «Lift JfnZiZiAn. üMtjS&JL JjlM* *x£ 

£^1 i*nd die ^u 4 o<nvmOn^jL£Fuffi« 
ivhÜ c JULCtr.t ^Ä£L M <vn ÄA- 

öÄin , -=-n t 


CLucfw cUjl «Cbaaiai^ JtCtfj >~fc XAtt. rru-efet 
imLttUiidEicti. uR^ibiJaü^tni- 
ddtujrt^^ ( oIjul Sc^utii&u 4 i^ 

“•“‘•»«A.SS 'rruit^^ ju*uL«Ua SA£t*HA ctlb tjf. X. CtWjAirtuüiw, : CUt CWt^gA&AuEtc. u»i 19 . 

m. Ulen, JUMAA. ^AilüvYWntA*!. UjUUtwitlJjnÄ 0 . 
Mx. dUffVL Silit 14: ,5a 
cn 


UanAÜn^tft JD.I 8 $*. cLub IwWitu. 

UAvvt I S . (&}££ UUJbVL 

A» it WR.J& 0 I ImuC^A MH. 3 &A- 

JtoÜAclüru . 


Äbl 


I n 


J*w j - JLcuar 


: JlWj 

^441 

j£. SLwvWUA KL r |, 

Jlwj.t 

-^'4451 

Üä stuA t. u^t i&jiit.'* poDyt i'kpiooyi peioye 

Jtwy a-t 

Jä f“4&£j 

Seit* OüJt* Aei 

J*U. 

JLWjitj 

Jicut 

T4K-^ 

u*jt Wofd. crycr- , amdiWA amdtu 5. 

JKjJULI 


Audi* -6*t Jtort. 

jlüjcu 

ee ul 

A*fcat iM**imn*tt I>10 
iud «ft §* 


eeiii.ee i 


Ujt OMX&tH )• # di*:W*W 
oua «Um. jmwr juialt. jum, 
Sit mun. yu+iAüfiA. jutUUIEt 
iAJt. 

HaAütt (r. i 

I. n& S*li*t* , «wJteit d*IL Hit -&*maM*i<£ 
(rvultn. b U|m.*) +, 

It. oon. midtin^füUict^n jCävuJwun. 5. 

Xtl ■ ivwit gmn«fan ^ " - 

<0 *% S I ~t * er. 5t-, dut ^jutt C ( 

< *5^fd*'nA 1 Al. «., »yrt.. 

A) ÄwcUm rtn^i-ffr 

at* 3W. du. umim. tUÄCt 

A*«wlt du Sonn* Aelutim t s 


a l **, 

ee i * 


IV. jjn. diu. Um&tmdiuu : O 

di*. Raft i rt* ifn. cLul 'V rlilU, .iüofcl um. ee mä 
d*n. idmddiucttMv ün. Halt*. litHuJum, 
d**i. ’nuLmmtjn. 9, 

V di*, jwhi; du Oum* io imwittoi du ■*=> V O 

II d.A. itttlüdiL * ee m i 


«>£M 

ee iiia «i t «e 


JltU-CU-t 


J ee \\ ; 


Sät- llIa itiidn ..^ It. 

W*W nwi jMiidkXtiaut dom. 
wonstdL CUwd, 


Mx** 

nj'fvS 
40*) juiMtyt-'JMvd. 


KJlJU* ™«Il mietdt «ItoEW. ■Ö.«— » 

Jwt I. Silit MH. +ä[ö! ( “ 

j^l, kofA^pooyNfe jiuw^ JU1$UL It**- JlÜJ’tj , 

- +- 1 Ö\\ 

■TWAce tj n 

"SCofiXe. ( du iHüUi) 1 , 
iftutJnyfr ätCfiSfiSfic 

CLfc jiicWLij ^ 

AWW .äLs4” 

HU fmutQ»3tÜat^ 3. 

*V 

jiwAI 

N^. 

Ki T iL. Jl por?«- ; ' B, f)oY?'- 


<Uil Oinnd.. 

TW, 4 in du Ut)tWdun^jUt 

nm. 

Mrn. Qtuid. 1 aWkÜ f. 

in. m. jtarA.1 

CLUnd^ut 


Ka^ 1 , oft- qjU flllmt 

UoUttllindlM, 4 

CUUn i OtfaidajiQyvwig *V 

jiarAtt <=- k O 

w Jaü 

Sjj^. »»m. 3Cw^my 5 

jiwt J* 

Ai*&* X*i JLLUJ . 

Jiard °3?^ZÜ 

A*it Ejn 

XW. aucii. jtdur di* Stufnn. 
di* Siitit , 


di* Wftfi* e. 


I, jtiAfimJtLeli. o& SWuttil : Sri***. iim. 
^Wfüit. u,2l. io t ^ 

Quell (Xnn 

dU*. II , awk SufiftC. Jumv 

Wti 15, , o>imt 5 ürutfxful ^4Mn, 
yterVmtt 'H, UA. 
w-^M^ 

nae * 0 

&T ra Si^ T '°“ 1 - 

uw, "T* rn A. ** 
e e 


-k--* 


H, &JUOM. Aün&h Stfttm öX* AttfcgA 
StAlU 14 ^ 

3W, iKn du ^ Sufft du Sottu" 

(O^hU) J Ewi. fttylih t an du ftncwt 

<Üt WUliLvut ttufthtttt IJ. 
ua. +10 


JlUrti- Actrd. 


AOrd. 

■a*: 

<=3*i . 

ätt AtAv rmimARGklL^cltAA Stoff 1 


Aurd. 

H^v 

I. dm. äsotMbWvui J*n etaA V\ ’ 

drui*ltl£i : " \ w <=> p 

d« Ao4JUnAofcnu. ( iKvm. S^oaim 1 V [ \ 

oAyi|«»vvvt') %. ’ ’ 

I. AftwtiüÄitM.: (Ja, ^ 

omv ISnuwticUuA«' 4. 3'«a. yv . a M 

« SiW, fl /!l ' M * & & 

( d«A ‘VrUMAeJun, S wmd.dM 

JWuLu 4). 

juodL 


ti-*R. in. da*n. 3itai 7 : 


AOrd-t 

si»;„ 

Nfl^. J&ur. cvn, SVihttt. 3 und 
»«5*«. 3. 


Aüri 


JUtitf. Hk. 
adHU. 

OUtim.lt) odtit m«it (WU 
düStofft*, 
Kltid. au* o&**ä^fttiAc&jtm 
Jjumam. II, 

'1° K^iuL auA ^UfntUteff Jl 

ui 

Ato-d 

— 

Atitgt Ati± 

(tldtiun. 

umA. Od^Uctür) -.^ajitjuäjn. ü. 
f äftfevt, rt\ti*n mt<»v g. 

Hifi, oypor i^tpoyoT, 

Qnnt pooyT ^pCDoyT, a 1 *">«■ SUit «wä (i^j acu+ &«i aui+1 ) : 


Vw* 1 Jt urd- Juutitn. Stün 13 . 

C 3+ JUtf+t giwk. MSof 14. 


I\ AVWVh _ 


AjSPj juif+ 13 ugi, Köjit. BXptüT l es |'-, n <=>■ v, 

*< liV' i ,r, <=s> " 


+11 


Jtar<j_ 


&) JJVn. Jlaujbtq'L : TGlu* I , 1 

HajrJwnAl *k SmÜt 4 . 

0 .Von- uuruL jj-oy^ flTofjW 

(di*. OtAAna di* t&imdt tMMA&KamX Abnd. tto..) S . 
«0 «tut StotuA LL O. t «LU i*n, ZfemjoU. 

cläMCJVit. kfl&JL 6, 

K, ju-o-ti KSk^Ateittvt . 

ft) QjvmjL 1 3fiamit AimJ. tüc^ J&*ism, 

Swv w.ft, 7 . 

Jf) 4t>C ^UW, jükt iAflilüJ ZtiJn V ^uUcfiAvt 

O i^wcW 1 , £fai&cf l JO AJlaxcL QjUiW. 

(4.I., rtüelit ^ötamic O^tn ^SwUmi) , 

31. iX>vrt Ji^t-na^ru, <4*11 douAnt (d. Jv micltt 
# JMrtfalfl A.ftr, ) II t 

GSvnJ&tak. cui^Il jLK*tl ^a. H MmA. Ka 12. 

IV. tw>n XuA^votn, 

ft'J J»«mi Wl&nfcAjtu, t AIoEl MtMdim. , 

14 . 

OueL W>m HWa q& Kuaam. lg . 

A) SsUibuv (mUial) 14. 

V. iMHvt 3fumnit j dia doAunl W . 

VI. JJort, s £u.-, 

ft) ^ ’J'Wa daujtxl (ctnvlimtm Q«i lf 
auf iwthrv Wfwnftt 17 axaftru 

ituMA to) , 

>t) 1 UXa^nlbut 21 u\. (Uutbw. 

C) Sa. uvm (|Jt Wj ^ jt-t 14) 

<W uuiJadffrt, jjit jumit*. 

im. dänam. kmac&c*t'. * 


VII. . A**. : 

a) OfiftaM* Ji/ncL 5jUtm. di* daiurwuL 
£44tfcJiAn. 1?« 

£} ofc Ju»tW jUfrütn, %bufm*4U 16. p*>J 
Ailn. JwLuftg J*tA&4&4mdiln£ ; 

I v**v löii+i*AUiie*ft : rmjjt -ftttn™. 27 

/wut ^AAUindfcvL SEudajUv 22 . * 
■aayj, \ß* 


*"*^Uq j lä OnJttit (fttivn, SW' V 0 „ £ 

■*«. » 5Jta£W ra^ScÄDjt. ÖX q ^ 

fift] S© mmA Aauti KSwmfii Jl) , 


£*&«*&*& jU-Ö-. (\mifc /JJ, j 

4ki. Atu>aA ) $2. 

Sa 
411 


JUud. £3qÄ<ie **& tv$fm.Ti»Lk rt, 9 {jn. . 

=— 3— SdiodttH I )iwt Ki^ 1) §£_ ~T _^r^ Äa ' 

W+4^t «1. 3. 

X. S£uctc /fiflitot (rtüt Jttur. ( im'J afur 

4. ftuol iKm, ui. s 

I. eifrig A£in iUi.jini.rt, £rt. 

(/mit mj/) 6 . RTR , 

H iiuJu S<Atm{i»vw»I i fmti, v* < 

^ Weife iWiwijei 0' lta - 

rjuK 9 fc c t3 7. S*it WJ. 

IV. JA% iliwL ^ IJ *rrl4uftf( i 

JU»i' an ■£** C«-M i*t v» l 

C&tMU ul.] t , J£R, c3»j öS 2 NV 

v «w&ü£t ( m iüih,]; 

0*d*n)JUt&. JTSolvUg 7. 

Jlur - ^^fSm -W«gt £13 -, iß. 

ß*Kj*i*it (jAjnu SWusl (0 . 

*«* C*« a-nt) ii /äu2&. 

C 4** KUocluurt , dtuSfet- 
d®0 H. 

"** TS1 » * T«,*'^Vv| 

wt V^o > ^ 

^tttS^üirt, . Ma ^ > Jac = 

Jiditiu <t*; H '•t 


ÄwtU* Stliirt.' "*o . 

I. attun. a& JWtAtiiw. 14 (and. 

1 yL OwtvtJrt SUirt. m ' *^y *^Ny 

C3 i 


■>*H Jtwj-t Juwirt w«it 17. N* "i<\ t 

fs* Wsum II. Sjt. *=- 

ao a 


imntjwi-t ^uiw.SUirt I. $*£«& <3«: "A i..i 

*— “™ 1 d5 <1CJ 

l-rut in^a tv juvcLt Sanui^UUi 1. Sflit lME . ^5 ' CÄ f t ***«* y\ 

• — — — — —ii *~ — 1 cs Io ac 


Jiard, 


JitW.lt, %ti£ cütjtk Wtu 3 

-aard. 


^WAdu/n. ( SdnuiAtwu jmik 
ü2- 4^ n - . Aidj Suu. dit/ian 

USvdt ■ ’ 

Jiwdt 


&*4- Kw«istÄiU»ii*dtiirtuHg 

Bim. Qiig* 4. ** 

Qaciv in. cUn. Uin£uiuluing S : 

Jtard. 

w; H 

W*4- ol* 

UtnuMmtatM 4. 

JMO-d. 


AdjtJÜ "Ufm , lifmtcyitfc 7 ( jewn/mit 
•iwrt l^tAckU : uuttiJUt Ti. 1 , 

£4tÜe£u u.^). 1 

Jiurd. 


ÜS' * f^xtjxatm. 

JMruxtoUtMm. 10. 

Qm^ anj4tf^MiAct i&lauf- 

Jtari 


Atit^L Aui t J- 11. 
V u. 

I 0 Äl 


^ JWfcu^atttoft. JO/ ^ ^ öV^f 

Quell an^iu^AUAclu i&lauf- 

U . 

%«tü 

fl o n ii fN a ^fo iL, Uwtiufc* <r;ä.. It. 1 

fito. alb Oxi 3WnUa ; «ttiüi 11 <x£t ajAC ^ ^ ^ ^ ^ $ 

Jxvl di#n iWu«. »Ja* (^wvnjtuüt) 1 

'Wt CUua& 4. : Jietxjj. v* Afi V» 

l® 1 "^ H , Jü UäjjjUäA JS , <ith 3t- i' 

-"A4«A lö . d**. Stftütt (ct.A,«U&^nQ IT. . 

*“■ 'nOywt^ <t ; 4jül ScUwrwt l^, 1 M y ül ^V. U 
lö , dxt> QctciVp tl 41,0^ . » fl ^ 1 

JlWltA SoBafftA A4, Q. l i>7\. 1 

QiaA, /mit Js*n. £| ; 

JiurA c 3 attuirt H «iw. /mit Juudh : Vv ■ 

-^— Jwlörtly 14 , <U* ÄfcL- ‘ i<t 

'fviiutut« 1$ U.Ö.. 

a**ßA_ i/rt dLfcrt. ÜcniKA^luHg : 14 f, 

^j\ it MUM ^ 

<X=>1* Al 

wn fc jirtSaujjy^fUiaiüu*!!. ^S^XSfTT 


*1 — JV^JVOX 

— jff 


OJI*. £>fi£ (au* KLpfm) 


JtW iw, AtiO.1*) 

Xd^j^tv H, 

alüt S, 

JtÄflvtm. I 1,«^ il ( J SJ3 Xk>wi, i Ate-I'. Jfn*ux*\ 

■J J ü I oyS.. ( im. Üüwti^jxt *n£fc J^vW 

4. 

Xßdtf; Ä.(«*QrfM44) 

XiÄwt-on, ajU ü y !►. 
JU^f , Afl/mt£ . li 1J5 „ 

^*vl ,Jtfnvn,-Tv „ 


TJil“^!TJil(ftt 


jtU 

TVIM?I Ä-f-uKwifatsai. 

iT^CÜÄJlilH I , (üt (XtctiAnjbO Jartjpn. 6. 

XArtUiMJ'Ct t AAffTÜt . C^03, N& Q*t Utticfc 1 

Jl&tj 

j?« 

jf.Tjt, jüffi SiUl 8 . 

OJb^lc^ 4 

Jtfuu- 

□e *1 

iü (itwumq umüclmt. «uefc. 
JffL An^duli odu ^ftUtittutu 
•t“* it . V ■• tEmltu^n. ( tHm.* 
3LW cLm. JG^eimic.^ 9. 

Jtflttr 


odw., Aüiu. JUi. Jtl-mar. 

JljlW 

□ ^ 

^bü. i «tvoo^n. (uon. 

<^*k- üitlj.') 10 . ocnnoUfcm 
fjJoim ^tol II.’ 
i*g*. Imp., 

JtflW.t 


Ont Simftt.. 


junu, jjh. ontn 

WUUiJ&UHAML lt du A>£q. 

Sou>flW aut* jim.oLtB.3iim 
<ü* Qiiiiü» 19 : 


-*a,üi 

W-S.1H-A, 
1TV 
ö Ä*Giat AiU± 

*L± WJR. 

JL>^£, ^iIuIl. (T')^t^L^ r 
ki^t. (AT)j>HFT£ . 

I, .u^ijrüduvnA. 5 juüj* I . 

IW. SqÜLii (= iCaifiK- u.ol!). ÜJfitiAirl 
(xL&fl. <m& <amx + ^ 

cxltut. 4. i 

■q ^ 

Im, umA. ^UlLfilidtA^ 5. 

Qiuelv nnit Su|{I* i u dLoXm. £ ."fmit, 
eu*! Qavua 6. 


tl ji-ftg-t cUt S&tU^LTjf^t^ 7, 

Quell Jffk djtrv 

JUlW-t \wmw-t *“'**- S *j U T' f 

— I- Afuat t y<uw. di* 2iotir+p.Atih* - 

A j lCiTit ") Ä. S^Jv 

^yt jifijt iWiA ^ua HÄflUÜwui La. Sjy 

X. ^**mrt^tn3hi i f ^M^uA/tvfctaun. r S*‘^~ M.H 
3jujjyji { ö-uidv W ]*wrt*a. uov" 

StOAC. li j'OUriU. Sötten. . 

£jj., Obuudv S^UA tiUft vft.>t - KIlIl. 14. 

^ X«£^jt Aoit^a, 

Ü & AaJt a_ . 

X, ixm. yf\±*xht>kA *^ : 5iUl oUa Saii|äA* 

1$ ^ <Uil SüviiUAx. Ifc y eUn. 
'Ujt^utfUL II JtuincL o/ncL&njtfi 18 
3!uüLwt*A. . 

SlEtan. I 4 } cuJJiAjt\lux£Xr A*n. ^C^jtndAru 
l&nlrtnjAuiVi^A^ i 

-H.|y c i Al-tj - c ^niicti. Oyic«L^ ToW«u.,j 10. 

Quell jüwi SGumJC, Ü. 

Ai-ftaActr.t kfio^uLiAuj 91. 

4uc&. ajUtivL a|^ 

cUa kfum^viüv^A^ Jti. 


“■*A "■ 


Ml\i\i 

-i n J5‘' 


M. ftufl f i Tft 


mjfcW\ □ n audt 


& ait-p^ 

AÄit Q.AAtt 0„ 


OiacIl □ 'A * UJSw 

fl jy ii , Qü 


cuecii ^ 


4 1 _£l 1 

u.«. 


JLfi— — jimv 


St#£ |. M.T. Alt. 
JV jj. m. StA- Htd t. 


■E-6 


3T, Jj"Ort „ 

a> ottiim. oi* 2ä *t <£u Safr 1 u*>d. 

™4.i(k Quju* 4. 

&] in oUm U»U»Ui«*tvg ; 

ur oh &U£ Jm ?, 

O ^uinjuAb in dm. ^Ju'nd^nin ■ 

txU 3£ul du ?fouu 4. ^ 


S ö tn — 


s m 
Sum 


^. u ^ 
•"W 


■An 


"*» EUl du -Hfl j: | | ( 

2fr 

Q «■ , ■■ <1 

X &■*£**.. Sauf&n*tUt, 7. ^ - « — — ta .. — ^ 

_ eS .0* 0, 

I- SJunjttWM, , K&ni^un. 8, u ft j a. B 

Jff & «w- Sittüvn**, 9. **■*=»■ 0 J 

a0a o Q ? 

1 3&- £*£.*[ux. SA.i'^ 10. 

§4- -fün. da* oXU juren,- oiij )| 

“fl*- }«*ct . 

±ü "•=*■ stuB^a 

•»tlM. A pfcMI fSW). *M/u & 

dM. EwA. 11 JUmaitt Am. ■=> $1* „ 

Ifr iwftE i dit £uh. falb 1 

äÖ**!:“**“«« ' 

Sfwui ^ u.<l. im.). * 

l*a ^ÄA4, %u iiUii lAaiA 

Cäfc^ef):*«md.t&ja if7 -■«. ^ 

<id t i**L HlÖMlii ungL *4 ’t ' 

«mv TBnvnut uÄ. 17. 

iß — * 

i&Ht>P«M«1irptMr. _dLi I 


«not. 


tafi“*-p<M*lT"p tMt 


*&i ,“&M 


4n 

CL, lfwi)ta*'jMtUr 

I. .UMXAtUi ( o$unt OnAak cu«auJ&«L) : cutA 
SÄ-aua*. * , olb ^iclubvu atai Son^g, o-djuv 
Uj&iXa^uJUiJt fl_ } i^on, idtwUAx kiw- 
d&Utv 'S 

OucA IWB. Qua«. 4 odtn. S**ieAt F ob, 
Sufej 

QmAiBfdftrA Wtm l&wnd G , Mm 
ISA 7 u.ä.-, di« ftMuan. 

I, tuaunjtm. um. fmut ij£ 

-wui: An. 7) ( Jm*. *>om Ulgintn. um. 

d*n ywbifl*iW4»v. 


3V SflffüÜiy f^ui^). 

Am* cUn 2*tin 10. 

^ Ctltinan H. 


'=,i,s«- 

fld. ' m ä&- S\n>- ^j> 

^ 

mJsjW 


dM 11. 

Äw. i*v du. ‘ÜM&iinduma : 4 b> < 

BHimim lt. 

und. in dlm. fluulituA: mm Q 

Am. Simm* »On! AcuKÜit dilfc^j 


COtadtm It, S(v, . Sa, . 

Haft t, A pM*t H -^epM H ;*"pM 161, du. 2 mwi« 14, 

Ixm dinSumM. dt* Sottu- 
«ajM i au* dun düi TThmttAtn. 
*nfeta«d»n. (im tUä»d*fd*f 
«w*t jmut n 'WUmAcA*) 1F. 

Aimor 

d*n. OXtUKMvt U. fdtm. irnw At- 
JmAiat u«id AtiUn. Atimwd) 16 

ÜS-iill 

-^\jt 

f «Ul ^MJtAuk 1 aüb 
*i*4 Ktck^tU>«L&C4 17. 


- 6 A»|t iSa^iga., Sa. ( 

Mn djg. t&nfamdung'^ jotnj-tj 
o£a 5i*^ du Sonnfcvi^ottu IS 
*»id- du QaüuA l^ r 


Käs±±3A3Zb, 

Tloimt dt* 10 . 

at^we. i — -Ü» “ l ' 

MS-mn 

_ ^SA- Oüfifc. afwt £t 
! *ön ei 


JLffrwn. 


418 
Ctti fiUllr (omdfill*imJ SSilS du. 

Stadl (dA..&»Aud.) 14. 3.1t . 

mxttm £*#n. IS. Sjs. . Sott , 

TE TiäZfk. (simu Stiiwmm) IG. 

tuixll. du .f»Cg. tUoKltlL. 

fl [ a&Ucc« . (»»Tut OnUotjü) 

cf I dü. Aim JuUu (jutdisrnuUii 

Snausn. Jm Aoot) IT. 

— 1 Wutw . JßUtU (simst 

? Sind*») IS. 


"a* 


C=3 _ s Asbot AsitSjji. 

MWA Oft W Lltof , 

CX, QABumwy 1 S c j wXtift. I . 

X, oJU V&xyißLnhiX dbw 'HIäm^cIimv . 

q!) oStftjMviiiM. \ - <uut»i_ mi&toi. ^urj_ a Qnwi 
tuvui 3£a*uW H ^ „ 

Oueti, wJ|ojcJl jlirI xin ~£lU. 

~T* , i«v Q u dnu f lan ^urv H idif. 

Qfbml 4 | du CUmJl (Wi* 

JbuiW 1 5 u.«L. ( du erruL 

^ür j lwi< o wy Uw. . 

2t 1 ) Äm. n ^ApL^A4itÜ>i4sUbn' fluünüalaitv j 

9 _ oul dju, ScLilUn, , ou2 dtm. 

«— — ' ■ Qw n . (<ww.4»«W,iw ts.ft») ft» l i 
fturb ixkvn. Honnjtn. , des auf. 
dm, OStiuxAn.' uwlniwui 
UMnd. 7 . Sß, 

tfuwom. .«4<Ue$U«Uti‘afc Ststfs § 
(nur dis kSnme Aitgt S • Sja,. 

Quell, im. £mni ixm.: jm. 

4»n, (uKttß-£) 0. 

31. AildLticli. ^iAeaueU ^ 

sl JKm. dsn. , Qiwmm'du (iLytoHtwA 10 . 

Al iKm dtn, , Stammen." dtn. jCtitm II . 


K Ssü. . afatfh 

UÜ*. 4Ul S^ffWUp. vfufl. jJh. 

I, Sp[t< lt } int. fliudniiefclbw. OMt : 

n*^ *1** ItftAtib t3» ftX 


CT3 aiuA S 
^ <=- 


3*t.*‘o_uP 


ApUu-J— » 

, B t I } Ml 

(o£tt* Aiulv &£* „ 
1*^ . 


9 3&- 

9—4 © 

t nnw I 


IVM 


J 

»—4 


eatry— 

«W J «Ua 
/ ^VS*Vv\ »L 

’ MWM * 


4h 


jiimm. 


AjTnox 


Jiim/rvj 


Jllttl/TL 


aJfc ^ftlftVh&^yÄicfciWAüTtg : 

X. Ai*v XLn^*rt*TLödW» : dift 9CLtftt L 
dx* q1 9 ^ imX, - itUn i , 

<luct o£* AUi iTlaW Mu 

XUtqibMv« ^ eUit fmJjt - f 
(U*t ^kt4täW - dU jiAuvu 
rt-udil ^cucfunt 4 ) 1, 

H. oii 1 

di± Xolit Outfti 3 ■ 

— & ( 1 * 4 . 4 .) .. » 

Mit jy,, 

ü^t l&nt. *>M0NI 4 

AtagSm. er a . 

X. lujin (oAm 0*ij«lc Owlun. il.ü.1 
0.1 sblHA Jbusut, 4 . 

Ru. irom SÜm du Si4uliUu S , 
du JLmitgi G , du Kifiitlt Reimen. 
Statu s t An. ftcfiuim» u.e. . 

Quell. 1 Sims Kwns duun. ■ ulbwit 
Aüm 4 lllliii ^y, . Ss . 
ttuct : du Xinrnut Jbuium. («Um 
Atiljsm.) 10 . SuL , TSut NH_ 

A)sinS Suute*i. tsaun. Co3sb.'i' jÖs 
A liitjfcn.'} *t. Jju. 
c) im Simm. »m. t MurÖA auf- 
coia^gn. lt,. dit.W.U. . J>.l*). 
d} § 5 . aueti. fän. 1 Amtcltuiju. denAun- 
«sm. IS (aus dtm SitwudL umUnK 
^HbjMulcUt). 

•*) t&- ; s£" o«c*.: 4 0 H, 4ta3»T». , tasg- 
Asimgsm. 14. 

J[. 5&, 1 

ol Stur. am. simsm. Ost 4t aasm 
((mit*) IS. " 

A) stur. Ju. SirnM. 3ne#n 4iaasn iiuc 

doowumjan (iwtit iß) 0 IG. 

XL Aut slütoim. aut 

(imitjl. 11 adat Jut IS) 

-Bft. ttmd asssiioTstt Ahdtin . 

dsu. Zsäun. ( üevt. sW.l 
I. QMgsumsim . 

jsrtwnfcn 10 ( Au. iHht 
SüMUnm. 10 , elü Mm*. 

, sin SöttisAiU. 

SiuAsm. . 

QuoA. im. dsm UuAüulwH^sin: 


■ , w - - 
OuU: 

^ v 


at^Aii± 
Mit* 1 ö ö 

m— J7 1 1 l ( u« JJ^Jiil 

Ka ^*S* CSirng.) 

*-*i\ 


27 * 
Jlrtnrn. 


420 


• «MM 1*1 1. &A. 

^ ** sTtteTa^sn** 

jUo. ZUotuIa^a. 

Ö fl 

“««—** feSär^SSrir 

gtfl" 3 1 1 a.ä. 

Jr iii 1 


1 A 4 SWA *Cf | 

i>OU dbl ^WtflhAtMtlXUl* ob 

„ dJUi BfiwrurnjtCb " 4 

S ^ Dü 

J hl 1 p**» 

X. In ‘Ham***. i>on, 2 t*C:am*ttiirri£Udliun. 
Ui*, dt* Stii* du Qnio*v: 

[JTt u. §2-, ji«. d*Ji Soun. : 


JLftnm. Sxw. S vüjuK, Q«ti*.«voy . 

junun Aa. 6 

•mJi 9 y<- ~ ^ 

1 «S» 

-n_B fli Y-^_Si . 

1 *=. £ &■ x 

3 M 3 cudelia I b\. cUr. £»m: 


Jimun. Ä\S>. 7 , 


Aflitin 

«GH,* 

AMn A>{l ^ 

<Q~;n/ 

jumra S ff 3& „ S»%wi* »t* Äaj 

ü du. sA..« 10. 

ii^.M.-R, ^WWSU^o S. 11. 


JWnmco 'ti 3 n ^)<l 

„ Staoan." ot* 31 *a. uon. Sott- 
■hiltti , Iwleit. Uuiuälla 
n ä. tuigj(»L oda*. llüt^Uv 13 . 

ZftÜr. ^ *a 
^ — » 

VOh*** 1 l 1 AfmÄt.'t =- ea “5 ffei- Qni W IS. 


JwrwnjA @ ^ tlj ■**"■■ Bü <W 

d *u*ni'IOI1l yluuMoXZuna du CWonattwiW* ; 

On£ -ntniyyJgwAcItnft. 16 * 

fia“*- 0 

r-— - A Ul 


421 
Jifmnxj t 
Jurmnj.t 

Ji.frn.rn. 

JMnfn.t 

JumotiM, 

JUrnjinn. 

Jlimjimi 

Jirmt ' 


4 C 
MIT 

ess 

m wm **71 


ea - 
HL . OcWl«j LüJmUna I. 

Autt*. Qmm*. Tr 

i*t dm TJuAAndjutn^ ; 

alt <)cWtiiutclwuiu 
(S*i>uiJ*l£d.<i) 

w»v Jfuta/n 4 . imjl- 

^aiiam Un WaujUw. 3. 

SßBjmfvaii AatüttuL im. tcrwn. 
-dm«*. KuK Jßx. dit TTliDtnu. du 
ÜÄijüi (ats 

dM 9 Stfiiyjjjt, iJcodtia Don. 

. , O&ydo* dann. dan 

«*t4 du Sott** JuAf) +. 

S* . f rtru± OaüiaLt jX) , 

3)18 -jo 

dan. o[i£*non 5. 

J^nuwt . *aMiit T^T~1 S 
u^t Ouit JlljJJt , r : 

-ffdqttn. <r. ÖL (müt dann. 

Si«3k) 6 3>,H . 

5» . 0*1 Oo&an&ajaidwutng 7. 

^ i*L d** tlujKinJuoig! 1 

Sannt au* tUftn. 

(Aimu SjtutJUiu») g, 

AtiegtAütSjj.. \ 

Ko^fÄ. ptUMt: pCOMI f AfeMf . 

A ’*^ Jt, * 

M- ; ptM-- AftM- . 

da*. TTUmaJv, 


1 eÄ3 yi:° 

iii ' \i* 


■*»**■ ■■ — 

■■ 1 1 1 - 1 1 

MW I'An 


■tss 


ui) 


QfV} 


144 :- 


u. 


ttit 


A V* 


’ **it * -t * 


fl «i <w} tk c luuti<n. *ni± /ßj. **u*. 4**». 
Atlfeji oit g adudl tt .Tu? 
JJWwlidit üt Aitit 

StBu dit oA«a <nj j do*a£(*. nf-l-i 

i"*"“* . üj.jumtu, 

di* W*t*Jvu*» da*, 
T n i*l t v** 1 - ,•"* dtn. JtAnUft, da* 

UXfU< Ln u. ft... /*» 1. . > i 4 
) 
U * L Vf*'h> 6W (Xvdunil Wtifetn. ’ >' 

ÜB* * « . ,J «■ 


Q* Stw^nA..;* f .^P ~--a »-■ 

11 «““TlätOmii (Wifaatjßl 11), 


U<nM aJ Efc CLMc ' 

L £taffSxi 


f Q. Siw/yJawiA 4^gl. C )_ 

X. CUC^jbmtUv. 

dAA. 'nu^di- } AL*\. TttuiAC?v I , 

Ai#v '^TUmwv ( ^jumosruL t f 

Ataun, cUx. t. 

'mit 'Ha^ctlen. : oüamvn^L V 

Qwh /mit QJ^jiJttur ; 

JUwt %xdxn. 4 ( yurt&iJL f t tä’udkim. 6 ju. aJ) 

«**n£ XMr.Jfn** Jtvnm. dUit. ► . .* . 7. 

Köpt. Al ''*' ptt|-^'Xtc(- . 

X. TmiAtaevidaiu. i 

u) ‘HWim (i»n 5ej*. ^un. üuui,^ 4. 

Al AjuuaekitmtK. TlWm." fim. Slgi. 

lum. t*5*vji*n.') 4. 

c) in«™. um. ftedtutumg <rä_ , 

-In. dam flunfainlf : 

■jtmawdam. JAiim. „ WtinieAtin 1 " 
mailim 10. ( Owti im. Stgi. junuim- 
~tn^>gainam. lÄiaJtain. Il) CMnaama. . WA . 
*) < 'T>a*vn. ^MniU ■ Min. fluu4tu|tm. ui. II 

S. S&uuli* (ogt. auek Ati.fi ). 

S*it ^jn . du* SauHtntiAl . 

Aot -ur tuiad. mitn gomj^ jjanai/rujeü W.X 

m t y ufcuiUn 1%. 

Hu. Sc&aiftumg S5#£! toi*d-im M-H. cuek 
MtW ab Süntimunum Aafuundatt. 

I. OUjtmun . die 4n*«*cti*yn,. 

*0 Jm S«g*, jm, dam. SütUnm.. äautä-kmlick 
im. dui&Cga : Ittt mfeeken. mul SAU«*. 
Cd“"«®®*! H od*B.im Ummiiiat&axtfl. 

P I*V 15). 

Jümga*. auek im.(UnSÖ%t: 

Souan üni 4tt*m&ck*m. IG. 

Ivn. Sim^aftnavt. umUm. Q/ndaium.: 
in äiwiuinwtti tum. coa* dit TI1*m*eJi*m. 

AtAtm. und. di*. iöUw. -EWUm, u l. 17. 
TTlit SVatomumu da* mietet IfUmAckfie?*«, , 
OitEmalui uttticbn 14 . 

A) im da«. Süun. 11 : lUsmekim. 

uw l liaa* ab Satekänb, «Um. Qult- 
-ktl± 20 . 

Quetumrut Aatomuinq cUa ltt*n*ek&ekam. 
|>9(«itw dam Huwutin (idtml tt 
c) llnaukitdamt*. 

BSS*ä22t 

tuiA ftfwi iA * mUffttfiU SI^üKt^L 


Btt # ^ 

Aut Ajutfam U AfiJi/i. : 


■KM 


SW: TTI 
m SW: 


D-IS*#» 


41$ 


1 , 1 

<i) 'njttcw <Uiijfl/uun, CUo*tftrt»L j^frW 
Ja i^iuhti ^ j (Ut, im cUx So^i I i 

0 >< b~ ^v «W dlM JuAaJb^ rnjr 5 , u*ut 
/mit JUmM «Üx «bvuUnfrvi 

^Uräcn. *. 


iS4»Wi? 
W:?- 1 


.OnajiG*. i/nv Sag*. ^u, dam. a/ndtaam. 

wiuirn. dt* ciuattm. di Astn iwul 

Sudwötkax (4Uga*) 4, 

„ Jtftamd* lUamiekam i*n. Säa&. tLiolivi. 

^taJc&Uitox, ühuL 2ot*Ai. 5, 

„ 'mümMM. "im- S* 3 *. ju. Sauitm. 6 . fjlä -1 

im. S*j*. Ju-cUmSabtattm 1 ftL!S) ! 
^„t^uuaAmtn." ("mit Stmttur du JamAtJi 

odu. jumtt StaAtt diuilbn) 

PMNKHMC *). 

Qt^fiitt. 10. 

A) Jm SimMt UOm.: (UtJuitt, die 'ITten- 
gt j 5 . 3J.: AaCiaAt Ati. dam. Aiuiitm. <i . 

fnieti g ttnd al t »um dtm, iäuttm. tt. ' 

u.. a m . 

i) H Jault" im. 5innt iMn cUtnwndU 

m. L, j dit aimue UuwhiÜuaw AAtt.- 
«wtMat totndtm. u.ä,. 14 . SjwAUt 
14 , 

— d«i4*. , ebuuiju« Wam wv. 

Qaek mit Infft n a&L J&*AtuUoonliictl : 
4ti*U. ^amd*. IS . jj. J! i um Simmt ucm.: 
^d*. '3fiia*gtina4**m. | Qmgitftäugc J 6 . 


ffilCTW»- 


i^ n n n 


S m^^tCuA) n. 


°Att. jtmtaf.j oit 11 . 


I. jyrn^ im. -ftitta. 'UitaAiinduna mit utimim. 

SufrtiWur AatUlfeküefan. SWituiuma uA 
um da* •mii^itd. Jtimjw. Sjmjum*ek3t ’ 

At^uekmtm- , 34st 14 muie 414.. 

Ä»nt TJi.t Q aAtiit m aiwn., OriAtäha. fiU* 

1 d ia HltLaaj. _CL >4 v - . 


Oft cikt AifftlUftl u[o&_ .1*5*** tT 

4lM(um^att oueli etWl4t 11, 


;Wi4T* 
JUrrxt 


4 H 


Jl/mt rtnX^ 

<U*t ^Ä*Y\li/»TJt 1 . 

S««i 

Jumt -t 

Gut Qnlitiitn X. 


iimi. 

fl'X, 3. 

S»J'* 

JVmt Aimd’t 

Out 

Xoiiit. 4. iffilWi^frnx ff: cL. 

“* 8 '~vW 

111 £> 1 ' 1 I f 

HE. Jtont «mit QAuMhr odi*. £Jmf 

itton. IjJXaEj. 

«9 tÜnAclulaUirt«» G, J.B.I 


■nm£ar c 3 

iHMmtlum» -f«.A 7. TTä.. 

Kö»kt. (MiMAO :*pi,M^O . 

SMi 3 i 

Jtfmt 

3. 71Ö, 


jumt 

aa^MldotU. Jtutt 1 . Hä.. 


A) jin- fmjlt ^ : 


-Armt mJt 

Simgufnnthck : TTLiwwi 10 . 

id^iffuIjinioadL 11 ( «mtt 1 

TU^aü*«.: munuvmd. It,, ^tuKalöeft i n9ta Jaj.^ , 
ix^/HidtiMStht. Jjujt*. ’l'J , 
{rmit*=»3 «*uui «tt 14). f 3 !l| 


JWmtt 


t at% StMunü* 
wwn Athemdiit. . 

°) wit WiUuxuwtetiin. *S" 

CAtfm Aettfcn.) IS. 

4) (mit dibm. Tufedln ^ <= i A 

(•**(«. JtiuöftmlicfL) 16. p=3 3^ 

Alttjt (fj iwJ. irtjuumjjxlt Afvitw. ouofc* 

KjPiMiimm. • IfltnuAW 

Jiutt 

Söti. 17 Auw (mit dtfcm 1a- 
Aal! mtt II. ^ 


1 &in! 

k i*i“ i 


Jim. 


Jnt& Jj^x_ 

lö»f l t.* t pk.N ; a 'p«M: 
pIM* . 


AjLtt feueli 


'’ XtN * 


Hat 


W: D.I 9 


4 m. 7 lö*wt ^AwuU, (aw%w, iTkw^dittn. <vJa* 

SloU**) , Quclv iy*^7_ SXrtVrtt <X#t : ACjVl f "j ^j; JJ| 

314 « J 

'TIoawL XurüL* HjmgJl* I Xvvvd. qftft f ' ] A*it 1 * -r 

4 - t «ftAnw, O^JtUiUUibt. 4 - Ab***» 

(SLüvuU 5 j Sog G ju. ä..’) . 

fatt 7 irtn*rt*n» *nii -|o^- ^rvtCur frdjvt. 

^“ff 1 '^ dw TloimiivibvxjÄAfci , 

3*ti fcim/jtiwtiitv ji^tA^uWuuL : 


(X, CW dtuAutiw Qjl^jtfcJtür. 

X. QuwUucW |k; 

(^ut) i t ^xwbiwt( ttfiiw ) 4 , .Mtiitt ( Wn ] 10 ( 
Ut^tCAftii) II , Mt CMö i**t 

TUumd*. Ä/WWeW fjTnn a 5 äv am^w) ^ ■ 
juX. 

2E- Jj*V TT»fiMwdi**7^ ^vüi JI&MJIrttv 
OHnt ■ SJ t |+ i 

4 «, **£»••£»*•«. t 1t ~ <:> 

~~ ■■ JuiJ Jfcm« U, JMhn 4ui»n. QwUdv 0 4 mm 

>W /vuJl ^ 77 . SmU. m-<u) 15. 

Vi^m AöR 

~ — *>o\ij4>n,) IG. ii«h^i a 


oU* SAtUrJM^, Vnm-Anj fl 

>juw » 


l£jf . aucVl AmUn. ß . 

XE. inv QuA^nngJotM. $V*. Ahtfinosmi^ u..o_^ ^,ß.; 


f *"» 

JW>W 

rtrüt imjUmv ‘^UrniJtv 
( *»*v ScUvuvl) 17. 

e ^*=> 

■ <l.w 

m im 

3 • 7t - iFt - 

/mit ^nalAttm OlaimtivL 
( u<>m kchu^^ J8. 

ca 


M aJU QfcjJA jUmm liuiiM&ilüMtv HMumih t 
ol) j*v nt^mVlony h|ma ; .yurd^.^tUwan, 

dMm&Mm. I? r -pjmAjt*. 'IWftn. AAaf|»g $ 0 « 
ßfch. w*£ lt im. Uuiimdiu^ md = ^|inuti>. 

'VWu^i (iä) * ^Anv."" 

Jbtw in vmn Ü. 

Om cI v *m ollMt AiUfenMt OnftdmuJf; AlcIv 
Aimjkm. ^tajiiofan Otaninut mtaeWfiiom. 
K«vua um. ÜGuIMmuI.) HX. iJi 
Mt d*wv Stowwawtn. * 

,, ^ ^ dJt^^ H omift a yyW 


J 


« i HU i 'S J llö fL 


JltfL 


426 


4) im Qa^d l itj ü eictvt ^uit: .0UTuU.4UmiAM ww w v I 
(auAAjuitcJiftm 1 , *wu4«m S u ,<L.) . 

Cturli .iAmxm iWiUrt. <kuA4fiA*e&ft*\ + 

JÜvuUv '^towbfl, io&4*wl4UiMJvM*m. M O., f 
OüU&Ei : cWbi "*“r "* 

d. Al. AA*fcn UM«, jtn. JouA^t 6. <2P*\ * 

C) JU^n. ‘YUbmipv JamtA*v 1 f jiMin. ‘Yloinum. 

mield. UAtaton t j xümjls ^iAfftv- 

Jk*ßn_ *) 

d)'^cv*ntv(. <m[4ct>uifwm 10 } jfcimy MWt>Um U 
U..L. fnmil &M.. oof-~.) 

«) JtimfcM dauiMt ftvAjw. 11 ) ||Un- 

( jW AA«h* 14 

M. dn&. 

4} ÄMtM. ^lartHrtftVL Jify HL , OpMäE M£&4m ^-4. . J£» 

V. im, -{wt. i AcM&t «a. j üt Ajum, 

WU^omW: 


jw 4 

i*t itirn. (ui) fWia 

^ ^ M.i. 


(cUm. UjwWiti mAc&^juikUL) 16 
Oud. Mut Slmiütr 11 

SfcitD.lt ouct J4oo. dtom.'nAMUvi 
n dM ^Ojvn* du H^mciJC^ üt- • ■ " tl 

mw l/ovnlH. , 

■am-2 ^gr 

- - * daA dt 4vn (nt.) Tdmi. ^ . 
ÜJ ', (micld JiAii.* 

>mw Jj 


4uct in tün, Smwi: 

+- -*■ dafc bX aiIm Wut 10 

0*=- * 

Q MWH 

<nij 

nmit 4"®J- IWn: oitlelow. 

<«.n, Äiwdt Sl. Utt JM1 

Quctv iVwLt mj. Atoll Jl 15. . 
SiMi^Aliit oi«t isvitln. S«p»iSS< 

A VI tIC ° 

“ftS- 

JbA-^ 4M. d«M SpoAvuim. . UMldvi düit l )WfanntLa U > 

X*3 a£a«Um: 


An. AfiV fin - ■ . 

Um Aidnwv MoAMtm. (4o^t dut 
Anlt IQ. aMylfMurnftt 'IUmm.') : 
Oft 14 , den CM mdU jiwvOÄ. 1t J 
in Ulmdfuiltn. 
flu«t im. (div Smitimvi 

**** SjKj 26. 
Mit MX. 11. S^k- U.. Sn- M 
417 


Jliru 


Xf ä j<invf -fvw äi < 1 ü. A*<fcdaMi ÄJUrrt. IWfc 1. 

CUipA- Ln QakliiilaW um*. : 
UMÄi-n^JJt &*. 1 »fl * 
( Sr. . 1a jbkieJd. 

ayl . 4) . 


N,M. 

<3*\ 


«* , 

«S»\© 


N.tl. i 


Athlet £. 

VII. ^EtoiA£füjtdfeh£&. 

Cl) j£a*tuIA. OlCWYUL Ot£b Stli fUrt, &ibOAt£i«J|Ji2i£ 

(mjtfan A> > ^wite u a,^ <5. 

A) ttDL&vnolum^jtn- aru£ 

Aa AiR-nC f * 11 ^- £*mdv facum*«. £«Ac&ittL&Citi r| ^ 

-4— *, — yiÄuiwt 7 < 

,Ut<fV ££nmi[& ,'t'Uuwttn Sjjntflx ^A J ‘~ 

AfUtAe^Un. M <L ^ *♦ 

M. JUV.1 a*«i 'Hqatu^, itmAn. opfnm. S . *«. 

— * JtKA. 4 Uvu 1 a f fWn*»t ?UU7Vtl * **w 

.Aioti -fuA&filtn, 10 u o_. 

■ >. _ » 4**h . <mii Ajumamv muv (V " t==> - 

Z. rtWl II . mt hJUMUum. TUww^m. ira l 

JidAvH tn. W . 1K*V1 ^jtirr^Li ^IXc.* 

ANAm. Acilu&l JUdjtw. 11 ( Ü..&.. 

Outl.: im. 'Mojwum- 

Afmiatum. «..£.. (SAtüm.) 14. 

— - 7 C^WJtL^)^ M IS, JRImiw Colt—* 

fHttitvi; n am atttn AiintAw SUlkn' 

<) ^jj t. im cUytl OiUfrdjmjcfr ; 

^un. tl ^juJW n* 

yujtcii. Ik«fft0f, 

d.) Ai!,-! i*i dtt. jJttnjÄwiytifciT. I&A^Uijtujnj 

(ftf ^ua üamSjl 

C LSt.J^JL ^MPAWlit. StlLtOlnA/n 1f, 


em 


?aj. 

“ ^ 


1 1 1 


3i ( *lf1Ut atbiili(JiMinv 

Xh im- üUa \I«nJtüYtdxiAii^ : 

AiK ttfJl gUk ^L 04U OlOmtL r 

Ja*. a m c E , oJU Xtm. UIool ^A«yn' 

dfttt fonit $4^ (ü CtfA.^ H. 

oi) W uok dtcm |ui4 Tlpmifi du tärvoA 
OMcki«^ JÄwwtt H, 


C3^ 


aa 


Ou^inlW U, ■ 

£) «Utc f t, Wnt ^mntnviiwM SfttU» H, 

C) 1^ <wA tfffw%Hntn.JUwte Snmfufa £V : Juru 


Jin\. 


4M 


H. ifn. tU wv. &^AÄ£&/n*iM£jbn- $ut diA. 4*4nA£&-. HomliH. 
Xintu !£ku>oil^u& 0 ft, 

TlcX«fi JUn. Ü.& UT. Jiitn. 'VlAMjtm. 

ftwfAyftfattt wün oJb» A»t | uJ.ctr. «Uw. 
OWiM. 


AM ettfi jwi&t'lWiC. 

QlI Jicjit. 4 ? V XKktl ~2Ea**fdk. - ö-djtn. UüE- 
HVMUiAV iiUliÜl &IAOU I (oucJt 
ouW jw. tndLa 1 , u*u£ -tovl 

.«fa 3)- 

I) Ko, . Sji, (mck vom ^Wijmi iimM 

<u*u* 4, 


Am. 


JUn. M{A 


1H>^tv K^JUtfliwint iUwwU, 

(Altüitt uavL »feic^fmituttwt. 
/>rut clfcrrt, Sö&j. ) S. 

ft) iaUwt IWnt t dbn y^iw»A- 
iintti SutUn 6 , 
in* *K>m KUjAiontilM. 1 (<hft * 
AW&4*1 ottml AI^/nQjhUt't^oW. 
dflib JiiA«. A fl Q JllttAwl' 
Tlifitwl UhDit 4). Siil^l. 

JjTj fluA iWM- 

J Mfl wmw.J^UA SAtiüt 9. 

A) (Un,|t4t *nonU. ^nuU^ Mut 
Wtt» Auf «liftM. M JiimttA - 
tByfcftfr 10 . ^. 1 (. mwf. 

*) ftualv n ffyMiilut «fm. 4cUnt 
IoOm n j cU* 

IC^UA* Jt.AMt) II, 

S£ IET. UtiMtliiclAlW . 


AM 


Vi 

JUn Ata 


Jtm. 


v i , 


jj\ I I 1 <*KA UXü&Ä* ^ oU»C CIXaJc&C&I Ito.- 

mtt ^inmiU. LUilfcPt OmdAMmt 14 

iWnt, ÄünttunUt 15 ^tuU. 

dftrt ^Wnl f ' l Wtt {Wt* 
SoHra 16, AuvttA StonfUtlA 17j 

HS-, k 

Üj. UOm Tltomlm AÜHA* Sottl* U 

OdM. Ai/nftA SfamficEfr H. 


a Jlwiw 3±S 

3 t— s* 

S\1 

AM 


Jjgf‘ AM cUvn. CUiifauffe; 

cLU 4lo»vi*vL&£uit, in. (iüaJU--^ 

Aü|it . in ^Howjt flliA 

T&ttc) 40. 


#JCJ“ 


A~H «u Etai lr. 


M 


4- 


Jlm.-JWa.ft- 


4M 


Jirt\ 


irtütgi Mit ^n, 

\Lunfu 4 AitA. , cUt yinm .&*- 

Aiiwtnt. Ai*uL ( 3 u*tdUi | ÜiwÜüoj*A*t ? 

Slftimfrvetci w a rnt.) . 

■J^UAnMAJt Wm. «KÄmmlicAAtip StUM j AXA- 
Mmjjjdtt auc£t A>o^v CiMtthtcc^im 1 . 

X. Arrv fmifc jbtymaUvim Strtmtwmftm 1,^31. : 


m 


3 L. jtm. jtv Tnit ,|oEg. SÜAAmAfw-wm S ^ «j. 31 , : 

3ff Um^AuiofcmficL: 

ctj XiMmäjwrtiL frvtck j nF ym^Um 

JVSk 4 (AS5, 4-ft-: 

i) Jt flft. «J&Um (Jki AwtlA ÜAWilftf.fjwg . diu. 
atat- SftMMrtiUw. Jtothiligi.) 5 - afo. 


4«: 


jun 


Sy AM^AimJpü Ui dwiUbiW- 
dumg : Juv^lUt «Ua c !nUlnwtl- 
jtpfn i, 


Jimt 


? ab bML&&£&Afc 

SluiwUc omm. 

«Um 1 j 2-Ä = 

?W*.?TIT 

Mm -i 


f . . fi.(| 

i*^f, jurun. OnJt AjvhjqL . 


j wnw 


tyimytt 1 OltoikwVj 

Alibi jt«CJWAL 


Jl/Htü-t 


üy-^gin-t 


Jimwj 


^ItcwMM AÜMAA (o^ 

d« OfiiA) IO ♦ JJa + ( JsluÄ-.) . 


Jin-tfvt 

(T 

MijttotSy, 

f.M K^/pomre i^poKni. 

*•■ -f- 

pAMitC: Ai.Mni. 

11 Ifß ®Juji. fMnooy«. 

du Jolii. 

H.B) ilu Jilii Uiv Uatum. f a ^ 
MaJm JUL ls.lt- J>jt. IO 

lau CUuidruLelt |tn du llyijatii 

{(V 1 W * i * L *it 

— “*1: 

Sa* Itiolu-i **ii W ' al * t ^ | 
&)iiifa»J» (eliiL. jiutet. WMJ 

ft...... 

ffKfs,fff, m fi 


jwrvfv 


WO 


Ol, 

Ha* '»Wt«. jumL 

K? Sa^feM, 1 ln. fttokmimym. Audi, man 
1 * 0 *«. frCO £tg*m 1 „ 

4afijüL <Ü1 Aag. djUt ^un[ ^tLbalgjUi£n 
(t|wj w*U»i Iwt) S H ^ujar juft^f 1 


C«M^ 

All^^ t,JüuT{ a f"! 

i ilr 4 1 | Mnvir Ja fite, Jte iwttdfUuligtet IduA ; 

H JÜm Jotijv aupuL -fainf ^ä^n." 4. 

Irm ,&<A»w<iuA : 

X. 4AL Qu^tfuieltteii ^lvl Qm|qa\^ $ odt*. fcnrft II 
cU* ^altfU4 , j Ä, ; 

tfj «*ck M#uL tfaj- jwnfyt . 


f 


O 

IIHI 


JJf* JE>{~ 


X. M Q u * d iu uA tet ^hl ]<Jüi u.^.fi- 

Jim-fii «tijim^vt ]o^n -{un 3*^* ^ tÜL 


(7 


Q?l^nluJtüii f. 

m, JUlft.t jft. al!|aULl^| 

fuat . umA i^w- juv^ i „ 

HT.tewi Ittenfmftlnilwuin 


ö°ib<\ä®: 

( A n OH« (T A 

. a ö 1e 


{m^uyiA K 10 ' 


Hä . auck II; 

C S*J4 . t im Us^aLO ■ 

IV, nmifc lylhilalüitm Qä^iätiir, j fl i 
auuul* J. 1% , aUtt^. 14, 
juiu ], IE 


M72 

VM fTiM, fT^r, 
f7t?~ — 


V. eU* IaIuvu* oft* JlmiJiuUiliUi 

1*4»^ } fl: 

a.) flidwf «Im Wum ■ 

14. 

1) 3*it <U* J*lui** 14. Sf.. Sa. 

S«umÄp䣫L «mit SuUut JUlt*: Tin. AlimJK. 

C«i) mm. Join. I*. 

^niuli. tt*t’ tvi« vtrfv. 


(*. — 'J f“ 

•§•{? 

“f-fT 

~“f£--f?“ 


4V 


Jim,^ 


c) im CUtWulcIun, *{ua. llotjaAA. ui, \ &. : 

'Höt slte JftjoteP 

^yi4fc*HWfrl»* , StudiA. I . 

oW 

(<n Zrffi ÄTyA-t'j l. 9jt 


4K5 f ? »* 

— f «A. 

üi 

f O A*M*4 rt ■ 

fi ^ T o U ^ L 

fff fSV; "■ 
fff H “ 1 


VI. Xm QnAjbutgfo Wt. iÜ*L-. 

miitiMrwn. IMH TattfUM. 4 , ?6im4u±.- 

t n n « «m ,l l am.^aVuUwv 5 m d[^C. 

S» uoEi owl, im. '■ . .. 

5*ii I.W mit. iXoMdth 1 II js&uuicLt 6 atu«. 

MkA^w. UMvIvü . m jUmjuwUiciv mjJU. Jatutt.'Vä,. 

Mt - Jot. O u nO uictom. -pin. K «laeiu Jafuum“ , 

.macA iHttbn. Jaitriim,“! 

WH. «ui ijtmiiuMicIjm. ’juAitijtm. ^ ^.B.; 

]<J»i <Ui Mt«4 8. 

3*fc*i Jo* föiidnn* S. 

Jafci* dlx. f.iiHjtait 10. 

fB JlVIitwiynjtM.. 
iifcuujaLii jimct*. 

J. iAh» ynrfiniulL ’JyoAtj*.: 

’ÄWI- »n. JaLuwi. ü ä, II j Jidtieft. n, r a "t 1 /// u 

(dWWMui. IV) K.A. BT. «nT,-J*tt«)(*V. llllj 1111 “ 

JaSirti ou&njxv^n, u o. . 14. Jj^ j " a u..i 

II «nii SiLffw ocUii$iLH*lurjUman.£a&att-: 

. ^afuoL cIao... ...' 

a) JaiiU. Jkünut 9ÖUu («Lu Al UA imytlii 

dun. kBvuat. }ui*il luucUot. onötfeifc«. IE. 

Jatt. J»t Jnllutöniivu ; fff ® ■ 

dtl Jafcnl «Lut Qtu*a 16 ( Tubo'. Uü Hl'*"*'^““- 

Jj&ÜtA^ut «tu Al), 

* J Jo&Al. duliH , da JUA. JUtint lUnfciumai . 
flu. ffnii Si4(u( «Lu 3Wwui ; Aliml 

Jatu uoUuwtUv 14 , im. mnunin, 

^ c ' , * 1 " ,t " , ■ (4.A. (uöLiuul nuimMdllWu) II. 

ffl- nmit JaMaM'gA&t: mnd. Ar IM it JaiuTA 

, dti owiduv M.i. ; 
*x) J^v «LtW ^vf^Tufirmg : 

ndjt&n JaW.“ nJk SiHhÄjiIvi 
Oftex., dnt imMi. Alct aiüuiU u «. . I . 
A) i«. O judm KclnH. ciKi i 

^ ' M «wv i»n McSujla JJuu«. u-Z. I. 
c ) UCAAC&ltdtnLH. CUu^dUxüciu^x 

-fuiL! A<r Und- AA aii. J.Si,: 

„ Ate £ottt AgcliAundAtctiua ],, druti OTto- 
«All und. juä üiji yfct> " J 

I. MJ.. utwun^ilt in TUmw uon Ü&W 
<“n- donAn. Xöte>n»i£u. da» 4 x&uuiU ' 
tueiuten 4. 


fdftfinm ■-=» © 

lonnnm * u 


f*S, f-f • 
fS- I- Sfl*' iw- fl«w. *fl amln jUntt 

ScA»,t^ytU» f . 

f t Q 

JWXflt 

-=> 0 
MlW ö 

f *&4£t^t SjA, M. Sit. oil Ära Jjül 

: 4i« 

6, 

r f? 

junfvt 

12 

ÖS: ^*1 dAmt^Ut 7 s «3> a 

ff jflE^fgLyt. ftfcs TlamiLJUmjU 

1 1 SoUftTlmut f < 

*=* 0 
w*wa% 


U 

oXl ^Wuumt olfiA 
"Hof Ui* 

Sw« I- M,. atk Jtint 

.wyiflRumwg |0. 

ms 


A*W ^ 

o 6 

^AnAtliufUuKnt . UuWn. 
(iv inf.) un«l (UjitUur, ^ung ttUxdan. (n*Ä*n Ate^ annuumn. II, 
4«W Mim, H u.a.. . und. ün <5^* , 

'jw- «it cuouUn. II ix.i.), * 

CL 3*iiruv«*Jiiir 

Aut t H^jun^ Qimdiw. 

v*n $A*o«*n (>nu n uW 14 und, 

f5j« ( Wn, Sowwü IG H- 

AW ^ n- ^**J L I* i ***»<- 19. 1 

Ttil 3.0 * 

Äptiftiwv tl AXVnv IaJa k MnvL 

OnJi^v. 

3wt J&4fcondtn4 ; 


^ * .Hu» f 


**ut^ ^ | UA l 

MW « 0 

*""* V-ft, S) 


I, AijJu ta^jtüJi I (j«u>ymdat£t J cÄ. 3- T 3 ) 

, j&Jlc£l. j^n^UM^Jbv J-tt Aaünjut 

3 . CJMAflU* <aj^-mU*T. CU-Ut ■ ‘ ■ * ' ßmjj ‘ UHB- 

iAfr\A. 5 * üka . G . 

JE, t/or . . Sjv, cuuJfi lYrut djb m» ; 

OTjtüjt ttwndLfcrt 7> 

IV, i/t\ iaA. : 

OuAim A<n|fl Atck . 

lK>*n_ SotifAftl S - i>&n, Sd-VWrtJL 9 AUnd. 
Tfloni 10 . jüom tö'nig M „ üo*n. 
OU? kl . J>cn di* 3ttfeaA*ru*ibon. imt 

Jte*. «. 

V« Otrriv /mit ort i Äuma w4K<ta>y dLuieJv jtu>aA 14 . 

^liüVLg UttncLbw o& N 15 . ft.TjL . ^it , J 

VI. ^acft Jui j ; £i*n,. JU*ujj Afcirtv yEoAAi*y IG . 

Ät6. in «Un. 1 „ 

Qu. ^ ,a*Jjvv 
jü*ni M y„MimeL Atw-* 1 ) 1*1 . 


ife^rfÄ- 1 


S. cIa oJübtiJfcuJjxytjy Jj üAji i^. 

I. l>OMt ^WAVtlA 1 

sutüi- 

Boin.ftt njot TCbuiAjcntn. lö t W*wi 21 a-a., “9 j ft 

SÖtUrtrfL u/ttcL iH>v»u Sttt Ü3 I tÜJ 0 

H. JXKn $tiw IX t XÜUM. 51 , 3Ulw. 14 : U t— T,; 

Sut D li fais ÄauiMi^t oüui ScLUin. und. 

<lfl-S kd^VU^}. 

JE . fllin. IXulwmiuttA (^Alit Sa ’J ; ** Vvs * n 

CÜoAAAiy 35, am, 

CUuilv AKm»«Un Yl f^<^cluiMAn*wuxi || ptg CQ-^.^y 

tV. \rM4r^t,t <Ji>inJt6 , lurdfl/y OvuUnAim. im. : 

CUtw, okft. üKiin, ^umq cim fld* /) 71 <S LAi K 1 

(wn. SommAn^aÜ) 17 5 ^,-^hl, NÄfil^rlil 

AiA M^üngAndn Jufcn. 'Vlo ' 

t u AUiUn ’JoIvul) 21 - iU mhv. i 

C. SjygyviAilLLr. 

Qwwnft . ; L 

X. -^vnam^Amr 2^ (jUMtna &Jb 30 , A4xmc. l^i iK/^Atngiin. , 
a^.ure.H 


QücK (mit (Vn ; clwuJL ßiw . I . 

ÜmJt (mit im ' wtior-t .-... p. ^in» j, 

St u- ^ 4 „ xm£u£iui^ H . 

H Sa- *w „ jCiWAWm.* (£t m. ‘mÄ.) 
giu-wum. JtoAAim. S. — — — - 

'Sl'Ut -mPWiAHn-n, ^xonomiM/ . 

s "i 2J2 ; 5». ££ma . 

AüA. aw^amujmv ; AKVm. Sofwumaott f aii 
‘Wä* , dui. Aiet AwryÄmat u.S?) 6. uo*, 
_ (hiAUm. '»W liii 

8 XmxtnjUL «mit «Unn Juwitj t au. 
4U**tn_ (u «J) Jftit 

“ff {.$ 

i«>c d**t. IÜa- 
i&üJuvi^Kw; 

■Ä^ÜÜfc^ yoijÜMg«™ AWjifuUn. §; 
mtiKAiun. 10 - * 


10 

2ü 


-'i'n.fi. ^ - 


[°fjJ 

djut . 

I, u$*n rtticfti. ^lUKvfiAAH^ir 

'ttlfcnA^&tov 14 

A> °™- 5^tUa*L C CL\üu^ fß i 

^ ) '- AAmnJjt ju^xndJUck ' 

öl* auÄli, 


Jlfnjx 

irf$# 

Sa a ^ SaakaUa. ja u n. 
4 *ua A«m, U*A. äg. 

JunjL 


H*- ^«3*4 £m. h 

Jtfn|x 


Sa -^lAAUCn. stitn. o£a SW 

<Uji WiAmUL SO 


4 *V ( 4*1 &titua* 

a, 4 ,((<t>«n cUh^* 
^«nm, M , jWMt Su£t*i. «tu. «HL- 
gaftuni II) , 

Qm**, /Fvt£u#v ■ ui 3*T*Mq u,<L, 

k' Ätj. cb* CUoaUrA I 

dai SuacIu IS. 


{% 


w r i% 


: f$3S fe 


Jimfi — jifma. 


jim.rito t □ 


4$ 5 


Aaii &£!.. (AtifovO 
li>wiJbui£«^ I- 


u ; 


-rtmpojt JUtk^t Ati £ja . 
Siit W.R . jtiYvnj-t . 


-^UA£&£ £f&4H4^ft(K. , tÜt Q& Slnm(AA AA.Q.. 

tmwJliH. ‘l . 

9 j Um l*ut djttrt-w JuAalri <4 : ofJ ftl f W 
«ßübC^vl 1. 


JE, £|Waui uAvdl SuiäIJa. nU 

dtlA Ufdbn4 tfmA CUkftU 4 - ouUfti 

u«r y flu mS\. Slam. 

a*J&>ta£<!tt UXuotb** 5 ■ 

ifrV cUn. QfifadijAt 6 
4wd, jtM# d*rt.4f^A Styvmjl 7 . OuaSi 

4n, XEen^Ai^iMi^AiiFi. (UÜ Ä : 

jimm, 

=4 

fiUSf * Hi {AÄÖan.). 

10 O'.ö. 

jimnoiX 

ka A ! 

u« Jf £fl 1 

iLt.M.H. 1«)UE H. 

JK(nrr\. 

dsfe> 

Kgjrii^^jL. 'Ubbtuvn. Ü. 

i Jl«\m 

1 

i 


Alil Mo,. 

Cln£ ^UuJ. i^ + 

-n.rn.fn-t 

<c^ A 

HS,. ut\ ditn. \LtxÄM(wdAikn^ ; 
fuuift?. SftaArn^tilcIc lwm JyKvtit 

CtSo^l ,fujl 5Ühui) 14. 

JifAfn 

WWW |^^( 

^Ar. al£a Jfän, ^t±it 

JilMTl-t 


*3Ji, AfOVt AUM^blAtdUjBmjÜri, 

~3j4rUvi «Uu 'YÜZfJpndj^ 16 

junnn 


W^t Ha, 

^LbU^lÄ, TtlawWwi- 1 'JÜnVl^Äj«^ n. 

Jim(n..t 

<=»■ “ R 

MlffW fl 

WWW 'S dl 

jjfe- r , 

OHÄJLfiliiMf f ’Jwigpjrtu IS 
yuttftÄt . 7T#Ji^ I * Gf < j ö u. d 


Aalt 
-■’fM-.Tf* 

W im Ä on- .n «■ 

ö i2k ö Hl O ] 


OJ) 

a Mt 


] o ** 
t I I 


4 Ww Q 


u 

* 


^ 5J* c«uy 

Jtort iMitosusn, ( mtian, umeut. 
'>»'«"'*•" u«J. ,>(uUwin.'’) " I 

Jii £qU ÜßlrfiK. i tat. clii 

^^“3 |utd 

rr>u± S jWft*. 

JUL L 

(ll. U/m> r ) 

^Ö«d- ti>«AW jy» oiii- 
jAl^JUv. 


CL ■ 


^Xovtd«. tlWUi odiA CWwnA. 

******* UuXiJfct- 

CKüiLitJH- 4. 

2“™a* > oUt <W KÄhäö 

}**Ä*kOT*djfcrt*, i 

Jitrifn. (fty] M. <“43*y*3*rt. »M»t **. ‘ZöUin 

N - S- t-H . V 

OuäIv /Vwt ^ rjJ iftihjtrTV wb oitf 

■W ScfuHn" S^aUKUal 

li..<V < 

«*«*■ Mul £ : eu4u»Ai*v fu.5.) 
> J* w ÄiwustmO ■ um. 
Mur. Tu. Um." i). 

StUfcH. Oüet i»m Ou^juJii*!, iImu Äiuncuw. 

Wfc» 10. 3 ™ 


' r 'a»ut oUi SeUün. 


I. ««n. SifljMi T ümuwv, $*t u.a,') cJU CtCin.- 
II . £».* J,|g 

-. yum 36s>i*ctt«. II. . ju«,, 

™ V, jiOi oOn 5iu. Koknu, 

“f W, IJJ ” 

Attigt A*iiDJ8 

?™r', l ^!T' C"*«-*i«w. SätW) ( 6 . 
_ 

Ri '!» 

^ h A 


4M 
junna*t Quott X*x. dUn. lItnl*ivtcLuAt^ -. 

,, (A£<u'Jbbu>i gUk- UIoAt4>ü>tvnAivv ,t qIa 
< ifc& ^TflitArAAfi^Ft^ I , S|y . 


o4£TT 


CUwjtiu 
-Lw dtftA. 


XMAJtM>UUL£jL Dlft 


!U 


■#' 


.folget aoi£ Mg 

S£udc 1 StftLc&ium. 

OJtttiüvt 5 ocUn, ^umAx^t nutan. 

Jja j (fuvuJUtit 4 o-cLwv i«t 
iMbi XGbtfcWdUiAw 5 1 urofaÄ. 
Jia j_ AtiU tK>^OAvVtÄt) , HMI £ Jtm.m..t 


^ *^***2112 >*£*■&, 

4kjJ <W oUttfu. Affuncif-t 

^ MM*. SoUin in Sclilduw- 

I- oifc Solli*!, cbx fLn/nlfc G . CLu&fc. mtit 
dl*vL ^uAol£ ; n S&njtXm, oUn. S^olc- 
Ab>w 0 4i<x. 7. 

Gj-ic&. J&üUJguJt lM>m Kjvug o£* 
'vto-Piavl AaXmjia U&Etjii ,J; l JL, f , » 

u-a 


Oft 

su~- 


CLue£v Xivt dAm JUi- 
rt^VmAn^v ^ CSfi’^ 1 

H 9oU^*v du, KCudjui u<n«t «Ua 

K?gj'.rt,g,H yrnw^ttS 10. 

5 W im, cUn. tC«nlü«n«UtAvq ; 

H KBuet cUn. JtrtVH*t h fr 

3E TJütn. /mm-'t - SMUauuMi. mut &4Ä 
^ «Xv SoJIüwin cIjüt_ 
t dAr. W.udbi 14 , öl . fit 


%lu 


V 


l 


Jimm-öitt 


j>jg ^JUJLotv . ^tf/vöVl^c-^ 
aouki dayw '^oiiutvnAivnA^ 

1 X 

Kofd nApMOYTt: ^pMoy^l. 

I - SxjJflM^flAi-gtAfnfli y cLtl, 


2 14 


m 

z>; 


w: 


ÖUikorut 3 uO*3»i ÜM4.„ 3&u^n.ctla »*i. fl 1 , ,. 

SiWuvMn 14 u Kww. üUa. SA*i- Vi. Ä J ™i«.3Lt. 

As«," 15- 1 

ciu^ cLoA_3Ä*i oIm. S!." oiti oUn. ^c«J: iHH *=» w n J 

0»W»iaJLrtVBmil TUipMOyTC Juxunit Ift tasJ aw, a. » ' _ 71111 

$}1 i s£s 'Tlawvt. dm. UnafuAAeiXbn^a 17, ° 


jaL 


lUj afo SJUin im KS»«Un. i J 

(lt«t . 


Jimm-juL 


«8 


■Äwtv-wtt ^ ^ J^A, XUH. YJUiA, I. 
ü&. Cwt &*t«* » i. 

f““* &y*ms* t mmA. au* S 0 U 3 ). 

d* Jiii (micfct OK. AWlr 

t " t ™***- «mät jji ) jUv ctfcvL 
> f^W, rtwiyjvt : 

’J'-l AftivüüL Juxt 4. 

^ dftxno* ^*i£ f. , — _ 

3 *J 5 . i^JdiiuuAt SvdJett 6 . 
JUfagtHtd... &H,. Di; 

Kofi. (11 p. 

d“* ScLluWi Cm™. bUfen. Stilbn 

“** «wWieltjui SU*.") 1. 

u^l. iuuIl A|or. 

■Ä^t.A*i£ 5 ü. *""'■= 

‘'biM. 4 tu*i*(ilc& jumi TL»a- 
Abt»«d*in. : dix Sau.. 

UaaxUv^xü ob UHH&&C&M 

S** S 

SoAVit ; 

a ) 1l Ui«t jbnu StimiMfo 1 ) ***** 

Itwv Siut ob Ah&iwui» 1014 . "“ 

tl «JÄdoctt. 

*J <*» TW«* de* jJaJktMiin TUl- 

d^ KUdu) 10 , . 

e) «b de* W«li** Ja, 

■“Mut ( 4 f*W* 11 . ^ 0 J 

Wgjt. Q*t SeXbwgx II, 

§Ü- J/n dl* UtiL&vndum£ [ J, 

“b Ä*(. i*#«. SittuwL fQiüw* 

CWn. tt.«.} |% 1 

dfebt d»X* ju. bü*v . 

Abt* JUi dl-Xj». . 

Ww. -nnn. . 


JlJt 


JLJl - JlJtnrYV- 


$ 


Aelujt fr«, . 

Jtö^ KUuL UM*tfcv\. JL4 Oibp* 
gjLfcfcj&VC . 


Cl r SxywltuA.. 

JJ-OW SdkitiMJnAvi ,. 


X. cüta* Kät%io , 

JmA&tAO'r'L^AnA : 


Jt* <n N. ^ 

rU ick. frrul. ctkt s n Jpl 

«Um. UXOncUln-* 1 . H ^Lvm. 

täiui&fitjA fomit^) ? 

XL XK>vrv &u$|la&4vl Alma* ^tJuntpn. Soltts 4. 


Hamjt 
X JLM>m QMfciltW jl U utt S&tfolcürveU* cJuacA. 

JUMinvHoU fomunvt S f CUimh G). SjtSttrc. E. JWm mAUAi*v Jolvt T 


JlJl-t 


^ftts^dL Sa. 

CUtwua. j CÜ4ntvum. 

SoUUv) 9. 


JlJl-t 


% /mit £j ? : 


-aJl-t 


ät Wmx^koiLU: Atoll Amtfi-t 
ots SöUwl din K^alcUa. ui.. 10 . 
äi tfh^toniliA. II i\ 

n ou^uii*«.' . •*=>§£ 


JlJL 

e w $ 1 

1>40 4MitUAU It jltoit 

AAtCJ „ * 


jiyi 


lJä. QauJ~) in d*w* Jaulrtiutwili: 


JiAim-t 

— A ä * 

x*t*3tm 

<*«t btuM*. X*uatt . 

«=>■ aOm 


K*4w*j**v wifiimuckt J5\ 
Q-WycJw AtUibel v jj-Otl cCtn, ^juiaI- 
UWüjL 16 

N3 ! tKw^clti«</H üou jid.fm.-t 


O D 


JUVfrr_ — jiAno. 


nTMi 


3t«^. J$Ln, «*$*. 

O OMA ^iCrtoL ^Ul 

'V*Ujnn?*j|yvv j . 

§ä& -**"'*. iW UwJboWn. a^t 
-fiu™iiuAi Sofjtantji J, . 

§n AjiA* JUi. jtJUy j. 


M CW ^ 

*i£ti± dxA SitunA $ 

It^l. Atrtrxii . 3.T1 5 

\l — * 

Hinii. eXjtoB : X;ot£ 

“ Atkgt AnitM/R 

I. ln>ttAa*V^Jtiur i 

Aict. 4lÄt^**t «if «»yliUBl AJU». 

M ^ 

4 ) t Aici, lüf 

A*Äiij»>v 4 ; auctv DOW l&nJmtt 
„ . *» W^**“««"9 9WläWtttS, 
£)AiU£ic&,; Aio^ auf ^bnvdA. Ukwttt 
■“ Ä. Atüi^i*v , Mih auf Au Mi- 
XsaAih ü. a. S 

H. 5>ta4iAilur; 

*■"} diiw "XiiHwrui Müirybn. 7. 

-6) <mit JmftaxitMm. Sietumum. : 

AäcIl AÜU^fm. €. Ji|v. 


r*m 


■O 9*1. 

fij «uelw 


rQ Tf J III 


vnr 


Jl AjTL 


fDT3 A 


ivn, Oju?*, *1 juAvd i#Yi. dftfijv iO, 

AoJ&fcw ► (*) |f 

QStrMM^ ^ 

( IV. ivtf Inf . cimx&E .) 

Jtuük . 

im, JÜvUfrM, Sjtto-oJvSjta. t 
diAnat JLwj. Jfcui ( tJL t rmit: 
2ür H Atl I%1 , 


Sk f ju-o-n, 

IjU/ndln^ )4 h 


V-^ ?%■ 


441 


v&m. — Jt& 
ra 


N.H. 


<=» ß *»«/»=.' 

JH.Ö na 


_ i t*i fjlrtp fj p ol£J) Qwwi I. 

klick tilidU*AAJikvttX *L 


So v 


«Ua- * 

ftllfX ! 

a l n/)±ii:*= 3 •**“ _J) 

&but*AJt />rit fi V. ^ 4 ,jrtA * * iR v • 4i \ fO 2J 

M im. Ckft&crt. *J. 
JlluA-t 


ro 


ra öS 


Sa ( ***- K^J^iAA^nltrru) : 

Oükfrxfl & &.. 4, 


Köfl:, 'pcagTC , pA^TC. , 

Ka*l 4*E auA '^TlftlcXt 5 . junjtftfc 

CUuittttmt KbcWi & • 

(XucJi ixt, dM lXi»tEHAFtAuAi^ : 
gJa .fitur. o^figiAuXt Xlin-- 


ra 


q«: 


rau 


ra & v ■ 


ra 


ijfl- w -=» 


.hm 


I Q£a OmiiA^ om, dit COtLul^- 

um<^6An. ( SfrltiviUM» 1 t Xoa£« 
Jbvgu^jtn. 9 j S«^£&cAlta. 10 m cL ^) ■ 

H. 0Uf>- Q^vutcU. <Jjt* Oa AUfrijE. 

^ACum±Brtrv IJ, cjiwt , 

H. iffi SCüiAJjvAinina^^ II/. 
ää*£ Sy. 

düt A<Ajd^ ^wO^Alb»V t oUt 
i JX>tl ?&U 14 JtMfid, 

S*t II l-i v 

ßju.ifn, cünm. CLubdnuajf i DX 
J’WdfcvL trUiVMlJbvL t ivvvtf 
AM>W o£a SeALtoiA/ü-cft.- 

iftn. 14 . 'Uüntiimjjjtifct eui^A. 

Mn AmkiTlSm. SjXliflJtitbfl fS. 


-TI.Ä 


^.tj 

-\ZD$ 

AÄit £jjL 

olti JU*dX44. ^LOAAft^L- d.A. 

-n 

o*ü£ UifuiL *nAfiAtA^A IC 

EäL. 

*k-ij 

TlUl 

Söljr a£4 5 \äjj aurtuft, 
ScA£aA^aAni_ 17. 

ö T *”“ t Ii 
i^irii 


441 


JlJfvtuj 


B AWi&iammA uttmdjim, I 
aIJUj 


^ a*S»fU* i. 

A-nOu-tf (II ^oiomv Cu*.fcvwyg iK»^tiijxiyvctiA * J 

_, ■- S*. ‘«""i -fuA»m. ~i&iojjm. 3 . 

«j ; 

''ll wlÖlö ***** ■**■ 

-1P1 & . Cjaut) UswinjATi. 4 

v , ^ J|i Q"t ^-ctjun, 5, aui& utuu^jnü 

Öwfi. im. dm l&n&unsiuAvq ; □ fl fl 

ji.- Kic&m. Äic few.^6 _h_ r y ö I 

(SW.) “ *=> " n «= 

' ,,**■- *■- ® i 

Hbf*. Ujr *lg~ : 4- . 

9* «s> 

jnjctmmcn. ( AaUtm. 7 , ® v 

<met &u. GtlvA.). * 1 

^<U 3 « 1 i 4^3W w ,: -ta 

> xa/nnun. . UKJiHM. im. ^UtoStti- TV 

***oti*n, Jtxmrvtm. umsLim. Säfc,*^ 

3S*itautmng 

Sm±. aet. jW ‘"ouolL *10. 

VBclmüfren. S 5 © 

W. +AM. OfcuUm«et ji^-Lj 

„jAjcammi" ) ■■ ** " 


<“«& Mxlimfltt i '“’ ^ * 

-iwriT.?," 


^“*“A ö=a <=tö 

■" ) I 


.0.- 'ftüt Qfe ^fet cfifctBm. ctHüii muwt Stimmt . 

1- Stu^omAnn. JkhvututA\ , 

<0 nllgnMnim, i 4tonomili«. JSamminv 1 

^ -fe«mm*M, Xv»uMM.ä.ta. 

aueK iu QuulMUUn. uiii ; 1 "S* - 

ivmiim. autu. JUfcammlu. M. Ä ' 

■6) Jim*(n. So« ü-a,, Jfcmnmim. <m\ 

UiMut tt. 

Oft <*om*!t*rn . ; Aiuuh. 'l’Ummjtn. |3, 

CtaAi»^S«vn«. «m.: da* OIu*m.Jtimfci 
=*»«* jucfcl ^trAitioAv 14 
c) Omch. -mit , ^im.Ja«^.^,... jf 
SBWsm.Wu.alg , N.K 

B. -sört. Itim^ lummitm.: 

?***«. J'WWrtJUl. UOVL 

P*n jan% t6. 


M. JUrt^iAV Gfft 4t.*,. Jct*wi4tv ( Xa*\dj&i- I , S±od± Z i 
"36a»s*»«£. 3 4J. ev i'itx..') ■ jbun^fx, ÜJieg 
,£0MM44*t' 4 . 

CUacJv M, dOm Oai^ItlixcIc : 

«Ur. Qrit 4t*v m. [ oUrv Sott*] = 

<Acu> 0£toi£&L£i^At£ S, £££ 

QjacIl i*v GufecüiuoJc : 

mic^i UHtkAjfcvt, cokt • * - • • • (mui 

^atu>W^) W.U.-Sa . 


Jj 


jÜ «=3=» 


IV. OAitulttu ibhvMm. ul, 

et') di*. Qa£ jtjbvtd. fiTu;^ i>o^>%. Jktor. J^vvmAiw 7 
fl , 1 ictnuMt. 

J) ^jfcrvwti SÜB , Stl ff facLIaut 4*-«H.^ArtvrLftw 10. 
C) 'YWnWn, «MMjUt II . 

OIL iAtv SJjyw*. hLH»v- Amax TlajmAnx JiimJtSi 
^?rtw U.l ClM^Au Avnct d4ciUin«||, 
'VttofefcL tU&*t i£vn II „ 

CUtoli. AIYV dibvH, CU*A^djUtci( : 

im SwvnJL 1 >ovl n M m Jt*lcftffvytttov 
'Ha*'!*«*“ t3, 

<A) S&lsJU/mjKA 

JL) SitdLeutxlaSyVL. f UtaA im. ?6uu^fi*v } UMu) 
i*L ctftvc cCfixjXKiVl. i&t MO..) >tc£AVnj(AV fS 

ÄcÄnift , SfwMtlot . AWL 3Wlt 4bmm±i^ 16, 
q) (U T f Uon^in. 1 du Juidum-pt ^ ä.ic*nw*iT. t7, 
jt) djbtvSoM <w. Sl4tuwt Wiawumul. Jfl. 

AximJL SpGflxtbtv Jeanwtiton. t JU-n. SAbcft&ßt 
»wdiXs**. H. 

Jt) (VuJii dut i*ovi filu>oA 70 } 

Wcti dit 1*4*1- £tur icfevimltAi, Ü . 

7 n i ( -f** " - f q f fff“! ritfti- 

11. * ^ 


• A' 


V. jflt CWu^nMnfetxv onit K5k|\«Xtju£t»v : ^ULcftti^ ^i i - pp/jajpHL 

ciwAAA*!. 1^. SäÜ. H~R 

< ® > — . 

mL i 

J\Xy 

AJUMAn, KJiiÄp. XnMHAJl/Jt IA O. . 24 

iHHt Ht >. 

«=>■ Jfl t-J 
Ä.O» t— 

it M X 

cLftn. AtimJL ?&jvwL ^u. 

gy&nn,i t,rhm CimÄ^ ZS- W.~R 

Tf] a ^ 

JSLJJc~ 3 c i 


VI. WUt XlmJt«4tUvl l lr>^t&«^ o^U*. <>X^£jv>^ejmX*vt 
Q£q* 1± 1$ t JUa. in «Unv CUtAdjuitk . 


«UA4K 


jetuwi "Ww, . j»£»Ani: 

— » v ■ Alm 17- 

SnrrtmjunE : oL*a- S*Ea£otit f ajotl. 

“«et; Mu£«t£uHaio a.ä, so) WM 1 
2JS >H>n Bi «n kW^im. 31 . 


tt. 

«L 


IIJ ^ 

Vif TignAcZüjLctanU . 

IterdxA. OmoUrLtm,: 

o.'l nrxit QÄjrlc±. xuncL £ i i*n Sünmft jLXm. n fia*o\ 
AÜrtÜiAAcJ^liciap^ IXHrt - 4 JMT? . ft 7( 

A) Xjtl OM A dwUc^t : iim^JcoKwl litL 

,,JU(«0 wuut rt-Ufitt ^uKAMt* AJ, ö, oJ&V 

^uAogi£ ^ll «iwjtftri 5MJC^loAxtür xi .^ol. 

ifl.: 

H-H. 1 

Süut £ffl3 ; au*t i*n. £iw*jfe. 

Üow.» u/nibJutat 4. 

Stit JUfl > oft ^ ff. 


CXudk. Mut ^ dUi>pa: 

Awl Safiti'fnu^y 6, 

claM — > . 3fnAWpw4Uui 

q. 1 ) /mit Utn£4&a^ Xm, 7 L 

V) f»ru£ ’nonuovit&ain 1 a 
0 SS: (43- v CÜ*) ^ ocU^ 

^ fWftlp 10 ähai^tW- 
Seth. 4 

d,)/mit«^ (£&} lt, 

<1 TfTÜ t IwÜtJÜ., 

“■l-eiur. Ju-iuin. jMiWtt&«»i l(. 

4) itw Jii ±u*L iw. SiwwJt >441«, , dur 

W 13 . 

5w». Wx . Ai/rut ^JWbü, rt u^iu rf 14, 

J. 4^-fl t H uk^Ai^v 2txbJk*m, . I. t^WjAwiwi i H ^XmA#uU*L Xtur. UxAAt*i X%fe&ft¥i 
oXs ^lAvCeÄtufi^ iK>n 3Uctan. f^un. mxÄxn. 

15, 

^«vncU*n xiju. 'TOilUik,** mu^W IS 
^^a**** 1 ' ■^****V*ÄA’Mt ? ÜAttAifJ tlr^l^'r L 

^ 1 XXnrjftl^A Jt . flu ii 

SpßicW- AW»Xi4fc*«iL *4) . M. OJUXicEut* . 

3 L ■*** djtot U*otXnflU*n* i 

du UHA^Ät 10, 
drw mi t /mjU*x. 9 €twv 4 * 44 * 4 . If , 
da*r*i£ miAii CtÜt. otcikj^ü] 

UMAAJt ü nA * 

X*. iWU bb iwn. SvAmm. Lun-t 
**«. CLUaavv X*, . 


i-, ,.J1 ^ l£. < WA 


445 
AxiOnflUn* ; 

jtIl oft*** Q^Jt (\£tuupy2x£t Hl? jOft ^ 
o.) Afu*v , OmaÄäi^aA. Aaüvl I 

ClJtluKAAA<vut coit 

Slfl. (u a) 1. 

CUAcji : jtXvvfc'Vx. Vr*' itjA * *■ »V »— 4 hAAäwa- 
mmclmw. ( mvi ä4j _} 7 

&) KusnflLuft , AnfA&AJt*-l ( 1*0+1. ^VrtJ.* 

(uträttovt. u i^) 4 

c) i/rv O n^wV>tt>v uKfc : 

Mm, SXnmX von: URt N. 4K4AA (jt*r Xa44 
Jtn. z* Jbtqnix^HM. Stowt) 

Mui mj. : von Jdur, , xW. ^rnwna , 

g«n4a^x*v in. Mur. G. S±i£ jJTR. 

Quotu (Tvut Qt^tet ditfi Saelu. m*uL qjx «Uil 

Sj wuon- : xtur, Ci>öwxn, von. ^»mcw*töUm. 7. 
JL^-na-f 


i^£agt Aflit W-lt. J1 

UMAAAnput , yAC&jtut C^a-, „ 

o ftw ^ L *±edt Jit 

X. J>o^l Oltoi'ukcjiJbvi- 9 * otucoL mut />&: u~~i 

X*v JU+^x. SäiCalaAt (T-Ow- 7, ^ 

^ oJUlut, 

3 , OÄ4 JUi™mx <Ua motiL io (XAAtJja). El* 

— « Jß., »mit /n£ . ^ ,5)^“'' 

ZI 4ött**k£=l H. JL Zj s — 

I. JU UiutAtjn. f 5 «qA. jyw . <ti*. 

'Ufl'VUMJi4e»vWt ) •*. ■. 

Quell,; v«AYV iiWt,IUA^ÜCVU 
u«m 13 . 

CLuetL i gjweÄXcttt At.XT Xm 
C0S2' 1 ) QXiAAkJtAV 14 


H Xw ctxn XCto.^X\Hu*v^ *. 

Jon, cUrt, ^VlxunAiAt^ aUn.(«(tA4tLU^^ 


Ji£-!&.t 


'newrwZül*. US. Swt i> n 
jj“^P- du a£U . 

dttwt QEtAAAatcU. Xm, 

yuny ItwuMXAXngUj^v) 17 . 
OmcIv. •- dftn. ‘ii.tetnit*. j eU^. 
läj^vIx^iL u.-Q_. II. 

oUn, Sb&dirdÜL , 

J&Uavu (avij . 


i)ill“ 

BMet © (I i i i 

MNbU 1 I I I 

'‘g* ^ “■*■■) 


446 
jiSi-ur 

®e 2 

5 jl l a£i Tlwrrxa. 1 

Qt irimg ^un. jt-^. *■ Aar *V 


Jt& t 

©0 Ü 

M ,^> $U&4tomJtur l . 

vgP, cUt> 5ö6gtmJ£. 


JlA.t 

© O 

Sa-,. uiiAAj^viflU % 

a& ^XouvrLt Jfyun. BfaJtX io*t 3 + 

Ith, HmoJ JLhOm XiU 4Avut 
‘^TikAifttjA 4, 

5 £ua®£ jmwt cUn, 

UtiiJErtAm. mm, QauuA 5, 

—t "^J/1 0 ö Q 

® HS 0 j c — 1 0 


© 4 

ffiy... MIR cW SWcajtvrdU. ^i/mcU- £. 

w . — . 

© 

dM. 

jiA-t 

©O 

jjjiS? dju, fftalccuwtU *7. 


■n&.t 

V 

*=* 

• a 1 1 , 

Xbbifc. k , 

Au&i JS*t ja^t . 


Jijfy 

^ 1=51 

-g* «*■- y^htfiEtct. anUftHfeü 1 


JlIv-TVfctoi 

^ © 

■Wagt ANjJt Sy,. 

S*ü»Wt£^ ftwt*? ot^twaW 
&flit £Ü- <uicJv q 

,^JLT “ 
X Ä *■■!, 

T n'im WiW Aiii düt Setüvi- 

■A«mg 1 4il OAkf 4M, W4fn. 

Xy*#j • ^ rtvAur-t cUut»n. 

1 < ® > 1© la. 

^ Ä , ^-5. , ^ Ä 
l£ort/*y^ift «Mc&t 


X. 

CUCgbvrtumiA ^ua Jlt^autuMg u.dg£ 
djU OuAidlfUbclcfr f du, oft juu, jümM, 
^A^JtiA&ynmng dLU. W^cct <U* 

MSvUgA Mt 

Ivn WJJT 3T AüW oJU „ 3WcojvwiinL 
«lb ^CoWaA" f»lfy,fabf, 10. 

5^1- j|, 

W ^ «Um. UHU XkumUmui, 0I4 
%™SaXm, lU It diwi* 11. 

ä mwM u- ©. 

T O 

TW ^#1.5 

S*it A^R. I^tm ^ ^ 


I. 

Sütt 4MU. ^utnvmW bn^i^nlH. 

<3 J ib w #fotq. 'Ucn^^uiMm^ 

$*"- 
#*vut dam ^vAi^frt 4vy>^ ^4 , 

s*ita^ 

T5“ “ i 

, MW © y D qrut «Um. ^«40(7 1 Mt bnMn, 

«5 + fll» Jh* 

J^Ä 


A/R 1. 


auß -*■ 


Sb- v 


Jl^j.-t- 

ftiAfar’t 

1« 

A/R - Sai± 

o2^ <M*jZßic&AS ^ftg^MAÜlcIc 
^imi Mo^vUlUmJam, $Jjtf , 
^junviti^t Cffvna, 4. 

»fcn« ü t Sftttfm, oMct# im. cU «. T-Ün.- 
JCHmdALvig S* : 

^ ^ ^ * 1 ‘ 

JtiL.t 

x=c 

WA 

^n. . im «Ur, ^U^KmeUlmg : 
oXf> ^OmiÄ. AÜVÜM Sjtu>0A4An4 
Mu lUJEtcu 

‘T => =c O^rac 

U ® e j ® 


TW^r 

Sait Wi. M.-R. 

N^,. (wujt OjuUZctt ts . 

5Wää^ ^ 

Mjf. 4 a4 qJUua mownZiottt 
U£cMii . 

T^. ""“k ^ 
Homxft djtA Tlogitfa Avut gt ton cLm 
GUorI gftbe&MsW't. OMftd. fl. 


■*&* TW“^^ «a.®,* 

\I/v4ta£amA/n- , ^-E&tif . 


1. TMlxm cu %dxn4m, OKi. jumt t 

JJ..Ö.. 3 } ,&4fe. im, tf«nftWuJmirtil^ /m£L 

D ^ A J ( «LU. jjvrvvnAn. £UAAA<£- 

w— Q ui ^Jirtuutwt ccttJtcbrt'i') 10 


3t , Qiiffi ojttaim. ^fiujv ■. ctüL Jf 

QvLlc.Pi eUe. 'TYlimAAtaria- im, Sa^v ^ju. 
SÖtUAyVL J<L (KU* 3U7Lfi*l# ■), 


3ff. CLft im OLUJuJjutdcMXi. tuU. täuvu , 

Kavüg ia.q, düut Jt^ij-tr 14. 


n~T4*\ 

‘4 t<A “ a; T^ ) T 


3 Ilt, 3 wtie ^ ^ ®T\ 


*?» 

u-ulrtl»Jv 

I > I 

1'Ummut Juw. Wonifftisfcfcn. 


oft A«it 


m a I 

y m-** 


CUi£»tv im# «U*n- Am- 3&&jb*ifuujtbiift. 

JOM 3&£u>fiüotU ^ 15"- ■ 
duct (V»ut SuffU 1 A&jjux ("u.a.') UwttA.- 
tort#P*¥V 16 , 

OmcIv irta. Sitblrv lAtUjÜ l 

Slot cUji ^ImiiAtAituO'r'V t7. 


ÜSI-" 

IV 


SÄhaI Qm, cUn. olu, UiitüitanAhU« ^ |1<S> ^4 


nil.t 


44« 


IV. aX^ ÜÜj^Aiw : 

ctifl, - AfX/nrtai^. ( «üa. Jt, cl&-~ 9 (Jj lOA ^ « 

CO^futtfWL. Aa.iL. *L_ J ji A *- °- 5 

1 W 1 u 

rfftr- Jttm 5 j£truüvti< 


ji-t-R. 

4 $ 49 

«i*n 4. 

tlfoftX AlAV^tTnAUr Jlnjy 1-^-t . 


Jl£,£j 

© ® cS^ 

foä&vtwk d&«PuXmJt 5: 


jiA.a 

© 

S^.- W.H. 

AU, y>?X<yv <». 

OjacXv jOow CL&%o^mftCa^n. 

«tu» Sc&ftn&tJb 7, 

Auit oaali, 

t-J 


©ö > I I 


^*3* Ü3 iM: 
i&nt- Ji pcoje:*(>coju 
i*gf.A»»üt ytn jt y^ . 

fWttcÜ) 0 COO&c&lnl ff, 

A*At£TR, 

KÖfA “'ptjT 1^'piijfr : ^ Acfr . 
da* I Xr a^ctat <}. 

Oft (IW Aim. SZttf (oJÜUin 10 

txfcn. nniJL QmyiSn : , UlaAc&jtn. 

da» " ll) wwt oUavl l H«nb V . 

Astert Att± jJX 
(afa IMMC.} Iff. . 


©'S , » 


"21 H <r-ß 


■^ ■ ^Üf-^AAciwu* /Hut ^ 

*) Sa**, /mit oÜulc£u>v S*m4tur 

4*on,'-«« J*. JW« K 

£) St t U i u ft itnii ^j. djt^ Sibvuturi 17. r" — i 

t) X*t, flti^. QjjiuibuijeJci 

xn.j yxytiJpLUf, Jiilj. |* (j 

3T. %oJLJL J Sjtfcaq , 

et) On£iUi*\. ; el^ f^Ut 

JftW <JaiL 'ftloubLt. -u.ir) f9 , j 
q itft ftit ÜuUaa ( xi£«i <J|m, n ^tnflcfi 
nvdt ctwflty 10 , 

/>W£ Stmjlur » Mt ti t 

*) -^'t‘ oLftnw tCbl&OVt4iu*l£4m. : 

t«.j %afctA£ SS, <Po ^ < ^ > 


W«U 4mcA tfh ^ ~ ^ 

© 


Jlltt - Jt.h jtti 

JlAt-t 

Ä <=n Jlh% yurtAi Ja&l C H *R ) I 

Qucft, /mit fru. aLiLvor. i 

^10-^4^ Qm^oSX 1. 

J jj jm. eUn. UbtlutdtKV^ ; 

ofo CUifrdjwfcJc. .fuji da tfc &*vcU. 
cUn. tjupU. O- i. i. 

Aid: dkt.frTR 

X£o^lT. W. SicXit oXa Sjxuit 4 ( 

&Ä\ S+ox*l«. C , oX* ^oXtt eti* 
TUX^ 6 At i, 


»ftAKit 


1 ^L- „ I 


kxajjiAZ yX-W. 

iX&ffvßbm^A T 

= * P ^ <2fc*. AtXa^t Aii£ j^yi. 

Kof<t.*pO<fie ■:*-pttHC:*'ptoc r 

Oaia£. pHC. 

q»|uN\ctu^t> k loojt&fcM, . 

0.. Om i uHLjj^, 

I a£C^*ft*uiAA, t oxi{u>uftjt4v } t*A*A tUm. 
JLFUA>OJ^S*4iyi l . 9. 

Oft <l£a Iww^ * w Jitj sp . 

LixtcXii | ü,i, 9, 


axLC ^ t CitAJjuuit: im, tikliQAJLvuu&Jtjtn. 
t *^vv düu mmtm Xo^ju >0. 

H at>» Oua^ua^Jc ijn. d«rt\ Tnoa^dLviiUfUawv 

in djui. £>4mi( : 


5fV. 4iAC^. i/rv dUa. «övmd£ Jt : 

^öit jfjtKtj HjUm. Sjui^ofuM. 

int InUdUicfc," 

H- ixLOuJk 

a"] wwi «nuMtetiaM. da* Sovum am Wo^ik 11 , 
Jl*t J W , ‘ <5a -!~«X 
Jj , 1 1 1 , 3T im j 

aul m-1. 

ff* tii 

d=-JJ I t_ iTT 

— pf 

ALt£t o^t mtifl. (nXunx * => ^ ^ 


UftA ^uX*Jtn ^ OiLcX. HVtUA^WVbX 

j 


JoC ä 0 


4S0 


X) §n . qucIi, w>rn, 'WUyvuL I r 

C) XK>vrt SjuiKkcjurt, Om* cUvn. 5 o<Ü4- 

A-c&fcaJ «U. 

f UWüpti. AliiVL r 

I, UHU& AtivL d A., nuU . 

iXf Aclv frrtit jlonion i 1 

dflAAfimv Qiiclitu. cta*. %ef£^ i^£ m.cL, 4 r 
™± An. «rtU. It-lJ. l c*clc£* AJLün, Jjwut 

iüU*% € , 

CIücJt- -Ul djkAVL OntoUucjt : 

Jifi; r nfxctd. OK«r&l/rujL $ WR , 

H, -UÜ**. iW. o^ftcftinriL. l <4Xu&Aa*n. A*4 jvl. 

Ä, 1 ) i UKkcA^CMn. AaiAV U Q., *1. 

X) 'hvt ©XÄ^wj^iiij^MÄrtV ’, 

"® €fc 

aixct. i*n Sinwtti 

&«4>ac&4»t f di* 

SJtwit') <*, ^ 

Uowl ttloeliin, uXtn CUiiUAfdLvu£ 

lAU tt-0.) 10 , uZvt. AiÄÄfnJtm^ 
(oluu^ oltn. 

Jj*niVi*yJLt 13. 

[% Sn. 

uX#t Aü*v 3&iXl 4jtu*VL 
juWOAiitxA 14. Sa. 

iS- *«j©X- Xn OnAjcüvujfc s < 

[Mictal coocIiaawv Wb 
&&4 wl(oJU 

K, tiKXcWinvi. Ajtim . rtrü± AMiwrvmfc>wi*mv 

SulMtwijUu 1 . 


f£Wb‘ 


■P^=>v 


£IA t& 

jwiu l (llwtil>iu " iim 
%ottmjuUtX. 16. Rt8r „ HHKÄAoimii«. SiMjiclife" J u*iei. 
0*«UA*»n. tT afa TOiwu Mmt* 

. CUncAjhnA' Jmn. ^tliwoucft. 1* 
JuruLj um« Se&ut^oUt« 1?. 

“PIT 

JiA -Ai -t 

l'U«U. 1WM Betulin - 
Jett« 10. %. 1 

—*r~ r £i. 1 


*§1t *> iH iffrA Ju. JLLviAwl. XiEoau. 

Eut»l ^JtJJ>04J^l>HL. 

® »K0ftf'*a£* Sülztet gLL Jul : 

^ jf^ht a> V^ t ** i «***, K*fvf i*t CtHfl^Anv lt, 

CUlcIv ATÜl Jl* . fM-iL) ZV 

O ucfc. J«nfUiiAtÜMiielt 14 , 


4SI 


GmcX, at* TiHW^/rt^ilÜr : doA Cjir^tyfcACy^ | , 

3T- twcLawv 4kjuvi_ fc*. 3Ug*u oiif eU*v K*fif 4. . 

#»u£ Ajt i ocfvt&Mm&ijtUu«. £ßu&tii,a,.3 

<uW 4ur. 4 

*fc** c X im 3mfgvLQ&ur : GUdcfutt. i^v 

4a«- «a^f * AnJ, {thu^Mbvn 1 5\ ^ 

OmcX. Mv cUa. Tibi j j O S <&- 

h^kAa. u>4cA&4*fl_ G JLsÄSL- ^\T* l J © I 

ET. oJ/i Jfyudvt. QMAd*Mcio V ^ H 

U«cA. irtx ®AJMJ CUtf d*fl. Kofif * GKlC^A*™, 1^ I “"*'■ 
o£* titpmn^A* ^Xaiuxfit ■ coaÄliAoyyvv 
Äctbt^OWL 1 - X*V irtT. Uvi^MvUlAUJtvv U*iA i ftifc iS @ ^ \ <*£*- 

AfiXin Wut Aokt4*uru 3 Bf f f ^fgl 

QmcÄ. i«. du £Ai4<A*ffL UARj&wtunq f pLly) ■ o G B 'f © 

of« Äaiuwt oUa itavnlan. ; o.\-J I Ä 1 I r I 

r_ :+_ fif.t .x *• ..* I B 1 1 


ducf. im. (tn. 3üut pjuim. UmJ&ÜuIiwu fRWI 
at> Ä»imo«t Htm. flj-wrvtfcB. ; MflcKbAnuiL 
J»iUn, 1 (aiidi /mit /vj. : J(ü»_ ji».. Id) 

<V in. J*W!. UMAwntüin. OuAolruicif AV 
, UlifiUM.’' ' UUO It : 


i) 4 ?* A >5 
SftcwAilUr ; H&*UMajJiX» v 

S^tw Aait U O. 14,. 

da* 4MU^VUtApt. ^ÜIMKulubvuijt 
ab JUimamUdttQiüi^ H. 1 
UgajMATyPt a» 4 iKm. 

tWw. CflUS") >+, 


«VW (Hi 

aiffcfflMcfctUfcAyt : 
^ lÜAatÄtyit M R , J Opi 5 j^ 

dtn. UIoc^jUa.. 

a 1 ^ Ai*UA. ÄiFtifiaii«* 15 . 

X) jx»i_ SöttaAA,. (Xaa WhvSduWtt- 

^a^M. J& . oMcft whi')6>v^ 37 ). 5a. 

C) JJUYV EuAAfafl. j|av 

BtwvdjmL 11. 

‘ &&■ , k UIÄc&buUm. 

(ifW. SÜUüninXin') M. 

». littet aiu£ Ä3.. 

du ^ImXaa } cUa CEdaJLAivnXcAit 

X. 4-ia. UlacA*. das. .^ofdrjfcpy ZO, 

TT jji* . r ff. 
•Plfi' 


3C. im, oLavi-v OmaJjuxcJ^, 

i*i*~ «-Ci®-“ 


452 . 


JlAart 


ififti. ' l 'pAcoy i -^ pAcoyf. 

I. den 2*tui»n. (jüatl dLw. iH&Lciix^Clw, 

<(lUUriiv AeXilnA- I. ^rwi XloUfwi. 

(WjlAari)illu-.^*JwM. !L, 
-«“Eelt -ffo, eJtuKUi tticUu^u 3. 

TL. hn. eUft SfflmaA den l 1'Vlo>igji» l &edß l . : 

iJbJt 


JlAw 4 l&k SuÄifci«iiu- £. 

* u — a*. 

Jiii 1 ^ JhU^l^SU. 

* ^ cm juttf . 

Ho* ^tic^n.1 ximjuI A)ut «Lfc nv 


" 3 ^»-, ])®~ 

Vi : 
o G Oi 


ttB- 

tWmXeWfcfc 7, T 


5r- <^4 Qd ^ sttitur H 
J^UtUX (Seg*. mWfo^). 

I. Jumlilt attu&ujtur ; 

*0 IbiW 3. 

-fr) QÄfe&wiittwiiMS«.., Ä: 

da^SIutirtvCLjy^ttn^ 9. 

=> da* AtUfültx. SifctTteÜQMj. lo , die. AÜ4.- 

^i^iuun. SufnuU&ndex. II. 

d)*üdtu&t Saue. ) QnUctapW II U Q rtVt 

4) JW>n *i ffl 

4) » A udltc^t. 1 * Seiten. alcL 14. 


"i; 

n: .it -*■ 


2*1^ 1 * 

i X , am £ tu 


j - An^f * r fc AMn* ■■ * * ■ T-Ta^fu^^ 

|f, * 

Ä*Aönd**jfr Sm. eUm, OuaiKu«^; 

Vnfc -t h AÄ dfcolL ,4cüuri_ 

" " ^Rfr SW*td*«%L «Ua 

öeit AKfH 7 *U**^Iua 14 


I. -i*v Ou4cUüc!uav Alul 17 . 

11 } J.S, ; 


iD'~, üD’ — ; 

°*“*‘-'’*dt C3d=it£|c*tit*) 

K.VtV- 


453 


. ofct . 


<±IA. StU^AM, . 

A.Ä-ft 

Kofüt. pHC- 

J. oX*> Xa/nfl. \ ALWld. düs i L 

^ ■^M^oidisnstÄfrvt Vpn Pi^T^v>->Qfcn_ : 
4M4 Uw 3 1 oua cUnv Sjudtrv 7 f 
ftuhcli Stulln, 5 ü-.a irrv. 

X SfirU &i t fc ÄWiAA Oitfct* i f *uh«A Ss&cmXse 7 r 

K%*ugfrgn.. OmjA ^WAAmiftgiajd: *£* SitW 8 h 

lA $$ Aettft *ei£ Ejjl, 

1 1 * S*gl>»i»tirr.Ec , 

dis SiU&AiiMEmia . 

X + 'UeCtctxm, im\. SucUru Qg^fctbnfr 7. 

H. J>Btv y Ufltijfcsw. CÜJLMAt, 10 4 


iW 

t^w.i 

# . 1^0 
1Ä J ia, ... 

I '1 MVw 

LA-m-t 4 

Ion 


AM StuluKMcL II. 


" Sl - 

iim,im im“* 

a«6tnni± 


' dUn. SüJUnr <1 

) M* mu£ CUliM ü 

1 stur. iiVU.ejijM.Awt K2tVugAgJUai^ 19. 

, AtEagi Jüii± 

■Wigt Sldüj. i*v Salfr , a£a Sm«.- 
Wk Ec ^ll 'VkIw ■* Avt K .AUfx 
oLaa±a . 

Onrt lv ^LVLfroW^tAUsl a£fr 
9jJttvrt f5 . 

4^4 AaiJt M.-R . 

«wimfcudt SulJtitt : 

ArJvL ^ rLjwjrJLr>.iJ t Al.cL. 

I. 'Jurt- ■UjmAtwJftAMg SÄAUfr ^ÄdAmfrflvEU' 

W<Mtfaw ’. AXMinafff A cJk ( AaW 

uM. XL..&., Id. 

3T. Ate TUgatiAwiAe ; duutiAufr mUtdt 

nuJbmeJEfr J7. 

JH- U*Lfr^AA<uvrit 4 19. 

3/^ Üsdi' WuwAWt d**, 

* Tlnfrsi Sdi4ui^«{ft*v ft. 


1 “3 O WM 

riiaN 1 


A|l «j M*Mi \ ,«VW4A A 
TBC] . t M m . L J 


* ==l — H — ■ 

I -^-L - - u-c 

I A I ±J± 


V ' 

JUi 


454 


1 / 

JtAUr 


v 

JlA 


JlActr.t 
tm . 

A*Ug 3 tAttitH~R 

_ ^ A & 

Kofit pfcujei pAtyt 

o .. * 

ptty€ : Ac.ujt 

Jjj& fmuAJhv*, t Jjn4&. Atirt 


J. oW ClwQrt&< jumuW; 

Aoinv t AirA. £uut4*i (whv Sa- 

AMln ■ ■ antli (U. 1 , 

Wn JtünlMt Tftmta! 5, JJOvn. 

3 fit n^bn. 4 * ü- oJU^jy 

«u-tcfc, Juim|Otiwtuj 4 Acic- 
-{Wau* lUcIt 1 5 , ,ßuut %u*JL ! & 
f O 0 t§JL «u 4 b Ml <Uit Sönwn. ; 

Jfr ubul Wfl! 1 
uwM < U » m , S 


3t AixA, .f^ALUtvi, f NH ) : 

Jftvn J ul**. jtfur. 10 , 

»ucfu 'il 


Di « 


= 44 ,=* 

^ LL O , 


I — ^ 1 

^ÄsilH \Ssb 
n*t O ^ ^ ^ ^ =°äi* I » I 


ta -i Ck JuJtUA. diA CJ&XAiOAlXM,'] £um^ 

Jra 

<jU* SuucU. 

I Jit.H'R, -Lh. oLhl 3o*mili 

1t A tot AtüMA. SnftuoU «Luiati. 
W IS 

Am, CcKt 

, Aii ^4 X*A cUm J|!o£- 
GUewt , 

ko.O X*&gt a*l£2J8.. 

M 1 1 1 Inlliuto di> UtütumJI JLLai 

Wff*. pAtye.. 

Sjut£*^u. JJ8 gtL <Am±. ^ 14. 

Siftiuta . 

I . ■jjja. ÜluLiuitum^ : Su. uAt. IS. 

l it.i. 16. 

$**«. <*U&fav mj.m - H ; 


g 1 a 4 «ut Imf. 

*o -=oV «i 

J I II c ^3 Jf l 


*111 . 


= 44, =4*“* 

D*t <0 ^ u .1 

" ' IM 

iS*. 


* 

t 4 


o 

III 455 

V V V' 

JlA - AAaA 


31 . im, fön . : im W<U u i, * x olim, SjuuicU. oi«i 3 kfti 4 Ü.fr*it (oft«*, 

*vi jr.h<Af %, * _ _ . _ , . > 

\CuuKwm. dt* Stirn* <r. flu,) : 

U-on. fcAAomtm 1 . Vom ^ütcbt, 
«LxmcL u ä,. 1 . vom. S , 

£) «Wut JUsvtfcsm. Um&uwv dl* 

Sjlvvus 4 , 

c) ^cuufljy^rw u A, B im, Ajt&uAx. 5 . 

^ Am, Swjmdt. 4 . 

Jt) JEnAud*," jctav. iu*u 7 . 

&=iS,Ä=if?, 


AAGüt voll trmndt 

a} oftm* Ut^&umu dt* Slim*- 

XH>m £uAontAv 9 ' i>ovn«CamdLS ^ 
Vom 10 , 

&) AHjüt SntudA Aürtlnllim U,ä, - 11 . 

« *=u“" o “! 0 

ö(=?-ö tdj raJm 


U im nn^ni’./t^ 4 ^ : £<l 4 idjt JW-- 

Alim u.flu . It . ivtiVOmdtA* 

müt Aovm- *S . 

S-Sf?, 


fV iav Sjutuda vtnMigAvt u,fi. . Jtdj' ■ *■ «m. juwvt * — iav SiuuiflU uitAAjbjtAL 14 

4 -J 


-rtjlj jtjjttf.t mv- ■ < ■ SaamiÜL iXwwtnr&iri iH-— ^ 

' == *\ ) ü £* er 

4 _a cei J? III 

y» 

-HAl 

UJ^ © ^ (mit Gnlilcfcl 

<Un Sulfit Aimi* 44 

txlwuöonlj Aimit «/m. 


JtÄfL 

iWnt. eil* SoKv 

3 ltAcStEfJt n, 

Sj|ffyui r 3 jU/n. 

CXu«ts invL Sturvd 1 « 

°0 

SSÄi, = ?«Äi 

V 

jlAmttr 

^ " C € ä ^ üi Qfr 4 ^JtSvr-t ^Snuujjt^lS. 


i/ 

jifcmtir 

Jfi. ai^üiW.CiM"! SO 


V t/ 

JthJlh 

tlnUMn. H. 

Oft mit cbtm üi^nuliui 
i 4 *Mtifccfi. t 
ju!nX ~ ji~f< 


456 


JIAjiTj 


Attigl Atit Uit ft~R_ 


I. Aictv^KUl£iw I. 

CUu&. anit /m, ; ü&tn jetur. 1 . rrrut <%.: 
üSltn, Jtiur. S . ntut £ wnt£ 3u£. : 
Aij&. Jmm&m.' Iuav 4. 


jnm. 

y 


■ & 0 
Mi 


.© 


2L dis. TnjtudjL . 

jrtwnwt <‘mi£ cLchXm_ i jun. 
ia cml ft. { yo*v 5ft^o+tfeivv £ , at-o-ht, 
6 . tKm. Qflifirtt. «l)\ 


v v , 

JlÄA-t 


■ ÄÖ1 


o£i 51aiu><ytt 
irrv^ fl. 
A£it Saw^ 

X. jjun. a>o*i (fttut jj!) 4 

H 'jiiwiAncUwu JO. 
Jlitc 


-*■&- iE 

-Aj - 

.-a 
* 


Oinittiuiclr .Ein. OKcUn.- 

Attjtink Jt. B,H. 


■Bim. j(Miilt>(iQitn 
TTWwv tl . Nft. 
AstM^AHlMX 

tt£i4fciiSAc&aa. , 


X. U ftrl mi Artc ijFL , Sft^vian. jfcifrut* Xwiift.- 

4TU«4aIiä*v fJ. SqJfcU^y . 


A J, J 
Sa. 

Dutt. 


’CTfe 


H. SgC^YLtn, d£4 ( CÜXUjta^4jpfuL>V 

V®^ '**- X«2fia*vut£t , . 

JErtAtnöLp. ü.d 

,|HV. ’»4). 

iWnJfW-t *^**91 Aot-AtoHtS^- 

1 "Wn. IS Svn onii JuA&tfct«, 

«Ht: «tiM, SiUEiMtarwv Ifc, 

-üti aUfcti ^«ü*i4in*v n u.a. . * 

s**m 


«*, 


'(N J 

«ifiSAioU^ 

jS* ! 


JI. dlA SÄUM. lg. 

CUiüimv UOVH. SttA : 
cün Sayitn. H ( cUtAjm. S. 10 


3°i' 
<=^4 ÜIuUflA^OMAl^t. ( Von 
JUmai tü£ Ai£&. /nicX«jt 

i»\£££ohv JEoaAs«. ok£^) U. 


M3- If* ff 

AcJUft £*7 

^ Jtifar-| Mwu. SwjUtlifl- 
-ScaCt ftuAvW 

JUn ^iiutuli^K llUnAc^ H ^ 

££&' 9 
Q \ ^11 


^ TW 


451 


JlJlf — JlJc 


JlJk 

J „ C3 

■> i.& 

D/tl 0 ^ sjü*^ Ulmt -pin. Sjuwield^'V 

lfm. clin- lEtatKvtcUiftta : 

AiSAZidkr F. 

— ■ fl ^ 

Jliurt 

Ti- 

0 MftjgL. KrtOu^JEtJrAAt 

IM {'cJU^AVrtJti^iX. 5/. 


— 

*-—“*• ^_ n Sj|. . jun. TWrtAn cU 1 ) 

A ^ i*i^i' f '^ ‘3^*^ Si^nuJtnAoUi^ ds/y 

^qm» von flUtcoftc-cLb 3. 

j r^ 

JL-^C 


4YV „ SXlXöfl. # 

Alttilft XmIl p . Tft 

Aifiisi JiJtcii. 


Jif( 

°o 

^3A 

A*&ojt AA^ AfR 

AiJKä#v <uacJl %S P 

I ^ 


a. 

dijL Jftit 4AmdU , dLLa Jftit iMm, JltLü-aft t 

^rnarijuL 4 />nit oLutaj<Uv>r $&mjtlur odvu 
4trui. 5Ai4f j a • w 

TTUisi: *mi± ajj, : Jait cü> - , . . . ocUlt 

Yrxit d-Jt i h Aitit ciln, Jaot da* -► ■ - ■ ’ Qjt- 

Tatl. : 

<3 

^» 1 . _ « 

BaI. a£l oJvnt. r O ^ 

1 i $ 

O 

Anult^jL ^ I. TTUi din±X&X*rv SaYOlür : <0 ^4iX cUrC 'ÜoopapPvutn. , oUn. 
^P(ilCwiAi»v 5- 

**■ *«?*&» M) Jjut jumm XUAllvtvmiirL 

K3vü^/i & . 
^ Jait «UÜHM. Tn^atat T , 
cLÜM^A TJoXhtiV) fl U.Q,, 
d - ) ljut Av, Sottt* *} t Ajul Södw. io 

&ut cUn ^-Cti: cUa SoUa*> C 

Aiut cLan. UA^jiil 11. 

“*■ -i) %tui JUM1A iUAÜimwilttin. 

SoUti , 1 S, H - 
■f) QjiAjWLati ^ tln. 

Hawaii 13. 

i55 lT°¥S®S 


n.WAit Su|fU : JM- AnilMJW. ^aii "jai. oUjawl. 
’Jtifc m,<L. ( uwi »tam^cjucYi. 14, 
VüSwi.^tftv 15 ,, Söttlrun* l<3} „ 


M Tt fui cty J&4* jav cU*rv. On*tdjuurfcr : 

cUa. Kovluj Axisutfl. C^'S") ’Xfui , «L ,A. 
d<fL oMjo^jtavsL jmnwL 
4wtnAC^AvuU. k5vü^ IT - 


, AvsfeiA U. Q, 


O Ml 45g 


Jifc- juEr.fi 


( tKh ctw ^jhifaLaAjüW- d*A. ] f 
dM*. &MMA. % > d. lt AoioMAH tiUtAL 
^IÄvl. uMfvdM). d. NR r oui-ct^. 

( n*n Ajtm.. 14 ,. tL. 3 . 

A>^f ctAwu ^a&^allc&l i^m. ÄsQJ, 


Jt-fc 

Ä Ö 

^ ö 

£(4:. Caa£ls|^ ^n; 4 : 

iUilE r IdOfnli^ctL iwut oLlvw TJflJt- 
^ttl^bvuhn. xiWküC, 7~ M 

Mg^ C aww. iU^owJMtnjtv , 

-&ö»t*itiv\. o*. <L . 5 . 


-nü: 

T^M 

Ü(&. f^nu£.) Jm dtiL'UÄnJUfVulüw^ i 
0 l£* JcUi£ouA*0't£ 4 , 

üuj^JlT^M 

Ji&j 

SW: ■ 

Aut« X*i. jtJrcu-, 


aiirjtjf 

*Vuw 

Awi* £*l jLnJt. 


•JtAjiJc 

” m 

Wftt- offtnuttUi. 

t. 


■nlcjitcjt 1 

SSI£ 

3M.f . SiifatoMtur i*v : 
fi*n, Kruft^t) 1. 

A >Assi£ 

Jl-tiu 

SM 

, tutest y/t 3yi kifJL. pcwg. 


X. SiuXA. /Wut Qlg^Ü tUb, 

SÄu«iU> 8 
§jnLaiiue£c oifo/n, 

Xtuuui OAvte^&K, Jo. 

I .stur. srtj&w™*»«. II { imli nn., 

imtt. Ssu*i- It) . jjjv.. 5^. 


i4l^\4“ 


m . J^o-vrv Skusn. } cAo^ Atutti& 
XnJhbjt IS. M±4 . 


jilrA 


IV, -UnlnarttAUur ; 

(Awwv Stu**.") 14. Satt 


14 


■Miji Aut Ifewiyy 
fi& ivnit antOat JÜ 
dji $tu£ , da\ Xtiun. IS 
C*>«ii4w(v«*»v /mJi T. IS , Stut 
II). 


Mi “*■ 
;1W3 &s&ä» 

QncUu^n, 11 e Ub SbvAwt^oU^ I*)). 


jitfv 


45 ^ 


Jf^y .t 

^l ö 4* 

ik£c^t Mit jjjji cJU SiUüvmM.- 
J&AycrivruM^g 1 . 

Ouuck ob llaMvu « 6 «. 
HriAcftiAtuffvcLL *L. 

sit-; sw« 

JlhSy 

Sit w 

JbihtxfL Attjjt AR . 

ctttL ^uwruX SwutErt^tticivvUim^ X. j tun. &vt £ H oJtn j4A*tL Sötte. i 

oU/V yurt^Ä. ^juauL JUmd. d*JL *£d£u/n& 

KU. JTR^. 4. 

“i 00 


KU, S. 

lfm, alb 3l45JWc^wmtwtg*rt- däh 

AMC&JÄaM- JunuL TCotUiib <B 


Jt&ch 

S^ e 1 

rfa,. rtrut CLnliictt £^3 i 

S<u|wftw. (j>o»v 7 


JlifA 

<=> (^, X 

1 t_J 

PSO . ^utixfiAAi. 8 . 
Ukfi^am. , üom ^äui<#v 
fot 1 ! iwitovtdAjn, 

K^l. Adl^C 1 T»lMi 

Wfr, i>ovL, ?C»(i|ptauivvi&>v 

iAu«tlA. ^UtyPn^/tvifiA. \Q 

• 

-ntJj. 


l Homt ctu Sfilwift- 
^ — ’ ». 


-^t4 

Tl*~ 

AOtgt Aut ^5 

cJE^ OLn± bUä äftcJam j^x. 

«Iw 5Ajtn. ^lIlX JU^n«. SlrxotwMtt 
U jiifiT 11 . 

dA.^-ö- 

jvtA 

Q 

ÄS 

cUn- Slöiitw. U 

Qgicly Jxd^£t >Mtgt Mßt jjljr- 

C ßÜJtAOqi UK BuAcf- AWA fWUt 

Q ikSt^t) 

(Un. ftadcULr 14 

A Jwjlrii JttlW 


Jüjvxa ^AAmdSicXdL 3&**\d£uAuj . 

J. JLAVV lK»v : ( 

inv iiutcltt i/Tnfitt^»n_ m,«.. 

CU teil rVrufc m. : ^un, ^jz*n. , 


VO'tt tilflnr f x 

X) JX>*rV 36rvTM\cxi>crüL ^Ärm. CtLcytt- 
AfÜfct flTÜtg jvfcJ^) I, 

c) iKm, &i*vde*i s ^bndlC. \£oZ- 
Jawi r ju-ol, . S. 

ÖhLloIv inrv Sju^A. • jVimfiimrifini 

diA 3€uu£fe*l J^VlMtrLdJUcJU* 

^l^rwru^v 4. 

.üa eU*v QiiAdrulciarfv 5 : 

OuacPv- jimpv TUwvitvv ,£i/y\K* 

$> 

31. ^rt ri£ogjt£. J ^uh^a^It T 

I. iw, eLimo. OlcumAw AWJW 
-Jk^jrnjJÜtrL UoEteftA f. 


1 Gwi. ) . 


m . dt SijTt 


^iut 1 1 ^ 9 


3E- S*l. -W cUjvru ntjfr/twnrfy: J '^ = V 

Q&« Ää£, eütb OgtomA 4 9, £ — -1 

-w^t *•*&*. 

'* J *1.1 Iin 

Oxueft, T 

C^nuAjtÄ 71 »^ 10. a^w 

S^juftwi 44nd. J jafn\ii'nn M. 

Cu«X,ji»i. cUn. "UtoJUnciiu^ 11 t ' 

öuejv qpbetiitatfctv mv 1 

Atiw^t - (uwUdwSUw- ö * 

' ^ JtameL i^ow SaÜUlinA»") 13 - p=> 

«fcsfffc* ZL ( 

gjt lwwji ■? 5 


rmw» 

«_!Jj\ 

A lo-i Hl 

:/i=.e^j 44 « 


> P~y|rvwa.tt> 


fw> a.o, 


“ tt m 

* Ä. II A 

- tafl“ 

■ 0aaili|a 

.«OM TU > 
461 


-TLaL 


jid 


i 


JnJtgt ajjI 

J^t. <*t&. * p*T* t P€T- : * Act . . 

djjn. ÜLbA . 
Sindgvu. AJL*^yfcCcW»Sgt^t. ScfvUbilHMV 
^jtm- ivucJJL rAiu|, I . j&«i£ N* 
muiAt a£* T>.rjrtff . 

Sa&Uai aujtlv in>vc 3*. & Q&ft l&nfrfcnXgiA dfl& 4Tli^*wAji^v . 

X, 3. B 

rpxt<*t, i ,-P : '3£a*v&ir umd Sjl&M. 4 . aac^u 

< 3 * 3 * . ^ma-vl K&ftf S. 

iHt «Ua. S^JirvdÄEfliri. 6 t Swim tr' iraiAv 

7 ^ SuA^fübUtEn^ S Ad^X*v iwwC a£* H&tfUv 

, <Urv iüt dtn. yfidJiayw. 

i«, ditn. lXfcniM*idii*tg ; 

ScSiÄAnAi %un. «La ffih fa A 10. 

H CUukcüultclcL /mit Jtd ^ .uda rj . 

^nJfcfte&omdAAf. : 


' a l Ä Ä e TT;«ii 


"~- — -— ÜOtL : StdUilMjg ('tbwL. 11. , 

<jj|_t juL XaIraUaw. ULk^ <tq- 13. JJt 

MtUW-Orj ^ WW (/vnit Suffix 

CUuXu oivrA. rrvdk -Mt dtmv j«a- 
JUmAjtUm# CUüknMf i JÜJtt JS, 

^ ILÜ 

\lgjj CUJlChIv d-LÄ, OiAAidwctttr^ 

JImü V>yj , 

Ari-ilk 

Ä*i TJUJ. 


S2oni«l H . oai^lb iitw SUmmfi, 


jlAi', loSli 
2 (Ä)SWS“ 

•=* f«S= 

c^tl JJ M s ipm 

AJ- A ü 

wtw I imw 4 J 

lii 


4 T 1 S 

M Uj^£MA\djuwyfa»v imih , 

14t 

JLJuaLajj <*I*x 5iM^ru (*lxir ^)u3^Ä>v , ) H . <=* ff -=> { <? Uja 

™ "‘ jAi. SkMtvL ctft>i kotu^A (^on-aUu c?( JA j Jj 

limltAiarnMa.) li , w>n. ^xwuio SMAtn, 

{ftuefct 

JMuJUyA 14 U &, 

iijl.K2>H-.6pyTq, 


4&1 


JuiJuLuy aui«**«- u. Ä. ) I . V^* 

— ■ ■ £ QUCH^ iEU^OAif I C^ii 

et Jt. 'noo^om^tUH. AJttstv 1 , 

Jui jidtui ^ StdMfrtf^errwlv *3 , iö tftf 

— JÜJnÄAs Xtfttiia. 4 M Öl), Wt. iwg 

d*«. ’UnyiinxiHytitn^n. '( ju*tUn, 
öUryt, SiA&am. djDi fötu jEU^Jbn-5^ 
jUwiIm. die SiMe gelegt unedlem. 6 

Ji-o. frti') . ^u. SLtuUm. girwutb 1 

t*.*d-OrJ © fftU. 

— - 1WI 3 ii 

3 ^. t>QVL S^UUrtt-, 

5 mäA (SUirtv) iRJta^uA^lAÄÄ 3 u*t- C &nviL 3 } 

Kot^t IO ( 'UüKpftui h u a!) 

Q<wwn^ ouoeii- im. Jul ; tltl fftf 

di«. UW. 36*41 II Öl Aj 

CUlcJv iwm dt*v SCUM^ dK 'U&gJtL 13. 

C Jüo-vt SacWv. 

Wi£&*£$&aajl 14 ^ X*vu<>vl S&Uiut dutt 
3 wmiA 15 - 


Jidur 

z>m 

A * t *3 t S»IL 

3«+^i (.ugtt Suite, .Stufen}) £. 

jwL 

Z>A 

SuMnju.1 AUtaAei jmrd.. 

jidUcun. 


Sfj'.. '''*«*'«» jumju. Seurä&uw 
am*. 76»rwnaE CT. 

Adj.t 


Nä- Jtwi Känfnrdt iX , jumtui On- 
denem. IS irm, Ujijtiinl (nxm. 
jumfcvn. *>ietb*tnjttemtm. ÜIege) 14. 

-nd. 


•Äetegt Aeifc 

t&fidt. A *' pcuT s^’ Aftjr, 


^-s«rc=i 


Jl*t. Q Jwmd fl (| ui 


X» juaIC. ix>vl Tffanm_an SO. 

Sn Ajoafc. /mit im. : dLmcX, d£w. Sau, 11 cLme&_ QtOc flt\ Wtfp PX ■ 
oUjL Sow^in^t)uii£lyn. U. Ä- - St . X ' 4^ ' , ^ 

Ojt wuit^A. &X (oudlv/nüt^ W) : auf 

Au JLM_ dem. QuAdeitcjci CÄ * * i 1 I B 

aitw um* oufden&ult aAtLtÜ. 9* . ÖBB <v e^n-t. t, ' 463 

juL 


11 XCfcn^c)u±d.»nJti» . 

d) fi^R jjw dum- Qu^eLiud;; 

Jfc«f£uAJ|Et Atwvt 1 . 

Kofll. fFTTM^. 

X) iH>m Idi > *±OA OJHOC&ttt X. . 

- a - 


c) rmfi.wyA^q*». ÜQU &JL 40 *tt*L 3 

Xttil dÜt-M.Tt d) Scfciämgim. . Krume, uo. I( UMctiAw 

ouA dem. d&xupi deA SuigaKA 4 -, QU. 

e) die dCd&e ctMKiuJt out eime. 

$&»*#. S ^ iß. ueociiAft«. iajyhl/rv l^RJUm^Ut ^ Aut fetlr 

OjddXv j Uv et**. Sävnti^i etfch 5 itjLLOi£* : 

«La» ^Ä£d- ttf«ciiUitv io&AUii (HifUftl. 
Äa^jUAAätl') ^ 1 

ui 

Jld. 

^({1 4 *gtß.,isaiai- 

£fWnl t SjLUheuXA 1 

W^tit poux, ftwt. P*xt . 

^"auatQgQ ^ 


clua!%, iw. SinMt i»n u &n«Jha.'* 
^nLacX,. ^rrut (Tnojotj ukadfin- 

yyWv. 

Ou<& M dÜDL UuXöndcuvi^ ; 
oJCttA StwoiclU 1 Ö. ir^l auot. J&euM.'liui&urm . 


jiAj.t 

• Ä «** 9 t ^4 i ifes^asa 

< KStoLLti. 

■JOdTV Aouw) II. 

a iti 

-jicL 

S J fe> Gefegt St M. 5 >t 

Ö Jj 

OjtlXib^cl 11 . 


dual 

OX€ttj*rtXjut or.i. C^iuvtdA) l 3 H ^k 


JLd. 

^gy JLdk^L Qnl ktaut 14 , 

Sctdin&wt JMnAfiftjüdW ixhv 


jtd. 

~ A J>enei»uiilt Sju AÜil mitj. 

«ä=l«l .rmÄdTiti«." tS, 464 


A UjunJga& wrtAAj f ftwi TlciAwpAt'- 

ü UWJwÄ-C, IvL^Wltaf. ^ 

itaA*»*,, iKititicÜ jidi 1 . A ajit A ■“ ^*=* 

nr.^ .süj-o.i ü *-»,-* 

JÜA- ^AfriUnwtnijL äöoww UMhdta-t, ÄÄ qAidWdiUvt A 4—0 ^ Q 

XJAtdL JUm M,~R OjucSk. jtun. dia ScXuutjiJti-UMA 3 *“ 

ct#A ‘YUm’vUa^ AXXAUtoMdft t A—9 1 * ^ 

OtE* 0& AÜC. Ilj© ctjdj -*- A ff *iu_ A A ^ J 

-Ehaa**. a>önjL- ^ t ^ B Ali i -L^J ^ — J!l 

^ ^fuotLir; 

-fwt- H »* A dofr ^jfcvxdMngtaEo*« 1 * ^ u miy flj 4 

, flti AU&*fl. mta&£ ^Jtontauint A 4== ~? ^ 

^Kvübw iMul Jtt M4Ak tC^.TQ J^jttf j A 

'Ci4&*v toÄitata, ^ 3rrt. NcL Acvut <Lta oJtajw ^ ^ 

^JLwun, So*umtiTv diincti. Sota-nAn muüt *^~ ~A— 

MJV **«<*. a * A * a 

e S + i»l*«L: 

3L>t JJl»Al KbyiAffWwt JL ttMiuj tal» ctan, ^EmLn. Ojt 

£wrt*M, ^Wiq- owi tav .ttaUAim, aMjU’UM. 0 t 5 ^ 

(x». jUi *^«4 /*«£&, -iaitatUrLjatt U,DrU| 0 

^tlt^ ♦ Ja>V amflljinjftt 

Ä'WrtÄm. gj^ftwcOUcfc 

llfrm. jtfän da* -ö j o(r- 

*>o*t jetav^an, Ülin- 

oluM^Jbn. okt o^| ui, 

Hofd.,^ IW* Sltffiir: 1 TMIs 1 TH1T= . 

A fe 

QxiaJC. TO : Tqj. 

yti t ' v , , Aftfcgjtftt. . JMruuiAocluC*i ( 

tf<wniwtmi»y AL, cl, ^ 

Aunum^m ^jll jvolj, l( ^tt^ ) iB^)iiv ] 
dLe^ jfwoK jtd J nlfcmÄTiflcti ilWutn^Mai 

tuöul 4. 

5fc- y fe yoiifccJt. j Oh>W ifuti^cuiot. i/m, Stamt, 

ta>*% 41>- „rinxu&tai , tum. yt^Auetj. 5. 


0-. 

Q£&^Jt*nlta^ 1 jEIuKUX ^£&«*v T JlWüL ShAOH, Jl- 

Jb*#V <J r 

Qncli# J!xvmcU*4; 

a) äI*v Wtata- ^aW (wm Sott nt\ %4&*n- *l) . 
J>^£. dtta. A fiatum. fev^viiwMA^a t v rtrJJL 

-t^ **4 t ^ ^ 

rrere- Tcrt- 

cUa. u*«2a!oi*t- ( eilt tocEc&ft) Sott W. 
Aot. 

Ä) XxiftU. SM^tbL jux Suui ^dUm. 

(oX&in 9 j rmxt fVp. *J flJto ä 10 h jün. Suui"), 

c ) £ÜS. ^ lCwÄ**«iAAit%o i 

oX* ITrii uwfft imAA ft t Rj*utE. 
SGtO^MAAfrüUn^ th 


“M- 
465 


H. i*V $ 0 fl#nft 2 in, UKt. : 

o) dxn. r 

JUL JLt^ . 


“-s- 


&) 4 flr ntlMI a«Wl iX r <L, £Kte<t|AWM #&ot- - 

-UAieL öXwJJüsÄah# jofUvtud&K 1, 1 __ U ° 

c ) ^ 4 ^, 4 rü± IU% f ^ivtdiur ; ^»wvaivi.cI»i i l 

i tf o xu h I^JLC £w*\. X, ( Jgf«i6,T~ L 'JXLAtim- ) 4X-4.. 
d.) Ortn. Onfwng (±vc SoXtAoufcdjKtx j Xclt- AoJ^. ciin. A 

y y fciw. * 4 m, ^jüjt&t.. ctH*- ul^SST 


y g ^iw- * 4*t ao££^ 1 Aa^«4L# , ^jüjttlL. oh*- U ^ 
dneAitajtLcyL mvitt jttBt «öt k 

^)Mv dthl&Ml.. f ^ B 

n ^ "SSwtt.Cei** Qfi^HAviM.] Au, (rtlOjAat - 9 

yfttoi'f/haW: dlj tffa^inpiUt ftnö^it# 
AtÄmx^rt J^.«L.) 5 , ACR.-* 

rfim A B 

„ *xxh du. «i-wn*! jiU" AuX^ÄtL^ei, ^ 

JH. i*v yfcr&ftfitxetg^ Siutfcn,; 

^ ti>oA imx&?o£gt X6± ' -s i 

äÄa Ut«fcicWii: G. $<H ^•R Q ^ 

A} /mit ajuni . 

Autfvm 7 . $*i£ Klj * 

O i*V QM^b u tfW ^SlL: . Xwl^u^n? 

u. ä., . im£. ouaSL. Xjd \xuf . 1 

di) jäur, ö 

^3a io 7 j\ 9 * 

1^. K^AfURibX ^jJbo«v 1 

4 ) jftwtfrt i hiw. düA Owja Il t dc»v 

TTUtw .4 f Juahv h 44 vU£Xu*v mUd, lt», 

Äwj 17 M^AH. JtAtne 

A) dU 3fitad AAXoXgbn# f ^AvnAwiUm di* 3&btwt w 

"J^tudctoi, { ntu± »jj 14 otUn £ IS ; «tan. 4-1 ^ 
Äääo«. * cu-tcÄ. Sjft. /mit Äa i f»tüt «tax««. 

Jft r ). *- 

V h oAttuiyBfta^ ^iW u: 

WöÄnliitt JWAi H 5U£oLnuM 19 * W 

w^tsirn 8 - 

Qmm: W. 

II . (jMxiAL'}. 

^KAoyutanA aucA, tax. CUixdiuulb^ iüit; r 

JÜJtiiA JUL c /tx Jl , fl fl 1 

Cttam ytWv. ■ 

<xj X^lbniCic^ JHm SoUi4.5l, tt AJ ■ 

-fc) tan, Stavnt oovt i f dft*n. ^tftMxg««t&n. > ) olaA 

Äß««, AcJunicaiiv W. 

<tta Utwfctavd MAx/^tav akjt: *?r> - 

AtaJ^t ^tatan. ^«Ätayvi. 5U*la*xdt4Ü. fl fp 

VI. ’UoM^f'l* j 1 A ^ ^ 

Qimtaawt: 

Äil*ndta£ (tan!) yW 44. 


I*** AA 
MW A ^ 

, tai; 

AP~: 


4 Sfc Ua 
( * * 
cUg.aK.1 


30 466 


Mi 


jfc) UXoMAa ( 4»wv fijuuwibnr) I , ftg 

{uow, 3&vn**jc£ m.«.) 1 j AEui, 
2u-ft -u-ä. ^o&4vt l idJiun ] i^n. Aidi 
^tlW (Mon, eU*v i^oA&jtrrt, <***> Häo.- 
^ftm) S . cui«^! „ aut tiu ^lau üu* 

t*n.’4 u-Ä,. 

c) die £ti**vmt S . 

ol) dic&t Apendt**- 6 1 jÜm&Uwnil i»*aiifl-- 

A«W> 7. 


*) UoftAckütttov , 9jWU±^t , ÄftftWe 
JbtüaMfi^ f , 

,-ft Atur den, IkwUcittiiMg , dem &mu. 

itÄ. jUmyJUiv 7. 

5) iirv cUavl Qu^üuidci 

A9oUi.ju.OMlt 10. CLifik U 

odt/i rtyy lltr. 


Ö 

14 1 


ul . 


A—Q Ol - 


I* OU|l«nliiii 

j rtu Mit (vjüwrtnuUrt^ „fugen uA. cu*f — , am — p 
u.A>ur. ftnit den- fiopd* 

dur. om jumim. Qni iM , o»o«ei*ie 
StdUtit^Mr fl. 

Mut Jjui i QMni , ^ndt nu| jrfur i^tn, 14^ ü-O. , 
Mut ivv ; Ai«, HlUifeflM'Ul i«. <Üi S»MMt ACtt* 
Ifcw IS^ u cL. 

/mit 4lX : Ifedttl JUMibl ^ 1 imuU . 

SjClAAC. H UcL. 

/mit ^ : die Qnmt iua If * ul. 

I jtuw» a*t(i*t,a 4 ) jumIm. K 2 hfOiüiiC iioiiM ma. 
fijUotMbU 1 . 

u) All|F^M. II , yfrjL 10 ( 

1) Jfltllr, ob ScluMUlcfc QmWm. C ^ JL tl 

odtfL Aa t« . 

0 WAtlfM. omfa^Art 14 ; Atur. cwl den Kofif 25 f 
44 ml dii SiüiM. 16 Im 4A*v . 
cQjUuma Jm (mO cUm. 'VHumI W . 

SfuUUtov in den jCciir (vnfl gigfttm !fl , 

u.d4. 1 

t) jemnmdtm itur jin die XqmI ytat SW- 

einln Üü Hcl. iSftenjfat jtwt 30. 

M. imit Juf£uii***n Sum«MUnui 

^k^lÄm£ujbn 41 j lu, AU&» auf olm 
nauc lityiw. (aut tfUfwclit iw. 
iLl!) 31 

£|i. auelu müt QialaO i it^ de* jtf|fcäwi 

>w «. 

IV. OmdouL lAeiMndoM^e*o /mit Xtgen t 

All qjm m, 1. : 


467 


-Mi 


a) 4tw. JuM^uliuv Jttur. ÜMaUfUm (/mit Ae I, 

3.) . QUC&. WfttW " 4- 
A) £tur. jun. JUntin fttfcftfbi u. .«L (mui 

MJ. 5 , JV f* J Aa 7). 

c) Jttur. eu|t £uM. itflM , QAt StulA Mt^An. ul . 

tmu£ iut 1 «n 7 ( jl fO.y 

d) iwt £ 1 * 4*1 aufttdjUv M . im ju*v 5duu£t- 

Atue£ Atur. Aetyto«- (dA. «IaW /rujutta- 
AcfiÄiifu*v) /mit Qjt ll odvi ^ 13 . 

Qi^l. i**- Am * «- Qufc jjptjjjlr* 

-fttur au{ieluiW 14 

i) 2 Äuir. ( Mut mj. IS odea. JL 14) , 

Ü£>A4NA t^ijt&bXn. 17 . 

4) auet, S aW CUdfft owelm , AtoiAem (iiW- 
ff wfuj^ da* ofba arclj). 
iM. djBnV CUMddtOt: 

auf dm SWouii^^l^.auf " 

lO, J 

Qu*l M SlMMt iMh; Urturti-jfnfclig^ ^ 

itucUiucltb^jloidi^ 1 /. 

Quctc ( M*d. .,Sir\ : MiididivMtmAA, u* 
irinin si, 

Öuol in den Mu«tü. ^ ii% l**‘%dfT»irff 1 -i 

(doJt de IqWcUm, üflj a ) IS , 


A»~ 


s I 


I 2 


?) 


191 


ajÜpw, 14. 

C. Ayn . Uttttw. . Aittwn. . 
ül*dka^an. ^jt&uuci± , 
X. a) ^UnuHuiin. mJiUi- um. Alur ^u. Jim. 
(«utJi iuul IS. 

4) ^l**u»ulbpv im. JIM. Amt juiwul^ui. SS . 
Mdittmt Qvi^oU 17, gJf 

dA*v SLun iltnm 11 ; Om 9 mm Qn£ 
A*t^«m (jtMt V) , im. oti*. 

Sefcuit AO Aba,.). 

c *) ^£m . üben. j^tuKio Albuin. ^ • jbJw. AwiJin 

4UJÜW li u i, 

4JLm. OM) oUvl £4Iog ^müüjiAt. 

( An aig.t SS, rrn, arl-t” 34 ). 

2 Ju. jdur fmaatttov . 

a l ' yn ^ t& ! 4*«v. Jiu. itur, mjuctvw, (j.Sj jum. 

Sojamjimlm) SS , /U»vi. Iiwiwmh. 

4 S - Stilist 

■*) omJtJJ. ■■ ^um. Ju. juum CWmt JwtAWUm 17 

u.iL. onndutM. 3S Seit WB. 1 
H. ito.unMim, JujtmJ. ii«oA4t5iffv{n™tflsj.l 

AunJaptutiM. SwtuU. JJ-.q. . J3. 


IV. 


WA140, JUtt 41 , QnuJm 4t , SuuuU 4% 

JuKMVWft*". MwuioiW (OJÖWX MiatW, 
^ jmoa). aUim.mlu.mut 3SS44, Art.4S; jm 
in^tmij, «dt im ^MAMden 


J- ti , jfl-Tl ; im, 

^^eitAMdeti4ä r Jldjj 

4*8 


V 

OucJv ilti ntu»cbwlcfe<i*% UK4: 

f t j>v dMv JlÜfiiAjtflT 
* 4i«^Ü4AÄ*t iT&T 1 

■£-) ^Ä*na*«J*#vL jUl Jkßwi, '3&n^4t^*v* jJW 
OüU^ ÄWvrXvv StWoiwfctn<SnÄHyjin u.i. 5. 

SÄ?,SÄr^ 


c) ^^vuViuUwvc AuviAh, (lufthda 

^ctft+v 4. 

SÄ? 


du* .AEt^jfcn. mocfc. Ätar.(u A'J r 

fe&cfL JttuT. i)(aJW M O,- f. 3 ). l&tAÜ*', , IMUlUulttv 


I 

*Ma Suic&l 4 ; dln SUuJcün, 

^uA^Smtwt *? . 

Ouü, jun, cUmv Qui4ui«l(: 

Umam, , luw, l£>Ufibinv 
■^>wmin 1 HjU-. 


I. 

*Pti£r JitfEincÄufaiv xifl ytgxvL 

(°^- 4övub»n Qid 4 odu pW. QidMin. 
Jftt* ■0) ) ^U.4>OHdM.£0n«jt 1 

Omc&.: Aict- iixAu* | rt f| ^:. JJ«'VO(n£aAAl*L p jfauMrtittm,. 


I. 

<v«it -fafa. : iHunUun. ctotA 

■iMXUjiletn. dMUh tt. ' 

4^f. die. iegfst. KfuiikAtuKLmutT», 

^WonctiK): 
jut. t aUmut 

SA“, SV u ^ 


m. jicÜ '*'“&* ^uLuiAtn. 

*’- daU 

ui ' 


oiu^x jxl ^udtMbn, 
doü — Jll ^J_ -&<AA miofet 

Ä'^ IL 'X Äi_D ^ a ^ o ^ 


^25- =SÜ_ micM <{utaMfen.daM 

*"&S “• 

n. 

ivnit QAüitt umd. &au<toftuticuL. 1$ Jljt 

Oftüt 4nffaUur 14 , outt, & 'xiunJ. 

3rtvprtniiür IF: JÜur$t&«n. WcUwvJtt , 

oft W £l*bMjL iXHt, : ftauc&jlin, däAA--"** 
464 

juL-jiAnd. £u>uuw± ! AilitA ^Ci. A^id. . MS 

Sa&c , AtlliA A— “ irl 

M A , A 

3«^*«., AixJItt. J6*«. «tj- c . 


jid-t”-- 

3 .'^«Oa 

a. • o 

H3. Üxt Ütct» j . 

QSr jiüJJUj^ V 


jLotim't 

iSSüJKl iti 

Qn! Xf£o»vjlt ootwt ütt 
dwitttlA«. t.. 

SuAan. tMAAeAUdon. wi juurrvt 


JuiA 

=S»tI ö 

M- 3- 

Ulott ii^MU^clL nut J-iJi. t 

— 1 1 ^ 

•n.d.5 


Sfi. Qict £ac1, 

AilU Ab J-ad.* . 
omW°i?!( 4. 

QJCt jUtWi-g ^ 


JVöLor 

Üs3^ ; 

SjA. 

, Qiihj^At a i. . 

ö , "+- -^>C 

ttJi C^D <? 

(tttßftW uuti Ott- jabgamlliaA. uaetuuaUt«., 
ob 94 ju /vnitjvfy v ^a&»k. h 

*-arzb, z\ 

«=, s. 


X. Stwit^JLch. OuAftüAt aut dtwi KSufuw. ( auA 
dünun. Sott Jt.cL. . int auA dm. Jbietix. dt* 
QawiM &. Samm, auLcfi, <M»t Sift u.a. 7 . 

tKWn. a&iAAAlL t u.ii^£ ' 

d) onit dun. JuAalj n j. 0. oltn OubfEuAA 

<Un Aortvwii O J» aut.... 

X) ™it Suffut &d*n. S*ni±ür (djuk fätfmnji 10 
Mmaa SoUtt II ui.) 

-•mm ^ 

<a,«e 

M.V''...ui m o ui. 
m : j m 

*0 

Ul, 

Otfe S' YO 


dto. H { QXA^Kf^wX. ÜJjlLwIV I M y Hl J M I 

ScliMu*Uet. >4 ■ 

c) SaUm, o4Wt £uffur iy r 

au^^^aÄcjjy^^ a^to, iß.^kO u i 

cUjiJ&MLQu^Lm M..A., I«, * Ct3 J/ Kl J ^ 


StEW au ck Sjil^ wk «U*. 

ÄÄ^fcn6 H v iHnn. ftlauin. (tu OTUüua IS } 

HqM cUjx. Oujmi 14 u.S, ■ 

\T ^ ;0 ob Am, «Le* 

V \‘ iituutu 10- 

X 


470 


rn 


rti 


Q A aiwiffi Jftutiiwot 

I, 

O ucfc. 0(4 Stil du ^ l, 
Que& j*x <im tftniJinBUwyin 
2auU«fl cJsi V 

jM OJU Jtitur of|(I^Mit| 
IlmutWito» 4, 

fijjyj, alb 4faw offi^uJCl 
TJjmwouirtw 5, 


rai vra 


n 


ID^ 


C^l 

C™3 


ftM.ra i 
cdm 


tr^o! 

'*WM I JJ t 


tll 


ra 


m 


^ — k 

M*w U JJ 


• ü 

nt I 


Xt 

H3a 

i/mdi/m, Eh£: 

Aiiüut 4«i- dln. AUAvqjyi^r. SeJoul- 

A«wtg Afyt. 


Al 

ra 

<™a 

3UI.I iti dm Sdumlutu 

M.L 3 


A 

rn i/uk. 

AüA*. AuAymr. 


X 

ra 

4 • • 

W /mit OxüiaJ 6. 

mjl. ASj Out OJdfcn*iileJt. 


X 

ra id$ 

S*tt jM3. , ZtÄmubu 5Ct- ■$**. 
dii IWtuitluM. Ji» odm. 

Al. j Ailht &*L diimtn. COn.- 
tta*£. 

»gi- da* j>«idiifF;ymi±t. UaJmw. 

AA. 
KR, a£» Ouwiuf ’’■ 
fronalUl JO. • 

runiraQ 

As 

ra & 

Ae tmxiJbt. muuvjuüiU. 
auin. rmtt A OM&uifcaett. 
UlWni imitAnivnt AtdUu.- 
i , »tut lj| 

li*W tUMim hi/nd. Am 
Itommntn, , ab AuM. AitofUit 3§ 3^ 


('^faAiL ftuM. *— wliyjL^^ 
SftxfrftL JJu4gl.) r 

i^£. aueli^^ 
Wte^ctctüvn.: !&.! 0! o-.4. auct' m ft] ^rD ' 
I- ibvdt^CUvudti 

SjiIaomcIi,) . iMniimiult au di_ akva Q 

Jtim«m Stil L ’ C j 

Jüjmiüt olb OitvuJt OM-etiUvSotkAt 1> o£t 
AlitliVl , AfJÄt*. a£* OmAJLdU. eure 

JUMftvt Sott 3. ^ oufik at* CtaiiuU. qm. 
dii ftunfltm düA SaoJua 4. 
ebi am CLh|qm^ «tat SiuU . a&4n 

cuudb iM tua XafrupfcRjL Ätd*. 

M 5>lJiiuiM^ilt euiefy iwam 
moctybfaWt fr 

X oW *510«««, if i 

oj affr fli wml >*&*&>, flUitSiftuJW. u.a. 1, 

StittiX fmüdAJftiuflgy 

X) JW IvrL^tiAoiuL^nrv ^atl TJ^t^iinJdij^ {Jt&X. 

(.WÜtoLjoW. aiu^MwiAi^ 

Xidom. Sjüu£&i.Y 


XI 

ra M 

yj alb £u&rfa*tiur 10 ^ 
1 *ImZ O’-i j üm^Chaal ^un. 

x% 

n & 

i#t UbdkiniiuMa mu! 
£uctct. 


X SLjj,. tX p Suiusttt 

ÄlVuJt y il , 

3t SjtitjHj. alb j^^übatiou&iAi’L- 
imtAl« i>nmiiUtt< qtKMMlA. 

at^tJUA&n, it 

Ulo-fvE cU4 Om jomgAu>o*tfaL iUfnsn, 

fuiwtdiu 


ra S.« s #', e>t, 


ra , . 


Bt. S*lt P-tt a£s SiAttawtür: fi] A/ fD \R/ 

Udi*Jtfui*ig <r.4, (mutij^-.Jfün. , $^eT 

.jjAm.} 13. 

(V. Ü43 w^d-Sß <j* UuIhw. ftl mTk, <£><«/,,;; 

-fimtiixm, ■, iXiufutlnt, m.ä., ( 3T 

("rtrut M. i ^Xrvrv.^ 14. 


&-%**, rn]y^ 


fett ^ 'Hoa***»*, jU-o*u 

SCoa^ottMrtt (5 l L3 


471 


Jk 


A’*jfctn,t ra'fci 1 —’ c=> 

' -iKjaOa i m 

jöijf , ^Oonl AAnAn. ^ dftA 
IbtUlWAliM 1 . 

nt, A » Q 

AnO A ,, Ii 


Sa4X. oXa UojuWb t 

dAS JwWl/Jjtft. Wo, *tt*vW 

ro ]k A fö 


Ä-imf,) 

Aait Xgj*-. 

. , A X 

KAft . 

ra M A , ra M A 


M 


A x 

CWF, ^«y : $»cüoyr. X*f^oJ?4iu^*vx. O'.cL r 

ra^A q^am.; 


5mm. <vit.f>*m- Ai E nj n jhmfwiA)taL- 
AUlt* JStj, oÜjaUtl UXo*Jt . Q- t xk»v 

I- JuArtfctttAgjov pju 4 Q*i m ü. (imit (ht) 

o!) aSi^Kmxisru i ou* c U*rv 3 „ oiiA 

Qftt u.ä. 4 (ollc^l /mit. : J *t' 

ondUftAvk Oni 5) , 
i«it Smhl Mns 

CnoclL. äufdftn.^ ^ Qnit mi 6 

*ifc*A* 9). HB, 

ä)m. «Umi 

■*m Siwu. j*o*vt üxuW 

f-^3^ «ua dfcn OtWUfiibbi iuM^- 

*&%*»-) * £!I- 


^ Ah a*. rn 

Aut ,<*t W ■“ 

3Ut,/m*LAt7^ 


ra & A l 


o t 


H. maA t iw. 

&*] JmA . S^. miü <m 9 . 

Aait AJ£. /mit ,3- 10. 

X)i/vtA CtlahAxn Jhi**joJtrdLkLwfa [/mit mv If „ 
A *t* «xAäk. J$)_ 

^l, o-uüIv cU*rt Ou&dnurl^ 

Äm SuwAi AKm.i dLx jIii^lW, 14 
^) cLii &uU t in, «Uh UHitnjUMÜl Juno^- 
A taiyn- ^miit/wi 15 odjh jl ffi)^ öm&Il 
imA SjuaJZr- AwjuiJ^1ia^A*x. . 

^} JWH<Wl JumtH ^flJC^fcn&VL. Qht fH 44 ^. 

-CWflA^nv frujuW^fum. ^w^IrtAtiajbn. (/mit 

Jt) : *voä&. yudäto%' i*T» ^u*n, 

Uf*Uö* ’vvwv ,?xLv*öX<ii4'\Xrv f4 ► jXiOrrv -Äet 
•^inaUbjAftn, 14« Al. ft». 1 

^ 40 j unfltBh CtnixivtAfm» jiirv 

d**V OiM»d/wJ<»V ; 

flb*L jinndU. Stillt 

jbwdhM. 1». M.Tt. 


ra 9 

A i 


"H 
an, AjImul C justiliuLl StdtU rri 7k a. H a «=*€ 
AuWmä. at^fä,. u F ln 

1[. TM^tArv. nftuftO&tträctii: 

icftnvvnflna. jt!4 ; Sj .Wüt^t t? L 


<1llc!v jLw eLt/m- OukcbuieX -. 

jÜjua. «tarn jxft mJt£iAgxdjtila*v Jtiftv (mAXti«/ 

l *vuti*v Äai*fca*iaL ii. &-. ) f. Sf p ^ gt- 

o&a-lä, Om^Äp^ UK>&Ajl o^An, 

OH^fbLiw %>. 

CUu^v jl/wt. SivtoUL JU“Ovl ■ 

<0 (AXOcJv 

X) .biclv Ai/vc&cJiLffirt'V * 

(X** £o$uff3 4, 

c) *Ljl. IWWL tl/ntpLEjiXjOn. 

dLfcn. SowrtJl 5. 

«LJ im. «ÜMvrt Oh^mirt- 

ri*«, .gjtufcoiJk totoA Ctmil anUsW 
toüid. <*- W>*R. 
ra M- 


5V iuq.. *k»v , 

X akwi Ho^tw c Ü& mocX (jl) CUam^vUm. *7 , 

<üt im, <Aä»v lioghU«i£lt- JEimfflHftM." S f^- m 
CLuc£t J|,H>*L dtm, lCwMcluu<i!cAm- » <tü wf ctfcnv 
£t£oU- 1| JÜmfatßbvt , f«rt*i. *jxi 9 + jjja^. 

H. JlHm, , iwn Olrtfeolctlnrrt : 

majc$v ■ - ■ ■ Jiim ( 5 *c^*»n M 
('nOort S&jbmtM. au <L, oh* <iA<nt 3WgoMJtSr 10 . 

Cilohtom. cLiiim. oLU. Qluutvv cbuivL- 
Uivl M + t MOYL- 0<f4fcn^oX«n. t cUa ^u, 

Hr , uA,.), 

HI. jm, -^fcuclmju a 061 *" cXjtfft- (/mit 

JL. J4 frdluL of^vt*. dtttn. 5L^J\ JtuM^ 14) 1 

n JB. JUOVVL aE^Jtf^v ÜOTU CüiAAiiiAi^A*«^ 
OiUcA tKwu 15, 

IV, XimAJm^jtluc*v- im. {"/mit jt) , jU-o^v tmu> jtirt 
{ftaumrv ^AAAAW JScaswrx, lö Kcutlu . 
iCaf . JLtwu . cucfgJiw^&wwvwimjlm. 

CtMAjdjLUncXf X.*a t JV^£, 


ä. . yi. Sä£t ^tcon-vmtou. 

SttitMü. (Mttt.. £>tf-y ^,. Wj.. ^ 

-foJUtm- r AiYvfaJCZtAv foftml CW^att öro^Afrt ii-G.^ + 

Ol) twvu JGutMfttitM.. fauofv < , >vul Jju». : dim. 

JkiJtr I? J ftuf ciift H&üje 19 ^ttilemJ) . Xu , 

Whv &iM<Uw> AtAVjL BotwynJbh } iui TU. 

Sott icHiuniM, 19. 

X)jx>rt Wuufiwv, U.A. 10. 

C) iXWru JiifaUtw cÜEn. 5ÜW ll . GLuett /mit 

• uW^iiim. AicÄ. AcMiUAim, 2t, KS+ii aA^ft 
^vcnXiÜwttt, JUut m.A. 

flMt /mit /»n. ’ 44. 

JB) lWkdujt^4mJU : ioJUftn. wft cUtv 

^ui^25. ÄEÄtt^^iWcaX J6. ui. 


«mit XtA lUtwm. : 

ir* ^5” vj x . 

1 » * — ■» l ^ 


474 


Al 


3T, ai4^ium.. p auf Jdur JaXbun. (mit 4j0. 


a.) JMm. KkantJuut f JKWVV Sift dit iamt 
-ßtfatl*«- 1 , auf dit KSnfUxtuU. 
-falten. 1L . 

Sc&alUnflLui auf^tm -fAtW 3. 
c) Wm Ättg a ä, , p dtn auf jltur. jilünnt 
(Jtuldt, jtam K&uU) 4. 
d.) Abstfalten xim* Uoifcet , ximfoltem. in, 
jüvtXuul 5, 


E. ^u. Sodtm foltern. (/mit 4|Äil p 
Jl Aimr u.o..). 

a) jUAU uatt. £ruuun ju olfll. 6. juow. 

3*fäfiÜa*L Säumt T . jmhv llCoffsm S. 

Stmrn. iwtt: au.'l'Uc&te <ueuten (itam. 
fcnam&fiaitefttaff u..i) 3 . S u 


I 4. 


IV. -Atmatmfaltem jinv 

(mut Avi (kUhjl): 

ft) wn. SSÜftomin. : Ja ia flifa 10 . jim, «tu. ICiMit 

JfaSian. II iw. die SbcJttÜolte «uvi- 
•tem ItjiMA UtdMee. falten 13 , Jmji 
Ssuai falte n ju.X 14. 

XlMnIlinAtH, u dol. diiin jtur. 

JfMmiS. 

£x. mutfc. im dtm. n..ij....l.. fO 

duxet xim. Stet f ebnet. ft«. Suef) .A — - 

-falten. d.Ji. ^xfcte&t mÄ , OMRxUtV IQ’ 


V. Jj*V dUtfl Wriimiü : 

j X&*vl <jAtSiCt 
D iw. dUx UpttuneUvna ; 3 ra & A 


X ^Orrl. JunoitftlsiLOAw. luaAlw. woslt 

(mtüt ji) II. 

’Juxii. imv Simm juon: 40mL .in.xin. Q*n£ 

cjAlamgjm. ioftAam. U. Ä.. II. Alt . ; M.Tt 

X. Sae&om ^u. ^««v. (2t) JlIoiutM. 

-teuAOm. 10. 


IT. -feilt » t .taMXm , 

SäimcU intft UftMM itünotm. ZI . SacAix 
-faiUn. Xouon. ZZ. . -liwft Utd!ß(t C?&x- 
't' u * ll 3 fn ndt n n jtlum, ioftU«. (miÜA: 

1^ M Söc^d4Aii(udcfttt ; 


■W „ Ximnxatum." Xti. cUx Souitumg jxkl 
'Vm d llav.nowfan. ZS. 


475 


A3j mV* 


Attest xmt HU. 

cdb JjwmvuUum^ Uft*&u**v 


I. 4ft*V SjtaiYLtJV <V4vnAÄiVrV*i*V I. 

x»0»n. StU’tfcafrTLfif <L t 
fluett irtv 

(*4*1 SUm^ d*rv imam. -vuJi 

oiM|u 4 An- Jtäam 'S. 
lt. §£. di*. ?Gwi|uim^ H ttfeLftoi" 4, 

AS ‘4 ra M“^“ 

Aai # t InMtlä (judtt. Cixx>» jUv 

vtk*v . 

a) jLKmv IrAaEt .tüftM, 

SefuiiM^ 5. Hflift r 


A) 4H>4Tt JvJlolt Jtwut Statut d-.it. ro 

4>0*W djJte 44L -i-Szfl, * JO» 

4 A o < m .t 


WliHal. 

Sfetwlut 


ev*v SolflL , S4W JUmJ. 


ra M?.?£ 

ra M54C 


ra M J ÄSS äi - !a '^ ‘"Efi 

J 'IwHUlftftAsWt 1 . 

s # "löf 

ra a e + ^Ää.^ 55 * 1 Mm — ra 14 


Xet««i ixit AI- Wj.. miii 

J 'IwHUlftftAsWt *1 . 

Quefb iftt cUn UeiiWww; 
Sujlwtaji&ftlltx (3) t. 


-m ra M%J 


Stt . o£t Au du, Silit 
MaAt 


Ali ro 


.ÜtfJkgt ^uU^t 

CUt 4. J ^ct jM . T^ . 

StmoU. | Zfttti 10. 

Ouctt JbOdZicA.: „ $<*& cterl 
Wjtust-“ uS* floj ^iitxinfcv 
OKartm,, aUx-füiL-Sit«. WKtwt 
Jwjaopt |(, 


m&.t A » j tuwivtutoiiite, Sau. IS., 


«■ ra ra 

=73 ,«tJ 


l fD^)i=is ra^|?a{^ 


\JV 44.. d 


’rc^|«=B$ 


416 


Alj 

ra()(=a 

UÄTUÜA^d&t N*R. 

Jav -P±&L|. Utidbn- ; 

AuA a£t Wtt AtOdLajm (txyn. 
dta. ^aUumg dU^ 

Se^nfa^l J. 

"■»lA. , "SA 

A?j 

ra M'T 

Mot. rttutOntiiu£ . 

QiiltuU^ O'.a.. 
jv^I. oucIl . 


Aljctr 


NJ jLn «U*yv 2ttlt S = 


Aij.t 

ra 10 C 

Sö it ^MriXnüiUn. AAit H ~H 

J Jy±. 

C. r J_ A J.j .1 J — 

'»KC , - 


I- d*c Ij fcl fHftl/IfVng 

(l ^ etu TGiUt <Ua &W- 
WwÄ) 4 , lfwtyJ!(t JltniA 

X 4 rmf*jt £4 F- 

SsvnfurfcivlAV CMtv £«l 6 , Cuxf <W 

^ ^ 3 L A»t d^lXtnJKvtdUiM^t 

j *** v &*tf N Oi tt uftL «ttrt "J&Jttft* 

oCa CXwi± f '‘Biiait V i Ä**v 

MM\ Awb < 4 lim. ititl JW\ 10 . 
Ofl oW uMUiu Onoaltn. 
4 *«- '>WmAvl V 


*>i;,'MU,- 

’‘ n MA, , "MQ 

wn -* 


It 

i j«. .JÜLfc^- fr.-*, 


Aij.t ra 


A«Uit A«at JÜ.M.-R . 

I. iCüKvnut IV SaÄt tuwlt N R 

X. Ikaefb imi*A So&üui** 14 
Saü J&t jM H 


»n » Q m 

ra 


-H o -53 J u j 
Aij.t fOM- ääs. SödctKoi. oA (4 

J™’ 3173 (nmji. QjtUlat ±|) 

Aijmiur 4i*A* Jt«i, Anj. 


417 


Alwr 


A?or 


ra 


- Mbt^L Ajul A .lt 

I fjgi- <»u£ Qwjtifcjtf - fl 3 I. 

'nooUKvL&£&a£t ^ 'tl&fci, 

Q- ^ fta g friacl JU^V- -» Xl-A 

^U^JLvlcL ! *^Ajt UL-CL JÜMXA ÜXtlU) osUa, 
-AÜviAn- &*AO*V . 

CLllcIv im StMMÄ. Dovl : &£t£&t , Qiut 
- 1 t- t J i 4 Ting^ fJ *^ -£ 2 ArLcU, 
(cLÄr AftiMA UaiwihMaoLbvcC^) ^ 
‘ ra M>" ra Si, ra V: 

t£on St 4 ^üf aiicÄ. fQ 


Itetafc, 

lt> 1 ( 
S^-uatfci-nt 1 111 

1 Mm 


r 1 1 m 
t I 


X- wit otv i 

/im. Altir 


iot djuiO'&Atf, mm.« 


<x) -ftirU* QaUü : 

J-rw oUa. SAgiitvct 4 } 

O-U-clv ^ «J^A^duUOjCU 
-Ln ► ♦ * . S* 

X) juauui Bm-n.ort-j 

jUt ^iaiuL« . 'Keim , da- texr 
itit fe- 

SVa*. jüvi, So*j*n*fc*t. UK 4 : Avl- 
oUääavl TtoJU- rmaAv m-üJvt 
JcoAvn- u.ä-r. T, 

•ni^uAn "Stt, 

8 . 

I. nmit ji : 

Jl Jilar (WIMS) jiH-tU-.'tläAiOOB,...., 

— audt! -OwcUa TtAÄji 

('/mit CUld^Atiui*M «Ult JtuilfLLVLQ 1 ) 
Ql) Mj*&\ OaUa 4 . 

X) ^ÄjLmAH. lö. 

^nAlwA*. 

" ixw- ^Aym<yv\^ Batv W. 


• Sf»a.a. 


4 l Sr. Q— » 2 cov 4 a-^q i/o^v **rL 9 « 6 n. 

a) aw." ^iimvnx. CUi , j-w.’ ju/ns-vu 

CWt, M.i.. II.’’ 

A) „ 4 »vtiMdtm 19 . 

CUlsfg /vnCt Jui. : * 

^MnMullm. I+. S I U * 


O 0 


yJloUr 


41« 


fl. jfrdtt Mtn., feit. -B. t Q < 

N]T . guc(b /mit 

n S a g " in dÜMr ScfuiALfrttmA 
( t 

Ih Qu46jui&a£(' dbüt Xfte&fndum^tea» .u/kU*. JI 

«■) afc ^MtltuU4tilrflL Ju4aJ^: 

(JAt K3w^ Uiiwtte. ^Jttt Ji..i 1, 

£) /vnit eiten, JuAgfo m.£ji : dÜL Ac&önt 7jut 

^ rat-)- 

c) Jav dtert O^duuJt: <n^ fTlTkk*^ 

Aftvn*. jUxt , Ati/w* JÄtw*^4^Ait V MJ * 1 1 

IC i*t ottev r>»4<6i/Lafq»ti 

^ja, ^ 4 * 1 * 4 *, 5 * <u« ^mUkW^r-A 
^ Jrt^teid*inte,^tet ö, £S:;Ss£< * ' 

11 ^TJEÄ-iß’ä’Ä*** & ra Br“ 

aa 


• ro M~ 


<0 •^*'1 ■jUMÜiaa. > 

dtn. «Unjjili^jt jn.i. 10. M.H, t M.Tt 

■te°SJ— **- 

st) A*it dm. JjiiJt <ÜA II. 

ÄEr, ö£ ; 5fe- 

ü ra M“ 

i) Ü* m«. 2ntfc ii. 

SÄt^iä, 

“"SkC“- 

^) AeiuM, 7*it AiMAbmatt 14, 

öwfT 

— ia M“ t ' 

. fllttits u.ö. 


S** ü£ ju. J& 

JiftiOjj jTfbAt dfemdtr 

ÜS*' i«* yve^ptbieW, Bitten, auefi 
uMe. 1 kötfam , anuyikiv ».&.. 14. 

So- allcA. i*v dtmvöutidtfuiefc: 
MMOUcvufktaUum« er.ö.. |f . 

SavuljCcUMubw« im. Sim tf**- 

niC4T 

a) im dt*n Söwnxt eUn. Änii^t: 

0*^3 /mtimt/i 3&uui. 

M CütdUun^) il t JL t |fi h 


Uten Ou^dtfUi«£c: 

iwgwn flu i*o*v .»,..17. j im 

*>*&£ P& Itftmlt SuM« 

S*M*iur -£«i ÄXtir} . 

- ra Mr 


-«» »MW! 

Xi£a^± >jiit MK. 

IjCAAUKundtft, s QfnaJtAon^gjt. 

. f fetueffh, JfttX 

AiAafthtitifcwgtev 1L r 
JGUcIiftnWÄMteiA ^ **■•*-)• 
o^£. Do&Uteuit ttEod 

ikOUMjt. mikus-t „ Sö«tu£iC. 

ra Mr"M“W 
■»1« “■ 
s '?^‘i 

^ %ar - raTEieJ * Vf4- ai 'l\ üää- 

,fl& _r J^j iJ | J KJtewKt^vou^eVute ttIo*t£ 4 |» Ma QkI KttU S. 

Ifll«“) 

iM A4*W u 

AäW'ini ra^ejScA 

HlO . /m*dig t |f -Oovn, 

duftet, 7 iteuL K2kug S 

itet ttotetjif} 


•«■» «Ä*?: 

3>>q T OTa£ 7. 


™&HDi 

^I| Mm SÖd dwv £iine(<, 
fdu»Lelv Säuxit) fO. 
i>of Atvi) UaA oÜX 


Alör’yw AtiijL J&tL Auitj 


ra M \T^ As«y«rtra^|»J 

M*at. UkU(Hi iwn Sa- 

AUtüM. iti StJumuurim 11. 
aCrJucjiü^ 4 


AlXr ra SU A 

Ajui Spt, 

Köfit. ?WS. 

iC^uScfclv. , ftUUAflUÜbll.. 

oülfaifc. iwmfÄnitf) Aefiui- 

>Uwiy, 

«mit atuOd, 

(D^J 

l*t. A Ja* qxlcA. JfttiXk . 
GLucA. Aäü* 1 Vj jtm£o£j* 

g. 

C&uiUeAu£u*i^ «vnit 

WV. 

*VUlffL - yijtwiwtfUww .' rntet jj 1 oti 
Xbvunt 0 nt fT . fl+i ifc £ Mmd 3nf. ■ 
jUmv jdiir ^jutun. 14 1 u.A.Cir. 


X- /mit 0£ytti Jin ; 

^Swtotu^n. QxUAtevd>n, (oft) - 
ftttff'diiUi 

OmcIi,: ^tei4te\diM- /»wii AteUM- floifrcAaft Qoiftt iivL altpm, OuA.d.n*Lcfc : 

I - 

A)-ttim± &yfmd.Ltiou. 
a>vAJvi**Ai*T„ %. 

c) SoCdaU**. ( Airtv, Ufütji- OjOAAjt^riJjlAt 3 
d.) A*t dt*. ^friAnfttAoftovL Ujbt&ü^duin^ -. 
SjijM 4 a äuMAwdcm f q|^ TüeliAiyi. 
JbißMuL 'Vrudt, AMIO 4, 

H. Anit QAjxIct da* SocJia Jl V i flg 

J%jUki>n^UnA t 

ö) Sc(tn4 W , aUuitl &tlü£ 

Aftndtov 5* ftlTt- ♦ f^Qp. . 

A) . d«, Aatw-t XffiJJÜt a£uba*iAa± .. (1 

^ 6 ■ Ärlt . Ji>om KÄSV 

»frAiwA«. A ^ ’ 


Ir.a^tHaU^ at OtjaJct: 

Üfe -*m- cUa, j&vmtt <lh $W(l i 
«&c&*Ai&C rtn in, «UiAV ^ t f ; m^m 7. 

W otucJi. d*vt ‘tffwauefi. axmttx 5$ 

Anit An , 

A) UtHtM^CiL Sft, : HodtlnW ^Atst^ 8 , 
Sftaufwv 1 


ra l>» 

raU Ia V 


ra A 


<i ra ^ 


">U*T 


S. Qfunfl. CUjttt - 

tot Wi AXm. : 

Jlltu. wthitWA jAftvuOirti 

I mJüj! u»v , 10 . 

Ouett. (mit <a W -t-W. ‘ Ju. ^ttwuW 
-4«(™J*in. (mit f Sjt3u»nfc*»0 II 
t&n*iwjitU Jifc.M.Tt. 

E Mtwxibtm . cllu4 ivmü nj, i Ajvruuvuifcm. 
-&c&n«iJ&4m It. 

rt™t Jt i j«n jXut Aun. Jix Jta Mtm u i , 19. 
/mitjjiÄ : A&tn. jBtur. 14- (Mi JiMn. jumtih 
^luui H ^ji ll ^j|üAtaii^l 15 i Jm r 

«wü -An umdL Inf , ■ /uAnML&tm oUnflAin 
oUi *tur. ^u. tum ML 16. M/R 
«Itoiidtiil AAviftt in. cton. Anill- 
-fo'M'twtn.: 

iWu öLttrtVL 3 viAlqÜ dajunft* 
KWitmA ^tno^uvMAvt 17. 

£& 


let Jiak JLWvL o££(rt. Q**££££c^t*iAucfa*V 
t AJliKn, qLu. du. 

ywwitUftV Axd Pf ■ Mg._ , 


7 Ä?» ra D- 


P A|4*S5 
481 


AU-AU1 


Hu» iftt Jtui, jonüf , jm dicJ% uMiAn rriTV. I a nk Ä ^< ^ 

ImluiMm, dZ^-. -l Stft&IJ u mJ / ' u 3' =: ’V Jg 

■«* ra l> ii£^££SK£T ra W\ ra U« 

fD Msi\£ Jbej. -A-l 


A?/mw 


J\§/vnar fü 


Aiaiii -Acj. At-I 

^ 5ot(r, JjtülAirL <r ou, . 3, 


MfR . ^u^Uidiür 4 


ra &&*" % 


H3 


Q**dv Jan, da*Tv Stat &■ 
*±** jmor, 

Ki. 


2. a&h JAjULoSift. ULuVkAcA- 

M+td. Rld Jw y ^i^uAty.: ff 
d*M ^mIl . — urajii i CiX/wn-. 

■«'* toon*. 7 , 

Ouixcic jhtl UGicA&t£ 3, 

X dUa UbilHmdun« : r 

3rd)t^tUi«H^ 9 


ra A=V, «M'F 

•«>. rafle==:^; 

*” ra ir;ii 


-fiumar -tsfigt t&.f'mtt CULlScs/^i5) 

tü»nt ^OttM ; ^ ^COIMI 
«fLCun. . 

dxa UUlcj du $Cu£ ("aUa TTtfUnAA^C 
ffdbi iiM|A QfttfltftA&tv Si- 
itt&AAitnA il. 

Oub A im (bum. QuiAnueJf . a 

ulatlam IcMintw . JSu.- 
t*m HL ‘ 

_ KffJvt p90tlM, 

-A.lA-t J? B la 

3Wif o-.ä. flu!«, tUitjl 1 ) 19. 
^.jA? ü&.(2*4) suMmjuv 14 


°ÄTA6f«J 

ra "~«'L , n. *sr'— «n 

^er ra M=v 


O^OIßE 


31 48H 


A?AüJ-tj SptBr - r l f lQflTU jWii. Sc£.k>™gft |. 


Alfe rafc; 


A*%t jatfr^KTt .1.11 rO^"^ 


A 5 t-t ft) 


-tot* S**t$ti*l* i/vt O&Hjcted 1 * 

C^««tea yi. Aaiw jfr twAg ^ -^y autiwt 

a '*H t *w^ JiimSA 4ÄA^jUkOM46 J 

^ &■ ^ ► U™^XAAI&$wJL£$i . 

d*J-dt JÜvt, cUa. : <JE>- »HL Q Tt JL/ 

Ji*>tcA fl djA A - jAAJbmomA fr d) -Ä ifi -c^p. S' 

oottjitl^avu* 4, 

<Wi jUt TJGut- 

UKX : 4locitt 

( cdM A.5 > la^ dl** A. & j J-f- a 

ASM ra^e? Sa a«t s«t^ fa(6 <w- 

Ja ja A|«Im) t. 

’V-ä "IMS 

Alt* ft] "Bl t=> 0 f) Ath^t 5j5^üi* (m.jumvl "'ftlfl Qf] Jt * FHt: 

J™ ' ^ fttUffufif I» futft) pzsl ( o I — k- 

Qnfc löwj ( QMk AicKuwiam n. 9 

WCiMjUrw 9 fjrwjvaj- j.* 4 R ^ I T 

“■ V V 0 

A5dn.-t MS‘ CSaft9Ä4*«Lfci5 f3"ßv'^ H(Sh > ’ , rD *** 

jjj^l a^Au*,. ia^V c5B ^ 

G*i. lGk£k£M^A#i, IQ. 

UmUyuJtt »ict «b (Um* ^ Fi] J<=> 

vß-äi>*jL A. || 


I A.5eln.-t fD 


! A ra 4 


fa^(*=tj 


x ^. J S»' 4a ' St ‘ 

•tatouftidipti , 

U|l.to*4tÄ4i 3 j»i*. Af. 

a) oJU QomJ* f wt dtn. 
OmjjuttdUU/n.') II 

-£).&tlft*l£Auiig , att Qudjuf I) . 
CtuA jUv Jtttv 

3 ^ 0 . ■+ 

2 » 'S- 

ATI , i<*, 

31 üi j* 4ÜAtun* Säumt. Mtt 

Aa , jUtAt tot 

Al*Jtt JUi Alj. 


ra^ /d 


rafli 


A;.t rafllp<*<f, xMott -V rr 

1 -»jt Ajar. 


ro 


J Wagt Atit £41 

^Ouci^AM, , 7uÄ<4#v. 


X. Q££u*l . 

<i) Jtj wjfc xL.d . JcuiclujflAi. rAiil ctin. 

C M-i. I. 

J) /yWjXj m JaiicliueM' U"t 

Aatij. , odiUfttKjubL 1. Qjxcit. 

i»UJt £v H J<U4ciu^Äjyi. Ju-cü*. m.o,. 3, 
ei Xfct i*t- Jti«itmT_ Qni t JcuaäIl- 

^ft*v dillli^kl^cilt oLoA «Couvtd AL O- - 4. 
d] M dtAi U(nt««i4A*^M i 

^ÄUxciyjAvt. 5 ^ ax4cCv Amt aj,i 
- feüvtifrw <5, 


«MT- 1 
h äW®A"MJ' 


-n 
Oocll, 


Ä < u ^£ufü^5) l> ri)^| 

ra- 


■ra 


J3l) q£a ^AAiJttÜMJU^An^ 3&U. [u A!} 

düA ^oMJ=itjaim *T 

31. Äi»i. oUnvw ) fian iwgjt^n >Äjj Jvru^r 

JoAtÄ^ujjlAV J*mJi Ju-BlcI. Ivu 

ACvMJtd Aj MndtlM. at, Jr *) , 
e 10 ito. i M ( mUt <*■-) 

s*atn..i>. Jy 4 ^-tl 

-Uut Ul üffi, , Oft Sa 
toi*. ACmajU^j). aimtBjt Sr iiL. Arv-i"| 

\t»*«iiKa*iit J> l? toi* A.J_ 
MA^JtjU^ i ('S. 


Ai 

" 4 «^ 

to jCmwuI 14 . 

■utWvfD^j) dniMt ^ 

lut ^ ****’, 

tofl ( F 3 *! i ( I i i 

A 

"«äö 

Sa. , »P- ia oit Ä*^ oUa Sjtifv ir 
(oii tA*i Ifa t a£* SajxKi «uÄ 


Jy.t 

^h% 

W*d. jum. 4 *üUm. 11 . 


Ai 


±Hfl-r "l£ftft£M*WL { m /] 7 ? 

IpUv cU* SduffM) rt. U ^H Ä 

Ajw 

fi) ^ ^ Td/u^ ^ 

. ^ 4 . Ät^.^ün-tÜ* im* Sc 5 iismj**i- H]/jk 

Oou&cil au. o***tüAjt*vui* “ M 

Ä*i. in* eltn. 'Uiit&ieulun*^ 10 : P - 0 — Jmvw 


I. 

^ gUa Uj^IkwuLvh^ 2 f : 
%Sa£ 9 i 3 i t j 

Jtüvut IdjLn^t 11 . 

ra ^ Ttwv. Aittr-A 


y ur —Jkurm. 


484 


Ajw 


Syt. cvnAC&Wu*vX i^niL^c^. 
i'mit cLfm, j>oaxt. UE<ytt t . 

A)«r 

ra ^?' 

^!S (^jSUhfc) Sjufhkicwit^ 
Cxi>V^£ JtLAPvXoUX 5ÜAH,’) % t 

Ajto.t 

ra 4 i ft 

^fJL. J Uv dlfl. liatfcjtuluM,^ : 

*Ä4 JU*i ctlAL SoW Xulisbwj^XtV- <Ua UDtxx^ 1. 

AjirtuS 

ra W A 

I. Attt JtJ| -i*t 4 *m, ÜuAdnuctc J 

JÜJ- Aj iW^ : dAwnüti^ lf|] ' ' 

>«4v <W JrtAiggftM. ÜtMuUm. ju. o, . 


If m iwutt ftUC^, jUv äjtn. ^Üw&WuWj ; {k n/1 Jfi fl-A* 
i*L jiwtwt Äitiaft mj iftwmW 6 . Ju lllll ll|. 


i*V Swtwt . 

3 L ou 6 &, oEt Tjpittuwy PimiftMntt 

_\ < 1 .!■ 1 U.J. 


u) WttnamAjtür i rffmifitin 

Jto***m** 1 3 


A) -biamAltbr :*( dix SWUgii«, <r, 

JaxSitLfuSixXn. (miit n^: ju. ^z- 
(VMAneUML , imit jAjutv Imfi*«.') I 


Fym. 


ra«~ 


X *% t Sa- 


31 ' (Jomi. UQul 

ftfa rt » SpMuUlücIcii 10 . 


J«, lümflt, gjujt&fc, . SVLCM^iuin. jcirwff, 
Xl^f. Awcir : olk ^UeHtAntv. 


Jkj/n. 


A 4 &at 5 a. 
ur«hnu<vi^ 11 

OwA i*v (Un UÄn&Uulwn^ * 1 ; 

7 n^~ 

AjAj 

ra ra 

4 4 

Afrk diu 

ao*iAu>u*w 1 £ SumUil'iS. 

m 

Aojytu- 

°} 4 i 

jU- “1 14 . 


A«g 


Ct£- (Jauh) Onl JliiitA SUn. 15 . 


Aarivt 

“MÄTrn 

Hi,. Oxt XUcht !&. 
juqf. Jttaiitn, . 3 ra 


# Ct 


48S 


Aa/A- A& 


AtuAcw (D ^ Q ^ ./i 
Actrt rn ^ 


Awt 


ra i a 4 * 


SuiAwt 


Xfct, ftfH , 

£ ju-o*v dLofw SÄ&Afrvi) I . 
Mbu^t , Ja foltm. 

Swt). 

^OMtAVLMtV ( JSdCo^M/ X j 

nnJtfTL 3 4 lnt ^tim*., jiüw, 

^ui 

NcL. /VnUt O^Ulqtt 

X- Suua-, ^Cui 4 . Sitil 

3 L aE& UmIum , 
o) jmrAwmuL Aexav 5 , M.TL 
üwWwau 6* Sfo. 

MjkL JAv AflortuL ^Jfrat&n. 4 
(oJU Jbuwidwft. %iiftfiynd, 
oU* TfrugiM*) 7 . 

A “‘j 

^J*b, ) 9 , 


A uitm. KJ aU&m. Mm. -i.'m. 

*«*>■ aMSiK-'ir« 1 se, 

x^i- Aaroi . 

AoicL i<i Aqft 

ra ) 

K*t<L $084 : *CBI. 

cbta, £$£li^ 10 

Im, Jbt Qii^utAkut ^uit 
dLox fVnit ol 4m- 

ifypii j it. 


ra > 2 . ra ^ 3 i 


«ö;w, 


ifm. 


AA rül J\ AxSx^L Aftit iU 

•* i 

^UlM , ^COMt . 

T. iuiM^un« ‘Un6u*ia. : Akm. Önt H.(xin. 
^amd II . Amm. ci£tg 14 - u.sL) & 4 l?UL~ 
■&». , auch. unjh£ t dunchjlthjtM, . 


s 'ra^S,^,g^V 

p u ;?A ra J^ 

raj "«iiiiiJ 

«ÄA 

J ) J> 486 


uwv XitAsdtin. dät. i ni.öal/i 

ra > ) -- 

“*«*>- Ou&dnucfc fSO : ofUtdi**«. i u „ 

Btrf du. a*u-Ätk* «fo 1 * 

I. (mit««. (AatW) ■ 

(•1*>W. 'mtiita 4 , Jt>o™. Sitt 5 Jtm. 

a<*. su^iow *’> . ’ 

HE alss AfiAtcnt Selunitu™ M*. Xlir 
Aii&± eüvtfc. J ’ 


fDjV 

"■J^A 

§4«: 


i&tan. (wm.ditjLlicli*n- 
J*«, W£) *». Mt M.H 

‘UÄn£unrv4 

St iManUtur 'Uut&uwt. , tun». 

St«*itV d«ll 

( iwilf ) 8 J 

JMl^UunutjCusl^. Sj. 

SÄft-S- g^.gv“ 

g«*’ §*}; 

Hj£ V};-* 

lat i it raj^ßj raji* 


ra ^J“V fr 

n kJW - va 


*& ^ ^wlcfew»m. jutowwi«. 

fä]tkje V'ft ~&i Jm-WJu. 

■™ *“* C« ; tNWn. IfCug §*y>g»l*) 16 

•3 "fe J *!fc/ Ö fiät Mod&mJUtt, 

Q j^Steti Q! 17 

^uUUueU ÄdWtAct 
1 wit </i»n jf 


4SI 


AÄt-MAÄ- 


AAj 

ra J* , y 

AtLjt jLtat HiU 

*Q^t *^in . 
yjjuk. 

eUn. 3Äi* ( lfci* aiWmh) a£a 
Autuuu SUn. 1 ,Jmv ctit, 

SÄflÜTi 

QucXl Jnv £tunal ( Srt.1 1, 
Qaelt j«vi curt 

UEiuAa ii..a.. i*L TnjjJi.- 

^t*v 4-, 

raj^ raj 

AÄ.t 

S$J 

§£ da» IlLi^juMiAeifcjtvv 

JJOVt. ff, 


A£-m. 

V 

£U. Oni tCZLeubntilfrfU Qy, 


AAmj 

AW*W 

„JjjkÜiuii Jt|p 

D 'llif 

yVLAtlt. 

raj — ^ raj ^ 

™ w u i 


%■ d£* Ä^äürtrn, 1 ArtwL ol* ftAiipfl fäuA <W 

1U± -**»• (J( %n "^1 

H. otj 4Hottfua! jun StnjÜfc «£Ui CUt <) f giAn. 
% i*Aiv*4»*ft»v A*üt 10 ttu&fv 

/Hui SoCd. Jl aa. G.") . 


/nt 


ßdlrfnfn. 

AJ &AA 


XUllcuttdA. 11. Ä*I*3t >***±43; 

Clui ^/uHA-to. Kpua| ClXtiJw— 

u»cW^ 11 juftxel iu. aJb 
%AlÄitiiL £U*a l4,U£tmJ? t 

Jö , ouc&xfun ilXoiXt- 
JtaiAfiK H ' SkucJcbt Jg q. CL_ 
Q«4. OMt xih 'TOoiAA oft.* 

1^, 

ra J*5 , ra J = 

"Vf V 

9* %*' " 

i ua. 

XJ i 

ra JZ^ 

ff A- -Si/rtft 

( otr iWnft 10^ 


rnJmjA 

Ub^L AtÜ A< K 
a>^£. oLaa it. 

a H 


I •J**'* 1 *- üxt dxculu^iiiM ( iAtn^Ut_. 

Ä» dUft {^ du l&ul 

““I SxAfilit. W TioW. 1 ) Ü f Säiim it Mul 

11 (a*vl K*Ua ( <u*£ <l±PL 

3^ Jj- *-), dU* UJ*j* 14 ,i*v ^uw^dlow 

/nwdmt fi+lnttfrn 


H tia -■**»>. £*4 it ■jatUiitw 4?. 


*»1 


AirA ,&* — 


48g 


AiAfc 

raJraJV'J 

I. S£Jt*njtAAaftv JMrötfci&ftn. I . 

MjbcL 
1L. dUitv OM^uifSsn. ^uriucAu><iAft»t. 
-OfeyHiAtaw. 1. % 

t 

au 

a JS 

I Msd. Swl* Siotf* jbwefW 

in JtUntK. SkükJUqSotiJt 
ywAi»mn ) f dUrt ‘Vrä'tA^R, 

4. 

ra &Ji H. Sr. ^oiil dtttn. TCmimustuL fTl J J 

diA 4nqn S- **jt- Kojlt ^ ^tuSK 


AU 

»JÄ 

J-äfl . ^iwAatUnuyioq JUi. 

cU* 3-a^d. 4 6. 


A|* 

rn □ 

JUhat dttit N.Tt 

Kbfl. ^xn. 

*<tt _ 

S«"r, ra d/n* Sayudj. 

*"• fü ft=t 


□ Hl 


X. imv Sm^mJCaa. : 

tloA Siut^ J «Üi ^Ajl^JEidut fix^^LtnWUlM^ 
di*. yitJfLUt ciwd. , «Ul ouJtib 
uwutovb idUmf r.i) 7, 
Üü ^ i V. 


^2 


ra-*- 
□ 1 1 1 


H. ÖLuml ( j*nm lultnAtl- ju£ *I . 

•Alt < ä*\xtj* , di*. l£wvcJ»v^£*»Y ( di* IdiWl., 

1ni^<M>uilU ■- 

a.) di* W« du JlW 4 , du dbndi* 10 , 

■»*■ £>mfi»t IP , U.t. ’ 

X) Mn QM&dn&efciM. Jfün. i di* S***tj* & *f»(- 

V" 1 '1 , di* $. Quiptxei± JU UuUtfcm. ( in n*i ) IS. 
S-**t&X&**l 14 , %. tXtfftitK AMnfdct L- 
inm. IS di* $. lonnin. Iß , m. «. ywi. 

c ) dis 5*&tiig* xJ^ximiMn 14 , di* S. miffe-- 

Ajtrv u.oL. II. 

d) Mn. ÜUuiwtüu* du Kiviigji } umu Soüu ; 

ÄPW. duiSuifo* 14 di*S.j(i*U«d.io il .i. 

Jt) tuusk jwut altnifiuüiMin ’JuAÄbjuv •■ 

fiut * Saufe* II , feaffUcJ U. 5. 11 ji.i. 

■f ) dyn. du*. CUAWdwilalctM. i 

5****^ dxÄud*«, « . di* Saufe* acn. ft) 1 ■* 

^u«. Oubfulutun^ Aiiyn^ut 14.'’ DJ t 


UHA JtA SLUCt^ 

Awi^vücU 15 


M 3i. iWon<iwA r 

X. jk*L d*/m_ l&ut cti* {CJ, 16 ■ 


^raa^rap 


aa 


A^V-AlMV 


4S<) IT M tinn. A : Äfcgjti 

SjU 4>oCwi^iJ: J H Jüt.M.4,. irT 

^3 l °- uj A ivL «LtA. UtR&ÜrtdJllAig 1 r 

c raa; 

D o o=* 1 

A.Jl 

ra 

0 

£&, , 5a, ixn 

(ftnit 2s£) 3. 


A|* 

G° 

JxäJUiAjAtt 4 ü/H£*ynAu. 

^MX- ywJ.fi- . 


Afia 

s» 

iftn- Qwlll( **s, dit ?6**vm*£t>- frr’V^Tl 

(‘Uüxn. -tÄü Sjutyix K ^ J i ^ jR 

attie^toT. ^uaAqi*\ö om L 
-fe^, Utoni 

Vu 

gST= 

£jA “WujlinW S«ttM <» 
ctn« jMMUUniii (dott. 

"üSfÄ^, 
8XÄ= 

Anjiv 

Stt's 

^jFi. Lunch. 

SrüifaMgi An. '3&tu>fVctlA T, 

Stti 

Afiufi-j 

»Ji 

Owt 4e*tlW ( <u4 dim. di* 
9?Ütüiun Ißul Ou, AmW 

t 


A,fWfar 

’SV'-y 

jjfjtfljt- ^ a*nt AmW 


A^nn* 

SU 

Sa.. Ai*H*n. du 31* , da* jilvm 
^+iAovt Xnon^Jt 10 * 


Afimn* 

13 '*™* 

0 M4wi 

Sljr So&^Lcurtlur 11. 


A^imm.tj 

TO“" ]J| 

□ ww ijv 

^UituAu CdA&Lv|. fl 

TW 1 

yPMim JJ 

H 

“AVa 

Ä-i ÜSi-frH) A^AiW'jövd:- 

.Jiilljstm- f uw ^ J5 


Ayf 

ra AV= 

tü Or± f4 


At-tt. 

ra M 

*ÄLiM Aun f A*üb*Aw/t* ( qJU 
Anji*JcAafttn JxtAktul 

IS* 

A*4Rjgn4mMAn, «tav 
fftinnU Mn. SÄatma JG, 


Aim 

®Ä# 

ü i *t^OpUnu)Un aft,. 
cUwl Z*X Ai*tA%rv CWmIüiav . rtmit 
m) ^ 17, Jum.- 

iumiiern. 

490 

Juvn. 

ra M 

N&, ii*v 4 iAvCelvut*n. $m*.s 
dlA»^ 1 . 

-Jn»n 

n M«J 

Ng.. JbUv dln. 

xf.mrxj 

=Wi 

5 a ^u&d^£Ac£juaL y.o,. S. 

Älf> TVj 


iC^dfujuAAn. ( 

AUäjl 

Amt. 

“Ml 1 

No», pSk j (im- ^aujCMAij^p'Ct 4 , 

Amtt 

ro &“o‘ 

Ni. 

K^£. ^MH 4 i , 

«La SgJnidnv $ r 

Aitvx 

fil V,* 
crr Jf*_£ 

M? j&Wjm. va. (i>om Stün. k 
dü. AJiMti 'dCo^uju jUi t jjtj-T- 
flti«. Swmi At&iät) G 

4 >j£ dU« ÖJCiVu. 

A/Wlt^ 


jü 3 "UjUE&iATL (jÜUKlA doA 
nmoiM. mulüt Jtum. A*tt) *T, 

A/mA 

ra & ra /* 

P- (X^wrttii) S+vtijJixt O-tL 8 

A - Ä - tra Ä ra W 

SjLüJuuu. , Sitnjill Ali. 


I Ü 5 ; £& Uv W Ö«tt^U*i.- Q h Q 

«"i.(Ä«juil: itvn. Ot^do» 9 , Äitwnt. ^ 

im, lötewiAüJi JO du ..Lud. Qm. af ü«*t ofUi 

WW fmit «j - Amd.) . ««Suffu,-^ ^ 


H. S<it Xjli jWwy krmgAjmi fl ^ kÜruaA 
(oUn. jtUmcfc, cilA 

u£o*W) 

Säävl imW UTn*U**. Jfua, ^ 

SÄut«££ II Jt.fc. Utut euxJL Atttit 

oft in a»€c1u*. AtJmfcwft IS 

CUi-eJt im. dt*. UmWcIum^ - 

H umIm. d*A lämmA " 

JWh iW ^iAgUift jCafidUMt 14. Uf 


^ jjjj,. AufiL Um*. jumitta. 

IT iHK StfttDlH JS. 


^ ÜB MmJ- 5fi. outdt ju-o*n, £i&»tlü 
dA4 *Cö-uXrtv 16. * 


ÜSaÄgArSß <*udi uom 
<ÜU> V^vmxt) t 7 


V. 


Anuitinv 


yii q ns a Y 
iilcrc^HI A ^ 


491 


AirvuJiwn. — trtv 


AmAm Jl 

olbi onÄmml. tJXcul ( in% cU*i_ 
ScUialMbi. cbA wdW. 

l + 

Cljatt£ Imf dJtS ^ö£i^A#tudflA^ gl. 
h&ftt. A jMjfc 

( JJ-OVL 'ftlovctl* 

Stuüv) !L r -»m:? 

§2^. djtn ÄflujJKin- ? 4^ Äji^. 

^aU. cW oCou**w 3 
-ft* 1 '- W*<- tiütMm., 

auh&A odtwft SeHEoM^tm.' 

^jwiolt 4. 


AmW 

5jt aä* Uim dvt Kiumt dit. 
eia« CUonJt^ud^v dvL^ttUt 5" 

juluitc: >Uii^ 

Qudi ma diA XUjL qJU 
aWc Ä4* ji*V dtw %UM4MtAn, CÜU 
TGcau* i»OH ^d{» fi. : 


Aimt 

ra &^ 

SU ^WuWUlJVIA iilNM. 

4 ^ ra &r-^ 

ot« uxiM, S^nducjc 
^iMi ÜMAittuwUm. 1. ra CT] 

^ww i nr 

ikiW Aut &JL. 

AaiaL^H. nurl^ SunüT 

ui Utra B *ljLO l 

M*W J4WW .11TL dti Kcuwbbi . I fifftQmtfrd.: KAAttm, QU4 S 

TLa &*&£ tQ Ml 

GlEa ^Ccui^acrtit II. o& AlJiiklllii 
Jfin, 3 ^£lc$%ma. 11, j Kteutat tS 

14 y £a£&4nv 15* JJr. 

dqjP, (VmaIlTL 

ür) Cl£j»i Aj^, -|uA d^w £ctfig ^ 

«udv jüt cUvtt Q4 *miIjuj.cIc H - 

<0 .£tb£u|fen» K2tAi£*i_ 

viwt ttlkttu4 M-G» < lf. 

Äaa. mc fc, KofcJtfcn. 

djt 4 Cbui&to IS. 

d) i*v eUvn, £T£ 10 ; 


*' L^J 


i <**tM>t T <SS 4 *.®,. 


ier<T 7 M 

feil . 0 31, 


SkUuUL, 

o) -wi- <U»Tt iUnttwju.fr^ 53 lUai/wA: 

iwtvlM. ^lomkvL ( E I^T 
„ cLu K3ni^l mtft dm 

ff« wt -(Üb. ybcuUm, ^anuUü 4 * I , 

A) 5^. ab ÜBue^, ^un. (Un, 

iüt , cUw. 5Wcciv (al* Sit^ cta/> 
Ä*3**t* ju. *L) %, 

im. cUmt Q*iaAama$<, i 
b K&ditm, djt*. 'ftui" oIa Qnt auft dtt**v 
4ut iowxA muw ^ tov 1 ) n »feste. 3. Sj^, 
c ) .Sr^ftAtfifn fitst in ^ 

<Iaa Mmh JuJii. 4-, Mxd. . 
düu .fofe. 


-er*«™! ä a 

****** T 


OlQJ ****** flil-1 „ 

ö A ^ ^ 

O ® O 


^ a ® 

Mm I 


Jun. 

JL® 

Sw. oib fti^fniivniriftim Ulo*tt 
Koftf. 5. 

^9 J 2 .(» Ö»ai 

5 j Mw | 

Am. 

ra m ra 

j — ft 

AtlU kW, 


Am 

ro 

3lJ| nuf^ämy ko, j 
mit Jrtur. CA*j 4. 


Am. 

niA 

4m. Mw. Owidmiet:: 

Ai*4l JUi Alj A all JiiuMi. 

jUum Ülxlr. 

~JU 

wwm Jß 

Aav 

ro 4 / 

MwOF Amy 

ra 

M*MI • 1 

iy. "llmiam. T. 

IM 

'Ki-j 

A« 

KjWyai,. all filiuMMt du 
OnuHt : Jum. Kiutl«. Sl. 
AAumh 1. 

»gl .' A»T Am. n 1 üuiixn . 


Amy 


4it: jfi. all Hcnm^iin. 

Q.l.f.n.li 9. 


Anj w-t 


.Sjft. 4t*. JiiUnin. 14 
t>gl. Jwittf. 


Amj3j 

AflÄM: 

B IO (in nimm Sütt) 

Ont Jtüu*. Sftüu. H. 

»gl. dM £4^muU. 


At- Wuu 


At»gt Jfi,. 

»gl. da« »outtA. altnt. X. Oxl hü&VL SftfiA«. II 

OU«A im. djjt %»u4*' 
Aejudwuimg II : 


< 


E- Au** (tiiJJtiati. mm ‘HomiMv) ^ 14. 
ra q 4 


3 y . » . J«W Kt. I . 

iul$^ 

«Ä»iT. r p^l . 


nji 

I 


Simtv 


1. CUi , ükA^ii . iNn WiArnnbn 

Wn l :U 

SfUtlbL UtoU I Jäfif p Küüfl % 

iU« 4M. dbl HUiÜpt jMAm. AlW.- 

JUav i/<nt *tW tAi fcftmtwfaM, 4. 

fjpL , audv iw djtn. 3Uu^tb^ti£twuiM|: 

S4|i(uv * (jUMtn, ^WuMn gx* 
rt-tä/vwl') 5 * 

X SibLt JÜJ. a£* JKÜL lUoW 4wti 

jtu», 0.45 fi t - 4 

^ aifun i , Au* t> mrtck s 

OftV«(itU4 j£iL|Ai.nA . JtujL 10 

SkbMt « f^iui &*t UL * -fät 

OldiluuutfL IS ii. ä-tvn Z . 
jüri- olb / nUU4M^U jut W^LL* 
4njtlv*njt*uiÄA 14. 

A/ Aiit &M, 

***** -ff ö Sai^v <wjj><nr3j^_ai . 4Um 

0Cii«Lt. 

X. olt 'IXobJCkiatv i , ^atuLctu^Lm. tff. /mit 

^ t ^imuaJamv ]»Mfl ii flwjbn. u.t . 16. 
Uü fy . , »i * *4 C cniitufc . 

X. tÜA fÜiMaMittf : (Ua JauX&rLKftVj (U^^u£dE. 
Sftit Sy.. , dJtn, jjui^WüIo, . 

liAytMM, ,(i<4»H4w i 
«*) jwiy mit ju.&. '}ouetig4*if AsLl oUn. 

CdnnyWJdl 44 . 0 , . JT. 

£) um iwjw im ^uImX , im 'JoMcCu^jbvv 
(im IS« 

c) im «Um CUfct4bi*LeJetm i 

■^aueliJjJm IS j OitcA. <mit i£ : jtman- 
dihn yjnBrtfrHf HO. 

d) o£a Wb 1 dtA 

*)Zuu u.i. ii. 

Jl) Lfit im ^fjn.') CW. n-a . lt . 

Jf) Jm «Un 5^vm*t d*A fcjj£- * 

^ ifv C du. SoU.1 ^vtt däA 

CU4A d>m STIlja-mLc ebüt Ä«JJ>ot*vML- 
JXm, 53 ua 1 13 . 

ra Sil iin, SauhAAU. Wl 9aal 

*«*** o Xftl 4^o*v 0£<RÄ^^Um 24, 

ra V ZZ ui*a*~, 

yittr AciAIno^. 


«jl ra * 

Muh U 


1*1. J QMt, JJ 


a t . *» 

/mh« ir O 

ra fl ra dil ra 

****** 1 j MW ■ » j Mw 

a*t. ™'a«et ^ 
"■««t ^ ili 
Xunui -Jlutitn. 


Amur ^ O 


'i’igQ 


*sr ?“P? 

**»*« ™H 


Svnctfi t ^ U 


1?W 


JU!U<$k MJt Jjfc.KH 

I. dUll CtaXam^AR- I . 

QueX- i *> t diüL ’Uftw.tKndi ; 

JEuncir *v\ Qi 
AWWv fl,. 

I 3o*vu£u. ^±tncLv, T>, 

XL dlis. 4UtcJ&oji*i. £±*nAb. 4 
i>^l. oulcI^ XjRl* : IWUdA- 
yuuwdsfcucli . 

Sä. Ave dtnv OjnAdbutclc ► 

üKt jLftt 41 C«X* JäJdyosf 

S - . 

5 ^, Vltuwi*. d Mi SüuL- ‘ 

OHwlfl U a ö . 

Sä. SofiU* 

f -fuwut£(*JE ; Auma BiEdifl.) 1 

Hxd . Su£ üUx. t - 5 fLujJtt ( 

iwv ofßjgiMjttftR, lfow>»wdll^ ff 
ü$ji< «4i*u ojuftttlclub* Senat 

JtiAUU 

AcJwi£tt*\iMu WfiwtAw^ 9 
(uUlLUm, 1 , Mwrt, Akotm HjUuO 

' TuUifta AäU 
NJ. ( £X** J*t HjbaL ^ül^c). 

Aut^bw , .&etbyw, Ma 


a. mst otfokt» 

1. fu^AMjtAiat. ’. 

«D (U*u ftuclcftvi iKivMAru etftv Ä£rn 

Oüt*t) 10. ü& 

X) dx*i Kaftf mAi^bvL C at* %iücX*h. cUa. 

Mmmuima) M 1 >, U 

c) AtuMA /mit uur. SfLmmini. miiAtAi ituixn 
AcIuuUl XaffaaitoL IH, jtf.Tt. 

Quct ^VMAÄÜ^ct uüOTL d±H. U&I4H du 

htln.hftt Xxt 19 . 

H. UDwU t ^i*tuU, CUA 4 Afwuaft XcaeXluv 

d.^. je mwuUM OMiXduAw- ju.ä- H. W?* Ua., 

^ JUffaftUrtWL Swwrtm 

I- AiA im&aMkXfin* utf Atwi. j auf ttuMA fcuif Aimt 
tfiaft, auf Awi» . jlttkcttfty. u i ) „ f>ru£ 
nj .15 pdAiJu. 16 . 'rfauf^ p X**, iifi. 


' f$}\ , fl} 


IE 'Urvx^<j>o£ M £ieX cuacX :. 

aj s ^fimAncU^n ^jUAÜwmu-vo-.a.. I. £& 

XI j’VniJt J*. : AtcJv ^fkumdAiaEi. 

^jlm H. Jj, 


d. QW QHj jfat. 

Trut M^wttÄdnucXiA^vt. QStquSdL odjui 
ixttbiaitv&ilur ■ 

I AX>wv ; 

a) djaA ’jCtxn a£*uuat tuu. 

Omit jl hUm^L 9 jNa^- 

X) OMMAlca | ufj^Ui^dXücX, qjtaAr^V C^) 

4 r 

c) ^u/m±ij^. jmv $i*vrrA ah>vl; 'lIoittFUxuAn^ , 

lf»nfiTf>i 1 «^ XaXe»v c ctE* <%oZki£ 5 axLtw. 

rrrdt JtÄ : auj 6) Stfl . 

Jt. irtLcioiA^ ( Aj-PWL Sott X«^Wt 

Qnalbtl T. WtSji; 

XL cOU^A#*uU«t : , /EkX&^firtV ff- 

( cuacIl /mit /n, 9 o-oUä. J\n I o) 

tV. XlLPV^ckücLtA^lA lt f jUivvtta. CC^U/Umv omoX 
M dhn CXuAd^AMiIci ÜnUwttnaui>i 
rX^LEüJL^.10^1 II. 


pjtn- 


Ji na 

F 0 -- ft 

TJ 

Sr. AiaX j^iXbutcXfcn. moxX. . ♦ * • 

frtWt a) : AtOÄ SnjUMuUtuciUiVL 19 , 

^Ügj. Aji/wA Uft%ct Xavut (1 f Rcteit- 
Xeuc*v M 

^im. 

IQ Ü 
tr M 

Sä, An- dAvrt CUi/L«üuLclc: «w». 

Jbih Jt UR ItULcJl“-" 'kJ 

int££cli. f 4 . 

X) ^tii£i„cX. 15 . AiiXi J&ftx. ^ Ko^vf ^ 


ra 

/n^Xtnl. AfiS IG JMrid . IT 

A>gi fltiMA. CUgUjUä . 

Xu*Wv 

MW 1 

Sjä 'TUvme aüneA SöttfiA tff. al.X.. 

Xw»T, 0 \ 

_ MW 

fi] 

**•«* a 1 ra 11 

<^i HaRrvAwagly 19 . ***n t T mm» 

Üf.lfiRn iXÄU» 4 vulct ffö - 

HÄmnr*t 

10 **** * 

fllL olo> coaXXjXa Ea*. 

TXoR>tftXj>i»»qUM^ | eilt 'HaavcLUv lt 

AiWÄ'tj 

ftm» v 

Sic*, iftnla Alatt yX^im-ovrij . 

*Sihi oUiSui aiMt. 


496 ra m ^ 

Äa*vpn v,vu , 1. 

fD n ™ 

d u 

XfvW 

ra ra 

^Or. in. olivH . 

i*ovt Jm. IUrmm. t. 

• ü 

4**0« 6 

-lwft£(n.ur 

ra ra v\ZZ 

*WW MWH M 

üptjr. Qnl Sftnm&fcui t*n, 

3. 

Cdoni. 


Jvnti/nw 

**.***■ M 

Sw*|t. Cbct Äonict 4. 

Hi* ^ftA^tiU4v UÄMi. *&a&4*i» 4«f*ut 
<Ub UfiKt, 


A*vtt 

ro * 

**sn*n d 

£a, C 

^0 5 ra 


«ra ra 

Om ü 


■SuiVJ 


ra 


ra 


rn 


m M . 

AtJigi Mit Xj-, 

^U^Owbc&a ft uMwt ( 'JuIwh, juwaL CLet- **. -t ffl'U 

: ^jiftiului Min. M..Ä.. (au- JES Mb 

iwwyn ou-AIm joiattacft ombL 

u«ii Aiiw. 5 äa{i). .„.^ ro 

an* dam. Safc/nuiok Ajl i iA da* Äju 
i*t «uftudUL*.Uit JuuA WJi N.'R. 

& o» luttiwnüutür .p-Juti anlaiain(l*«i ID A na FD „O 

„ %u$ni*d*MitM.7&i- *=» ( <e*l i «=». i 

1««*" I *=»* i , ArdoaA oft mutt ’ 

mxlia Jtotcannt UWuitn. Jcowv ofr 
tfr OUKk ^U.Jh4utPH. i*£ . 

Q. Ofa Thnfc um,. 

IxumuAt «Hi Stn/umut. , aiuk. mowv 
ktt • Alfud. Movn. TCoujatv *) . 

Otun. Aattlvi tton ’VUatütfiiKWmtn. 10. 


I, Ctttauv •■ 

a-1 ^n^ujtjUiH. Min. ( juJiig Mi». H j oucti. 
4na&. Juühv lt. 

X) Oiuli mit QtjaJct oUaüav Ivovnit nun. 

iit ( Mtdiiu n. .«.^n^ff 

/tnft Xuftw 15 «du ttonubn, 14 - <täi 

-XlA-Tt-t : tun. (AHOVMjt JtilHU yu fnitdtn, 

E mit Jjm ; 

*) 4 tt^ihiOt»i.i y/ f woUft /v*vtatur. 15 . 

■>“4 s ^UiM. ttii IG u.i. 1 

A) in. slu ÜHMlt 


in ä 


•■■■ällilP 


iuHX- (OOwiit du. SE »Um looftBjuftitdon. 

fnvtWi: (IHM du 'ntlbHAotlOn. Xo-- 

Xon. 1 ) II. 

r )in Atwidtq.MnMl , nMwai<uiiijlMM/nut Hl ^ C'O n s 

AmumuAm. Aiin%i>i ]4i(uUlin. ^ Mb t i Qa I 

Cbwi ft.ft , I]. 


499 


4 } JjVC ctftm- JwLu|i^m CL4Act*>lfl< : ^ 

^ic^iijtcUnv iWt dft* üXdli^Xütii o!a 
JL fcUiXHtt djtft kSJvii^A 1 J Jümmä Sott£4 £ } 
CU4C&, JbÜVJlA &XlVoi*4lH 3. 

Sjut ^vuiLft. EfTjL cLoy([!ut 4: 

Jt) yn^fffrri '. jftjtxna. i>«jdL 

(itrtUnn iXbiinad ( /mit aUat, 

AWüJt&mdjt , *t AU»V 5 . 

Ouc$L imit Vi^ r M dflM 4tur, ^Jt4C^ijLA£ G 

Q 

Mb 1 8 Mb 

£. a.i 

Mb 1 i 0 * 1 1 

JE. CUullnt AilfatnW. Oi*ft>olAAM > J<ft ^un. ; frruJL fw.i'J 
■"■ ^u^iluUiw, A**iw : 


/mjt Jlä AEi- 

- i£ — in*»«. jla£ Äm Ju*Ke Min/ 

A«*t 1. M?,^. 
QuJt: ju^uitdAiv Mut /mit 
jttur. t. H 

JD fll 

rtv ^ rtnit j»tur. ^a(FUA«Um. Aun S. 

l?k 

Anit^unt uh^Ih du CWiiö^uu (na. .) 

Ohi^ nnftd» jk>w lhir, Ou^uutuv Min, 10 . 

Mft, (SUUm). 

ID 

Mb 

a-frü(W J Miu(iMit...-».Nj..s.. 
T*} ^*"1 ^ 

ID 

s 

3i QXa Udjafttur. 


X. t Ifl, jciMt 

Swift, 

Q<«t. tmii 

4tfKt, ^ Wua -U.a. . 14. 

" Quik oi^ StoiftMiAvvvvT^^ 

f^nir^ 15. 

m 0 ■ 

— y na. 

(n^njt <vn it 5a«^ *G. 

^ -A a.t 

JI. amyfftflvyw t JtnjnHififty (imi (Üp^ijfcn, >7 
ifcVtflL 17} . 

Qttct rmit LeAti^yvmlwaflUiTn, ^ 2 


1 »»„ 1 . won. JnJnxutLc&UA. (Xnmtlvm- 

imsvmal mm«* h. n.h.,s*. 


Ju« (ui „#«,,* ^ 1 

■■ — "'" 1 vueftWUH 5fr\nd.t*t Xö. 

diL 1 di Ml 

fO 0 3^fUOiur VOft*Uta#xdjbfci. 

ukt 4iw Sd.fcM+'y-#:.- 
* |h(mW>iw^,t , SuliA , 2aU«U*v* 

yftmuctt ULSjitiflfJt. 


Qx^m. 

Jul 

TD 

afiiliaxj^tCixtül. lofuttC&uvvA 

rss, r& ^u; ^ 

n SldMtlL " 1. 


&n. 

ra 

?3 

Mid-, cülrt. \£u^4fwvdUlAlg : 

Xm SÄ*wji. jjovt |( j>H>C£At4iiyaLiA 
- Ir 

<5 m 

& * t-jl 

Juij 

ra* x 

Wo.. C Jo uJr^) fmAJUtawL 1 f jxvt 
CLv*^&ltaiy**A%fiL mAn.') ^ . 
A, 

*wgf L Kofii., ^cop J**ad. /m^n. 

^ ^Vn^CeivtJuA^ 


&n. 

ra S^?! 

■fwltot KJa, ( 1X0)1, itfo&£ jiiuUA 
da^Mn. Jkfi ), 
üTn Pflly ( mW ^ 4, 

J>gi ^»wiit.‘So. 

ra I^.Q: 

Ajl 

“Jul.— 

JU»*) S 


•&JL 

ra &T® 

SliaUft. Jtuv ^jtfäu sau 
'ynmtoM ( üiW a, KL r j( V t.'i). 

«•Ä^“5 

Aa. 


SHämtfc.. 0 h iUMituiu 

SC,n 


An-tj 

1« 

afcttlgtJJJj V 

aZk SUj. ^Cn. IaÜ 4uul 1'U+iÄ- 
i)i^6 9. 

Ouet^ jn. cJjln. 1ÜM&itvAuin4 : 

<aCS 3jul JArt < n , l£>»L0li 10. 

r lZtM 

Ajv.t-t 

m a 

5JJ Xyt tiü^L ^friXKjvvcLuMig : 

„ doimifc jbL Jua£l jMn^njjL^A, - % If. 

<*ttv rQ ^ o. 

Aäj 


Mid, Jü**jl oftbfjjniSUUr 
('juvn Äftcutfii ^aaaai. %aa,*uL- 
UKMttK) IX 


Xnj.t 

JLWS 

-? X0 JH cW UtlÄ^vtoU^tö ; 

UlffWjuU-vdiAtt rtrut iy^lj IS. 

ITJiWS 


IMl 

X*v diyv ; 

4jmL Cwtonoiüt Am div»v 

£o 4 cax I 4 t 

TIMl 


*b? 

JUItgt A*it %n, 

KJ>tut- <jooy 

i. 

afliu«. ^pty . 

"■i «Un. 3ö^. 

<«>0 0 


oa 


Ainar 


O-] sU/V So-g JAYL ^4*jA - „ 

$i&> jL*v QM^d nui flcg/vy : 

X-ti 3ajj JjOVui TUkvCflJt JA CL , I . 


fttir-2. JjVL d-SnVL CUjAjCLtUA-cIc : 

JrltFUUii^si^ÄAV On-V C OttA ctfijfrty 

Sottvuuixli] 1 AtxiiX Jfcii, ^vng^, 

Jt) dan % qJÜ/i oto-i ^äXtt X» r *jAi£ 

u>a- di o SowruL AcliLÜrit S ^ aa . iL, 

H To u q oÜ» ^AitoAicAfl-uit . 

o/) TqAulB, , ‘VyiovtoJjl. J Scwi*, u A-W, 4, 

jt-) cLojS ^rfiXiJV JUftvd. dUfl. J£jU/Vv£ C S/chafä) - 
5. 


A2i?MiT 

£1TM? 


/o G * 

4 '-' LL< 

l t 1h N 


c) Anw a£& ÜLti^. dLt* 

DÄAnAlbnumaU 6 ■ S^V_ 

ra n m 

eo ii 

21. -AfrV CUiA«LnJu«iciirt ^un. h jta^£u^L ; 


0 fl SftjJt -Xii M.T?. . &W jüvwmJUL 

Atftim. 7 Atatt djA HÄU>oluvy- 

iicW ^ /■- mt, 


^muT ^ACtr 8. fj/o- 


^JV-i ^na? ALfiiu. 

«■ ra v 

1^ -Uy CLua^jijXcIo^ Xun. ; oac olütACAvv SclolA. , 

>Uu ( 

!/>Vy?>at^<>9KvcUnjL'. 


P . o!) «£s UJjJtdjQjycxXi-^^ otftA 

/tlnw^nl ' ^ 

' J ÖAiXw»y>j 9, 

0 - 
^=1 

e < 

41» Anur JWdi M- J(cl 

»1 


ra ko 


V, «Am dOvv 0,f^djuAcJ< • 

s V tt “1, < ! t i ,. ^ fI3l & 0 t*'~ °f u *-- 

" “ tua^^voUju* omcm. avc Xfot&vioAui’rt« i 0 <=>■ } 1 0 

rmit s Aie& simt rv -fnjyfotw 
£u rtn4dut*v l'l. Oft o£t 
ju*f t ^sjLchjL JUmAav ^ru^futnv 
Saa (* /mit. JltoAtA cu^ * 

UMA.) 14 

fottfrulx fliif^i. mut *m> * «EjmAw-. Y R JÖ k. ® t 


IttMlA flilfji. ovit Am> t «EjmAw-. Y fl TO X. O f 1 
JStUvfL I S ■ K"R v JjfK I o- 

A) aJwAtütfn. £u (JtaL di/i maA* 

umUtruti, 16 , Z*£m XjMua H ( 44^. 


n * VI. Säg ow , Säg dUb 

a) Sfcnfiur ( 3*i£U*ÜUr I OdUfl. SjdbübartL- 
iiir % a-dm. Jlir«. Sata *1). 

A) imit SUSlaiio^afci^ 4 . 


3m, i 

Sag titu^iuiati , 5 . 

Säg 4 ml 5i&ur£ Ä ( <U/> SädLtfr 1 ( cU* 

miMU %. * 

Säg ttw 9 r 

Ai*aa JO , 

-tag «vnü Slnj^ug auf ^«tnvmU m^tiofn. 
VtiyUfc4i H , 

Säg dt* Sitttu II, M.a,<m. 

UmIv lim. ytftnftfl Ala gll* 

^nwf^amgtm* 19, Sag da*, a&ttafuwmg 14. 


VH. im S#wnft8n. dmi &M%atJbiunq : 

'ÜUlt. Sog«, domaclv IS , aU ctic Sogt *M>a- 
MaMH IS- Mvjuiwtnt. 
oluMn Sägt«. jitiAA M 17 . ab 
. Juni, Säg t gauwultm. MMit 19 ,’«,.&.. 


VHI. HfcLictiiatUMU : 


«>) in cUm nj ifrdniififi; i 

oUh Säg msiWm^v 19. 

® m«. 

da«. am. JtMümMm Saga l*at iai 9.0 . 


C) iM, Oadhrin i* nlciAt lu^ 

* Sag |i4n Säg * 11. 

o?o O^O^i 
1,1,1 1 

«L) jU*. dbm CXmdjimsff ; 

cLU, LgAtüJan Mo.. 

^OÄ«? 

^.^'abjhtfab^dUmaaUwlil«, 

TngaMinffttif dXm, 

-».»'fcomwrUm, 99. MH. 

OaftaUaiag 14. J£3. 

ju.no, no 


Ajahr 


A ~R * AcAwttnx^ Alm/* 

ö-jr 

jww, Ktfut 3,5. t!3. Sägt&tLcJt 1 <p 


JlÄ^t 


ra 


J 6«fcgfc Amt W.H. 
ktofot. faipn. 


m a ^ 


nutz, 


ra l“ 


I. •UmltnAimfcati imv fir«**«a ^ ji— t— ■,-... t...^ __ 

Oucb. Wft iaactitmdan ÜLmratUw. 19(5*5. Ä ." 

Oxub. nniintii JMatimldm. im-fda. liMbuwtttuÄ)*«. j 


1 


J) jn, Jan. i 

. jiviAi»Ja»v“ ttvn. Kä*)wtu£i*v (at» Xa wJt- 
Jm f it*. I. 

Oiut wm J jii«ki»»fc*m.'.ti«Ä* 

Jlblb MmW dam. Sägtiut Sai 
Oni^M 9.. 

1 fiiloLtiob.-. 

.Aimjbw Sadomfam. -umtmdRMefcam. 9 . Ät» 
cuacti <wm Kfaija«. , da* jduKW Mitol- 
dnüelct aduc das JwbuUüitdt 


Aiajajor 


1°« 


oSa Ülttan. i*t dUfV 

UtJbvuwtlt - InhtmjüMt 

*hU»ueW ' 5. 


Aajiw-tj 

13 $^oe * 

~~ U Öä CU«t odta. 

fl >i»v 6, 


Jutfvn 

"kl“ 

*" ^ KS. jjm ^MuräaAim. T 


Juiwuut 

ro äs 

-» C“3 

fill* S^JigalM « 

„hWot. 


JlJunt 

ra ^-^,XK‘° a& cw t<ta * 5 t» tt “f*sW'> r 


Axt 


CUJt 10 


Juit-Mt 


*^ m Kl.ll wtvt jWtfaun am i 

iittb 


Ju.lt 

ra kTJ& , »® t sLfcftp.irsV 


J.A. 

ra 

(D 

AH. Siibstnitiu- im. JLoafma. - 
mtn, 11 di tK SUltdmig : 

^•rutffüi 

** 

m 

Q 

Sn., in cUn ‘l£knA<«\dLM%g t " 

&I% JivyWk 14. 

fiTS“ 

1 

|^4> -U£*gt W. Sja. 

Stutfuu^ ju.o, , 

&, fugambticii. 

I |lütutn«Ui TfiswAfifu dßSi 
£uum J 5 S*CtJÜl 

|= -a“«ÄoJ 

Hat. ^ «ui. 

X l-- 

mT öT 


I. SjftiJt 3yi ^wvnu^t: s&ttAAftn <A*/> 

miWu j am dühn 'HWwU 16 
a) dsi S£tUn t eUm. Aä g*g*M* db fa ik AOi* 
«U*v j dn cLü. ^ ,i “ 1 iMaa^jävitt aa 17, 
50 ^ 


X) c!v diA I 

c) außl w-ovw Sj£d^lvaMcii_ Sottu 

üJ£a UlcvtcC % 

J) cujcIl AM>m, Ifioaicfc. cUil ^J^xXJUxm^a. 5 

Ivw iVi.i J.n. ; ^ J^JlifW- Ajt. 

Atcd t „ dxa Alu .^Jüjvlaa OTLuw^jtA " jx~o. . 

IL IKJUiJVL^Äii CJXcIt AXrtVt. O.HVUVVLfcVL tUß^uf 

cUa ßju4x* 4, 

ffi. ^tfc^JbtcL yyrt r 

I, 3&ti£& d**. S<«wji 1 djüt u*an*Tulftv IoJuiaa- 
^jüt ( , dü Kälte) 5 NTK. 

IL. ?CU FjJL oJÜi iütaivJcAiJitt. ^jtAtcmd. JtintfA 
K$f4*A*Jtu!4 ,u. cL . G, fr tet j, 

HE -Uv dem. ^XtnAUuciuyn^Afft ( Nfpu ) i 
o) «Lut SftUuLt rrruiiXcw 

frruxcSyjbn. T 

-ft) dab SWit cUn Saal. 

(M^mluMJUv 8. 

^ A^üLow SkULfcvt, /Vrui Aul JtJv . 


Al 

fO^J 

TD A 

Sut . f aJLUa Süd) 

ASao4ov j ^OMiAnWv 
(Jiotl äU^xfrjLAajUcm. ctev 
*3odtfi^lttÜ>vL AV 

11 

ra ** > 

TD '*■*» 

vVteltJL J&tJ. Aj ^ <ffimv*mfcE . 

Alj 

SWi 

Mg^. AUVLgAttO^t 0-.Q., ( XKWV 
ULtyvtX^v) 10. 

Aly.t 

S«“" 

0> t*)) Ax*vt K?uifl4Axüt 
«ÜtA Sllv£k*ivt*utA 0-dtrt cUa 

QAoa fl. 

*Wu*n 

2JÜ 

5*. i>©*» v jÄ^etvtAv oteu SciJkwAt. 
IX, * 

Odbv AmAm * 

Atanai* 

S’^ 

S* i«fl*iJwnj(JUL 1% JbUit 

Junctr. 

Aa 


Nt. *in\ üyuJart StaMvrvL 14. 

J*Ua 

rapraf)^ 

Ni. ii«im aj. IG , ti «>ftjt cum A1Ä 
„ JuiSWImuJi 1 JMiuLnU. 


ra 

ra 


ra * 
© *■*■ 


503 


Aitt-AUt 


Ak it 

ra ]fel u THi A 

WcL. ActÄwAte Cbd dlA 
^«Abn/> 1. 


AA 

51 

fUct . ^ünAwm. *V % 

ra, 

<4 

A$o> 

2P^ 

/d j ’litnA-Luw. 

H 1 * ^tvIl n J(i lEte*v ) ^ 

jUirtUH»(£ddirkcii^ Aacw c.cu *1, 
’U^JB da* S&**V*£r ^JtAiAU J=Att- 

A4fA. 


11? 


A.^. JxtlX dJU ^SuAbtenA djM- 
"""^oUUt. 'm.J’ij t 4. 

m 

licj 


jUmJL SictdAiv\4JV 5. 

Ala l , j#gi -Mg 

UC<xt 


AAn-t 

^ Ö| W. 

|uä. x£fl/m ^uattv V^Ateivfcvv* 
ctevt- AJcj . ^ 

H3 ^tS 

A -I 

*9* 

nlaPtä 

NcL, HAmVC. AUvlA 

^o<teA T. 


At 


«1, a»ii W 9. 

^iüi 


Itj 


Alt, cUb &oltrvfcw /mi^ dAm 
llruÜ^EÄ-crfiAJtn. 

da* -fdGg . Ultwt- 


Itj-t 

;)«*" 

A]llt L (^Sowafttfii' CpftErfiyu) 
cte»v Sj u Ibull* 

^t^fVJWA »0. 


It-üj- 

2>? 

Mid Aun, SUfiC^n^aA^^O 


Att 


jKad. jtin &*n fiiwv jaijc^inj 11. 
i>g|. dtab Ub^J^luuute . 


litn. 


AiaIla JLaL ÄAf*n, 


At-m. 


Atelvfi. jyrOf 


Jitlt 

ra ra % 

ja ja vJ 

ifcpjjjfr- ( AiTvvbvt. ^niiAuvu*u) 

<xi fc^gni ^ . 


AiU 

fE, M ra M x l^ ,+ - 


AtAt 

ra ra^ 

a a 

^JV, "HcMnAAÜvtlA Saoi-OAAjL^A 1? 
JÜ^I- ^t-ftt u . AtAt 


a a 


AtAt-A«L 


504 fr* fr 1 


AtC- Adntv 


B otix fjtüuU , ilui JoalcL Aitgn***A- 

IL) iVo»«. K2vuuq I . tuldk im 5W«a irnm 
SowiM* 1. 1 - 

Jfr) juevi äötü'un. V 

n..ii . xrrv 4*H. TßatfuW. 4 : 


ft -— 1 «Si, „.i. 

& t-J II I 


JL (dm ffiiAU-wUn.) oL««»**«. 5. 

AifiEi SB&mfl**, u*rft . 

Jmtojan, ®. Eü; ÜSt- 
K rfMKMiuA : , 

aW*üut»t C i-A >Wt iuni«. 

SUeM*Atuu«A) 1. 

n.ij-i . mvit m •. ^*m. yu,Jm*A. 

lKnjjadjüJÜbr\. $ 
Wn«£ «Ctt.. HTj . i»*rv Ott**. Oa* AW 
^jtmosndm. Aawttd 1 . QfcjueWig . 


ro -wj 

c3fl V-l 


AoLtm. 


n a^um 
lU 


UbU m^ulAVW Wrt. 

, iXbUHAwtV 

Z ( ^n*> > AuctdM. ( iftvi Sttoi- 

JfewIO W> ÄÄ. 

3L J*v 4nv Quviwadf: 

cU* Qeltf)ty»wytv AM* 

ii. ££L 

St. dü t&jii, Tum- M £dtw. 

jbuüJtaq, m, Hst- 

AUAJUie&ftn. CUwuff i^n- 
KXu^ U $rtk t& 

iiw aUr, ', 

JdU*\, ASkjt 

^jtn. » «- 14, 

Mg^ (1>.I4) UffLVU filuL 

ftlrrtiyA I? 

Hut . TEm&4wvu l( ^. 


*** 

X. Sc&£#ntt .^Üa, dxn, Sä**** IT 

Quell ut «Um (Undwnft 14 ; 

X UM&Un, UXorI Sfcjwm, IT . 
ra 

^4 {•■ " 


ä »ä«A^“ 

l3 H^Ii»i‘ i 

OAjj -fl u.i. iuiim, — J'vdLd. 


506 


•'jvcLmx 

a $rM 

NtX C^bi4^) 'HoflWJt JUAAAO- 
f^FUWflrUU*!,^) ^lUllAl. 1 ra yu *^' 

<=5* - * - 

Stjji 4iüj-, Ai**?, 5Ufc- 
ctaynaU/» £,. 

(3 

dX 


|*Q ilVVIMA 

c» ^ 

Aftxt Mjfjl . . o^t 9 ji. 

Aon* (cluA f yUitnM^L 

X Xvl 9^0^jLnjt££cn, tfÄiuu4*t' 
diWUj 4. 

mV" 

»■*»' j JhS 

a* rn rat/ 

a5 | a'ä 

w-Tt *Q 3L. Mv\. ftüua£ oJU Sio^ ^ kUhi. 
OXidtt (Vi) /mtt oU*n, olx* 
tytxjvmjyniA, oUa TF* h “ ,,-w /?, 

■wCt^fAV Ji A cM X 
uma-4, S. 

1 * 
1L Sa xm. djtm, &u*uu»i*iv 

G. 

^utmj 

SS3 

Sit ab fljmi .^un, 

Stoa 


Jä.Ti» 

fttj jUmat Söttin. f 

^uLiuiL 

£.2^ 

Dü. TS&JUtm ( txnn. J^JL£u>^~ 
«UaausUm, atfat Jeivn+vfaM,- 
«Um, ■Ä«».') *t, 

AitJ.wt fD ix** 
cM Jr 

Syi "J&tM^fln/vnoi c (L- 10. 


nD^ra 1 ^ 

'l'layvn* d*A SÄiuwuuHMU 

CWM. l6bV»VwJlt II. 

■^wLiw 

rai \V>! 

HIR StifwJttwtur H,. 
■t*i»^dsL 14. U^MnUn. IW. HI Uw ,